Podmienky používania


Kto môže diskutovať

Diskutujúcim sa môže stať každý návštevník webovej lokality www.ksbforum.eu, ktorý sa zaregistruje a bude dobrovoľne dodržiavať tieto podmienky používania fóra. Pridávanie tém a diskusných príspevkov je podmienené registráciou a prihlásením používateľa. Registrácia používateľov a pridávanie tém a diskusných príspevkov nie sú právne nárokovateľné.

Princípy moderovania fóra

Moderátor má právo zmazať tému alebo diskusný príspevok, pokiaľ obsahuje urážlivý spôsob komunikácie, vulgarizmy, jednostranné alebo hrubé osočovanie jednotlivca či skupiny osôb, resp. pokiaľ sa odkláňa od pravidiel slušného správania. Moderátor má právo presunúť tému do adekvátnej kategórie. Moderátor má právo zlúčiť tému s už existujúcou. Moderátor spravidla neupravuje témy a diskusné príspevky, no má na to právo.

Kódex slušného správania diskutujúceho

 • Nezabúdajte, že ten, kto číta váš príspevok je tiež človek. Vyvarujte sa urážok a ponižujúcich vyjadrení.
 • Rešpektujte právo na súkromie.
 • Berte ohľad na ostatných. Vždy vyjadrujete svoj názor. S týmto názorom však nemusí každý súhlasiť. Nereagujte preto na kritiku, či nesúhlas prehnane a už vôbec nie urážlivo, či ponižujúco. Ak neviete diskutovať vecne, napíšte len že nesúhlasíte, prípadne vyjadrite svoj postoj alebo sa zdržte komentára.
 • Dodržujte pravidlá slušného správania.
 • Používajte funkciu vyhľadávania. Skôr ako navrhnete novú tému, najskôr si vyhľadajte, či sa už podobná téma na fóre nevyskytuje.
 • Názov témy je dôležitý. Preto sa ho snažte napísať tak, aby bol výstižný, vecný, stručný a aby vyjadroval čo najviac obsah danej diskusie. Zabezpečíte tým lepšiu komunikáciu medzi diskutujúcimi.

Čo je zakázané

 • Akékoľvek osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie. Takéto príspevky budú potrestané zmazaním príspevku a vášho diskusného konta.
 • Posielať príspevky obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, takisto príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy.
 • Písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za niekoho iného (existujúceho človeka), alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu.
 • Zaplavovať diskusie s rovnakým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom.
 • Propagovať v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky. Pridávanie odkazov na produkty, webové lokality, služby, apod. je povolené v rámci diskusie, no nie formou propagácie, či robenia si reklamy.
 • Vkladať do diskusií informácie o identite iných osôb bez ich súhlasu.
 • Vkladať do diskusií akýkoľvek obsah porušujúci zákony Slovenskej republiky alebo vkladať odkazy na takýto obsah. Takéto témy a diskusné príspevky budú okamžite zmazané.

Zodpovednosť za obsah

Moderátor moderuje, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi, ani ich hodnotenie ostatnými diskutujúcimi. Za obsah témy alebo diskusného príspevku zodpovedá autor.

Tieto podmienky boli zverejnené dňa 4. 1. 2021. Môžu podliehať zmenám.

Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept