KSB a DVTR
Davo-elitarizmus - Encyklopedie KOB

Толпо-"элитаризм"

Толпо-«элитаризм» — иерархическая пирамидальная структура управления обществом, когда на вершине этой пирамиды — узкий слой «элиты», под которой располагается более широкая прослойка «среднего класса», а внизу, у основания пирамиды — самый многочисленный слой, простонародье, «низы» общества и его «отбросы». Если соотносить это понятие с приведенным выше определением толпы, то в условиях толпо-«элитаризма» все общество за малочисленными персональными исключениями низводится до состояния толпы.


"Толпо-элитаризм" — это философия построения толпо-«элитарной» рабовладельческой цивилизации.


Davo-“elitarizmus“


Davo-“elitarismus“ je hierarchická pyramidální struktura řízení společnosti, kdy na vrcholu této pyramidy je úzká vrstva „elity“, pod kterou leží o něco širší mezivrstva „střední třídy“, a vespod, u základů pyramidy se nachází nejpočetnější vrstva, prostý lid,
„nejnižší vrstvy“ společnosti a její „spodina (vyvrženci,odpad)“.
Pokud je tento pojem vztažen k výše uvedené definici davu, potom v podmínkách davo-“elitarizmu“ celá společnost, až na nepočetné vyjímky, upadne (degraduje) do stavu davu.


„Davo-elitarismus“ je filosofie (vy)budování davo-“elitární“ otrokářské společnosti.


**Толпо-"элитаризм" ** Толпо-«элитаризм» — иерархическая пирамидальная структура управления обществом, когда на вершине этой пирамиды — узкий слой «элиты», под которой располагается более широкая прослойка «среднего класса», а внизу, у основания пирамиды — самый многочисленный слой, простонародье, «низы» общества и его «отбросы». Если соотносить это понятие с приведенным выше определением толпы, то в условиях толпо-«элитаризма» все общество за малочисленными персональными исключениями низводится до состояния толпы. "Толпо-элитаризм" — это философия построения толпо-«элитарной» рабовладельческой цивилизации. **Davo-“elitarizmus“ ** Davo-“elitarismus“ je hierarchická pyramidální struktura řízení společnosti, kdy na vrcholu této pyramidy je úzká vrstva „elity“, pod kterou leží o něco širší mezivrstva „střední třídy“, a vespod, u základů pyramidy se nachází nejpočetnější vrstva, prostý lid, „nejnižší vrstvy“ společnosti a její „spodina (vyvrženci,odpad)“. Pokud je tento pojem vztažen k výše uvedené definici davu, potom v podmínkách davo-“elitarizmu“ celá společnost, až na nepočetné vyjímky, upadne (degraduje) do stavu davu. „Davo-elitarismus“ je filosofie (vy)budování davo-“elitární“ otrokářské společnosti.
127
0
1
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept