KSB a DVTR
Konceptuálna moc

Generál Petrov má neuveriteľný talent vysvetľovať zložité veci jednoducho a zrozumiteľne. Skúsim tu pretlmočiť vlastnými slovami pár jeho myšlienok.
Viete, čo je to konceptuálna moc a prečo je autokratická?
(t.j. nepodriaďuje sa žiadnym cudzím zákonom ani pravidlám)
-Autokratická je preto, lebo KONCEPTUÁLNA MOC je v skutočnosti SVOJVÔĽA.
(Konceptuálna moc je sila ľudskej svojvôle, a je to aj sila idey, ktorá dokáže vyvolať túto svojvôľu v človeku)


A existujú len dva druhy KONCEPTUÁLNEJ MOCI, t.j. SVOJVÔLE


  1. Mravná: ktorá sa orientuje na ciele, ktoré stanovil pre každého človeka a ľudstvo Hierarchicky Najvyšší Rozum (Boh)
  2. Nemravná: ktorá sa orientuje na ciele, ktoré sú v rozpore s Božími zámermi a cieľmi.

Sú to dve veľké základné IDEY (Koncepcie). Na priblíženie týchto ideí ľuďom slúži ideológia.


Keďže cieľom nemravnej koncepcie sú rôzne formy zneužívania, parazitovania a zla, tak potrebuje ľudí oklamať. Potrebuje svoju IDEU, svoj hlavný zámer zaobaliť do príťažlivých foriem. Preto ju oblieka do rôznych lživých ideológií (náboženských alebo svetských), ktoré sú na pohľad príťažlivé a budia dojem spravodlivosti, ale pri bližšom pohľade sú plné protirečení a zamlčaných vecí. A časom sa ľudia presvedčia, že tieto ideológie sú nepoužiteľné. GP potrebuje týchto ideológií veľa, lebo pracuje na princípe "rozdeľuj, rozoštvávaj a panuj".
Keď sa predstavitelia ideológií medzi sebou hádajú, tak upadajú do fanatizmu a nepremýšľajú nad podstatou samotných ideológií ani nad tým, k akým reálnym cieľom ich vedie. A keď aj ľudia odhalia ideológický podvod, GP má vo vrecku ďalšie "šité na mieru", a ľudia znova skáču na tie isté prelakované hrable.


Keďže cieľom mravnej koncepcie je spravodlivá spoločnosť v súlade s Božími cieľmi. Tak nemá čo skrývať, preto nepotrebuje množstvo ideológií, stačí jej len jedna. T.j. bližší opis toho, ako by mal život v spravodlivej spoločnosti vyzerať a fungovať + nejaký scenár ako k tomuto cieľu napredovať.
Spoločnosť rozdelená na množstvo ideologických, často znepriatelených skupín, sa podobá kaleidoskopu, ktorého obraz sa v hádkach medzi sebou preskupuje (trasenie trubicou kaleidoskopu) a mení celkové vzory. My ale potrebujeme aby spoločnosť tvorila stabilnú mozaiku. Práve preto mravná koncepcia pracuje na opačnom princípe než GP. Pracuje na princípe "zjednocuj a tvor". Ľudí je ľahké rozhádať, ale ťažké je ich udobriť (Putinovi sa to darí). My potrebujeme odstraňovať zo spoločnosti všetky klamstvá a nešváry, a hľadať cesty ako ľudí spájať, zmierovať, dať im priestor harmonicky tvoriť a rozvíjať sa. Takže "Zjednocuj a tvor" (Podobné heslo je: Konsenzus a Kooperácia)


Koncepcia je koreň stromu, ideológia je kmeň, a z tohto kmeňa vyrastajú ďalšie vetvy moci.


Mravnú koncepciu Petrov označuje ľudovo ako Božskú (sleduje Božie zámery, logicky dedukované) a nemravnú koncepciu označuje za satanskú.


Z toho vlastne vyplýva. Že konceptuálne mocný človek (slúžiaci Dobru) sa neriadi zákonmi ani inými ľudskými pravidlami, ak protirečia jeho svedomiu a Božím zámerom (tak ako ich chápe). Konceptuálne mocný človek je AKTÍVNY. Poháňa ho jeho mravná svojvôľa zameraná na Vyššie ciele, spravodlivosť, dobro.


Generál Petrov má neuveriteľný talent vysvetľovať zložité veci jednoducho a zrozumiteľne. Skúsim tu pretlmočiť vlastnými slovami pár jeho myšlienok. ------ **Viete, čo je to konceptuálna moc a prečo je autokratická?** (t.j. nepodriaďuje sa žiadnym cudzím zákonom ani pravidlám) -Autokratická je preto, lebo **KONCEPTUÁLNA MOC je v skutočnosti SVOJVÔĽA**. _(Konceptuálna moc je sila ľudskej svojvôle, a je to aj sila idey, ktorá dokáže vyvolať túto svojvôľu v človeku)_ A existujú len dva druhy KONCEPTUÁLNEJ MOCI, t.j. SVOJVÔLE 1. Mravná: ktorá sa orientuje na ciele, ktoré stanovil pre každého človeka a ľudstvo Hierarchicky Najvyšší Rozum (Boh) 2. Nemravná: ktorá sa orientuje na ciele, ktoré sú v rozpore s Božími zámermi a cieľmi. Sú to dve veľké základné IDEY (Koncepcie). Na priblíženie týchto ideí ľuďom slúži ideológia. Keďže cieľom **nemravnej** koncepcie sú rôzne formy zneužívania, parazitovania a zla, tak potrebuje ľudí oklamať. Potrebuje svoju IDEU, svoj hlavný zámer zaobaliť do príťažlivých foriem. Preto ju oblieka do rôznych lživých ideológií (náboženských alebo svetských), ktoré sú na pohľad príťažlivé a budia dojem spravodlivosti, ale pri bližšom pohľade sú plné protirečení a zamlčaných vecí. A časom sa ľudia presvedčia, že tieto ideológie sú nepoužiteľné. GP potrebuje týchto ideológií veľa, lebo pracuje na princípe **"rozdeľuj, rozoštvávaj a panuj"**. **Keď sa predstavitelia ideológií medzi sebou hádajú, tak upadajú do fanatizmu** a nepremýšľajú nad podstatou samotných ideológií ani nad tým, k akým reálnym cieľom ich vedie. A keď aj ľudia odhalia ideológický podvod, GP má vo vrecku ďalšie "šité na mieru", a ľudia znova skáču na tie isté prelakované hrable. Keďže cieľom **mravnej** koncepcie je spravodlivá spoločnosť v súlade s Božími cieľmi. Tak nemá čo skrývať, preto nepotrebuje množstvo ideológií, stačí jej len jedna. T.j. bližší opis toho, ako by mal život v spravodlivej spoločnosti vyzerať a fungovať + nejaký scenár ako k tomuto cieľu napredovať. Spoločnosť rozdelená na množstvo ideologických, často znepriatelených skupín, sa podobá kaleidoskopu, ktorého obraz sa v hádkach medzi sebou preskupuje _(trasenie trubicou kaleidoskopu)_ a mení celkové vzory. My ale potrebujeme aby spoločnosť tvorila stabilnú mozaiku. Práve preto mravná koncepcia pracuje na opačnom princípe než GP. Pracuje na princípe **"zjednocuj a tvor"**. Ľudí je ľahké rozhádať, ale ťažké je ich udobriť (Putinovi sa to darí). My potrebujeme odstraňovať zo spoločnosti všetky klamstvá a nešváry, a hľadať cesty ako ľudí spájať, zmierovať, dať im priestor harmonicky tvoriť a rozvíjať sa. Takže "Zjednocuj a tvor" (Podobné heslo je: Konsenzus a Kooperácia) Koncepcia je **koreň** stromu, ideológia je **kmeň**, a z tohto kmeňa vyrastajú ďalšie **vetvy** moci. Mravnú koncepciu Petrov označuje ľudovo ako **Božskú** (sleduje Božie zámery, logicky dedukované) a nemravnú koncepciu označuje za **satanskú**. Z toho vlastne vyplýva. Že **konceptuálne mocný človek** (slúžiaci Dobru) sa neriadi zákonmi ani inými ľudskými pravidlami, ak protirečia jeho svedomiu a Božím zámerom (tak ako ich chápe). Konceptuálne mocný človek je AKTÍVNY. Poháňa ho jeho mravná svojvôľa zameraná na Vyššie ciele, spravodlivosť, dobro.

Petrov taky uměl, že? Ráda jsem ho poslouchala a ty základy jsem pochopila od něj.
Proto si stojím za svým tvrzením, že nejdůležitější je pěstovat v sobě smysl pro spravedlnost, mravnost - no a mít živé svědomí. A už od dítěte.
Některé děti se nepřiznají k ničemu, i když vědí, že jsi je viděl na vlastní oči. Tyto děti je třeba svědomitě a důsledně vést k tomu, že přiznání není slabost, že přiznáním ochrání od trestu nevinné a sami za sebe přebírají zodpovědnost (atd.). No a pak jsou děti, které se vždy přiznají ke všemu - i když jejich čin žádného svědka nemá a velmi těžce by se viník hledal. Tady je zas potřeba vyzvednout hodnotu takového přiznání a případný trest snížit - nebo od něj úplně upustit.
Rozepisuju se, protože chci zdůraznit, že každý se rodíme s jiným morálním nastavením. Ale lze - aspoň do jisté míry - na zlepšení zapracovat!


Petrov taky uměl, že? Ráda jsem ho poslouchala a ty základy jsem pochopila od něj. Proto si stojím za svým tvrzením, že nejdůležitější je pěstovat v sobě smysl pro spravedlnost, mravnost - no a mít živé svědomí. A už od dítěte. Některé děti se nepřiznají k ničemu, i když vědí, že jsi je viděl na vlastní oči. Tyto děti je třeba svědomitě a důsledně vést k tomu, že přiznání není slabost, že přiznáním ochrání od trestu nevinné a sami za sebe přebírají zodpovědnost (atd.). No a pak jsou děti, které se vždy přiznají ke všemu - i když jejich čin žádného svědka nemá a velmi těžce by se viník hledal. Tady je zas potřeba vyzvednout hodnotu takového přiznání a případný trest snížit - nebo od něj úplně upustit. Rozepisuju se, protože chci zdůraznit, že každý se rodíme s jiným morálním nastavením. **Ale lze - aspoň do jisté míry - na zlepšení zapracovat!**

rodíme s jiným morálním nastavením

Moralku nadobudame az pocas zivota,nerodime sa uz s moralnym nastavenim,nie?
Neber to ako rypanie,len mi to udrelo do oci smile


[quote="pid:68909, uid:203"]rodíme s jiným morálním nastavením[/quote] Moralku nadobudame az pocas zivota,nerodime sa uz s moralnym nastavenim,nie? Neber to ako rypanie,len mi to udrelo do oci :)

Petrov taky uměl, že? Ráda jsem ho poslouchala a ty základy jsem pochopila od něj.

Môžem povedať, že tie jeho knihy sú oveľa podrobnejšie ako ten videokurz. Je tu veľa praktických prirovnaní zo života.
Prekladám jeho "Tajomstvá riadenia ľudstva". Sú to dve knihy: 1. a 2. zväzok. Veľmi hrubé. Každá bude mať minimálne 700 strán. (spolu to bude robota na celý tento rok)
Ale je to písané naozaj jazykom pre obyčajných ľudí, aby to každý pochopil. Dokonca aj mne niektoré veci docvakli až pri čítaní jeho riadkov. A to som jeho videá videl už dávno. Ale toto je oveľa podrobnejšie. Prvá kniha je teória, a druhá kniha sú prílohy, kde je KSB rozoberaná na praktických príkladoch zo života spoločnosti.


[quote="pid:68909, uid:203"]Petrov taky uměl, že? Ráda jsem ho poslouchala a ty základy jsem pochopila od něj.[/quote] Môžem povedať, že tie jeho knihy sú oveľa podrobnejšie ako ten videokurz. Je tu veľa praktických prirovnaní zo života. Prekladám jeho "Tajomstvá riadenia ľudstva". Sú to dve knihy: 1. a 2. zväzok. Veľmi hrubé. Každá bude mať minimálne 700 strán. (spolu to bude robota na celý tento rok) Ale je to písané naozaj jazykom pre obyčajných ľudí, aby to každý pochopil. Dokonca aj mne niektoré veci docvakli až pri čítaní jeho riadkov. A to som jeho videá videl už dávno. Ale toto je oveľa podrobnejšie. Prvá kniha je teória, a druhá kniha sú prílohy, kde je KSB rozoberaná na praktických príkladoch zo života spoločnosti.

ideológia je kmeň
Z mojho pohľadu samotné slovo Ideológia nie je správne použité v tomto vysvetlení. Tam by malo byť slovo "učenie". Ideológia sa doplniť o nové prvky nedá, ideológia je zameraná na súbor myšlienok, ktoré chváli. Avšak po čase sa ten súbor mení kvôli evolúcii, ale ideológia sama v sebe bude brániť staré myšlienky. Nie je možné transformovať ideológiu. Kdežto učenie žiadne myšlienky neuznáva ako sväté.
Podľa mňa ideológie produkujú fanatikov. Ideológia zoberie myšlienku a narve ju ľudom do hlavy - bez poriadneho vysvetlenia.
Učenie fanatikov produkovať nedokáže, pretože jeho princípom nie je samotná myšlienka, ktorú učí, ale proces učenia myšlienky, počas ktorého dochádza k osvojeniu si myšlienky. Kdežto pri ideológii o žiadnom osvojení sa hovoriť ani nedá. Liberáli si dodnes nedokázali osvojiť myšlienku liberalizmu, len uznávajú ideológiu liberalizmu. Samotná ideológia liberalizmu a jej fanatici liberáli sú na kilometre vzdialení od pravej podstaty liberalizmu ako SLOBODY so ZODPOVEDNOSŤOU.
Podobne aj ľudia sa stávajú fanatikami ideológie KSB, poznajú milión termínov, poznajú tečenie procesov, hádajú sa o pravdivosti ich výkladu takmer do krvi, ale reálne KSB ako učenie osvojené nemajú, nežijú podľa KSB.
Rozdelil by som používanie slova Ideológia a Učenie. Ideológia použiť na v miestach kde je potrebné zvýrazniť fanatické šírenie myšlienky, bez pochopenia. Slovo Učenie použiť tam kde reálne potrebujeme poukázať na fakt nutnosti učenia sa. KSB nie je o tom, že máš hlásať myšlienky, ktoré si počul. KSB je o tom, že sa máš učiť. Až sa naučíš, tak budeš hlásať myšlienky KSB svojím životom, pohľadom na svet.


[Revíziu potrebuje náš výkladový slovník.]


[quote="pid:68906, uid:6"]ideológia je kmeň[/quote]Z mojho pohľadu samotné slovo Ideológia nie je správne použité v tomto vysvetlení. Tam by malo byť slovo "učenie". Ideológia sa doplniť o nové prvky nedá, ideológia je zameraná na súbor myšlienok, ktoré chváli. Avšak po čase sa ten súbor mení kvôli evolúcii, ale ideológia sama v sebe bude brániť staré myšlienky. Nie je možné transformovať ideológiu. Kdežto učenie žiadne myšlienky neuznáva ako sväté. Podľa mňa ideológie produkujú fanatikov. Ideológia zoberie myšlienku a narve ju ľudom do hlavy - bez poriadneho vysvetlenia. Učenie fanatikov produkovať nedokáže, pretože jeho princípom nie je samotná myšlienka, ktorú učí, ale proces učenia myšlienky, počas ktorého dochádza k osvojeniu si myšlienky. Kdežto pri ideológii o žiadnom osvojení sa hovoriť ani nedá. Liberáli si dodnes nedokázali osvojiť myšlienku liberalizmu, len uznávajú ideológiu liberalizmu. Samotná ideológia liberalizmu a jej fanatici liberáli sú na kilometre vzdialení od pravej podstaty liberalizmu ako SLOBODY so ZODPOVEDNOSŤOU. Podobne aj ľudia sa stávajú fanatikami ideológie KSB, poznajú milión termínov, poznajú tečenie procesov, hádajú sa o pravdivosti ich výkladu takmer do krvi, ale reálne KSB ako učenie osvojené nemajú, nežijú podľa KSB. Rozdelil by som používanie slova Ideológia a Učenie. Ideológia použiť na v miestach kde je potrebné zvýrazniť fanatické šírenie myšlienky, bez pochopenia. Slovo Učenie použiť tam kde reálne potrebujeme poukázať na fakt nutnosti učenia sa. KSB nie je o tom, že máš hlásať myšlienky, ktoré si počul. KSB je o tom, že sa máš učiť. Až sa naučíš, tak budeš hlásať myšlienky KSB svojím životom, pohľadom na svet. [Revíziu potrebuje náš výkladový slovník.]
Upravené 22. 4. 2022 o 07:10

Moralku nadobudame az pocas zivota,

Máš pravdu - děkuji. A jsem v koncích, jak to nazvat... smile
Smysl pro mravnost a morálku? Prostě mám na mysli, že někdo se poctivý už rodí - nebo jinak - má v sobě "vypálený" celý morální kodex a během života ho jen zdokonaluje. A někdo jiný se musí učit všechno od začátku.


[quote="pid:68933, uid:248"]Moralku nadobudame az pocas zivota,[/quote] Máš pravdu - děkuji. A jsem v koncích, jak to nazvat... :) Smysl pro mravnost a morálku? Prostě mám na mysli, že někdo se poctivý už rodí - nebo jinak - má v sobě "vypálený" celý morální kodex a během života ho jen zdokonaluje. A někdo jiný se musí učit všechno od začátku.

Revíziu potrebuje náš výkladový slovník.]


Já mám taky problém... se slovem SVOJVÔĽA. Po česku to vypadá jako svévůle = svévole. A ta má v soudobém výkladu vždy zlý význam.


[quote="pid:68955, uid:106"]Revíziu potrebuje náš výkladový slovník.][/quote] Já mám taky problém... se slovem SVOJVÔĽA. Po česku to vypadá jako svévůle = **svévole.** A ta má v soudobém výkladu vždy zlý význam.

Moralku nadobudame az pocas zivota,nerodime sa uz s moralnym nastavenim,nie?
Zásadní omyl. Chybí ti rozlišení mezi mravností a morálkou. Mravnost je daná nastavením svědomí už narozením, morálka je lidský konstrukt, který se lidem vštěpuje společností ve které žije.


[quote="pid:68933, uid:248"]Moralku nadobudame az pocas zivota,nerodime sa uz s moralnym nastavenim,nie?[/quote]Zásadní omyl. Chybí ti rozlišení mezi mravností a morálkou. Mravnost je daná nastavením svědomí už narozením, morálka je lidský konstrukt, který se lidem vštěpuje společností ve které žije.

Mravnost je daná nastavením svědomí už narozením

Nemyslím si, že mravnosť je daná nastavením svedomia. Nakoľko "...Člověk se od všech ostatních biologických druhů v biosféře Země odlišuje tím, že informačně-
algoritmická struktura jeho psychiky geneticky není naprogramovaná jednoznačně a je produktem jeho
osobnostního rozvoje probíhajícího jak pod vlivem vnějších okolností, tak i na základě jeho vlastního
rozumu..." (kap. 4.4 Řešení „neřešitelného“ problému
konvergence; Sad rastie sam)
Čiže to aký bude z teba človek je dané až neskôr. Alebo si to nejako zle vysvetľujem?


[quote="pid:68989, uid:312"]Mravnost je daná nastavením svědomí už narozením[/quote] Nemyslím si, že mravnosť je daná nastavením svedomia. Nakoľko "...Člověk se od všech ostatních biologických druhů v biosféře Země odlišuje tím, že informačně- algoritmická struktura jeho psychiky geneticky **není naprogramovaná jednoznačně** a je produktem jeho osobnostního rozvoje probíhajícího jak pod vlivem vnějších okolností, tak i na základě jeho vlastního rozumu..." (kap. 4.4 Řešení „neřešitelného“ problému konvergence; Sad rastie sam) Čiže to aký bude z teba človek je dané až neskôr. Alebo si to nejako zle vysvetľujem?

není naprogramovaná jednoznačně a je produktem jeho
osobnostního rozvoje probíhajícího jak pod vlivem vnějších okolností,
Ale vždyť to nevyvrací to, co jsem napsal. Dítě se narodí s určitým mravním nastavením, a pak nastává vliv společnosti. Odmítnout to, že se dítě narodí s určitým mravním nastavením, znamená odmítnout vliv genů na psychiku člověka.
Z reálné zkušenosti víme, že romské dítě, které si těsně po narození adoptuje, dejme tomu, bílá rodina, která se o něj stará a snaží se z něj vychovat Člověka, se většinou potýká s neúspěchem. Geny, tj. vrozená mravnost, přebijí veškerou snahu a takový jedinec se v dospělosti vrací ke své podstatě.


[quote="pid:68996, uid:248"]není naprogramovaná jednoznačně a je produktem jeho osobnostního rozvoje probíhajícího jak pod vlivem vnějších okolností,[/quote]Ale vždyť to nevyvrací to, co jsem napsal. Dítě se narodí s určitým mravním nastavením, a pak nastává vliv společnosti. Odmítnout to, že se dítě narodí s určitým mravním nastavením, znamená odmítnout vliv genů na psychiku člověka. Z reálné zkušenosti víme, že romské dítě, které si těsně po narození adoptuje, dejme tomu, bílá rodina, která se o něj stará a snaží se z něj vychovat Člověka, se většinou potýká s neúspěchem. Geny, tj. vrozená mravnost, přebijí veškerou snahu a takový jedinec se v dospělosti vrací ke své podstatě.
Upravené 22. 4. 2022 o 12:31

rodovy egregor taha cloveka k predkom ale len taha, je to na cloveku to zmenit ci cigan nebo cernoch secko jedno ne su rasista


rodovy egregor taha cloveka k predkom ale len taha, je to na cloveku to zmenit ci cigan nebo cernoch secko jedno ne su rasista

Čiže to aký bude z teba človek je dané až neskôr.

V tom příspěvku výše mám chybu - ten kodex není morální, ale mravní. Morálka je až "níže", ta je daná společností a dobou.
A teď - jaký z tebe bude člověk je dané až potom - s tím nesouhlasím.
Příklad: Máš dvě děti stejných rodičů - mohou to být dokonce dvojčata - děti jsou ve stejném prostředí se stejnou výchovou. Působí na ně stejní vychovatelé. A přesto může mít každé dítě úplně jinou mravnost.
Může jít i o malé děti ve věku kolem dvou let - už tam je to vidět. Jedno z dětí se nedá za žádných okolností strhnout k "nepravostem" typu lhaní, podvádění - a druhé dítě zase lže a podvádí běžně a to i přes výchovné tresty s "následky".
Jak bys potom něco takového vysvětlil? Stejný věk, stejná rodina, stejné prostředí, stejná výchova...


[quote="pid:68996, uid:248"]Čiže to aký bude z teba človek je dané až neskôr.[/quote] V tom příspěvku výše mám chybu - ten **kodex není morální, ale mravní**. Morálka je až "níže", ta je daná společností a dobou. A teď - jaký z tebe bude člověk je dané až potom - s tím nesouhlasím. Příklad: Máš dvě děti stejných rodičů - mohou to být dokonce dvojčata - děti jsou ve stejném prostředí se stejnou výchovou. Působí na ně stejní vychovatelé. **A přesto může mít každé dítě úplně jinou mravnost**. Může jít i o malé děti ve věku kolem dvou let - už tam je to vidět. Jedno z dětí se nedá za žádných okolností strhnout k "nepravostem" typu lhaní, podvádění - a druhé dítě zase lže a podvádí běžně a to i přes výchovné tresty s "následky". Jak bys potom něco takového vysvětlil? Stejný věk, stejná rodina, stejné prostředí, stejná výchova...

Môžem povedať, že tie jeho knihy sú oveľa podrobnejšie ako ten videokurz. Je tu veľa praktických prirovnaní zo života.
Prekladám jeho "Tajomstvá riadenia ľudstva". Sú to dve knihy: 1. a 2. zväzok. Veľmi hrubé. Každá bude mať minimálne 700 strán. (spolu to bude robota na celý tento rok)
Ale je to písané naozaj jazykom pre obyčajných ľudí, aby to každý pochopil. Dokonca aj mne niektoré veci docvakli až pri čítaní jeho riadkov. A to som jeho videá videl už dávno. Ale toto je oveľa podrobnejšie. Prvá kniha je teória, a druhá kniha sú prílohy, kde je KSB rozoberaná na praktických príkladoch zo života spoločnosti.

Dvojku som si musela nakopírovat na PDF, ale jednotku sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť, keďže sa ráta medzi extrémistické materiály. Náhodou nevieš, či predsa nie je nejaký zdroj, kde by to bolo možné?


[quote="pid:68945, uid:6"]Môžem povedať, že tie jeho knihy sú oveľa podrobnejšie ako ten videokurz. Je tu veľa praktických prirovnaní zo života. Prekladám jeho "Tajomstvá riadenia ľudstva". Sú to dve knihy: 1. a 2. zväzok. Veľmi hrubé. Každá bude mať minimálne 700 strán. (spolu to bude robota na celý tento rok) Ale je to písané naozaj jazykom pre obyčajných ľudí, aby to každý pochopil. Dokonca aj mne niektoré veci docvakli až pri čítaní jeho riadkov. A to som jeho videá videl už dávno. Ale toto je oveľa podrobnejšie. Prvá kniha je teória, a druhá kniha sú prílohy, kde je KSB rozoberaná na praktických príkladoch zo života spoločnosti.[/quote] Dvojku som si musela nakopírovat na PDF, ale jednotku sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť, keďže sa ráta medzi extrémistické materiály. Náhodou nevieš, či predsa nie je nejaký zdroj, kde by to bolo možné?
Upravené 22. 4. 2022 o 13:42

dvojčata - děti jsou ve stejném prostředí se stejnou výchovou. Působí na ně stejní vychovatelé. A přesto může mít každé dítě úplně jinou mravnost.
Může jít i o malé děti ve věku kolem dvou let - už tam je to vidět. Jedno z dětí se nedá za žádných okolností strhnout k "nepravostem" typu lhaní, podvádění - a druhé dítě zase lže a podvádí běžně a to i přes výchovné tresty s "následky".
Jak bys potom něco takového vysvětlil? Stejný věk, stejná rodina, stejné prostředí, stejná výchova...
...Z mysticko duchovného hľadiska je to jednoduché.Dve entity(duchovia)v predinkarnačnom období si zvolia rovnaké podmienky,rovnakú rodinu atď.,rozdielne role a úlohy.Jedna pochádza z pozitívneho stavu bytia("anjelik"smiledruhá z negatívneho("čertík"smile.Len na tejto planéte sa zlo stretáva s dobrom.Jedna entita prišla ilustrovať zlo a poznať dobro,druhá opačne.No v každej z nich je HNR implantovaná sloboda voľby a zmeny.Samozrejme to je len najjednoduchšia verzia vtelení,sú rôznorodé.


[quote="pid:69008, uid:203"]dvojčata - děti jsou ve stejném prostředí se stejnou výchovou. Působí na ně stejní vychovatelé. A přesto může mít každé dítě úplně jinou mravnost. Může jít i o malé děti ve věku kolem dvou let - už tam je to vidět. Jedno z dětí se nedá za žádných okolností strhnout k "nepravostem" typu lhaní, podvádění - a druhé dítě zase lže a podvádí běžně a to i přes výchovné tresty s "následky". Jak bys potom něco takového vysvětlil? Stejný věk, stejná rodina, stejné prostředí, stejná výchova...[/quote]...Z mysticko duchovného hľadiska je to jednoduché.Dve entity(duchovia)v predinkarnačnom období si zvolia rovnaké podmienky,rovnakú rodinu atď.,rozdielne role a úlohy.Jedna pochádza z pozitívneho stavu bytia("anjelik")druhá z negatívneho("čertík").Len na tejto planéte sa zlo stretáva s dobrom.Jedna entita prišla ilustrovať zlo a poznať dobro,druhá opačne.No v každej z nich je HNR implantovaná sloboda voľby a zmeny.Samozrejme to je len najjednoduchšia verzia vtelení,sú rôznorodé.

Dítě se narodí s určitým mravním nastavením

Rusofil, ale veď ty na tvojom príklade hovoríš, že Rómske dieťa má tým pádom bezalternatívne naprogramovanú organizáciu psychickej činnosti. Čiže keď je niekto raz Róm tak musí mať automaticky sklony k mravnému úpadku???


Ako sa môže dieťa narodiť s určitým mravným nastavením? Veď na začiatku života dieťa len príjima potravu vylučuje jej zvyšky, plače a spí. Ostatné prejavy jedinca v najvšeobecnejšom zmysle sú už prejavom vplyvu kultúry.
Pomôžem si opäť poučkou zo Sad rastie sám. kap. 4.4


"Pokud si připomeneme znalosti, které všichni máme ze školní biologie a nahlédneme do vlastní psychiky,
tak můžeme tvrdit, že informačně-algoritmické zabezpečení chování zástupců biologického druhu „člověk
rozumný“ zahrnuje: 1) vrozenou složku – instinkty a nepodmíněné reflexy (jak na úrovni vnitrobuněčné a
buněčné, tak i na úrovni typů tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku), a také jejich vnější projevy
rozvinuté v kultuře..." atď.


vnější projevy sa myslí napr. reč.
Stále mi nejde do hlavy ako sa môže človek rodiť s mravným nastavením.


[quote="pid:69001, uid:312"]Dítě se narodí s určitým mravním nastavením[/quote] Rusofil, ale veď ty na tvojom príklade hovoríš, že Rómske dieťa má tým pádom bezalternatívne naprogramovanú organizáciu psychickej činnosti. Čiže keď je niekto raz Róm tak musí mať automaticky sklony k mravnému úpadku??? Ako sa môže dieťa narodiť s určitým mravným nastavením? Veď na začiatku života dieťa len príjima potravu vylučuje jej zvyšky, plače a spí. Ostatné prejavy jedinca v najvšeobecnejšom zmysle sú už prejavom vplyvu kultúry. Pomôžem si opäť poučkou zo Sad rastie sám. kap. 4.4 "Pokud si připomeneme znalosti, které všichni máme ze školní biologie a nahlédneme do vlastní psychiky, tak můžeme tvrdit, že informačně-algoritmické zabezpečení chování zástupců biologického druhu „člověk rozumný“ zahrnuje: 1) vrozenou složku – instinkty a nepodmíněné reflexy (jak na úrovni vnitrobuněčné a buněčné, tak i na úrovni typů tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku), a také jejich vnější projevy rozvinuté v kultuře..." atď. vnější projevy sa myslí napr. reč. Stále mi nejde do hlavy ako sa môže človek rodiť s mravným nastavením.

Příklad: Máš dvě děti stejných rodičů - mohou to být dokonce dvojčata - děti jsou ve stejném prostředí se stejnou výchovou. Působí na ně stejní vychovatelé. A přesto může mít každé dítě úplně jinou mravnost.

Lin ale veď ty tu opisuješ príklad, ktorý sa môže odohrať snáď len v laboratórnych podmienkach.


[quote="pid:69008, uid:203"]Příklad: Máš dvě děti stejných rodičů - mohou to být dokonce dvojčata - děti jsou ve stejném prostředí se stejnou výchovou. Působí na ně stejní vychovatelé. A přesto může mít každé dítě úplně jinou mravnost.[/quote] Lin ale veď ty tu opisuješ príklad, ktorý sa môže odohrať snáď len v laboratórnych podmienkach.

V prvom rade si ujasnite, o kom sa bavíte. O nás, alebo o nich.


V prvom rade si ujasnite, o kom sa bavíte. O nás, alebo o nich.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Živatmy pochádzajú od Stvoriteľa. Majú teda vrodenú mravnosť. Výchovou, prostredím a nezvládnutými životnými skúškami sa od mravnosti môžu vzdialiť a pracne sa k nej navracať. Tieto veci sa prenášajú naprieč životmi. Takže v novom vtelení sa môže zdať, že dieťa je nemravné od narodenia. Nie, len si so sebou nesie skúsenosti, ale aj nezvládnuté veci z minulých životov. Okrem toho, každá duša má svoje poslanie, ktoré prišla v danej inkarnácii naplniť. Tieto veci o to viac zneprehľadňujú skúmanie vrodenej mravnosti. To je náš prípad. Iní to môžu mať inak.


Živatmy pochádzajú od Stvoriteľa. Majú teda vrodenú mravnosť. Výchovou, prostredím a nezvládnutými životnými skúškami sa od mravnosti môžu vzdialiť a pracne sa k nej navracať. Tieto veci sa prenášajú naprieč životmi. Takže v novom vtelení sa môže zdať, že dieťa je nemravné od narodenia. Nie, len si so sebou nesie skúsenosti, ale aj nezvládnuté veci z minulých životov. Okrem toho, každá duša má svoje poslanie, ktoré prišla v danej inkarnácii naplniť. Tieto veci o to viac zneprehľadňujú skúmanie vrodenej mravnosti. To je náš prípad. Iní to môžu mať inak.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

mam priatela bol v utlom detstve adoptovany jeho otec emigroval matka mladucka sa ho vzdala v prospech rodiny svojho brata ktory nemohol mat deti. Biologicky otec bol krajcirom a to velmi sikovnym v Kanade si otvoril dielnu a zamestnaval ludi. Priatel nevedel az do nekorej dospelosti o svojom povode. Priatel si 15 rokoch nasporil na sijaci stroj a zacal sit islo mu to hned ako keby bol vyuceny sil kde komu. Adoptivna rodina len cumela v nemom uzase. Tento fenomen je znamy aj z prislovia krv nie je voda. Deti maju vlohy po rodicoch a predkoch ale nie len tie pozitivne zial aj tie ktore nie zrovna chceme a vychovou to mozeme ovplyvnit len ciastocne.


mam priatela bol v utlom detstve adoptovany jeho otec emigroval matka mladucka sa ho vzdala v prospech rodiny svojho brata ktory nemohol mat deti. Biologicky otec bol krajcirom a to velmi sikovnym v Kanade si otvoril dielnu a zamestnaval ludi. Priatel nevedel az do nekorej dospelosti o svojom povode. Priatel si 15 rokoch nasporil na sijaci stroj a zacal sit islo mu to hned ako keby bol vyuceny sil kde komu. Adoptivna rodina len cumela v nemom uzase. Tento fenomen je znamy aj z prislovia krv nie je voda. Deti maju vlohy po rodicoch a predkoch ale nie len tie pozitivne zial aj tie ktore nie zrovna chceme a vychovou to mozeme ovplyvnit len ciastocne.

to s tym, ze deti maju aj svoje vrodene mravne nastavenie (aj ked nejde len o mravnost), sa da len suhlasit.....samozrejme, ze moze byt vplyvom vychovy ci spolocnosti pokriveny......ale je. To je proste o tom, ze niektore dieta bude skusat vsetko a nema s tym "moralny" problem.....vid deti, ktore za ziva hadzali zaby do vriacej vody alebo zabijali vtaciky cisto zo zvedavosti, co to spravi (nebolo za tym priamoplanovane zlo, ale skor totalny nedostatok empatie, im nenapadlo, ze pachaju zlo). A mas ine dieta, ktore place, ked mu skape vtacik, ktoremu zachranovalo zivot po jeho zraneni.....pricom objektivne nema ziadnu starost potom. A to je ako so vsetkym, niekto od mala inklinuje ku kniham, pocuva starych ludi a malo sportuje, iny zasa naopak skor sportuje, vsetko fyzicky sa snazi spoznat, nema potrebu nad vsetkym dumat, skor reaguje instinktivne.
A o tom laboratoriu s detmi, to nie je pravda, je to caste. Samozrejme ze vzdy sa da objasnit ten fakt tak, ze tomu "zlemu" sa nieco stalo v detstve (a pravdepodobne aj ano), ale to, ze to dieta tak spracuje, to je uz dosledok jeho vlastneho vnutra. A ako dospely ma svoj rebricek hodnot, ktory sa mozno vtedy zacal tvorit a teraz uz su len nasledky......ked nezbada, kedy treba aj toto korigovat


to s tym, ze deti maju aj svoje vrodene mravne nastavenie (aj ked nejde len o mravnost), sa da len suhlasit.....samozrejme, ze moze byt vplyvom vychovy ci spolocnosti pokriveny......ale je. To je proste o tom, ze niektore dieta bude skusat vsetko a nema s tym "moralny" problem.....vid deti, ktore za ziva hadzali zaby do vriacej vody alebo zabijali vtaciky cisto zo zvedavosti, co to spravi (nebolo za tym priamoplanovane zlo, ale skor totalny nedostatok empatie, im nenapadlo, ze pachaju zlo). A mas ine dieta, ktore place, ked mu skape vtacik, ktoremu zachranovalo zivot po jeho zraneni.....pricom objektivne nema ziadnu starost potom. A to je ako so vsetkym, niekto od mala inklinuje ku kniham, pocuva starych ludi a malo sportuje, iny zasa naopak skor sportuje, vsetko fyzicky sa snazi spoznat, nema potrebu nad vsetkym dumat, skor reaguje instinktivne. A o tom laboratoriu s detmi, to nie je pravda, je to caste. Samozrejme ze vzdy sa da objasnit ten fakt tak, ze tomu "zlemu" sa nieco stalo v detstve (a pravdepodobne aj ano), ale to, ze to dieta tak spracuje, to je uz dosledok jeho vlastneho vnutra. A ako dospely ma svoj rebricek hodnot, ktory sa mozno vtedy zacal tvorit a teraz uz su len nasledky......ked nezbada, kedy treba aj toto korigovat

Stále mi nejde do hlavy ako sa môže človek rodiť s mravným nastavením.
A rčení, "po kom to dítě je", ti také nic neříká? Nebo přísloví, jaká matka, taková Katka, jaký otec, takový syn?
Prostě tak, jak se dědí fyzický vzhled člověka, tak se dědí i jeho duševní "vzhled".
A nebo, když se chce oženit nějaký kluk, je mu navrhnuto, aby se šel nejdříve podívat na matku nevěsty a to se netýče jen vzhledu, ale i pohledu na svět.
Výborným příkladem je krvavá Madla. I když ji v dětství zachránila Srbská rodina, neměla žádné výčitky svědomí a nechala Srbsko bombardovat.


[quote="pid:69029, uid:248"]Stále mi nejde do hlavy ako sa môže človek rodiť s mravným nastavením.[/quote]A rčení, "po kom to dítě je", ti také nic neříká? Nebo přísloví, jaká matka, taková Katka, jaký otec, takový syn? Prostě tak, jak se dědí fyzický vzhled člověka, tak se dědí i jeho duševní "vzhled". A nebo, když se chce oženit nějaký kluk, je mu navrhnuto, aby se šel nejdříve podívat na matku nevěsty a to se netýče jen vzhledu, ale i pohledu na svět. Výborným příkladem je krvavá Madla. I když ji v dětství zachránila Srbská rodina, neměla žádné výčitky svědomí a nechala Srbsko bombardovat.
Upravené 22. 4. 2022 o 17:03

A přesto může mít každé dítě úplně jinou mravnost.

Řekl bych, že na zemi nejsou a ani nemohou být ve stejnou dobu dvě identické bytosti. Při zrodu je každé dítě obdařeno svým unikátním biopolem (duchem) a duší. Mohou mít shodný biologický základ, ale to ostatní už bude vždy odlišné.


Smysl pro mravnost a morálku? Prostě mám na mysli, že někdo se poctivý už rodí - nebo jinak - má v sobě "vypálený" celý morální kodex a během života ho jen zdokonaluje. A někdo jiný se musí učit všechno od začátku.

To si také myslím. Člověk určitě dostane jakýsi vklad od Boha (od předků - rodový egregor), ale musí jej rozvíjet. A jestli se nepletu, tak nejdůležitější by měla být výchova 0-3let života.


[quote="pid:69008, uid:203"]A přesto může mít každé dítě úplně jinou mravnost.[/quote] Řekl bych, že na zemi nejsou a ani nemohou být ve stejnou dobu dvě identické bytosti. Při zrodu je každé dítě obdařeno svým unikátním biopolem (duchem) a duší. Mohou mít shodný biologický základ, ale to ostatní už bude vždy odlišné. [quote="pid:68978, uid:203"]Smysl pro mravnost a morálku? Prostě mám na mysli, že někdo se poctivý už rodí - nebo jinak - má v sobě "vypálený" celý morální kodex a během života ho jen zdokonaluje. A někdo jiný se musí učit všechno od začátku.[/quote] To si také myslím. Člověk určitě dostane jakýsi vklad od Boha (od předků - rodový egregor), ale musí jej rozvíjet. A jestli se nepletu, tak nejdůležitější by měla být výchova 0-3let života.

To si také myslím. Člověk určitě dostane jakýsi vklad od Boha (od předků - rodový egregor), ale musí jej rozvíjet. A jestli se nepletu, tak nejdůležitější by měla být výchova 0-3let života.
Ano, každý má svoji startovní čáru.


[quote="pid:69052, uid:573"]To si také myslím. Člověk určitě dostane jakýsi vklad od Boha (od předků - rodový egregor), ale musí jej rozvíjet. A jestli se nepletu, tak nejdůležitější by měla být výchova 0-3let života.[/quote]Ano, každý má svoji startovní čáru.

A rčení, "po kom to dítě je", ti také nic neříká? Nebo přísloví, jaká matka, taková Katka, jaký otec, takový syn?
Prostě tak, jak se dědí fyzický vzhled člověka, tak se dědí i jeho duševní "vzhled".


Dieťa sa vyvíja v matke ako mravne čisté. Po narodení (alebo skôr este niečo pred tým) dochádza k jeho napájaniu na rodový egregor.


Každé dieťa sa rodí nie bezúčelovo, ale s nejakým vlastným osudom (úlohami), ktorý je šitý na Mieru k potrebám rozvoja človeka, rodiny, až celkovo spoločnosti.


Vzájomným pôsobením osudu dieťaťa, osudu rodičov a celkového egregoriálneho prostredia, dieťa rodičom zrkadli potrebu riešení určitých životných záležitostí. Realizácia osudu človekom má svoje minimum v riečišti Božieho zámeru.


ps: Dieťa po narodení je vo svojej podstate mravne čisté a znižovať jeho nepriaznivý egregoriálny prejav je možné len skutočnou úprimnou láskou, trpezlivosťou a pochopením.


[quote="pid:69050, uid:312"]A rčení, "po kom to dítě je", ti také nic neříká? Nebo přísloví, jaká matka, taková Katka, jaký otec, takový syn? Prostě tak, jak se dědí fyzický vzhled člověka, tak se dědí i jeho duševní "vzhled".[/quote] Dieťa sa vyvíja v matke ako mravne čisté. Po narodení (alebo skôr este niečo pred tým) dochádza k jeho napájaniu na rodový egregor. Každé dieťa sa rodí nie bezúčelovo, ale s nejakým vlastným osudom (úlohami), ktorý je šitý na Mieru k potrebám rozvoja človeka, rodiny, až celkovo spoločnosti. Vzájomným pôsobením osudu dieťaťa, osudu rodičov a celkového egregoriálneho prostredia, dieťa rodičom zrkadli potrebu riešení určitých životných záležitostí. Realizácia osudu človekom má svoje minimum v riečišti Božieho zámeru. ps: Dieťa po narodení je vo svojej podstate mravne čisté a znižovať jeho nepriaznivý egregoriálny prejav je možné len skutočnou úprimnou láskou, trpezlivosťou a pochopením.

Prostě tak, jak se dědí fyzický vzhled člověka, tak se dědí i jeho duševní "vzhled".
Každý má plné právo odmietnuť akékoľvek dedičstvo. Napríklad ja som odmietol dedičstvo agregoru rodičov už okolo 6 teho roku života. Vtedy prišiel prvý hlas v hlave hovoriaci "Toto čo koná otec, matka, nie je v súlade so zákonami vesmíru a takýmto násilným spôsobom určite nedosiahnu požadovaný výsledok".


[quote="pid:69050, uid:312"]Prostě tak, jak se dědí fyzický vzhled člověka, tak se dědí i jeho duševní "vzhled".[/quote] Každý má plné právo odmietnuť akékoľvek dedičstvo. Napríklad ja som odmietol dedičstvo agregoru rodičov už okolo 6 teho roku života. Vtedy prišiel prvý hlas v hlave hovoriaci "Toto čo koná otec, matka, nie je v súlade so zákonami vesmíru a takýmto násilným spôsobom určite nedosiahnu požadovaný výsledok".

dieta sa rodi mravne ciste...dieta sa rodi tam kde si dusa vybrala ona si vebera otca a matku presne za tym ucelom ze co ma prezit pochopit a kde ju to ma posunut. Dusa si vybera rodovy egregor kam sa rodi. Tak ze je to predurcene. Co s tym dalej?


dieta sa rodi mravne ciste...dieta sa rodi tam kde si dusa vybrala ona si vebera otca a matku presne za tym ucelom ze co ma prezit pochopit a kde ju to ma posunut. Dusa si vybera rodovy egregor kam sa rodi. Tak ze je to predurcene. Co s tym dalej?

Lin ale veď ty tu opisuješ príklad, ktorý sa môže odohrať snáď len v laboratórnych podmienkach.

Tak to ne. Asi nemáš děti ani vnoučata. Popisuju tu svůj vlastní rodinný příklad.


[quote="pid:69031, uid:248"]Lin ale veď ty tu opisuješ príklad, ktorý sa môže odohrať snáď len v laboratórnych podmienkach.[/quote] Tak to ne. Asi nemáš děti ani vnoučata. Popisuju tu svůj vlastní rodinný příklad.

Řekl bych, že na zemi nejsou a ani nemohou být ve stejnou dobu dvě identické bytosti.

Já také nemluvím o identických bytostech. Mluvím o stejných podmínkách, do kterých se narodily. Tím chci dokázat, že s mravností se člověk už rodí.
Představuju si to tak, že každé duši zůstává z minulých vtělení stupeň vývoje, poznání. Mravnost a svědomí si tedy na svět nese na určitém stupni vývoje. Takže ano, děti se rodí mravně čisté - ale ten "list mravnosti" je nepopsaný pouze v tom novém životě. Člověk prostě navazuje tam, kde v minulém životě skončil. Proto se pak (běžně) stává, že některé malé dítě má sklony ubližovat druhým (aniž by ho kdo k tomu vedl nebo inspiroval) a musíme ho pracně, trpělivě a důsledně odnaučovat něco, co ho nikdo neučil - a na druhou stranu máme dítko, které by nikdy ani nenapadlo někomu či něčemu ublížit.


[quote="pid:69052, uid:573"]Řekl bych, že na zemi nejsou a ani nemohou být ve stejnou dobu dvě identické bytosti.[/quote] Já také nemluvím o identických bytostech. Mluvím o stejných podmínkách, do kterých se narodily. **Tím chci dokázat, že s mravností se člověk už rodí.** Představuju si to tak, že každé duši zůstává z minulých vtělení stupeň vývoje, poznání. Mravnost a svědomí si tedy na svět nese na určitém stupni vývoje. Takže ano, děti se rodí mravně čisté - ale ten "list mravnosti" je nepopsaný pouze v tom novém životě. Člověk prostě navazuje tam, kde v minulém životě skončil. Proto se pak (běžně) stává, že některé malé dítě má sklony ubližovat druhým (aniž by ho kdo k tomu vedl nebo inspiroval) a musíme ho pracně, trpělivě a důsledně odnaučovat něco, co ho nikdo neučil - a na druhou stranu máme dítko, které by nikdy ani nenapadlo někomu či něčemu ublížit.

Já také nemluvím o identických bytostech. Mluvím o stejných podmínkách, do kterých se narodily. Tím chci dokázat, že s mravností se člověk už rodí.

To je princip , který byl mistrně přiblížen , ve filmu Atlas mraků .


[quote="pid:69089, uid:203"]Já také nemluvím o identických bytostech. Mluvím o stejných podmínkách, do kterých se narodily. Tím chci dokázat, že s mravností se člověk už rodí.[/quote] To je princip , který byl mistrně přiblížen , ve filmu Atlas mraků .

A rčení, "po kom to dítě je", ti také nic neříká? Nebo přísloví, jaká matka, taková Katka, jaký otec, takový syn?

Samozrejme ze to poznam,ale ved to este neznamena ze sa dieta rodi s mravnym nastavenim.
"Ohybaj ma mamko dokial som ja Janko. Neohnes ma mamo az ja budem Jano".
Toto prislovie hovori potom o com???


Ok ,nejdem to dalej rozoberat lebo asi sa nezhodneme. Zatial neviem uchopit tvoj pohlad na danu vec ani si to takto predstavit ako popisujes. Ale dik za plodnu debatu.


[quote="pid:69050, uid:312"]A rčení, "po kom to dítě je", ti také nic neříká? Nebo přísloví, jaká matka, taková Katka, jaký otec, takový syn?[/quote] Samozrejme ze to poznam,ale ved to este neznamena ze sa dieta rodi s mravnym nastavenim. "Ohybaj ma mamko dokial som ja Janko. Neohnes ma mamo az ja budem Jano". Toto prislovie hovori potom o com??? Ok ,nejdem to dalej rozoberat lebo asi sa nezhodneme. Zatial neviem uchopit tvoj pohlad na danu vec ani si to takto predstavit ako popisujes. Ale dik za plodnu debatu.

Věčné téma míry vlivu dědičnosti a prostředí.


mohou to být dokonce dvojčata

Domnívám se, že trochu světla do problému by mohla vnést studie (nebo statisticky zpracovaná data) o osudech dostatečně velkého počtu v co nejrozmanitějších životních okolnostech jednovaječných dvojčat.
Občas se vyskytne článek o jednovaječných dvojčatech, která byla při narození z různých důvodů rozdělena a která měla až neuvěřitelně shodnou životní cestu.


Věčné téma míry vlivu dědičnosti a prostředí. [quote="pid:69008, uid:203"]mohou to být dokonce dvojčata[/quote] Domnívám se, že trochu světla do problému by mohla vnést studie (nebo statisticky zpracovaná data) o osudech dostatečně velkého počtu v co nejrozmanitějších životních okolnostech **jednovaječných** dvojčat. Občas se vyskytne článek o jednovaječných dvojčatech, která byla při narození z různých důvodů rozdělena a která měla až neuvěřitelně shodnou životní cestu.

Já mám taky problém... se slovem SVOJVÔĽA. Po česku to vypadá jako svévůle = svévole. A ta má v soudobém výkladu vždy zlý význam.

Aj u nás je to slovo vnímané negatívne, ale neprávom. V skutočnosti, a hlavne podľa tohto článku ide o neutrálne slovo. Znamená, že konáš podľa svojej vôle napriek tlaku ostatných ľudí, zákonov a pravidiel.
Podľa Petrova môže byť svojvôľa zlá (zločinná) a môže byť aj dobrá, mravná, človek sa stáva "bielou vranou", hrdinom.


Opakom svojvôle je jeden z druhov sociálnej idiocie - vernopoddanosť, t.j. úplná pasivita a podriadenie sa vo všetkom nadriadeným a zákonom.


Slovo svojvôľa má byť neutrálne! To, že mu jazykovedci dali negatívny význam je vlastne manipulácia, aby sme svojvôľu považovali výhradne za negatívny jav, a nevzpierali sa vrchnosti a zákonom, aj keď sú nespravodlivé. V skutočnosti svedomie je vždy nad zákonom, a v prípade nespravodlivých zákonov a nespravodlivej vrchnosti sa svojvôľa stáva povinnosťou občanov!


[quote="pid:68980, uid:203"]Já mám taky problém... se slovem SVOJVÔĽA. Po česku to vypadá jako svévůle = svévole. A ta má v soudobém výkladu vždy zlý význam.[/quote] Aj u nás je to slovo vnímané negatívne, ale neprávom. V skutočnosti, a hlavne podľa tohto článku ide o neutrálne slovo. Znamená, že konáš podľa svojej vôle napriek tlaku ostatných ľudí, zákonov a pravidiel. Podľa Petrova môže byť svojvôľa zlá (zločinná) a môže byť aj dobrá, mravná, človek sa stáva "bielou vranou", hrdinom. Opakom svojvôle je jeden z druhov sociálnej idiocie - vernopoddanosť, t.j. úplná pasivita a podriadenie sa vo všetkom nadriadeným a zákonom. Slovo svojvôľa má byť neutrálne! To, že mu jazykovedci dali negatívny význam je vlastne manipulácia, aby sme svojvôľu považovali výhradne za negatívny jav, a nevzpierali sa vrchnosti a zákonom, aj keď sú nespravodlivé. V skutočnosti svedomie je vždy nad zákonom, a v prípade nespravodlivých zákonov a nespravodlivej vrchnosti sa svojvôľa stáva povinnosťou občanov!
Upravené 23. 4. 2022 o 16:33

Dvojku som si musela nakopírovat na PDF, ale jednotku sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť, keďže sa ráta medzi extrémistické materiály. Náhodou nevieš, či predsa nie je nejaký zdroj, kde by to bolo možné?


1.časť
https://allatra-bolgaria.info/wp-content/uploads/2018/07/concept-petrov-tajny_upravleniya_chelovechestvom-tom_1.pdf


2.časť
https://allatra-bolgaria.info/wp-content/uploads/2018/07/concept-petrov-tajny_upravleniya_chelovechestvom-tom_2.pdf


[quote="pid:69010, uid:948"]Dvojku som si musela nakopírovat na PDF, ale jednotku sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť, keďže sa ráta medzi extrémistické materiály. Náhodou nevieš, či predsa nie je nejaký zdroj, kde by to bolo možné?[/quote] 1.časť https://allatra-bolgaria.info/wp-content/uploads/2018/07/concept-petrov-tajny_upravleniya_chelovechestvom-tom_1.pdf 2.časť https://allatra-bolgaria.info/wp-content/uploads/2018/07/concept-petrov-tajny_upravleniya_chelovechestvom-tom_2.pdf

Čo sa týka tej mravnosti detí, tam bude hrať úlohu viacero faktorov.
Každý človek sa rodí s jedinečnou psychikou alebo tým, čomu hovoríme temperament. Každá psychika reaguje inak na tie isté podnety, a to hovorí o sklonoch človeka. Niekoho priťahuje jedno, iného iné.


Jeden z faktorov je aj to, že dieťa sa automaticky napája na egregor svojich predkov a môže z neho čerpať určité vzory chovania, sklony, informácie.


Ďalšia vec je to, že novorodenci do určitého veku nemajú empatiu. Tá sa aktivuje až v určitom detskom veku. Preto maličké deti, čo ešte nechodia, nemajú problém vyplieskať iné dieťa, ktoré im zoberie hračku, a netrápi ich ani to, keď sa to druhé dieťa rozplače. Chýba tam zatiaľ empatia.


Novorodenci ale vedia veľmi dobre rozoznať nebezpečenstvo voči sebe. Keď ich niečo vydesí, tak sa rozplačú. Niekedy sa boja bradatých mužov. Kriku a pod. To sú úplne základy mravných kritérií, s ktorými sa rodí.


A teraz si predstavte, že niektoré dieťa (už trochu väčšie) má sklony k určitej činnosti, ktorá ho priťahuje. A zároveň ešte nemá aktivovanú empatiu. Ak tou činnosťou ubližuje iným ľuďom, a chýba mu empatia, tak vzniká problém. Ale človek má ešte intelekt, a veľa vecí sa dá dieťaťu vysvetliť.


To obdobie 1-3 roky je dôležité aj kvôli tomu, že v tom období ešte nemá dieťa empatiu (podobne ako psychopati), takže je dôležité, aby si v tomto období neosvojilo zlozvyky, ktoré by sa neskôr stali základom jeho ne-mravnosti. Zvyk je železná košeľa, a môže sa pokúšať prebíjať výčitky svedomia a empatie aj v období, keď sa empatia aktivuje.


Čo je horšie, tak rodí sa určité menšie percento ľudí, ktorým sa nikdy neaktivuje svedomie a empatia. Títo sa stávajú psychopatmi a sú skutočnou hrozbou pre spoločnosť. Vedia to veľmi dobre maskovať, a vyberajú si profesie, kde majú vplyv na veľa ľudí-politici, biznismeni, policajti atď. Aj vďaka nim má spoločnosť súčasnú podobu, lebo tvoria väčšinu "elity".


Čo sa týka tej mravnosti detí, tam bude hrať úlohu viacero faktorov. Každý človek sa rodí s jedinečnou psychikou alebo tým, čomu hovoríme temperament. Každá psychika reaguje inak na tie isté podnety, a to hovorí o sklonoch človeka. Niekoho priťahuje jedno, iného iné. Jeden z faktorov je aj to, že dieťa sa automaticky napája na egregor svojich predkov a môže z neho čerpať určité vzory chovania, sklony, informácie. Ďalšia vec je to, že novorodenci do určitého veku nemajú empatiu. Tá sa aktivuje až v určitom detskom veku. Preto maličké deti, čo ešte nechodia, nemajú problém vyplieskať iné dieťa, ktoré im zoberie hračku, a netrápi ich ani to, keď sa to druhé dieťa rozplače. Chýba tam zatiaľ empatia. Novorodenci ale vedia veľmi dobre rozoznať nebezpečenstvo voči sebe. Keď ich niečo vydesí, tak sa rozplačú. Niekedy sa boja bradatých mužov. Kriku a pod. To sú úplne základy mravných kritérií, s ktorými sa rodí. A teraz si predstavte, že niektoré dieťa (už trochu väčšie) má sklony k určitej činnosti, ktorá ho priťahuje. A zároveň ešte nemá aktivovanú empatiu. Ak tou činnosťou ubližuje iným ľuďom, a chýba mu empatia, tak vzniká problém. Ale človek má ešte intelekt, a veľa vecí sa dá dieťaťu vysvetliť. To obdobie 1-3 roky je dôležité aj kvôli tomu, že v tom období ešte nemá dieťa empatiu (podobne ako psychopati), takže je dôležité, aby si v tomto období neosvojilo zlozvyky, ktoré by sa neskôr stali základom jeho ne-mravnosti. Zvyk je železná košeľa, a môže sa pokúšať prebíjať výčitky svedomia a empatie aj v období, keď sa empatia aktivuje. Čo je horšie, tak rodí sa určité menšie percento ľudí, ktorým sa nikdy neaktivuje svedomie a empatia. Títo sa stávajú psychopatmi a sú skutočnou hrozbou pre spoločnosť. Vedia to veľmi dobre maskovať, a vyberajú si profesie, kde majú vplyv na veľa ľudí-politici, biznismeni, policajti atď. Aj vďaka nim má spoločnosť súčasnú podobu, lebo tvoria väčšinu "elity".

@jelenovipivonelej Veľmi nerozumiem, čomu nerozumieš na vete, že u dieťaťa sa od narodenia prejavuje určitý jedinečný temperament, čo znamená určité sklony, čo znamená aj predispozíciu k určitej mravnosti...
Veď tu nikto nehovorí, že človek sa rodí s pevnou mravnosťou, ktorú už nie je možné počas života zmeniť... Tu je reč iba o tom, že každý človek sa rodí s inou štartovacou čiarou... Každý človek môže zomrieť ako svätec, ale niekto bude musieť sám so sebou bojovať viac a iný menej (ak sa bude chcieť stať lepším). A to je len reč o tlaku vnútorného prostredia - svojej psychiky. Okrem toho je tu ešte tlak vonkajšieho prostredia, rodičov, blízkych, známych, priateľov, škola, práca, kultúra... To všetko neustále na človeka pôsobí a on musí na to reagovať. Kto koho zmení?

@jelenovipivonelej Veľmi nerozumiem, čomu nerozumieš na vete, že u dieťaťa sa od narodenia prejavuje určitý jedinečný temperament, čo znamená určité sklony, čo znamená aj predispozíciu k určitej mravnosti... Veď tu nikto nehovorí, že človek sa rodí s pevnou mravnosťou, ktorú už nie je možné počas života zmeniť... Tu je reč iba o tom, že každý človek sa rodí s inou štartovacou čiarou... Každý človek môže zomrieť ako svätec, ale niekto bude musieť sám so sebou bojovať viac a iný menej (ak sa bude chcieť stať lepším). A to je len reč o tlaku vnútorného prostredia - svojej psychiky. Okrem toho je tu ešte tlak vonkajšieho prostredia, rodičov, blízkych, známych, priateľov, škola, práca, kultúra... To všetko neustále na človeka pôsobí a on musí na to reagovať. Kto koho zmení?
Upravené 23. 4. 2022 o 17:27

Byl bych rád, kdybyste si před rozebíráním tohoto tématu nejdříve, kromě jiného, nastudovali i vývoj člověka na Zemi, popsán u starověkých Sumerů. Tam je popsán proces zformování - genové manipulace, při vývoji člověka. Jelikož všechny moderní vědecké práce více méně, vycházejí právě z poznatků od Sumerů.


Byl bych rád, kdybyste si před rozebíráním tohoto tématu nejdříve, kromě jiného, nastudovali i vývoj člověka na Zemi, popsán u starověkých Sumerů. Tam je popsán proces zformování - genové manipulace, při vývoji člověka. Jelikož všechny moderní vědecké práce více méně, vycházejí právě z poznatků od Sumerů.
Upravené 24. 4. 2022 o 10:41

Byl bych rád, kdybyste si před rozebíráním tohoto tématu nejdříve, kromě jiného, nastudovali i vývoj člověka na Zemi, popsán u starověkých Sumerů. Tam je popsán proces zformování - genové manipulace, při vývoji člověka. Jelikož všechny moderní vědecké práce více méně, vycházejí právě z poznatků od Sumerů.

Neviem či to patrilo mne, ale všetkým na tomto vlákne (vykanie), ale môžeš dať prosím nejaký link, kde by sa to dalo pozrieť?


[quote="pid:69257, uid:312"]Byl bych rád, kdybyste si před rozebíráním tohoto tématu nejdříve, kromě jiného, nastudovali i vývoj člověka na Zemi, popsán u starověkých Sumerů. Tam je popsán proces zformování - genové manipulace, při vývoji člověka. Jelikož všechny moderní vědecké práce více méně, vycházejí právě z poznatků od Sumerů.[/quote] Neviem či to patrilo mne, ale všetkým na tomto vlákne (vykanie), ale môžeš dať prosím nejaký link, kde by sa to dalo pozrieť?
Upravené 24. 4. 2022 o 23:33

Neviem či to patrilo mne, ale všetkým na tomto vlákne (vykanie), ale môžeš dať prosím nejaký link, kde by sa to dalo pozrieť?
Ne, ne, patřilo to všeobecně. U prvního videa od cca 10 minuty
https://www.youtube.com/watch?v=VtPdWtwrh4I&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%9B%D0%90%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=EdQ3o3tKJf0&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-
%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%9B%D0%90%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=NXU73W1-NOA&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%9B%D0%90%D0%98


[quote="pid:69331, uid:6"]Neviem či to patrilo mne, ale všetkým na tomto vlákne (vykanie), ale môžeš dať prosím nejaký link, kde by sa to dalo pozrieť?[/quote]Ne, ne, patřilo to všeobecně. U prvního videa od cca 10 minuty https://www.youtube.com/watch?v=VtPdWtwrh4I&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%9B%D0%90%D0%98 https://www.youtube.com/watch?v=EdQ3o3tKJf0&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE- %D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%9B%D0%90%D0%98 https://www.youtube.com/watch?v=NXU73W1-NOA&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%9B%D0%90%D0%98
Upravené 25. 4. 2022 o 00:16

Ďakujem Jardob. Hoci som to predtým skúšala priamo z tej stránky, len z tvojho odkazu sa mi to dalo stiahnuť.


Ďakujem Jardob. Hoci som to predtým skúšala priamo z tej stránky, len z tvojho odkazu sa mi to dalo stiahnuť.

Jardobe, povedlo se mi najít ještě jeden film, který jsem nedávno viděl. Tam je moc hezky shrnuto (vznik člověka) u Sumerů s fotkami a dalšími fakty, o kterých se Skljarov nezmiňuje. Je to nabité informacemi.
Pak budu rád za diskusi na toto téma.
https://www.youtube.com/watch?v=0He_JnmN17c&ab_channel=%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%9D


Jardobe, povedlo se mi najít ještě jeden film, který jsem nedávno viděl. Tam je moc hezky shrnuto (vznik člověka) u Sumerů s fotkami a dalšími fakty, o kterých se Skljarov nezmiňuje. Je to nabité informacemi. Pak budu rád za diskusi na toto téma. https://www.youtube.com/watch?v=0He_JnmN17c&ab_channel=%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%9D
Upravené 25. 4. 2022 o 15:11
2.16k
41
14
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept