Politika v SR
Vláda chce zaviesť vysokú daň pre Slovenské elektrárne, z ktorej chce vyplácať príspevky na drahé energie

„Zákon je likvidačný, diskriminačný, neexistuje nikde v Európe. Prichádza v období, kedy sú Slovenské elektrárne na vrchole zadlženosti, ktorá ku koncu roku 2021 bola na úrovni 3, 8 miliardy eur. Od 1. februára tohto roku sme v tzv. technickom defaulte, čo znamená, že neplníme podmienky bankových úverov financujúcich bánk. Pomoc malo poskytnúť financovanie majoritným akcionárom, ktoré by sme v tomto prípade už nemohli očakávať,“ vyhlásil na tlačovej konferencii Branislav Strýček(generálny riaditeľ Slovenských elektrární).


Predstavenstvo a dozorná rada Slovenských elektrární jednohlasne, vrátane hlasov zástupcov štátu, schválili v januári tohto roka strategický plán na roky 2022 – 2026, v ktorom predpokladali čistý zisk 92 miliónov pre rok 2022 a 320 miliónov eur pre rok 2023. Zavedenie dane z tzv. nadmerného zisku, naopak, vyústi do čistej straty 72 miliónov eur v tomto a 161 miliónov eur v budúcom roku. „Nová daň vysoko prevyšuje predpokladaný zisk spoločnosti,“


  • Zisk za rok 2022 je očakávaný vo výške 92 miliónov eur, no daň z tzv. nadmerného zisku by bola až 207 miliónov.
  • V roku 2023 by predpokladaný zisk bol 320 miliónov, ale daň z tzv. nadmerného zisku až 608 miliónov eur.

V prípade prijatia tohto zákona bude spôsobená obrovská škoda štátu, ktorý je v elektrárňach menšinovým akcionárom, navyše sa vôbec nevyrieši situácia s cenou energií, pretože Slovenské elektrárne jednoducho nebudú schopné túto teoreticky vypočítanú nadmernú daň zaplatiť. V dôsledku tohto rozhodnutia ešte stúpnu ceny elektriny, nakoľko sa zastaví spúšťanie 3. bloku a dostavba 4. bloku Mochoviec.


Ešte minulý rok pomáhal minister Richard Sulík elektrárne zachraňovať pred veriteľmi. (Richard Sulík presadil zákon, aby sa v prípade bankrotu nemohla elektrární zmocniť ruská Sberbank – pozn. E.) Ako si vysvetľujete túto zmenu v prístupe?


Neviem. Úprimne povedané, nedokážem si to vysvetliť. Rozumiem situácii na trhu s energiami a dosahom na komerčných zákazníkov. No keby ministerstvo alebo vláda prišla za nami s týmto problémom, tak si myslím, že by sme boli otvorení hľadať riešenie – štandardným spôsobom, ktorý je bežný aj v iných krajinách. Viem si predstaviť napríklad nejaký dlhodobý model vo forme vyhradených dodávok elektriny pre ohrozené skupiny obyvateľov.


Novú daň prezentovali Sulík s Matovičom ako daň z nadmerného zisku, čiže bežný človek si pod tým predstaví iba nižší zisk, nie stratu. Ako vysvetlíte bežnému človeku, že firme zrazu hrozí bankrot?


Situácia je komplikovanejšia. Najskôr treba uviesť na pravú mieru, že to, že prišlo k nárastu cien elektriny a plynu, žiadnym spôsobom nezapríčinili Slovenské elektrárne. Je to dané celosvetovým vývojom na trhu s komoditami a emisnými povolenkami.


Po druhé – je potrebné si uvedomiť, a na to slovenská vláda často zabúda, že do tohto projektu sa investovalo takmer šesť miliárd eur. Najmä banky, ale aj akcionári očakávajú, že projekt bude mať adekvátnu návratnosť. Museli investovať vysoké finančné prostriedky. Áno, náklady na výrobu elektriny sú nízke, ale tých šesť miliárd eur treba vrátiť. To znamená, že každý rok musia elektrárne zarobiť na splácanie investície.


Medzi energetikmi sa už skôr hovorilo, že Slovenské elektrárne sú v problémoch. Už v decembri mali údajne problém nájsť peniaze na výplaty.


Vzhľadom na tú obrovskú porciu peňazí požičaných od bánk nebola situácia jednoduchá. Avšak s podporou akcionárov sa darilo situáciu riešiť. Prebiehali intenzívne rokovania s bankami, no podmienkou bolo financovanie zo strany akcionárov. Bohužiaľ, týmto krokom vlády sa vyjednávania s bankami dostávajú na bod mrazu a myslím, že akákoľvek dohoda s bankami je v tejto chvíli nemožná.


V koho rukách by skončili Slovenské elektrárne v prípade bankrotu?


Postupuje sa klasickým konkurzným konaním. Existuje veriteľský výbor, v ktorom budú zastúpené najmä banky, ale nepriamo aj akcionári prostredníctvom poskytnutého úveru.


https://e.dennikn.sk/2715735/tkacov-a-kretinskeho-eph-ponuka-sulikovi-lacnu-elektrinu-pre-zranitelnych-v-nadeji-ze-zastavi-likvidacnu-dan-pre-elektrarne/?ref=tit1


„Zákon je likvidačný, diskriminačný, neexistuje nikde v Európe. Prichádza v období, kedy sú Slovenské elektrárne na vrchole zadlženosti, ktorá ku koncu roku 2021 bola na úrovni 3, 8 miliardy eur. Od 1. februára tohto roku sme v tzv. technickom defaulte, čo znamená, že neplníme podmienky bankových úverov financujúcich bánk. Pomoc malo poskytnúť financovanie majoritným akcionárom, ktoré by sme v tomto prípade už nemohli očakávať,“ vyhlásil na tlačovej konferencii Branislav Strýček(generálny riaditeľ Slovenských elektrární). Predstavenstvo a dozorná rada Slovenských elektrární jednohlasne, vrátane hlasov zástupcov štátu, schválili v januári tohto roka strategický plán na roky 2022 – 2026, v ktorom predpokladali čistý zisk 92 miliónov pre rok 2022 a 320 miliónov eur pre rok 2023. Zavedenie dane z tzv. nadmerného zisku, naopak, vyústi do čistej straty 72 miliónov eur v tomto a 161 miliónov eur v budúcom roku. „Nová daň vysoko prevyšuje predpokladaný zisk spoločnosti,“ - Zisk za rok 2022 je očakávaný vo výške 92 miliónov eur, no daň z tzv. nadmerného zisku by bola až 207 miliónov. - V roku 2023 by predpokladaný zisk bol 320 miliónov, ale daň z tzv. nadmerného zisku až 608 miliónov eur. V prípade prijatia tohto zákona bude spôsobená obrovská škoda štátu, ktorý je v elektrárňach menšinovým akcionárom, navyše sa vôbec nevyrieši situácia s cenou energií, pretože Slovenské elektrárne jednoducho nebudú schopné túto teoreticky vypočítanú nadmernú daň zaplatiť. V dôsledku tohto rozhodnutia ešte stúpnu ceny elektriny, nakoľko sa zastaví spúšťanie 3. bloku a dostavba 4. bloku Mochoviec. **Ešte minulý rok pomáhal minister Richard Sulík elektrárne zachraňovať pred veriteľmi. (Richard Sulík presadil zákon, aby sa v prípade bankrotu nemohla elektrární zmocniť ruská Sberbank – pozn. E.) Ako si vysvetľujete túto zmenu v prístupe?** Neviem. Úprimne povedané, nedokážem si to vysvetliť. Rozumiem situácii na trhu s energiami a dosahom na komerčných zákazníkov. No keby ministerstvo alebo vláda prišla za nami s týmto problémom, tak si myslím, že by sme boli otvorení hľadať riešenie – štandardným spôsobom, ktorý je bežný aj v iných krajinách. Viem si predstaviť napríklad nejaký dlhodobý model vo forme vyhradených dodávok elektriny pre ohrozené skupiny obyvateľov. **Novú daň prezentovali Sulík s Matovičom ako daň z nadmerného zisku, čiže bežný človek si pod tým predstaví iba nižší zisk, nie stratu. Ako vysvetlíte bežnému človeku, že firme zrazu hrozí bankrot?** Situácia je komplikovanejšia. Najskôr treba uviesť na pravú mieru, že to, že prišlo k nárastu cien elektriny a plynu, žiadnym spôsobom nezapríčinili Slovenské elektrárne. Je to dané celosvetovým vývojom na trhu s komoditami a emisnými povolenkami. Po druhé – je potrebné si uvedomiť, a na to slovenská vláda často zabúda, že do tohto projektu sa investovalo takmer šesť miliárd eur. Najmä banky, ale aj akcionári očakávajú, že projekt bude mať adekvátnu návratnosť. Museli investovať vysoké finančné prostriedky. Áno, náklady na výrobu elektriny sú nízke, ale tých šesť miliárd eur treba vrátiť. To znamená, že každý rok musia elektrárne zarobiť na splácanie investície. **Medzi energetikmi sa už skôr hovorilo, že Slovenské elektrárne sú v problémoch. Už v decembri mali údajne problém nájsť peniaze na výplaty.** Vzhľadom na tú obrovskú porciu peňazí požičaných od bánk nebola situácia jednoduchá. Avšak s podporou akcionárov sa darilo situáciu riešiť. Prebiehali intenzívne rokovania s bankami, no podmienkou bolo financovanie zo strany akcionárov. Bohužiaľ, týmto krokom vlády sa vyjednávania s bankami dostávajú na bod mrazu a myslím, že akákoľvek dohoda s bankami je v tejto chvíli nemožná. **V koho rukách by skončili Slovenské elektrárne v prípade bankrotu?** Postupuje sa klasickým konkurzným konaním. Existuje veriteľský výbor, v ktorom budú zastúpené najmä banky, ale nepriamo aj akcionári prostredníctvom poskytnutého úveru. https://e.dennikn.sk/2715735/tkacov-a-kretinskeho-eph-ponuka-sulikovi-lacnu-elektrinu-pre-zranitelnych-v-nadeji-ze-zastavi-likvidacnu-dan-pre-elektrarne/?ref=tit1

No to je teda skvělý, takže začíná likvidace té části slovenského energetického systému, která je vlastněná státem. smile


A k nám to přijde neskór. smile


Jsem si namátkou vyhledal info o Branislavu Strýčkovi (https://www.seas.sk/o-nas/o-spolocnosti/organy-spolocnosti/)


B. Strýček získal inžiniersky titul na Slovenskej technickej univerzite v roku 1997. Stal sa členom Asociácie certifikovaných účtovníkov vo Veľkej Británii v roku 2004 a v roku 2009 získal titul MBA na London Business School, jednej z popredných biznisových škôl na svete. Je prvým Slovákom na poste predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Slovenských elektrární od roku 2006. Je aktívnym skialpinistom, horolezcom, behá maratóny a úspešne absolvoval aj dlhý triatlon (Ironman).


To jeho příjmení Strýček celkem sedí. Se za tu svou práci pro západního strýčka ani nemusí stydět!!!


No to je teda skvělý, takže začíná likvidace té části slovenského energetického systému, která je vlastněná státem. x( A k nám to přijde neskór. x( Jsem si namátkou vyhledal info o Branislavu Strýčkovi (https://www.seas.sk/o-nas/o-spolocnosti/organy-spolocnosti/) B. Strýček získal inžiniersky titul na Slovenskej technickej univerzite v roku 1997. Stal sa členom Asociácie certifikovaných účtovníkov vo Veľkej Británii v roku 2004 a v roku 2009 získal titul MBA na London Business School, jednej z popredných biznisových škôl na svete. Je prvým Slovákom na poste predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Slovenských elektrární od roku 2006. Je aktívnym skialpinistom, horolezcom, behá maratóny a úspešne absolvoval aj dlhý triatlon (Ironman). To jeho příjmení Strýček celkem sedí. Se za tu svou práci pro západního strýčka ani nemusí stydět!!!

Vyzerá to Sulík ide predať posledné striebro Nemcom.


V skutočnosti naozaj tlačí na výbuch na slovensku.


Vyzerá to Sulík ide predať posledné striebro Nemcom. V skutočnosti naozaj tlačí na výbuch na slovensku.

Elektrárne sú reálne Banky.
všetko sa v skutočnej ekonomike dávno účtuje v kWh.
Invariant sa už de-facto medzinárodne interne volá Energo.
Reálne emitujú obeživo elektrárne a plynárne.
Preto ich chcú za symbolické euro sprivatizovat ako za Dzurindu.


Agenti, ktorých tam na kľúčové posty sliniečkári podosadzovali,
dostali 2 úlohy a nie jednu.
1) nájsť, alebo vyrobiť akýkoľvek kompromitujúci materiál na svojich predchodcov,
aby to mohli zaplatené presstitútky nafúknuť a "ventilátorom" po asociálnych sietiach metodicky na jednotlivé cieľové skupiny distribuovať.


2) robiť zámerne (alebo cielene dosadení tupci) devastačné rozhodnutia, aby mohli tradične vytvoriť fikciu, že štát je akože zlý majiteľ, a mohli to lokálni neoliberálni mafiánski bossovia z "neziskoviek"cez svoje materské zahraničné koncerny sprivatizovať.


Keďže nešlo všetko podľa plánu, prešli neolberálno-fašistickí agenti na tzv. úlohu hornej obriezky (the s.c. upper circumcising task):
3) "karolkov & riškov klacek" a.k.a. Wilkinson, ktorý práve vidíte v priamom prenose


Elektrárne sú reálne Banky. všetko sa v skutočnej ekonomike dávno účtuje v kWh. Invariant sa už de-facto medzinárodne interne volá Energo. Reálne emitujú obeživo elektrárne a plynárne. Preto ich chcú za symbolické euro sprivatizovat ako za Dzurindu. Agenti, ktorých tam na kľúčové posty sliniečkári podosadzovali, dostali 2 úlohy a nie jednu. 1) nájsť, alebo vyrobiť akýkoľvek kompromitujúci materiál na svojich predchodcov, aby to mohli zaplatené presstitútky nafúknuť a "ventilátorom" po asociálnych sietiach metodicky na jednotlivé cieľové skupiny distribuovať. 2) robiť zámerne (alebo cielene dosadení tupci) devastačné rozhodnutia, aby mohli tradične vytvoriť fikciu, že štát je akože zlý majiteľ, a mohli to lokálni neoliberálni mafiánski bossovia z "neziskoviek"cez svoje materské zahraničné koncerny sprivatizovať. Keďže nešlo všetko podľa plánu, prešli neolberálno-fašistickí agenti na tzv. úlohu hornej obriezky (the s.c. upper circumcising task): 3) "karolkov & riškov klacek" a.k.a. Wilkinson, ktorý práve vidíte v priamom prenose
Upravené 17. 2. 2022 o 21:42

Je aktívnym skialpinistom, horolezcom, behá maratóny a úspešne absolvoval aj dlhý triatlon (Ironman).
Tak doufejte, že se dal také zaočkovat.


[quote="pid:57743, uid:473"]Je aktívnym skialpinistom, horolezcom, behá maratóny a úspešne absolvoval aj dlhý triatlon (Ironman).[/quote]Tak doufejte, že se dal také zaočkovat.

V Slovenských elektrárňach má štát prostredníctvom ministerstva hospodárstva zhruba tretinový podiel. Zvyšok si medzi sebou na polovicu delia dve zahraničné firmy – energetický holding EPH Daniela Křetínskeho a Patrika Tkáča a talianska energetická firma Enel.
Denník E sa deň po oznámení novej dane rozprával s členom predstavenstva EPH Janom Špringlom.
Kedy a ako ste sa dozvedeli o novej dani?
Dozvedeli sme sa o tom z médií tak ako všetci ostatní. Nebola žiadna konzultácia so Slovenskými elektrárňami ani s akcionárom.
Je to bežné?
Vzhľadom na to, že ide o taký významný krok, ktorý má vplyv na situáciu v Slovenských elektrárňach, je to veľmi neštandardné.
Ešte minulý rok pomáhal minister Richard Sulík elektrárne zachraňovať pred veriteľmi. (Richard Sulík presadil zákon, aby sa v prípade bankrotu nemohla elektrární zmocniť ruská Sberbank – pozn. E.) Ako si vysvetľujete túto zmenu v prístupe?
Neviem. Úprimne povedané, nedokážem si to vysvetliť. Rozumiem situácii na trhu s energiami a dosahom na komerčných zákazníkov. No keby ministerstvo alebo vláda prišla za nami s týmto problémom, tak si myslím, že by sme boli otvorení hľadať riešenie – štandardným spôsobom, ktorý je bežný aj v iných krajinách. Viem si predstaviť napríklad nejaký dlhodobý model vo forme vyhradených dodávok elektriny pre ohrozené skupiny obyvateľov.>robiť zámerne devastačné rozhodnutia, aby mohli vytvoriť fikciu, že štát je akože zlý majiteľ, a mohli to lokálni neoliberálni mafiánskibossovia z "neziskoviek"cez svoje materské zahraničné koncerny sprivatizovať.


> V Slovenských elektrárňach má štát prostredníctvom ministerstva hospodárstva zhruba tretinový podiel. Zvyšok si medzi sebou na polovicu delia dve zahraničné firmy – energetický holding EPH Daniela Křetínskeho a Patrika Tkáča a talianska energetická firma Enel. Denník E sa deň po oznámení novej dane rozprával s členom predstavenstva EPH Janom Špringlom. Kedy a ako ste sa dozvedeli o novej dani? Dozvedeli sme sa o tom z médií tak ako všetci ostatní. Nebola žiadna konzultácia so Slovenskými elektrárňami ani s akcionárom. Je to bežné? Vzhľadom na to, že ide o taký významný krok, ktorý má vplyv na situáciu v Slovenských elektrárňach, je to veľmi neštandardné. Ešte minulý rok pomáhal minister Richard Sulík elektrárne zachraňovať pred veriteľmi. (Richard Sulík presadil zákon, aby sa v prípade bankrotu nemohla elektrární zmocniť ruská Sberbank – pozn. E.) Ako si vysvetľujete túto zmenu v prístupe? Neviem. Úprimne povedané, nedokážem si to vysvetliť. Rozumiem situácii na trhu s energiami a dosahom na komerčných zákazníkov. No keby ministerstvo alebo vláda prišla za nami s týmto problémom, tak si myslím, že by sme boli otvorení hľadať riešenie – štandardným spôsobom, ktorý je bežný aj v iných krajinách. Viem si predstaviť napríklad nejaký dlhodobý model vo forme vyhradených dodávok elektriny pre ohrozené skupiny obyvateľov.> [quote="pid:57766, uid:710"]robiť zámerne devastačné rozhodnutia, aby mohli vytvoriť fikciu, že štát je akože zlý majiteľ, a mohli to lokálni neoliberálni mafiánskibossovia z "neziskoviek"cez svoje materské zahraničné koncerny sprivatizovať.[/quote]

Takže rozbehol sa scenár VSŽ ako cez kopirák.


Takže rozbehol sa scenár VSŽ ako cez kopirák.

Majoritný akcionár Slovenských elektrární, spoločnosť Slovak Power Holding, podpísala s Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom financií Memorandum o implementácii mimoriadnych opatrení na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie na vybrané skupiny odberateľov.


Slovak Power Holding sa v memorande zaväzuje podniknúť také kroky, aby si Slovenské elektrárne mohli vyhradiť pre roky 2023 a 2024 elektrinu, ktorú by predali pre vybrané skupiny odberateľov za fixné ceny. Podľa Memoranda by sa pre vybrané skupiny odberateľov malo vyčleniť 6,15 terawatthodín za cenu 61,20 EUR. Celková hodnota podpory bude predstavovať približne 850 miliónov eur.


Vláda zároveň týmto sťahuje návrh zákona z tzv. nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením, ktorej prijatím by hrozil konkurz Slovenských elektrární. Ministerstvo financií a ministerstvo hospodárstva sa zaviazali, že v rokoch 2022 až 2025 nebudú vyvíjať iniciatívu smerujúcu k zavedeniu, zvýšeniu alebo sprísneniu akejkoľvek novej dane, odvodu, poplatku, špecifickej platby alebo regulácie, ktorá by mohla finančne ohroziť Slovenské elektrárne.


„Akcionári Slovenských elektrární ponúkli mechanizmus pomoci zraniteľným skupinám obyvateľstva na roky 2023 – 2024, tak aby nebola ohrozená životaschopnosť firmy, jej schopnosť dodržať svoje záväzky voči bankám a veriteľom, a zároveň aby sme mohli pokračovať v prácach na uvedení 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky a dokončení 4. bloku. Práve tieto nové zdroje zabezpečia energiu pre Slovensko na dlhé obdobie do budúcnosti práve v čase, keď Európa čelí a bude čeliť nedostatku stabilných dodávok elektrickej energie,“ konštatuje Branislav Strýček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární.


„Dohodou sa podarilo odvrátiť hroziaci ekonomický kolaps Slovenských elektrární. Veríme, že tento model podpory sa nám podarí obhájiť pred financujúcimi bankami a nájdeme u nich pochopenie,“ pripomína zástupca akcionára Jan Špringl


Majoritný akcionár Slovenských elektrární, spoločnosť Slovak Power Holding, podpísala s Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom financií Memorandum o implementácii mimoriadnych opatrení na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie na vybrané skupiny odberateľov. Slovak Power Holding sa v memorande zaväzuje podniknúť také kroky, aby si Slovenské elektrárne mohli vyhradiť pre roky 2023 a 2024 elektrinu, ktorú by predali **pre vybrané skupiny odberateľov za fixné ceny**. Podľa Memoranda by sa pre vybrané skupiny odberateľov malo vyčleniť 6,15 terawatthodín za cenu **61,20 EUR**. Celková hodnota podpory bude predstavovať približne 850 miliónov eur. Vláda zároveň týmto sťahuje návrh zákona z tzv. nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením, ktorej prijatím by hrozil konkurz Slovenských elektrární. Ministerstvo financií a ministerstvo hospodárstva sa zaviazali, že v rokoch 2022 až 2025 nebudú vyvíjať iniciatívu smerujúcu k zavedeniu, zvýšeniu alebo sprísneniu akejkoľvek novej dane, odvodu, poplatku, špecifickej platby alebo regulácie, ktorá by mohla finančne ohroziť Slovenské elektrárne. „Akcionári Slovenských elektrární ponúkli mechanizmus pomoci zraniteľným skupinám obyvateľstva na roky 2023 – 2024, tak aby nebola ohrozená životaschopnosť firmy, jej schopnosť dodržať svoje záväzky voči bankám a veriteľom, a zároveň aby sme mohli pokračovať v prácach na uvedení 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky a dokončení 4. bloku. Práve tieto nové zdroje zabezpečia energiu pre Slovensko na dlhé obdobie do budúcnosti práve v čase, keď Európa čelí a bude čeliť nedostatku stabilných dodávok elektrickej energie,“ konštatuje Branislav Strýček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární. „Dohodou sa podarilo odvrátiť hroziaci ekonomický kolaps Slovenských elektrární. Veríme, že tento model podpory sa nám podarí obhájiť pred financujúcimi bankami a nájdeme u nich pochopenie,“ pripomína zástupca akcionára Jan Špringl

Majoritný akcionár Slovenských elektrární, spoločnosť Slovak Power Holding, podpísala s Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom financií Memorandum o implementácii mimoriadnych opatrení na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie na vybrané skupiny odberateľov.


Slovak Power Holding sa v memorande zaväzuje podniknúť také kroky, aby si Slovenské elektrárne mohli vyhradiť pre roky 2023 a 2024 elektrinu, ktorú by predali pre vybrané skupiny odberateľov za fixné ceny. Podľa Memoranda by sa pre vybrané skupiny odberateľov malo vyčleniť 6,15 terawatthodín za cenu 61,20 EUR. Celková hodnota podpory bude predstavovať približne 850 miliónov eur.


Vláda zároveň týmto sťahuje návrh zákona z tzv. nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením, ktorej prijatím by hrozil konkurz Slovenských elektrární. Ministerstvo financií a ministerstvo hospodárstva sa zaviazali, že v rokoch 2022 až 2025 nebudú vyvíjať iniciatívu smerujúcu k zavedeniu, zvýšeniu alebo sprísneniu akejkoľvek novej dane, odvodu, poplatku, špecifickej platby alebo regulácie, ktorá by mohla finančne ohroziť Slovenské elektrárne.


„Akcionári Slovenských elektrární ponúkli mechanizmus pomoci zraniteľným skupinám obyvateľstva na roky 2023 – 2024, tak aby nebola ohrozená životaschopnosť firmy, jej schopnosť dodržať svoje záväzky voči bankám a veriteľom, a zároveň aby sme mohli pokračovať v prácach na uvedení 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky a dokončení 4. bloku. Práve tieto nové zdroje zabezpečia energiu pre Slovensko na dlhé obdobie do budúcnosti práve v čase, keď Európa čelí a bude čeliť nedostatku stabilných dodávok elektrickej energie,“ konštatuje Branislav Strýček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární.


„Dohodou sa podarilo odvrátiť hroziaci ekonomický kolaps Slovenských elektrární. Veríme, že tento model podpory sa nám podarí obhájiť pred financujúcimi bankami a nájdeme u nich pochopenie,“ pripomína zástupca akcionára Jan Špringl


tu je jasna odpoved na na to ako nas dalej a dalej likviduju od 1:11:00
ale dobre vypocut cele
https://www.youtube.com/watch?v=sd2OBSj8ffA


[quote="pid:58124, uid:105"]Majoritný akcionár Slovenských elektrární, spoločnosť Slovak Power Holding, podpísala s Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom financií Memorandum o implementácii mimoriadnych opatrení na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie na vybrané skupiny odberateľov. Slovak Power Holding sa v memorande zaväzuje podniknúť také kroky, aby si Slovenské elektrárne mohli vyhradiť pre roky 2023 a 2024 elektrinu, ktorú by predali pre vybrané skupiny odberateľov za fixné ceny. Podľa Memoranda by sa pre vybrané skupiny odberateľov malo vyčleniť 6,15 terawatthodín za cenu 61,20 EUR. Celková hodnota podpory bude predstavovať približne 850 miliónov eur. Vláda zároveň týmto sťahuje návrh zákona z tzv. nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením, ktorej prijatím by hrozil konkurz Slovenských elektrární. Ministerstvo financií a ministerstvo hospodárstva sa zaviazali, že v rokoch 2022 až 2025 nebudú vyvíjať iniciatívu smerujúcu k zavedeniu, zvýšeniu alebo sprísneniu akejkoľvek novej dane, odvodu, poplatku, špecifickej platby alebo regulácie, ktorá by mohla finančne ohroziť Slovenské elektrárne. „Akcionári Slovenských elektrární ponúkli mechanizmus pomoci zraniteľným skupinám obyvateľstva na roky 2023 – 2024, tak aby nebola ohrozená životaschopnosť firmy, jej schopnosť dodržať svoje záväzky voči bankám a veriteľom, a zároveň aby sme mohli pokračovať v prácach na uvedení 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky a dokončení 4. bloku. Práve tieto nové zdroje zabezpečia energiu pre Slovensko na dlhé obdobie do budúcnosti práve v čase, keď Európa čelí a bude čeliť nedostatku stabilných dodávok elektrickej energie,“ konštatuje Branislav Strýček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární. „Dohodou sa podarilo odvrátiť hroziaci ekonomický kolaps Slovenských elektrární. Veríme, že tento model podpory sa nám podarí obhájiť pred financujúcimi bankami a nájdeme u nich pochopenie,“ pripomína zástupca akcionára Jan Špringl[/quote] tu je jasna odpoved na na to ako nas dalej a dalej likviduju od 1:11:00 ale dobre vypocut cele https://www.youtube.com/watch?v=sd2OBSj8ffA

Takže rozbehol sa scenár VSŽ ako cez kopirák.


Kupónka, prvá i druhá vlna boli robené tiež rovnako.
Je to tzv. juhoamerický akvizičný model,
ktorý sa v kolóniách praktikuje už vyše 200 rokov.
Odborne je to dlhodobo veľmi dobre známe.
Naši špecialisti a politici, ktorí sa pokúsili na to verejne upozorniť,
mali tradične nehody, predávkovania, pomalé otravy,
alebo boli proste zasamovraždení,
ak okamžitá denunciácia presstitútkami (posledné varovanie) nepomohla.
Klasický rukopis MI6 a jej CIA.


Keď niečo funguje, a lokálne opice sa tomu nebránia,
nemajú "sahibovia" dôvod vymýšľať niečo nové.
Slniečkárski bossovia to veľmi dobre vedia
a rozhodli sa s nadnárodnou mafiou
a jej rezidentúrami za malé percento z lupu kolaborovať.
Preto tak hystericky idú po každom,
kto by im mohol kšeft pokaziť


[quote="pid:57847, uid:85"]Takže rozbehol sa scenár VSŽ ako cez kopirák.[/quote] Kupónka, prvá i druhá vlna boli robené tiež rovnako. Je to tzv. juhoamerický akvizičný model, ktorý sa v kolóniách praktikuje už vyše 200 rokov. Odborne je to dlhodobo veľmi dobre známe. Naši špecialisti a politici, ktorí sa pokúsili na to verejne upozorniť, mali tradične nehody, predávkovania, pomalé otravy, alebo boli proste zasamovraždení, ak okamžitá denunciácia presstitútkami (posledné varovanie) nepomohla. Klasický rukopis MI6 a jej CIA. Keď niečo funguje, a lokálne opice sa tomu nebránia, nemajú "sahibovia" dôvod vymýšľať niečo nové. Slniečkárski bossovia to veľmi dobre vedia a rozhodli sa s nadnárodnou mafiou a jej rezidentúrami za malé percento z lupu kolaborovať. Preto tak hystericky idú po každom, kto by im mohol kšeft pokaziť

Elektrárne sú reálne Banky.
všetko sa v skutočnej ekonomike dávno účtuje v kWh.
Invariant sa už de-facto medzinárodne interne volá Energo.
Reálne emitujú obeživo elektrárne a plynárne.

Ludo, môžeš to prosím ťa viacej rozviesť?
Ako si to myslel? Zaujima ma to.
Dakujem


[quote="pid:57766, uid:710"]Elektrárne sú reálne Banky. všetko sa v skutočnej ekonomike dávno účtuje v kWh. Invariant sa už de-facto medzinárodne interne volá Energo. Reálne emitujú obeživo elektrárne a plynárne.[/quote] Ludo, môžeš to prosím ťa viacej rozviesť? Ako si to myslel? Zaujima ma to. Dakujem

Tak si to zrekapitulujme. Vačšinový vlasník elektrárni je ENEL. Najprv prišla správa, že cena elektriny sa bude dvíhať do neba. Potom prišla správa, že zisk elektrární - ENELU sa zdaní na toľko, že ich z toho až prejde chuť dvíhať ceny. Následne sa vláda dohodne, že extra daň na ZISK enelu nenarve, ale ceny elektriny sa zastropujú na najbližšie 2 roky. Dobre to chápem, či dačo mi ušlo? Je to obyčajná politika vydierania. Preto treba prijať zákon, že žiaden kľúčový podnik, nehnuteľnosť alebo akýkoľvek zdroj národa nikdy nesmie prejsť pod súkromné vlastníctvo zahraničného subjektu. Alebo ešte lepšie, zákaz vývozu zisku za hranice. Podobne sa s tým teraz vyrovnávajú v Rusku.


Tak si to zrekapitulujme. Vačšinový vlasník elektrárni je ENEL. Najprv prišla správa, že cena elektriny sa bude dvíhať do neba. Potom prišla správa, že zisk elektrární - ENELU sa zdaní na toľko, že ich z toho až prejde chuť dvíhať ceny. Následne sa vláda dohodne, že extra daň na ZISK enelu nenarve, ale ceny elektriny sa zastropujú na najbližšie 2 roky. Dobre to chápem, či dačo mi ušlo? Je to obyčajná politika vydierania. Preto treba prijať zákon, že žiaden kľúčový podnik, nehnuteľnosť alebo akýkoľvek zdroj národa nikdy nesmie prejsť pod súkromné vlastníctvo zahraničného subjektu. Alebo ešte lepšie, zákaz vývozu zisku za hranice. Podobne sa s tým teraz vyrovnávajú v Rusku.

Ludo, môžeš to prosím ťa viacej rozviesť?
Ako si to myslel? Zaujima ma to.
Dakujem


V KSB (2.diel Kap. III, Procesy 4 a 5) je to ekonomickej časti
detailne popísané.
A oni fakt nemajú inú možnosť, ako stabilizovať situáciu
(pri zachovaní zdania chaosu pre opice)
a pokúsiť sa znova to aspoň čiastočne riadiť
T.j., za daných okolností zrýchľovania sociálneho času
a tým automaticky zmenenej logike správania sa jednotlivých cieľových skupín.


Proste musia zaviesť Energoinvariant,
bo jedine ten zodpovedá reálnej ekonomike
a iba na jeho princípe ju možno v danej situácii reálne riadiť.
Preto to už pred vyše 10 rokmi potichu i urobili.
Napr. kryptomeny slúźia v skutočnosti na "stopenie"
prebytočnej hotovosti, na odpisy a pár ďalších cieľov.
Dolár a euro zasa na iné operácie, atď..
Ako jednotlivé farby na palete maliara, nástroje v kabele údržbára.
Každý má svoje použitie, funkciu.


Preto sa nutne snažia urýchlene ovládnuť sektor energetiky
a energonosičov celkovo v jednotlivých krajinách.
Chápete?


Je to ako v šachu, keď pripravujete pozície na operáciu.
Resp. jednotlivé operačné varianty pri širšom
a dlhodobejšom pohľade na celej šachovnici.
Nemôžu konať inak, bo by prehrali a isto chápete, čo by to znamenalo.
Toto východisko logicky nemôžu opustiť,
bo by sa im zosypala tak obrana, ako i útok.
Politika je šach, go a počítanie kariet zároveň.


[quote="pid:58222, uid:138"]Ludo, môžeš to prosím ťa viacej rozviesť? Ako si to myslel? Zaujima ma to. Dakujem[/quote] V KSB (2.diel Kap. III, Procesy 4 a 5) je to ekonomickej časti detailne popísané. A oni fakt nemajú inú možnosť, ako stabilizovať situáciu (pri zachovaní zdania chaosu pre opice) a pokúsiť sa znova to aspoň čiastočne riadiť T.j., za daných okolností zrýchľovania sociálneho času a tým automaticky zmenenej logike správania sa jednotlivých cieľových skupín. Proste musia zaviesť Energoinvariant, bo jedine ten zodpovedá reálnej ekonomike a iba na jeho princípe ju možno v danej situácii reálne riadiť. Preto to už pred vyše 10 rokmi potichu i urobili. Napr. kryptomeny slúźia v skutočnosti na "stopenie" prebytočnej hotovosti, na odpisy a pár ďalších cieľov. Dolár a euro zasa na iné operácie, atď.. Ako jednotlivé farby na palete maliara, nástroje v kabele údržbára. Každý má svoje použitie, funkciu. Preto sa nutne snažia urýchlene ovládnuť sektor energetiky a energonosičov celkovo v jednotlivých krajinách. Chápete? Je to ako v šachu, keď pripravujete pozície na operáciu. Resp. jednotlivé operačné varianty pri širšom a dlhodobejšom pohľade na celej šachovnici. Nemôžu konať inak, bo by prehrali a isto chápete, čo by to znamenalo. Toto východisko logicky nemôžu opustiť, bo by sa im zosypala tak obrana, ako i útok. Politika je šach, go a počítanie kariet zároveň.
Upravené 18. 2. 2022 o 05:49

Ludo ďakujem za odpoveď.


Myslel som, že Energoinvariant je čisto Ruský projekt.


Celkom to aj zapadá do toho čo si písal (urýchlené ovládnuťie sektora energetiky
a energonosičov v jednotlivých krajinách)
Do toho celkom dobre zapadá aj šialené zdražovanie energií. Časom ľudia asi naozaj prestanú veci prepočítavať v peniazoch ale budú si všetko prepočítavať v kWh. Budú k tomu takto drasticky donútený.
Do toho zapadá aj Green deal, eko-fašistická ideológia.


Ludo ďakujem za odpoveď. Myslel som, že Energoinvariant je čisto Ruský projekt. Celkom to aj zapadá do toho čo si písal (urýchlené ovládnuťie sektora energetiky a energonosičov v jednotlivých krajinách) Do toho celkom dobre zapadá aj šialené zdražovanie energií. Časom ľudia asi naozaj prestanú veci prepočítavať v peniazoch ale budú si všetko prepočítavať v kWh. Budú k tomu takto drasticky donútený. Do toho zapadá aj Green deal, eko-fašistická ideológia.

s energovariantom mas problem, ze nastavias elektrarne a budes ju minat na blbosti alebo nebudes setrit, tak ako za socializmu nikto neriesil energie, vsetko sa stavalo obrovske, siroke chodby a potom to bol problem vykurit ci udrzovat (ked uz neboli lacne energie). Ved aj bitcoin je o tom, spalime energiu na nejaku blbost (aspon keby sa tam pocitalo nieco pre kozmicky vyskum alebo nieco podobne) a za to vygenerujeme peniaze. Postavime na sahare solary a tu energiu potom minieme na nejaku blbost? ved to nevadi, je to skoro zadarmo:-( Predstav si ze do tohto nastavenia pride objav obrieho a ultralacneho zdroja energie.....ekonomika sa rozpadne, tak ako Spanielsko v case objavu Ameriky, ked pod pritokom zlata z kolonii skolabovalo, kedze to nevedelo vyuzit a len to prehajdalo. Koniec koncov pozri sa na Dubaj a SAE, kolko z toho sa udrzi keby nahodou ropa a plyn dosli


s energovariantom mas problem, ze nastavias elektrarne a budes ju minat na blbosti alebo nebudes setrit, tak ako za socializmu nikto neriesil energie, vsetko sa stavalo obrovske, siroke chodby a potom to bol problem vykurit ci udrzovat (ked uz neboli lacne energie). Ved aj bitcoin je o tom, spalime energiu na nejaku blbost (aspon keby sa tam pocitalo nieco pre kozmicky vyskum alebo nieco podobne) a za to vygenerujeme peniaze. Postavime na sahare solary a tu energiu potom minieme na nejaku blbost? ved to nevadi, je to skoro zadarmo:-( Predstav si ze do tohto nastavenia pride objav obrieho a ultralacneho zdroja energie.....ekonomika sa rozpadne, tak ako Spanielsko v case objavu Ameriky, ked pod pritokom zlata z kolonii skolabovalo, kedze to nevedelo vyuzit a len to prehajdalo. Koniec koncov pozri sa na Dubaj a SAE, kolko z toho sa udrzi keby nahodou ropa a plyn dosli
1.21k
14
11
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept