KSB a DVTR
Typy uspořádání psychiky - Encyklopedie KOB

Uspořádání (nastavení) psychiky


http://wiki.kob.su/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B8


V kontextu (rámci) Dostatečně všeobecné teorie řízení je uspořádání psychiky přesným (jednoznačným) pojmem (termínem). Je zjevné, že instinkty a rozum, stejně jako intuice, jsou projevy různých hierarchických soustav (posloupností) v uspořádání (organizaci) chování člověka na základě jeho psychické činnosti, které se v ní (psychické činnosti) zároveň projevují.


Typy uspořádání psychiky
Podle našeho názoru:


  • pro lidské uspořádání psychiky (Člověk) je normální, jestliže vrozené reflexy a instinkty jsou základem (osnovou) na kterém se utváří rozumné chování; je normální, když intuice poskytuje (postupuje, propouští) informaci, kterou je možné pochopit prostřednictvím intelektuální činnosti. To znamená, že pro lidské uspořádání psychiky je normální, když v jeho žebříčku (hierarchii) je intuice výše než rozum, rozum výše než instinkty, a všechny (tyto složky) zajišťují existenci člověka v souladu s biosférou, Zemí, Vesmírem (Kosmem) a Bohem.

Nicméně, dosti často je možno vidět, jak se rozum stane nevolníkem a slouží (obsluhuje)živočišným (zvířecím) instinktům člověka; jak hodnotící (posuzující) činnost sama sebe povýší (přecení) a pokouší se odmítnout intuitivní hodnocení, nebo dokonce úplně vytěsní intuici z psychiky; jak se všechny společně (složky) pokouší odmítat Vyšší záměr, v důsledku čehož se stanou obětmi nepřekonatelné omezenosti a posedlosti, které nedokážou překonat, což nachází své vyjádření (ztělesnění) v

  • nelidském uspořádání psychiky, které v závislosti na organizaci složek (komponent) psychiky jedince (individua) může být několika druhů:Pokud rozum odmítá intuici nebo slouží – jako nevolník – instinktům, tak to není lidské, nýbrž

  • zvířecí uspořádání psychiky. Přitom je nutno mít na zřeteli, že i při zvířecím uspořádání psychiky může být intelekt vysoce rozvinutý a jeho nositel může být vynikajícím profesionálem v tom či jiném oboru civilizační činnosti/pozn.1)/ (včetně magie), ve skutečnosti však není člověkem.

Stejně tak uspořádání psychiky

  • biorobot (zombie) se liší od lidského (uspořádání) tím, že se v chování vytrácí svoboda nakládání (zacházení) s informací, v důsledku čehož jedinec autonomně (samostatně) plní program/2)/ chování (autonomní robot-automat) nebo není schopen zamezit (zabránit) aktivizaci svých vlastních návyků z vnějšku, tzn. jinými (lidmi) podle jejich libovůle (dálkově (distančně) ovládaný robot). Krom toho, zombírující (znevolňující) programy mohou být hierarchicky významnější v chování jedince, než vrozené instinkty, v důsledku čehož, z jedné strany, v některých situacích zombie nedává průchod instiktivně-zvířecím reakcím na podněty a vypadá (působí, budí dojem) jako člověk, na rozdíl od nositelů zvířecího uspořádání psychiky, kteří se ani nepokoušejí držet na uzdě (zadržovat) zvířecí prazáklad; z druhé strany je možný konflikt v psychice zombie mezi instinktivními a zombírujícími programy chování, stejně jako mezi různými zombírujícími programy.

Démonické osobnosti, disponujíce vědomým či nevědomým přehnaným sebehodnocením a jsouce nositeli zvířecího nebo zombie uspořádání psychiky, nebo setrvávajíce ve svévoli individualizmu, osvobodivšího se z područí (otroctví) instinktů a zombírujících programů, vytvářejí agresivně-parazitický individualizmus s nároky na nadlidskou váženost v lidské společnosti. To znamená, že v základech

  • démonického typu psychiky leží nelidské uspořádání psychiky těch, komu je Shůry dáno být lidmi.

Vzdělání a uspořádání psychiky

Také je třeba chápat, že vzdělání (jako vše v životě lidí) má mravně (morálně) podmíněný charakter, avšak při jakékoliv variantě mravnosti a etické orientace člověka je vzdělání bez zdokonalování (po)citu (smyslu) pro míru nesmyslné (neúčelné), neboť nedovoluje sladit již osvojené znalosti a návyky s právě probíhajícími ději, což dělá nemožným řízení, dokonce i v běžně (standardně), beze škod řešitelných situacích. Kromě toho, vzdělání – jako osvojené znalosti a návyky – je pouze „připojené“ (přidané) k uspořádání psychiky, následkem čehož při (pře)vládnutí zvířecích instinktů nad ostatními složkami psychiky (rozumem, intuicí a dalšími) je vzdělaný člověk svou strukturou (organizací) chování nerozlišitelný od vydrezůrovaného (vycvičeného) zvířete.

Takže, za těchto podmínek (předpokladů) můžeme hovořit o čtyřech typech uspořádání psychiky lidí:

  • zvířecím (prioritou je zabezpečování instinktivních (pudových) potřeb);

  • zombie-biorobot (prioritou je automatické vyplňování kulturních programů, vložených (zavedených) do psychiky);

  • démonický (kontrola instinktů a kulturních programů s prioritou v sebeuspokojení jakkoliv vysokých osobních ambicí);

  • lidský (mozaikové bohocentrické vnímání světa jako základ pro harmonické přijmutí (smíření se) instinktivních potřeb, uvědomivších si a smysluplných kulturních programů, intuitivně získaných informací).


Zvířecí, zombie-biorobot a démonický typ uspořádání psychiky jsou v podstatě pouze různými modifikacemi nelidského typu uspořádání psychiky.
Je třeba také chápat, že rozdělení na typy uspořádání psychiky má do jisté míry podmíněný charakter, neboť jedna a ta samá osobnost může současně vykazovat známky různých typů uspořádání psychiky, mohou se dokonce projevovat v chování jednoho a téhož člověka v průběhu jednoho dne.


Komplexním (stěžejním) světonázorovým cílem Koncepce (vše)Obecné Bezpečnosti je dosažení stabilního lidského typu uspořádání psychiky.


Poznámky:


1) Jinými slovy, i když lidská důstojnost není možná bez profesionalizmu toho či jiného druhu společensky prospěšné činnosti, není to právě profesionalismus, čím je tato důstojnost vyjádřena. Hodně často se stává, že vysoce postavený profesionál není člověkem, ale pouze přívěskem své pracovní pozice. Nebo např. ten, který poučuje ostatní o lidských právech a humanizmu, nic jiného dělat neumí a nechce, z jistých důvodů také není člověkem.


2) Může být i vícevariantní; nebo se může jednat o jemu (biorobotu) dostupné fragmenty programů, které jako celky náleží kolektivnímu nevědomí.


Uspořádání (nastavení) psychiky ------------------------------- http://wiki.kob.su/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B8 V kontextu (rámci) Dostatečně všeobecné teorie řízení je uspořádání psychiky přesným (jednoznačným) pojmem (termínem). Je zjevné, že instinkty a rozum, stejně jako intuice, jsou projevy různých hierarchických soustav (posloupností) v uspořádání (organizaci) chování člověka na základě jeho psychické činnosti, které se v ní (psychické činnosti) zároveň projevují. ### Typy uspořádání psychiky ------------------------ Podle našeho názoru: - pro lidské uspořádání psychiky (Člověk) je normální, jestliže vrozené reflexy a instinkty jsou základem (osnovou) na kterém se utváří rozumné chování; je normální, když intuice poskytuje (postupuje, propouští) informaci, kterou je možné pochopit prostřednictvím intelektuální činnosti. To znamená, že pro lidské uspořádání psychiky je normální, když v jeho žebříčku (hierarchii) je intuice výše než rozum, rozum výše než instinkty, a všechny (tyto složky) zajišťují existenci člověka v souladu s biosférou, Zemí, Vesmírem (Kosmem) a Bohem. Nicméně, dosti často je možno vidět, jak se rozum stane nevolníkem a slouží (obsluhuje) živočišným (zvířecím) instinktům člověka; jak hodnotící (posuzující) činnost sama sebe povýší (přecení) a pokouší se odmítnout intuitivní hodnocení, nebo dokonce úplně vytěsní intuici z psychiky; jak se všechny společně (složky) pokouší odmítat Vyšší záměr, v důsledku čehož se stanou obětmi nepřekonatelné omezenosti a posedlosti, které nedokážou překonat, což nachází své vyjádření (ztělesnění) v - nelidském uspořádání psychiky, které v závislosti na organizaci složek (komponent) psychiky jedince (individua) může být několika druhů: Pokud rozum odmítá intuici nebo slouží – jako nevolník – instinktům, tak to není lidské, nýbrž - zvířecí uspořádání psychiky. Přitom je nutno mít na zřeteli, že i při zvířecím uspořádání psychiky může být intelekt vysoce rozvinutý a jeho nositel může být vynikajícím profesionálem v tom či jiném oboru civilizační činnosti/pozn.1)/ (včetně magie), ve skutečnosti však není člověkem. Stejně tak uspořádání psychiky - biorobot (zombie) se liší od lidského (uspořádání) tím, že se v chování vytrácí svoboda nakládání (zacházení) s informací, v důsledku čehož jedinec autonomně (samostatně) plní program/2)/ chování (autonomní robot-automat) nebo není schopen zamezit (zabránit) aktivizaci svých vlastních návyků z vnějšku, tzn. jinými (lidmi) podle jejich libovůle (dálkově (distančně) ovládaný robot). Krom toho, zombírující (znevolňující) programy mohou být hierarchicky významnější v chování jedince, než vrozené instinkty, v důsledku čehož, z jedné strany, v některých situacích zombie nedává průchod instiktivně-zvířecím reakcím na podněty a vypadá (působí, budí dojem) jako člověk, na rozdíl od nositelů zvířecího uspořádání psychiky, kteří se ani nepokoušejí držet na uzdě (zadržovat) zvířecí prazáklad; z druhé strany je možný konflikt v psychice zombie mezi instinktivními a zombírujícími programy chování, stejně jako mezi různými zombírujícími programy. Démonické osobnosti, disponujíce vědomým či nevědomým přehnaným sebehodnocením a jsouce nositeli zvířecího nebo zombie uspořádání psychiky, nebo setrvávajíce ve svévoli individualizmu, osvobodivšího se z područí (otroctví) instinktů a zombírujících programů, vytvářejí agresivně-parazitický individualizmus s nároky na nadlidskou váženost v lidské společnosti. To znamená, že v základech - démonického typu psychiky leží nelidské uspořádání psychiky těch, komu je Shůry dáno být lidmi. ### Vzdělání a uspořádání psychiky Také je třeba chápat, že vzdělání (jako vše v životě lidí) má mravně (morálně) podmíněný charakter, avšak při jakékoliv variantě mravnosti a etické orientace člověka je vzdělání bez zdokonalování (po)citu (smyslu) pro míru nesmyslné (neúčelné), neboť nedovoluje sladit již osvojené znalosti a návyky s právě probíhajícími ději, což dělá nemožným řízení, dokonce i v běžně (standardně), beze škod řešitelných situacích. Kromě toho, vzdělání – jako osvojené znalosti a návyky – je pouze „připojené“ (přidané) k uspořádání psychiky, následkem čehož při (pře)vládnutí zvířecích instinktů nad ostatními složkami psychiky (rozumem, intuicí a dalšími) je vzdělaný člověk svou strukturou (organizací) chování nerozlišitelný od vydrezůrovaného (vycvičeného) zvířete. Takže, za těchto podmínek (předpokladů) můžeme hovořit o čtyřech typech uspořádání psychiky lidí: - zvířecím (prioritou je zabezpečování instinktivních (pudových) potřeb); - zombie-biorobot (prioritou je automatické vyplňování kulturních programů, vložených (zavedených) do psychiky); - démonický (kontrola instinktů a kulturních programů s prioritou v sebeuspokojení jakkoliv vysokých osobních ambicí); - lidský (mozaikové bohocentrické vnímání světa jako základ pro harmonické přijmutí (smíření se) instinktivních potřeb, uvědomivších si a smysluplných kulturních programů, intuitivně získaných informací). Zvířecí, zombie-biorobot a démonický typ uspořádání psychiky jsou v podstatě pouze různými modifikacemi nelidského typu uspořádání psychiky. Je třeba také chápat, že rozdělení na typy uspořádání psychiky má do jisté míry podmíněný charakter, neboť jedna a ta samá osobnost může současně vykazovat známky různých typů uspořádání psychiky, mohou se dokonce projevovat v chování jednoho a téhož člověka v průběhu jednoho dne. Komplexním (stěžejním) světonázorovým cílem Koncepce (vše)Obecné Bezpečnosti je dosažení stabilního lidského typu uspořádání psychiky. ### Poznámky: 1) Jinými slovy, i když lidská důstojnost není možná bez profesionalizmu toho či jiného druhu společensky prospěšné činnosti, není to právě profesionalismus, čím je tato důstojnost vyjádřena. Hodně často se stává, že vysoce postavený profesionál není člověkem, ale pouze přívěskem své pracovní pozice. Nebo např. ten, který poučuje ostatní o lidských právech a humanizmu, nic jiného dělat neumí a nechce, z jistých důvodů také není člověkem. 2) Může být i vícevariantní; nebo se může jednat o jemu (biorobotu) dostupné fragmenty programů, které jako celky náleží kolektivnímu nevědomí.
Upravené 29. 12. 2021 o 15:50

Užitočné. Ďakujem. Prečo to nie je pohromade, ale každé heslo má samostatnú tému? Nebolo by lepšie mať to na jednom mieste?


Užitočné. Ďakujem. Prečo to nie je pohromade, ale každé heslo má samostatnú tému? Nebolo by lepšie mať to na jednom mieste?
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Pokud to jde, tak by to asi bylo přehlednější. Jen nevím, jak to udělat. Snažím se to řadit abecedně tak, aby to v tematickém okruhu KOB a DVTR bylo snadno k nalezení.


Pokud to jde, tak by to asi bylo přehlednější. Jen nevím, jak to udělat. Snažím se to řadit abecedně tak, aby to v tematickém okruhu KOB a DVTR bylo snadno k nalezení.

Pokud to jde, tak by to asi bylo přehlednější. Jen nevím, jak to udělat. Snažím se to řadit abecedně tak, aby to v tematickém okruhu KOB a DVTR bylo snadno k nalezení.


Čo tak takto:


Vytvor tému a prvý komentár bude abecedný zoznam hesiel (register). Tento komentár budeš môcť meniť a pridávať tam nové odkazy na heslá. Každý ďalší komentár bude nové heslo. V prvom komentári vždy urobíš odkaz na príslušný komentár s novým heslom. Takže prvý komentár bude register / obsah. Tí, ktorí budú hľadať heslá podľa abecedy budú vychádzať z registra a ostatní si budú pozerať nové heslá tak, ako budú pribúdať. Na konci každého hesla môže byť odkaz na register.


Ak som sa nevyjadril dostatočne zrozumiteľne, môžem ti s tým pomôcť.


Doplnenie: Diskusia bude zakázaná a prípadné komentáre od ostatných moderátori zmažú.


[quote="pid:50129, uid:826"]Pokud to jde, tak by to asi bylo přehlednější. Jen nevím, jak to udělat. Snažím se to řadit abecedně tak, aby to v tematickém okruhu KOB a DVTR bylo snadno k nalezení.[/quote] Čo tak takto: Vytvor tému a prvý komentár bude abecedný zoznam hesiel (register). Tento komentár budeš môcť meniť a pridávať tam nové odkazy na heslá. Každý ďalší komentár bude nové heslo. V prvom komentári vždy urobíš odkaz na príslušný komentár s novým heslom. Takže prvý komentár bude register / obsah. Tí, ktorí budú hľadať heslá podľa abecedy budú vychádzať z registra a ostatní si budú pozerať nové heslá tak, ako budú pribúdať. Na konci každého hesla môže byť odkaz na register. Ak som sa nevyjadril dostatočne zrozumiteľne, môžem ti s tým pomôcť. Doplnenie: Diskusia bude zakázaná a prípadné komentáre od ostatných moderátori zmažú.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 29. 12. 2021 o 11:12

Myslím, že to jakž takž chápu a zkusím to. Doufám, že nezpůsobím výpadek webu. Kdyby to nešlo, tak se ozvu. Díky.


Myslím, že to jakž takž chápu a zkusím to. Doufám, že nezpůsobím výpadek webu. Kdyby to nešlo, tak se ozvu. Díky.
333
4
2
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept