KSB a DVTR
Encyklopedie KOB - Víra

Vzhledem k tomu, že živou diskuzi na vlákně "Křesťanské pojetí Boha versus..." pokládám za znovuobjevování Ameriky (bez urážky), rozhodl jsem se přeložit několik příslušných pojmů z Encyklopedie KOB. Toto je první z nich.


http://wiki.kob.su/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0


Víra


Víra je vytvoření (fabrikace), přijetí toho, co pouze (jako jediné) pokládáme za neměnnou (nezpochybnitelnou) pravdu (istinu), co prostě není v našich silách dokázat. Jsou dva druhy víry:


  • Buď: «Věřím bezprostředně Nejvyššímu Jedinému (Všeobjímajícímu) Bohu – Tvůrci a Všedržiteli (Všemohoucímu), Milostivému, Milosrdnému a snažím se podle svědomí pochopit a naplnit jeho vůli».

  • Nebo: «Věřím bezmyšlenkovitě v náboženskou (religiózní) tradici, tzn. (věřím) legendám a dohadům mně neznámých starců (stařešinů) o Bohu a životě, zachovávaných kulturou společnosti».

Člověk může věřit a svěřit svůj život Bohu živoucímu, ale může věřit i hierarchiím znacharstva (šarlatánů) pozemských církví a jejich tradicím (legendám), sebraných do «svatých (posvátných)» textů a ještě «posvátnějších» ústních (ústně předávaných) komentářů k nim pro vyvolené.To jsou dvě různé možnosti nabývání (nacházení) víry, i když je také možná kombinace (smíchání) obou možností.

Вера

Вера — фабрикация, принятие того, что мы лишь считаем непреложной истиной, что мы просто не в силах доказать. Есть два типа веры:

  • Либо: «Верую непосредственно Всевышнему Единому Богу – Творцу и Вседержителю, Милостивому, Милосердному, и стараюсь по совести понять и исполнить Его волю».

  • Либо: «Верую бездумно в религиозную традицию, т.е. в предания и домыслы неведомых мне старцев о Боге и жизни, хранимые культурой общества».


Человек может веровать и доверить свою жизнь Богу живому, а может веровать иерархиям знахарства земных церквей и их преданиям, собранным в «священные» тексты и ещё «более священные» их изустные комментарии для избранных. Это – две разные возможности обретения веры, хотя также возможно и смешение обеих возможностей.


Vzhledem k tomu, že živou diskuzi na vlákně "Křesťanské pojetí Boha versus..." pokládám za znovuobjevování Ameriky (bez urážky), rozhodl jsem se přeložit několik příslušných pojmů z Encyklopedie KOB. Toto je první z nich. http://wiki.kob.su/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0 Víra ---- Víra je vytvoření (fabrikace), přijetí toho, co pouze (jako jediné) pokládáme za neměnnou (nezpochybnitelnou) pravdu (istinu), co prostě není v našich silách dokázat. Jsou dva druhy víry: - Buď: «Věřím bezprostředně Nejvyššímu Jedinému (Všeobjímajícímu) Bohu – Tvůrci a Všedržiteli (Všemohoucímu), Milostivému, Milosrdnému a snažím se podle svědomí pochopit a naplnit jeho vůli». - Nebo: «Věřím bezmyšlenkovitě v náboženskou (religiózní) tradici, tzn. (věřím) legendám a dohadům mně neznámých starců (stařešinů) o Bohu a životě, zachovávaných kulturou společnosti». Člověk může věřit a svěřit svůj život Bohu živoucímu, ale může věřit i hierarchiím znacharstva (šarlatánů) pozemských církví a jejich tradicím (legendám), sebraných do «svatých (posvátných)» textů a ještě «posvátnějších» ústních (ústně předávaných) komentářů k nim pro vyvolené. To jsou dvě různé možnosti nabývání (nacházení) víry, i když je také možná kombinace (smíchání) obou možností. Вера ---- Вера — фабрикация, принятие того, что мы лишь считаем непреложной истиной, что мы просто не в силах доказать. Есть два типа веры: - Либо: «Верую непосредственно Всевышнему Единому Богу – Творцу и Вседержителю, Милостивому, Милосердному, и стараюсь по совести понять и исполнить Его волю». - Либо: «Верую бездумно в религиозную традицию, т.е. в предания и домыслы неведомых мне старцев о Боге и жизни, хранимые культурой общества». Человек может веровать и доверить свою жизнь Богу живому, а может веровать иерархиям знахарства земных церквей и их преданиям, собранным в «священные» тексты и ещё «более священные» их изустные комментарии для избранных. Это – две разные возможности обретения веры, хотя также возможно и смешение обеих возможностей.
Upravené 3. 2. 2022 o 23:19
81
0
1
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept