KSB a DVTR
Židovstvo - Encyklopedie KOB

Vzhledem k emoční vypjatosti v části dnešní diskuze v rámci vlákna Jednání Rusko vs. USA,NATO, jsem se rozhodl po nějaké době přeložit další z pojmů z encyklopedie KOB:
http://wiki.kob.su/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Židovstvo


Židovstvo je nástrojem vyššího (svobodného) zednářství, nadjudaistického znacharstva sociálních technologií, které jsou pro něj nezbytné, dobře řiditelným generátorem sociálního dění, samovolně (autosynchronně) zapojující (vtahující) celou davo-elitární společnost do libovolného procesu. Vše funguje proto, že existuje nemyslící (lehkomyslný) dav gojů a neméně nemyslící „intelektuální elita“ lidstva – židovstvo. To vše se pak projevuje (vypadá) jako zjevný sion(istický)-internacismus nebo jako zjevný anti-“semitismus“, avšak samo nazírání závisí ne na davu, nýbrž na žrečestvu.


S odkazem na autoritu Tóry nebo darwinismu, všichni židoobdivní(uchvácení) (židé i gojové) chápou židovstvo jako (pokládají za) intelektuální“elitu“ lidstva. Židovstvo tedy celkově (obecně):


  • se chová jako GLOBÁLNÍ rasistická „elita“, neuznávající státní a národní zájmy;
  • po staletí (od nepaměti) vystupovala (nosila se) jako jediná korporace věřitelů, podřízená jedné generalitě (velení) mafie, vykládající pro ně všechny společný zákon, v souladu s okolnostmi a s pokyny nadjudaistického prediktoru.
  • Vystupovalo vždy, jako na povel, v roli iniciátorů a stmelené (soudržné) avantgardy (předvoje) libovolné (jakékoliv) společenské inovace, ať se jedná o liberalismus, marxismus, militantní komunismus, represe, přestavba (perestrojka). Jako na povel, po roce 1917 většina židů byla komunisty nebo patrioty SSSR, po roce 1987 opět, jako na povel, většina židů byla příznivci radikálně kapitalistických reforem a integrace SSSR do společného evropského domu, tzn. byla antipatrioty.**

Tučné zvýraznění posledního odtrhu na konci v originále není. Zvýraznění se mi zdálo vhodné vzhledem k rychle nazrávající společenské stuaci. U pamětníků maškarního reje v listopadu 1989 patrně tento odstavec vyvolá úsměv.


Vzhledem k emoční vypjatosti v části dnešní diskuze v rámci vlákna Jednání Rusko vs. USA,NATO, jsem se rozhodl po nějaké době přeložit další z pojmů z encyklopedie KOB: http://wiki.kob.su/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Židovstvo --------- Židovstvo je nástrojem vyššího (svobodného) zednářství, nadjudaistického znacharstva sociálních technologií, které jsou pro něj nezbytné, dobře řiditelným generátorem sociálního dění, samovolně (autosynchronně) zapojující (vtahující) celou davo-elitární společnost do libovolného procesu. Vše funguje proto, že existuje nemyslící (lehkomyslný) dav gojů a neméně nemyslící „intelektuální elita“ lidstva – židovstvo. To vše se pak projevuje (vypadá) jako zjevný sion(istický)-internacismus nebo jako zjevný anti-“semitismus“, avšak samo nazírání závisí ne na davu, nýbrž na žrečestvu. S odkazem na autoritu Tóry nebo darwinismu, všichni židoobdivní(uchvácení) (židé i gojové) chápou židovstvo jako (pokládají za) intelektuální“elitu“ lidstva. Židovstvo tedy celkově (obecně): - se chová jako GLOBÁLNÍ rasistická „elita“, neuznávající státní a národní zájmy; - po staletí (od nepaměti) vystupovala (nosila se) jako jediná korporace věřitelů, podřízená jedné generalitě (velení) mafie, vykládající pro ně všechny společný zákon, v souladu s okolnostmi a s pokyny nadjudaistického prediktoru. - **Vystupovalo vždy, jako na povel, v roli iniciátorů a stmelené (soudržné) avantgardy (předvoje) libovolné (jakékoliv) společenské inovace, ať se jedná o liberalismus, marxismus, militantní komunismus, represe, přestavba (perestrojka). Jako na povel, po roce 1917 většina židů byla komunisty nebo patrioty SSSR, po roce 1987 opět, jako na povel, většina židů byla příznivci radikálně kapitalistických reforem a integrace SSSR do společného evropského domu, tzn. byla antipatrioty.**** Tučné zvýraznění posledního odtrhu na konci v originále není. Zvýraznění se mi zdálo vhodné vzhledem k rychle nazrávající společenské stuaci. U pamětníků maškarního reje v listopadu 1989 patrně tento odstavec vyvolá úsměv.
Upravené 27. 1. 2022 o 23:50

I když se mi honí hlavou spousta souvislostí, které si zasluhují být k tomuto tématu diskutovány, nakonec jsem se rozhodl na prvním místě znovu uvést českého básníka z přelomu 19. a 20. století Františka Gellnera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Gellner
který, ač sám židovského původu, geniálně vystihl podstatu výše uvedeného jevu téměř sto let před vznikem KOB.


Sobota, myslím byla snad (Radosti života)


Sobota, myslím, byla snad.
Židovský pán bůh měl svátek,
a Židi mu šli děkovat
za všechen vezdejší statek,


za prosperování obchodů
galanterních a střižních,
za těhotných žen úrodu
a za hloupost svých bližních,


za jmění Rotschildů veškerých,
(bože, kde krást a nebrat?!)
za zdraví souvěrců, u kterých
musí králové žebrat,


za slávu továrních komínů,
za marnou závist chátry,
za chladnokrevnost vojínů,
kteří střílí své bratry,


za všechny dary přírody,
za vhodná krupobití
a za hesla pokroku, svobody,
jichž možno zneužíti.


Jako datum jeho úmrtí se uvádí datum zmizení na východní frontě na počátku 1. světové války. Údajně si při ústupu před ruskými jednotkami měl lehnout a prohlásit něco ve smyslu, že dál už nejde. Teď trochu zafantazíruji, ale jak by se asi odvíjel jeho další život, kdyby padl do ruského zajetí?


I když se mi honí hlavou spousta souvislostí, které si zasluhují být k tomuto tématu diskutovány, nakonec jsem se rozhodl na prvním místě znovu uvést českého básníka z přelomu 19. a 20. století Františka Gellnera https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Gellner který, ač sám židovského původu, geniálně vystihl podstatu výše uvedeného jevu téměř sto let před vznikem KOB. ### Sobota, myslím byla snad (Radosti života) Sobota, myslím, byla snad. Židovský pán bůh měl svátek, a Židi mu šli děkovat za všechen vezdejší statek, za prosperování obchodů galanterních a střižních, za těhotných žen úrodu a za hloupost svých bližních, za jmění Rotschildů veškerých, (bože, kde krást a nebrat?!) za zdraví souvěrců, u kterých musí králové žebrat, za slávu továrních komínů, za marnou závist chátry, za chladnokrevnost vojínů, kteří střílí své bratry, za všechny dary přírody, za vhodná krupobití a za hesla pokroku, svobody, jichž možno zneužíti. Jako datum jeho úmrtí se uvádí datum zmizení na východní frontě na počátku 1. světové války. Údajně si při ústupu před ruskými jednotkami měl lehnout a prohlásit něco ve smyslu, že dál už nejde. Teď trochu zafantazíruji, ale jak by se asi odvíjel jeho další život, kdyby padl do ruského zajetí?

Teď trochu zafantazíruji, ale jak by se asi odvíjel jeho další život, kdyby padl do ruského zajetí?
Nesprávně položená otázka. Správně položená otázka je, co dělal v Rusku se zbraní v ruce?


[quote="pid:54764, uid:826"]Teď trochu zafantazíruji, ale jak by se asi odvíjel jeho další život, kdyby padl do ruského zajetí?[/quote]Nesprávně položená otázka. Správně položená otázka je, co dělal v Rusku se zbraní v ruce?
Upravené 28. 1. 2022 o 10:33

co dělal v Rusku se zbraní v ruce?

Byl povolán, ač se bránil, jak mohl. Měl patrně na výběr pouze mezi kriminálem a narukováním. Proto, myslím si, při první bojové akci provedl výše uvedené. Chtěl jsem spíš jen upozornit na fakt, že vůbec nemusel tehdy zemřít, ale dožít život v Rusku. K tomu by patrně ale mohli říct něco jen historici s podrobnými znalostmi kulturní a politické scény Ruska té doby.


[quote="pid:54766, uid:312"]co dělal v Rusku se zbraní v ruce?[/quote] Byl povolán, ač se bránil, jak mohl. Měl patrně na výběr pouze mezi kriminálem a narukováním. Proto, myslím si, při první bojové akci provedl výše uvedené. Chtěl jsem spíš jen upozornit na fakt, že vůbec nemusel tehdy zemřít, ale dožít život v Rusku. K tomu by patrně ale mohli říct něco jen historici s podrobnými znalostmi kulturní a politické scény Ruska té doby.

A zase tady máme JŽO , kde se setkává toto náhodně založené vlákno-téma s tím , co se od včerejška probírá na prioritním vlákně . Nebo to není náhoda ?


A zase tady máme JŽO , kde se setkává toto náhodně založené vlákno-téma s tím , co se od včerejška probírá na prioritním vlákně . Nebo to není náhoda ?

Nebo to není náhoda ?

Nejsem si úplně jist, kam míříš, ale popíšu stručně další krůček ve svých fantaziích.
Vzhledem k době, původu a genialitě Gellnera se mi vůbec nejeví jako nemožné, že by nemohl najít uplatnění ve vznikajícím státním (a stranickém) aparátu rodícího se státu. A půjdu ještě o krůček dál - dokázal by přemoci svůj "rodný egregor" a přiklonit se k bolševikům, nebo by ho tento egregor "nepustil" a zařezával by s trockisty?


[quote="pid:54789, uid:185"]Nebo to není náhoda ?[/quote] Nejsem si úplně jist, kam míříš, ale popíšu stručně další krůček ve svých fantaziích. Vzhledem k době, původu a genialitě Gellnera se mi vůbec nejeví jako nemožné, že by nemohl najít uplatnění ve vznikajícím státním (a stranickém) aparátu rodícího se státu. A půjdu ještě o krůček dál - dokázal by přemoci svůj "rodný egregor" a přiklonit se k bolševikům, nebo by ho tento egregor "nepustil" a zařezával by s trockisty?

Žeby aj Bratislava bola jedným z globálnych centier židovstva? Jeden z najznámejších rabínov ma hrob v Bratislave pod hradom.


Chatam Sofer


Žeby aj Bratislava bola jedným z globálnych centier židovstva? Jeden z najznámejších rabínov ma hrob v Bratislave pod hradom. [Chatam Sofer](https://balove.sk/chatam-sofer-odkryte-tajomstvo-zidovskych-hrobov-pod-hradom/)

Dotisk knihy Rosemary Sullivanové The Betrayal of Anne Frank (Zrada Anny Frankové) byl pozastaven kvůli závažným pochybnostem o závěrech vyšetřovatelů, o které se kniha opírá. Tým odborníků, který zahrnoval vysloužilého agenta amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Vincenta Pankokeho a přibližně 20 historiků, kriminalistů a specialistů na data v knize tvrdí, že úkryt Anny Frankové a její rodiny vyzradil jistý židovský notář Arnold van den Bergh, který si chtěl zachránit život. Nakladatelství se za knihu omluvilo, mělo ji prý podrobit větší kritice.


Dle mého názoru, primitivní mafie užila primitivních prostředků k prosazení Své pravdy. Vydáš - nedostaneš, jak prosté. V počátcích polistopadového rozkrádání státního majetku jistý geniální ekonom prohlásil, že je nesmysl dělit peníze na čisté a špinavé. Ač to prohlásil z opačných důvodů, v roli ikony bezprecedentního drancování komplexního hospodářství suverénního státu, měl hlubokou pravdu. V každé DAVO-ELITÁRNÍ společnosti nemá smysl PENÍZE jakkoliv rozlišovat. VŠECHNY jsou totiž ŠPINAVÉ, protože slouží ŠPINAVÝM CÍLŮM.


https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/zradil-annu-frankovou-opravdu-zidovsky-notar-nakladatelstvi-se-za-knihu-omluvilo-40386098


Dotisk knihy Rosemary Sullivanové The Betrayal of Anne Frank (Zrada Anny Frankové) byl pozastaven kvůli závažným pochybnostem o závěrech vyšetřovatelů, o které se kniha opírá. Tým odborníků, který zahrnoval vysloužilého agenta amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Vincenta Pankokeho a přibližně 20 historiků, kriminalistů a specialistů na data v knize tvrdí, že úkryt Anny Frankové a její rodiny vyzradil jistý židovský notář Arnold van den Bergh, který si chtěl zachránit život. Nakladatelství se za knihu omluvilo, mělo ji prý podrobit větší kritice. Dle mého názoru, primitivní mafie užila primitivních prostředků k prosazení Své pravdy. Vydáš - nedostaneš, jak prosté. V počátcích polistopadového rozkrádání státního majetku jistý geniální ekonom prohlásil, že je nesmysl dělit peníze na čisté a špinavé. Ač to prohlásil z opačných důvodů, v roli ikony bezprecedentního drancování komplexního hospodářství suverénního státu, měl hlubokou pravdu. V každé DAVO-ELITÁRNÍ společnosti nemá smysl PENÍZE jakkoliv rozlišovat. VŠECHNY jsou totiž ŠPINAVÉ, protože slouží ŠPINAVÝM CÍLŮM. https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/zradil-annu-frankovou-opravdu-zidovsky-notar-nakladatelstvi-se-za-knihu-omluvilo-40386098

K židovstvu by som dodal, že je postavené na Starom zákone. Tak to vyzerá, že židovstvo vzniklo ako reakcia na pravoverné kresťanstvo - to čo šíril Ježiš. Aj do biblie sa v skutočnosti starý zákon dostať nemal, pretlačili ho tam aby pokrivili učenie nového zákona. Veď veľa ľudí práve preto neuznáva novodobé dogmatické kresťanstvo, pretože ohavnosti starého zákona su im cudzie. K židovstvu veľa hovoriť netreba. Je to čisto zombírujúca ideológia postavená na strachu veriacich. Veľmi silný agregor vymývajúci mozgy ľudom. Avšak akýkoľvek agregor sa dá zlomiť....


K židovstvu by som dodal, že je postavené na Starom zákone. Tak to vyzerá, že židovstvo vzniklo ako reakcia na pravoverné kresťanstvo - to čo šíril Ježiš. Aj do biblie sa v skutočnosti starý zákon dostať nemal, pretlačili ho tam aby pokrivili učenie nového zákona. Veď veľa ľudí práve preto neuznáva novodobé dogmatické kresťanstvo, pretože ohavnosti starého zákona su im cudzie. K židovstvu veľa hovoriť netreba. Je to čisto zombírujúca ideológia postavená na strachu veriacich. Veľmi silný agregor vymývajúci mozgy ľudom. Avšak akýkoľvek agregor sa dá zlomiť....

K židovstvu

V "tlustých knihách" je to, řekl bych, je to vysvětleno vyčerpávajícím způsobem. Proto taky "Mrtvá voda" byla (možná že doposud je) soudy Ruské federace zahrnuta do seznamu extremistických (nežádoucích) materiálů.
Hodně zjednodušeně se dá říci, že je to Globálním Prediktorem vytvořený celosvětový Kolektivní Parazit, který měl (a stále má) prostřednictvím směnných transakcí jako periferie GP ovlivňovat běh událostí.
Takovým pro naše poměry snadno pochopitelným obrazem Kolektivního parazita jsou, dle mého názoru, cikáni, ať už je naše, v prosazování zájmů poctivě pracujících občanů zcela impotentní koloniální správa, nazývá jakkoliv. Díky jejich nepokryté nebo chabě maskované agresivitě vůči svému hostiteli jen to každému jasné.


[quote="pid:56026, uid:106"]K židovstvu[/quote] V "tlustých knihách" je to, řekl bych, je to vysvětleno vyčerpávajícím způsobem. Proto taky "Mrtvá voda" byla (možná že doposud je) soudy Ruské federace zahrnuta do seznamu extremistických (nežádoucích) materiálů. Hodně zjednodušeně se dá říci, že je to Globálním Prediktorem vytvořený celosvětový Kolektivní Parazit, který měl (a stále má) prostřednictvím směnných transakcí jako periferie GP ovlivňovat běh událostí. Takovým pro naše poměry snadno pochopitelným obrazem Kolektivního parazita jsou, dle mého názoru, cikáni, ať už je naše, v prosazování zájmů poctivě pracujících občanů zcela impotentní koloniální správa, nazývá jakkoliv. Díky jejich nepokryté nebo chabě maskované agresivitě vůči svému hostiteli jen to každému jasné.

vytvořený celosvětový Kolektivní Parazit,

Já bych byla hodně opatrná v takových soudech. Protože paraziti jsou úplně ve všech rasách i národech. Parazit je parazitem, protože mu to ostatní společnost dovolí a umožňuje. A GP některé skupiny zvýhodnil schvállně a za určitým účelem - aby ve vhodný čas posloužily jako hromosvod. Přesně pro toto jsou u nás mj. zvýhodňováni cikáni. A ve světě např. židé. Všechny takto "protěžované" skupiny se, samozřejmě, mohou velmi prospěšně uplatnit ve společnosti a může se stát, že budou více Lidmi než ti ze skupiny "neprotěžovaných". A naopak tu svou cestu budou mít ještě těžší, než "neprotěžovaní".
A pokud kdo z "protěžovaných" využívá své ochrany a protěžování od GP a staví se nadřazeně k "neprotěžovaným", je třeba ho spíš politovat, protože neví o tom, že se v libovolnou chvíli může stát "obětí vzteku davu".


[quote="pid:56030, uid:826"]vytvořený celosvětový Kolektivní Parazit,[/quote] Já bych byla hodně opatrná v takových soudech. Protože paraziti jsou úplně ve všech rasách i národech. Parazit je parazitem, protože mu to ostatní společnost dovolí a umožňuje. A GP některé skupiny zvýhodnil schvállně a za určitým účelem - aby ve vhodný čas posloužily jako hromosvod. Přesně pro toto jsou u nás mj. zvýhodňováni cikáni. A ve světě např. židé. Všechny takto "protěžované" skupiny se, samozřejmě, mohou velmi prospěšně uplatnit ve společnosti a může se stát, že budou více Lidmi než ti ze skupiny "neprotěžovaných". A naopak tu svou cestu budou mít ještě těžší, než "neprotěžovaní". A pokud kdo z "protěžovaných" využívá své ochrany a protěžování od GP a staví se nadřazeně k "neprotěžovaným", je třeba ho spíš politovat, protože neví o tom, že se v libovolnou chvíli může stát "obětí vzteku davu".

Na Horňácku žila před válkou řada usedlých rodin už od poloviny 19. stol., mezi nimi rodiny vážených a vysoce oceňovaných hudebníků, především dvě větve Kubíkových (z Velké nad Veličkou a z Hrubé Vrbky); kdo trochu zná Janáčka, ví, že bez Jožky Kubíka z Velké (nar. 1859), potažmo jeho žáka Pavla Trna, by nebylo Její pastorkyně. Jožku Kubíka z Hrubé Vrbky (nar. 1907) jeho umění dokonce zachránilo před nacistickým transportem. To je příklad umělců.
A ještě příklad hrdiny - Černého partyzána Josefa Serinka.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Serinek
A tak dál. Ale někdy je škoda slov.


Na Horňácku žila před válkou řada usedlých rodin už od poloviny 19. stol., mezi nimi rodiny vážených a vysoce oceňovaných hudebníků, především dvě větve Kubíkových (z Velké nad Veličkou a z Hrubé Vrbky); kdo trochu zná Janáčka, ví, že bez Jožky Kubíka z Velké (nar. 1859), potažmo jeho žáka Pavla Trna, by nebylo Její pastorkyně. Jožku Kubíka z Hrubé Vrbky (nar. 1907) jeho umění dokonce zachránilo před nacistickým transportem. To je příklad umělců. A ještě příklad hrdiny - Černého partyzána Josefa Serinka. https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Serinek A tak dál. Ale někdy je škoda slov.

Já bych byla hodně opatrná v takových soudech.

To v žádném případě není soud. Chtěl jsem jenom stručně vyjádřit to, co je v tlustých knihách popsáno jako Sinajský pochod (experiment - teď si nejsem jist přesným slovem).
A ohledně cikánů jsem jenom vyjádřil svůj názor. Dle mého názoru je to holý fakt. Pokud drtivá většina jakékoliv skupiny obyvatel nevytváří hodnoty a žije na úkor pracující většiny, tak mě výstižnější výraz, než Kolektivní parazit, nenapadá.


[quote="pid:56182, uid:203"]Já bych byla hodně opatrná v takových soudech.[/quote] To v žádném případě není soud. Chtěl jsem jenom stručně vyjádřit to, co je v tlustých knihách popsáno jako Sinajský pochod (experiment - teď si nejsem jist přesným slovem). A ohledně cikánů jsem jenom vyjádřil svůj názor. Dle mého názoru je to holý fakt. Pokud drtivá většina jakékoliv skupiny obyvatel nevytváří hodnoty a žije na úkor pracující většiny, tak mě výstižnější výraz, než Kolektivní parazit, nenapadá.

výstižnější výraz, než Kolektivní parazit, nenapadá

Jisté entity tohle tvrdí o lidstvu jako takovém.


[quote="pid:56190, uid:826"]výstižnější výraz, než Kolektivní parazit, nenapadá[/quote] Jisté entity tohle tvrdí o lidstvu jako takovém.

A tak dál. Ale někdy je škoda slov.

Byl bych velmi nerad, aby tuto diskuzi kdokoliv pokládal za nějaký primitivní rasizmus nebo xenofobii. Tabuizováním se však nelze v ničem dobrat nebo alespoň přiblížit objektivní pravdě.
Je mi jasné, že po soustavné, probíhající hlavně po listopadu, holokaustové "masáži", má téměř každý v této otázce do určité míry vštěpeny autocenzurní mechanizmy. Ale znovu opakuji, bez nazývání věcí pravými jmény se pravdy nelze dobrat.


[quote="pid:56188, uid:810"]A tak dál. Ale někdy je škoda slov.[/quote] Byl bych velmi nerad, aby tuto diskuzi kdokoliv pokládal za nějaký primitivní rasizmus nebo xenofobii. Tabuizováním se však nelze v ničem dobrat nebo alespoň přiblížit objektivní pravdě. Je mi jasné, že po soustavné, probíhající hlavně po listopadu, holokaustové "masáži", má téměř každý v této otázce do určité míry vštěpeny autocenzurní mechanizmy. Ale znovu opakuji, bez nazývání věcí pravými jmény se pravdy nelze dobrat.

Jisté entity tohle tvrdí o lidstvu jako takovém.

Tak se pojďme pobavit o těch entitách a o tom, co je k takovému tvrzení vede.


[quote="pid:56191, uid:810"]Jisté entity tohle tvrdí o lidstvu jako takovém.[/quote] Tak se pojďme pobavit o těch entitách a o tom, co je k takovému tvrzení vede.

co je k takovému tvrzení vede

Vede je k tomu obdobná logika - "drtivá většina této skupiny obyvatel nevytváří hodnoty", jinak řečeno, jde o "neužitečné jedlíky". Podstatou této logiky je instrumentální vztah k lidským bytostem, tj. nejsou vnímány (kantovsky řečeno) jako účel sám o sobě, nýbrž jako prostředek k dosažení cíle prospěšného z hlediska hodnotícího subjektu.


[quote="pid:56193, uid:826"]co je k takovému tvrzení vede[/quote] Vede je k tomu obdobná logika - "drtivá většina této skupiny obyvatel nevytváří hodnoty", jinak řečeno, jde o "neužitečné jedlíky". Podstatou této logiky je instrumentální vztah k lidským bytostem, tj. nejsou vnímány (kantovsky řečeno) jako účel sám o sobě, nýbrž jako prostředek k dosažení cíle prospěšného z hlediska hodnotícího subjektu.
Upravené 5. 2. 2022 o 00:25

Vede je k tomu obdobná logika

Máte na mysli globální elity? Pokud ano, tak ony sami jsou v koncepci GP největším parazitem.
Já parazitismus chápu jako bezúčelný život beze smyslu. Za smysl života pokládám vytváření hodnot, pokud možno v souladu s Božím záměrem. Kdybych to měl vyjádřit jedním slovem, zvolil bych asi "pracovitost".


[quote="pid:56195, uid:810"]Vede je k tomu obdobná logika[/quote] Máte na mysli globální elity? Pokud ano, tak ony sami jsou v koncepci GP největším parazitem. Já parazitismus chápu jako bezúčelný život beze smyslu. Za smysl života pokládám vytváření hodnot, pokud možno v souladu s Božím záměrem. Kdybych to měl vyjádřit jedním slovem, zvolil bych asi "pracovitost".

Co považujete za hodnoty, jejichž vytváření je smyslem života?


Co považujete za hodnoty, jejichž vytváření je smyslem života?

Tak asi největší hodnotou je sociálně spravedlivá společnost, kde KAŽDÝ má, dle svých individuálních schopností, možnost uplatnit svůj tvůrčí potenciál.
Kdybych měl být konkrétnější, tak např. harmonická rodina (muž, žena, děti), péče o zdravé životní prostředí, soustavné (celoživotní) (sebe)vzdělávání...


Tak asi největší hodnotou je sociálně spravedlivá společnost, kde KAŽDÝ má, dle svých individuálních schopností, možnost uplatnit svůj tvůrčí potenciál. Kdybych měl být konkrétnější, tak např. harmonická rodina (muž, žena, děti), péče o zdravé životní prostředí, soustavné (celoživotní) (sebe)vzdělávání...
Upravené 5. 2. 2022 o 01:04

Dobře. Smysl života, spočívající ve vytváření těchto hodnot, je univerzální, nebo individuální, a ty hodnoty jsou trvalé, nebo se mění v čase?


Dobře. Smysl života, spočívající ve vytváření těchto hodnot, je univerzální, nebo individuální, a ty hodnoty jsou trvalé, nebo se mění v čase?

Smysl života, spočívající ve vytváření těchto hodnot, je univerzální, nebo individuální

To přece já nemůžu vědět. Mohu mluvit jen sám za sebe, čeho jsem se dobral čtením (nejen) "tlustých knih" a tudíž se toho snažím držet. Nemohu vědět a ani nikomu nařizovat, jaké má mít životní hodnoty. Mohu pouze sdělit svůj názor.
hodnoty jsou trvalé, nebo se mění v čase?

To nevím ani u sebe, ale doufám, že ano.


[quote="pid:56200, uid:810"]Smysl života, spočívající ve vytváření těchto hodnot, je univerzální, nebo individuální[/quote] To přece já nemůžu vědět. Mohu mluvit jen sám za sebe, čeho jsem se dobral čtením (nejen) "tlustých knih" a tudíž se toho snažím držet. Nemohu vědět a ani nikomu nařizovat, jaké má mít životní hodnoty. Mohu pouze sdělit svůj názor. [quote="pid:56200, uid:810"]hodnoty jsou trvalé, nebo se mění v čase?[/quote] To nevím ani u sebe, ale doufám, že ano.

Je-li smysl života individuální záležitost a hodnoty, na nichž svůj život zakládají ostatní, nemůžeme znát ani jim je "nařizovat", jak poznáte, že je někdo "parazit", jehož definujete tím, že žije bezúčelný život beze smyslu?


Jak s tím souvisí entita, kterou označujete jako "kolektivního parazita"? Kdo všechno a na jakém základě (národním, sociálním nebo jiném) přísluší k tomuto kolektivu a kdo je oprávněn to posoudit?


Jsou-li hodnoty, v jejichž vytváření spočívá Vámi definovaný smysl života, trvalé, co se stane s tímto smyslem života za situace, kdy sociálně spravedlivá společnost (bez ohledu na to, co jí míníme) je již vybudována, životní okolnosti Vás přivedly do situace, že rodinný život (buď vůbec, nebo už) nemůžete realizovat, nebo se stanete fyzicky nebo duševně omezeným natolik, že sám nemůžete nic budovat, nebo jste dokonce odkázán na pomoc jiných?


Je-li smysl života individuální záležitost a hodnoty, na nichž svůj život zakládají ostatní, nemůžeme znát ani jim je "nařizovat", jak poznáte, že je někdo "parazit", jehož definujete tím, že žije bezúčelný život beze smyslu? Jak s tím souvisí entita, kterou označujete jako "kolektivního parazita"? Kdo všechno a na jakém základě (národním, sociálním nebo jiném) přísluší k tomuto kolektivu a kdo je oprávněn to posoudit? Jsou-li hodnoty, v jejichž vytváření spočívá Vámi definovaný smysl života, trvalé, co se stane s tímto smyslem života za situace, kdy sociálně spravedlivá společnost (bez ohledu na to, co jí míníme) je již vybudována, životní okolnosti Vás přivedly do situace, že rodinný život (buď vůbec, nebo už) nemůžete realizovat, nebo se stanete fyzicky nebo duševně omezeným natolik, že sám nemůžete nic budovat, nebo jste dokonce odkázán na pomoc jiných?
Upravené 5. 2. 2022 o 08:58

Je-li smysl života individuální záležitost a hodnoty, na nichž svůj život zakládají ostatní, nemůžeme znát ani jim je "nařizovat", jak poznáte, že je někdo "parazit", jehož definujete tím, že žije bezúčelný život beze smyslu?

Vycházím z tlustých knih KOB, jejíž propagace je, jak se domnívám, účelem tohoto fóra.
Kdo je podle vašeho názoru parazit (jak by jste ho definovala)?


Jak s tím souvisí entita, kterou označujete jako "kolektivního parazita"? Kdo všechno a na jakém základě (národním, sociálním nebo jiném) přísluší k tomuto kolektivu a kdo je oprávněn to posoudit?

To už jsem psal výše. Aby jste to nemusela hledat, tak to uvedu znovu. V souladu s tím, jak Židovstvo definuje KOB, jsem napsal toto:
"Hodně zjednodušeně se dá říci, že je to Globálním Prediktorem vytvořený celosvětový Kolektivní Parazit, který měl (a stále má) prostřednictvím směnných transakcí jako periferie GP ovlivňovat běh událostí.ně zjednodušeně se dá říci, že je to Globálním Prediktorem vytvořený celosvětový Kolektivní Parazit, který měl (a stále má) prostřednictvím směnných transakcí jako periferie GP ovlivňovat běh událostí".


kdy sociálně spravedlivá společnost (bez ohledu na to, co jí míníme)

Sociálně spravedlivá společnost je jasně definována v "tlustých knihách".


životní okolnosti Vás přivedly do situace, že rodinný život (buď vůbec, nebo už) nemůžete realizovat, nebo se stanete fyzicky nebo duševně omezeným natolik, že sám nemůžete nic budovat, nebo jste dokonce odkázán na pomoc jiných?

Tady bych mohl znovu odpovědět odkazem na tlusté knihy. Ale odvážím se nabídnout svůj pohled.
Domnívám se, že ve zdravé společnosti, která směřuje k co největší míře sociální spravedlnosti, se takových okolností, které přivádějí jedince do katastrofických životních podmínek, vyskytuje tím méně, čím účinnější je její směřování k cíli - sociálně spravedlivá společnost. A v takové společnosti každý momentálně znevýhodněný jedinec najde uplatnění.
Pokud je společnost nemocná, potom právě mechanismy milosrdenství, které jsou podmínkou existence společnosti, ZNEUŽÍVAJÍ (KOLEKTIVNÍ) PARAZITÉ, které tento chorý systém luxusně zabezpečuje, zatímco ti, kteří to nejvíce potřebují (a jsou vyvrženi tímto patologickým systémem - staří lidé, invalidé, "neúspěšní" ...), živoří.


[quote="pid:56210, uid:810"]Je-li smysl života individuální záležitost a hodnoty, na nichž svůj život zakládají ostatní, nemůžeme znát ani jim je "nařizovat", jak poznáte, že je někdo "parazit", jehož definujete tím, že žije bezúčelný život beze smyslu?[/quote] Vycházím z tlustých knih KOB, jejíž propagace je, jak se domnívám, účelem tohoto fóra. Kdo je podle vašeho názoru parazit (jak by jste ho definovala)? [quote="pid:56210, uid:810"]Jak s tím souvisí entita, kterou označujete jako "kolektivního parazita"? Kdo všechno a na jakém základě (národním, sociálním nebo jiném) přísluší k tomuto kolektivu a kdo je oprávněn to posoudit?[/quote] To už jsem psal výše. Aby jste to nemusela hledat, tak to uvedu znovu. V souladu s tím, jak Židovstvo definuje KOB, jsem napsal toto: "Hodně zjednodušeně se dá říci, že je to Globálním Prediktorem vytvořený celosvětový Kolektivní Parazit, který měl (a stále má) prostřednictvím směnných transakcí jako periferie GP ovlivňovat běh událostí.ně zjednodušeně se dá říci, že je to Globálním Prediktorem vytvořený celosvětový Kolektivní Parazit, který měl (a stále má) prostřednictvím směnných transakcí jako periferie GP ovlivňovat běh událostí". [quote="pid:56210, uid:810"]kdy sociálně spravedlivá společnost (bez ohledu na to, co jí míníme)[/quote] Sociálně spravedlivá společnost je jasně definována v "tlustých knihách". [quote="pid:56210, uid:810"]životní okolnosti Vás přivedly do situace, že rodinný život (buď vůbec, nebo už) nemůžete realizovat, nebo se stanete fyzicky nebo duševně omezeným natolik, že sám nemůžete nic budovat, nebo jste dokonce odkázán na pomoc jiných?[/quote] Tady bych mohl znovu odpovědět odkazem na tlusté knihy. Ale odvážím se nabídnout svůj pohled. Domnívám se, že ve zdravé společnosti, která směřuje k co největší míře sociální spravedlnosti, se takových okolností, které přivádějí jedince do katastrofických životních podmínek, vyskytuje tím méně, čím účinnější je její směřování k cíli - sociálně spravedlivá společnost. A v takové společnosti každý momentálně znevýhodněný jedinec najde uplatnění. Pokud je společnost nemocná, potom právě mechanismy milosrdenství, které jsou podmínkou existence společnosti, ZNEUŽÍVAJÍ (KOLEKTIVNÍ) PARAZITÉ, které tento chorý systém luxusně zabezpečuje, zatímco ti, kteří to nejvíce potřebují (a jsou vyvrženi tímto patologickým systémem - staří lidé, invalidé, "neúspěšní" ...), živoří.

V souladu s tím, jak Židovstvo definuje KOB, jsem napsal toto:

Myslím si, že jsi ještě nečetl všechno. Ta "definice" se mi zdá vytržená z kontextu. nebo jsme každý četl něco úplně jiného. Protože TAKTO - dle tvého citátu a s tvým chápáním - by byla KSB na stejné, ne-li horší úrovni než biblický systém.
Já si naopak pamatuju obrázek, který ve mně dodnes vzbuzuje s židovstvem soucit. Obrázek "stvořeného národa" chrámových otroků, na slovo poslušných a věrně vykonávajících "vůli pána". Byli takto nastavení a je pro ně nesmírně obtížné se z tohoto programu aspoň částečně vymanit. Je pro ně velice těžké probudit své svědomí. Zaslouží si od nás pomoc a ne odsudek. Možná bych ti ještě doporučila najít si, jak končí ti z národa, kteří se již příliš "odchýlili" od svého "poslání".
A ještě se zamíchám do diskuse s Michaelou k tématu "okolnosti života".
Uvědom si, prosím, že i když budeš žít "v mezích Božího dopuštění", nevymaňuje tě to z prožitku těžkých životních situací. Stačí třeba jediná sekunda a z aktivního, soběstačného a tvořivého člověka je mrzák, odkázaný na pomoc jiných. A o tom, jak snadno či těžko se ti pomoci dostane a jaké, zda budeš zbytek života živořit či žít mezi těmi, kteří tě milují - o tom právě rozhoduje tvůj předchozí život a činy. Takže - taky budeš takového člověka posuzovat jako parazita? Odpověď nečekám, je to řečnická otázka.


[quote="pid:56225, uid:826"]V souladu s tím, jak Židovstvo definuje KOB, jsem napsal toto:[/quote] Myslím si, že jsi ještě nečetl všechno. Ta "definice" se mi zdá vytržená z kontextu. nebo jsme každý četl něco úplně jiného. **Protože TAKTO - dle tvého citátu a s tvým chápáním - by byla KSB na stejné, ne-li horší úrovni než biblický systém.** Já si naopak pamatuju obrázek, který ve mně dodnes vzbuzuje s židovstvem soucit. Obrázek "stvořeného národa" chrámových otroků, na slovo poslušných a věrně vykonávajících "vůli pána". Byli takto nastavení a je pro ně nesmírně obtížné se z tohoto programu aspoň částečně vymanit. Je pro ně velice těžké probudit své svědomí. Zaslouží si od nás pomoc a ne odsudek. Možná bych ti ještě doporučila najít si, jak končí ti z národa, kteří se již příliš "odchýlili" od svého "poslání". A ještě se zamíchám do diskuse s Michaelou k tématu "okolnosti života". Uvědom si, prosím, že i když budeš žít "v mezích Božího dopuštění", nevymaňuje tě to z prožitku těžkých životních situací. **Stačí třeba jediná sekunda a z aktivního, soběstačného a tvořivého člověka je mrzák, odkázaný na pomoc jiných.** A o tom, jak snadno či těžko se ti pomoci dostane a jaké, zda budeš zbytek života živořit či žít mezi těmi, kteří tě milují - o tom právě rozhoduje tvůj předchozí život a činy. Takže - taky budeš takového člověka posuzovat jako parazita? Odpověď nečekám, je to řečnická otázka.
Upravené 5. 2. 2022 o 11:01

Protože TAKTO - dle tvého citátu a s tvým chápáním - by byla KSB na stejné, ne-li horší úrovni než biblický systém.

Nemám co dodat.


[quote="pid:56229, uid:203"]Protože TAKTO - dle tvého citátu a s tvým chápáním - by byla KSB na stejné, ne-li horší úrovni než biblický systém.[/quote] Nemám co dodat.

Myslím si, že jsi ještě nečetl všechno.

To nepochybně.


Ta "definice" se mi zdá vytržená v kontextu

Jako vytržení z kontextu mi připadá užití výrazu "definice", byť v uvozovkách. Z kontextu jasně vyplývá, že je to POKUS o co nejkratší vyjádření toho, jak vznik Židovstva definuje KOB v tlustých knihách.


Protože TAKTO - dle tvého citátu a s tvým chápáním - by byla KSB na stejné, ne-li horší úrovni než biblický systém.

Jestli myslíte užití uvozovek u části textu, který jste nazvala "definicí", tak to nebyl citát, nýbrž označení již řečeného.
Co se týče mého chápání, uvědomuji si, že je, tak jako chápání každého člověka, limitováno. Ale připadá mi laciné takto někomu podsouvat něco, o čem je z kontextu zcela zjevné, že to tak nemyslel.


Já si naopak pamatuju obrázek, který ve mně dodnes vzbuzuje s židovstvem soucit.

Každý si asi pamatuje to, co je blízké jeho psychice. Já si třeba pamatuji nekonečné množství obrazů (nezpochybnitelně doložitelných) sovětských měst a vesnic, jejich povražděné obyvatele, včetně žen, dětí a starců. Celkem přes 25 milionů životů
Uvědom si, prosím, že i když budeš žít "v mezích Božího dopuštění", nevymaňuje tě to z prožitku těžkých životních situací. Stačí třeba jediná sekunda a z aktivního, soběstačného a tvořivého člověka je mrzák, odkázaný na pomoc jiných.

Vždyť z ničeho, co jsem napsal, nelze vyvodit závěr, že si to neuvědomuji. Znovu sem tedy zkopíruji (proto uvozovky - není to citát) část toho, co jsem napsal v minulé poznámce:


"Domnívám se, že ve zdravé společnosti, která směřuje k co největší míře sociální spravedlnosti, se takových okolností, které přivádějí jedince do katastrofických životních podmínek, vyskytuje tím méně, čím účinnější je její směřování k cíli - sociálně spravedlivá společnost. A v takové společnosti každý momentálně znevýhodněný jedinec najde uplatnění.
Pokud je společnost nemocná, potom právě mechanismy milosrdenství, které jsou podmínkou existence společnosti, ZNEUŽÍVAJÍ (KOLEKTIVNÍ) PARAZITÉ, které tento chorý systém luxusně zabezpečuje, zatímco ti, kteří to nejvíce potřebují (a jsou vyvrženi tímto patologickým systémem - staří lidé, invalidé, "neúspěšní" ...), živoří".


[quote="pid:56229, uid:203"]Myslím si, že jsi ještě nečetl všechno.[/quote] To nepochybně. [quote="pid:56229, uid:203"]Ta "definice" se mi zdá vytržená v kontextu[/quote] Jako vytržení z kontextu mi připadá užití výrazu "definice", byť v uvozovkách. Z kontextu jasně vyplývá, že je to POKUS o co nejkratší vyjádření toho, jak vznik Židovstva definuje KOB v tlustých knihách. [quote="pid:56229, uid:203"]Protože TAKTO - dle tvého citátu a s tvým chápáním - by byla KSB na stejné, ne-li horší úrovni než biblický systém.[/quote] Jestli myslíte užití uvozovek u části textu, který jste nazvala "definicí", tak to nebyl citát, nýbrž označení již řečeného. Co se týče mého chápání, uvědomuji si, že je, tak jako chápání každého člověka, limitováno. Ale připadá mi laciné takto někomu podsouvat něco, o čem je z kontextu zcela zjevné, že to tak nemyslel. [quote="pid:56229, uid:203"]Já si naopak pamatuju obrázek, který ve mně dodnes vzbuzuje s židovstvem soucit.[/quote] Každý si asi pamatuje to, co je blízké jeho psychice. Já si třeba pamatuji nekonečné množství obrazů (nezpochybnitelně doložitelných) sovětských měst a vesnic, jejich povražděné obyvatele, včetně žen, dětí a starců. Celkem přes 25 milionů životů [quote="pid:56229, uid:203"]Uvědom si, prosím, že i když budeš žít "v mezích Božího dopuštění", nevymaňuje tě to z prožitku těžkých životních situací. Stačí třeba jediná sekunda a z aktivního, soběstačného a tvořivého člověka je mrzák, odkázaný na pomoc jiných.[/quote] Vždyť z ničeho, co jsem napsal, nelze vyvodit závěr, že si to neuvědomuji. Znovu sem tedy zkopíruji (proto uvozovky - není to citát) část toho, co jsem napsal v minulé poznámce: "Domnívám se, že ve zdravé společnosti, která směřuje k co největší míře sociální spravedlnosti, se takových okolností, které přivádějí jedince do katastrofických životních podmínek, vyskytuje tím méně, čím účinnější je její směřování k cíli - sociálně spravedlivá společnost. A v takové společnosti každý momentálně znevýhodněný jedinec najde uplatnění. Pokud je společnost nemocná, potom právě mechanismy milosrdenství, které jsou podmínkou existence společnosti, ZNEUŽÍVAJÍ (KOLEKTIVNÍ) PARAZITÉ, které tento chorý systém luxusně zabezpečuje, zatímco ti, kteří to nejvíce potřebují (a jsou vyvrženi tímto patologickým systémem - staří lidé, invalidé, "neúspěšní" ...), živoří".

Já si třeba pamatuji nekonečné množství obrazů (nezpochybnitelně doložitelných) sovětských měst a vesnic, jejich povražděné obyvatele

Tak... teď už se v tom definitivně ztrácím, protože nechápu, jak toto souvisí se židy.


Pokud je společnost nemocná, potom právě mechanismy milosrdenství, které jsou podmínkou existence společnosti, ZNEUŽÍVAJÍ (KOLEKTIVNÍ) PARAZITÉ, které tento chorý systém luxusně zabezpečuje, zatímco ti, kteří to nejvíce potřebují (a jsou vyvrženi tímto patologickým systémem - staří lidé, invalidé, "neúspěšní" ...), živoří".

Raději jsem to nakopírovala celé, protože . opět nechápu souvislosti.
Tu vrstvu "privilegovaných", kteří nějakým způsobem parazitují na druhých, tvoří GP z různých skupin lidí (obyvatel) a vždy to není zadarmo, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nevím, jak to popsat... Lidská společnost chrání a pomáhá svým nejslabším "článkům" a je jedno, zda jsou slabí jen dočasně nebo trvale. Kdežto GP si tvoří "privilegované" dle úplně jiných pravidel, kde lidskost nehraje žádnou roli. Jde totiž o "pravidla použitelnosti" a to vždy v záměrech, plánovaných GP.
Víc a líp to popsat neumím. A je nejvyšší čas skončit a poděkovat za diskusi.


[quote="pid:56233, uid:826"]Já si třeba pamatuji nekonečné množství obrazů (nezpochybnitelně doložitelných) sovětských měst a vesnic, jejich povražděné obyvatele[/quote] Tak... teď už se v tom definitivně ztrácím, protože nechápu, jak toto souvisí se židy. [quote="pid:56233, uid:826"]Pokud je společnost nemocná, potom právě mechanismy milosrdenství, které jsou podmínkou existence společnosti, ZNEUŽÍVAJÍ (KOLEKTIVNÍ) PARAZITÉ, které tento chorý systém luxusně zabezpečuje, zatímco ti, kteří to nejvíce potřebují (a jsou vyvrženi tímto patologickým systémem - staří lidé, invalidé, "neúspěšní" ...), živoří".[/quote] Raději jsem to nakopírovala celé, protože . opět nechápu souvislosti. Tu vrstvu "privilegovaných", kteří nějakým způsobem parazitují na druhých, tvoří GP z různých skupin lidí (obyvatel) a vždy to není zadarmo, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nevím, jak to popsat... Lidská společnost chrání a pomáhá svým nejslabším "článkům" a je jedno, zda jsou slabí jen dočasně nebo trvale. Kdežto GP si tvoří "privilegované" dle úplně jiných pravidel, kde lidskost nehraje žádnou roli. Jde totiž o "pravidla použitelnosti" a to vždy v záměrech, plánovaných GP. Víc a líp to popsat neumím. A je nejvyšší čas skončit a poděkovat za diskusi.

Tak... teď už se v tom definitivně ztrácím, protože nechápu, jak toto souvisí se židy.

Těch souvislostí mě napadá tolik, že by na to nestačil formát jedné poznámky. Některé uvedu níže.
Ale ta připomínka sovětských obětí nacistické agrese byla uvedena jako příklad toho, co vyvolává soucit u mě.


Já si naopak pamatuju obrázek, který ve mně dodnes vzbuzuje s židovstvem soucit.


Protože soucit u mě vyvolává tragický osud lidí, kteří ve SVÉ ZEMI pokojně žijí a poctivě pracují a jejich životy jsou převráceny naruby (pokud mají štěstí, že přežijí) kvůli úchylným plánům nadnárodního řízení. Osud židovských obětí během druhé světové války ve mně vyvolává, vzhledem k využívání práce vězňů (včetně židovských) koncentračních táborů pro nadnárodní koncerny, vlastněné převážně bohatýmí Židy, spíše řadu znepokojivých otázek.


Tu vrstvu "privilegovaných", kteří nějakým způsobem parazitují na druhých, tvoří GP z různých skupin lidí (obyvatel) a vždy to není zadarmo, jak by se mohlo na první pohled zdát.

S tím naprosto souhlasím. V současnosti zažíváme v rámci multikulturalismu rozkvět cikánské "úžasnoti" a naši západní sousedé jsou obšťastňováni vlnami afrických inženýrů a muslimských workoholiků.


Ale abych se vrátil k tomu vztahu Ruska a Židovstva. V tlustých knihách je tento problém popsán vyčerpávajícím způsobem.
Ve výstupech představitelů KOB se často vyskytuje pojem "rossionské elity", což myslím má vyjadřovat národnost většiny ruských elit. Jaký na ně panuje názor, všichni víme.
Hitlerovská agrese byla nepopiratelně zastavena a poražena hlavně díky úsilí obyvatel Sovětského Svazu. Přes 25 milionů mrtvých, bezpočet raněných, ať už fyzicky, nebo psychicky. Vzpomínáno je to však pouze na alternativních mediích. Hlavní informační prostor je přehlcen (židovským) holokaustem, jemuž mělo padnout za oběť 6 milionů židů. Nechci tuto tragedii nijak zlehčovat, ale není to divné? Na 350 tisíc popravených a umučených českých vlastenců si také téměř nikdo nevzpomene. Jak se to stane, že jeden národ zcela ovládne informační prostor "hostitelského" státu?

A je nejvyšší čas skončit a poděkovat za diskusi.

Myslím, že právě kvůli vštípeným autocenzurním mechanismům ohledně tabuizovaných témat.


[quote="pid:56240, uid:203"]Tak... teď už se v tom definitivně ztrácím, protože nechápu, jak toto souvisí se židy.[/quote] Těch souvislostí mě napadá tolik, že by na to nestačil formát jedné poznámky. Některé uvedu níže. Ale ta připomínka sovětských obětí nacistické agrese byla uvedena jako příklad toho, co vyvolává soucit u mě. [quote="pid:56229, uid:203"]Já si naopak pamatuju obrázek, který ve mně dodnes vzbuzuje s židovstvem soucit.[/quote] Protože soucit u mě vyvolává tragický osud lidí, kteří ve SVÉ ZEMI pokojně žijí a poctivě pracují a jejich životy jsou převráceny naruby (pokud mají štěstí, že přežijí) kvůli úchylným plánům nadnárodního řízení. Osud židovských obětí během druhé světové války ve mně vyvolává, vzhledem k využívání práce vězňů (včetně židovských) koncentračních táborů pro nadnárodní koncerny, vlastněné převážně bohatýmí Židy, spíše řadu znepokojivých otázek. [quote="pid:56240, uid:203"]Tu vrstvu "privilegovaných", kteří nějakým způsobem parazitují na druhých, tvoří GP z různých skupin lidí (obyvatel) a vždy to není zadarmo, jak by se mohlo na první pohled zdát.[/quote] S tím naprosto souhlasím. V současnosti zažíváme v rámci multikulturalismu rozkvět cikánské "úžasnoti" a naši západní sousedé jsou obšťastňováni vlnami afrických inženýrů a muslimských workoholiků. Ale abych se vrátil k tomu vztahu Ruska a Židovstva. V tlustých knihách je tento problém popsán vyčerpávajícím způsobem. Ve výstupech představitelů KOB se často vyskytuje pojem "rossionské elity", což myslím má vyjadřovat národnost většiny ruských elit. Jaký na ně panuje názor, všichni víme. Hitlerovská agrese byla nepopiratelně zastavena a poražena hlavně díky úsilí obyvatel Sovětského Svazu. Přes 25 milionů mrtvých, bezpočet raněných, ať už fyzicky, nebo psychicky. Vzpomínáno je to však pouze na alternativních mediích. Hlavní informační prostor je přehlcen (židovským) holokaustem, jemuž mělo padnout za oběť 6 milionů židů. Nechci tuto tragedii nijak zlehčovat, ale není to divné? Na 350 tisíc popravených a umučených českých vlastenců si také téměř nikdo nevzpomene. Jak se to stane, že jeden národ zcela ovládne informační prostor "hostitelského" státu? [quote="pid:56240, uid:203"]A je nejvyšší čas skončit a poděkovat za diskusi.[/quote] Myslím, že právě kvůli vštípeným autocenzurním mechanismům ohledně tabuizovaných témat.

Domnívám se, že článek v odkazu dost komplexně vykresluje situaci v naší zdevastované kolonii a pomůže dokreslit mozaiku problému, který se rozebírá výše.
Pracující člověk, který je v důsledku nefunkční koloniální správy nucen dělat tomuto systému drába, a jedinec z protežované menšiny. Jeden z podstaty své existence parazituje na systému, druhý stále ještě elementárně věří ve "spravedlnost" systému v rukách zločinců.
https://cz.sputniknews.com/20220205/cerny-pasazer-s-rybickou-napadl-v-praze-revizora-svine-cesky-kricel-snedy-mladik-na-policisty-17483141.html


Domnívám se, že článek v odkazu dost komplexně vykresluje situaci v naší zdevastované kolonii a pomůže dokreslit mozaiku problému, který se rozebírá výše. Pracující člověk, který je v důsledku nefunkční koloniální správy nucen dělat tomuto systému drába, a jedinec z protežované menšiny. Jeden z podstaty své existence parazituje na systému, druhý stále ještě elementárně věří ve "spravedlnost" systému v rukách zločinců. https://cz.sputniknews.com/20220205/cerny-pasazer-s-rybickou-napadl-v-praze-revizora-svine-cesky-kricel-snedy-mladik-na-policisty-17483141.html
Upravené 6. 2. 2022 o 12:05

Při pročítání posledních příspěvků na vlákně Pražský hrad jsem si vzpomněl na toto:
https://www.denik.cz/ze_sveta/zeman-prevzal-v-usa-cenu-za-hajeni-zajmu-zidu-solidarita-jen-slovo-nestaci.html
Ačkoliv to v zdejších koloniálních poměrech málokdo nějak hlouběji vnímal, dle mého názoru se jedná o aféru s velkým potenciálem k odvolání z funkce. Pražská havlérka, které jinak směrem k němu neunikne sebemenší faux-pas, však v této záležitosti zahájila usilovné mlčení. Přitom, z právního hlediska, by to byla nejspíš tutovka. To jsou paradoxy pane Vaněk, co?


Při pročítání posledních příspěvků na vlákně Pražský hrad jsem si vzpomněl na toto: https://www.denik.cz/ze_sveta/zeman-prevzal-v-usa-cenu-za-hajeni-zajmu-zidu-solidarita-jen-slovo-nestaci.html Ačkoliv to v zdejších koloniálních poměrech málokdo nějak hlouběji vnímal, dle mého názoru se jedná o aféru s velkým potenciálem k odvolání z funkce. Pražská havlérka, které jinak směrem k němu neunikne sebemenší faux-pas, však v této záležitosti zahájila usilovné mlčení. Přitom, z právního hlediska, by to byla nejspíš tutovka. To jsou paradoxy pane Vaněk, co?

Předevčírem jsem na TV kanále CZ Mystery náhodou shlédl dokument "Hitler - reinkarnace" o velmi pravděpodobném útěku (nejen) Hitlera do Jižní Ameriky. Hned na začátku se uvádí, že byl potomkem Solomona Rotschilda. Na Yutube ani v archivu televize jsem o tomto videodokumentu nenalezl ani památky, jediné, co jsem našel je tento odkaz:
https://uloz.to/file/zrf5AGvvKsmJ/mystery-hitler-reinkarnace-mp4#!ZJR0LwR2ZwL5AJR3BTD2LGN3BGL4ARcgp0gxGR9ZD1AMFTWxZN==
Po chvilce nikterak náročného hledání na internetu jsem našel spoustu dalších odkazů, z nichž uvádím pár, které se mi zdály nejvěrohodnější.


https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1321373-hitler-mel-podle-testu-dna-africke-a-zidovske-predky


https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Hitler


https://www.novinky.cz/historie/clanek/domaci-lekar-hitlerovych-lidumilny-zid-z-jiznich-cech-40339946


https://www.novinky.cz/historie/clanek/domaci-lekar-hitlerovych-lidumilny-zid-z-jiznich-cech-40339946


Předevčírem jsem na TV kanále CZ Mystery náhodou shlédl dokument "Hitler - reinkarnace" o velmi pravděpodobném útěku (nejen) Hitlera do Jižní Ameriky. Hned na začátku se uvádí, že byl potomkem Solomona Rotschilda. Na Yutube ani v archivu televize jsem o tomto videodokumentu nenalezl ani památky, jediné, co jsem našel je tento odkaz: https://uloz.to/file/zrf5AGvvKsmJ/mystery-hitler-reinkarnace-mp4#!ZJR0LwR2ZwL5AJR3BTD2LGN3BGL4ARcgp0gxGR9ZD1AMFTWxZN== Po chvilce nikterak náročného hledání na internetu jsem našel spoustu dalších odkazů, z nichž uvádím pár, které se mi zdály nejvěrohodnější. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1321373-hitler-mel-podle-testu-dna-africke-a-zidovske-predky https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Hitler https://www.novinky.cz/historie/clanek/domaci-lekar-hitlerovych-lidumilny-zid-z-jiznich-cech-40339946 https://www.novinky.cz/historie/clanek/domaci-lekar-hitlerovych-lidumilny-zid-z-jiznich-cech-40339946

v tomto predpokladam, ze Rusi by ho zabili, nech by bol kdekolvek....neviem si predstavit, ze by Stalinovi stacila jeho "oficialna" smrt


v tomto predpokladam, ze Rusi by ho zabili, nech by bol kdekolvek....neviem si predstavit, ze by Stalinovi stacila jeho "oficialna" smrt

v tomto predpokladam, ze Rusi by ho zabili, nech by bol kdekolvek

Otázkou je, zda by na to, po fyzické likvidaci bolševické základny v bojích 2.sv.války a po smrti Stalina, u trockistů byl zájem a vůle.


[quote="pid:56648, uid:187"]v tomto predpokladam, ze Rusi by ho zabili, nech by bol kdekolvek[/quote] Otázkou je, zda by na to, po fyzické likvidaci bolševické základny v bojích 2.sv.války a po smrti Stalina, u trockistů byl zájem a vůle.

Většinu informací uvedených v článku jsem už předtím postupně pochytal z různých zdrojů, nicméně článek není dlouhý a je výstižný.


https://celostnivzdelavani.cz/jak-se-stalin-vzbouril-proti-kaganovi-zidovska-ruska-revoluce


Většinu informací uvedených v článku jsem už předtím postupně pochytal z různých zdrojů, nicméně článek není dlouhý a je výstižný. https://celostnivzdelavani.cz/jak-se-stalin-vzbouril-proti-kaganovi-zidovska-ruska-revoluce

V návaznosti na předešlý příspěvek vkládám obrázek, ze kterého je patrné, že vrcholní představitelé Třetí říše byli árijci asi tak, jako průměrný obyvatel Chánova. V různých materiálech lze nalézt minimálně narážky na jejich židovský původ. Což jim ovšem nebránilo používat podezření z židovského původu v mocenských bojích.
6224cade71951


V návaznosti na předešlý příspěvek vkládám obrázek, ze kterého je patrné, že vrcholní představitelé Třetí říše byli árijci asi tak, jako průměrný obyvatel Chánova. V různých materiálech lze nalézt minimálně narážky na jejich židovský původ. Což jim ovšem nebránilo používat podezření z židovského původu v mocenských bojích. ![6224cade71951](serve/attachment&path=6224cade71951)

Před pár dny jsem na některém z mainstreamových hnojometů četl článek, že se na Ukrajině chystají (nebo už novelizovali?) trestat odchozí za hranice vysokým trestem odnětí svobody (pamatuji si 10 let, nevím, jestli spodní nebo horní hranice). Teď se mi ho nedaří nalézt, pokud na něj narazím, doplním odkaz.
Velmi mě zarazila výše trestu a vůbec smysl takového trestu. Nicméně po přečtení článku, odkaz na který na vlákno "Rusko vs. Amerika, Rusko vs. NATO 4" vložil @Putinovec
https://www.infokuryr.info/n/2022/03/30/vyroba-hrdiny-na-zakazku-navod-pro-amatery-i-profesionaly-kolik-oligarchu-veli-televiznimu-komikovi/
mi to docvaklo.
Taky se tím stává pochopitelná frenetická snaha našich kašpárků u kormidla o vytvoření co nejlepších podmínek pro co největší počet Ukrajinců v ČR (SR). Jedou (jako celých 30 let koloniálního blahobytu) podle not Pindosů, kde má nejstarší mafie silnou pozici. Nehledě na to, že Praha je, jak říká V.V.Pjakin okultním centrem světového židovstva.

Před pár dny jsem na některém z mainstreamových hnojometů četl článek, že se na Ukrajině chystají (nebo už novelizovali?) trestat odchozí za hranice vysokým trestem odnětí svobody (pamatuji si 10 let, nevím, jestli spodní nebo horní hranice). Teď se mi ho nedaří nalézt, pokud na něj narazím, doplním odkaz. Velmi mě zarazila výše trestu a vůbec smysl takového trestu. Nicméně po přečtení článku, odkaz na který na vlákno "Rusko vs. Amerika, Rusko vs. NATO 4" vložil @Putinovec https://www.infokuryr.info/n/2022/03/30/vyroba-hrdiny-na-zakazku-navod-pro-amatery-i-profesionaly-kolik-oligarchu-veli-televiznimu-komikovi/ mi to docvaklo. Taky se tím stává pochopitelná frenetická snaha našich kašpárků u kormidla o vytvoření co nejlepších podmínek pro co největší počet Ukrajinců v ČR (SR). Jedou (jako celých 30 let koloniálního blahobytu) podle not Pindosů, kde má nejstarší mafie silnou pozici. Nehledě na to, že Praha je, jak říká V.V.Pjakin okultním centrem světového židovstva.
Upravené 30. 3. 2022 o 14:25

@Joe JumperUp, @TauRus dal info včera večer na spodok 7. strany v prioritnej téme, 5 - 10 rokov je to.

@Joe JumperUp, @TauRus dal info včera večer na spodok 7. strany v prioritnej téme, 5 - 10 rokov je to.

Na Politikus.ru včera vyšel tento článek:
https://politikus.info/video/143385-evrei-v-odnom-stroyu-s-nacistami.htmlhttps://politikus.info/video/143385-evrei-v-odnom-stroyu-s-nacistami.html


Židé v jednom útvaru (ve stejných řadách) s nacisty


Izraelští bojovníci dorazili do války s Ruskem. Děkují dněpropetrovskému rabínovi za příležitost, ubytování v drahém hotelu Minor a dobré jídlo.


A včera v 10:00 se celým Izraelem rozezněla dvouminutová siréna na památku 6 milionů mrtvých obětí holocaustu...


Doporučuji přečíst diskuzi pod článkem. Namátkou vybírám tři příspěvky:


  • Sionismus a nacismus / fašismus jsou jen konkurenční ideologie, v tomto případě se zájmy na chvíli sešly (sblížily), nebo lépe řečeno jeden využívá druhého, ani si nekladu otázku - kdo koho využívá a kdo bude mít nakonec prospěch ze spolupráce sionistů a nacistů, to podle mě ani nemá cenu hádat, odpověď je nasnadě....

  • Židé ZDARMA léčili Ukronacisty-Banderovce . Jestli teď pokračují, nevím. Tedy - Židé komletně podporovali a podporují ty, kteří zvěrsky zabíjeli jejich předky. Úžasní lidé, zásadoví! Nebylo by potřeba je v Rusku nějak přitlačit (zmáčknout)? Ale copak - že by zakvičeli?

  • Nejen léčili. Oni je vedou! Ačkoliv jsou Židé, na Ukrajině jsou všichni jako jeden Ukrajinci, Zelenským počínaje a běžnými občany konče. Na Ukrajině jsou Žid a nacista už dlouho jen synonyma. Ukrajina je ve své nejčistší formě židovský kaganát, ať si kdokoli říká, co chce. Ano, i v Rusku od toho nejsou daleko. Stačí se podívat na náš liberalismus, který plně podporuje Ukrajinu. A rozumím jim dokonale. Musíte podpořit své.


Na Politikus.ru včera vyšel tento článek: https://politikus.info/video/143385-evrei-v-odnom-stroyu-s-nacistami.htmlhttps://politikus.info/video/143385-evrei-v-odnom-stroyu-s-nacistami.html ### Židé v jednom útvaru (ve stejných řadách) s nacisty Izraelští bojovníci dorazili do války s Ruskem. Děkují dněpropetrovskému rabínovi za příležitost, ubytování v drahém hotelu Minor a dobré jídlo. A včera v 10:00 se celým Izraelem rozezněla dvouminutová siréna na památku 6 milionů mrtvých obětí holocaustu... _Doporučuji přečíst diskuzi pod článkem. Namátkou vybírám tři příspěvky:_ - Sionismus a nacismus / fašismus jsou jen konkurenční ideologie, v tomto případě se zájmy na chvíli sešly (sblížily), nebo lépe řečeno jeden využívá druhého, ani si nekladu otázku - kdo koho využívá a kdo bude mít nakonec prospěch ze spolupráce sionistů a nacistů, to podle mě ani nemá cenu hádat, odpověď je nasnadě.... - Židé ZDARMA léčili Ukronacisty-Banderovce . Jestli teď pokračují, nevím. Tedy - Židé komletně podporovali a podporují ty, kteří zvěrsky zabíjeli jejich předky. Úžasní lidé, zásadoví! Nebylo by potřeba je v Rusku nějak přitlačit (zmáčknout)? Ale copak - že by zakvičeli? - Nejen léčili. Oni je vedou! Ačkoliv jsou Židé, na Ukrajině jsou všichni jako jeden Ukrajinci, Zelenským počínaje a běžnými občany konče. Na Ukrajině jsou Žid a nacista už dlouho jen synonyma. Ukrajina je ve své nejčistší formě židovský kaganát, ať si kdokoli říká, co chce. Ano, i v Rusku od toho nejsou daleko. Stačí se podívat na náš liberalismus, který plně podporuje Ukrajinu. A rozumím jim dokonale. Musíte podpořit své.
Upravené 30. 4. 2022 o 10:15
2.08k
39
9
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept