KSB a DVTR
O KOB a nejen. O činnosti Fondu konceptuálních technologií 2 Doplněno-manévr "mafie" z pohledu DVTR

Začátek zde:
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/4414/o-kob-a-nejen-o-%C4%8Dinnosti-fondu-konceptu%C3%A1ln%C3%ADch-technologi%C3%AD


15.12.2018 jsme uviděli video Vojtěnkova z kanálu Poznavatělnoje TV, dlouhodobého spolupracovníka Velička, se kterým byla natočená série "Hovoru o životě". Video mělo název "Proč chcipla KOBa?", na konci kterého se svítil, jako namaštěný lívanec Veličko.
Než přejdeme k obsahu videa, chtěl bych zdůraznit pár věci.


 • video bylo zveřejněno přesně měsíc po vazbě Jefimova (15.11),
 • KOBA - byla mimo jiné přezdívka Stalina.

Vojtěnkov v rychlosti přečetl z papíru značně dehonestační vůči KSB a konceptuálnímu hnutí text, který se tvářil, jako návod k akci (руководство к действию). V uvodu Vojtěnkov vysvětlil, že slovo "sdochla" nemáme vnímat, jako chcipla, ale jako "sfoukla se". Jako, že se KSB sfoukla. Jenomže je to jen interpretace Vojtěnkova. "Sdochla" má jednoznačný význam "chcípla".Pár let jsem nebyl schopný dokoukat toto video s Vojtěnkovem do konce, protože ve mně vyvolávalo nepřekonatelný odpor. Až teď jsem našel přepis toho videa a prozkoumal text, ve kterém byly do oči bijící věci.https://mediamera.ru/post/26228

V úvodu ukázka lingvistické úrovně toho textu:"Toto video nebylo vytvořeno za účelem naházet na KOBu špínu a po/zlomyslnit, ale proto, abychom prozkoumali chyby.Proto, vážení přívrženci učení KOB, nespěchejte házet hovinka, jak to dělají opičky, ale zkuste pochopit řečené, jak to mají dělat člověky."Takže, Vojtěnkov našel v KSB řadu chyb, které s námi chce probrat a upozorňuje, že tí, kdo ho budou kritizovat (házet na něj hovínka), nejsou člověky, ale opičky.Tak copak Vojtěnkov vytyká KSB?

 • složitý jazyk, který je těžké vnímat,
 • chybí jedna jednoduchá kniha podle KSB,
 • nevhodné termíny a názvy (zde asi má na mysli pojmový aparát),
 • neexistuje praxe a reálné skutky,
  • nepoužitelnost metodologie KSB v životě mas,
  • neexistuje jednotný výklad a program,
  • neexistuje výběr a třídění kádru,
  • neexistuje struktura a realizace praxi,
  • neexistuje příprava střídání lídrů,
  • co bude s KOBou,
  • jak udělat skutečnou sílu z KOB-ovcí.

(Kdo umí rusky, doporučuji přečíst celý text. Já ho maximálně zestručním a vypíchnu jen některé věci.)Dále sleduje výklad, co jest KSB, jaké problémy řeší, jaké znalosti obsahuje. V podstatě je to užitečné učení, ale obsahuje řadu chyb a bla-bla-bla. Dále sleduje taková zajímavá poznámka: "ne každá pravdivá znalost je pro dav užitečná, ne každá lež je pro společnost škodlivá".Nicméně, Vojtěnkov konstatuje, že v jádru KSB pomohla hodně lidém a pro společnost byla užitečná, jen kdyby s ní ještě trochu zapracovali a dále bod po bodu vyjmenovává a rozvádí ty chyby, které jsem uvédl v úvodu, se svými návrhy na jejích korekci. Zastavím se jen u některých, protože jsem zjistil, že některé návrhy Vojtěnkova už se začaly realizovat:

 • chybí jedna jednoduchá kniha podle KSB. Nejraději slabá, která by obsahovala výcuc všeho a byla srozumitelná.A ejhle, v březnu 2019 vychází prezentace pro meditaci od VP SSSR, která má název "Dvě koncepce peněz: možnosti rozvoje společnosti na základě každé z ních". https://www.vodaspb.ru/index.php?dn=down&to=open&id=522

Samotná prezentace sice není úroveň VP SSSR, je to odvar z toho, co už bylo dříve napsáno v jednodušší, obrázkové podobě, ale budíž. Co mě praštilo do oči nejvíce byla úvodní slova k prezentaci: "Толстые книги» читать долго. Картинки позволяют показать многое быстрее; тезисы позволяют указать на многое кратко, но всё равно придётся прочувствовать жизнь и поразмышлять…" ( Tlusté knihy číst dlouho. Obrázky dovoluji ukázat mnohem rychleji, téze dovolí ukázat na mnohé krátce, ale stejně budete muset procítit život a popřemýšlet...) "Tlusté knihy číst dlouho" - skutečně? To je od VP SSSR něco nového. Porovnejte s Pjakinovým: "Čtěte tlusté knihy!"Co to bylo? pokus na podprahové úrovni přesvědčit čtenáře, že tenké knihy jsou lepší? Vypadá to na realizaci doporučení Vojtěnkova nebo někoho, kdo je za ním napsat jednu tenkou knihu o KSB .

O Pjakinovi v projevu Vojtěnkova také byla řeč."Existuje nějaký kobovský výkladatel-věštec.Sedí na periferii Ruska, ale ukazuje se, že globální politice plně rozumí.Které, asi hloupí, se nevyznají ani vrcholní manažeři ze zahraničí. (jaká úcta k zahraničním manažérům!) Oni do globální politiky sice nevstupují, i když jí tvoří, ale on přestože nemá žádný vliv, vše chápe.Tento věštec je někdy sám proti sobě.V jednom videu řekne jedno, ve druhém opak.Nebo udělá předpověď a ta se nesplní.Myslím, že žádná jeho předpověď se v životě nenaplnila.Když ho loví na vlastních rozporech, nebo nenaplněné předpovědi, bez mrknutí okem, odpoví, že žádný rozpor neexistuje, a tlačí vysvětlující řeč na půl hodiny, v níž ještě více vše zamotá.Co je to za nesmysl? Kdy na základě jednoho učení je tolik různých názorů? A neustálé nevyzpytatelné prognózy? A zmatek ve vlastních závěrech? Nevzbuzuje žádnou důvěru." - jak vidíte, samá zdravá a vskutku objektivní kritika. Říkám to samozřejmě ironicky."Proto musí být stanovena politika, co a jak hovořit.O těchto pravidlech nemusíte říkat masám kobovců, proč by berani měli vědět, na čem se pastevci dohodli? Ale jednotné směrníce, co mají říkat různí kobovští kazatelé, musí být.Jinak stádo nepochopí, kam má jít, když jeden pastýř mluví jedno a druhý něco jiného.To znamená, že by měl existovat nějaký společný program a strategie, nějaké koryto, ve kterém by měly vysílat mluvící hlavy, aniž by vylézaly z břehu.Ale pro různé kobovské kazatele nebyly vytvořeny žádné základy a předpisy.Což vedlo k rozpadu stáda. Pokud by Veličko, Jefimov, Zaznobin dávali své požehnání jedním a zatracovali jiné žvanily, tak jenom díky takové "čistke" by už bylo zformováno jedno pojmové pole nejen na úrovní definicí, ale i na úrovni chápání a realizace ve skutečném životě"."Dávali své požehnání jedním a zatracovali jiné žvanily" - Tak to se už dnes děje, ve vztahu k Pjakinovi určitě. Existuje několik platforem, které vytvořili lidé blízcí k Veličko, které propírají Pjakina více - méně pravidelně. Přitom, nejvíce nelichotivých epitetů mu dává sám Veličko - "lhář, drbna, intrikán, člověk s démonickým typem psychiky, rozvráceč KSB, který vytvořil totalitní sektu ze svých příznívců a tak dále a tak dále." To všchno pán Veličko napsal v diskuzi pod videem "otázek-odpovědí" Pjakinovým "ovcím" a v jiných projevech.https://www.planet-kob.ru/articles/9610/kommentarii-velichko-na-vo-pyakina

Přitom ještě nedávno pán Veličko měl na Pjakina kladný názor. Video je z konce prosince 2016https://www.youtube.com/watch?v=9DA6pfTRjnM

Vždyť třeba tu terminologii, kterou mu vytýká ve své zápisce pod značkou VP SSSR "O činnosti fondu konceptuálních technologií Altaj", Pjakin používal i v roce 2016 i před ním. Termíny, jako "státní elita USA", "globální elita" Pjakin používal i před tím kladným hodnocením. Proč to nebylo zásadní chybou tehdy a začalo tolik vadit teď? Nebo ještě jeden Pjakinův výraz "centrum koncentrace řízení", který Veličko zkritizoval ve své zápisce, nebyl nikdy Pjakinem myšlen, jako centrum koncentrace se vším všudy, i s konceptuální moci. Bylo to vždy myšleno, jako centrum koncentrace výrobních, finančních atd. prostředku, a který se stával instrumentem pro prosazování globalizace v rukou GP a v rámci koncepce GP.A ještě jedna řečnícká. Jak mohl Pjakin vytvořit totalitní sektu ze svých příznívců, když totalitní sekta á priori predpokládá strukturu s pevnou hierarchií, ve které neuposlechnutí je trestáno. To jako vážně?Takže tak nějak Pjakin pase své hloupé stádo, které na slovo poslouchá svého guru, protože nikdo v něm nečte"tlusté knihy" a když nějaká ovce odbočí z cesty, tak je svým pastevcem tvrdě ztrestána. Hmm. hezky. Někdy stačí si předstacit obrázek. A kdy své stádo Pjakin stačil vytvořit? za ty tři roky, které uběhly mezi kladným a záporným hodnocením?. Já zde ještě nechám odkaz na fragment zápisky, kterou musel VP SSSR předčasně zveřejnit na vyslovenou žádost slovenského konceptuála o 10 dní dříve, než celek. To je teprve počteníčko, kde jak se říká slova mluví samy za sebe.https://www.vodaspb.ru/index.php?dn=down&to=open&id=521

Vráťme se ještě k "našemu" Vojtěnkovovi a jeho pamfletu "Proč chcípla KOBa?", kde rozvijí myšlenku nutnosti vytvoření struktury v KSB:

"Proto, po zasetí a vyklíčení výhonků KOBy ve společnosti, bylo třeba začít vytvářet strukturu.Vytřídit kazatelé, kteří káží na základě KOBy.Jedním dát požehnání a vysvětlut, co a jak hovořit a v jakém se držet korytě. .Jiné umlčet a zakázat třeštět jménem KOBy.Kroužky také protřídit a mezi jejími vedoucími provést odběr. Dokonce není třeba jezdit po celé zemí, stačí je sebrat na jednom místě.V Pětěrburgu nebo Moskvě.A taktéž dostat hodnocení od lidí přes internet. A národ by poslouchal, protože kobovci, jako ostatní,. jsou stejné ovce které vnímají autoritám. Ačkoli příznivci KOBy se domnívají, že jsou chytřejší."

Takže, co vlastně navrhuje Vojtěnkov? - Vytvoření struktury na způsob řadu. Jak se po tom máme koukat na práci VP SSSR "O etice a její roli v životě", kde se zavádí nový pojem "mafie", jakozpůsob komunikace lidí- nositelů zájmů - a jejích činnost v realizaci zájmů na základě:Dinamického přerozdělování povinností, podmíněného skutečnostmi, faktickými znalostmi a zručnosti účatníků, jejích potenciálem, etikou, zahrnující do sebe připravenost delat pro systém, co je nutné. dinamického zapojení nových a vyloučení dřívějších účastníků a pretendentů systémem, podmíněného skutečnostmi, faktickými znalostmi a zručnosti účatníků, jejích potenciálem, etikou,neexistence nebo minimum dokumentace, standardní formy které jsou málokdy zadány a určeny současnými potřeby a možnostmi účastníků.https://www.vodaspb.ru/index.php?dn=down&to=open&id=510

Jak sám Veličko vysvětluje, proč zavádí nový pojem "mafie" do KSB?Slovo „mafie“ se v textu práce používá i proto, že většinou lidí je vnímáno automaticky-intuitivně ve smyslu principů, na základě kterých se ve společnosti budují sociální struktury s dynamickým přerozdělováním pravomocí, povinností a zdrojů, a slovo „soubornost“ za prvé vyžaduje vysvětlení na mnoho stránek, a za druhé, v jevu soubornosti se realizují tytéž principy realizace činnosti na základě dynamického přerozdělování pravomocí, povinností a zdrojů, jako i v „mafiích“, s jednou výjimkou, o které už byla řeč dříve – soubornost vytvářejí lidé přebývající v lidském typu psychiky v procesu kolektivní činnosti v interakci s okolním prostředím;http://leva-net.webnode.cz/products/o-cinnosti-fondu-konceptualnich-technologii-altaj-po-18-cervnu-2018/Jestli slovo je kódem (klíčem) k obrazu, tak ve mně a domnívám se, že i ve většině, slovo "mafie" automaticky nevytvoří obraz struktury s dinamickým přerozdělováním pravomoci, povinnosti a zdrojů tj. pocitově neutrální obraz, ale negativní obraz kriminální struktury s hierarchickým uspořádáním. Jak se slovo v nás ozve, jaké pocity vyvolá v souvislosti s našimi kulturními zvyklostmi, takový bude náš vztah k němu á priori. Jestli Veličko napíše, že mafie je skoro totéž, co "sobornost", tak i kdyby o tom napsal traktáty a vynadal mi do tupců, kteří nejsou schopní exstragovat smysl, vložený do slova autorem, já jeho výklad nepřijmu.Co nám říká akademický slovník o slově "mafie"?Mafia ( ital . ) - zločinecká komunita , která se zformovala na Sicílii ve druhé polovině 19. století a následně rozšířila svou činnost na velká , ekonomicky rozvinutá města ve Spojených státech a některých dalších zemích . Jde o sdružení („ rodina “) zločineckých skupin, které mají společnou organizaci , strukturu a kodex chování ( omerta ). Každá skupina " pracuje ", vyžaduje ůvypalné" , na určitém území: v oblasti velkého města , v malém městě nebo v celém regionu země .

V současné době , termín „ mafie “ je často používán jako zobecnění pro označení jakékoliv etnické kriminální skupiny , zcela nebo částečně opakující organizaci a strukturu sicilské mafie Cosa Nostra ( např. , Působí také v Itálii - Kamorra , Ndrangeta a Sacred Crown Unita ;Mexické mafie , irská mafie , a jiní .).

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/299355

Každý, kdo uslyší slovo "mafie" si představí přiblížně to, o čem píše ruský akademický slovník, přitom ten pojem může rozšířit o politickou, vědeckou, soudní atd. mafií. Ale jedno zůstane společné - negativní pocitové zabarvení. Jak se v srdci ozve...

Zaznobin, 1999, Čeljabinsk, 2:27:36

https://www.youtube.com/watch?v=F5IO6Ong37g

“Сидим на Кондратьевских чтениях… Обнимаю демонстративно за плечи (Абалкина). Вот товарищу Кузнецову нужно дать слово… Нет сейчас нужно дать слово. А вот это надо читать, если вы это не прочитаете, я НЕ гарантирую (неразборчиво) вам вашей безопасности. Потому, что я не представитель какой-то мафии, Я ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ.

Sedíme na Kondratjevských čteních...Demonstrativně objímám ramena (Abalkina). Tady je třeba dát slovo Kuzněcovovi...Ne, teď mu musíte dát slovo. Já negarantuji (nesrozumtelně) vám vaší bezpečnost. Protože nejsem představitelem nějaké mafie. JSEM PŘEDSTAVITELEM KONCEPTUÁLNÍ MOCI".

Znamená to, že už v roce 1999 mezi představiteli VP SSSR byl prodiskutován pojem "mafie" a bylo jednoznačné pochopení, že tento pojem je nepoužitelný ke skupině VP SSSR a ke stejně smyšlejícím lidem v konceptuálním hnutí.

O "mafií" ještě bude řeč v pokračování, teď bych chtěl shrnout manévr "Proč chcípla KOBa?" s Vojtěnkovem.

Manévr byl uskutečněn přesně na den, měsíc po zatčení Jefimova. Ta data 15.11 a 15.12. mají určitou vypovídací hodnotu.

Manévru se účastnil Veličko na konci videa. Kdo z nich byl objektem a kdo subjektem v tomto manévru?

Mohlo jít o ohlašení změny kurzu v koncepci. Mohlo jít o vzkaz od někoho, který ozřejmil Vojtěnkov Veličkovi, shoda s datem arestu Jefimova by tomu napovídala. Nebo to mohl být testovací balónek na přípravenost konceptuálního prostředí k jinému manévru.

Kdyby Veličko se nenechal natočit na konci tohoto videa, projev Vojtěnkova by sice vzbudil nevoli, ale rychle by se na něj zapomnělo. Jenže někdo potřeboval, aby to video shlédlo co nejvíce lidí a aby se o něm mluvilo, co nejdéle. A aby vyvolalo co nejvíce emocí, proto ten dehonestační jazyk a rádoby nesmyslná doporučení. Rádoby, protože, jak vidím, ta doporučení už se realizují.

Veličko na konci videa příliš často mrká, i když se snaží působit bodře. Vojtěnkov při setkání s Veličkem ze začátku je hodně nejistý. Komentář Velička k projevu je ve smyslu - Každý může říct svůj názor na KSB a VP SSSR, vše bude dobré, s Artjomem budeme i nadále spolupracovat.

Umí si někdo představit, že by se podobné frašky zúčastnil Zaznobin? Já ne...

Jsem dalek od mysli, že vše se seběhlo samo sebou. Vojtěnkov sám vymyslil pamflet, jeho název, sám načasoval jeho zveřejnění a Veličko jen tak, z plezíru se toho zúčastnil. Obzvlášť, když vezmu do úvahy obsah toho pamfletu a to, co následovalo po něm v konceptuálním hnutí.

Pokračování příště...

V tomto vstupu vám předložím rozbor manévru "mafie" z pohledu DVTR, který jsem našel na konceptuálních stránkách: https://mediamera.ru/post/31059

Rozbor je částečně upraven a zkrácen. Autorem je nick HUMAN

Nyní rozeberme „manévr s mafií“, nikoli z pohledu domněnek skupiny lidí „O etice“, nebo „Základy sociologie“, protože mluvit o etice v nepřátelské prostředí není něco, co nedává smysl, ale prostě život ohrožující...A sociologii jako vědu zatím nepotřebujeme, protože víme, že stávající společnost byla vytvořena podle biblického konceptu a se spravedlivou „sociologikou“ nás tam nikdo neposlouchá, ale přejděme k DVTR (teorie řízení), která funguje v jakémkoli prostředí !

Není to proto, že bych nerespektoval výše uvedená díla a práci těch, kteří je vytvořili, ale proto, že musíte použít tu nejúčinnější zbraň a nezabývat se iluzemi řízení ...

Co tedy znamená řídicí manévr „zavedení nového pojmu “ mafie „ **do biblického konceptuálního sociálního prostředí?

Definujme faktor konceptiálního prostředí:

 1. slušné a čestné lidi, kteří přijali KOB jako ideál .
 2. většina konceptuálů postrádá dovednosti skutečného řízení v sociálním prostředí biblického konceptu3.kvůli obtížnému vnímání DVTR mnozí začínají své studium materiálů VP SSSR jinými, srozumitelnějšími díly
 3. každý, kdo nezačal studovat s DVTR, má ideál (vektor cílů ), ale neví, jak se k němu "dostat"
 4. protože neznají DVTR, používají pro dosažení vektora cílu nástroje, techniky, které jim byly vštěpovány od narození při pobytu ve společnosti „biblického konceptu“
 5. použití existujících řídicích technik (sdělování informací, pamatujte, že řízení je informační proces), nutí konceptuály, kteří nestudovali DVTR, učinit morální volbu, protože KSB vyžaduje lidské vztahy a biblické řídicí techniky existující ve společnosti říkají, že v k dosažení hlavního cíle „ lze použít vše“
 6. V „boji proti sobě samotnému“ mnoha konceptuálům zůstává volba „lze použit vše“, protože až „dosáhneme lidskosti, začneme si žít“, čímž se vynuluje, zničí se sám jejich původní vektor cílu: dosáhnout lidského typu psychiky na planetě Země...
 7. Ti, kteří aktivně „dosahují lidskosti“ (agresivní chování v životě a na internetu), si sami nevšimnou, jak se stávají fanatiky posedlými "fixní" myšlenkou/ideí, samotným procesem, a de facto se stávají „psycho-trockisty“ . ..

Přejdeme k manévru new VP SSSR „mafie jako nová forma sociálního zřízení“.

Začnu tedy příkladem, abyste pochopili, co lze a co nelze dělat při řízení v sociálních supersystémech.

Říkám vám tedy a píšu vám: 让 我们 明天 去 圣彼得堡 的 掩 ble 车间 (Ràng wǒmen míngtiān qù shèngbǐdébǎo de yǎntǐ chējiān), rozumíte tomu, co jsem řekl?

Nemůžete mi rozumět, pokud nebudete mluvit a číst zjednodušenou čínštinu!

O čem mluví tento příklad?O tom, že pro řízení v sociálním prostředí potřebujete používat zvukové a psané kódování PŘIJATÉ v tomto prostředí a osvojené ještě před vaším manévrem , jinak vám nikdo nebude rozumět a nebude provádět vaše řízení !!!

Co znamená manévr "mafie" v prostředí, kde před vaším manévrem již existovaly stabilní představy o tomto verbálním a zvukovém kódu, který má dva účely:

 1. dát nové pojmy pro tento termín;
 2. přimět lidi (protože staronový termín má pozitivní emocionální zabarvení) k vytváření mafií a ... být tolerantnější k existujícím zločineckým mafiím ...

Nyní prozkoumáme faktory životního prostředí při zavádění nového pojmu do stávajícího konceptiálního prostředí.


Prostředí, čestných a slušných lidí, je rozděleno do dvou podmíněných skupin: „přijato“ a „nepřijato“ ...


Nebudeme mluvit o vektoru cíle VP SSSR (do roku 2018 ), tj. o dosažení lidského typu psychiky na planetě , protože skupina VP SSSR už není homogenní a tráví svůj volný čas tím, že, "likviduje“ nesouhlasné a ... veškerou energii konceptuální společnosti vytvořenou Zaznobinem splachuje do záchodu!


Kromě toho o polovinu se snižuje „kritická masa“ konceptuální společnosti! Ti, kteří studovali DVTR, vědí, že v sociálním prostředí fungují POUZE statistické zákony (zákonitosti) a teprve po dosažení "kritického množství“ se spouští automatická synchronizace...


Nebudeme se zde bavit o dobře míněných radách typu "vidíš, jak se dva psi perou - obejdi" atp. pro nové účastníky konceptuálního hnutí, kteří se právě seznámili s díly VP SSSR a mají ještě nezralý ideální pohled na hnutí.


A pokud vezmeme do úvahy psycho-trockismus (definovali jsme ho jako skutečný faktor v konceptuálním prostředí mezi fanatiky), který nikam nezmizel, na odkazu Zaznobina můžeme narýsovat tlustý kříž ... pouze a díky jedinému manévru !!!!


Může někdo něco namítnout?


Ano, mimochodem, tento manévr není v historii novinkou a nazývá se „Babylonská věž“. Nebo když si vzpomeneme na starořeckou mytologii a Jásona , kde mu radila starověká arménská princezna, jak se vypořádat s „novými výhonky“ z dračích zubů, tomu se říká "hoď kamenem, jakmile semena vzejdou" (konceptuální semena) ... ( zde je video na toto téma , od 11. minuty)


https://www.youtube.com/watch?v=j7KTbPcn1uU


Shrnutí.


A teď si odpovězte na otázku, ten, kdo napsal poznámku o mafii, četl DVTR?! Je to z neznalosti materiálů, pod značkou (VP SSSR) kterých vystupuješ , nebo ze zlého úmyslu?!


Záměrem ale není kohokoli odhalovat. Přejděte do druhé fáze konceptuálního myšlení, odmítněte idoly, přemýšlejte hlavou ..., i když je to nezvyklé, ... a konečně si nastudujte DVTR !!!


Matouš 12:25 B21
Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: „Každé království rozděleno samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí".


P.S. Autor po tomto textu doplnil svůj rozbor mimo jiné ještě o věci právního charakteru.
V minulosti se nejednou stálo, že materiály KSB byly předmětem šetření na "extremismus". Některé z ních byly zakázány kvůli banálním věcem.
Autor klade otázku, jestli při případném soudním přelíčení Veličko bude schopen obhájit svoje pojetí termínu "mafie", jako neutrální a dokáže přesvědčit soudce, že nenabádá k extremismu?


Začátek zde: https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/4414/o-kob-a-nejen-o-%C4%8Dinnosti-fondu-konceptu%C3%A1ln%C3%ADch-technologi%C3%AD 15.12.2018 jsme uviděli video Vojtěnkova z kanálu Poznavatělnoje TV, dlouhodobého spolupracovníka Velička, se kterým byla natočená série "Hovoru o životě". Video mělo název "Proč chcipla KOBa?", na konci kterého se svítil, jako namaštěný lívanec Veličko. Než přejdeme k obsahu videa, chtěl bych zdůraznit pár věci. - video bylo zveřejněno přesně měsíc po vazbě Jefimova (15.11), - KOBA - byla mimo jiné přezdívka Stalina. Vojtěnkov v rychlosti přečetl z papíru značně dehonestační vůči KSB a konceptuálnímu hnutí text, který se tvářil, jako návod k akci (руководство к действию). V uvodu Vojtěnkov vysvětlil, že slovo "sdochla" nemáme vnímat, jako chcipla, ale jako "sfoukla se". Jako, že se KSB sfoukla. Jenomže je to jen interpretace Vojtěnkova. "Sdochla" má jednoznačný význam "chcípla". Pár let jsem nebyl schopný dokoukat toto video s Vojtěnkovem do konce, protože ve mně vyvolávalo nepřekonatelný odpor. Až teď jsem našel přepis toho videa a prozkoumal text, ve kterém byly do oči bijící věci. https://mediamera.ru/post/26228 V úvodu ukázka lingvistické úrovně toho textu: "Toto video nebylo vytvořeno za účelem naházet na KOBu špínu a po/zlomyslnit, ale proto, abychom prozkoumali chyby. Proto, vážení přívrženci učení KOB, nespěchejte házet hovinka, jak to dělají opičky, ale zkuste pochopit řečené, jak to mají dělat člověky." Takže, Vojtěnkov našel v KSB řadu chyb, které s námi chce probrat a upozorňuje, že tí, kdo ho budou kritizovat (házet na něj hovínka), nejsou člověky, ale opičky. Tak copak Vojtěnkov vytyká KSB? - složitý jazyk, který je těžké vnímat, - chybí jedna jednoduchá kniha podle KSB, - nevhodné termíny a názvy (zde asi má na mysli pojmový aparát), - neexistuje praxe a reálné skutky, - nepoužitelnost metodologie KSB v životě mas, - neexistuje jednotný výklad a program, - neexistuje výběr a třídění kádru, - neexistuje struktura a realizace praxi, - neexistuje příprava střídání lídrů, - co bude s KOBou, - jak udělat skutečnou sílu z KOB-ovcí. (Kdo umí rusky, doporučuji přečíst celý text. Já ho maximálně zestručním a vypíchnu jen některé věci.) Dále sleduje výklad, co jest KSB, jaké problémy řeší, jaké znalosti obsahuje. V podstatě je to užitečné učení, ale obsahuje řadu chyb a bla-bla-bla. Dále sleduje taková zajímavá poznámka: "ne každá pravdivá znalost je pro dav užitečná, ne každá lež je pro společnost škodlivá". Nicméně, Vojtěnkov konstatuje, že v jádru KSB pomohla hodně lidém a pro společnost byla užitečná, jen kdyby s ní ještě trochu zapracovali a dále bod po bodu vyjmenovává a rozvádí ty chyby, které jsem uvédl v úvodu, se svými návrhy na jejích korekci. Zastavím se jen u některých, protože jsem zjistil, že některé návrhy Vojtěnkova už se začaly realizovat: - chybí jedna jednoduchá kniha podle KSB. Nejraději slabá, která by obsahovala výcuc všeho a byla srozumitelná. A ejhle, v březnu 2019 vychází prezentace pro meditaci od VP SSSR, která má název "Dvě koncepce peněz: možnosti rozvoje společnosti na základě každé z ních". https://www.vodaspb.ru/index.php?dn=down&to=open&id=522 Samotná prezentace sice není úroveň VP SSSR, je to odvar z toho, co už bylo dříve napsáno v jednodušší, obrázkové podobě, ale budíž. Co mě praštilo do oči nejvíce byla úvodní slova k prezentaci: "Толстые книги» читать долго. Картинки позволяют показать многое быстрее; тезисы позволяют указать на многое кратко, но всё равно придётся прочувствовать жизнь и поразмышлять…" ( Tlusté knihy číst dlouho. Obrázky dovoluji ukázat mnohem rychleji, téze dovolí ukázat na mnohé krátce, ale stejně budete muset procítit život a popřemýšlet...) "Tlusté knihy číst dlouho" - skutečně? To je od VP SSSR něco nového. Porovnejte s Pjakinovým: "Čtěte tlusté knihy!" Co to bylo? pokus na podprahové úrovni přesvědčit čtenáře, že tenké knihy jsou lepší? Vypadá to na realizaci doporučení Vojtěnkova nebo někoho, kdo je za ním napsat jednu tenkou knihu o KSB . O Pjakinovi v projevu Vojtěnkova také byla řeč. "Existuje nějaký kobovský výkladatel-věštec. Sedí na periferii Ruska, ale ukazuje se, že globální politice plně rozumí. Které, asi hloupí, se nevyznají ani vrcholní manažeři ze zahraničí. (jaká úcta k zahraničním manažérům!) Oni do globální politiky sice nevstupují, i když jí tvoří, ale on přestože nemá žádný vliv, vše chápe. Tento věštec je někdy sám proti sobě. V jednom videu řekne jedno, ve druhém opak. Nebo udělá předpověď a ta se nesplní. Myslím, že žádná jeho předpověď se v životě nenaplnila. Když ho loví na vlastních rozporech, nebo nenaplněné předpovědi, bez mrknutí okem, odpoví, že žádný rozpor neexistuje, a tlačí vysvětlující řeč na půl hodiny, v níž ještě více vše zamotá. Co je to za nesmysl? Kdy na základě jednoho učení je tolik různých názorů? A neustálé nevyzpytatelné prognózy? A zmatek ve vlastních závěrech? Nevzbuzuje žádnou důvěru." - jak vidíte, samá zdravá a vskutku objektivní kritika. Říkám to samozřejmě ironicky. "Proto musí být stanovena politika, co a jak hovořit. O těchto pravidlech nemusíte říkat masám kobovců, proč by berani měli vědět, na čem se pastevci dohodli? Ale jednotné směrníce, co mají říkat různí kobovští kazatelé, musí být. Jinak stádo nepochopí, kam má jít, když jeden pastýř mluví jedno a druhý něco jiného. To znamená, že by měl existovat nějaký společný program a strategie, nějaké koryto, ve kterém by měly vysílat mluvící hlavy, aniž by vylézaly z břehu. Ale pro různé kobovské kazatele nebyly vytvořeny žádné základy a předpisy. Což vedlo k rozpadu stáda. Pokud by Veličko, Jefimov, Zaznobin dávali své požehnání jedním a zatracovali jiné žvanily, tak jenom díky takové "čistke" by už bylo zformováno jedno pojmové pole nejen na úrovní definicí, ale i na úrovni chápání a realizace ve skutečném životě". "Dávali své požehnání jedním a zatracovali jiné žvanily" - Tak to se už dnes děje, ve vztahu k Pjakinovi určitě. Existuje několik platforem, které vytvořili lidé blízcí k Veličko, které propírají Pjakina více - méně pravidelně. Přitom, nejvíce nelichotivých epitetů mu dává sám Veličko - "lhář, drbna, intrikán, člověk s démonickým typem psychiky, rozvráceč KSB, který vytvořil totalitní sektu ze svých příznívců a tak dále a tak dále." To všchno pán Veličko napsal v diskuzi pod videem "otázek-odpovědí" Pjakinovým "ovcím" a v jiných projevech. https://www.planet-kob.ru/articles/9610/kommentarii-velichko-na-vo-pyakina Přitom ještě nedávno pán Veličko měl na Pjakina kladný názor. Video je z konce prosince 2016 https://www.youtube.com/watch?v=9DA6pfTRjnM Vždyť třeba tu terminologii, kterou mu vytýká ve své zápisce pod značkou VP SSSR "O činnosti fondu konceptuálních technologií Altaj", Pjakin používal i v roce 2016 i před ním. Termíny, jako "státní elita USA", "globální elita" Pjakin používal i před tím kladným hodnocením. Proč to nebylo zásadní chybou tehdy a začalo tolik vadit teď? Nebo ještě jeden Pjakinův výraz "centrum koncentrace řízení", který Veličko zkritizoval ve své zápisce, nebyl nikdy Pjakinem myšlen, jako centrum koncentrace se vším všudy, i s konceptuální moci. Bylo to vždy myšleno, jako centrum koncentrace výrobních, finančních atd. prostředku, a který se stával instrumentem pro prosazování globalizace v rukou GP a v rámci koncepce GP. A ještě jedna řečnícká. Jak mohl Pjakin vytvořit totalitní sektu ze svých příznívců, když totalitní sekta á priori predpokládá strukturu s pevnou hierarchií, ve které neuposlechnutí je trestáno. To jako vážně? Takže tak nějak Pjakin pase své hloupé stádo, které na slovo poslouchá svého guru, protože nikdo v něm nečte "tlusté knihy" a když nějaká ovce odbočí z cesty, tak je svým pastevcem tvrdě ztrestána. Hmm. hezky. Někdy stačí si předstacit obrázek. A kdy své stádo Pjakin stačil vytvořit? za ty tři roky, které uběhly mezi kladným a záporným hodnocením?. Já zde ještě nechám odkaz na fragment zápisky, kterou musel VP SSSR předčasně zveřejnit na vyslovenou žádost slovenského konceptuála o 10 dní dříve, než celek. To je teprve počteníčko, kde jak se říká slova mluví samy za sebe. https://www.vodaspb.ru/index.php?dn=down&to=open&id=521 Vráťme se ještě k "našemu" Vojtěnkovovi a jeho pamfletu "Proč chcípla KOBa?", kde rozvijí myšlenku nutnosti vytvoření struktury v KSB: "Proto, po zasetí a vyklíčení výhonků KOBy ve společnosti, bylo třeba začít vytvářet strukturu. Vytřídit kazatelé, kteří káží na základě KOBy. Jedním dát požehnání a vysvětlut, co a jak hovořit a v jakém se držet korytě. . Jiné umlčet a zakázat třeštět jménem KOBy. Kroužky také protřídit a mezi jejími vedoucími provést odběr. Dokonce není třeba jezdit po celé zemí, stačí je sebrat na jednom místě. V Pětěrburgu nebo Moskvě. A taktéž dostat hodnocení od lidí přes internet. A národ by poslouchal, protože kobovci, jako ostatní,. jsou stejné ovce které vnímají autoritám. Ačkoli příznivci KOBy se domnívají, že jsou chytřejší." Takže, co vlastně navrhuje Vojtěnkov? - Vytvoření struktury na způsob řadu. Jak se po tom máme koukat na práci VP SSSR "O etice a její roli v životě", kde se zavádí nový pojem "mafie", jako způsob komunikace lidí- nositelů zájmů - a jejích činnost v realizaci zájmů na základě: Dinamického přerozdělování povinností, podmíněného skutečnostmi, faktickými znalostmi a zručnosti účatníků, jejích potenciálem, etikou, zahrnující do sebe připravenost delat pro systém, co je nutné. dinamického zapojení nových a vyloučení dřívějších účastníků a pretendentů systémem, podmíněného skutečnostmi, faktickými znalostmi a zručnosti účatníků, jejích potenciálem, etikou, neexistence nebo minimum dokumentace, standardní formy které jsou málokdy zadány a určeny současnými potřeby a možnostmi účastníků. https://www.vodaspb.ru/index.php?dn=down&to=open&id=510 Jak sám Veličko vysvětluje, proč zavádí nový pojem "mafie" do KSB? Slovo „mafie“ se v textu práce používá i proto, že většinou lidí je vnímáno automaticky-intuitivně ve smyslu principů, na základě kterých se ve společnosti budují sociální struktury s dynamickým přerozdělováním pravomocí, povinností a zdrojů, a slovo „soubornost“ za prvé vyžaduje vysvětlení na mnoho stránek, a za druhé, v jevu soubornosti se realizují tytéž principy realizace činnosti na základě dynamického přerozdělování pravomocí, povinností a zdrojů, jako i v „mafiích“, s jednou výjimkou, o které už byla řeč dříve – soubornost vytvářejí lidé přebývající v lidském typu psychiky v procesu kolektivní činnosti v interakci s okolním prostředím; http://leva-net.webnode.cz/products/o-cinnosti-fondu-konceptualnich-technologii-altaj-po-18-cervnu-2018/ Jestli slovo je kódem (klíčem) k obrazu, tak ve mně a domnívám se, že i ve většině, slovo "mafie" automaticky nevytvoří obraz struktury s dinamickým přerozdělováním pravomoci, povinnosti a zdrojů tj. pocitově neutrální obraz, ale negativní obraz kriminální struktury s hierarchickým uspořádáním. Jak se slovo v nás ozve, jaké pocity vyvolá v souvislosti s našimi kulturními zvyklostmi, takový bude náš vztah k němu á priori. Jestli Veličko napíše, že mafie je skoro totéž, co "sobornost", tak i kdyby o tom napsal traktáty a vynadal mi do tupců, kteří nejsou schopní exstragovat smysl, vložený do slova autorem, já jeho výklad nepřijmu. Co nám říká akademický slovník o slově "mafie"? Mafia ( ital . ) - zločinecká komunita , která se zformovala na Sicílii ve druhé polovině 19. století a následně rozšířila svou činnost na velká , ekonomicky rozvinutá města ve Spojených státech a některých dalších zemích . Jde o sdružení („ rodina “) zločineckých skupin, které mají společnou organizaci , strukturu a kodex chování ( omerta ). Každá skupina " pracuje ", vyžaduje ůvypalné" , na určitém území: v oblasti velkého města , v malém městě nebo v celém regionu země . V současné době , termín „ mafie “ je často používán jako zobecnění pro označení jakékoliv etnické kriminální skupiny , zcela nebo částečně opakující organizaci a strukturu sicilské mafie Cosa Nostra ( např. , Působí také v Itálii - Kamorra , Ndrangeta a Sacred Crown Unita ;Mexické mafie , irská mafie , a jiní .). https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/299355 Každý, kdo uslyší slovo "mafie" si představí přiblížně to, o čem píše ruský akademický slovník, přitom ten pojem může rozšířit o politickou, vědeckou, soudní atd. mafií. Ale jedno zůstane společné - negativní pocitové zabarvení. Jak se v srdci ozve... Zaznobin, 1999, Čeljabinsk, 2:27:36 https://www.youtube.com/watch?v=F5IO6Ong37g “Сидим на Кондратьевских чтениях… Обнимаю демонстративно за плечи (Абалкина). Вот товарищу Кузнецову нужно дать слово… Нет сейчас нужно дать слово. А вот это надо читать, если вы это не прочитаете, я НЕ гарантирую (неразборчиво) вам вашей безопасности. Потому, что** я не представитель какой-то мафии, Я ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ.**” Sedíme na Kondratjevských čteních...Demonstrativně objímám ramena (Abalkina). Tady je třeba dát slovo Kuzněcovovi...Ne, teď mu musíte dát slovo. Já negarantuji (nesrozumtelně) vám vaší bezpečnost. Protože ****nejsem představitelem nějaké mafie. JSEM PŘEDSTAVITELEM KONCEPTUÁLNÍ MOCI****". Znamená to, že už v roce 1999 mezi představiteli VP SSSR byl prodiskutován pojem "mafie" a bylo jednoznačné pochopení, že tento pojem je nepoužitelný ke skupině VP SSSR a ke stejně smyšlejícím lidem v konceptuálním hnutí. O "mafií" ještě bude řeč v pokračování, teď bych chtěl shrnout manévr "Proč chcípla KOBa?" s Vojtěnkovem. Manévr byl uskutečněn přesně na den, měsíc po zatčení Jefimova. Ta data 15.11 a 15.12. mají určitou vypovídací hodnotu. Manévru se účastnil Veličko na konci videa. Kdo z nich byl objektem a kdo subjektem v tomto manévru? Mohlo jít o ohlašení změny kurzu v koncepci. Mohlo jít o vzkaz od někoho, který ozřejmil Vojtěnkov Veličkovi, shoda s datem arestu Jefimova by tomu napovídala. Nebo to mohl být testovací balónek na přípravenost konceptuálního prostředí k jinému manévru. Kdyby Veličko se nenechal natočit na konci tohoto videa, projev Vojtěnkova by sice vzbudil nevoli, ale rychle by se na něj zapomnělo. Jenže někdo potřeboval, aby to video shlédlo co nejvíce lidí a aby se o něm mluvilo, co nejdéle. A aby vyvolalo co nejvíce emocí, proto ten dehonestační jazyk a rádoby nesmyslná doporučení. Rádoby, protože, jak vidím, ta doporučení už se realizují. Veličko na konci videa příliš často mrká, i když se snaží působit bodře. Vojtěnkov při setkání s Veličkem ze začátku je hodně nejistý. Komentář Velička k projevu je ve smyslu - Každý může říct svůj názor na KSB a VP SSSR, vše bude dobré, s Artjomem budeme i nadále spolupracovat. Umí si někdo představit, že by se podobné frašky zúčastnil Zaznobin? Já ne... Jsem dalek od mysli, že vše se seběhlo samo sebou. Vojtěnkov sám vymyslil pamflet, jeho název, sám načasoval jeho zveřejnění a Veličko jen tak, z plezíru se toho zúčastnil. Obzvlášť, když vezmu do úvahy obsah toho pamfletu a to, co následovalo po něm v konceptuálním hnutí. Pokračování příště... **V tomto vstupu vám předložím rozbor manévru "mafie" z pohledu DVTR**, který jsem našel na konceptuálních stránkách: https://mediamera.ru/post/31059 Rozbor je částečně upraven a zkrácen. Autorem je nick HUMAN Nyní rozeberme „**manévr s mafií**“, nikoli z pohledu domněnek skupiny lidí „O etice“, nebo „Základy sociologie“, protože mluvit o etice v nepřátelské prostředí není něco, co nedává smysl, ale prostě život ohrožující... A sociologii jako vědu zatím nepotřebujeme, protože víme, že stávající společnost byla vytvořena podle biblického konceptu a se spravedlivou „sociologikou“ nás tam nikdo neposlouchá, ale přejděme k DVTR (teorie řízení), která funguje v jakémkoli prostředí ! Není to proto, že bych nerespektoval výše uvedená díla a práci těch, kteří je vytvořili, ale proto, že musíte použít tu nejúčinnější zbraň a nezabývat se iluzemi řízení ... Co tedy znamená řídicí manévr **„zavedení nového pojmu “ mafie „** ****do biblického konceptuálního sociálního prostředí? Definujme faktor konceptiálního prostředí: 1. slušné a čestné lidi, kteří přijali KOB jako ideál . 2. většina konceptuálů postrádá dovednosti skutečného řízení v sociálním prostředí biblického konceptu 3.kvůli obtížnému vnímání DVTR mnozí začínají své studium materiálů VP SSSR jinými, srozumitelnějšími díly 4. každý, kdo nezačal studovat s DVTR, má ideál (vektor cílů ), ale neví, jak se k němu "dostat" 5. protože neznají DVTR, používají pro dosažení vektora cílu nástroje, techniky, které jim byly vštěpovány od narození při pobytu ve společnosti „biblického konceptu“ 6. použití existujících řídicích technik (sdělování informací, pamatujte, že řízení je informační proces), nutí konceptuály, kteří nestudovali DVTR, učinit morální volbu, protože KSB vyžaduje lidské vztahy a biblické řídicí techniky existující ve společnosti říkají, že v k dosažení hlavního cíle „ lze použít vše“ 7. V „boji proti sobě samotnému“ mnoha konceptuálům zůstává volba „lze použit vše“, protože až „dosáhneme lidskosti, začneme si žít“, čímž se vynuluje, zničí se sám jejich původní vektor cílu: dosáhnout lidského typu psychiky na planetě Země... 8. Ti, kteří aktivně „dosahují lidskosti“ (agresivní chování v životě a na internetu), si sami nevšimnou, jak se stávají fanatiky posedlými "fixní" myšlenkou/ideí, samotným procesem, a de facto se stávají „psycho-trockisty“ . .. Přejdeme k manévru new VP SSSR **„mafie jako nová forma sociálního zřízení“.** Začnu tedy příkladem, abyste pochopili, co lze a co nelze dělat při řízení v sociálních supersystémech. Říkám vám tedy a píšu vám: 让 我们 明天 去 圣彼得堡 的 掩 ble 车间 (Ràng wǒmen míngtiān qù shèngbǐdébǎo de yǎntǐ chējiān), rozumíte tomu, co jsem řekl? Nemůžete mi rozumět, pokud nebudete mluvit a číst zjednodušenou čínštinu! O čem mluví tento příklad? O tom, že pro řízení v sociálním prostředí potřebujete používat zvukové a psané kódování** PŘIJATÉ** v tomto prostředí a osvojené ještě před vaším manévrem , jinak vám nikdo nebude rozumět a nebude provádět vaše řízení !!! Co znamená manévr **"mafie"** v prostředí, kde před vaším manévrem již existovaly stabilní představy o tomto verbálním a zvukovém kódu, který má dva účely: 1. dát nové pojmy pro tento termín; 2. přimět lidi (protože staronový termín má pozitivní emocionální zabarvení) k vytváření mafií a ... být tolerantnější k existujícím zločineckým mafiím ... Nyní prozkoumáme faktory životního prostředí při zavádění nového pojmu do stávajícího konceptiálního prostředí. Prostředí, čestných a slušných lidí, je rozděleno do dvou podmíněných skupin: „přijato“ a „nepřijato“ ... Nebudeme mluvit o vektoru cíle VP SSSR (do roku 2018 ), tj. o dosažení lidského typu psychiky na planetě , protože skupina VP SSSR už není homogenní a tráví svůj volný čas tím, že, "likviduje“ nesouhlasné a ... veškerou energii konceptuální společnosti vytvořenou Zaznobinem splachuje do záchodu! Kromě toho o polovinu se snižuje „kritická masa“ konceptuální společnosti! Ti, kteří studovali DVTR, vědí, že v sociálním prostředí fungují POUZE statistické zákony (zákonitosti) a teprve po dosažení **"kritického množství“** se spouští automatická synchronizace... Nebudeme se zde bavit o dobře míněných radách typu "vidíš, jak se dva psi perou - obejdi" atp. pro nové účastníky konceptuálního hnutí, kteří se právě seznámili s díly VP SSSR a mají ještě nezralý ideální pohled na hnutí. A pokud vezmeme do úvahy psycho-trockismus (definovali jsme ho jako skutečný faktor v konceptuálním prostředí mezi fanatiky), který nikam nezmizel, na odkazu Zaznobina můžeme narýsovat tlustý kříž ... pouze a díky jedinému manévru !!!! Může někdo něco namítnout? Ano, mimochodem, tento manévr není v historii novinkou a nazývá se „Babylonská věž“. Nebo když si vzpomeneme na starořeckou mytologii a Jásona , kde mu radila starověká arménská princezna, jak se vypořádat s „novými výhonky“ z dračích zubů, tomu se říká **"hoď kamenem, jakmile semena vzejdou"** (konceptuální semena) ... ( zde je video na toto téma , od 11. minuty) https://www.youtube.com/watch?v=j7KTbPcn1uU Shrnutí. A teď si odpovězte na otázku, ten, kdo napsal poznámku o mafii, četl DVTR?! **Je to z neznalosti materiálů**, pod značkou (VP SSSR) kterých vystupuješ ,** nebo ze zlého úmyslu**?! Záměrem ale není kohokoli odhalovat. Přejděte do druhé fáze konceptuálního myšlení, odmítněte idoly, přemýšlejte hlavou ..., i když je to nezvyklé, ... a **konečně si nastudujte DVTR** !!! Matouš 12:25 B21 Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: **„Každé království rozděleno samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí".** P.S. Autor po tomto textu doplnil svůj rozbor mimo jiné ještě o věci právního charakteru. V minulosti se nejednou stálo, že materiály KSB byly předmětem šetření na "extremismus". Některé z ních byly zakázány kvůli banálním věcem. Autor klade otázku, jestli při případném soudním přelíčení Veličko bude schopen obhájit svoje pojetí termínu "mafie", jako neutrální a dokáže přesvědčit soudce, že nenabádá k extremismu?
Upravené 30. 12. 2021 o 00:11

TauRus to vzal za správný konec . A potvrzuje tím to , co vyobcovaný Pjakin stále všem opakuje . Musíte-musíme se spoléhat pouze na sebe a své chápání .


TauRus to vzal za správný konec . A potvrzuje tím to , co vyobcovaný Pjakin stále všem opakuje . Musíte-musíme se spoléhat pouze na sebe a své chápání .

K názvu toho pamfletu: "Prečo zdochla KOBa".
Stále mi víri v hlave myšlienka, či to nie je dvojzmyselná narážka klanov stojacich za Vojtenkovom (nie že by bol V. ich predstaviteľom, oni ho, možno cez Fjodorova, iba využili ako poslíčka správy) na Stalina a jeho likvidáciu. Veď Stalin sa tiež snažil o znovuzrodenie Ruska, ale zabili ho. Podobne aj KOB má jeden z cieľov znovuzrodenie Ruska. A tu vychádza video s dvojzmyselným názvom "prečo zdochla (zdochol) KOBA". T.j. prečo musel byť zabitý Stalin? Prečo musí zdochnúť aj KSB? To jest, akoby hovorili, KSB ide Stalinovou cestou a preto musí zdochnúť. Tu vám ponúkame návod, ako to urobiť...


Pritom ten ponúkaný návod, urobiť z VP ZSSR štruktúru podobnú reholiam s hierarchickým vedením a poslušnosťou podriadených, je najlepší spôsob, ako vytvoriť podmienky pre obsadenie týchto štruktúr trockistami.
Budem sa opakovať, ale v skutočnosti tím VP ZSSR už svoju úlohu splnil, stal sa epicentrom virálnych informácií, ktoré sa ďalej šíria a žijú svojim životom, sami si razia cestu. Nemá zmysel predlžovať existenciu tohto tímu, ak už nepíšu ďalšie hrubé knihy. Ak VP ZSSR ďalej funguje, využíva svoju autoritu, a pod touto kolektívnou autoritou vydáva analytické k články k priebežnej politike štátu, tak to iba narobí viacej škody. Tieto články nikdy nemali vychádzať pod značkou VP ZSSR, ale mali byť podpísané jednotlivcami, menom alebo pseudonymom (a kľudne aj členmi tímu VP ZSSR, alebo prívržencami).


V podstate je úplne jedno čím sa obhajuje Veličko alebo Pjakin. Najväčší hriech majú v tom, že dopustili rozkol a neurobili všetko pre interné vyriešenie tohto problému. Ako môže niekto z nich kázať o súbornosti, keď ju nemajú ani medzi sebou v najužšom kruhu kolegov, a keď nevedia v jej duchu riešiť problémy. Je mi z toho na grc, keď čítam v niektorých hrubých knihách o tom, ako sa v súbornosti riešia problémy, ako treba vedieť druhých počúvať a vedieť prijať aj kritiku, aj keď sa nemusí páčiť - a pritom zdá sa, že aj poprední predstavitelia KSB v Rusku podľa toho občas nevedia žiť a robia kolosálne kiksy. No zároveň si uvedomujem, že chyba nie je v hrubých knihách, ale v ľuďoch a ich nedokončenom boji so svojimi necnosťami. Preto práce ako "Dialektika a ateizmus", "Od korporatívnosti k súbornosti", "Zrkadielko, zrkadielko, povedzže mi" sú dôležité a majú zmysel.


K názvu toho pamfletu: "Prečo zdochla KOBa". Stále mi víri v hlave myšlienka, či to nie je dvojzmyselná narážka klanov stojacich za Vojtenkovom _(nie že by bol V. ich predstaviteľom, oni ho, možno cez Fjodorova, iba využili ako poslíčka správy)_ na Stalina a jeho likvidáciu. Veď Stalin sa tiež snažil o znovuzrodenie Ruska, ale zabili ho. Podobne aj KOB má jeden z cieľov znovuzrodenie Ruska. A tu vychádza video s dvojzmyselným názvom "prečo zdochla (zdochol) KOBA". T.j. prečo musel byť zabitý Stalin? Prečo musí zdochnúť aj KSB? To jest, akoby hovorili, KSB ide Stalinovou cestou a preto musí zdochnúť. Tu vám ponúkame návod, ako to urobiť... Pritom ten ponúkaný návod, urobiť z VP ZSSR štruktúru podobnú reholiam s hierarchickým vedením a poslušnosťou podriadených, je najlepší spôsob, ako vytvoriť podmienky pre obsadenie týchto štruktúr trockistami. Budem sa opakovať, ale v skutočnosti tím VP ZSSR už svoju úlohu splnil, stal sa epicentrom virálnych informácií, ktoré sa ďalej šíria a žijú svojim životom, sami si razia cestu. Nemá zmysel predlžovať existenciu tohto tímu, ak už nepíšu ďalšie hrubé knihy. Ak VP ZSSR ďalej funguje, využíva svoju autoritu, a pod touto kolektívnou autoritou vydáva analytické k články k priebežnej politike štátu, tak to iba narobí viacej škody. Tieto články nikdy nemali vychádzať pod značkou VP ZSSR, ale mali byť podpísané jednotlivcami, menom alebo pseudonymom (a kľudne aj členmi tímu VP ZSSR, alebo prívržencami). V podstate je úplne jedno čím sa obhajuje Veličko alebo Pjakin. Najväčší hriech majú v tom, že dopustili rozkol a neurobili všetko pre interné vyriešenie tohto problému. Ako môže niekto z nich kázať o súbornosti, keď ju nemajú ani medzi sebou v najužšom kruhu kolegov, a keď nevedia v jej duchu riešiť problémy. Je mi z toho na grc, keď čítam v niektorých hrubých knihách o tom, ako sa v súbornosti riešia problémy, ako treba vedieť druhých počúvať a vedieť prijať aj kritiku, aj keď sa nemusí páčiť - a pritom zdá sa, že aj poprední predstavitelia KSB v Rusku podľa toho občas nevedia žiť a robia kolosálne kiksy. No zároveň si uvedomujem, že chyba nie je v hrubých knihách, ale v ľuďoch a ich nedokončenom boji so svojimi necnosťami. Preto práce ako "Dialektika a ateizmus", "Od korporatívnosti k súbornosti", "Zrkadielko, zrkadielko, povedzže mi" sú dôležité a majú zmysel.
Upravené 28. 12. 2021 o 22:16

Jak sám Veličko vysvětluje, proč zavádí nový pojem "mafie" do KSB?


Toto slovo je doslova informačná sabotáž, mohli použiť slovo "bratstvo" alebo výraz "záujmová skupina" namiesto slova "mafia".


[quote="pid:50016, uid:158"]Jak sám Veličko vysvětluje, proč zavádí nový pojem "mafie" do KSB?[/quote] Toto slovo je doslova informačná sabotáž, mohli použiť slovo "bratstvo" alebo výraz "záujmová skupina" namiesto slova "mafia".

Moderátor

Toto slovo je doslova informačná sabotáž, mohli použiť slovo "bratstvo" alebo výraz "záujmová skupina" namiesto slova "mafia".


Také mám ten názor. Teď překládám článek "O manévru mafie" z pohledu DVTŘ, aby bylo všem jasné, že je to sabotáž a jaký má dopad na konceptuální a okolokonceptuální prostředí.


[quote="pid:50086, uid:7"]Toto slovo je doslova informačná sabotáž, mohli použiť slovo "bratstvo" alebo výraz "záujmová skupina" namiesto slova "mafia".[/quote] Také mám ten názor. Teď překládám článek "O manévru mafie" z pohledu DVTŘ, aby bylo všem jasné, že je to sabotáž a jaký má dopad na konceptuální a okolokonceptuální prostředí.

A tu vychádza video s dvojzmyselným názvom "prečo zdochla (zdochol) KOBA". T.j. prečo musel byť zabitý Stalin? Prečo musí zdochnúť aj KSB? To jest, akoby hovorili, KSB ide Stalinovou cestou a preto musí zdochnúť. Tu vám ponúkame návod, ako to urobiť...


Myslím, že jsi uhodil hřebík na hlavíčku.


V podstate je úplne jedno čím sa obhajuje Veličko alebo Pjakin. Najväčší hriech majú v tom, že dopustili rozkol a neurobili všetko pre interné vyriešenie tohto problému.


Nevím, jaké měl možnosti Pjakin. On tvrdí, že se pokusil dovolat, ale nikdo se s ním nechtěl bavit. Pak ho úplně vyobcovali. A kdyby na to neupozorňoval, tak by bylo ticho po pěšině a budovala se struktura (mafie).


[quote="pid:50082, uid:6"]A tu vychádza video s dvojzmyselným názvom "prečo zdochla (zdochol) KOBA". T.j. prečo musel byť zabitý Stalin? Prečo musí zdochnúť aj KSB? To jest, akoby hovorili, KSB ide Stalinovou cestou a preto musí zdochnúť. Tu vám ponúkame návod, ako to urobiť...[/quote] Myslím, že jsi uhodil hřebík na hlavíčku. [quote="pid:50082, uid:6"]V podstate je úplne jedno čím sa obhajuje Veličko alebo Pjakin. Najväčší hriech majú v tom, že dopustili rozkol a neurobili všetko pre interné vyriešenie tohto problému.[/quote] Nevím, jaké měl možnosti Pjakin. On tvrdí, že se pokusil dovolat, ale nikdo se s ním nechtěl bavit. Pak ho úplně vyobcovali. A kdyby na to neupozorňoval, tak by bylo ticho po pěšině a budovala se struktura (mafie).

Máš tedy pravdu, po pár letech jsem si pustil toho Vojtenkova, tenkrát jsem vůbec nechápal, proč něco podobnýho vzniklo. Ale obsah je opravdu nechutný a to že je na konci Veličko, na to jsem úplně zapoměl.


Vrtá mi hlavou, jaké jsou přesně cíle? Vojtenkov je natolik primitivní, že nevěřím, že to může někoho ovlivnit. Článek "O etice", dle mýho, taky nepřináší nic moc nového z hlediska koncepce.


Diskreditace VP SSSR? To se může podařit, ale velký vliv na KSB to myslím mít nebude.


Demontáž VP SSSR (dotu.ru již nefunguje)? Možná by to bylo i užitečné a logické.


Diskreditace KSB? Moc si to neumím představit, snad v očích těch, kdo přichází poprvé? Ale nováčci stejně začínají Mrtvou Vodou a DVTR.


Máš tedy pravdu, po pár letech jsem si pustil toho Vojtenkova, tenkrát jsem vůbec nechápal, proč něco podobnýho vzniklo. Ale obsah je opravdu nechutný a to že je na konci Veličko, na to jsem úplně zapoměl. Vrtá mi hlavou, jaké jsou přesně cíle? Vojtenkov je natolik primitivní, že nevěřím, že to může někoho ovlivnit. Článek "O etice", dle mýho, taky nepřináší nic moc nového z hlediska koncepce. Diskreditace VP SSSR? To se může podařit, ale velký vliv na KSB to myslím mít nebude. Demontáž VP SSSR (dotu.ru již nefunguje)? Možná by to bylo i užitečné a logické. Diskreditace KSB? Moc si to neumím představit, snad v očích těch, kdo přichází poprvé? Ale nováčci stejně začínají Mrtvou Vodou a DVTR.

Taurusi, prostě moloděc . Vzal jsi to tak, jak to mnozí z nás cítili, jen někteří naznačili a tys se dal do práce a něco jsi v tom zkonstruovaném, ale předpokládaném útoku na KSB i udělal. Díky ,velmi to i Tě oceňuji. Stará Voda ožila, už je to realita.


Taurusi, prostě moloděc . Vzal jsi to tak, jak to mnozí z nás cítili, jen někteří naznačili a tys se dal do práce a něco jsi v tom zkonstruovaném, ale předpokládaném útoku na KSB i udělal. Díky ,velmi to i Tě oceňuji. Stará Voda ožila, už je to realita.

Jen mě trochu mrzí ten Veličko. O těch jeho výpadech proti Pjakinovi jsem nevěděl. Z časových důvodů jsem při seznamování s KOB poslouchal všechny ty jeho debaty a besedy, které mi doposud připadají perfektní. Jen Bůh asi ví, čím mu zabrnkali na ego.


Jen mě trochu mrzí ten Veličko. O těch jeho výpadech proti Pjakinovi jsem nevěděl. Z časových důvodů jsem při seznamování s KOB poslouchal všechny ty jeho debaty a besedy, které mi doposud připadají perfektní. Jen Bůh asi ví, čím mu zabrnkali na ego.

Jen mě trochu mrzí ten Veličko.
A intuice nezapracovala? Mnou už při prvním pohledu na něj proběhla vlna nevole. Ten člověk mi absolutně nesedl. U Vojtěnkova totéž. První slovo, co mě u něj napadlo, byl Jidáš.


[quote="pid:50121, uid:826"]Jen mě trochu mrzí ten Veličko.[/quote]A intuice nezapracovala? Mnou už při prvním pohledu na něj proběhla vlna nevole. Ten člověk mi absolutně nesedl. U Vojtěnkova totéž. První slovo, co mě u něj napadlo, byl Jidáš.

@Rusofil

Nerad bych kohokoliv odsuzoval. Jen se snažím co nejstručněji vyjádřit svůj pohled. Myslím si, že jakkoliv dobrý stratég v týlu se těžko vžije do pocitů vojáka v zákopu. Všichni jsme jenom lidi.


@Rusofil Nerad bych kohokoliv odsuzoval. Jen se snažím co nejstručněji vyjádřit svůj pohled. Myslím si, že jakkoliv dobrý stratég v týlu se těžko vžije do pocitů vojáka v zákopu. Všichni jsme jenom lidi.

Nedá mi znovu nezopakovať svoj názor. Michail Veličko je nasadený agent a náboženský fanatik, ktorého cieľom bolo vniesť do KSB lyžicu jedu do sudu medu (na prvej priorite aby prešlo 1% lži, musí byť prítomných 99% pravdy), čo sa mu aj podarilo. Kým žil Vladimír Zaznobin, kontroloval ho a držal ho na uzde. Po smrti Zaznobina sa naplno ukázalo, aké ciele Veličko sleduje. V KSB sú založené míny a na niektoré z nich som už v minulosti upozornil. Uvidieť ich dokáže len ten, kto nemá KSB za písmo sväté.


Nedá mi znovu nezopakovať svoj názor. Michail Veličko je nasadený agent a náboženský fanatik, ktorého cieľom bolo vniesť do KSB lyžicu jedu do sudu medu (na prvej priorite aby prešlo 1% lži, musí byť prítomných 99% pravdy), čo sa mu aj podarilo. Kým žil Vladimír Zaznobin, kontroloval ho a držal ho na uzde. Po smrti Zaznobina sa naplno ukázalo, aké ciele Veličko sleduje. V KSB sú založené míny a na niektoré z nich som už v minulosti upozornil. Uvidieť ich dokáže len ten, kto nemá KSB za písmo sväté.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 29. 12. 2021 o 11:31

při seznamování s KOB poslouchal všechny ty jeho debaty a besedy, které mi doposud připadají perfektní.


Ten člověk mi absolutně nesedl.


dokázal som si vypočuť cca 2 jeho videá z tých besied.
Ten monotónne odriekavaný monológ mi vždy pripadal, ako nabifľovaný text - obsahovo odriekavaný bezchybne, no predsa len tak nejako "nabifľovane". Podvedome to u mňa vždy bolo niečo v zmysle "a verí on tomu všetkému, čo tu odrieka? Žije tým úprimne?"
Až teraz, keď to jardob priamo pomenoval:

Ako môže niekto z nich kázať o súbornosti, keď ju nemajú ani medzi sebou v najužšom kruhu kolegov, a keď nevedia v jej duchu riešiť problémy.
sa to podvedomé pretavilo do vedomej podoby: Môže niekto úprimne kázať o súbornosti, ak je mu samému, skryte vo vlastnom vnútri, bližšie davo-elitárstvo? A tu je príležitosť - prebudovať neštruktúrne spoločenstvo KSB na štruktúru mafie a stáť sa jej "kmotrom"... A tento proces vyžaduje odstrániť iných adeptov na "kmotra".


Napriek vyššie tu uvedenému subjektívnemu názoru nezavrhujem možnosť, že objektívna realita môže byť iná a v celom tomto procese sa Veličko rozhodol prijať na seba úlohu "krysaře", postaviť sa tomuto procesu do čela - toto rozhodnutie urobil v momente, keď si uvedomil, o čo tomu Vojtenkovi v tom prejave vlastne ide.

Veličko na konci videa příliš často mrká, i když se snaží působit bodře. Vojtěnkov při setkání s Veličkem ze začátku je hodně nejistý. Komentář Velička k projevu je ve smyslu - Každý může říct svůj názor na KSB a VP SSSR, vše bude dobré, s Artjomem budeme i nadále spolupracovat

Toto je proces očisty kádrovej základne stúpencov KSB - masky padajú, a stáva sa zjavné, kto je skutočným stúpencom Súbornosti, a kto napriek veľkohubému slovníku KSB je vnútorne stúpencom davoelitarizmu, t.j. mafián...


Preto otázku Veličkova v tomto procese pre seba nechávam otvorenú..., a vlastne aj otázku Pjakina, pretože ani niektoré Hoxove faktické poznámky nemožno úplne prehliadnuť... a V.Pjakin, chtiac-nechtiac tiež "tak nějak pase své hloupé stádo, které na slovo poslouchá svého guru, protože nikdo v něm nečte tlusté knihy". To sa týka, samozrejme nie všetkých jeho poslucháčov a priaznivcov, ale len tých, ktorí napriek jeho dôrazným a pravidelným výzvam, nie sú ochotní tie hrubé knihy čítať, pretože je pohodlnejšie mať na veci, ktorým nerozumejú, mať nejakú autoritu - svojho "guru".


[quote="pid:50121, uid:826"]při seznamování s KOB poslouchal všechny ty jeho debaty a besedy, které mi doposud připadají perfektní.[/quote] [quote="pid:50123, uid:312"]Ten člověk mi absolutně nesedl.[/quote] dokázal som si vypočuť cca 2 jeho videá z tých besied. Ten monotónne odriekavaný monológ mi vždy pripadal, ako nabifľovaný text - obsahovo odriekavaný bezchybne, no predsa len tak nejako "nabifľovane". Podvedome to u mňa vždy bolo niečo v zmysle "a verí on tomu všetkému, čo tu odrieka? Žije tým úprimne?" Až teraz, keď to jardob priamo pomenoval: [quote="pid:50082, uid:6"]Ako môže niekto z nich kázať o súbornosti, keď ju nemajú ani medzi sebou v najužšom kruhu kolegov, a keď nevedia v jej duchu riešiť problémy.[/quote] sa to podvedomé pretavilo do vedomej podoby: Môže niekto úprimne kázať o súbornosti, ak je mu samému, skryte vo vlastnom vnútri, bližšie davo-elitárstvo? A tu je príležitosť - prebudovať neštruktúrne spoločenstvo KSB na štruktúru mafie a stáť sa jej "kmotrom"... A tento proces vyžaduje odstrániť iných adeptov na "kmotra". Napriek vyššie tu uvedenému subjektívnemu názoru nezavrhujem možnosť, že objektívna realita môže byť iná a v celom tomto procese sa Veličko rozhodol prijať na seba úlohu "krysaře", postaviť sa tomuto procesu do čela - toto rozhodnutie urobil v momente, keď si uvedomil, o čo tomu Vojtenkovi v tom prejave vlastne ide. [quote="pid:50016, uid:158"]Veličko na konci videa příliš často mrká, i když se snaží působit bodře. Vojtěnkov při setkání s Veličkem ze začátku je hodně nejistý. Komentář Velička k projevu je ve smyslu - Každý může říct svůj názor na KSB a VP SSSR, vše bude dobré, s Artjomem budeme i nadále spolupracovat[/quote] Toto je proces očisty kádrovej základne stúpencov KSB - masky padajú, a stáva sa zjavné, kto je skutočným stúpencom Súbornosti, a kto napriek veľkohubému slovníku KSB je vnútorne stúpencom davoelitarizmu, t.j. mafián... Preto otázku Veličkova v tomto procese pre seba nechávam otvorenú..., a vlastne aj otázku Pjakina, pretože ani niektoré Hoxove faktické poznámky nemožno úplne prehliadnuť... a V.Pjakin, chtiac-nechtiac tiež "tak nějak pase své hloupé stádo, které na slovo poslouchá svého guru, protože nikdo v něm nečte tlusté knihy". To sa týka, samozrejme nie všetkých jeho poslucháčov a priaznivcov, ale len tých, ktorí napriek jeho dôrazným a pravidelným výzvam, nie sú ochotní tie hrubé knihy čítať, pretože je pohodlnejšie mať na veci, ktorým nerozumejú, mať nejakú autoritu - svojho "guru".

Myslím si, že jakkoliv dobrý stratég v týlu se těžko vžije do pocitů vojáka v zákopu
Intuice není o tom, jestli se někdo vžije do pocitů někoho jiného, tomu se říká empatie. Intuice je o něčem jiném. Je to o reakci podvědomí, na danou situaci, nebo člověka. Je to o schopnosti naslouchat svému podvědomí.


[quote="pid:50128, uid:826"]Myslím si, že jakkoliv dobrý stratég v týlu se těžko vžije do pocitů vojáka v zákopu[/quote]Intuice není o tom, jestli se někdo vžije do pocitů někoho jiného, tomu se říká empatie. Intuice je o něčem jiném. Je to o reakci podvědomí, na danou situaci, nebo člověka. Je to o schopnosti naslouchat svému podvědomí.
Upravené 29. 12. 2021 o 11:51

Znovu chci předeslat, že nechci nikoho soudit. Jestli se mýlím, ví jen Bůh, ale mně intuice říká, že Veličko není škůdce.


Znovu chci předeslat, že nechci nikoho soudit. Jestli se mýlím, ví jen Bůh, ale mně intuice říká, že Veličko není škůdce.

jestli se někdo vžije do pocitů někoho jiného, tomu se říká empatie
Ale notak....to je sympatie. Empatie je, když k těm pocitům přidáš postoj. Vstoupíš do procesu aktivně...nesoplíš.


[quote="pid:50142, uid:312"]jestli se někdo vžije do pocitů někoho jiného, tomu se říká empatie[/quote]Ale notak....to je sympatie. Empatie je, když k těm pocitům přidáš postoj. Vstoupíš do procesu aktivně...nesoplíš.

Vedi.Vini......

Znovu chci předeslat, že nechci nikoho soudit. Jestli se mýlím, ví jen Bůh, ale mně intuice říká, že Veličko není škůdce.


Michail Veličko škodca je. Jediné, o čom sa môžeme baviť je, či škodí zámerne, alebo pod vplyvom náboženského egregoru.


[quote="pid:50148, uid:826"]Znovu chci předeslat, že nechci nikoho soudit. Jestli se mýlím, ví jen Bůh, ale mně intuice říká, že Veličko není škůdce.[/quote] Michail Veličko škodca je. Jediné, o čom sa môžeme baviť je, či škodí zámerne, alebo pod vplyvom náboženského egregoru.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 29. 12. 2021 o 13:13

Empatie je, když k těm pocitům přidáš postoj
Empatie je o sdílení, ne o hodnocení.


[quote="pid:50159, uid:190"]Empatie je, když k těm pocitům přidáš postoj[/quote]Empatie je o sdílení, ne o hodnocení.

Empatie je o sdílení
To už je lepší a tak video k odlehčení před závěrečnou fází mentálního baletu Щелкунчик...držím palce, nejen ty rudý...smile
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw


[quote="pid:50161, uid:312"]Empatie je o sdílení[/quote]To už je lepší a tak video k odlehčení před závěrečnou fází mentálního baletu Щелкунчик...držím palce, nejen ty rudý...:) https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

Vedi.Vini......

Nevím, jaké měl možnosti Pjakin. On tvrdí, že se pokusil dovolat, ale nikdo se s ním nechtěl bavit. Pak ho úplně vyobcovali. A kdyby na to neupozorňoval, tak by bylo ticho po pěšině a budovala se struktura (mafie).

Schválne som to napísal neutrálne na obe strany, pretože nebol som pri nich a nevidel som ako komunikovali/nekomunikovali. Musel by som dať na vieru buď jednému alebo druhému, a do toho ísť nechcem.


Ak by však bola pravda, čo tvrdí Pjakin, že sa snažil komunikovať ale z druhej strany nebol záujem, tak by veľa možností nemal. Neviem o tom, že by sa Veličko vyjadril k tomu, že bol za ním Pjakin a V. s ním odmietol diskutovať. Tým akoby to mlčky potvrdil.


Ak už sa interný spor nedokázal vyriešiť v duchu súbornosti a potichu, a dostal sa na verejnosť, potom je podľa mňa správne, ak sa zverejní aj to, kto zmaril pokusy o diskusiu. Obe strany majú priestor sa k tomu slobodne vyjadriť, a verejnosť má možnosť posúdiť, či účastníci žijú súbornosť, alebo nie!
Pjakin je prchký, u neho by som sa nečudoval, ak prestrelí. Ale Veličko sa špecializuje na tieto sociologické témy, na súbornosť a podobne. Od neho by som čakal že to aj žije, a že sa nedopustí banálnych chýb. Čakal by som, že pôjde príkladom, a ukáže ako sa podobné problémy v rámci súbornosti riešia. Exkomunikovať niekoho je to najľahšie, a potom už len sypať hanlivé slová. To je zlyhanie riadenia, riešenie dlho neriešených problémov nástrojom poslednej inštancie.
Je obrovská škoda a chyba, že tento problém nevyriešili "po čelovečesky". Veď ak s Pjakinom (napriek jeho prchkej povahe) vedeli komunikovať celé tie roky predtým, prečo to zrazu od roku 2018 nešlo? Nemyslím, že by sa Pjakin v niečom zmenil.


Čo je viac: prospech konceptuálneho hnutia, alebo urazené ego? Čo si zaslúži prednosť pri vzniku konfliktov? Pretože každý rozkol hnutiu škodí. A keď sa nedá vyriešiť interne a prerastie do otvoreného rozkolu, tak to len svedčí o zlyhaní riadenia hlavných aktérov. A takí by chceli riadiť spoločnosť? Táraji, nech sa učia diplomacii od Putina.
Nech sa naučia najprv riadiť seba (ako k tomu v hrubých knihách vyzývajú druhých).


[quote="pid:50089, uid:158"]Nevím, jaké měl možnosti Pjakin. On tvrdí, že se pokusil dovolat, ale nikdo se s ním nechtěl bavit. Pak ho úplně vyobcovali. A kdyby na to neupozorňoval, tak by bylo ticho po pěšině a budovala se struktura (mafie).[/quote] Schválne som to napísal neutrálne na obe strany, pretože nebol som pri nich a nevidel som ako komunikovali/nekomunikovali. Musel by som dať na vieru buď jednému alebo druhému, a do toho ísť nechcem. Ak by však bola pravda, čo tvrdí Pjakin, že sa snažil komunikovať ale z druhej strany nebol záujem, tak by veľa možností nemal. Neviem o tom, že by sa Veličko vyjadril k tomu, že bol za ním Pjakin a V. s ním odmietol diskutovať. Tým akoby to mlčky potvrdil. Ak už sa interný spor nedokázal vyriešiť v duchu súbornosti a potichu, a dostal sa na verejnosť, potom je podľa mňa správne, ak sa zverejní aj to, kto zmaril pokusy o diskusiu. Obe strany majú priestor sa k tomu slobodne vyjadriť, a verejnosť má možnosť posúdiť, či účastníci žijú súbornosť, alebo nie! Pjakin je prchký, u neho by som sa nečudoval, ak prestrelí. Ale Veličko sa špecializuje na tieto sociologické témy, na súbornosť a podobne. Od neho by som čakal že to aj žije, a že sa nedopustí banálnych chýb. Čakal by som, že pôjde príkladom, a ukáže ako sa podobné problémy v rámci súbornosti riešia. Exkomunikovať niekoho je to najľahšie, a potom už len sypať hanlivé slová. To je zlyhanie riadenia, riešenie dlho neriešených problémov nástrojom poslednej inštancie. Je obrovská škoda a chyba, že tento problém nevyriešili "po čelovečesky". Veď ak s Pjakinom (napriek jeho prchkej povahe) vedeli komunikovať celé tie roky predtým, prečo to zrazu od roku 2018 nešlo? Nemyslím, že by sa Pjakin v niečom zmenil. Čo je viac: prospech konceptuálneho hnutia, alebo urazené ego? Čo si zaslúži prednosť pri vzniku konfliktov? Pretože každý rozkol hnutiu škodí. A keď sa nedá vyriešiť interne a prerastie do otvoreného rozkolu, tak to len svedčí o zlyhaní riadenia hlavných aktérov. A takí by chceli riadiť spoločnosť? Táraji, nech sa učia diplomacii od Putina. Nech sa naučia najprv riadiť seba (ako k tomu v hrubých knihách vyzývajú druhých).

V knize Základy sociologie 2 je (na str. 269 – 270 v PDF formátu) v Příloha č. 2 Marxismus — světská modifikace biblického projektu o mafii tato zmíňka:


«Zatřetí je nezbytné dosáhnout takového kulturního vzestupu společnosti, který by zajistil všem členům společnosti všestranný rozvoj jejich fyzických a duševních schopností, aby členové společnosti měli možnost získat vzdělání dostačující k tomu, aby se stali aktivními činiteli společenského rozvoje…» (Ekonomické problémy socialismu v SSSR, str. 68, samostatné vydání 1952, text jsme zvýraznili my).
To, co jsme zvýraznili kurzívou v poslední větě, předpokládá konceptuální moc společnosti stabilně a garantovaně obnovovanou
v návaznosti pokolení a samozřejmě ukončení epochy davo-„elitářství“ a žádnou nadvládu jakýchkoliv zákulisních MAFIÍ nad společností.


V knize Základy sociologie 2 je (na str. 269 – 270 v PDF formátu) v Příloha č. 2 Marxismus — světská modifikace biblického projektu o mafii tato zmíňka: «Zatřetí je nezbytné dosáhnout takového kulturního vzestupu společnosti, který by zajistil všem členům společnosti všestranný rozvoj jejich fyzických a duševních schopností, aby členové společnosti měli možnost získat vzdělání dostačující k tomu, aby se stali aktivními činiteli společenského rozvoje…» (Ekonomické problémy socialismu v SSSR, str. 68, samostatné vydání 1952, text jsme zvýraznili my). To, co jsme zvýraznili kurzívou v poslední větě, předpokládá konceptuální moc společnosti stabilně a garantovaně obnovovanou v návaznosti pokolení a samozřejmě **ukončení epochy davo-„elitářství“ a žádnou nadvládu jakýchkoliv zákulisních MAFIÍ nad společností. **

ukončení epochy davo-„elitářství“ a žádnou nadvládu jakýchkoliv zákulisních MAFIÍ nad společností.

Takže, co vlastně navrhuje Vojtěnkov? - Vytvoření struktury na způsob řadu.

"Tlusté knihy číst dlouho" - skutečně? To je od VP SSSR něco nového. Porovnejte s Pjakinovým: "Čtěte tlusté knihy!"


Pod takymito bludmi sa skryva ta konceptualna analytika? Mozno pjakinovska plavajuca na vode, ale nic nehovoriaca. A vsetko ako inak hodit na Velicka, ved Zaznobin tu nie je, Jefimov bol v base a ohybat realitu podla vlastneho priania je take jednoduche...
Asi je vcelku logicke, ze upalovaci s faklami ktori sa vrhli na Hoxa za jeho faktologicky podlozeny komentar sa nad tymto rozplyvaju jedna basen.


Ak to citaju nepriatelia ludstva a Koncepcie tak sa musia dobre bavit. Hovorit v tomto ohlade o subornosti je skor smutne ako komicke, azda okrem jednej osoby.


[quote="pid:50175, uid:755"]ukončení epochy davo-„elitářství“ a žádnou nadvládu jakýchkoliv zákulisních MAFIÍ nad společností.[/quote] [quote="pid:50016, uid:158"]Takže, co vlastně navrhuje Vojtěnkov? - Vytvoření struktury na způsob řadu.[/quote] [quote="pid:50016, uid:158"]"Tlusté knihy číst dlouho" - skutečně? To je od VP SSSR něco nového. Porovnejte s Pjakinovým: "Čtěte tlusté knihy!"[/quote] Pod takymito bludmi sa skryva ta konceptualna analytika? Mozno pjakinovska plavajuca na vode, ale nic nehovoriaca. A vsetko ako inak hodit na Velicka, ved Zaznobin tu nie je, Jefimov bol v base a ohybat realitu podla vlastneho priania je take jednoduche... Asi je vcelku logicke, ze upalovaci s faklami ktori sa vrhli na Hoxa za jeho faktologicky podlozeny komentar sa nad tymto rozplyvaju jedna basen. Ak to citaju nepriatelia ludstva a Koncepcie tak sa musia dobre bavit. Hovorit v tomto ohlade o subornosti je skor smutne ako komicke, azda okrem jednej osoby.

TauRus, jsi borec. Opravdu vynikající. Smekám. A děkuji.


Veličko mě moc mrzí. Jeho videa mě opravdu bavila - faktologicky zajímavé informace, hezká ruština, jednoduchou formou výklad základních pojmů. Intuice bohužel nezafungovala. U některých ano, už před lety psali, že ho "moc nemusí".


TauRus, jsi borec. Opravdu vynikající. Smekám. A děkuji. Veličko mě moc mrzí. Jeho videa mě opravdu bavila - faktologicky zajímavé informace, hezká ruština, jednoduchou formou výklad základních pojmů. Intuice bohužel nezafungovala. U některých ano, už před lety psali, že ho "moc nemusí".

Text doplněn o rozbor manévru "mafie" z pohledu DVTR


Text doplněn o rozbor manévru "mafie" z pohledu DVTR

Pod takymito bludmi sa skryva ta konceptualna analytika?


Máš konkrétně, co říct? Jak sám vysvětluješ manévr s Vojtěnkovem, a mafií? Nic se nestalo, vše OK?
Teď jsem text doplnil o rozbor z pohledu DVTR, také nic?


[quote="pid:50206, uid:252"]Pod takymito bludmi sa skryva ta konceptualna analytika?[/quote] Máš konkrétně, co říct? Jak sám vysvětluješ manévr s Vojtěnkovem, a mafií? Nic se nestalo, vše OK? Teď jsem text doplnil o rozbor z pohledu DVTR, také nic?

Přečetla jsem a beru na vědomí. S obsahem totiž nesouhlasím a to zhruba z poloviny, což je dost na to, abych dělala nějaké závěry či korekce v mém pohledu na věc. Stále tedy zůstává můj názor na Pjakina, že není žádný "klaďas" - a na Velička, že není žádný "zloduch". Práce obou je potřebná a nachází si své žáky. A každý ať užívá toho, co mu prospívá v jeho vlastním růstu.
Pjakin je naiva a pokud je někým manipulován, nebude si ti docela dlouho uvědomovat. A Veličko není žádný blbec, aby si na sebe uvázal důsledky zrady a manipulace posluchačů.
Prosím - a nedělejte ze Zaznobina nějakého světce. Byl vším možným - jen ne "rytířem bez bázně a hany". A to říkám i přesto, že jsem ho měla z protagonistů nejraději a hluboce si ho vážím. Žádný z protagonistů koncepce nebyl, není a nebude Ježíš Kristus ve své čistotě.
A co s tím dál? Jít dál a převzít štafetu. Máme osnovu a základy - pokusme se je vnášet do svých životů co nejvíce. Nebuďme jen konzumenty. Opakuju to pokaždé při tomto obehraném tématu: Naším úkolem je vnášet teorii do praxe a tím být příkladem pro druhé. A brát si z nabízených materiálů, co se hodí právě pro naši misi.


Přečetla jsem a beru na vědomí. S obsahem totiž nesouhlasím a to zhruba z poloviny, což je dost na to, abych dělala nějaké závěry či korekce v mém pohledu na věc. Stále tedy zůstává můj názor na Pjakina, že není žádný "klaďas" - a na Velička, že není žádný "zloduch". Práce obou je potřebná a nachází si své žáky. A každý ať užívá toho, co mu prospívá v jeho vlastním růstu. Pjakin je naiva a pokud je někým manipulován, nebude si ti docela dlouho uvědomovat. A Veličko není žádný blbec, aby si na sebe uvázal důsledky zrady a manipulace posluchačů. Prosím - a nedělejte ze Zaznobina nějakého světce. Byl vším možným - jen ne "rytířem bez bázně a hany". A to říkám i přesto, že jsem ho měla z protagonistů nejraději a hluboce si ho vážím. Žádný z protagonistů koncepce nebyl, není a nebude Ježíš Kristus ve své čistotě. A co s tím dál? Jít dál a převzít štafetu. Máme osnovu a základy - pokusme se je vnášet do svých životů co nejvíce. Nebuďme jen konzumenty. Opakuju to pokaždé při tomto obehraném tématu: **Naším úkolem je vnášet teorii do praxe a tím být příkladem pro druhé.** A brát si z nabízených materiálů, co se hodí právě pro naši misi.

V.Pjakin, chtiac-nechtiac tiež "tak nějak pase své hloupé stádo, které na slovo poslouchá svého guru, protože nikdo v něm nečte tlusté knihy". To sa týka, samozrejme nie všetkých jeho poslucháčov a priaznivcov, ale len tých, ktorí napriek jeho dôrazným a pravidelným výzvam, nie sú ochotní tie hrubé knihy čítať, pretože je pohodlnejšie mať na veci, ktorým nerozumejú, mať nejakú autoritu - svojho "guru".


A kto kvôli tomu získa zlú karmu: Pjakin, ktorý im hovorí, že "zoberte rozum do hrsti a riešte vlastné záležitosti po tom, čo ste naštudovali hrubé knihy" alebo ten, kto nechce používať vlastnú hlavu napriek výzvam svojho guru?


[quote="pid:50140, uid:112"]V.Pjakin, chtiac-nechtiac tiež "tak nějak pase své hloupé stádo, které na slovo poslouchá svého guru, protože nikdo v něm nečte tlusté knihy". To sa týka, samozrejme nie všetkých jeho poslucháčov a priaznivcov, ale len tých, ktorí napriek jeho dôrazným a pravidelným výzvam, nie sú ochotní tie hrubé knihy čítať, pretože je pohodlnejšie mať na veci, ktorým nerozumejú, mať nejakú autoritu - svojho "guru".[/quote] A kto kvôli tomu získa zlú karmu: Pjakin, ktorý im hovorí, že "zoberte rozum do hrsti a riešte vlastné záležitosti po tom, čo ste naštudovali hrubé knihy" alebo ten, kto nechce používať vlastnú hlavu napriek výzvam svojho guru?

Moderátor

Díky Taurusovi za objasnění situace. Potvrdil se mi už prvotní dojem, kdy jsem byl instinktivně na straně Pjakina.


K Veličkovi: Zkuste si představit, že ho potkáte někde, třeba v restauraci a dáte se do řeči. KSB v tom nebude hrát žádnou roli, ani na ni nepřijde řeč.
Co vám řekne instinkt?


Díky Taurusovi za objasnění situace. Potvrdil se mi už prvotní dojem, kdy jsem byl instinktivně na straně Pjakina. K Veličkovi: Zkuste si představit, že ho potkáte někde, třeba v restauraci a dáte se do řeči. KSB v tom nebude hrát žádnou roli, ani na ni nepřijde řeč. Co vám řekne instinkt?

Veličko mě moc mrzí. Jeho videa mě opravdu bavila - faktologicky zajímavé informace, hezká ruština, jednoduchou formou výklad základních pojmů.

A co ti brání ho poslouchat dál?
... a používat vlastní hlavu.


[quote="pid:50209, uid:685"]Veličko mě moc mrzí. Jeho videa mě opravdu bavila - faktologicky zajímavé informace, hezká ruština, jednoduchou formou výklad základních pojmů.[/quote] A co ti brání ho poslouchat dál? ... a používat vlastní hlavu.

A co ti brání ho poslouchat dál?
... a používat vlastní hlavu.

Vůbec nic mi nebrání smile. Omlouvám se, byl to jen povzdech. Lidsky mě mrzí, jakým směrem se vydal. Pragmaticky se pochopitelně nedá nic dělat.


[quote="pid:50243, uid:158"]A co ti brání ho poslouchat dál? ... a používat vlastní hlavu.[/quote] Vůbec nic mi nebrání :). Omlouvám se, byl to jen povzdech. Lidsky mě mrzí, jakým směrem se vydal. Pragmaticky se pochopitelně nedá nic dělat.

K Veličkovi: Zkuste si představit, že ho potkáte někde, třeba v restauraci a dáte se do řeči. KSB v tom nebude hrát žádnou roli, ani na ni nepřijde řeč.
Co vám řekne instinkt?


Dobrý lakmusový papierik. Mne by intuícia povedala, že je to ťuťmák (hlupáčik) odtrhnutý od reality.


[quote="pid:50241, uid:372"]K Veličkovi: Zkuste si představit, že ho potkáte někde, třeba v restauraci a dáte se do řeči. KSB v tom nebude hrát žádnou roli, ani na ni nepřijde řeč. Co vám řekne instinkt?[/quote] Dobrý lakmusový papierik. Mne by intuícia povedala, že je to ťuťmák (hlupáčik) odtrhnutý od reality.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Zdravím, dle Sókratovské dialektiky, by celá tato analytika měla být vedena v intencích: nejdříve popíšu s čím souhlasím a následně s čím nesouhlasím. A to i v případě Vojtěnkova. Zde prosím o vyjádření Tauruse, zda takto vnímal a pracoval?


Proto zkusím rozebrat myšlenku, která se nese videem...


Pro úvod do koncepce je opravdu třeba začít číst tlusté knihy? Kolik procent obyvatelstva má intelektuální schopnosti a vůli např. začít Mrtvou Vodou, která začíná vysvětlením MIM? Sám si u knih dělám poznámky a vždy přemýšlím, jak by se tyto informace daly popsat jednodušší formou, které by i dítě bylo schopno porozumět.


Jak probíhá např. běžná výuka matematiky? Nejdříve se naučíme čísla do 10, sčítání, odčítání atd... Začínáme od jednoduchých informací k těm složitějším. A ti, které daný obor zajímá, pokračují např. na MFF. Neměla by i takto probíhat výuka koncepce? V čem je jiná než ostatní exaktní vědy?


Proč se v konceptuálním hnutí pohybují v drtivé většině muži? Proč se o koncepci nezajímají ženy, přičemž jistě obsahuje témata, která by je zajímala? Jak chceme žít v partnerském souladu a vychovávat děti, pokud bude mít každý partner jiné představy o životě?


Tím jsem chtěl jen upozornit, že není třeba vše házet do koše, tak je to zde předkládáno. Ačkoliv teprve v budoucnu uvidíme Vojtěnkovu pozitivní či negativní roli v konceptuálním hnutí ve své plnosti a evoluci.


25:2
Ten, jehož je království na nebesích i na zemi
a jenž si nevzal pro sebe dítě žádné
a společníka žádného ve vládě nemá
On všechny věci stvořil
a každé její osud (míru) určil.


Šťastný Nový rok s Metelicí...


Zdravím, dle Sókratovské dialektiky, by celá tato analytika měla být vedena v intencích: nejdříve popíšu s čím souhlasím a následně s čím nesouhlasím. A to i v případě Vojtěnkova. Zde prosím o vyjádření Tauruse, zda takto vnímal a pracoval? Proto zkusím rozebrat myšlenku, která se nese videem... Pro úvod do koncepce je opravdu třeba začít číst tlusté knihy? Kolik procent obyvatelstva má intelektuální schopnosti a vůli např. začít Mrtvou Vodou, která začíná vysvětlením MIM? Sám si u knih dělám poznámky a vždy přemýšlím, jak by se tyto informace daly popsat jednodušší formou, které by i dítě bylo schopno porozumět. Jak probíhá např. běžná výuka matematiky? Nejdříve se naučíme čísla do 10, sčítání, odčítání atd... Začínáme od jednoduchých informací k těm složitějším. A ti, které daný obor zajímá, pokračují např. na MFF. Neměla by i takto probíhat výuka koncepce? V čem je jiná než ostatní exaktní vědy? Proč se v konceptuálním hnutí pohybují v drtivé většině muži? Proč se o koncepci nezajímají ženy, přičemž jistě obsahuje témata, která by je zajímala? Jak chceme žít v partnerském souladu a vychovávat děti, pokud bude mít každý partner jiné představy o životě? Tím jsem chtěl jen upozornit, že není třeba vše házet do koše, tak je to zde předkládáno. Ačkoliv teprve v budoucnu uvidíme Vojtěnkovu pozitivní či negativní roli v konceptuálním hnutí ve své plnosti a evoluci. 25:2 Ten, jehož je království na nebesích i na zemi a jenž si nevzal pro sebe dítě žádné a společníka žádného ve vládě nemá On všechny věci stvořil a každé její osud (míru) určil. Šťastný Nový rok s Metelicí...

Zdravím, dle Sókratovské dialektiky, by celá tato analytika měla být vedena v intencích: nejdříve popíšu s čím souhlasím a následně s čím nesouhlasím. A to i v případě Vojtěnkova. Zde prosím o vyjádření Tauruse, zda takto vnímal a pracoval?


Tak přesně tohle dělala řada konceptuálů, včetně Tarana. Brala to, jako kritiku, rozebírala téze Vojtěnkova: "Ach jo, bylo to sice drsné, ale podívejme se, jestli Vojtěnkov nemá v něčem pravdu"...


Ale nikdo z ních v tom neuviděl řídicí manévr!
Řídicí, v tom smyslu, jak jsem to rozebral:


 • název "Proč chcípla KOBa"
 • datum ohlašení
 • věci, které jsou v příkrém rozporu z koncepci
 • Veličko na konci, jako příjemce zprávy

A dále, co jsem ani neuvédl v textu, hned první věta pod videem:
Артём Войтенков: Почему сдохла КОБа? Ошибки в распространении учения привели к затуханию интереса к Концепции Общественной Безопасности.


Vojtěnkov: Proč chcípla KOBa? Chyby v šíření učení, které přivedly k vyčpení zájmu o KSB.


Tj. píše se rok 2018. půl roku po smrtí Zaznobina.
Otázka? Vojtěnkov hodnotí ten půlrok, který uběhl po smrtí Zaznobina (příliš brzy na nějaké hodnocení, teprve v září se konal Pětěrburgský konceptuální fórum, na kterém se řešil další vývoj koncepce)
nebo Vojtěnkov hodnotí delší časové období, zahrnující činnost Zaznobina, jako šířítele koncepce?


Dle logiky, to druhé.


Tj. Nový VP SSSR, jehož představitelem je Veličko, svoji účasti v té frašce s Vojtěnkovem, nepřímo potvrzuje, že Zaznobin měl chyby a oni to budou dělat lépe. Nebo mají k tomu nakročeno, aby to bylo lepší.
(V ohlašení - byly chyby, v umlčení - chyby byly během činnosti Zaznobina)


K jakému stavu přivedl nový AK VP SSSR konceptuální prostředí za tři roky ?


Dělejte závěry!


Mně je vytykán (obzvlášť v soukromých mailech) dvojí metr v hodnocení Pjakina a VP SSSR, jehož tváří je Veličko.


Ano, jiný metr mám na Pjakina, který pracuje na základě materiálů koncepce
a jiný metr mám na kolektiv VP SSSR, který ty materiály vytváří.


Chyby Pjakina na ten, či onen VF proces nejsou tak závažné a dají se korigovat, a hlavně, nemají takový vliv na globální procesy, konceptuální prostředí a stav společnosti.


Kdeždo chyby (omyly nebo záměrné ) VP SSSR už mají vliv nejen na globální procesy, na konceptuální prostředí, na analytiku a na stav společnosti, jako celek.


Protože VP SSSR má být majákem, který má dovést loď (planetu Zemi) v rozbouřeném oceánu k cíli. Ten má ukazovat cestu, ne Pjakin.


Pjakin by správně měl podchytit směr udávaný VP SSSR, rozvinout jeho myšlenky a donést svým posluchačům. A ostatní konceptuálové také. Jako v sehraném orkestru, kde správně funguje dirigent.


Takhle to fungovalo za Zaznobina i když zde někdo nadlehčuje jeho osobní přínos, nikdo ještě nezrušil úlohu osobnosti v historií. Stejně, jako u Stalina nebo Putina.


Takže tak. Jak dneska hraje orkestr, vedený kolektivem, obsluhujícím značku VP SSSR, perfektně a sladěně...?


Někomu se třeba zdá, že stačí vyměnit "houslistu" Pjakina a vše bude v ažuru...


[quote="pid:50283, uid:226"]Zdravím, dle Sókratovské dialektiky, by celá tato analytika měla být vedena v intencích: nejdříve popíšu s čím souhlasím a následně s čím nesouhlasím. A to i v případě Vojtěnkova. Zde prosím o vyjádření Tauruse, zda takto vnímal a pracoval?[/quote] Tak přesně tohle dělala řada konceptuálů, včetně Tarana. Brala to, jako kritiku, rozebírala téze Vojtěnkova: "Ach jo, bylo to sice drsné, ale podívejme se, jestli Vojtěnkov nemá v něčem pravdu"... Ale nikdo z ních v tom neuviděl řídicí manévr! **Řídicí**, v tom smyslu, jak jsem to rozebral: - název "Proč chcípla KOBa" - datum ohlašení - věci, které jsou v příkrém rozporu z koncepci - Veličko na konci, jako příjemce zprávy A dále, co jsem ani neuvédl v textu, hned první věta pod videem: Артём Войтенков: Почему сдохла КОБа? Ошибки в распространении учения привели к затуханию интереса к Концепции Общественной Безопасности. Vojtěnkov: Proč chcípla KOBa? **Chyby v šíření učení**, které přivedly k vyčpení zájmu o KSB. Tj. píše se rok 2018. půl roku po smrtí Zaznobina. Otázka? Vojtěnkov hodnotí ten půlrok, který uběhl po smrtí Zaznobina (příliš brzy na nějaké hodnocení, teprve v září se konal Pětěrburgský konceptuální fórum, na kterém se řešil další vývoj koncepce) nebo Vojtěnkov hodnotí delší časové období, zahrnující činnost Zaznobina, jako šířítele koncepce? Dle logiky, to druhé. Tj. Nový VP SSSR, jehož představitelem je Veličko, svoji účasti v té frašce s Vojtěnkovem, nepřímo potvrzuje, že Zaznobin měl chyby a oni to budou dělat lépe. Nebo mají k tomu nakročeno, aby to bylo lepší. (V ohlašení - byly chyby, v umlčení - chyby byly během činnosti Zaznobina) K jakému stavu přivedl nový AK VP SSSR konceptuální prostředí za tři roky ? Dělejte závěry! Mně je vytykán (obzvlášť v soukromých mailech) dvojí metr v hodnocení Pjakina a VP SSSR, jehož tváří je Veličko. Ano, jiný metr mám na Pjakina, který pracuje na základě materiálů koncepce a jiný metr mám na kolektiv VP SSSR, který ty materiály vytváří. Chyby Pjakina na ten, či onen VF proces nejsou tak závažné a dají se korigovat, a hlavně, nemají takový vliv na globální procesy, konceptuální prostředí a stav společnosti. Kdeždo chyby (omyly nebo záměrné ) VP SSSR už mají vliv nejen na globální procesy, na konceptuální prostředí, na analytiku a na stav společnosti, jako celek. Protože VP SSSR má být majákem, který má dovést loď (planetu Zemi) v rozbouřeném oceánu k cíli. Ten má ukazovat cestu, ne Pjakin. Pjakin by správně měl podchytit směr udávaný VP SSSR, rozvinout jeho myšlenky a donést svým posluchačům. A ostatní konceptuálové také. Jako v sehraném orkestru, kde správně funguje dirigent. Takhle to fungovalo za Zaznobina i když zde někdo nadlehčuje jeho osobní přínos, nikdo ještě nezrušil úlohu osobnosti v historií. Stejně, jako u Stalina nebo Putina. Takže tak. Jak dneska hraje orkestr, vedený kolektivem, obsluhujícím značku VP SSSR, perfektně a sladěně...? Někomu se třeba zdá, že stačí vyměnit "houslistu" Pjakina a vše bude v ažuru...
Upravené 30. 12. 2021 o 15:33

Ale nikdo z ních v tom neuviděl řídicí manévr!
Řídicí, v tom smyslu, jak jsem to rozebral:
název "Proč chcípla KOBa"
datum ohlašení
věci, které jsou v příkrém rozporu z koncepci
Veličko na konci, jako příjemce zprávy

Ale to je jen tvůj pohled na celou věc a těch pohledů může být nekonečné množství. Na základě jaké metodologie určuješ, co je pravda a co není? Reálně nevíš, jak nad tímto manévrem uvažuje Veličko z pohledu NF a co jeho cílem. Stejně tak musíme vzít v potaz, že Vojtěnkov tím kritizuje práci, na které se i Veličko podílel.


Doporučuji všem, aby si přečetli předmětný přepis videa a popřemýšleli nad intencí pravda/lež vlastní hlavou. Ačkoliv s mnohými vyjádřeními Vojtěnkova nesouhlasím a je mi jeho projev takřka odporný.


[quote="pid:50312, uid:158"]Ale nikdo z ních v tom neuviděl řídicí manévr! Řídicí, v tom smyslu, jak jsem to rozebral: název "Proč chcípla KOBa" datum ohlašení věci, které jsou v příkrém rozporu z koncepci Veličko na konci, jako příjemce zprávy[/quote] Ale to je jen tvůj pohled na celou věc a těch pohledů může být nekonečné množství. Na základě jaké metodologie určuješ, co je pravda a co není? Reálně nevíš, jak nad tímto manévrem uvažuje Veličko z pohledu NF a co jeho cílem. Stejně tak musíme vzít v potaz, že Vojtěnkov tím kritizuje práci, na které se i Veličko podílel. Doporučuji všem, aby si přečetli předmětný přepis videa a popřemýšleli nad intencí pravda/lež vlastní hlavou. Ačkoliv s mnohými vyjádřeními Vojtěnkova nesouhlasím a je mi jeho projev takřka odporný.

Ale to je jen tvůj pohled na celou věc a těch pohledů může být nekonečné množství. Na základě jaké metodologie určuješ, co je pravda a co není?


Však můžeš nabídnout svoji verzí, když je jích takové nekonečné množství, posoudíme. Netvrdím, že mám patent na rozum.


[quote="pid:50341, uid:226"]Ale to je jen tvůj pohled na celou věc a těch pohledů může být nekonečné množství. Na základě jaké metodologie určuješ, co je pravda a co není?[/quote] Však můžeš nabídnout svoji verzí, když je jích takové nekonečné množství, posoudíme. Netvrdím, že mám patent na rozum.

Doporučuji všem, aby si přečetli předmětný přepis videa a popřemýšleli nad intencí pravda/lež vlastní hlavou. Ačkoliv s mnohými vyjádřeními Vojtěnkova nesouhlasím a je mi jeho projev takřka odporný.

Tomu se říká schizofrenie . Je mi to odporné , ale nemohu se toho vzdát .Část osobnosti to vyžaduje , část to zavrhuje .


[quote="pid:50341, uid:226"]Doporučuji všem, aby si přečetli předmětný přepis videa a popřemýšleli nad intencí pravda/lež vlastní hlavou. Ačkoliv s mnohými vyjádřeními Vojtěnkova nesouhlasím a je mi jeho projev takřka odporný.[/quote] Tomu se říká schizofrenie . Je mi to odporné , ale nemohu se toho vzdát .Část osobnosti to vyžaduje , část to zavrhuje .

Tomu se říká schizofrenie . Je mi to odporné , ale nemohu se toho vzdát .Část osobnosti to vyžaduje , část to zavrhuje .


I Hitler, Trockij či Soros měli v některých svých úvahách pravdu. Ale evidentně ty svojí hlavu máš jen, aby nepršelo do krku. Přemýšlet netřeba...


[quote="pid:50349, uid:185"]Tomu se říká schizofrenie . Je mi to odporné , ale nemohu se toho vzdát .Část osobnosti to vyžaduje , část to zavrhuje .[/quote] I Hitler, Trockij či Soros měli v některých svých úvahách pravdu. Ale evidentně ty svojí hlavu máš jen, aby nepršelo do krku. Přemýšlet netřeba...

Taurusi děkuji za překlad a zpracování příspěvků ...


Vojtěnkov sesbíral do svého videa několik zajímavých postřehů směrem k nedostatečnému šíření KSB. Ty postřehy určitě nejsou jeho, protože zaznívaly i dříve (cca 2014-15, když ještě byly diskuse k článkům na leva-netu). K některé z nich jsou i inspirativní (alespoň pro mě) a dlouhodobě se je snažím vyřešit (např. to zjednodušení pro masy neschopné nastudovat dlouhé texty). Jenže z dikce a následných události ukazují, že jejich podchycení nebylo záměrem toho videa. Tj. že nad obsahem převládá Taurusova interpretace řídícího manévru. ... a pocity z toho možného a zatím plně nepochopeného manévru nemám vůbec dobré.


Co se týká vysvětlení pojmu soubornost pomocí mafie, tak samostatně mi to přišlo pochopitelné ... ale v souvislosti s navazujícími procesy po červnu 2018 to je problematické.


Z hlediska realizace plné funkce řízení mám pocit, že prediktor 1 koncepce = autorský kolektiv VP SSSR spěje k zániku resp. ztrátě prestiže (schopnosti něco ovlivňovat).
Prediktor 2 nebyl definovaný ani předtím.


Některé výtky VP SSSR vůči Pjakinovi (nepoužívání tandemního principu) jsou závažné jen pokud by Pjakin opustil roli analytika politického VF dění a aspiroval na roli prediktoru koncepce.


Před tímto dílem jsem chtěl navrhnout komunitě studentů koncepce vyslat emisary/diplomaty na urovnání konfliktu VP SSSR x Pjakin. Po tomto dílu jsem pro probuzení (sebeuvědomění) prediktoru CZ/SK. Chceme-li být někdy suveréní, nemůžeme spoléhat na to, že to v Rusku "dobře dopadne" a tím pádem to dobře dopadne u nás.


Taurusi děkuji za překlad a zpracování příspěvků ... Vojtěnkov sesbíral do svého videa několik zajímavých postřehů směrem k nedostatečnému šíření KSB. Ty postřehy určitě nejsou jeho, protože zaznívaly i dříve (cca 2014-15, když ještě byly diskuse k článkům na leva-netu). K některé z nich jsou i inspirativní (alespoň pro mě) a dlouhodobě se je snažím vyřešit (např. to zjednodušení pro masy neschopné nastudovat dlouhé texty). Jenže z dikce a následných události ukazují, že jejich podchycení nebylo záměrem toho videa. Tj. že nad obsahem převládá Taurusova interpretace řídícího manévru. ... a pocity z toho možného a zatím plně nepochopeného manévru nemám vůbec dobré. Co se týká vysvětlení pojmu soubornost pomocí mafie, tak samostatně mi to přišlo pochopitelné ... ale v souvislosti s navazujícími procesy po červnu 2018 to je problematické. Z hlediska realizace plné funkce řízení mám pocit, že prediktor 1 koncepce = autorský kolektiv VP SSSR spěje k zániku resp. ztrátě prestiže (schopnosti něco ovlivňovat). Prediktor 2 nebyl definovaný ani předtím. Některé výtky VP SSSR vůči Pjakinovi (nepoužívání tandemního principu) jsou závažné jen pokud by Pjakin opustil roli analytika politického VF dění a aspiroval na roli prediktoru koncepce. Před tímto dílem jsem chtěl navrhnout komunitě studentů koncepce vyslat emisary/diplomaty na urovnání konfliktu VP SSSR x Pjakin. Po tomto dílu jsem pro probuzení (sebeuvědomění) prediktoru CZ/SK. Chceme-li být někdy suveréní, nemůžeme spoléhat na to, že to v Rusku "dobře dopadne" a tím pádem to dobře dopadne u nás.
Upravené 30. 12. 2021 o 18:20

Však můžeš nabídnout svoji verzí, když je jích takové nekonečné množství, posoudíme. Netvrdím, že mám patent na rozum.


Právě proto jsem osobně vyňal jedno z klíčových témat a snažil se ho popsat v rámci úrovně, která je srozumitelná snad každému a lze o ní diskutovat tak, že každému bude patrné, co je a není životní pravdou.


Což se nedá říci o popisu subjektivního pohledu na řídící manévr, kde neznáme všechny proměnné a pohybujeme se v rámci mnohovariantního scénáře.


[quote="pid:50345, uid:158"]Však můžeš nabídnout svoji verzí, když je jích takové nekonečné množství, posoudíme. Netvrdím, že mám patent na rozum.[/quote] Právě proto jsem osobně vyňal jedno z klíčových témat a snažil se ho popsat v rámci úrovně, která je srozumitelná snad každému a lze o ní diskutovat tak, že každému bude patrné, co je a není životní pravdou. Což se nedá říci o popisu subjektivního pohledu na řídící manévr, kde neznáme všechny proměnné a pohybujeme se v rámci mnohovariantního scénáře.

I Hitler, Trockij či Soros měli v některých svých úvahách pravdu. Ale evidentně ty svojí hlavu máš jen, aby nepršelo do krku. Přemýšlet netřeba...

A která polovička si to myslí . Ta pravá , nebo levá . Vybíráš si zajímavé postavy z historie i současnosti . Zvláštní směr zájmu a fascinace .


[quote="pid:50354, uid:226"]I Hitler, Trockij či Soros měli v některých svých úvahách pravdu. Ale evidentně ty svojí hlavu máš jen, aby nepršelo do krku. Přemýšlet netřeba...[/quote] A která polovička si to myslí . Ta pravá , nebo levá . Vybíráš si zajímavé postavy z historie i současnosti . Zvláštní směr zájmu a fascinace .

Což se nedá říci o popisu subjektivního pohledu na řídící manévr, kde neznáme všechny proměnné a pohybujeme se v rámci mnohovariantního scénáře.


Nezlob se, ale s takovým přístupem bychom nemohli ani hodnotit politické manévry, jelikož nikdy neznáme všechná fakta.


Souhlasíš s tím, že v době provedení manévru "Proč chcípla KOBa?" konceptuální prostředí po smrtí Zaznobina, zatčení Jefimova a neshod Pjakina s VP SSSR nebylo stabilní?


Provádět v takovém prostředí manévr "Proč chcípla KOBa?" znamenalo vnášet do beztak nestabilního prostředí další zmatek a rozbroje?


Kdo byl teda subjektem provedení toho manévru, nějaký dobrodinec nebo nepřítel?


Asi se shodneme, že to nebyl žádný dobrodinec.
Protože za A - samotný název, který má v sobě jak narážku na smrt KSB, tak narážku na smrt Stalina.


Za B - datum, který má připomenout zatčení kolegy, přítele.


Za C - jestli řídicím subjektem manévru je nepřítel, proč
se toho manévru účastní Veličko? Je sám subjektem nebo z nějakého důvodu musel?
Proč asi musel, jaké by mohl mít důvody?


 • vyhrožovali mu,
 • protože takové akce z principu má rád (ironie)

Pokud byl Veličko subjektem, tak co tím sledoval, ještě více destabilizovat konceptuální prostředí? Nebo si myslel, že ho naopak stabilizije?(cióž je nesmysl)


Za D - proč zkoumat rádoby dobrá doporučení subjektu manévru, když o něm víme, že přítel to není a nezaměřit se hned na špatná doporučení, která mají poškodit hnutí?


Jestli ti přinesou otrávené jabko a ty to vidíš, tak se nebudeš nejdříve hodiny rozplývat nad tím, jak je krásné a červeňoučké, a ochutnávat to. Začneš se pídit po tom, kdo tě chce otrávit.


S čím zde nesouhlasíš nebo co ti připadá nesmyslné a jaká další vysvětlení případně máš?


[quote="pid:50357, uid:226"]Což se nedá říci o popisu subjektivního pohledu na řídící manévr, kde neznáme všechny proměnné a pohybujeme se v rámci mnohovariantního scénáře.[/quote] Nezlob se, ale s takovým přístupem bychom nemohli ani hodnotit politické manévry, jelikož nikdy neznáme všechná fakta. Souhlasíš s tím, že v době provedení manévru "Proč chcípla KOBa?" konceptuální prostředí po smrtí Zaznobina, zatčení Jefimova a neshod Pjakina s VP SSSR nebylo stabilní? Provádět v takovém prostředí manévr "Proč chcípla KOBa?" znamenalo vnášet do beztak nestabilního prostředí další zmatek a rozbroje? Kdo byl teda subjektem provedení toho manévru, nějaký dobrodinec nebo nepřítel? Asi se shodneme, že to nebyl žádný dobrodinec. Protože za A - samotný název, který má v sobě jak narážku na smrt KSB, tak narážku na smrt Stalina. Za B - datum, který má připomenout zatčení kolegy, přítele. Za C - jestli řídicím subjektem manévru je nepřítel, proč se toho manévru účastní Veličko? Je sám subjektem nebo z nějakého důvodu musel? Proč asi musel, jaké by mohl mít důvody? - vyhrožovali mu, - protože takové akce z principu má rád (ironie) Pokud byl Veličko subjektem, tak co tím sledoval, ještě více destabilizovat konceptuální prostředí? Nebo si myslel, že ho naopak stabilizije?(cióž je nesmysl) Za D - proč zkoumat rádoby dobrá doporučení subjektu manévru, když o něm víme, že přítel to není a nezaměřit se hned na špatná doporučení, která mají poškodit hnutí? Jestli ti přinesou otrávené jabko a ty to vidíš, tak se nebudeš nejdříve hodiny rozplývat nad tím, jak je krásné a červeňoučké, a ochutnávat to. Začneš se pídit po tom, kdo tě chce otrávit. S čím zde nesouhlasíš nebo co ti připadá nesmyslné a jaká další vysvětlení případně máš?

@TauRus:
Konečně jsem se podívala na video s oním Vojtěnkovem - což je pro mě neznámá persóna. A teď se tě zeptám: Vážně mu přikládáš takový význam?
Podívala jsem se na jeho kanále i na jiné "výtvory" - a usoudila jsem, že je to pouhý nemakačenko a neumětel, co se chce živit "v síti" svými nicneříkajícími výprsky. Však i komentáře tam má "divné" - aspoň já z nich usoudila, že moc obdivovatelů tedy nemá...
Ten magor je úroveň, jakých i u nás najdeš mraky. Hraje si na "velkého blogera" a nejde mu to. Má dokonce i nějaký ryze placený kanál, na který lidi láká (100 rublů/měs) - a nějak se mu to nedaří. Koukla jsem na několik jeho videí, mj. i na video s lákavým názvem "Jak ubozí ekologové zvítězili nad naftaři". Za sedm minut "rozboru" jsem se dozvěděla.... jedno velké NIC! A tomuhle nemehlu mám přikládat váhu? smile
Situaci s Veličkem na konci toho "citlivého" videa bych posoudila úplně jinak. Podle cedulek na krku byli oba účastníky nějaké přednášky - a Veličko tam přednášel a byl možná i pořadatelem - podle červené cedulky. Šílený bloger měl cedulku modrou - tedy byl jen posluchačem. No a po přednášce - nebo během přestávky - se bloger k Veličkovi přimotal s nadšením o KSB, ale že má určité nějaké výhrady, které by potřeboval později prodiskutovat. A že je bloger, má svůj kanál a chce si Veličkovu reakci natočit pro své diváky.
Takže ten Veličko vůbec nemusel vědět, kam bloger šoupne tu jeho reakci a co k tomu přimotá za omáčku. Prostě - Veličko jen vyjádřil, že KSB je otevřená diskusi i kritice, že má každý právo se k ní vyjádřit.
Takových situací přece známe mnoho i z našeho mediálně - virtuálního světa, ne? Každopádně - ten chlap je vtěrka, podvodník a hochštapler, jakým u nás žádnou pozornost nedáváme. A ještě se zeptám, jestli má ještě nějaké jiné video, kde by se Veličko nějak podílel na "informacích". Já na tom kanále žádné nenašla - ale nevylučuju, že jsem špatně hledala.

 • kanál má na túbku -

@TauRus: Konečně jsem se podívala na video s oním Vojtěnkovem - což je pro mě neznámá persóna. A teď se tě zeptám: **Vážně mu přikládáš takový význam?** Podívala jsem se na jeho kanále i na jiné "výtvory" - a usoudila jsem, že je to pouhý nemakačenko a neumětel, co se chce živit "v síti" svými nicneříkajícími výprsky. Však i komentáře tam má "divné" - aspoň já z nich usoudila, že moc obdivovatelů tedy nemá... Ten magor je úroveň, jakých i u nás najdeš mraky. Hraje si na "velkého blogera" a nejde mu to. Má dokonce i nějaký ryze placený kanál, na který lidi láká (100 rublů/měs) - a nějak se mu to nedaří. Koukla jsem na několik jeho videí, mj. i na video s lákavým názvem "Jak ubozí ekologové zvítězili nad naftaři". Za sedm minut "rozboru" jsem se dozvěděla.... jedno velké NIC! A tomuhle nemehlu mám přikládat váhu? :) Situaci s Veličkem na konci toho "citlivého" videa bych posoudila úplně jinak. Podle cedulek na krku byli oba účastníky nějaké přednášky - a Veličko tam přednášel a byl možná i pořadatelem - podle červené cedulky. Šílený bloger měl cedulku modrou - tedy byl jen posluchačem. No a po přednášce - nebo během přestávky - se bloger k Veličkovi přimotal s nadšením o KSB, ale že má určité nějaké výhrady, které by potřeboval později prodiskutovat. A že je bloger, má svůj kanál a chce si Veličkovu reakci natočit pro své diváky. **Takže ten Veličko vůbec nemusel vědět, kam bloger šoupne tu jeho reakci a co k tomu přimotá za omáčku.** Prostě - Veličko jen vyjádřil, že KSB je otevřená diskusi i kritice, že má každý právo se k ní vyjádřit. Takových situací přece známe mnoho i z našeho mediálně - virtuálního světa, ne? Každopádně - ten chlap je vtěrka, podvodník a hochštapler, jakým u nás žádnou pozornost nedáváme. **A ještě se zeptám, jestli má ještě nějaké jiné video, kde by se Veličko nějak podílel na "informacích".** Já na tom kanále žádné nenašla - ale nevylučuju, že jsem špatně hledala. - kanál má na túbku -
Upravené 30. 12. 2021 o 20:53

. A ještě se zeptám, jestli má ještě nějaké jiné video, kde by se Veličko nějak podílel na "informacích". Já na tom kanále žádné nenašla - ale nevylučuju, že jsem špatně hledala.


Samozřejmě, že má. Vojtěnkov natočil s Veličkem sérii "hovorů o životě". Každé video 1,5 -2 hodiny, 15 cyklů. Jelikož dostával přednášky přímo od Velička, byl velice v obrazu, o čem je KSB.
https://mediamera.ru/post/20642
Asi bych ho nehodnotil, jako povrchního blbce.


Za druhé, Veličko sám v jednom videi vysvětloval: Nenadávejte Artjomovi, všechno bylo čestné. Artjom mi zavolal a řekl, že natočil video a jestli bych se mohl k tomu videu vyjádřit. Jsem souhlasil.
Veličko se vyjádřoval k nějakému videu, které neviděl? To snad ne.


Teď mě napadá, kdo financuje PoznavatěljnojeTV? Tam by mohl být objednavatel toho videa.


[quote="pid:50379, uid:203"]. A ještě se zeptám, jestli má ještě nějaké jiné video, kde by se Veličko nějak podílel na "informacích". Já na tom kanále žádné nenašla - ale nevylučuju, že jsem špatně hledala.[/quote] Samozřejmě, že má. Vojtěnkov natočil s Veličkem sérii "hovorů o životě". Každé video 1,5 -2 hodiny, 15 cyklů. Jelikož dostával přednášky přímo od Velička, byl velice v obrazu, o čem je KSB. https://mediamera.ru/post/20642 Asi bych ho nehodnotil, jako povrchního blbce. Za druhé, Veličko sám v jednom videi vysvětloval: Nenadávejte Artjomovi, všechno bylo čestné. Artjom mi zavolal a řekl, že natočil video a jestli bych se mohl k tomu videu vyjádřit. Jsem souhlasil. Veličko se vyjádřoval k nějakému videu, které neviděl? To snad ne. Teď mě napadá, kdo financuje PoznavatěljnojeTV? Tam by mohl být objednavatel toho videa.

Kromě toho, kdo financuje Vojtenkova by bylo zajímavé podívat se na seznam témat, která Vojtenkov ozvučuje (Předpokládám, že to nebude jen KSB)


Kromě toho, kdo financuje Vojtenkova by bylo zajímavé podívat se na seznam témat, která Vojtenkov ozvučuje (Předpokládám, že to nebude jen KSB)

Len taká zvláštna paralela...


Film Matrix mal byť odpoveďou na prvé vydanie mŕtvej vody. Hovoril to sám Zaznobin. Ak sa dobre pamätám, tak tuším spomínal, že to elektronicky posielali Američanom, mali to na diskete, či čo. Potom prišla odpoveď v podobe filmu Matrix. Matrix je umelá realita budovaná GP, SION je komunita prebudených (VP ZSSR), ktorí dopomohli k zrodu Nea (koncepcie). Neo je nádej na porazenie matrixu (nová koncepcia bojuje so starou koncepciou). Stroje môžu symbolizovať cudziu koncepciu: pre ľudí žijúcich v matrixe sú stroje neviditeľné (spiaci žijú vo virtuálnom svete), vidieť ich môžu len ľudia, ktorí užili červenú tabletku, alebo sa v novej realite narodili.


V roku 2018 sa čosi deje...


V roku 2021 prichádza do kín štvrtý diel "trilógie". Tam sú okrem iného také repliky, ktoré miestni recenzisti opísali týmito slovami (preberám z textu niektorých nickov vo vedľajšom vlákne o tomto filme. Zvýraznenie hrubým je moje. Kurzívou sú označené moje dodatky k textu):


"Ak pozriem na odstup času, tak nový matrix priniesol informáciu o novej koncepcii, ktorou pôjde vývoj človeka v nasledujúce roky. Je to zmena po 20 rokoch. Ako aj hovorili vo filme, starý sion padol."


"Sion už nie je, ľudia sa už neboja strojov
Nie všetci sú nažive a tento svet zanecháva úplne iný dojem, než ten, do ktorého Neo (koncepcia) prvýkrát vstúpil. Sion už neexistuje, ľudia, ktorí ostali, už nežijú v strachu zo strojov a niektorí dokonca spolupracujú s ľuďmi. Podľa tejto teórie už bývalý vodca Morfeus (Laurence Fishburne) zomrel (V.M.Zaznobin). Na jeho miesto nastúpila Niobe (Jada Pinkett Smith) (Zaznobinov nástupca)."


"Ještě k Sionu, v původním městě byla pro lidstvo nedůležitější svoboda a byli ochotni za ni zemřít. V novém městě, o které má Niobe takovou obavu, prodali svobodu za spolupráci se stroji a tělesné prožitky - dobrý alkohol versus Doserův patok a výtečné jahody. Pokud se vzdáme toho nejdůležitějšího, výměnou za něco pomíjivého, může to znamenat jen jedno - to co dnes vidíme všude kolem sebe."


https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3011/pokra%C4%8Dovanie-matrixu-prich%C3%A1dza-takmer-dvadsa%C5%A5-rokov-po-ukon%C4%8Den%C3%AD-tril%C3%B3gie


Mohol by byť Matrix 4 aj dnes odkazom GP pre VP ZSSR a priaznivcov koncepcie? Stratil Neo "krídla", alebo si to len GP myslí?


Len taká zvláštna paralela... Film Matrix mal byť odpoveďou na prvé vydanie mŕtvej vody. Hovoril to sám Zaznobin. Ak sa dobre pamätám, tak tuším spomínal, že to elektronicky posielali Američanom, mali to na diskete, či čo. Potom prišla odpoveď v podobe filmu Matrix. **Matrix** je umelá realita budovaná GP, **SION** je komunita prebudených (VP ZSSR), ktorí dopomohli k zrodu **Nea** (koncepcie). Neo je nádej na porazenie matrixu (nová koncepcia bojuje so starou koncepciou). **Stroje** môžu symbolizovať cudziu koncepciu: pre ľudí žijúcich v matrixe sú stroje neviditeľné _(spiaci žijú vo virtuálnom svete)_, vidieť ich môžu len ľudia, ktorí užili červenú tabletku, alebo sa v novej realite narodili. V roku 2018 sa čosi deje... V roku 2021 prichádza do kín štvrtý diel "trilógie". Tam sú okrem iného také repliky, ktoré miestni recenzisti opísali týmito slovami _(preberám z textu niektorých nickov vo vedľajšom vlákne o tomto filme. Zvýraznenie hrubým je moje. Kurzívou sú označené moje dodatky k textu)_: "Ak pozriem na odstup času, tak nový matrix priniesol informáciu o novej koncepcii, ktorou pôjde vývoj človeka v nasledujúce roky. Je to zmena po 20 rokoch. Ako aj hovorili vo filme, **starý sion padol**." "Sion už nie je, ľudia sa už neboja strojov Nie všetci sú nažive a tento svet zanecháva úplne iný dojem, než ten, do ktorého Neo _(koncepcia)_ prvýkrát vstúpil. Sion už neexistuje, ľudia, ktorí ostali, už nežijú v strachu zo strojov a niektorí dokonca spolupracujú s ľuďmi. Podľa tejto teórie už bývalý vodca **Morfeus** (Laurence Fishburne) **zomrel** _(V.M.Zaznobin)_. Na jeho miesto nastúpila Niobe (Jada Pinkett Smith) _(Zaznobinov nástupca)_." "Ještě k Sionu, v původním městě byla pro lidstvo nedůležitější svoboda a byli ochotni za ni zemřít. V novém městě, o které má Niobe takovou obavu, prodali svobodu za spolupráci se stroji a tělesné prožitky - dobrý alkohol versus Doserův patok a výtečné jahody. Pokud se vzdáme toho nejdůležitějšího, výměnou za něco pomíjivého, může to znamenat jen jedno - to co dnes vidíme všude kolem sebe." https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3011/pokra%C4%8Dovanie-matrixu-prich%C3%A1dza-takmer-dvadsa%C5%A5-rokov-po-ukon%C4%8Den%C3%AD-tril%C3%B3gie Mohol by byť Matrix 4 aj dnes odkazom GP pre VP ZSSR a priaznivcov koncepcie? Stratil Neo "krídla", alebo si to len GP myslí?
Upravené 30. 12. 2021 o 21:41

eď mě napadá, kdo financuje PoznavatěljnojeTV

Tak to najít neumím... Ale je to výborná otázka, protože ten bloger má pod tou samou hlavičkou i Pjakina a Něumyvakina. O Pjakinovi říká toto:
https://www.youtube.com/watch?v=zRejCV0WgUY
Neuráží, vypadá to, že vyjadřuje "svůj názor".
Pro ty, co nerozumějí: Bloger se znal se Slobodoljubovem, po jeho smrti nastoupil Pjakin. Vyrozuměla jsem, že i s ním se bloger zná. Pjakina poslouchal skoro tři roky a vyčítá mu, že se často mýlí a nepřiznává své chyby a to ani v konfrontaci. Jinak si ho bloger váží jako vzdělaného člověka.
Jinak - KSB vyčítá její přílišnou "akademičnost", složitost a tím nepřístupnost masám (obyčejných lidí). Tvrdí, že důležité věci jsou prosté a snadno vyjádřitelné.
Jinak - ty rozhovory s Veličkem znám - jen jsem se nikdy nezaobírala kanálem, který to vysílal. A toho blogera jsem měla problém poznat i teď po upozornění. Byl to ten krajní od okna? Nejsem si jistá.
Jako neumětela ho stále vidím a té mé "hantýrce" to neznamená blbce a dementa. Myslela jsem tím, že je "průhledný" = že je příliš vidět jeho cíl = mít co nejvíc odběratelů (diváků, posluchačů) a vydělávat na tom "dlouhý prachy".


[quote="pid:50383, uid:158"]eď mě napadá, kdo financuje PoznavatěljnojeTV[/quote] Tak to najít neumím... Ale je to výborná otázka, protože ten bloger má pod tou samou hlavičkou i Pjakina a Něumyvakina. O Pjakinovi říká toto: https://www.youtube.com/watch?v=zRejCV0WgUY Neuráží, vypadá to, že vyjadřuje "svůj názor". Pro ty, co nerozumějí: Bloger se znal se Slobodoljubovem, po jeho smrti nastoupil Pjakin. Vyrozuměla jsem, že i s ním se bloger zná. Pjakina poslouchal skoro tři roky a vyčítá mu, že se často mýlí a nepřiznává své chyby a to ani v konfrontaci. Jinak si ho bloger váží jako vzdělaného člověka. Jinak - KSB vyčítá její přílišnou "akademičnost", složitost a tím nepřístupnost masám (obyčejných lidí). Tvrdí, že důležité věci jsou prosté a snadno vyjádřitelné. Jinak - ty rozhovory s Veličkem znám - jen jsem se nikdy nezaobírala kanálem, který to vysílal. A toho blogera jsem měla problém poznat i teď po upozornění. Byl to ten krajní od okna? Nejsem si jistá. Jako neumětela ho stále vidím a té mé "hantýrce" to neznamená blbce a dementa. Myslela jsem tím, že je "průhledný" = že je příliš vidět jeho cíl = mít co nejvíc odběratelů (diváků, posluchačů) a vydělávat na tom "dlouhý prachy".

Máš konkrétně, co říct?


Lin rozpisala co som naznacil - analytiku zakladas na videu Vojtenkova, Velicko nemusel ani tusit do akeho videa ho zakomponuje ale vinnik je jasny.
Vsjo jest charaso... a co mal ineho povedat, ked to plne koresponduje s tym co hovori - viera Bohu ze vsetko sa deje v ramci chapania a mravnosti vsetkych zucastnenych.
Vojtenka nesledujem, ale pasovat ho ako hovorca Velicka mi pride usmevne po tom ake otazky dokazal v besedach pokladat. a ked sa chceme bavit o VP SSSR, tak mne vychadza ze tie najvacsie kalibre zostali v utajeni a na verejnost sa dostala trojica. Vsetci su zradcovia, alebo ich "autoritar" Velicko dokazal umlcat? Hlupost. Cim viac sa v tom chce niekto hrabat, tym hlbsie do slepej ulicky sa dostavame. Nemame totiz informacie a motivaciu, preco prestali s pisanim knih. Uz mate vsetko osvojene, ze vam nieco chyba? Uz su ludia Clovekmi, ze mozno hovorit o subornosti a nie o mafii - pre opice a biorobotov. Ved tie knihy nechcu citat ani ludia, ktori sa zaujimaju o alternativu a ani chude knihy tomu nepomozu. Ako sa rozsirila KOB v Rusku za 30 rokov? Tak ze ju mnohi poznaju ale neovladaju. Tlacit na pilu je skodlive a vyvoj neurychlis, kon sa musi napit sam. Mozno az v poslednom krizovom stadiu, historia ine priklady moc nepozna a kolko ludi dnes ovlada dejiny aby sa z nich dokazali poucit?


Ako sa menily vody? Dnes sme sa ocitli presne v duchu pribehu Sufiho o zmene vody - koniec kapitalizmu a zaciatok novej epochy - bud rozvoja alebo tyranie. Kazdy narod ma na vyber akou cestou sa chce vydat. Riesit tu z tych ton uzitocneho informacneho materialu pojem mafia sa podoba presstitutskej obci, ktora oznaci Zemana za dezinformatora lebo povie ze ludi obmedzia v roku 2030 a nie 2040 ako sa uvadza oficialne. Mozme riesit podstatne temy, alebo aspon svoje zivoty kto na ine nema cas, uvadzat do zivota a noosfery Bozi zamer alebo spiklenecke teorie, zakial nas dusi spolocny nepriatel. Cesta k subornosti je este na dlho, pisem to cez vlastne chapanie - mat nacitane vedomosti neznamena mudrost. Mravnost je prvorada a s tou sa dostavi aj mudrost, netreba byt hovoriacou encyklopediou ako Velicko ci Stanek. Na to vacsina z nas uz aj tak nema schopnosti sedej kory... mravnost dokazeme ale zdokonalovat vsetci.


[quote="pid:50218, uid:158"]Máš konkrétně, co říct?[/quote] Lin rozpisala co som naznacil - analytiku zakladas na videu Vojtenkova, Velicko nemusel ani tusit do akeho videa ho zakomponuje ale vinnik je jasny. Vsjo jest charaso... a co mal ineho povedat, ked to plne koresponduje s tym co hovori - viera Bohu ze vsetko sa deje v ramci chapania a mravnosti vsetkych zucastnenych. Vojtenka nesledujem, ale pasovat ho ako hovorca Velicka mi pride usmevne po tom ake otazky dokazal v besedach pokladat. a ked sa chceme bavit o VP SSSR, tak mne vychadza ze tie najvacsie kalibre zostali v utajeni a na verejnost sa dostala trojica. Vsetci su zradcovia, alebo ich "autoritar" Velicko dokazal umlcat? Hlupost. Cim viac sa v tom chce niekto hrabat, tym hlbsie do slepej ulicky sa dostavame. Nemame totiz informacie a motivaciu, preco prestali s pisanim knih. Uz mate vsetko osvojene, ze vam nieco chyba? Uz su ludia Clovekmi, ze mozno hovorit o subornosti a nie o mafii - pre opice a biorobotov. Ved tie knihy nechcu citat ani ludia, ktori sa zaujimaju o alternativu a ani chude knihy tomu nepomozu. Ako sa rozsirila KOB v Rusku za 30 rokov? Tak ze ju mnohi poznaju ale neovladaju. Tlacit na pilu je skodlive a vyvoj neurychlis, kon sa musi napit sam. Mozno az v poslednom krizovom stadiu, historia ine priklady moc nepozna a kolko ludi dnes ovlada dejiny aby sa z nich dokazali poucit? Ako sa menily vody? Dnes sme sa ocitli presne v duchu pribehu Sufiho o zmene vody - koniec kapitalizmu a zaciatok novej epochy - bud rozvoja alebo tyranie. Kazdy narod ma na vyber akou cestou sa chce vydat. Riesit tu z tych ton uzitocneho informacneho materialu pojem mafia sa podoba presstitutskej obci, ktora oznaci Zemana za dezinformatora lebo povie ze ludi obmedzia v roku 2030 a nie 2040 ako sa uvadza oficialne. Mozme riesit podstatne temy, alebo aspon svoje zivoty kto na ine nema cas, uvadzat do zivota a noosfery Bozi zamer alebo spiklenecke teorie, zakial nas dusi spolocny nepriatel. Cesta k subornosti je este na dlho, pisem to cez vlastne chapanie - mat nacitane vedomosti neznamena mudrost. Mravnost je prvorada a s tou sa dostavi aj mudrost, netreba byt hovoriacou encyklopediou ako Velicko ci Stanek. Na to vacsina z nas uz aj tak nema schopnosti sedej kory... mravnost dokazeme ale zdokonalovat vsetci.

Mohol by byť Matrix 4 aj dnes odkazom GP pre VP ZSSR a priaznivcov koncepcie? Stratil Neo "krídla", alebo si to len GP myslí?

áno, je to odkaz, ale súvisí to skôr s tým, že aj v koncepcii sa treba pohnúť dopredu, pretože to ustrnulo, vulgárne povedané, v spore o tom, kto má pravdu, či Pjakin alebo VP SSSR.
Treba sa pohnúť k tomu najdôležitejšiemu, čo pekne rozobral Ferry tu: https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3011/pokra%C4%8Dovanie-matrixu-prich-aacute-dza-takmer-dvadsa%C5%A5-rokov-po-ukon%C4%8Den-iacute-tril-oacute-gie/1#post-50291
a o čom píše Sin Le Noble v celom svojom vianočnom vlákne.
Starý Sion, stará koncepcia neustále rieši len spoločenské systémy a supersystémy, ich riadenie a pod. No nech ako by sme to rozoberali, predikovali a korigovali, nech ako dobe by sme to chceli a zamýšľali, stále to dopadne ako vždy, ako doteraz, pretože zabúdame na ten najdôležitejší článok - na jedinca. A preto novou koncepciou nemá byť koncepcia rozvoja spoločnosti, ale predovšetkým koncepcia rozvoja jedinca k Človeku, a to bez posunu na ďalšiu úroveň, o ktorej Sin Le Noble píše vo svojom vlákne a na ktorú poukazuje Matrix 4 skrze Nea a Trinity, nebude možné.


[quote="pid:50387, uid:6"]Mohol by byť Matrix 4 aj dnes odkazom GP pre VP ZSSR a priaznivcov koncepcie? Stratil Neo "krídla", alebo si to len GP myslí?[/quote] áno, je to odkaz, ale súvisí to skôr s tým, že aj v koncepcii sa treba pohnúť dopredu, pretože to ustrnulo, vulgárne povedané, v spore o tom, kto má pravdu, či Pjakin alebo VP SSSR. Treba sa pohnúť k tomu najdôležitejšiemu, čo pekne rozobral Ferry tu: https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3011/pokra%C4%8Dovanie-matrixu-prich-aacute-dza-takmer-dvadsa%C5%A5-rokov-po-ukon%C4%8Den-iacute-tril-oacute-gie/1#post-50291 a o čom píše Sin Le Noble v celom svojom vianočnom vlákne. Starý Sion, stará koncepcia neustále rieši len spoločenské systémy a supersystémy, ich riadenie a pod. No nech ako by sme to rozoberali, predikovali a korigovali, nech ako dobe by sme to chceli a zamýšľali, stále to dopadne ako vždy, ako doteraz, pretože zabúdame na ten najdôležitejší článok - na jedinca. A preto novou koncepciou nemá byť koncepcia rozvoja spoločnosti, ale predovšetkým koncepcia rozvoja jedinca k Človeku, a to bez posunu na ďalšiu úroveň, o ktorej Sin Le Noble píše vo svojom vlákne a na ktorú poukazuje Matrix 4 skrze Nea a Trinity, nebude možné.

starý sion padol

Sion je původně název pevnosti, dobyté králem Davidem.
Ještě jsem film neviděla, ale jinak znám všechny ostatní díly - jsem fanoušek.
Překvapila mě ta nová postava - spíš její jméno - Niobé. Je to pyšná a rouhavá matka, která proto přišla o svých 14 dětí (někde se uvádí jen 12, bohové prý ušetřili jednoho chlapce a jedno děvče). Postava s takovým jménem je nástupce Morfea? Nevím si s tím rady...
Jinak - přednesl jsi zajímavou myšlenku.


[quote="pid:50387, uid:6"]starý sion padol[/quote] Sion je původně **název pevnosti**, dobyté králem Davidem. Ještě jsem film neviděla, ale jinak znám všechny ostatní díly - jsem fanoušek. Překvapila mě ta nová postava - spíš její jméno - Niobé. Je to pyšná a rouhavá matka, která proto přišla o svých 14 dětí (někde se uvádí jen 12, bohové prý ušetřili jednoho chlapce a jedno děvče). Postava s takovým jménem je nástupce Morfea? Nevím si s tím rady... Jinak - přednesl jsi zajímavou myšlenku.

Postava s takovým jménem je nástupce Morfea? Nevím si s tím rady...


Existovala ještě jedna Niobé - první smrtelníce, která spala se Zeusem.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%8F)


[quote="pid:50400, uid:203"]Postava s takovým jménem je nástupce Morfea? Nevím si s tím rady...[/quote] Existovala ještě jedna Niobé - první smrtelníce, která spala se Zeusem. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%8F)

Lin , Artjom je jen mluvící persona , která vykonává svěřenou funkci . Takový roztleskávač , který má zviditelnit určitý scénář , kterému se ostatní mají následně věnovat . Dnes to můžeš sledovat v přímém přenosu , u akce covid podvod . Jen se podívej na Prymulu , ten takto funguje celou dobu a k tomu si dohazuje své kšeftíky .
Pokud lidem předestřeš nějaký scénář , tak tím vyvoláš jejich pozornost , kterou bude následovat aktivita , ať už přijímající či odmítající . A obojí je pro zadavatele scénáře užitečné , protože přesně tak funguje overtonovo okno .
Artjomek není důležitý , sama uvádíš , že je to prodejná děvka , která hledá jakou zbytečnost ostatním nabídnout a vydělat na tom .
Důležitý je ten scénárista v pozadí , jeho důvody a očekávání . A tady se stačí podívat na zprávu a její body , které TauRus uvedl výše . Černé na bílém se tam uvádí udělat z KSB sektu , kde budou informace pro všechny a informace pro zasvěcené . Lidé se nemají přemáhat se studiem , stačí slovník KSB hesel , který tupcům dodá zdání zasvěcení do problematiky a k tomu jeden konec vařené nudle , kterou si uvážou kolem svého krku .
A teď si můžeš znovu zvážit ten důvod , proč je Pjakin v tomto tak hlasitý a proč riskuje otevřený rozkol v koncepci , který už ve skutečnosti probíhá a Pjakin ho svojí kritikou nasvítil pro veřejnost .


Lin , Artjom je jen mluvící persona , která vykonává svěřenou funkci . Takový roztleskávač , který má zviditelnit určitý scénář , kterému se ostatní mají následně věnovat . Dnes to můžeš sledovat v přímém přenosu , u akce covid podvod . Jen se podívej na Prymulu , ten takto funguje celou dobu a k tomu si dohazuje své kšeftíky . Pokud lidem předestřeš nějaký scénář , tak tím vyvoláš jejich pozornost , kterou bude následovat aktivita , ať už přijímající či odmítající . A obojí je pro zadavatele scénáře užitečné , protože přesně tak funguje overtonovo okno . Artjomek není důležitý , sama uvádíš , že je to prodejná děvka , která hledá jakou zbytečnost ostatním nabídnout a vydělat na tom . Důležitý je ten scénárista v pozadí , jeho důvody a očekávání . A tady se stačí podívat na zprávu a její body , které TauRus uvedl výše . Černé na bílém se tam uvádí udělat z KSB sektu , kde budou informace pro všechny a informace pro zasvěcené . Lidé se nemají přemáhat se studiem , stačí slovník KSB hesel , který tupcům dodá zdání zasvěcení do problematiky a k tomu jeden konec vařené nudle , kterou si uvážou kolem svého krku . A teď si můžeš znovu zvážit ten důvod , proč je Pjakin v tomto tak hlasitý a proč riskuje otevřený rozkol v koncepci , který už ve skutečnosti probíhá a Pjakin ho svojí kritikou nasvítil pro veřejnost .

Neuráží, vypadá to, že vyjadřuje "svůj názor".


Dobře, zkusím něco ze své intuice tak, aby to sedělo na toto nastavení Vojtejkovovi psychiky podle LIN, ale musíte mi pomoci, pokud budete chtít mé závěry sami ověřit.


Hledám video, které měl Vojtenkov s "Jevgenijem Fjodorovem" cca v letech 2013-15. Tehdy byl Fjodorov předseda nějakého vlivného výboru v dumě, později založil NOD a z Dumy se vytratil.


Tehdy hnutí okolo Megreho knih Zvonící Cedry předkládalo do Dumy "Zákon o Rodových pozemcích" a ten zákon prošel do výborů (tj. i k tomu kde předsedal Fjodorov) (mimochodem předchozí verze zákona o pár let dříve se nedostala ani do těch výborů), odkud byl poslán předkladateli k přepracování. ... Ten zákon sleduji a je nejspíš jedním z klíčových bodů, na kterých se točí jaká bude budoucnost ... formou Overtonových oken byl o 1-2 roky později vyhlášen Putinův program "Dálněvýchodní hektar" a možné jsou i další posuny z iniciativy Putina tímto směrem (např. nově budovaná města na Sibiři - to ale záleží, podle jaké koncepce se budou budovat).


A Vojtenkov se Fjodorova ptal na ten zákon ještě před tím rozhodnutím výboru o odeslání k přepracování. Fjodorov zákon ocenil (něco jako zajimavá občanská iniciativa hodná podpoření), ale zároveň ztrhal - vyčetl nějaké nedokonalosti a nedomyšlenosti. Podstatná je ale reakce Vojtenkova - ukázal citový zájem na kladném posouzení zákona (alespoň já si tak vysvětluji jeho mimoverbální gesta a povzdechnutí nad odpovědí).


Je-li tedy Vojtenkov příznivcem ZC, tak chápu, proč kritizuje složitý jazyk tlustých knih, protože mnohé věci, které jsou probírány jak v KSB, tak i ZC dokáže Anastasie v ZC vysvětlit pomocí příběhů i těm, co jedinou tlustou knihu plnou definic pojmů nikdy ani nevezmou do ruky, natož 60.


Co nechápu je, proč si k tomu nenašel citace z tlustých knih, kde samotný VP SSSR skepticky mluví o slabém statistickém dosahu abstraktně-logických pojednání typu marxismus a KSB a téměř 100% dosahu příběhů tehdejšího socialistického realismu na socialistickou společnost (tj. KOB realismus by měl stejný dosah téměř 100%).


Jestli mířil směrem, který naznačuji, tak zvolil nevhodnou formu. Jestli záměrně nevhodná kvůli tomu, aby lidi to jeho vyjádření studovali - tak Taurus potvrdil, že studovali, ale toho co se měli dobrat se nedobrali - takže jeho forma byla kontraproduktivní.


Považuji za pravděpodobné, že někdo využil jeho frustrace a podsunul mu ten text, včetně načasování.


[quote="pid:50393, uid:203"]Neuráží, vypadá to, že vyjadřuje "svůj názor".[/quote] Dobře, zkusím něco ze své intuice tak, aby to sedělo na toto nastavení Vojtejkovovi psychiky podle LIN, ale musíte mi pomoci, pokud budete chtít mé závěry sami ověřit. Hledám video, které měl Vojtenkov s "Jevgenijem Fjodorovem" cca v letech 2013-15. Tehdy byl Fjodorov předseda nějakého vlivného výboru v dumě, později založil NOD a z Dumy se vytratil. Tehdy hnutí okolo Megreho knih Zvonící Cedry předkládalo do Dumy "Zákon o Rodových pozemcích" a ten zákon prošel do výborů (tj. i k tomu kde předsedal Fjodorov) (mimochodem předchozí verze zákona o pár let dříve se nedostala ani do těch výborů), odkud byl poslán předkladateli k přepracování. ... Ten zákon sleduji a je nejspíš jedním z klíčových bodů, na kterých se točí jaká bude budoucnost ... formou Overtonových oken byl o 1-2 roky později vyhlášen Putinův program "Dálněvýchodní hektar" a možné jsou i další posuny z iniciativy Putina tímto směrem (např. nově budovaná města na Sibiři - to ale záleží, podle jaké koncepce se budou budovat). A Vojtenkov se Fjodorova ptal na ten zákon ještě před tím rozhodnutím výboru o odeslání k přepracování. Fjodorov zákon ocenil (něco jako zajimavá občanská iniciativa hodná podpoření), ale zároveň ztrhal - vyčetl nějaké nedokonalosti a nedomyšlenosti. Podstatná je ale reakce Vojtenkova - ukázal citový zájem na kladném posouzení zákona (alespoň já si tak vysvětluji jeho mimoverbální gesta a povzdechnutí nad odpovědí). Je-li tedy Vojtenkov příznivcem ZC, tak chápu, proč kritizuje složitý jazyk tlustých knih, protože mnohé věci, které jsou probírány jak v KSB, tak i ZC dokáže Anastasie v ZC vysvětlit pomocí příběhů i těm, co jedinou tlustou knihu plnou definic pojmů nikdy ani nevezmou do ruky, natož 60. Co nechápu je, proč si k tomu nenašel citace z tlustých knih, kde samotný VP SSSR skepticky mluví o slabém statistickém dosahu abstraktně-logických pojednání typu marxismus a KSB a téměř 100% dosahu příběhů tehdejšího socialistického realismu na socialistickou společnost (tj. KOB realismus by měl stejný dosah téměř 100%). Jestli mířil směrem, který naznačuji, tak zvolil nevhodnou formu. Jestli záměrně nevhodná kvůli tomu, aby lidi to jeho vyjádření studovali - tak Taurus potvrdil, že studovali, ale toho co se měli dobrat se nedobrali - takže jeho forma byla kontraproduktivní. Považuji za pravděpodobné, že někdo využil jeho frustrace a podsunul mu ten text, včetně načasování.
Upravené 30. 12. 2021 o 23:03

Lin rozpisala co som naznacil - analytiku zakladas na videu Vojtenkova, Velicko nemusel ani tusit do akeho videa ho zakomponuje ale vinnik je jasny.


Buď jsi nečetl celou analyzu nebo záměrně překrucuješ. Analyza není postavená jen na videu Vojtěnkova.


A když iž jsme u toho videa, když je to tak, jak píšeš "Veličko nemusel ani tusit do akeho videa ho zakomponuje", tak Veličko za tři roky už mohl stokrát uvést věci na pravou míru a distancovat se od toho videa a informací v něm. Nikdo nedělal ukvapených závěrů. Tři roky sleduji situaci. A možná bych ani nic nenapsal, kdyby se tady dokola neřešil Pjakin.


V ostatním souhlasím, mravnost je důležitá. A každý musí učinit mravní volbu.


[quote="pid:50397, uid:252"]Lin rozpisala co som naznacil - analytiku zakladas na videu Vojtenkova, Velicko nemusel ani tusit do akeho videa ho zakomponuje ale vinnik je jasny.[/quote] Buď jsi nečetl celou analyzu nebo záměrně překrucuješ. Analyza není postavená jen na videu Vojtěnkova. A když iž jsme u toho videa, když je to tak, jak píšeš "Veličko nemusel ani tusit do akeho videa ho zakomponuje", tak Veličko za tři roky už mohl stokrát uvést věci na pravou míru a distancovat se od toho videa a informací v něm. Nikdo nedělal ukvapených závěrů. Tři roky sleduji situaci. A možná bych ani nic nenapsal, kdyby se tady dokola neřešil Pjakin. V ostatním souhlasím, mravnost je důležitá. A každý musí učinit mravní volbu.

Starý Sion, stará koncepcia neustále rieši len spoločenské systémy a supersystémy, ich riadenie a pod. No nech ako by sme to rozoberali, predikovali a korigovali, nech ako dobe by sme to chceli a zamýšľali, stále to dopadne ako vždy, ako doteraz, pretože zabúdame na ten najdôležitejší článok - na jedinca. A preto novou koncepciou nemá byť koncepcia rozvoja spoločnosti, ale predovšetkým koncepcia rozvoja jedinca k Človeku, a to bez posunu na ďalšiu úroveň, o ktorej Sin Le Noble píše vo svojom vlákne a na ktorú poukazuje Matrix 4 skrze Nea a Trinity, nebude možné.

S tým plne súhlasím. Treba budovať súbornosť, ale to sa dá len jediným spôsobom: tým, že zmeníme seba. Súbornosť možno vybudovať LEN z Človekov.
Bez súbornosti (t.j. bez Človekov) bude aj ten najlepšie navrhnutý systém iba: "spravodlivou" spoločnosťou zloženou z darebákov a odsúdenou ku krachu. To bol citát jedného klasika z 19. storočia.


Po pravde, v tomto veľmi neuspel ani Pjakin, ani VP ZSSR (na margo Veličkových výčitiek, že pjakinovci aj keď sa bijú za termín súbornosti, tak žiadnu súbornosť v praxi nebudujú a nevybudovali). Takže výčitky jedných voči druhým v tejto veci sú úplne mimo misu.
Na druhú stranu, VP ZSSR k tejto téme dodal dostatok dokumentácie a návodov. Možno nie dokonalých, ale samotný krok aj tak musia urobiť ľudia. K tej premene ich nemožno donútiť, iba motivovať.


Neo bude vedieť lietať, len ak zosTROJíme v sebe Človeka. (TROJ - je narážka na tvorenie cez MIM, na Triniti).


[quote="pid:50398, uid:112"]Starý Sion, stará koncepcia neustále rieši len spoločenské systémy a supersystémy, ich riadenie a pod. No nech ako by sme to rozoberali, predikovali a korigovali, nech ako dobe by sme to chceli a zamýšľali, stále to dopadne ako vždy, ako doteraz, pretože zabúdame na ten najdôležitejší článok - na jedinca. A preto novou koncepciou nemá byť koncepcia rozvoja spoločnosti, ale predovšetkým koncepcia rozvoja jedinca k Človeku, a to bez posunu na ďalšiu úroveň, o ktorej Sin Le Noble píše vo svojom vlákne a na ktorú poukazuje Matrix 4 skrze Nea a Trinity, nebude možné.[/quote] S tým plne súhlasím. Treba budovať súbornosť, ale to sa dá len jediným spôsobom: tým, že zmeníme seba. Súbornosť možno vybudovať LEN z Človekov. Bez súbornosti (t.j. bez Človekov) bude aj ten najlepšie navrhnutý systém iba: "spravodlivou" spoločnosťou zloženou z darebákov a odsúdenou ku krachu. To bol citát jedného klasika z 19. storočia. Po pravde, v tomto veľmi neuspel ani Pjakin, ani VP ZSSR (na margo Veličkových výčitiek, že pjakinovci aj keď sa bijú za termín súbornosti, tak žiadnu súbornosť v praxi nebudujú a nevybudovali). Takže výčitky jedných voči druhým v tejto veci sú úplne mimo misu. Na druhú stranu, VP ZSSR k tejto téme dodal dostatok dokumentácie a návodov. Možno nie dokonalých, ale samotný krok aj tak musia urobiť ľudia. K tej premene ich nemožno donútiť, iba motivovať. Neo bude vedieť lietať, len ak zosTROJíme v sebe Človeka. (TROJ - je narážka na tvorenie cez MIM, na Triniti).

Existovala ještě jedna Niobé - první smrtelníce, která spala se Zeusem.

To tiež neznie lepšie. Nioba - ako žena, ktorú pretiahol Zeus (GP). (To jest protivníkom pretiahnutý vodca nového Sionu?)


Starogrécki bohovia boli prvými zotročovateľmi ľudí (aj ostatní starovekí bohovia). Z apokryfno-biblického pohľadu boli starovekí bohovia anjelmi, ktorých Boh poslal, aby robili prvým ľuďom vyhnaným z raja anjelov strážnych. Lenže oni (ako nesmrteľné bytosti) zatúžili mať deti, čo mali anjeli zakázané, a tak sa proti príkazu Boha medzi sebou zaprisahali, že si vezmú ľudské ženy a splodia deti. Títo anjeli mali ďaleko viac znalostí, než ľudia, a učili ich svojich potomkov a svoje ženy: naučili ich mágii, astrológii, vojnovému umeniu, kozmetike/skrášľovaniu a mnohému inému. Tých anjelov malo byť 300 (Satan medzi nimi nebol), Azazel bol ten, kto naučil svojich potomkov bojovému a vojnovému umeniu, za to bol exemplárne potrestaný.
Ich potomkovia boli nazývaní "nefilim" boli obrovského vzrastu (niečo na spôsob biblického Goliáša). Toto bola predpotopná éra. Po potope skončila éra starovekých bohov. Nefilim mali veľmi krutú a skazenú povahu. Po smrti sa z nich stali bludní zlí duchovia. Ich anjelskí otcovia neboli oveľa lepší. Toto môže korešpondovať so skazenosťou gréckych (a iných bohov) s ich intrigánstvom, smilstvom a iným. Titan, alias Gigant, alias Atlant.


Ich zvláštne schopnosti, znalosti a moc symbolizovali subjekt riadenia globalizácie už v staroveku, kým nebola táto éra zničená. Aj dnes GP symbolizuje skryté znalosti, schopnosti a snahu riadiť proces globalizácie.


[quote="pid:50404, uid:158"]Existovala ještě jedna Niobé - první smrtelníce, která spala se Zeusem.[/quote] To tiež neznie lepšie. Nioba - ako žena, ktorú pretiahol Zeus (GP). (To jest protivníkom pretiahnutý vodca nového Sionu?) Starogrécki bohovia boli prvými zotročovateľmi ľudí (aj ostatní starovekí bohovia). Z apokryfno-biblického pohľadu boli starovekí bohovia anjelmi, ktorých Boh poslal, aby robili prvým ľuďom vyhnaným z raja anjelov strážnych. Lenže oni (ako nesmrteľné bytosti) zatúžili mať deti, čo mali anjeli zakázané, a tak sa proti príkazu Boha medzi sebou zaprisahali, že si vezmú ľudské ženy a splodia deti. Títo anjeli mali ďaleko viac znalostí, než ľudia, a učili ich svojich potomkov a svoje ženy: naučili ich mágii, astrológii, vojnovému umeniu, kozmetike/skrášľovaniu a mnohému inému. Tých anjelov malo byť 300 (Satan medzi nimi nebol), Azazel bol ten, kto naučil svojich potomkov bojovému a vojnovému umeniu, za to bol exemplárne potrestaný. Ich potomkovia boli nazývaní "nefilim" boli obrovského vzrastu (niečo na spôsob biblického Goliáša). Toto bola predpotopná éra. Po potope skončila éra starovekých bohov. Nefilim mali veľmi krutú a skazenú povahu. Po smrti sa z nich stali bludní zlí duchovia. Ich anjelskí otcovia neboli oveľa lepší. Toto môže korešpondovať so skazenosťou gréckych (a iných bohov) s ich intrigánstvom, smilstvom a iným. Titan, alias Gigant, alias Atlant. Ich zvláštne schopnosti, znalosti a moc symbolizovali subjekt riadenia globalizácie už v staroveku, kým nebola táto éra zničená. Aj dnes GP symbolizuje skryté znalosti, schopnosti a snahu riadiť proces globalizácie.

Existovala ještě jedna Niobé - první smrtelníce, která spala se Zeusem.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%8F)


Zistil som, že v gréckej mytológii existujú dve Nioby. Jedna je Niobé - dcéra Foroneusa (tá, na ktorú dal link Taurus). A potom je druhá Niobe - dcéra Tantala, ktorá mala 12 detí. A raz sa chvastala, že je plodnejšia ako bohyňa Létó, ktorá ma len dve deti. Tá sa na Niobu nahnevala, žalovala sa deťom (Apolonovi a Artemis) a tí všetky jej deti pozabíjali. Nioba sa nakoniec premenila na kameň.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Niob%C3%A9


Opäť vyhrážka likvidácie nového Sionu.


[quote="pid:50404, uid:158"]Existovala ještě jedna Niobé - první smrtelníce, která spala se Zeusem. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%8F)[/quote] Zistil som, že v gréckej mytológii existujú dve Nioby. Jedna je Niobé - dcéra Foroneusa (tá, na ktorú dal link Taurus). A potom je druhá Niobe - dcéra Tantala, ktorá mala 12 detí. A raz sa chvastala, že je plodnejšia ako bohyňa Létó, ktorá ma len dve deti. Tá sa na Niobu nahnevala, žalovala sa deťom (Apolonovi a Artemis) a tí všetky jej deti pozabíjali. Nioba sa nakoniec premenila na kameň. https://cs.wikipedia.org/wiki/Niob%C3%A9 Opäť vyhrážka likvidácie nového Sionu.
Upravené 31. 12. 2021 o 20:57

je narážka na tvorenie cez MIM, na Triniti).

Ano, Trinity je něco jako "trojice". Ale nevím si rady, proč je to také jméno první atomové bomby - té zkušební. Vzpomeň na červenec 1945, kdy se v Postupimi konala konference "velké trojky". (SSSR. USA a VB). Začali 17.7. a americká strana den předtím udělala první test atomové bomby, pojmenované Trinity. Čekali jen, jak dopadne - a protože byl úspěšný, tak od 17.7. už zacházeli se SSSR (zastoupený Stalinem) jako s nepřítelem. Ne jako s vítězem války, ale jako s nepřítelem, který prohrál.
Mohli dát té bombě jméno podle konference "trojky"? Nebo je v tom ještě cosi jiného?
Nerada se pouštím do spekulací, protože jsem film ještě neviděla. Ale nemůže být Trinity v novém Matrixu jako cosi, co v podstatě brání Neovi projevit plně svou sílu? Nevím - spekuluju.


[quote="pid:50483, uid:6"]je narážka na tvorenie cez MIM, na Triniti).[/quote] Ano, Trinity je něco jako "trojice". Ale nevím si rady, proč je to také jméno první atomové bomby - té zkušební. Vzpomeň na červenec 1945, kdy se v Postupimi konala konference "velké trojky". (SSSR. USA a VB). Začali 17.7. a americká strana den předtím udělala první test atomové bomby, pojmenované Trinity. Čekali jen, jak dopadne - a protože byl úspěšný, tak od 17.7. už zacházeli se SSSR (zastoupený Stalinem) jako s nepřítelem. **Ne jako s vítězem války, ale jako s nepřítelem, který prohrál.** Mohli dát té bombě jméno podle konference "trojky"? Nebo je v tom ještě cosi jiného? Nerada se pouštím do spekulací, protože jsem film ještě neviděla. Ale nemůže být Trinity v novém Matrixu jako cosi, co v podstatě brání Neovi projevit plně svou sílu? Nevím - spekuluju.

Ale nevím si rady, proč je to také jméno první atomové bomby - té zkušební.


Globalisti sú dobrí v symbolike, ale nemyslím, že by názov pre prvú bombu vymýšľali globalisti. Američania majú množstvo nezmyselných fráz, nedávajúcich zmysel. Ostatné bomby (tie na Japonsko) tiež nemali zmysluplné názvy. Štartovanie počítača nazývajú "obúvanie čižmy" (boot). Párok v rožku nazývajú "sexy pes" - t.j. hot dog (asi sa to má asociovať so vzrušeným psím penisom) - nechutné. "Hottie" je totiž označenie niekoho, kto je poriadne sexy a na pomilovanie. A mnoho ďalších absurdností a nezmyslov pri dávaní názvov procesom a javom.


Zmysel majú skôr pomenovania vo filme, na tom si autori dali obzvlášť záležať. Režisér musí byť aj psychológ a sociológ v jednom.
V Matrix 4 dokáže Neo lietať len v prítomnosti Triniti - bez nej nie. Muž a žena sú aj v KSB prirodzený tandem. Tu je navyše v mene aj KSB symbolika, lebo trojica symbolizuje práve Matériu-Informáciu-Mieru. Výrok "Boh miluje trojicu". Láska je mierou všetkých mier.


[quote="pid:50544, uid:203"]Ale nevím si rady, proč je to také jméno první atomové bomby - té zkušební.[/quote] Globalisti sú dobrí v symbolike, ale nemyslím, že by názov pre prvú bombu vymýšľali globalisti. Američania majú množstvo nezmyselných fráz, nedávajúcich zmysel. Ostatné bomby (tie na Japonsko) tiež nemali zmysluplné názvy. Štartovanie počítača nazývajú "obúvanie čižmy" (boot). Párok v rožku nazývajú "sexy pes" - t.j. hot dog (asi sa to má asociovať so vzrušeným psím penisom) - nechutné. "Hottie" je totiž označenie niekoho, kto je poriadne sexy a na pomilovanie. A mnoho ďalších absurdností a nezmyslov pri dávaní názvov procesom a javom. Zmysel majú skôr pomenovania vo filme, na tom si autori dali obzvlášť záležať. Režisér musí byť aj psychológ a sociológ v jednom. V Matrix 4 dokáže Neo lietať len v prítomnosti Triniti - bez nej nie. Muž a žena sú aj v KSB prirodzený tandem. Tu je navyše v mene aj KSB symbolika, lebo trojica symbolizuje práve Matériu-Informáciu-Mieru. Výrok "Boh miluje trojicu". Láska je mierou všetkých mier.

@Lin V prvom diely sa Neo po vstupe do siene Architekta rozhodol radšej zachrániť trinity, než vojsť do druhých dverí, kam mal naplánované.
Toto mi pripomína situáciu, ako keď Stalin nemal záujem dobiť celú Európu až po Lisabon, lebo nemal dosť kádrov - Človekov. Vo vojne ich veľmi veľa padlo a ledva stačili pre samotný ZSSR. Neo (koncepcia) týmto ukázal, že treba najprv zachrániť jedinca-Človeka (vybudovať Ľudskosť) a až potom poraziť a zmeniť Matrix.

Aj preto vzniklo zdanie, akoby KSB oslabla vo svojom boji proti starej koncepcii. Je to len tým, že nebojuje otvorene cez zmenu politiky, ale v skrytosti v sebe sTROJí Človeka. Je to jediný spôsob ako poraziť a zmeniť Matrix (treba dosiahnuť kritické množstvo Človekov). Ak toto ľudia nespravia ako prvú vec, tak vo svojom politickom boji pod vlajkou KSB nakoniec zahynú, lebo sa najprv nestali Človekmi. A byť Človekom znamená žiť pod diktatúrou Svedomia.


@Lin V prvom diely sa Neo po vstupe do siene Architekta rozhodol radšej zachrániť trinity, než vojsť do druhých dverí, kam mal naplánované. Toto mi pripomína situáciu, ako keď Stalin nemal záujem dobiť celú Európu až po Lisabon, lebo nemal dosť kádrov - Človekov. Vo vojne ich veľmi veľa padlo a ledva stačili pre samotný ZSSR. Neo (koncepcia) týmto ukázal, že treba najprv zachrániť jedinca-Človeka (vybudovať Ľudskosť) a až potom poraziť a zmeniť Matrix. Aj preto vzniklo zdanie, akoby KSB oslabla vo svojom boji proti starej koncepcii. Je to len tým, že nebojuje otvorene cez zmenu politiky, ale v skrytosti v sebe sTROJí Človeka. Je to jediný spôsob ako poraziť a zmeniť Matrix _(treba dosiahnuť kritické množstvo Človekov)_. Ak toto ľudia nespravia ako prvú vec, tak vo svojom politickom boji pod vlajkou KSB nakoniec zahynú, lebo sa najprv nestali Človekmi. A byť Človekom znamená žiť pod diktatúrou Svedomia.

Abych se vrátila k tématu vnitřní rozepře protagonistů KSB v Rusku, Vlastně spor, který se tu už nějakou dobu objevuje a diskutuje se nad ním.
Každá nová koncepce stojí v počátcích na svých tvůrcích. Na osobnostech, které jí nejlépe rozumějí a umějí vykládat ostatním, odpovídat na otázky. Osobnosti jsou také schopny čelit infiltraci, která zákonitě proniká do každé koncepce - z jasných důvodů. Horší to pak je, když osobnosti odejdou a zůstanou jen "následníci". Ti už často nejsou schopni rozeznat vkládaná "kukaččí vejce". Nastávají pak konflikty, rozbroje a rozchody - což se událo i u KSB. Ten "infikovaný" může být Pjakin (po rodinné tragédii se to mohlo stát, byla mu nabídnuta "pomoc" ) - "infikovaný" může být i Veličko (pro osobní prospěch) - nebo taky Jefimov (vězení udělá své). Jiné osobnosti KSB neznám, i když určitě jsou. Zaznobin je pryč (a nevěřím, že "ho zabili" ), pryč je Petrov, pryč je Sloboljubov (snad to jméno píšu dobře, byl to takový vysoký a hubený chlapík, měl videa po Petrovovi). Proto se mi jeví tvrdý pokus o rozvrat jako velmi pravděpodobný. A ten Vojtěnkov se jeví jako velmi vhodná "rozbuška". Ví totiž za ty roky "studia", o čem KSB je - takže neplácá jen snadno rozpoznatelné hovadiny - jako se třeba tu snaží někteří "snaživci". Dokonce se přiznám, že s některými výtkami souhlasím. A tento pán nám vlastně velmi inteligentně znectí Pjakina, Velička a celou koncepci.
A toto je důvod, proč se snažím "sedět na dvou židlích" a nesnažím se nějak rozhodovat, "kdo má větší vinu". Já mám občas výhrady k oběma a ne ze vším souhlasím. Celý ten spor bychom mohli využít ke zlepšení výuky KSB - prostě místo destrukce použít konstrukci na vyšší level. V tomto směru se mi moc líbí Nestor, který mluví o konkrétních příkladech. A názorně. Ono totiž - dnešní mladí prostě potřebují názornost a polopatické obrázky, příklady a situace, protože už neumějí to, co jsme uměli my. Představivost jim chybí. A to neříkám za sebe, je to závěr několika výzkumů.


Abych se vrátila k tématu vnitřní rozepře protagonistů KSB v Rusku, Vlastně spor, který se tu už nějakou dobu objevuje a diskutuje se nad ním. Každá nová koncepce stojí v počátcích na svých tvůrcích. Na osobnostech, které jí nejlépe rozumějí a umějí vykládat ostatním, odpovídat na otázky. Osobnosti jsou také schopny čelit infiltraci, která zákonitě proniká do každé koncepce - z jasných důvodů. Horší to pak je, když osobnosti odejdou a zůstanou jen "následníci". Ti už často nejsou schopni rozeznat vkládaná "kukaččí vejce". Nastávají pak konflikty, rozbroje a rozchody - což se událo i u KSB. Ten "infikovaný" může být Pjakin (po rodinné tragédii se to mohlo stát, byla mu nabídnuta "pomoc" ) - "infikovaný" může být i Veličko (pro osobní prospěch) - nebo taky Jefimov (vězení udělá své). Jiné osobnosti KSB neznám, i když určitě jsou. Zaznobin je pryč (a nevěřím, že "ho zabili" ), pryč je Petrov, pryč je Sloboljubov (snad to jméno píšu dobře, byl to takový vysoký a hubený chlapík, měl videa po Petrovovi). Proto se mi jeví tvrdý pokus o rozvrat jako velmi pravděpodobný. A ten Vojtěnkov se jeví jako velmi vhodná "rozbuška". Ví totiž za ty roky "studia", o čem KSB je - takže neplácá jen snadno rozpoznatelné hovadiny - jako se třeba tu snaží někteří "snaživci". **Dokonce se přiznám, že s některými výtkami souhlasím.** A tento pán nám vlastně velmi inteligentně znectí Pjakina, Velička a celou koncepci. A toto je důvod, proč se snažím "sedět na dvou židlích" a nesnažím se nějak rozhodovat, "kdo má větší vinu". Já mám občas výhrady k oběma a ne ze vším souhlasím. Celý ten spor bychom mohli využít ke zlepšení výuky KSB - prostě místo destrukce použít konstrukci na vyšší level. V tomto směru se mi moc líbí Nestor, který mluví o konkrétních příkladech. A názorně. Ono totiž - dnešní mladí prostě potřebují názornost a polopatické obrázky, příklady a situace, protože už neumějí to, co jsme uměli my. Představivost jim chybí. A to neříkám za sebe, je to závěr několika výzkumů.

Proč chcípla KOBa?


Nechcípla. Nebudu citovat přesně, ale říká se, že Koba se rozptýlil(rozpustil?) do budoucnosti. Řekl bych, že se KOBa roptýlil/a po druhé. Jen je to o poznání silnější, ačkoliv opět to není viditelné.


Z toho, co zde bylo řečeno o novém filmu Matrixu, lze vydedukovat, že první si člověk musí zamést nejdříve sám u sebe. Vybudovat svou Lidskost, Mravnost, vstoupit do objetí Lásky a vybudovat sobě samém Soubornost.
Osobně to vidím tak že Koba(Stalin) dokázal ukázat světu, že vybudovat spravedlivou společnost LZE. Okolnosti však také dokázaly, že budování takové společnosti se zastaví na lidech, pakliže jejich mravnost bude nedostatečná.
V důsledku tohoto se objevuje KOBa, poskytující informace důležité pro dosažení výše zmíněných hodnot. A teď už je ta změna na každém z nás.


Proč chcípla KOBa? Nechcípla. Nebudu citovat přesně, ale říká se, že Koba se rozptýlil(rozpustil?) do budoucnosti. Řekl bych, že se KOBa roptýlil/a po druhé. Jen je to o poznání silnější, ačkoliv opět to není viditelné. Z toho, co zde bylo řečeno o novém filmu Matrixu, lze vydedukovat, že první si člověk musí zamést nejdříve sám u sebe. Vybudovat svou Lidskost, Mravnost, vstoupit do objetí Lásky a vybudovat sobě samém Soubornost. Osobně to vidím tak že Koba(Stalin) dokázal ukázat světu, že vybudovat spravedlivou společnost LZE. Okolnosti však také dokázaly, že budování takové společnosti se zastaví na lidech, pakliže jejich mravnost bude nedostatečná. V důsledku tohoto se objevuje KOBa, poskytující informace důležité pro dosažení výše zmíněných hodnot. A teď už je ta změna na každém z nás.

ak vo svojom politickom boji pod vlajkou KSB nakoniec zahynú, lebo sa najprv nestali Človekmi.

To je dobře, že to říkáš, protože já tu "práci na sobě" opakuju do omrzení. Každý by chtěl mít na kontě "velké činy" - a práce na sobě se mu zdá jako...fádní, zbytečná, málo akční... Přitom dá pořádnou fušku měnit své návyky, chování, reakce. Třeba - najít odvahu a někoho se zastat - nebo vyjádřit, co si skutečně myslím - nebo přiznat svou mýlku nebo chybu - atd.
To svědomí je naprostý základ a o tom bychom se měli bavit asi víc. Protože - fungující svědomí už tě vede na správné cestě mravnosti a morálky.


[quote="pid:50550, uid:6"]ak vo svojom politickom boji pod vlajkou KSB nakoniec zahynú, lebo sa najprv nestali Človekmi.[/quote] To je dobře, že to říkáš, protože já tu "práci na sobě" opakuju do omrzení. Každý by chtěl mít na kontě "velké činy" - a práce na sobě se mu zdá jako...fádní, zbytečná, málo akční... Přitom dá pořádnou fušku měnit své návyky, chování, reakce. Třeba - najít odvahu a někoho se zastat - nebo vyjádřit, co si skutečně myslím - nebo přiznat svou mýlku nebo chybu - atd. **To svědomí je naprostý základ a o tom bychom se měli bavit asi víc.** Protože - fungující svědomí už tě vede na správné cestě mravnosti a morálky.

Dobrý lakmusový papierik. Mne by intuícia povedala, že je to ťuťmák (hlupáčik) odtrhnutý od reality.


konkretne ty by si v pritomnosti jeho biopola zhasol ako sviecka, uz som take zazil velakrat - ako osobne tak aj u druhych. z niektorych ludi vidno silu biopola aj z videa - napada ma napr. Sergej Lavrov alebo Stalin. Velicka by som do tej kategorie nezaradil ale ty by si pri nom cusal ako vos pod chrastou. smile nie je to vzdy dobre v ramci diskusie, lebo taky clovek dokaze prevziat riadenie aj ked sa v niecom myli ale osobne som sa este nestretol s takym osocovanim v zivote ake vidim vo virtualnej realite. casto sa na internete krajne konfrontuju ludia, ktori to v zivote nedokazu - tvoj pripad valasik?


[quote="pid:50270, uid:623"]Dobrý lakmusový papierik. Mne by intuícia povedala, že je to ťuťmák (hlupáčik) odtrhnutý od reality.[/quote] konkretne ty by si v pritomnosti jeho biopola zhasol ako sviecka, uz som take zazil velakrat - ako osobne tak aj u druhych. z niektorych ludi vidno silu biopola aj z videa - napada ma napr. Sergej Lavrov alebo Stalin. Velicka by som do tej kategorie nezaradil ale ty by si pri nom cusal ako vos pod chrastou. :D nie je to vzdy dobre v ramci diskusie, lebo taky clovek dokaze prevziat riadenie aj ked sa v niecom myli ale osobne som sa este nestretol s takym osocovanim v zivote ake vidim vo virtualnej realite. casto sa na internete krajne konfrontuju ludia, ktori to v zivote nedokazu - tvoj pripad valasik?

Odbočka "koncepční" otázky k šíření znalostí (o fungování sociálních super systémů):


Pro úvod do koncepce je opravdu třeba začít číst tlusté knihy?

Dle mě ano, číst již každý umí (a do deseti počítat, čili základy k tomu potřebné již každý má). Je to metoda, zpět od monitorů ke knihám od bezduchého přijímání (podstrčených informací) k přemýšlení. Mrtvá voda není pro každého na druhou stranu každý středoškolský student to může při trošce trpělivosti zvládnout, ale nemusí se číst zrovna tahle kniha, která je asi nejtěžší na přelouskání. A další faktor, čtením (tím úsilím) se zvyšuje výrazně morálka. Něco jiného je popularizace a nějaké povědomí o tématu, k tomu ve vědě slouží vědecko-populární díla, dají veřejnosti nějakou představu a přitáhnou dospívající generaci k tématu, ale není to skutečná věda. Stejně je to s KSB něco jiného je popularizace a vytvoření povědomí, ale vlastní práce, vlastní věda zde u KSB začíná čtením knih.


A velký pozor na rozlišení "základů" (týká se čehokoliv) od "přílišného zjednodušování".


Proč se v konceptuálním hnutí pohybují v drtivé většině muži?

Protože muž převážně řeší budoucnost (trpělivě vyhledává zdroje - stopuje zvěř nebo se stará se o úrodu) a žena o přítomnost (vaří jídlo a stará se o potomstvo a o domácnost). Taková je evolucí a řekl bych Bohem daná dělba práce. A navíc jde o válku, tam se vyskytují ženy zřídka. To neznamená, že nebudou žádné ženy "konceptuálky", ale bude jich méně (jako například u horníků).


Odbočka "koncepční" otázky k šíření znalostí (o fungování sociálních super systémů): [quote="pid:50283, uid:226"]Pro úvod do koncepce je opravdu třeba začít číst tlusté knihy?[/quote] Dle mě ano, číst již každý umí (a do deseti počítat, čili základy k tomu potřebné již každý má). Je to metoda, zpět od monitorů ke knihám od bezduchého přijímání (podstrčených informací) k přemýšlení. Mrtvá voda není pro každého na druhou stranu každý středoškolský student to může při trošce trpělivosti zvládnout, ale nemusí se číst zrovna tahle kniha, která je asi nejtěžší na přelouskání. A další faktor, čtením (tím úsilím) se zvyšuje výrazně morálka. Něco jiného je popularizace a nějaké povědomí o tématu, k tomu ve vědě slouží vědecko-populární díla, dají veřejnosti nějakou představu a přitáhnou dospívající generaci k tématu, ale není to skutečná věda. Stejně je to s KSB něco jiného je popularizace a vytvoření povědomí, ale vlastní práce, vlastní věda zde u KSB začíná čtením knih. A velký pozor na rozlišení "základů" (týká se čehokoliv) od "přílišného zjednodušování". [quote="pid:50283, uid:226"]Proč se v konceptuálním hnutí pohybují v drtivé většině muži?[/quote] Protože muž převážně řeší budoucnost (trpělivě vyhledává zdroje - stopuje zvěř nebo se stará se o úrodu) a žena o přítomnost (vaří jídlo a stará se o potomstvo a o domácnost). Taková je evolucí a řekl bych Bohem daná dělba práce. A navíc jde o válku, tam se vyskytují ženy zřídka. To neznamená, že nebudou žádné ženy "konceptuálky", ale bude jich méně (jako například u horníků).
Upravené 1. 1. 2022 o 01:21

dělba práce.


len ťa poopravím, malo byť:


zjednotenie práce


[quote="pid:50565, uid:426"]dělba práce.[/quote] len ťa poopravím, malo byť: zjednotenie práce

@dusan dovolím si súhlasiť s obomi.

Bez deľby nie je čo zjednotiť.


Život je jeden. Manželstvom doň vstúpia dvaja, každý so svojím. Aby efektívne spoločný život naplnili, musia si prácu rozdeliť (muž - vonku+budúcnosť+minulosť, žena - vnútri+prítomnosť+minulosť).
Tu často mnoho párov zlyháva. Západný pár si často prácu ani nerozdelí a východný(slovanský) nedôjde zjednotenia.


Aj v analýze procesov existujú komponenty fork a join.


Zjednotenie(join) nemôže byť bez prvotného rozdelenia(fork) a naopak.@dusan dovolím si súhlasiť s obomi. Bez deľby nie je čo zjednotiť. Život je jeden. Manželstvom doň vstúpia dvaja, každý so svojím. Aby efektívne spoločný život naplnili, musia si prácu rozdeliť (muž - vonku+budúcnosť+minulosť, žena - vnútri+prítomnosť+minulosť). Tu často mnoho párov zlyháva. Západný pár si často prácu ani nerozdelí a východný(slovanský) nedôjde zjednotenia. Aj v analýze procesov existujú komponenty fork a join. Zjednotenie(join) nemôže byť bez prvotného rozdelenia(fork) a naopak. https://www.uml-diagrams.org/activity-diagrams/control-nodes-overview.png
Upravené 1. 1. 2022 o 09:53

@NaCeste - díky, schema je výborné zobecňnující doplnění.

@NaCeste - díky, schema je výborné zobecňnující doplnění.

Jak se pořád snažím zorientovat na scéně představitelů KOB, tak jsem několikrát zavítal i sem:
https://mediamera.ru/
Hned poprvé mě praštil do očí ten jejich symbol v názvu. Má to zřejmě symbolizovat světovou jednotu a spolupráci (postavičky okolo Zeměkoule držící se za ruce), ale v souvislosti s Kovidkabaretem je to zajímavý.


Jak se pořád snažím zorientovat na scéně představitelů KOB, tak jsem několikrát zavítal i sem: https://mediamera.ru/ Hned poprvé mě praštil do očí ten jejich symbol v názvu. Má to zřejmě symbolizovat světovou jednotu a spolupráci (postavičky okolo Zeměkoule držící se za ruce), ale v souvislosti s Kovidkabaretem je to zajímavý.

Každá nová koncepce stojí v počátcích na svých tvůrcích. Na osobnostech, které jí nejlépe rozumějí a umějí vykládat ostatním, odpovídat na otázky. Osobnosti jsou také schopny čelit infiltraci, která zákonitě proniká do každé koncepce - z jasných důvodů.

S KOB som sa prvýkrát stretol v prednáškach gen. Petrova na youtube. Gen. Petrov sa od r. 1991 aktívne zapájal do šírenia KOB, propagoval „Mŕtvu vodu“ a v r. 1995 vystúpil so svojou prezentáciou o KOB v Štátnej dume Ruskej federácie. Následne bol dekrétom prezidenta Ruska B. N. Jeľcina a rozkazom ministra obrany P. S. Gračeva predčasne prepustený z Ozbrojených Síl „за постороннюю научную деятельность“. V roku 2004 gen. Petrov natočil na video kurz 20 prednášok o Koncepcii všeobecnej bezpečnosti.


Náhle, v roku 2009, generál Petrov vždy plný energie, umiera. Jeho priaznivci sú si istí, že bol zabitý, hoci oficiálne zomrel na zápal pľúc. Priatelia a príbuzní však tvrdia, že generálov zdravotný stav bol vynikajúci a takmer nikdy neochorel na prechladnutie. Verzií o jeho smrti je veľa. Jedna z nich - zabili ho agenti CIA. A sú na to dôvody. Petrov sa pred smrťou stretol s tromi Američanmi, ktorí sa predstavili ako novinári a požiadali o rozhovor. Potom po chvíli generál náhle ochorel a náhle zomrel. Jeho priaznivci naznačujú, že títo traja sa môžu nejakým spôsobom podieľať na jeho smrti.


Petrovova kniha „Тайны управления человечеством, или Тайны глобализации“ [http://www.slavianin.ru/knigi/uchebnye-posobiya/k.-petrov-tayny-upravleniya-chelovechestvom-2008-djvu.html] v dvoch zväzkoch je zaradená do Federálneho zoznamu extrémistických materiálov. Rozhodnutie bolo potvrdené v odvolacom konaní v roku 2015.


Analytiku Pjakina som začal sledovať (nie celkom pravidelne – kvôli svojmu odbornému zameraniu) asi od roku 2015. Neviem akým spôsobom ovplyvnil osud gen. Petrova činnosť V. Pjakina. No po smrti Pjakinovej manželky v januári 2017 (dopravná nehoda – zostali 3 deti – robil zbierku aby mohol platiť nájomné za byt) som postrehol zmeny v jeho vystupovaní. Chápal a akceptoval som to ako vyrovnávanie sa s krutým osudom. No a potom to bolo ešte nepodmienečné odsúdenie Jefimova… Áno, osud osobností tvorcov koncepcie sa nutne musí prejaviť aj na ich diele.


[quote="pid:50556, uid:203"]Každá nová koncepce stojí v počátcích na svých tvůrcích. Na osobnostech, které jí nejlépe rozumějí a umějí vykládat ostatním, odpovídat na otázky. Osobnosti jsou také schopny čelit infiltraci, která zákonitě proniká do každé koncepce - z jasných důvodů.[/quote] S KOB som sa prvýkrát stretol v prednáškach gen. Petrova na youtube. Gen. Petrov sa od r. 1991 aktívne zapájal do šírenia KOB, propagoval „Mŕtvu vodu“ a v r. 1995 vystúpil so svojou prezentáciou o KOB v Štátnej dume Ruskej federácie. Následne bol dekrétom prezidenta Ruska B. N. Jeľcina a rozkazom ministra obrany P. S. Gračeva predčasne prepustený z Ozbrojených Síl „за постороннюю научную деятельность“. V roku 2004 gen. Petrov natočil na video kurz 20 prednášok o Koncepcii všeobecnej bezpečnosti. Náhle, v roku 2009, generál Petrov vždy plný energie, umiera. Jeho priaznivci sú si istí, že bol zabitý, hoci oficiálne zomrel na zápal pľúc. Priatelia a príbuzní však tvrdia, že generálov zdravotný stav bol vynikajúci a takmer nikdy neochorel na prechladnutie. Verzií o jeho smrti je veľa. Jedna z nich - zabili ho agenti CIA. A sú na to dôvody. Petrov sa pred smrťou stretol s tromi Američanmi, ktorí sa predstavili ako novinári a požiadali o rozhovor. Potom po chvíli generál náhle ochorel a náhle zomrel. Jeho priaznivci naznačujú, že títo traja sa môžu nejakým spôsobom podieľať na jeho smrti. Petrovova kniha „Тайны управления человечеством, или Тайны глобализации“ [http://www.slavianin.ru/knigi/uchebnye-posobiya/k.-petrov-tayny-upravleniya-chelovechestvom-2008-djvu.html] v dvoch zväzkoch je zaradená do Federálneho zoznamu extrémistických materiálov. Rozhodnutie bolo potvrdené v odvolacom konaní v roku 2015. Analytiku Pjakina som začal sledovať (nie celkom pravidelne – kvôli svojmu odbornému zameraniu) asi od roku 2015. Neviem akým spôsobom ovplyvnil osud gen. Petrova činnosť V. Pjakina. No po smrti Pjakinovej manželky v januári 2017 (dopravná nehoda – zostali 3 deti – robil zbierku aby mohol platiť nájomné za byt) som postrehol zmeny v jeho vystupovaní. Chápal a akceptoval som to ako vyrovnávanie sa s krutým osudom. No a potom to bolo ešte nepodmienečné odsúdenie Jefimova… Áno, osud osobností tvorcov koncepcie sa nutne musí prejaviť aj na ich diele.
Upravené 1. 1. 2022 o 19:47

S Vojtěnkovem ve videu absolutně nesouhlasím. Mluví tam o tom, že mnohá tvrzení Pjakina se nepotvrdila. Zapomíná ale na to, že ty procesy netrvají pár dnů, nebo měsíců, ale desetiletí. A dál tvrdí, že když člověk nastuduje tlusté knihy, tak se i tak nevyzná v procesech.
Toto je jeho zásadní omyl. Sami na sobě si denno - denně zkoušíme, jak na nás působí zdánlivě nesouvisející zprávy. Např. přečtete si o očkovacím robotu a hned víte o co jde. Nebo si přečtete o eutanazních kapsulách a hned si pochopíte, kam vývoj směřuje.
Pokud si dobře pamatuji, tak Vojtěnkov byl v začátcích O-O moderátorem a pokladačem otázek.
Jeho přístup k procesům probíhajících ve světe považuji za primitivní. No a protože podobných lidí, divanních analytiků jako on, je ve světe spousta, nedivím se, že jeho jednoduchá tvrzení se potkávají se souhlasem. Ale sami, na úplně běžných životních situacích častokrát zjišťujeme, že nic není takové, jak to vypadá.


S Vojtěnkovem ve videu absolutně nesouhlasím. Mluví tam o tom, že mnohá tvrzení Pjakina se nepotvrdila. Zapomíná ale na to, že ty procesy netrvají pár dnů, nebo měsíců, ale desetiletí. A dál tvrdí, že když člověk nastuduje tlusté knihy, tak se i tak nevyzná v procesech. Toto je jeho zásadní omyl. Sami na sobě si denno - denně zkoušíme, jak na nás působí zdánlivě nesouvisející zprávy. Např. přečtete si o očkovacím robotu a hned víte o co jde. Nebo si přečtete o eutanazních kapsulách a hned si pochopíte, kam vývoj směřuje. Pokud si dobře pamatuji, tak Vojtěnkov byl v začátcích O-O moderátorem a pokladačem otázek. Jeho přístup k procesům probíhajících ve světe považuji za primitivní. No a protože podobných lidí, divanních analytiků jako on, je ve světe spousta, nedivím se, že jeho jednoduchá tvrzení se potkávají se souhlasem. Ale sami, na úplně běžných životních situacích častokrát zjišťujeme, že nic není takové, jak to vypadá.
Upravené 3. 1. 2022 o 04:15

Jeho přístup k procesům probíhajících ve světe považuji za primitivní. No a protože podobných lidí, divanních analytiků jako on, je ve světe spousta, nedivím se, že jeho jednoduchá tvrzení se potkávají se souhlasem. Ale sami, na úplně běžných životních situacích častokrát zjišťujeme, že nic není takové, jak to vypadá.


Procesy dokážeš uvidieť, pochopiť a predvídať ich smerovanie, len ak chápeš, že nič sa nedeje len tak, že nič nestojí samostatne, ale je súčasťou nejakého procesu, že každý proces niekto riadi, že každý má svoju agendu, cieľ, ktorý chce dosiahnuť, a keď dokážeš identifikovať tento cieľ. KSB v tomto dokáže veľmi pomôcť, pretože poskytuje ucelený pohľad.


Rovnako ako v matematike, aj tu sú lepší a horší žiaci. Arťom Vojtenkov je slabý žiak, Valerij Piakin v mnohom presiahol svojho učiteľa.


[quote="pid:50819, uid:312"]Jeho přístup k procesům probíhajících ve světe považuji za primitivní. No a protože podobných lidí, divanních analytiků jako on, je ve světe spousta, nedivím se, že jeho jednoduchá tvrzení se potkávají se souhlasem. Ale sami, na úplně běžných životních situacích častokrát zjišťujeme, že nic není takové, jak to vypadá.[/quote] Procesy dokážeš uvidieť, pochopiť a predvídať ich smerovanie, len ak chápeš, že nič sa nedeje len tak, že nič nestojí samostatne, ale je súčasťou nejakého procesu, že každý proces niekto riadi, že každý má svoju agendu, cieľ, ktorý chce dosiahnuť, a keď dokážeš identifikovať tento cieľ. KSB v tomto dokáže veľmi pomôcť, pretože poskytuje ucelený pohľad. Rovnako ako v matematike, aj tu sú lepší a horší žiaci. Arťom Vojtenkov je slabý žiak, Valerij Piakin v mnohom presiahol svojho učiteľa.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 3. 1. 2022 o 10:30

Protože muž převážně řeší budoucnost (trpělivě vyhledává zdroje - stopuje zvěř nebo se stará se o úrodu) a žena o přítomnost (vaří jídlo a stará se o potomstvo a o domácnost).

Ano, tento popis je v KSB, ale co reálný život?
Jednoduše... vžij se do situace, kdy je určitá sociální skupina rozdělena na muže a ženy. Muži ovládají koncepci a jejich světonázor je s ní spjatý. A ženy na svět pohlíží současnou liberální optikou, protože jejich světonázor ovlivňují hlavně nynější masmédia.


Jak myslíš, že tento pokus dopadne z pohledu výchovy dětí a partnerského soužití?


Mrtvá voda není pro každého na druhou stranu každý středoškolský student to může při trošce trpělivosti zvládnout, ale nemusí se číst zrovna tahle kniha, která je asi nejtěžší na přelouskání.

Pokud vezememe v potaz, že struktura psychiky člověk by již měla být vybudována do puberty, tak je třeba základní znalosti předat dětem max. 12–15 let. Kolik procent dětí v tomto věku je schopno koncepci pochopit?


Samozřejmě lze koncepci studovat v pozdějším věku, ale tam evidentně nyní pokryje moc malé procento jedinců, které nestačí k autosynchronizaci společnosti. Vzhledem k tomu, jak vypadá současná světová krize je opravdu třeba zařadit vyšší rychlost a spojit se v základních otázkách s kýmkoliv.


[quote="pid:50565, uid:426"]Protože muž převážně řeší budoucnost (trpělivě vyhledává zdroje - stopuje zvěř nebo se stará se o úrodu) a žena o přítomnost (vaří jídlo a stará se o potomstvo a o domácnost).[/quote] Ano, tento popis je v KSB, ale co reálný život? Jednoduše... vžij se do situace, kdy je určitá sociální skupina rozdělena na muže a ženy. Muži ovládají koncepci a jejich světonázor je s ní spjatý. A ženy na svět pohlíží současnou liberální optikou, protože jejich světonázor ovlivňují hlavně nynější masmédia. Jak myslíš, že tento pokus dopadne z pohledu výchovy dětí a partnerského soužití? [quote="pid:50565, uid:426"]Mrtvá voda není pro každého na druhou stranu každý středoškolský student to může při trošce trpělivosti zvládnout, ale nemusí se číst zrovna tahle kniha, která je asi nejtěžší na přelouskání.[/quote] Pokud vezememe v potaz, že struktura psychiky člověk by již měla být vybudována do puberty, tak je třeba základní znalosti předat dětem max. 12–15 let. Kolik procent dětí v tomto věku je schopno koncepci pochopit? Samozřejmě lze koncepci studovat v pozdějším věku, ale tam evidentně nyní pokryje moc malé procento jedinců, které nestačí k autosynchronizaci společnosti. Vzhledem k tomu, jak vypadá současná světová krize je opravdu třeba zařadit vyšší rychlost a spojit se v základních otázkách s kýmkoliv.

tak je třeba základní znalosti předat dětem max. 12–15 let. Kolik procent dětí v tomto věku je schopno koncepci pochopit?
Děti přece vůbec nemusí číst koncepci. Stačí, když rodiče žijí v hranicích Božího záměru a jejich děti tento vzor převezmou od rodičů. Napsaná KSB je jenom berlička pro ty, kteří tak zapomněli žít.


[quote="pid:50846, uid:226"]tak je třeba základní znalosti předat dětem max. 12–15 let. Kolik procent dětí v tomto věku je schopno koncepci pochopit?[/quote]Děti přece vůbec nemusí číst koncepci. Stačí, když rodiče žijí v hranicích Božího záměru a jejich děti tento vzor převezmou od rodičů. Napsaná KSB je jenom berlička pro ty, kteří tak zapomněli žít.

Zdravia všetkým.
Ja osobne vnímam celú koncepciu KOB (KSB) ešte stále ako surový materiál. Základ , esenciu ktorá je ešte stále v procese tvorby dialektiky. Tvorby pojmového aparátu ktorý dokáže zrozumiteľne šíriť zjednocujúcu myšlienku. Rozpory medzi jednotlivými prúdmi môžu byť aj úmyselne. Ľudia sú pohodlný, mnohý si vybrali svoj výklad a ďalej už odmietali rásť. Rozpory môže mať za účel prinútiť pasívnych pozorovateľov nie iba vybrať si kto má pravdu, na základe obľúbenosti ale reálne pomenovať problém. Až bude problém pomenovaný riešenia sa nájdu. Najväčším súčasným problémom KOB je neznalosť využívania koncepcie v praxi. To sa musí zmeniť, čím skôr tým lepšie. No na to aby sa tak stalo musí minimálne kritické minimum začať v bežnom živote využívať koncepciu.
S pozdravom Peter.


Zdravia všetkým. Ja osobne vnímam celú koncepciu KOB (KSB) ešte stále ako surový materiál. Základ , esenciu ktorá je ešte stále v procese tvorby dialektiky. Tvorby pojmového aparátu ktorý dokáže zrozumiteľne šíriť zjednocujúcu myšlienku. Rozpory medzi jednotlivými prúdmi môžu byť aj úmyselne. Ľudia sú pohodlný, mnohý si vybrali svoj výklad a ďalej už odmietali rásť. Rozpory môže mať za účel prinútiť pasívnych pozorovateľov nie iba vybrať si kto má pravdu, na základe obľúbenosti ale reálne pomenovať problém. Až bude problém pomenovaný riešenia sa nájdu. Najväčším súčasným problémom KOB je neznalosť využívania koncepcie v praxi. To sa musí zmeniť, čím skôr tým lepšie. No na to aby sa tak stalo musí minimálne kritické minimum začať v bežnom živote využívať koncepciu. S pozdravom Peter.
12
6.35k
104
31
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept