Ochrana osobných údajov


Rešpektujeme vaše súkromie, a aby sme vám mohli ponúknuť hodnotnú službu, potrebujeme poznať niektoré vaše údaje. Údaje, ktoré potrebujeme poznať, nie sú podľa zákona osobnými údajmi. Údaje o vás chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že ich nikdy neposkytneme tretiemu subjektu.

Používaním diskusného fóra registrovaný používateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ diskusného fóra na webovej lokalite www.ksbforum.eu spracoval a uschovával údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s údajmi používateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže používateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia takéhoto odvolania.

Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept