Politika v SR
Generálny prokurátor SR Žilinka ide na oslavy 300. výročia ruskej prokuratúry ako jediný z EÚ

Generálny prokurátor ide po kritike zmluvy s USA na budúci týždeň do Ruska oslavovať 300. výročie tamojšej prokuratúry. Podľa informácií Denníka N má byť jediným šéfom prokuratúry z krajín V4 (podľa Krúpu jediný z EÚ), ktorý sa zúčastní na oslavách. Žilinka odkazuje, že ide o dlhodobo plánovanú cestu a že tam budú aj zástupcovia 34 krajín a medzinárodných inštitúcií, akými sú Rada Európy či OECD.


https://www.facebook.com/projektn.sk/posts/4979928102096709


Generálny prokurátor ide po kritike zmluvy s USA na budúci týždeň do Ruska oslavovať 300. výročie tamojšej prokuratúry. Podľa informácií Denníka N má byť jediným šéfom prokuratúry z krajín V4 (podľa Krúpu jediný z EÚ), ktorý sa zúčastní na oslavách. Žilinka odkazuje, že ide o dlhodobo plánovanú cestu a že tam budú aj zástupcovia 34 krajín a medzinárodných inštitúcií, akými sú Rada Európy či OECD. https://www.facebook.com/projektn.sk/posts/4979928102096709
Upravené 5. 1. 2022 o 13:09

Slovensko Polygon


Polygon čoho?


[quote="pid:51194, uid:10"]Slovensko Polygon[/quote] Polygon čoho?

Moderátor

Polygon čoho?

Z článku (ptá se Šeliga, samozřejmě v negativním kontextu): „Na tomto všetkom naozaj nie je čo oslavovať. Práve naopak, svojou cestou to budete legitimizovať."


[quote="pid:51321, uid:7"]Polygon čoho?[/quote] Z článku (ptá se Šeliga, samozřejmě v negativním kontextu): „Na tomto všetkom naozaj nie je čo oslavovať. Práve naopak, svojou cestou to budete legitimizovať."

Polygon čoho?


to ako sa na Slovensku vselico testuje, napr. nove bankove nastroje predtym, nez sa uvedu do praxe aj inde. Tak aj tu by som povedal, ze sa testuje presun spod sfery vplyvu US.


[quote="pid:51321, uid:7"]Polygon čoho?[/quote] to ako sa na Slovensku vselico testuje, napr. nove bankove nastroje predtym, nez sa uvedu do praxe aj inde. Tak aj tu by som povedal, ze sa testuje presun spod sfery vplyvu US.

Moderator

Upravené 6. 1. 2022 o 10:53

to ako sa na Slovensku vselico testuje, napr. nove bankove nastroje predtym, nez sa uvedu do praxe aj inde. Tak aj tu by som povedal, ze sa testuje presun spod sfery vplyvu US.


Vďaka


[quote="pid:51328, uid:10"]to ako sa na Slovensku vselico testuje, napr. nove bankove nastroje predtym, nez sa uvedu do praxe aj inde. Tak aj tu by som povedal, ze sa testuje presun spod sfery vplyvu US.[/quote] Vďaka

Moderátor

Sankce sankcemi, ale úkolů je dost.
Generální prokurátoři RF a SR podepsali dohodu o spolupráci
https://cz.sputniknews.com/20220113/sankce-sankcemi-ale-ukolu-je-dost-generalni-prokuratori-rf-a-sr-podepsali-dohodu-o-spolupraci-17194259.html


Sankce sankcemi, ale úkolů je dost. **Generální prokurátoři RF a SR podepsali dohodu o spolupráci** https://cz.sputniknews.com/20220113/sankce-sankcemi-ale-ukolu-je-dost-generalni-prokuratori-rf-a-sr-podepsali-dohodu-o-spolupraci-17194259.html

Príhovor prezidenta VVP pri príležitosti osláv 300. výročia vzniku ruskej prokuratúry, na ktorých sa zúčastnil aj slovenský GP M. Žilinka


“Pán Krasnov, kolegovia, priatelia, súčasní pracovníci a veteráni prokuratúry,


Dnes [12. januára 2022] oslavujeme významnú historickú udalosť – 300. výročie vytvorenia prokuratúry v Rusku.


Blahoželám vám k dosiahnutiu takého významného míľnika a želám vám všetko najlepšie k vášmu profesionálnemu sviatku. Rád by som uviedol najláskavejšie slová každému, kto považuje službu zákona a vlasti za záležitosť života a údelu, každému, kto aj naďalej slúži ľuďom počas tohto sviatku, aby reagoval na porušenie zákona a poriadku, aby sa zúčastnil súdnych pojednávaní , ktoré chránia záujmy ľudí, celej našej spoločnosti.


Do ruského štátneho systému bol v roku 1722 pridaný, bez preháňania, naozaj veľmi dôležitý a významný orgán. Najvyšším kontrolným orgánom v krajine sa stala prokuratúra, ktorú vytvoril Peter Veľký. Peter Veľký nariadil v jednom zo svojich výnosov „prísne dohliadanie“ a tieto slová určovali podstatu a samotnú povahu práce prokurátora.


Úloha prokuratúry naďalej rástla za čias Kataríny Veľkej a potom počas reforiem Alexandra II. Bolo to úplne opodstatnené, pretože prokuratúra pracovala primeraným spôsobom; prokurátori monitorovali prácu popredných štátnych inštitúcií, chránili záujmy štátnej pokladnice a podporovali stíhanie na súde. Nie je možné si predstaviť vývoj ruských zákonov a celého súdneho systému bez ich prispenia.


Mená Pavla Jagužinského, Alexandra Vjazemského, Dmitrija Daškova a ďalších, sa zapísali do histórie Ruska ako prominentní vodcovia prokuratúry, stanovujú vysoké štandardy pre mnohé budúce generácie zamestnancov úradu.


Pamätáme si tiež, že aj po revolučných otrasoch v 20. storočí a počas tragického obdobia masívnych represií, si najlepší pracovníci prokuratúry zachovali svoju profesionálnu česť a dobré meno. Zdieľali najťažšie skúšky s mnohými našimi ľuďmi, s mnohými občanmi, so všetkými ľuďmi v Rusku.


Preto od vás tak isto očakávam, že budete svoje úlohy riešiť ešte rýchlejšie a kompetentnejšie a dúfam, že sa budete vždy riadiť poriadkom a spravodlivosťou, snahou o ochranu ľudí, ich práv, slobôd a legitímnych záujmov, a že toto bude slúžiť ako vaša hlavná hodnota.


V tejto súvislosti by som rád poznamenal, že prokurátori by pri svojej práci mali v prvom rade uprednostňovať sťažnosti ľudí a riešenie problémov, ktoré ich najviac trápia. Minulý rok ľudia podali na prokuratúru približne päť miliónov sťažností, čo znamená, že môžu vidieť a oceniť vaše úsilie a je dôležité, aby ste dokázali vašu dôveryhodnosť.


V prvom rade je potrebné rýchlo a pozorne reagovať na akékoľvek zásahy do sociálnych práv občanov, zabezpečiť včasné a úplné platby, požadované dávky, kompenzácie a podobne, aby ľudia dostali kvalitnú zdravotnú starostlivosť. V prvom rade sa to, samozrejme, týka ľudí so zdravotným postihnutím a dôchodcov, osirelých detí, znevýhodnených rodín a ľudí s mnohými deťmi.


Úsilie bojovať proti korupcii, extrémizmu a iným zločinom je jednou z vašich prioritných úloh. Samotné orgány činné v trestnom konaní majú koordinovať kroky všetkých orgánov činných v trestnom konaní v boji proti hrozbe trestného činu a je potrebné účinnejšie využívať vaše rozsiahle právomoci vo všetkých fázach, od prevencie a odhaľovania trestnej činnosti až po obžalobu obžalovaných súdna sieň. Mali by ste konať obratne, pevne a dôsledne.


Je potrebné dôkladnejšie monitorovať dodržiavanie zákonov vo väzniciach a nápravných zariadeniach. Táto práca by sa mala vykonávať v spolupráci s inými štátnymi agentúrami a verejnými organizáciami a organizáciami na ochranu ľudských práv.


Ďalšou dôležitou úlohou je ochrana práv podnikateľov. O tejto záležitosti často diskutujeme a dá sa dokonca povedať, že o nej diskutujeme neustále. Za posledných 13 rokov, od prijatia zákona o štátnej kontrole, zbavil dohľad prokurátorov firmy miliónov neoprávnených kontrol. Nemali by ste zaspať na vavrínoch a mali by ste túto prácu zintenzívniť a pokračovať v nej. Do veľkej miery od toho závisí obchodná a investičná klíma, ako aj celkový úspešný a dynamický rozvoj národnej ekonomiky.


Ekológia, ochrana životného prostredia, predovšetkým prísne dodržiavanie moderných štandardov v tejto oblasti by mali byť trvalo stredobodom pozornosti.


Doplním, že v lete 2021 boli generálnej prokuratúre udelené nové dôležité právomoci. Mám na mysli zastupovanie našej krajiny v medzištátnych orgánoch, zahraničných a medzinárodných súdoch a arbitrážnych súdoch. V skutočnosti to vytvára ďalšie mechanizmy na ochranu záujmov Ruska a práv našich občanov. Vážne očakávam, že prokurátori budú túto prácu vykonávať na najvyššej profesionálnej úrovni.


A, samozrejme, vo všetkých kľúčových oblastiach by mal mať dozor prokurátora preventívny charakter. Povedal som to pri mnohých príležitostiach a chcem to ešte raz zdôrazniť: je dôležité nielen zastaviť akékoľvek porušovanie zákona, ale aj odhaliť systémové problémy – je to tiež jeden zo spôsobov, ako zvýšiť efektívnosť vašej práce.


Priatelia,


Tri storočia trvajúca cesta našej prokuratúry je históriou ochrany štátnosti, služby zákonu a spoločnosti a štát bude zo svojej strany venovať najvážnejšiu pozornosť podpore a rozvoju systému prokuratúry, zlepšiť právny rámec vašej činnosti a zvýšiť technický, informačný a analýzny potenciál a samozrejme aj potenciál ľudských zdrojov.


Vždy, aj v najostrejších zlomoch v dejinách, sa najlepší zamestnanci prokuratúry vyznačovali objektívnosťou a nezávislosťou, zodpovednosťou a osobnou integritou. V tento výnimočný deň chcem poďakovať veteránom, ktorí verne slúžili zákonu a našej krajine, a vyjadriť vďaku celému zboru prokuratúry v Rusku za nájdenie zodpovedných riešení vážnych problémov, ktorým naša krajina čelí.


Som si istý vašou profesionalitou a tým, že svojou oddanou prácou a úspechmi napíšete nové pozoruhodné stránky histórie ruskej prokuratúry.


Prajem vám veľa úspechov a blahoželám vám k vášmu sviatku.”


https://www.hlavnespravy.sk/prihovor-putina-pri-slavnostnom-stretnuti-so-zilinkom-a-ostatnymi-prokuratormi/


Príhovor prezidenta VVP pri príležitosti osláv 300. výročia vzniku ruskej prokuratúry, na ktorých sa zúčastnil aj slovenský GP M. Žilinka “Pán Krasnov, kolegovia, priatelia, súčasní pracovníci a veteráni prokuratúry, Dnes [12. januára 2022] oslavujeme významnú historickú udalosť – 300. výročie vytvorenia prokuratúry v Rusku. Blahoželám vám k dosiahnutiu takého významného míľnika a želám vám všetko najlepšie k vášmu profesionálnemu sviatku. Rád by som uviedol najláskavejšie slová každému, kto považuje službu zákona a vlasti za záležitosť života a údelu, každému, kto aj naďalej slúži ľuďom počas tohto sviatku, aby reagoval na porušenie zákona a poriadku, aby sa zúčastnil súdnych pojednávaní , ktoré chránia záujmy ľudí, celej našej spoločnosti. Do ruského štátneho systému bol v roku 1722 pridaný, bez preháňania, naozaj veľmi dôležitý a významný orgán. Najvyšším kontrolným orgánom v krajine sa stala prokuratúra, ktorú vytvoril Peter Veľký. Peter Veľký nariadil v jednom zo svojich výnosov „prísne dohliadanie“ a tieto slová určovali podstatu a samotnú povahu práce prokurátora. Úloha prokuratúry naďalej rástla za čias Kataríny Veľkej a potom počas reforiem Alexandra II. Bolo to úplne opodstatnené, pretože prokuratúra pracovala primeraným spôsobom; prokurátori monitorovali prácu popredných štátnych inštitúcií, chránili záujmy štátnej pokladnice a podporovali stíhanie na súde. Nie je možné si predstaviť vývoj ruských zákonov a celého súdneho systému bez ich prispenia. Mená Pavla Jagužinského, Alexandra Vjazemského, Dmitrija Daškova a ďalších, sa zapísali do histórie Ruska ako prominentní vodcovia prokuratúry, stanovujú vysoké štandardy pre mnohé budúce generácie zamestnancov úradu. Pamätáme si tiež, že aj po revolučných otrasoch v 20. storočí a počas tragického obdobia masívnych represií, si najlepší pracovníci prokuratúry zachovali svoju profesionálnu česť a dobré meno. Zdieľali najťažšie skúšky s mnohými našimi ľuďmi, s mnohými občanmi, so všetkými ľuďmi v Rusku. Preto od vás tak isto očakávam, že budete svoje úlohy riešiť ešte rýchlejšie a kompetentnejšie a dúfam, že sa budete vždy riadiť poriadkom a spravodlivosťou, snahou o ochranu ľudí, ich práv, slobôd a legitímnych záujmov, a že toto bude slúžiť ako vaša hlavná hodnota. V tejto súvislosti by som rád poznamenal, že prokurátori by pri svojej práci mali v prvom rade uprednostňovať sťažnosti ľudí a riešenie problémov, ktoré ich najviac trápia. Minulý rok ľudia podali na prokuratúru približne päť miliónov sťažností, čo znamená, že môžu vidieť a oceniť vaše úsilie a je dôležité, aby ste dokázali vašu dôveryhodnosť. V prvom rade je potrebné rýchlo a pozorne reagovať na akékoľvek zásahy do sociálnych práv občanov, zabezpečiť včasné a úplné platby, požadované dávky, kompenzácie a podobne, aby ľudia dostali kvalitnú zdravotnú starostlivosť. V prvom rade sa to, samozrejme, týka ľudí so zdravotným postihnutím a dôchodcov, osirelých detí, znevýhodnených rodín a ľudí s mnohými deťmi. Úsilie bojovať proti korupcii, extrémizmu a iným zločinom je jednou z vašich prioritných úloh. Samotné orgány činné v trestnom konaní majú koordinovať kroky všetkých orgánov činných v trestnom konaní v boji proti hrozbe trestného činu a je potrebné účinnejšie využívať vaše rozsiahle právomoci vo všetkých fázach, od prevencie a odhaľovania trestnej činnosti až po obžalobu obžalovaných súdna sieň. Mali by ste konať obratne, pevne a dôsledne. Je potrebné dôkladnejšie monitorovať dodržiavanie zákonov vo väzniciach a nápravných zariadeniach. Táto práca by sa mala vykonávať v spolupráci s inými štátnymi agentúrami a verejnými organizáciami a organizáciami na ochranu ľudských práv. Ďalšou dôležitou úlohou je ochrana práv podnikateľov. O tejto záležitosti často diskutujeme a dá sa dokonca povedať, že o nej diskutujeme neustále. Za posledných 13 rokov, od prijatia zákona o štátnej kontrole, zbavil dohľad prokurátorov firmy miliónov neoprávnených kontrol. Nemali by ste zaspať na vavrínoch a mali by ste túto prácu zintenzívniť a pokračovať v nej. Do veľkej miery od toho závisí obchodná a investičná klíma, ako aj celkový úspešný a dynamický rozvoj národnej ekonomiky. Ekológia, ochrana životného prostredia, predovšetkým prísne dodržiavanie moderných štandardov v tejto oblasti by mali byť trvalo stredobodom pozornosti. Doplním, že v lete 2021 boli generálnej prokuratúre udelené nové dôležité právomoci. Mám na mysli zastupovanie našej krajiny v medzištátnych orgánoch, zahraničných a medzinárodných súdoch a arbitrážnych súdoch. V skutočnosti to vytvára ďalšie mechanizmy na ochranu záujmov Ruska a práv našich občanov. Vážne očakávam, že prokurátori budú túto prácu vykonávať na najvyššej profesionálnej úrovni. A, samozrejme, vo všetkých kľúčových oblastiach by mal mať dozor prokurátora preventívny charakter. Povedal som to pri mnohých príležitostiach a chcem to ešte raz zdôrazniť: je dôležité nielen zastaviť akékoľvek porušovanie zákona, ale aj odhaliť systémové problémy – je to tiež jeden zo spôsobov, ako zvýšiť efektívnosť vašej práce. Priatelia, Tri storočia trvajúca cesta našej prokuratúry je históriou ochrany štátnosti, služby zákonu a spoločnosti a štát bude zo svojej strany venovať najvážnejšiu pozornosť podpore a rozvoju systému prokuratúry, zlepšiť právny rámec vašej činnosti a zvýšiť technický, informačný a analýzny potenciál a samozrejme aj potenciál ľudských zdrojov. Vždy, aj v najostrejších zlomoch v dejinách, sa najlepší zamestnanci prokuratúry vyznačovali objektívnosťou a nezávislosťou, zodpovednosťou a osobnou integritou. V tento výnimočný deň chcem poďakovať veteránom, ktorí verne slúžili zákonu a našej krajine, a vyjadriť vďaku celému zboru prokuratúry v Rusku za nájdenie zodpovedných riešení vážnych problémov, ktorým naša krajina čelí. Som si istý vašou profesionalitou a tým, že svojou oddanou prácou a úspechmi napíšete nové pozoruhodné stránky histórie ruskej prokuratúry. Prajem vám veľa úspechov a blahoželám vám k vášmu sviatku.” https://www.hlavnespravy.sk/prihovor-putina-pri-slavnostnom-stretnuti-so-zilinkom-a-ostatnymi-prokuratormi/
Upravené 13. 1. 2022 o 15:39

Ruský generálny prokurátor Igor Krasnov podpísal dohodu o spolupráci medzi rezortmi so svojim kolegom zo Slovenska Marošom Žilinkom. Informuje o tom tlačová služba Generálnej prokuratúry Ruskej federácie


https://www.hlavnespravy.sk/zilinka-podpisal-s-ruskym-prokuratorom-plan-pre-ktory-si-nad-klopal-na-celo-preboha-ziveho-aky/2823826


Nuž áno, naď paktuje s američanmi na 6 úrovni riadenia - zbrane.
Žilinka pritom paktuje s Rusmi na úrovni 1 svetonázorovej. Asi nie je potrebné hovoriť kto bude úspešnejší.


Ruský generálny prokurátor Igor Krasnov podpísal dohodu o spolupráci medzi rezortmi so svojim kolegom zo Slovenska Marošom Žilinkom. Informuje o tom tlačová služba Generálnej prokuratúry Ruskej federácie https://www.hlavnespravy.sk/zilinka-podpisal-s-ruskym-prokuratorom-plan-pre-ktory-si-nad-klopal-na-celo-preboha-ziveho-aky/2823826 Nuž áno, naď paktuje s američanmi na 6 úrovni riadenia - zbrane. Žilinka pritom paktuje s Rusmi na úrovni 1 svetonázorovej. Asi nie je potrebné hovoriť kto bude úspešnejší.

To je síce fajn, len ako vieme,
súdnictvo a generálna prokuratúra v Rusku,
tak, ako ani centrálna banka, atď..
nie je zrovna nutne pod výhradnou kontrolou Rusov.
Mierne povedané..


Treba byť opatrne optimisticky realistický.
Nie kamikadze optimizmus nereálny.
Nemožno sa, si klamať


Treba sa samovzdelávať, spájať, osvetu robiť,
do funkcii kandidovať, postupne znovu
opraty nad osudom svojim, štátom svojim prevziať.
Nie že nám budúcnosť bude určovať
nejaký fašistický neoliberálny korporát
a jeho magor Korčok & Naď..


To je síce fajn, len ako vieme, súdnictvo a generálna prokuratúra v Rusku, tak, ako ani centrálna banka, atď.. nie je zrovna nutne pod výhradnou kontrolou Rusov. Mierne povedané.. Treba byť opatrne optimisticky realistický. Nie kamikadze optimizmus nereálny. Nemožno sa, si klamať Treba sa samovzdelávať, spájať, osvetu robiť, do funkcii kandidovať, postupne znovu opraty nad osudom svojim, štátom svojim prevziať. Nie že nám budúcnosť bude určovať nejaký fašistický neoliberálny korporát a jeho magor Korčok & Naď..
Upravené 13. 1. 2022 o 19:30

Prezident Maroš Žilinka?
V kuloároch sa už otvorene hovorí, že by mohol kandidovať v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať v roku 2024.


https://www.hlavnespravy.sk/zilinka-sa-moze-stat-lidrom-narodno-konzervativnej-politickej-sceny-bude-kandidovat-za-prezidenta/2824552


Tak toto eskalovalo dosť rýchlo. Rozmýšľam či ako prezident by dokázal viac poriadku narobiť ... ale zrejme áno, pretože by nepodpisoval zákony liberálom a ak by sa mu nepáčilo čo liberáli robia, tak by ich postrašil referendom .... Už len to, že vznikli chýry o jeho kandidatúre na prezidenta, znamená dosť veľa. Ľud ho má rád. Ťažko sa bude CIA falšovať voľby tento krát ... a zrejme už aj druhá strana si zapojí svojích technikov do volieb, aby výsledky boli pre CIA neočakávané.


Prezident Maroš Žilinka? V kuloároch sa už otvorene hovorí, že by mohol kandidovať v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať v roku 2024. https://www.hlavnespravy.sk/zilinka-sa-moze-stat-lidrom-narodno-konzervativnej-politickej-sceny-bude-kandidovat-za-prezidenta/2824552 Tak toto eskalovalo dosť rýchlo. Rozmýšľam či ako prezident by dokázal viac poriadku narobiť ... ale zrejme áno, pretože by nepodpisoval zákony liberálom a ak by sa mu nepáčilo čo liberáli robia, tak by ich postrašil referendom .... Už len to, že vznikli chýry o jeho kandidatúre na prezidenta, znamená dosť veľa. Ľud ho má rád. Ťažko sa bude CIA falšovať voľby tento krát ... a zrejme už aj druhá strana si zapojí svojích technikov do volieb, aby výsledky boli pre CIA neočakávané.

Prezident Maroš Žilinka?
V kuloároch sa už otvorene hovorí, že by mohol kandidovať v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať v roku 2024.


Taketo informacie moze vypustit len protistatny pseudopatrioticky platok. To su tie hadie kuloare!


V dobe, ked sa bojuje proti porusovanie ludskych prav a Žilinka ma mat obraz nestranneho nepolitickeho pravnika, tak protistatne švaby sa hned aktivizuju a takto podkopavaju Ficov boj proti porusovaniu prav a za zvrchovanost SR.


To je ako keby napisali, ze Žilinka je Kotlebov bratranec a spolu opekaju spekacky. Pravidelna ukazkova pseudopatriotickost, kedy ta umyselne likviduju svojou "laskou k vlasti".


[quote="pid:52570, uid:106"]Prezident Maroš Žilinka? V kuloároch sa už otvorene hovorí, že by mohol kandidovať v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať v roku 2024.[/quote] Taketo informacie moze vypustit len protistatny pseudopatrioticky platok. To su tie hadie kuloare! V dobe, ked sa bojuje proti porusovanie ludskych prav a Žilinka ma mat obraz nestranneho nepolitickeho pravnika, tak protistatne švaby sa hned aktivizuju a takto podkopavaju Ficov boj proti porusovaniu prav a za zvrchovanost SR. To je ako keby napisali, ze Žilinka je Kotlebov bratranec a spolu opekaju spekacky. Pravidelna ukazkova pseudopatriotickost, kedy ta umyselne likviduju svojou "laskou k vlasti".

Taketo informacie moze vypustit len protistatny pseudopatrioticky platok.
Podobne HS aj vytvárali imidž "Harabín na hrad!" a dopadlo to ako stále. Ale tandem Fico - Žilinka v ďalších rokoch tiež neznie zle. Uvidíme čo sa podarí.


[quote="pid:52571, uid:254"]Taketo informacie moze vypustit len protistatny pseudopatrioticky platok.[/quote]Podobne HS aj vytvárali imidž "Harabín na hrad!" a dopadlo to ako stále. Ale tandem Fico - Žilinka v ďalších rokoch tiež neznie zle. Uvidíme čo sa podarí.

Podobne HS aj vytvárali imidž "Harabín na hrad!" a dopadlo to ako stále.


Tu ide v prvom rade o znizenie kreditu nezavislosti Žilinku ako nestranneho pravnika, jeho odpis. Cize podkopanie noh Ficovi vzhladom na jeho boj proti nepravosti zo strany vlady.


Toto je ukazkovy priklad protistatneho "patriotizmu" a kazdy kto fici na pseudopatriotickych platkoch by si ho mal navzdy zapämatať.


[quote="pid:52588, uid:106"]Podobne HS aj vytvárali imidž "Harabín na hrad!" a dopadlo to ako stále.[/quote] Tu ide v prvom rade o znizenie kreditu nezavislosti Žilinku ako nestranneho pravnika, jeho odpis. Cize podkopanie noh Ficovi vzhladom na jeho boj proti nepravosti zo strany vlady. Toto je ukazkovy priklad protistatneho "patriotizmu" a kazdy kto fici na pseudopatriotickych platkoch by si ho mal navzdy zapämatať.

O Žilinkovi ako o možnom budúcom prezidentovi sme sa bavili v starej téme Strana Smer /strana 4/ 24.10. v min. roku.


O Žilinkovi ako o možnom budúcom prezidentovi sme sa bavili v starej téme Strana Smer /strana 4/ 24.10. v min. roku.
Upravené 14. 1. 2022 o 13:47

Ferko: v tomto suhlasim, snaha o zhodenie jeho imidzu v ociach ludi, pozrite sa, on toto robi, pretoze chce kandidovat.
Na strane druhej, no a co....niekto tam kandidovat bude musiet a mne sa zda Zilinka aspon teoreticky gramotnejsi ako terajsia. Keby som si mala vybrat medzi nimi dvomi, tak si vyberiem jeho.Jasne, ziadny zazrak tam nepride, ale clovek by mal byt rad aspon za aku taku moznost vyberu. V CR mam pocit, ze si budu vyberat asi tak ako u nas zo stran vladnej koalicie:-(


Ferko: v tomto suhlasim, snaha o zhodenie jeho imidzu v ociach ludi, pozrite sa, on toto robi, pretoze chce kandidovat. Na strane druhej, no a co....niekto tam kandidovat bude musiet a mne sa zda Zilinka aspon teoreticky gramotnejsi ako terajsia. Keby som si mala vybrat medzi nimi dvomi, tak si vyberiem jeho.Jasne, ziadny zazrak tam nepride, ale clovek by mal byt rad aspon za aku taku moznost vyberu. V CR mam pocit, ze si budu vyberat asi tak ako u nas zo stran vladnej koalicie:-(

O Žilinkovi ako


Ide o to, ako si paradne pseudopatrioti nahravaju s liberalmi.


[quote="pid:52628, uid:679"]O Žilinkovi ako[/quote] Ide o to, ako si paradne pseudopatrioti nahravaju s liberalmi.

mne sa zda Zilinka aspon teoreticky gramotnejsi ako terajsia. Keby som si mala vybrat medzi nimi dvomi, tak si vyberiem jeho

Je dolezite kto tam sedi? alebo kto ho ovlada v dany moment.
Dnes Zilinka ma svoje ulohy, ktore sa nam pacia, zajtra moze mat ulohy, ktora sa nam nebudu pacit. Presne ako pred rokom sa tesilo toto zoskupenie a dnes mu nevedia prist na meno.
Vzdy je dolezity proces a nie osoba...


[quote="pid:52631, uid:187"]mne sa zda Zilinka aspon teoreticky gramotnejsi ako terajsia. Keby som si mala vybrat medzi nimi dvomi, tak si vyberiem jeho[/quote] Je dolezite kto tam sedi? alebo kto ho ovlada v dany moment. Dnes Zilinka ma svoje ulohy, ktore sa nam pacia, zajtra moze mat ulohy, ktora sa nam nebudu pacit. Presne ako pred rokom sa tesilo toto zoskupenie a dnes mu nevedia prist na meno. Vzdy je dolezity proces a nie osoba...
Upravené 14. 1. 2022 o 14:45

Tu ide v prvom rade o znizenie kreditu nezavislosti Žilinku ako nestranneho pravnika, jeho odpis. Cize podkopanie noh Ficovi vzhladom na jeho boj proti nepravosti zo strany vlady.
Snahy sú, ale či to bude mať sľubovaný efekt je veľmi otázne. Pobyt cudzích vojsk na Slovensku je citlivá téma a liberáli tu riadne prestrelili, lebo vôbec neodhadli reakciu verejnosti. No a keď k tomu prirátame ich hysterickú reakciu na výhrady GP, tak to všetko stavia do iného svetla. Verejnosť, ktorá sa identifikuje ako protiruská (napr. kdh-áci) väčšinou berie výhrady GP ako opodstatnené a vôbec do toho Fica ani neťahajú.


Ďalšia vec je tá, že GP položil pod vládu a tých čo za to zahlasujú ďalšiu mínu, lebo GP jasne uviedol prečo tá zmluva nemôže byť schválená. Doslova im povedal, že týmto páchajú akt vlastizrady.


[quote="pid:52604, uid:254"]Tu ide v prvom rade o znizenie kreditu nezavislosti Žilinku ako nestranneho pravnika, jeho odpis. Cize podkopanie noh Ficovi vzhladom na jeho boj proti nepravosti zo strany vlady.[/quote]Snahy sú, ale či to bude mať sľubovaný efekt je veľmi otázne. Pobyt cudzích vojsk na Slovensku je citlivá téma a liberáli tu riadne prestrelili, lebo vôbec neodhadli reakciu verejnosti. No a keď k tomu prirátame ich hysterickú reakciu na výhrady GP, tak to všetko stavia do iného svetla. Verejnosť, ktorá sa identifikuje ako protiruská (napr. kdh-áci) väčšinou berie výhrady GP ako opodstatnené a vôbec do toho Fica ani neťahajú. Ďalšia vec je tá, že GP položil pod vládu a tých čo za to zahlasujú ďalšiu mínu, lebo GP jasne uviedol prečo tá zmluva nemôže byť schválená. Doslova im povedal, že týmto páchajú akt vlastizrady.
Upravené 14. 1. 2022 o 15:09

Snahy sú, ale či to bude mať sľubovaný efekt je veľmi otázne.


Je zaujimave, z v obdobi boja proti zmluve s Usa sa o Zilinkovi hovori, ako o mozno patriotickom prezidentovi, o jeho politickom zaujme a automaticky na prepojeni so Smerom atd.


Vzhladom na to, ze SR ma byt (v planoch GP) pseudopatriotickejsia, tak schvalenie zmluvy liberalmi, len nahralo pseudopatriotom do kariet a na tom (okrem ineho) si mozu budovat svoje percenta.


[quote="pid:52636, uid:528"]Snahy sú, ale či to bude mať sľubovaný efekt je veľmi otázne.[/quote] Je zaujimave, z v obdobi boja proti zmluve s Usa sa o Zilinkovi hovori, ako o mozno patriotickom prezidentovi, o jeho politickom zaujme a automaticky na prepojeni so Smerom atd. Vzhladom na to, ze SR ma byt (v planoch GP) pseudopatriotickejsia, tak schvalenie zmluvy liberalmi, len nahralo pseudopatriotom do kariet a na tom (okrem ineho) si mozu budovat svoje percenta.

Jeden z dvoch hlavných protagonistov pretláčania vojenskej zmluvy DCA medzi SR a Spojenými štátmi – minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) – uviedol, že dá generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinku číslo na svoj mobilný telefón, aby sa kedykoľvek mohli porozprávať o desiatkach pripomienok, ktoré ku nevýhodnej zmluve v oficiálnom medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnila Generálna prokuratúra SR...
Žilinka je však iného názoru, čo prezentoval v pondelok večer na sociálnej sieti:
“K dnešnému vyjadreniu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, že “dá generálnemu prokurátorovi svoje číslo, nech sa kedykoľvek poradí“: Pán minister, pri všetkých dnešných nediplomatických vyjadreniach zjavne ušlo vašej pozornosti, že generálny prokurátor SR, ako ústavný činiteľ, nie je vašim podriadeným,” odkazuje Korčokovi šéf Generálnej prokuratúry SR Maroš Žilinka.
Dodal, že každý ústavný činiteľ, aj keď nesúhlasí s názorom alebo postupom iného ústavného činiteľa, “by si mal vždy zachovať objektívnosť, súdnosť a dôstojnosť”.
https://www.hlavnespravy.sk/zilinka-odkazal-korcokovi-ze-nie-je-jeho-podriadenym-kazdy-ustavny-cinitel-by-si-mal-zachovat-objektivnost-sudnost-a-dostojnost-vyskolil-sefa-slovenskej-diplomacie/2829002


Jeden z dvoch hlavných protagonistov pretláčania vojenskej zmluvy DCA medzi SR a Spojenými štátmi – minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) – uviedol, že dá generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinku číslo na svoj mobilný telefón, aby sa kedykoľvek mohli porozprávať o desiatkach pripomienok, ktoré ku nevýhodnej zmluve v oficiálnom medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnila Generálna prokuratúra SR... Žilinka je však iného názoru, čo prezentoval v pondelok večer na sociálnej sieti: “K dnešnému vyjadreniu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, že “dá generálnemu prokurátorovi svoje číslo, nech sa kedykoľvek poradí“: Pán minister, pri všetkých dnešných nediplomatických vyjadreniach zjavne ušlo vašej pozornosti, že generálny prokurátor SR, ako ústavný činiteľ, nie je vašim podriadeným,” odkazuje Korčokovi šéf Generálnej prokuratúry SR Maroš Žilinka. Dodal, že každý ústavný činiteľ, aj keď nesúhlasí s názorom alebo postupom iného ústavného činiteľa, “by si mal vždy zachovať objektívnosť, súdnosť a dôstojnosť”. https://www.hlavnespravy.sk/zilinka-odkazal-korcokovi-ze-nie-je-jeho-podriadenym-kazdy-ustavny-cinitel-by-si-mal-zachovat-objektivnost-sudnost-a-dostojnost-vyskolil-sefa-slovenskej-diplomacie/2829002
2.74k
20
14
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept