KSB a DVTR
O KOB a nejen. O činnosti Fondu konceptuálních technologií

Rozhodl jsem se, že přenesu část diskuze a pokračování do samostatného vlákna, aby materiály, které zde zveřejním, nezapadly a téma se mohlo doplňovat.


Jura11
"Když začal spor VP SSSR x Pjakin, tak jsem doufal, že to spěje právě k tomuto - vytvoření druhého konceptuálního centra. Ty střípky, co jsem se nyní dozvěděl však minimálně vypovídají spíše o rozkolu v konceptuálním hnutí, než tvorbě této nové kvality. Ale třeba to jsou jen porodní bolesti."


Dobrá poznámka.
Po smrtí Zaznobina v Peterburgu se konala konference - Peterburžský konceptuálný fórum (1.-2.9. 2018 )
Na tomto fóru, kam z různých konců Ruska přijeli příznivci a lidé činní v KSB, vystoupil Pjakin online, od 1:40:20
https://www.youtube.com/watch?v=1YmlF_VzSTk&list=PLPLXiLuGDc5wtu_S4_lwXxp7fdrwO2idc&index=3


Něco z jeho vystoupení ocituji ( zvuk je hodně špatný, dokonce já jsem měl problém s pochopením některých slov. Ale bylo jích jen pár, proto na smysl poslání neměly vliv)


Po pozdravu účastníkům fóra, Pjjakin řekl toto:


"Dokud byl naživu Vladimir Michajlovič (Zaznobin), bodem koncentrace, bodem rozpracování všech teoretických poslaní byl on.
Dnes tato konference je nezbytně nutným krokem ve věci dalšího šíření KSB a dalšího rozpracování teorie KSB."
(Dále následuje poděkování organizátorům fóra.)
"Protože teď je konference jediným místem, kde se můžeme setkávat v takovém formátu, který dovoluje vypracovávat další rozvoj teorie. Existuje taková fráze, která ne úplně přesně byla přeložená od Marxe: "idea, která ovládla masy, se stává materiální sílou". Ale Marx v tom nemá pravdu. Správně má znít - masy, které obládly teorii se stávají materiální sílou.
Marxistický přístup vychází z toho, že lidé nedosáhli úrovně Člověk. Nemohou vypracovat něco svého a šířit to v masách, aplikovat to ve svém společenském životě.
Ve skutečnosti, každý člověk je individualita a dle míry svého rozvoje musí se přibližovat k lidskému stavu psychiky. A v souvislosti s tím, člověk není to, co do něho bylo vloženo (podle Marxe). Vložili do hlavy jednu ideu a on s ní chodí. Každý člověk musí získat a přijmout nějaké teoretické vědomosti, které mu budou pomáhat v životě.
Právě dnes, tato konference musí řešit tento úkol. Kde jsme všichni můžeme se setkávat, mluvit k teoretickým tématům, v přátelské besedě sjednocovat své teoretické pozice.
A právě toto bude základem dalšího rozvoje koncepce sociální bezpečnosti. V tomto smyslu vidím, že konference musí probíhat každoročně"...
"Až lidé pochopí teorii, budeme nucení vcházet do procesů řízení na místech a rozsahu celé společnosti. To je realita. A zde každý člověk v rámci existujících možnosti může aplikovat svoje znalosti KSB. Z toho absolutně nevyplyvá, že tato činnost musí být koordinována z jednoho centra"...
Právě takovým způsobem my rozšíříme koncepci. Právě takovým způsobem vstupovat do všech procesů - používat svoje teoretické znalosti a pamatovat si - nejsme spoutaní časem. My se zabýváme činnosti, která formuje čas. A na tom, jak my budeme pracovat každý na svém místě, budeme šířit a rozpracovávat teorii, bude záviset míra budoucích událostí a bezkrizový vývoj budoucího života"...
"A bodem koordinace, teoretického sjednocení se má stát tato konference".


Otázky do pléna:


měl v úmyslu Pjakin převzít řízení v KSB nebo naopak, měl v úmyslu rozšířit kompetence na vypracování teorii na více regionálních center s tím, že bodem koncentrace, bodem rozpracování všech teoretických poslaní se měl stát kolektivní rozum (soubornost), soustředený na konferenci?


měl v úmyslu Pjakin, jak je mu vytykáno, vejít do kolektivu VP SSSR a obsadit volné místo?


nebo Pjakin navrhoval zcela nový formát tvorby autorského kolektivu VP SSSR, který měl vyloučit hromádění chyb v teorii KSB?


Vidím, že nastala doba se vyjádřit k tomu, co proběhlo v konceptuálním hnutí Ruska. Ale k tomu je potřeba čas na přeložení a zpracování spousty materiálů.
Nicméně, kvůli stále se opakujícím se útokům na Pjakina a množicím se dotazům, které mnohým lidém tlačí na psychiku, vidím, že čas na vytvoření nejednostranného názoru uzrál. Já přidám svůj pohled na věc, někdo mi bude oponovat, někdo mě třeba doplní, a takto společně se dopracujeme k nějakým závěrům.


V příštím svém vstupu uvedu chronologii událostí, které nastaly po této konferencí.


Chronologie událostí, které přivedly ke konfliktu v konceptuálním prostředí:


1. 18.6.2018 smrt V.M. Zaznobina představitele VP SSSR.

2. 22.8.2018 vystoupení V.V. Putina k penzijní reformě.


3. 1.-2.9.2018 PFK (Peterburgský konceptuální fórum).


4. 5.9.2018 Analytická zápiska VP SSSR k penzijní reformě.


5. 7.10. 2018 Otevřený dopis skupina konceptuálních důstojníků námořnictva a dalších složek armády, která se připojila ke skupině konceptuálních soudruhů "O KOB a nejen".


6. 15.11.2018 Vazba Jefimova

7. 15.12. 2018 Vojtenkov + Veličko
"Proč chcípla KOBa?


8. 12.4.2020 Analytická zápiska VP SSSR O činnosti fondu konceptuálních technologií Altaj.


Ostatní (dle nutnosti)


Začnu od 4.bodu, protože ostatní už jsou více- méně známé. Viditelný konflikt mezi Pjakinem a těmi kdo v současné době obsluhuje značku VP SSSR začal po zveřejnění Analytické zápisky k Penzijní reformě. Pjakin v té zápisce vyjevil metodologické chyby a interně upozornil na to současného VP SSSR. Poté, když následovala buď zamítavá reakce bez diskuze nebo žádná, to není podstatné, Pjakin zveřejnil svoje námitky, jak ve videu "otázka-odpověď", tak i na svých stránkách.
https://fct-altai.ru/c/aktual-nyy-kommentariy/nekotoryye-zamechaniya-po-povodu-analiticheskoy-zapiski-vp-sssr-o-tekushchem-momente-no-5-137-sentyabr-2018-goda-2


Měl Pjakin právo se takto chovat nebo neměl, ať si každý zodpoví sám. Podle mně jeho jednání bylo zcela vpořádku. Upozornil na chyby, které podle něho byly zásadní.


Zhruba měsíc po této událostí, která v mediálním prostoru způsobila výbuch negatívu vůči Pjakinovi z řád některých konceptuálů, vychází otevřený dopis konceptuální skupiny důstojníků vojenského námořnístva a jiných druhů vojsk, který jsem zrovna narychlo přeložil, a který je k pochopení celé situace klíčový. Ten dopis doporučuji pozorně přečíst, včetně vysvětlivek.


O KOB a nejen

"Ještě jednou o koncepcí, o svědomí, o cti, nebo o měsíc později jak..."


Od roku 1991 vychází Koncepce společenské bezpečnosti (moderní název) VP SSSR. Do června 2018 byl zástupcem autorského kolektivu VP SSSR Vladimir Michajlovič Zaznobin ...


V.M. Zaznobin nás dočasně opustil ... ale je s námi. Všichni, kdo ho znali, mluvili s ním, pokračují s ním v nevyřčeném a osobním dialogu, „synchronizují hodinky“ i teď... Současníci zatím nejsou schopni objektivně posoudit jeho přínos pro ruskou a světovou kulturu, ale to je na samostatný rozhovor, ke kterému se vrátíme...


V poslední době v konceptuálním a okolo konceptuálním prostředí, na pozadí diskusí o pokusech o přivlastnění autorství, privatizaci KOB a vytěžení hmotných příjmů, došlo k nepochopení samotné podstaty Koncepce.


Rozvíjející se polemika na okraji nepočetných internetových publikací o pochybnostech ohledně příslušnosti některých osob k autorskému kolektivu KOB provázela „vnitrokonceptiální diskuse“ o kvalitě analytiky materiálů vydávaných jménem VP SSSR , což vyvolává u části konceptiální veřejnosti pochybnosti o efektivitě aplikace konceptiální metodologie a dokonce i samotné KOB Jaký materiál je třeba považovat za víceméně konceptiální a odpovídající úrovni VP SSSR, deklarované v letech 1991-2018? Dokud Vladimir Michajlovič byl naživu, takové diskuse nevznikaly. Okolností, které vznikly, vlastně iniciovaly napsání této výzvy.


KOB v archivní podobě tak, jak byla zachována od roku 1991 do 18.06.2018, nelze použít pro jiné účely a nelze jej privatizovat. KOB od VP SSSR vzorce 1991-18.06.2018 je však především teorie. A jakákoliv teorie se váže k typu psychiky jedince a může být použita subjektivně i z hlediska dalšího teoretizování a praktické aplikace.


Za prvé , známe alespoň 7 lidí v Moskvě a Leningradu (po 6. září 1991 opět Petrohrad), kteří se v té či oné míře podíleli na psaní práci VP SSSR v období 1989 až 2018. V této souvislosti bychom vás požádali, abyste spoluautory neobtěžovali, respektive nesváděli některé z nich k výhradnímu autorství. Připomínáme všem, že Koncepce veřejné bezpečnosti se stala majetkem ruské a světové kultury již v roce 1991 a od té doby byla rozvíjena s ohledem na vliv každého, kdo ji četl, propouštěl skrz sebe, začal dle ní žít, komunikovat a diskutovat s autory, svými soudruhy v konceptuálním duchu při hledání správných přístupů k otázkám životního uspořádání. To je síla platformy Zaznobina. Pro mnohé Zaznobin = VPSSSR. A podstata není v jeho osobě. Podstata je v zásadách , které hájil. Kdyby Zaznobin V.M. opravdu viděl kdo může nastoupit na jeho místo, oznámil by nástupce a otevřeně by ho připravil. Zaznobin V.M. však věděl, že by se to nemělo dělat. Konceptiálně mocní si své místo určí sami.


Za druhé, pro ty, kteří se špatně učili své domácí úkoly, bez ohledu na jejich akademické tituly, jejich touhu dotknout se "historie VP SSSR" nebo do ní vstoupit a ještě hůř vydělat si na KOB a VP SSSR, připomínáme osobní odpovědnost a nevyhnutelnou odplatu za to, co bylo činěné neprávem. Všem, kteří se obávají o čistotu konceptuálních řad, doporučujeme, aby se pohodlně usadili v zasedací síni zvané „život“ a v klidu se podívali blíže a pozorněji především sami na sebe. Totéž platí pro ty, kteří jsou obzvláště dobře informovaní, včetně těch, kteří se podílejí na psaní KOB a analytiky. Pouze kombinace zdravé, nepříliš či nezdravé duševní činnosti, nejvyšší, průměrné či zcela nevýznamné úrovně povědomí o získaných pojmových znalostech se skutečně vysokou, průměrnou či nízkou morálkou jedince, a jeho subjektivní schopností k objektivní sebeidentifikaci může být tou mírou, na kterou NHR bere ohled, ale většinou jen dočasu... A takových příkladů je v našem konceptuálním prostředí už dost.


Za třetí, je zde zvláštní otázka autorství materiálů VP SSSR po odchodu představitele skupiny autorů V. Zaznobina, v podstatě vůdce a jeho morálního filtru. Mluvit o tom, že VP SSSR se nezměnil, není korektní. Změnila se materie a tím pádem i informace a míra. VP SSSR se změnil jak z pohledu teorie množin, kdy prvek množiny odešel, tak z hlediska morálky. Správnější by bylo nějakou dobu nepoužívat zkratku VP SSSR, ale označovat všechna nová díla novými symboly, znaky, tedy jinou zkratkou. I v týmu autorů měl každý účastník svou funkci a úkol. Dobrý strojník může vyrůst na úroveň profesionálního stenografa, ale nemůže se stát Ježíšem Kristem, Puškinem, Stalinem, Zaznobinem nebo novým prorokem… Tento titul si musíte zasloužit.


Materiály publikované jménem VP SSSR již vyvolaly diskusi související s odlišnou úrovní analýzy a prezentace těchto materiálů (viz. například materiály otázek a odpovědí Pjakina-Velichka). Bylo to dobré pro konceptuální hnutí? Otázka je řečnická. Je dobře už jen to, že si toho komunita všímá, konceptuální prostředí je zdravé.


Uznat a opravit chyby není složitá záležitost ani pro VP SSSR. A mnozí si pamatují a vědí, kdy V.M. Zaznobin korigoval práci autorského kolektivu v reálném výrobním procesu, případně po chvíli podával vysvětlení, zdůvodnění svého postoje či postoje autorského kolektivu. Neodkazoval, nepřikrýval se ani se neschovával za vývěsní štít Matričné bezpečnosti a Konceptuální moci, která je v podstatě autokratický a její získání leží mimo intrik a volebních procedur.


A protože problematika kvality analýz a obsahu analytických prací vydávaných jménem VP SSSR je na pořadu dne nejen mezi obyvateli Barnaulu, a už vůbec ne v rovině personálu VP SSSR z hlediska jmennovitého seznamu, považovali jsme za nutné promluvit.


Podle našeho názoru by se VP SSSR mohl stát kolektivním obrazem, jako kolektivní STALIN, o kterém nejednou mluvil V. M. Zaznobin, jako o fenoménu sociálního kolektivního vědomí. Odchodem VM Zaznobina se VP SSSR [1] změnil a role autorského kolektivu byla naplněna v plném rozsahu a funkce VP SSSR se proměnila v novou kvalitu. Pokud je někdo v konceptuálním prostředí velmi zaujat hrou na VP SSSR a nezaznamenal reálných transformací, pak je to pouze jeho problém, nikoli však problém VP SSSR jako vyjadřovatele zájmů lidu buď v podobě autorského kolektivu a jeho teoretických výzkumů či kolektivního egregoru Lidové Konceptuální Moci, vyjádřeného jinou formou výkonné funkce VP SSSR. Pokus o kopírování funkce a role V. M. Zaznobina kromě frašky a úsměvů nic jiného nevyvolává.


Na základě obecného pozadí byl rychle organizovaný PKF (Peterburgdký konceptuální fórum) docela předvídatelný. Princip "posvátné místo dlouho nezůstává prázdné", nikdo nezrušil, stejně jako "kdo první vstal toho jsou i pantofle". Nebýt toho „závažného důvodu“ – odchodu našeho kamaráda, soudruha a učitele a k tomu jeho 80. výročí, pak by se PKF pravděpodobně dostalo menší pozornosti. A nejde ani tak o to, kdo organizoval PKF, ale spíše jak? Vysoká účast byla zajištěna „vážným důvodem“ a přispěním celé konceptuální obce v posledních 28-30 letech rozvoje KOB jak v Ruské federaci, tak i ve světě.


Více nás znepokojuje morální stránka organizačních aspektů, a z toho vyplývající „výrobní otázky“:


  • spěch PKF je emocionální impuls; - Putinův příklad „ukvapené“ řeči; nebo - "dobrý" důvod ....? Zazněl názor, že v souvislosti s tragickou ztrátou by bylo lepší nespěchat, vše si promyslet, vyslechnout všechny představitele různých konceptuálních uskupení a společně vytvořit jednotný konceptuální organizační výbor. Ale filtry používané pořadateli jménem nebo pod střechou nově vzniklého VP SSSR však umožnily úspěšně ochránit lokální cíle před nepříliš pohodlnými zpětnými vazbami. A to je pokračování cesty nikam, rozdělení na ty, kteří byli před a jsou po, jako kdysi, Petrohradci a Moskvané, pro strukurní a bezstrukturní metody šíření ... a tak dále, víme probírali;

  • náhlý nástup 2. etapy realizace KOB po odchodu V.M.Zaznobina - on byl jako brzdou (?), nebo první etapa již byla ukončena a potom, jaký je pak rozdíl mezi první a druhou etapou ? Kdo přesně čekal na okamžik, kdy učitel a kamarád odejde, aby oznámil druhou etapu vývoje KOB a pro koho byla smrt autora KOB cílem první etapy? Komu prospívá propojení etap vývoje KOB s tragickým datem 18.06.2018? Možná si myslíte, že celých těch 30 let se všichni zabývali pouze základní vědou a neexistovala žádná Živá voda...

  • přechod na placené kobovské akce s cílem odříznout marginály od elitářů? Kdo jsou marginálové a kdo elitáří? Nebo je to takový způsob přátelského sdružování v příjemném, pozitivním prostředí? Nebráníme se vzájemné pomoci, podpoře a respektu ke spolubojovníkům a podobně smýšlejícím lidem, kteří se spojili na společné platformě KOB. Jsme proti tomu, když "soudruzi" přemýšlejí a rozhodují o zbytku..., "Budete i jíst místo ních...?" Proč tedy organizátoři postavili 50 % svých projevů na propagandě a agitaci nové struktury s pracovním názvem „Koncepce budoucnosti“ a dalších 50 % na vědeckém zdůvodnění své nové organizace?

  • nové přístupy k VVP (Putin) a IVS (Stalin) ;

  • a některé omezující (časem, možnostmí a organizační účastí) organizační momenty.


Co to bylo?


Jde o distancování se od starých morálních zásad a pozic, nebo oni nikdy neexistovaly? Objevily se nové informace, fakta? Nebo opět V. M. Zaznobin potlačil všechny autory svou intelektuální autoritou? Nevšimli jsme si toho, ačkoli mnozí z nás měli vlastní neshody s Michalyčem.


Zbytečná práce - ne, k rozumu je nepřivedeš,


"Konceptuálnější“ jsou tím, že jsou vulgárnější.


Koncepce je pro ně úplný fetiš,


Ale není vlastní jím její Idea.


V průběhu historie vývoje KOB a konceptuálního prostředí byly příklady zrodu jak skutečných konceptuálů, skutečných přívrženců KOB, tak generace konceptuálních vlkodlaků, kteří si dovedně osvojili terminologický aparát a přizpůsobili si KOB pro sebe, pro své soukromé zájmy a motivace, někdy dokonce aniž by měli úctu k čímkoli posvátnému.


VP SSSR je vysokou mírou konceptuálních znalostí a vědomí, úrovní skutečně vysoké morálky, čistého svědomí a vědomé osobní odpovědnosti těch, kteří na sebe vzali právo přinášet lidem POZNÁNÍ, SVĚTLO, DOBRO a LÁSKU. VP SSSR, jehož autorem a představitelem skupiny autorů byl a zůstává Zaznobin Vladimir Michajlovič, splnilňoval tyto požadavky a nejhlubší touhy ruského lidu a ruské civilizace.


Přejeme všem konceptuálům ROZLIŠENÍ a VYSOKOU MÍRU CHÁPÁNÍ.


S úctou k důstojným a chybujícím,


Skupina konceptuálních důstojníků námořnictva a dalších složek armády, která se připojila ke skupině konceptuálních soudruhů.


Máme tu čest!!!


Moskva, 7. října 2018.


V současné době jsme se rozhodli pořádat každoroční akci - "Záznobinských čtení". První akce se může konat v Boldinu v oblasti Nižního Novgorodu. Následné se budou konat v různých městech naší země i světa jako štafetový závod „KOB chodí po planetě“ na soutěžní bázi. Otevíráme nábor pracovních skupin. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak organizace. Mail: zvmsivpas@mail.ru Napište, určitě všem odpovíme.


V otázce vytvoření jednotného konceptuálního organizačního výboru můžeme také znovu [2] převzít iniciativu, pokud by novězrození „velekněží“ nepochopli, proč vznikla KOB.


[1] bez V. M. Zaznobina


[2] ... jako již jme to učinili při organizaci parlamentních slyšení v roce 1995, vytvoření a rozvíjení Hnutí k „Bohoděržaví“, uspořádali konferenci dne 18. 8. 1998 v Politickém muzeu v Moskvě, věnovanou 50. výročí Směrnice Národní bezpečnostní služby USA 20/1 za účasti vojenských atašé z 28 zemí, registraci, vznik a rozvoj První konceptuální strany „Jednota“, Zakladní financování činnosti hnutí „k Bohoděržaví“ a KPE v období od roku 1996 do roku 2004 a 100% financování volební kampani KPE ve Státní dumě Ruské federace v roce 2003 a jak vytáhli první číslo pro KPE na volební listině, organizace v letech 2001-2003. řady jednání představitele VP SSSR Zaznobina V.M. na nejvyšší úrovni s vůdci emirátů Dubaj, Sharjah, Fujairah, Sheikhs Al-Muktum, Al-Qasimi, Al-Sharqi a Al-Nabuda, dalšími vysoce postavenými úředníky SAE, vůdci islámu v regionu a vedení kanálu „Al-Džazíra“, v roce 2005. s prezidentem Mongolska Enkhem Bayarem, prezentace v roce 2008 v Bruselu knihy "The Last Gambit", v letech 2010-2012 s prezidentem Vietnamu Nguyen Minh Chiet, premiérem Vietnamu Nguyen Tan Zungem a dalšími vysokými úředníky a guvernéry, projev představitele VP SSSR na konferencích v Evropském parlamentu v Bruselu 2010, v roce 2011 zorganizoval řadu setkání s panem Kato - předsedou Malajské obchodní komory a důvěrníkem Mahathira Mohamada (od května 2018 opět premiérem Malajsie), S Singapurským fondem mrtvých miliardářů bez příbuzných,kteří převedli nashromážděný kapitál do fondu, Spojenou Islámskou Bankou, která půjčuje na bezúročné bázi, řadou zahraničních a ruských velvyslanců, konzulů, a mnohé další akce, událostí a procesy zamířené na rozvoj KOB, které posloužily, jako bohatý materiál pro osnovu mnohých knih a prací VP SSSR.


https://zakonvremeni.ru/analitika-kob/34-3-prioritet-faktologicheskij/36831-o-kob-i-ne-tolko.html


pokračování příště...


Na některých platformách okolo KOB se objevily názory, že ten dopis napsal sám Pjakin. Ale informace z úst samotného Zaznobina (video v diskuzi) nasvědčuje tomu, že v různých složkách armády RF existují konceptuálně zdatné skupiny důstojníků a taktéž je předpoklad, že se zachovala skupina spouatorů KOB, která stála u zrodu koncepce apolu se Zaznobinem.


Zde je důkaz, že v armádě RF pracují s pojmovým aparátem a teorií koncepce.
АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК
Журнал Министерства обороны Российской Федерации

30.08.2018


Каждое государство обладает уникальным культурным кодом (духовным, социальным, психологическим, национальной памятью). Культурный код включает в себя целостную исторически сформированную систему установок населения и бессознательную его реакцию на ситуацию, связанную с угрозой для страны и жизни народа. Элементами культурного кода являются культура и национальные интересы.


С позиции общей теории выделяют шесть обобщенных стратегических приоритетов управления обществом, (перечислим их без раскрытия):


первый — мировоззренческий приоритет;


второй — хронологический приоритет;


третий — фактологический приоритет;


четвертый — экономический приоритет;


пятый приоритет — оружие геноцида;


шестой приоритет — оружие уничтожения.


Заявленные приоритеты дают основание полагать, что, воздействуя на них, страна-агрессор может добиться поставленных целей.
http://army.milportal.ru/vojna-chetvertogo-pokoleniya-prioritety-printsipy-strategii-i-taktika/


15.11.2018 vazba Jefimova.


Tohle téma bych nejraději přeskočil, protože je v něm hodně špíny a pomluv. Ale když už jsem se do toho dal, tak něco napíši, maximálně zestručněně.
Zde bych zformuloval důvod, proč vadil Jefimov, tak jak to vidím já, a poukázal na osobu v pozadí.


V roce 2017 Viktor Alexejevič šel do poslaneckých voleb. Ve svém programu Jefimov deklaroval mimo jiné tyto cíle:
Jsem si jist, že naší národní ideou je myšlenka spravedlnosti. Myšlenka realizovat zájmy většiny, žít vlastní prací. Spravedlnost není „rovná se všem“, je tomu tak, když neexistuje žádné zahalené otroctví, brutálně legalizované přivlastňování si práce jiných lidí, které obchází jejich vědomí. Prvořadým úkolem, na jehož základě se utvářejí perspektivy rozvoje společnosti, je zlepšit kvalitu života svědomitého pracovníka, kvalitu života většiny našich lidí.


K vyřešení tohoto problému je nutné vyvinout novou koncepci ekonomického rozvoje, právně zakázat nemorální parazitování spekulativního a lichvářského úvěrového a finančního systému; legislativně chránit před svou libovůlí zájmy skutečného sektoru výroby, veškerého obyvatelstva živícího se vlastní prací. To je samozřejmě možné pouze na základě růstu obecné kultury, zvyšování manažerské gramotnosti populace, na základě vytváření integrovaného systému vzdělávání a výchovy mládeže. Je třeba zabránit procesům cílevědomého formování lidí s omezeným sebeuvědoměním, určených k plnění poslání člověka služebního, přizpůsobeného zájmům nadnárodních korporací.
https://biologo.ru/programma-uchastnika-predvaritelenogo-golosovaniya-po-kandidat/index.html
Jak asi víte, ve volbách Viktor Alexejevič neuspěl.
V roce 2018 na své stránce v youtube, Jefimov znovu veřejně deklaruje cíle KSB v pětiminutové prezentací, kde od 2:11 min. je ukázán mechanismus proměny společnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=JeyY-m8NKVY


Samozřejmě, tyto aktivity nezůstaly nepovšimnuty, ani ze strany Gosděpu, ani ruských liberálů. Proto z jejich strany se uskutečnily pokusy o odstranění Zaznobina, kriminalizací Jefimova a přes něho i dehonestací KOB.


Všichni asi víte, že Jefimovovi se pokusili přišít rozkrádačku. 15.18.2018 byl vzat do vazby, která se prodlužovala několikrát s odůvodněním, že by jeho pobyt na svobodě ohrozil vyšetřování...


Ze strany konceptuálů věcí kolem obhajoby Jefimova se ujal Serov (právník) z moskevské pobočky KOB. Z analýzy jeho činnosti před touto věci, v průběhu a po, jsem přišel k závěru, že tento člověk je agentem cizího vlivu. Moc dobře se mu daří dělat mezi kobovci rozbroje. Jako intrikán se projevil třeba v KPE, když do ní vstoupil. Konflikt měl i s Petrovem. Až se tam všichni rozhádali, vystoupil se svoji moskevskou skupinou, čímž způsobil její rozkol. Potom vstoupil do Žirinovské LDPR, kde je dodnes. Tam zřejmě, problémý nepůsobí, když vezmu do úvahy, že Pjakin byl z LDPR na rozskaz Žirinovského vyhozen poté, co pro KOB zajistil v Dumě parlamentní slyšení, čímž vlastně koncepci pomohl legalizovat a poté se pokoušel sweznamovat řadové členy strany s KOB.
Jakmile Serov se ujal obhajoby Jefimova (ne přímo, najal si advokáta, který se potom pokusil nezákonně se seznámit s cizím spisem, o čemž informoval tisk v souvislosti s jménem Jefimova https://gazeta.spb.ru/2077944-0/ ) už měl problémy s Pjakinem, který mu vytýkal špatnou obhajobu a politizování celého procesu na mitíncích, které Jefimovi nepomáhali, ale naopak, škodili.
Ilustrační video, kde si můžete všímnout nápisů v angličtině "efimov free.ru", což je název stránek kde se sbíraly podpisy na podporu. Proč v angličtině? asi to mělo pro Serova nějaký smysl.
https://www.youtube.com/watch?v=tQ_Y4cDgieU


Serov kvůli kritice musel ztlumit svoji mitinkovou činnost, ale na svém fóru umístil pamflet na Pjakina s názvem "Projekt orákul-Seul: o pasení davu pod vlajkami KSB" s cudným podpisem VK (asi vnitřní korektor), kde Pjakina rovnou obvinili z pokusu o převzetí řízení. Serov má nick Sirin. Některé argumenty z tohoto pamfletu se objevily i v zápisce VP SSSR O činnosti Fondu konceptuálních technologií "Altaj" po 18. červnu 2018
http://forum.kob.su/showthread.php?t=13738
Potom natočil o Pjakinovi dehonestační videjko. Nu a z Pjakinové strany poprvé zaznělo "trockisti", "vlasovci". V té době Pjakin ještě upřesňoval, že jeho výhrady jsou k lidem okolo VP SSSR a k samotnému vnitřnímu prediktorovi se nevztahují.
Ještě v doplnění k portrétu musím říct, že tento nadmíru "aktivní kobovec" Serov před hlasováním o nové ústavě agitoval proti ní s odůvodněním, že Putin si chce zajistit doživotní vládnutí.
https://www.youtube.com/watch?v=0cTFvZHIgDg&t=3s


Zde ironicky vypráví Pjakinovi, kdo všechno ho nazval agentem.
https://www.youtube.com/watch?v=VYqe4rf-Yog&t=3s


Ten pán "někdo", kdo přiléval olejíček do ohynku konfliktu s Pjakinem a rozkolu v KOB je znám a vůbec se s tím netají. Samozřejmě není sám, některé lidé z moskevské pobočky se dostali pod jeho vliv a dodnes tvarují informační pole proti Pjakinovi, dokonce i proti Putinovi. Viděl jsem je na většině platforem KOB v diskuzích.


Pro mně je divné, že tento člověk se pohybuje v bezprostřední blizkosti VP SSSR a nevypadá, že by někomu vadil, přestože zjevně vede i protistátní činnost, viz. jeho angažma proti příjetí ústavy a obecně, proti Putinovi. Na Peterburgský konceptuální fórum byl pozván a měl tam doklad.


Nějaká výběrová slepota ze strany dnešního VP SSSR, nemyslíte?


**Rozhodl jsem se, že přenesu část diskuze a pokračování do samostatného vlákna, aby materiály, které zde zveřejním, nezapadly a téma se mohlo doplňovat.** Jura11 "Když začal spor VP SSSR x Pjakin, tak jsem doufal, že to spěje právě k tomuto - vytvoření druhého konceptuálního centra. Ty střípky, co jsem se nyní dozvěděl však minimálně vypovídají spíše o rozkolu v konceptuálním hnutí, než tvorbě této nové kvality. Ale třeba to jsou jen porodní bolesti." Dobrá poznámka. Po smrtí Zaznobina v Peterburgu se konala konference - Peterburžský konceptuálný fórum (1.-2.9. 2018 ) Na tomto fóru, kam z různých konců Ruska přijeli příznivci a lidé činní v KSB, vystoupil Pjakin online, od 1:40:20 https://www.youtube.com/watch?v=1YmlF_VzSTk&list=PLPLXiLuGDc5wtu_S4_lwXxp7fdrwO2idc&index=3 Něco z jeho vystoupení ocituji ( zvuk je hodně špatný, dokonce já jsem měl problém s pochopením některých slov. Ale bylo jích jen pár, proto na smysl poslání neměly vliv) Po pozdravu účastníkům fóra, Pjjakin řekl toto: "Dokud byl naživu Vladimir Michajlovič (Zaznobin), bodem koncentrace, bodem rozpracování všech teoretických poslaní byl on. Dnes tato konference je nezbytně nutným krokem ve věci dalšího šíření KSB a dalšího rozpracování teorie KSB." (Dále následuje poděkování organizátorům fóra.) "Protože teď je konference jediným místem, kde se můžeme setkávat v takovém formátu, který dovoluje vypracovávat další rozvoj teorie. Existuje taková fráze, která ne úplně přesně byla přeložená od Marxe: "idea, která ovládla masy, se stává materiální sílou". Ale Marx v tom nemá pravdu. Správně má znít - masy, které obládly teorii se stávají materiální sílou. Marxistický přístup vychází z toho, že lidé nedosáhli úrovně Člověk. Nemohou vypracovat něco svého a šířit to v masách, aplikovat to ve svém společenském životě. Ve skutečnosti, každý člověk je individualita a dle míry svého rozvoje musí se přibližovat k lidskému stavu psychiky. A v souvislosti s tím, člověk není to, co do něho bylo vloženo (podle Marxe). Vložili do hlavy jednu ideu a on s ní chodí. Každý člověk musí získat a přijmout nějaké teoretické vědomosti, které mu budou pomáhat v životě. Právě dnes, tato konference musí řešit tento úkol. Kde jsme všichni můžeme se setkávat, mluvit k teoretickým tématům, v přátelské besedě sjednocovat své teoretické pozice. A právě toto bude základem dalšího rozvoje koncepce sociální bezpečnosti. V tomto smyslu vidím, že konference musí probíhat každoročně"... "Až lidé pochopí teorii, budeme nucení vcházet do procesů řízení na místech a rozsahu celé společnosti. To je realita. A zde každý člověk v rámci existujících možnosti může aplikovat svoje znalosti KSB. Z toho absolutně nevyplyvá, že tato činnost musí být koordinována z jednoho centra"... Právě takovým způsobem my rozšíříme koncepci. Právě takovým způsobem vstupovat do všech procesů - používat svoje teoretické znalosti a pamatovat si - nejsme spoutaní časem. My se zabýváme činnosti, která formuje čas. A na tom, jak my budeme pracovat každý na svém místě, budeme šířit a rozpracovávat teorii, bude záviset míra budoucích událostí a bezkrizový vývoj budoucího života"... "A bodem koordinace, teoretického sjednocení se má stát tato konference". Otázky do pléna: měl v úmyslu Pjakin převzít řízení v KSB nebo naopak, měl v úmyslu rozšířit kompetence na vypracování teorii na více regionálních center s tím, že bodem koncentrace, bodem rozpracování všech teoretických poslaní se měl stát kolektivní rozum (soubornost), soustředený na konferenci? měl v úmyslu Pjakin, jak je mu vytykáno, vejít do kolektivu VP SSSR a obsadit volné místo? nebo Pjakin navrhoval zcela nový formát tvorby autorského kolektivu VP SSSR, který měl vyloučit hromádění chyb v teorii KSB? Vidím, že nastala doba se vyjádřit k tomu, co proběhlo v konceptuálním hnutí Ruska. Ale k tomu je potřeba čas na přeložení a zpracování spousty materiálů. Nicméně, kvůli stále se opakujícím se útokům na Pjakina a množicím se dotazům, které mnohým lidém tlačí na psychiku, vidím, že čas na vytvoření nejednostranného názoru uzrál. Já přidám svůj pohled na věc, někdo mi bude oponovat, někdo mě třeba doplní, a takto společně se dopracujeme k nějakým závěrům. V příštím svém vstupu uvedu chronologii událostí, které nastaly po této konferencí. Chronologie událostí, které přivedly ke konfliktu v konceptuálním prostředí: **1. 18.6.2018 smrt V.M. Zaznobina představitele VP SSSR. ** **2. 22.8.2018 vystoupení V.V. Putina k penzijní reformě.** **3. 1.-2.9.2018 PFK (Peterburgský konceptuální fórum).** **4. 5.9.2018 Analytická zápiska VP SSSR k penzijní reformě.** **5. 7.10. 2018 Otevřený dopis skupina konceptuálních důstojníků námořnictva a dalších složek armády, která se připojila ke skupině konceptuálních soudruhů "O KOB a nejen".** **6. 15.11.2018 Vazba Jefimova ** **7. 15.12. 2018 Vojtenkov + Veličko "Proč chcípla KOBa?** **8. 12.4.2020 Analytická zápiska VP SSSR O činnosti fondu konceptuálních technologií Altaj.** **Ostatní (dle nutnosti)** Začnu od 4.bodu, protože ostatní už jsou více- méně známé. Viditelný konflikt mezi Pjakinem a těmi kdo v současné době obsluhuje značku VP SSSR začal po zveřejnění Analytické zápisky k Penzijní reformě. Pjakin v té zápisce vyjevil metodologické chyby a interně upozornil na to současného VP SSSR. Poté, když následovala buď zamítavá reakce bez diskuze nebo žádná, to není podstatné, Pjakin zveřejnil svoje námitky, jak ve videu "otázka-odpověď", tak i na svých stránkách. https://fct-altai.ru/c/aktual-nyy-kommentariy/nekotoryye-zamechaniya-po-povodu-analiticheskoy-zapiski-vp-sssr-o-tekushchem-momente-no-5-137-sentyabr-2018-goda-2 Měl Pjakin právo se takto chovat nebo neměl, ať si každý zodpoví sám. Podle mně jeho jednání bylo zcela vpořádku. Upozornil na chyby, které podle něho byly zásadní. Zhruba měsíc po této událostí, která v mediálním prostoru způsobila výbuch negatívu vůči Pjakinovi z řád některých konceptuálů, vychází otevřený dopis konceptuální skupiny důstojníků vojenského námořnístva a jiných druhů vojsk, který jsem zrovna narychlo přeložil, a který je k pochopení celé situace klíčový. Ten dopis doporučuji pozorně přečíst, včetně vysvětlivek. **O KOB a nejen ** "**Ještě jednou o koncepcí, o svědomí, o cti, nebo o měsíc později jak...**" Od roku 1991 vychází Koncepce společenské bezpečnosti (moderní název) VP SSSR. Do června 2018 byl zástupcem autorského kolektivu VP SSSR Vladimir Michajlovič Zaznobin ... V.M. Zaznobin nás dočasně opustil ... ale je s námi. Všichni, kdo ho znali, mluvili s ním, pokračují s ním v nevyřčeném a osobním dialogu, „synchronizují hodinky“ i teď... Současníci zatím nejsou schopni objektivně posoudit jeho přínos pro ruskou a světovou kulturu, ale to je na samostatný rozhovor, ke kterému se vrátíme... V poslední době v konceptuálním a okolo konceptuálním prostředí, na pozadí diskusí o pokusech o přivlastnění autorství, privatizaci KOB a vytěžení hmotných příjmů, došlo k nepochopení samotné podstaty Koncepce. Rozvíjející se polemika na okraji nepočetných internetových publikací o pochybnostech ohledně příslušnosti některých osob k autorskému kolektivu KOB provázela „vnitrokonceptiální diskuse“ o kvalitě analytiky materiálů vydávaných jménem VP SSSR , což vyvolává u části konceptiální veřejnosti pochybnosti o efektivitě aplikace konceptiální metodologie a dokonce i samotné KOB Jaký materiál je třeba považovat za víceméně konceptiální a odpovídající úrovni VP SSSR, deklarované v letech 1991-2018? Dokud Vladimir Michajlovič byl naživu, takové diskuse nevznikaly. Okolností, které vznikly, vlastně iniciovaly napsání této výzvy. KOB v archivní podobě tak, jak byla zachována od roku 1991 do 18.06.2018, nelze použít pro jiné účely a nelze jej privatizovat. KOB od VP SSSR vzorce 1991-18.06.2018 je však především teorie. A jakákoliv teorie se váže k typu psychiky jedince a může být použita subjektivně i z hlediska dalšího teoretizování a praktické aplikace. **Za prvé** , známe alespoň **7** lidí v Moskvě a Leningradu (po 6. září 1991 opět Petrohrad), kteří se v té či oné míře podíleli na psaní práci VP SSSR v období 1989 až 2018. V této souvislosti bychom vás požádali, abyste spoluautory neobtěžovali, respektive nesváděli některé z nich k výhradnímu autorství. Připomínáme všem, že Koncepce veřejné bezpečnosti se stala majetkem ruské a světové kultury již v roce 1991 a od té doby byla rozvíjena s ohledem na vliv každého, kdo ji četl, propouštěl skrz sebe, začal dle ní žít, komunikovat a diskutovat s autory, svými soudruhy v konceptuálním duchu při hledání správných přístupů k otázkám životního uspořádání. To je síla platformy Zaznobina. Pro mnohé Zaznobin = VPSSSR. A podstata není v jeho osobě. Podstata je v zásadách , které hájil. Kdyby Zaznobin V.M. opravdu viděl kdo může nastoupit na jeho místo, oznámil by nástupce a otevřeně by ho připravil. Zaznobin V.M. však věděl, že by se to nemělo dělat. Konceptiálně mocní si své místo určí sami. **Za druhé**, pro ty, kteří se špatně učili své domácí úkoly, bez ohledu na jejich akademické tituly, jejich touhu dotknout se "historie VP SSSR" nebo do ní vstoupit a ještě hůř vydělat si na KOB a VP SSSR, připomínáme osobní odpovědnost a nevyhnutelnou odplatu za to, co bylo činěné neprávem. Všem, kteří se obávají o čistotu konceptuálních řad, doporučujeme, aby se pohodlně usadili v zasedací síni zvané „život“ a v klidu se podívali blíže a pozorněji především sami na sebe. Totéž platí pro ty, kteří jsou obzvláště dobře informovaní, včetně těch, kteří se podílejí na psaní KOB a analytiky. Pouze kombinace zdravé, nepříliš či nezdravé duševní činnosti, nejvyšší, průměrné či zcela nevýznamné úrovně povědomí o získaných pojmových znalostech se skutečně vysokou, průměrnou či nízkou morálkou jedince, a jeho subjektivní schopností k objektivní sebeidentifikaci může být tou mírou, na kterou NHR bere ohled, ale většinou jen dočasu... A takových příkladů je v našem konceptuálním prostředí už dost. **Za třetí**, je zde zvláštní otázka autorství materiálů VP SSSR po odchodu představitele skupiny autorů V. Zaznobina, v podstatě vůdce a jeho morálního filtru. Mluvit o tom, že VP SSSR se nezměnil, není korektní. Změnila se materie a tím pádem i informace a míra. VP SSSR se změnil jak z pohledu teorie množin, kdy prvek množiny odešel, tak z hlediska morálky. Správnější by bylo nějakou dobu nepoužívat zkratku VP SSSR, ale označovat všechna nová díla novými symboly, znaky, tedy jinou zkratkou. I v týmu autorů měl každý účastník svou funkci a úkol. Dobrý strojník může vyrůst na úroveň profesionálního stenografa, ale nemůže se stát Ježíšem Kristem, Puškinem, Stalinem, Zaznobinem nebo novým prorokem… Tento titul si musíte zasloužit. Materiály publikované jménem VP SSSR již vyvolaly diskusi související s odlišnou úrovní analýzy a prezentace těchto materiálů (viz. například materiály otázek a odpovědí Pjakina-Velichka). Bylo to dobré pro konceptuální hnutí? Otázka je řečnická. Je dobře už jen to, že si toho komunita všímá, konceptuální prostředí je zdravé. Uznat a opravit chyby není složitá záležitost ani pro VP SSSR. A mnozí si pamatují a vědí, kdy V.M. Zaznobin korigoval práci autorského kolektivu v reálném výrobním procesu, případně po chvíli podával vysvětlení, zdůvodnění svého postoje či postoje autorského kolektivu. Neodkazoval, nepřikrýval se ani se neschovával za vývěsní štít Matričné bezpečnosti a Konceptuální moci, která je v podstatě autokratický a její získání leží mimo intrik a volebních procedur. A protože problematika kvality analýz a obsahu analytických prací vydávaných jménem VP SSSR je na pořadu dne nejen mezi obyvateli Barnaulu, a už vůbec ne v rovině personálu VP SSSR z hlediska jmennovitého seznamu, považovali jsme za nutné promluvit. Podle našeho názoru by se VP SSSR mohl stát kolektivním obrazem, jako kolektivní STALIN, o kterém nejednou mluvil V. M. Zaznobin, jako o fenoménu sociálního kolektivního vědomí. Odchodem VM Zaznobina se VP SSSR [1] změnil a role autorského kolektivu byla naplněna v plném rozsahu a funkce VP SSSR se proměnila v novou kvalitu. Pokud je někdo v konceptuálním prostředí velmi zaujat hrou na VP SSSR a nezaznamenal reálných transformací, pak je to pouze jeho problém, nikoli však problém VP SSSR jako vyjadřovatele zájmů lidu buď v podobě autorského kolektivu a jeho teoretických výzkumů či kolektivního egregoru Lidové Konceptuální Moci, vyjádřeného jinou formou výkonné funkce VP SSSR. Pokus o kopírování funkce a role V. M. Zaznobina kromě frašky a úsměvů nic jiného nevyvolává. Na základě obecného pozadí byl rychle organizovaný PKF (Peterburgdký konceptuální fórum) docela předvídatelný. Princip "posvátné místo dlouho nezůstává prázdné", nikdo nezrušil, stejně jako "kdo první vstal toho jsou i pantofle". Nebýt toho „závažného důvodu“ – odchodu našeho kamaráda, soudruha a učitele a k tomu jeho 80. výročí, pak by se PKF pravděpodobně dostalo menší pozornosti. A nejde ani tak o to, kdo organizoval PKF, ale spíše jak? Vysoká účast byla zajištěna „vážným důvodem“ a přispěním celé konceptuální obce v posledních 28-30 letech rozvoje KOB jak v Ruské federaci, tak i ve světě. Více nás znepokojuje morální stránka organizačních aspektů, a z toho vyplývající „výrobní otázky“: - spěch PKF je emocionální impuls; - Putinův příklad „ukvapené“ řeči; nebo - "dobrý" důvod ....? Zazněl názor, že v souvislosti s tragickou ztrátou by bylo lepší nespěchat, vše si promyslet, vyslechnout všechny představitele různých konceptuálních uskupení a společně vytvořit **jednotný konceptuální organizační výbor**. Ale filtry používané pořadateli jménem nebo pod střechou nově vzniklého VP SSSR však umožnily úspěšně ochránit lokální cíle před nepříliš pohodlnými zpětnými vazbami. A to je pokračování cesty nikam, rozdělení na ty, kteří byli před a jsou po, jako kdysi, Petrohradci a Moskvané, pro strukurní a bezstrukturní metody šíření ... a tak dále, víme probírali; - náhlý nástup 2. etapy realizace KOB po odchodu V.M.Zaznobina - on byl jako brzdou (?), nebo první etapa již byla ukončena a potom, **jaký je pak rozdíl mezi první a druhou etapou ?** Kdo přesně čekal na okamžik, kdy učitel a kamarád odejde, aby oznámil druhou etapu vývoje KOB a pro koho byla smrt autora KOB cílem první etapy? Komu prospívá propojení etap vývoje KOB s tragickým datem 18.06.2018? Možná si myslíte, že celých těch 30 let se všichni zabývali pouze základní vědou a neexistovala žádná Živá voda... - **přechod na placené kobovské akce** s cílem odříznout marginály od elitářů? Kdo jsou marginálové a kdo elitáří? Nebo je to takový způsob přátelského sdružování v příjemném, pozitivním prostředí? Nebráníme se vzájemné pomoci, podpoře a respektu ke spolubojovníkům a podobně smýšlejícím lidem, kteří se spojili na společné platformě KOB. Jsme proti tomu, když "soudruzi" přemýšlejí a rozhodují o zbytku..., "Budete i jíst místo ních...?" Proč tedy organizátoři postavili 50 % svých projevů na propagandě a agitaci nové struktury s pracovním názvem „Koncepce budoucnosti“ a dalších 50 % na vědeckém zdůvodnění své nové organizace? - nové přístupy k **VVP** (Putin) a **IVS** (Stalin) ; - a některé **omezující** (časem, možnostmí a organizační účastí) organizační momenty. Co to bylo? Jde o distancování se od starých morálních zásad a pozic, nebo oni nikdy neexistovaly? Objevily se nové informace, fakta? Nebo opět V. M. Zaznobin potlačil všechny autory svou intelektuální autoritou? Nevšimli jsme si toho, ačkoli mnozí z nás měli vlastní neshody s Michalyčem. Zbytečná práce - ne, k rozumu je nepřivedeš, "Konceptuálnější“ jsou tím, že jsou vulgárnější. Koncepce je pro ně úplný fetiš, Ale není vlastní jím její Idea. V průběhu historie vývoje KOB a konceptuálního prostředí byly příklady zrodu jak skutečných konceptuálů, skutečných přívrženců KOB, tak generace konceptuálních vlkodlaků, kteří si dovedně osvojili terminologický aparát a přizpůsobili si KOB pro sebe, pro své soukromé zájmy a motivace, někdy dokonce aniž by měli úctu k čímkoli posvátnému. VP SSSR je vysokou mírou konceptuálních znalostí a vědomí, úrovní skutečně vysoké morálky, čistého svědomí a vědomé osobní odpovědnosti těch, kteří na sebe vzali právo přinášet lidem POZNÁNÍ, SVĚTLO, DOBRO a LÁSKU. VP SSSR, jehož autorem a představitelem skupiny autorů byl a zůstává Zaznobin Vladimir Michajlovič, splnilňoval tyto požadavky a nejhlubší touhy ruského lidu a ruské civilizace. Přejeme všem konceptuálům ROZLIŠENÍ a VYSOKOU MÍRU CHÁPÁNÍ. S úctou k důstojným a chybujícím, Skupina konceptuálních důstojníků námořnictva a dalších složek armády, která se připojila ke skupině konceptuálních soudruhů. Máme tu čest!!! Moskva, 7. října 2018. V současné době jsme se rozhodli pořádat každoroční akci - **"Záznobinských čtení"**. První akce se může konat v Boldinu v oblasti Nižního Novgorodu. Následné se budou konat v různých městech naší země i světa jako štafetový závod „KOB chodí po planetě“ na soutěžní bázi. Otevíráme nábor pracovních skupin. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak organizace. Mail: zvmsivpas@mail.ru Napište, určitě všem odpovíme. V otázce vytvoření** jednotného konceptuálního organizačního výboru** můžeme také znovu [2] převzít iniciativu, pokud by novězrození „velekněží“ nepochopli, proč vznikla KOB. [1] bez V. M. Zaznobina [2] ... jako již jme to učinili při organizaci parlamentních slyšení v roce 1995, vytvoření a rozvíjení Hnutí k „Bohoděržaví“, uspořádali konferenci dne 18. 8. 1998 v Politickém muzeu v Moskvě, věnovanou 50. výročí Směrnice Národní bezpečnostní služby USA 20/1 za účasti vojenských atašé z 28 zemí, registraci, vznik a rozvoj První konceptuální strany „Jednota“, Zakladní financování činnosti hnutí „k Bohoděržaví“ a KPE v období od roku 1996 do roku 2004 a 100% financování volební kampani KPE ve Státní dumě Ruské federace v roce 2003 a jak vytáhli první číslo pro KPE na volební listině, organizace v letech 2001-2003. řady jednání představitele VP SSSR Zaznobina V.M. na nejvyšší úrovni s vůdci emirátů Dubaj, Sharjah, Fujairah, Sheikhs Al-Muktum, Al-Qasimi, Al-Sharqi a Al-Nabuda, dalšími vysoce postavenými úředníky SAE, vůdci islámu v regionu a vedení kanálu „Al-Džazíra“, v roce 2005. s prezidentem Mongolska Enkhem Bayarem, prezentace v roce 2008 v Bruselu knihy "The Last Gambit", v letech 2010-2012 s prezidentem Vietnamu Nguyen Minh Chiet, premiérem Vietnamu Nguyen Tan Zungem a dalšími vysokými úředníky a guvernéry, projev představitele VP SSSR na konferencích v Evropském parlamentu v Bruselu 2010, v roce 2011 zorganizoval řadu setkání s panem Kato - předsedou Malajské obchodní komory a důvěrníkem Mahathira Mohamada (od května 2018 opět premiérem Malajsie), S Singapurským fondem mrtvých miliardářů bez příbuzných,kteří převedli nashromážděný kapitál do fondu, Spojenou Islámskou Bankou, která půjčuje na bezúročné bázi, řadou zahraničních a ruských velvyslanců, konzulů, a mnohé další akce, událostí a procesy zamířené na rozvoj KOB, které posloužily, jako bohatý materiál pro osnovu mnohých knih a prací VP SSSR. https://zakonvremeni.ru/analitika-kob/34-3-prioritet-faktologicheskij/36831-o-kob-i-ne-tolko.html pokračování příště... Na některých platformách okolo KOB se objevily názory, že ten dopis napsal sám Pjakin. Ale informace z úst samotného Zaznobina (video v diskuzi) nasvědčuje tomu, že v různých složkách armády RF existují konceptuálně zdatné skupiny důstojníků a taktéž je předpoklad, že se zachovala skupina spouatorů KOB, která stála u zrodu koncepce apolu se Zaznobinem. Zde je důkaz, že v armádě RF pracují s pojmovým aparátem a teorií koncepce. **АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК Журнал Министерства обороны Российской Федерации** 30.08.2018 Каждое государство обладает уникальным культурным кодом (духовным, социальным, психологическим, национальной памятью). Культурный код включает в себя целостную исторически сформированную систему установок населения и бессознательную его реакцию на ситуацию, связанную с угрозой для страны и жизни народа. Элементами культурного кода являются культура и национальные интересы. С позиции общей теории выделяют шесть обобщенных стратегических приоритетов управления обществом, (перечислим их без раскрытия): первый — мировоззренческий приоритет; второй — хронологический приоритет; третий — фактологический приоритет; четвертый — экономический приоритет; пятый приоритет — оружие геноцида; шестой приоритет — оружие уничтожения. Заявленные приоритеты дают основание полагать, что, воздействуя на них, страна-агрессор может добиться поставленных целей. http://army.milportal.ru/vojna-chetvertogo-pokoleniya-prioritety-printsipy-strategii-i-taktika/ **15.11.2018 vazba Jefimova.** Tohle téma bych nejraději přeskočil, protože je v něm hodně špíny a pomluv. Ale když už jsem se do toho dal, tak něco napíši, maximálně zestručněně. Zde bych zformuloval důvod, proč vadil Jefimov, tak jak to vidím já, a poukázal na osobu v pozadí. V roce 2017 Viktor Alexejevič šel do poslaneckých voleb. Ve svém programu Jefimov deklaroval mimo jiné tyto cíle: Jsem si jist, že naší národní ideou je myšlenka spravedlnosti. Myšlenka realizovat zájmy většiny, žít vlastní prací. Spravedlnost není „rovná se všem“, je tomu tak, když neexistuje žádné zahalené otroctví, brutálně legalizované přivlastňování si práce jiných lidí, které obchází jejich vědomí. Prvořadým úkolem, na jehož základě se utvářejí perspektivy rozvoje společnosti, je zlepšit kvalitu života svědomitého pracovníka, kvalitu života většiny našich lidí. K vyřešení tohoto problému je nutné vyvinout novou koncepci ekonomického rozvoje, právně zakázat nemorální parazitování spekulativního a lichvářského úvěrového a finančního systému; legislativně chránit před svou libovůlí zájmy skutečného sektoru výroby, veškerého obyvatelstva živícího se vlastní prací. To je samozřejmě možné pouze na základě růstu obecné kultury, zvyšování manažerské gramotnosti populace, na základě vytváření integrovaného systému vzdělávání a výchovy mládeže. Je třeba zabránit procesům cílevědomého formování lidí s omezeným sebeuvědoměním, určených k plnění poslání člověka služebního, přizpůsobeného zájmům nadnárodních korporací. https://biologo.ru/programma-uchastnika-predvaritelenogo-golosovaniya-po-kandidat/index.html Jak asi víte, ve volbách Viktor Alexejevič neuspěl. V roce 2018 na své stránce v youtube, Jefimov znovu veřejně deklaruje cíle KSB v pětiminutové prezentací, kde od 2:11 min. je ukázán mechanismus proměny společnosti. https://www.youtube.com/watch?v=JeyY-m8NKVY Samozřejmě, tyto aktivity nezůstaly nepovšimnuty, ani ze strany Gosděpu, ani ruských liberálů. Proto z jejich strany se uskutečnily pokusy o odstranění Zaznobina, kriminalizací Jefimova a přes něho i dehonestací KOB. Všichni asi víte, že Jefimovovi se pokusili přišít rozkrádačku. 15.18.2018 byl vzat do vazby, která se prodlužovala několikrát s odůvodněním, že by jeho pobyt na svobodě ohrozil vyšetřování... Ze strany konceptuálů věcí kolem obhajoby Jefimova se ujal Serov (právník) z moskevské pobočky KOB. Z analýzy jeho činnosti před touto věci, v průběhu a po, jsem přišel k závěru, že tento člověk je agentem cizího vlivu. Moc dobře se mu daří dělat mezi kobovci rozbroje. Jako intrikán se projevil třeba v KPE, když do ní vstoupil. Konflikt měl i s Petrovem. Až se tam všichni rozhádali, vystoupil se svoji moskevskou skupinou, čímž způsobil její rozkol. Potom vstoupil do Žirinovské LDPR, kde je dodnes. Tam zřejmě, problémý nepůsobí, když vezmu do úvahy, že Pjakin byl z LDPR na rozskaz Žirinovského vyhozen poté, co pro KOB zajistil v Dumě parlamentní slyšení, čímž vlastně koncepci pomohl legalizovat a poté se pokoušel sweznamovat řadové členy strany s KOB. Jakmile Serov se ujal obhajoby Jefimova (ne přímo, najal si advokáta, který se potom pokusil nezákonně se seznámit s cizím spisem, o čemž informoval tisk v souvislosti s jménem Jefimova https://gazeta.spb.ru/2077944-0/ ) už měl problémy s Pjakinem, který mu vytýkal špatnou obhajobu a politizování celého procesu na mitíncích, které Jefimovi nepomáhali, ale naopak, škodili. Ilustrační video, kde si můžete všímnout nápisů v angličtině "efimov free.ru", což je název stránek kde se sbíraly podpisy na podporu. Proč v angličtině? asi to mělo pro Serova nějaký smysl. https://www.youtube.com/watch?v=tQ_Y4cDgieU Serov kvůli kritice musel ztlumit svoji mitinkovou činnost, ale na svém fóru umístil pamflet na Pjakina s názvem "Projekt orákul-Seul: o pasení davu pod vlajkami KSB" s cudným podpisem VK (asi vnitřní korektor), kde Pjakina rovnou obvinili z pokusu o převzetí řízení. Serov má nick Sirin. Některé argumenty z tohoto pamfletu se objevily i v zápisce VP SSSR O činnosti Fondu konceptuálních technologií "Altaj" po 18. červnu 2018 http://forum.kob.su/showthread.php?t=13738 Potom natočil o Pjakinovi dehonestační videjko. Nu a z Pjakinové strany poprvé zaznělo "trockisti", "vlasovci". V té době Pjakin ještě upřesňoval, že jeho výhrady jsou k lidem okolo VP SSSR a k samotnému vnitřnímu prediktorovi se nevztahují. Ještě v doplnění k portrétu musím říct, že tento nadmíru "aktivní kobovec" Serov před hlasováním o nové ústavě agitoval proti ní s odůvodněním, že Putin si chce zajistit doživotní vládnutí. https://www.youtube.com/watch?v=0cTFvZHIgDg&t=3s Zde ironicky vypráví Pjakinovi, kdo všechno ho nazval agentem. https://www.youtube.com/watch?v=VYqe4rf-Yog&t=3s Ten pán "někdo", kdo přiléval olejíček do ohynku konfliktu s Pjakinem a rozkolu v KOB je znám a vůbec se s tím netají. Samozřejmě není sám, některé lidé z moskevské pobočky se dostali pod jeho vliv a dodnes tvarují informační pole proti Pjakinovi, dokonce i proti Putinovi. Viděl jsem je na většině platforem KOB v diskuzích. Pro mně je divné, že tento člověk se pohybuje v bezprostřední blizkosti VP SSSR a nevypadá, že by někomu vadil, přestože zjevně vede i protistátní činnost, viz. jeho angažma proti příjetí ústavy a obecně, proti Putinovi. Na Peterburgský konceptuální fórum byl pozván a měl tam doklad. Nějaká výběrová slepota ze strany dnešního VP SSSR, nemyslíte?
Upravené 28. 12. 2021 o 12:55

Pár poznámek v dobrém:


  1. Video Vojtenkova "Jak chcípla KOBa" jsem viděl, nelíbilo se mi, pravda na konci vystoupil Veličko, ale ani náznakem nedal najevo, že s pozicí Vojtenkova souhlasí. Mimochodem, z podobné pozice jako Vojtenkov (jenom kultivovaněji) kritizuje KOB Taran a také s ním v tomto celkem nesouhlasím.

  2. Můj názor je, že PKF bylo o ničem a úroveň vystoupení byla slabá. Pjakin vybízel ke spolupráci.

  3. Pjakin měl plné právo kritizovat penzijní reformu a z krátkodobé pozice měl asi pravdu. Pjakin má plné právo kritizovat aut. kolektiv. Ale vybavuji si poznámky o vlasovcích a zrádcích ve VP SSSR. Koho měl na mysli? Velička? Po návratu z vězení Jefimov Velička podpořil. Takže měl na mysli i Jefimova? Veličko, Jefimov - vlasovci, zrádci, přijde mi to trochu přitažený za vlasy.

  4. Co se týče nějaké speciální vůdčí role Zaznobina v autorském kolektivu, tak nejvíc zatím dám na jarní video Jefimova, kde podrobně vysvětluje fungování kolektivu i roli svojí a Zaznobina. Mimochodem, Jefimov zmiňuje, že v počátcích byl členem kolektivu S. Kurgiňan a to jsem vůbec nevěděl.

  5. Přechod aktivit VP SSSR na placenou bázi. Já tedy vím jenom o placeném kurzu Šašichina a mladýho Jefimova - myslím, že jde o jejich soukromý autorský projekt, co to přesně je nevím. Jinak nevím o ničem jiném, co by bylo za peníze.


Taure, tvůj názor na tzv. zrádcovství Velička, popřípadě Jefimova? Je to oprávněné označení a případně proč ano a proč ne? Na mě jsou to totiž docela silný slova.


Pár poznámek v dobrém: 1. Video Vojtenkova "Jak chcípla KOBa" jsem viděl, nelíbilo se mi, pravda na konci vystoupil Veličko, ale ani náznakem nedal najevo, že s pozicí Vojtenkova souhlasí. Mimochodem, z podobné pozice jako Vojtenkov (jenom kultivovaněji) kritizuje KOB Taran a také s ním v tomto celkem nesouhlasím. 2. Můj názor je, že PKF bylo o ničem a úroveň vystoupení byla slabá. Pjakin vybízel ke spolupráci. 3. Pjakin měl plné právo kritizovat penzijní reformu a z krátkodobé pozice měl asi pravdu. Pjakin má plné právo kritizovat aut. kolektiv. Ale vybavuji si poznámky o vlasovcích a zrádcích ve VP SSSR. Koho měl na mysli? Velička? Po návratu z vězení Jefimov Velička podpořil. Takže měl na mysli i Jefimova? Veličko, Jefimov - vlasovci, zrádci, přijde mi to trochu přitažený za vlasy. 4. Co se týče nějaké speciální vůdčí role Zaznobina v autorském kolektivu, tak nejvíc zatím dám na jarní video Jefimova, kde podrobně vysvětluje fungování kolektivu i roli svojí a Zaznobina. Mimochodem, Jefimov zmiňuje, že v počátcích byl členem kolektivu S. Kurgiňan a to jsem vůbec nevěděl. 5. Přechod aktivit VP SSSR na placenou bázi. Já tedy vím jenom o placeném kurzu Šašichina a mladýho Jefimova - myslím, že jde o jejich soukromý autorský projekt, co to přesně je nevím. Jinak nevím o ničem jiném, co by bylo za peníze. Taure, tvůj názor na tzv. zrádcovství Velička, popřípadě Jefimova? Je to oprávněné označení a případně proč ano a proč ne? Na mě jsou to totiž docela silný slova.

Taure, tvůj názor na tzv. zrádcovství Velička, popřípadě Jefimova? Je to oprávněné označení a případně proč ano a proč ne? Na mě jsou to totiž docela silný slova.


Já se k tomu dostanu až na konci, až uvedu dostatek argumentů. Teď je důležité ujasnit si a pochopit to, co jsem už napsal. Třeba, kdo jsou ti důstojníci od námořnich sil? Jakou úlohu hrali v napsání a šíření koncepce? Jsou to jen takoví souputníci s KSB nebo něco víc? Troufám si tvrdit, že jejích úloha byla a je dost zásadní.


Jefimov nebyl členem autorského kolektivu VP SSSR a jeho slova se rozchází se slovy samotného Zaznobina.
Jinak, co se tyče placených kurzů, tak vím, že i Jefimov je pořádal, což mě dvojnásob mrzí. Ale když už se jde na dřeň, tak pravda musí ven, je očistná.
https://ss69100.livejournal.com/4194647.html


Čímž chci říct, že i Jefimov má svoje slabůstky. Nicméně jeho vklad do analytiky je ohromný, obzlášť v oblastí zdraví a životního prostředí.


[quote="pid:48479, uid:521"]Taure, tvůj názor na tzv. zrádcovství Velička, popřípadě Jefimova? Je to oprávněné označení a případně proč ano a proč ne? Na mě jsou to totiž docela silný slova.[/quote] Já se k tomu dostanu až na konci, až uvedu dostatek argumentů. Teď je důležité ujasnit si a pochopit to, co jsem už napsal. Třeba, kdo jsou ti důstojníci od námořnich sil? Jakou úlohu hrali v napsání a šíření koncepce? Jsou to jen takoví souputníci s KSB nebo něco víc? Troufám si tvrdit, že jejích úloha byla a je dost zásadní. Jefimov nebyl členem autorského kolektivu VP SSSR a jeho slova se rozchází se slovy samotného Zaznobina. Jinak, co se tyče placených kurzů, tak vím, že i Jefimov je pořádal, což mě dvojnásob mrzí. Ale když už se jde na dřeň, tak pravda musí ven, je očistná. https://ss69100.livejournal.com/4194647.html Čímž chci říct, že i Jefimov má svoje slabůstky. Nicméně jeho vklad do analytiky je ohromný, obzlášť v oblastí zdraví a životního prostředí.

Video Vojtenkova "Jak chcípla KOBa" jsem viděl, nelíbilo se mi, pravda na konci vystoupil Veličko, ale ani náznakem nedal najevo, že s pozicí Vojtenkova souhlasí. Mimochodem, z podobné pozice jako Vojtenkov (jenom kultivovaněji) kritizuje KOB Taran a také s ním v tomto celkem nesouhlasím.


Na video Vojtěnkova je třeba se podívat s odstupem času, ještě o něm bude řeč.


[quote="pid:48479, uid:521"]Video Vojtenkova "Jak chcípla KOBa" jsem viděl, nelíbilo se mi, pravda na konci vystoupil Veličko, ale ani náznakem nedal najevo, že s pozicí Vojtenkova souhlasí. Mimochodem, z podobné pozice jako Vojtenkov (jenom kultivovaněji) kritizuje KOB Taran a také s ním v tomto celkem nesouhlasím.[/quote] Na video Vojtěnkova je třeba se podívat s odstupem času, ještě o něm bude řeč.

Já se k tomu dostanu až na konci, až uvedu dostatek argumentů. Teď je důležité ujasnit si a pochopit to, co jsem už napsal. Třeba, kdo jsou ti důstojníci od námořnich sil? Jakou úlohu hrali v napsání a šíření koncepce? Jsou to jen takoví souputníci s KSB nebo něco víc? Troufám si tvrdit, že jejích úloha byla a je dost zásadní.
V jednom z videí Zaznobin popisoval vznik KOB. Popisoval tam, že sloužil na ponorce a s dalšími v jeho okolí (vyplynulo dalších sloužících na jiných ponorkách) začali tvořit koncepci. Takže tam je počátek všeho. Zaznobin to popisoval velice barvitě. I proto se Země přirovnává v KOB k ponorce a její jednotlivé odseky k státům.
Dále bych doplnil, že se s těmi spolutvůrci setkal ještě ve vojenském učilišti, tam začal i s analýzou Puškina.


[quote="pid:48484, uid:158"]Já se k tomu dostanu až na konci, až uvedu dostatek argumentů. Teď je důležité ujasnit si a pochopit to, co jsem už napsal. Třeba, kdo jsou ti důstojníci od námořnich sil? Jakou úlohu hrali v napsání a šíření koncepce? Jsou to jen takoví souputníci s KSB nebo něco víc? Troufám si tvrdit, že jejích úloha byla a je dost zásadní.[/quote]V jednom z videí Zaznobin popisoval vznik KOB. Popisoval tam, že sloužil na ponorce a s dalšími v jeho okolí (vyplynulo dalších sloužících na jiných ponorkách) začali tvořit koncepci. Takže tam je počátek všeho. Zaznobin to popisoval velice barvitě. I proto se Země přirovnává v KOB k ponorce a její jednotlivé odseky k státům. Dále bych doplnil, že se s těmi spolutvůrci setkal ještě ve vojenském učilišti, tam začal i s analýzou Puškina.
Upravené 15. 12. 2021 o 23:22

RE: Na video Vojtěnkova je třeba se podívat...


OK, podívám se po letech znovu.


Jo, máš pravdu, Jefimov spolupořádal (ještě před zatčením) placený "tréning" o "Vychodě iz matrici".


Kdo je skupina důstojníků námořních sil, které cituješ výše, popravdě vůbec netuším.


Jefimov ve zmíňeném videu jednoznačně tvrdí, že byl členem kolektivu, že dokonce skrze něj probíhal na přelomu 80.-90. let kontakt s čínským velvyslancem (jestli se nemýlím).


Na dřeň je potřeba jít, to určitě.


RE: Na video Vojtěnkova je třeba se podívat... OK, podívám se po letech znovu. Jo, máš pravdu, Jefimov spolupořádal (ještě před zatčením) placený "tréning" o "Vychodě iz matrici". Kdo je skupina důstojníků námořních sil, které cituješ výše, popravdě vůbec netuším. Jefimov ve zmíňeném videu jednoznačně tvrdí, že byl členem kolektivu, že dokonce skrze něj probíhal na přelomu 80.-90. let kontakt s čínským velvyslancem (jestli se nemýlím). Na dřeň je potřeba jít, to určitě.

V jednom z videí Zaznobin popisoval vznik KOB.Zkusil bys dát, prosím, link. Rád bych porovnal dvě verze vzniku kolektivu. Dík.


> V jednom z videí Zaznobin popisoval vznik KOB. Zkusil bys dát, prosím, link. Rád bych porovnal dvě verze vzniku kolektivu. Dík.

Ta informace důstojníci od námořních sil . Připomíná to častou informaci od Pjakina , že Ruský svět zachránila činnost dělostřeleckého štábu . Pokud vezmeme v úvahu , že v době carského Ruska to musela být elitní skupina lidí , protože pracovat s balistikou znamená být v "obraze", tak dojdeme ke zjištění , že zde funguje už generačně proud , kterému jde o zachování rodu a Matičky země . A udržuje se v ozbrojených silách , na pozicích elity armády , čímž nemyslím hodnosti , ale schopnosti .


Ta informace důstojníci od námořních sil . Připomíná to častou informaci od Pjakina , že Ruský svět zachránila činnost dělostřeleckého štábu . Pokud vezmeme v úvahu , že v době carského Ruska to musela být elitní skupina lidí , protože pracovat s balistikou znamená být v "obraze", tak dojdeme ke zjištění , že zde funguje už generačně proud , kterému jde o zachování rodu a Matičky země . A udržuje se v ozbrojených silách , na pozicích elity armády , čímž nemyslím hodnosti , ale schopnosti .

Zkusil bys dát, prosím, link. Rád bych porovnal dvě verze vzniku kolektivu. Dík.

Zkusím ho najít, ale budu potřebovat čas, jelikož notebook s uloženými záložkami mi byl před časem ukraden.


[quote="pid:48498, uid:521"]Zkusil bys dát, prosím, link. Rád bych porovnal dvě verze vzniku kolektivu. Dík.[/quote] Zkusím ho najít, ale budu potřebovat čas, jelikož notebook s uloženými záložkami mi byl před časem ukraden.

@TauRus - Výborný počin. Konečně k věci a ne k Pjakinovi, Veličkovi anebo paní Colombové (týmu VP).

@TauRus - Výborný počin. Konečně k věci a ne k Pjakinovi, Veličkovi anebo paní Colombové (týmu VP).

V rámci objektivity by měl Hox dát na Leva-net i tento rozbor.


V rámci objektivity by měl Hox dát na Leva-net i tento rozbor.

Zde je video, jedno z prvních, kde Zaznobin velice podrobně vypráví, jak vznikala KOB. Jak přišlo pochopení, že všichno procesy jsou řízený, 6 priorit řízení, pojmový aparát, DOTU, Mrtvá voda.
Nu i kde tam jsou Jefimov nebo Veličko? Něco napsali později k určitým tématům, které rozvíjely teorií. Ale to hlavní - nápad, idea, nosná myšlenka, zformulování koncepce, tak tam jsou autoří jiní. A bezpochyby Zaznobin byl u zrodu toho procesu, jeho iniciátorem a koordinátorem.
В. Зазнобин. С чего все начиналось
https://www.youtube.com/watch?v=5royvdMblg4


Jefimov na začátku videa: Osnovu týmu, který vypracoval koncepci tvořili důstojníci vojenského námořníctva, kosmických sil, fyzici, matematici. Hned na začátku
https://www.youtube.com/watch?v=3tEOnOauP1E


Zde je video, jedno z prvních, kde Zaznobin velice podrobně vypráví, jak vznikala KOB. Jak přišlo pochopení, že všichno procesy jsou řízený, 6 priorit řízení, pojmový aparát, DOTU, Mrtvá voda. Nu i kde tam jsou Jefimov nebo Veličko? Něco napsali později k určitým tématům, které rozvíjely teorií. Ale to hlavní - nápad, idea, nosná myšlenka, zformulování koncepce, tak tam jsou autoří jiní. A bezpochyby Zaznobin byl u zrodu toho procesu, jeho iniciátorem a koordinátorem. В. Зазнобин. С чего все начиналось https://www.youtube.com/watch?v=5royvdMblg4 Jefimov na začátku videa: Osnovu týmu, který vypracoval koncepci tvořili důstojníci vojenského námořníctva, kosmických sil, fyzici, matematici. Hned na začátku https://www.youtube.com/watch?v=3tEOnOauP1E
Upravené 16. 12. 2021 o 14:03

Tolik energie na šťourání v tom jak to bylo tenkrát na východě. Co někteří už začít makat. Vše k tomu je...hlava, ruce, Mrtvá voda a ti co i něco jinýho než sebe chtějí řídit ... DVTŘ. Tak to rádi ne?? ... a já dodám, vše ostatní za pochodu, učte se třeba i rusky ale serte na "Alexandrovce"......jsme západní "slované" více jak pár století. To je realita smile. Trocha toho ruského svět(l)a v té západní dekadenci neuškodí, ale nic se nemá přehánět...mohli bychom i oslepnout...někteří, z toho "solárka".


Tolik energie na šťourání v tom jak to bylo tenkrát na východě. Co někteří už začít makat. Vše k tomu je...hlava, ruce, Mrtvá voda a ti co i něco jinýho než sebe chtějí řídit ... DVTŘ. Tak to rádi ne?? ... a já dodám, vše ostatní za pochodu, učte se třeba i rusky ale serte na "Alexandrovce"......jsme západní "slované" více jak pár století. To je realita :). Trocha toho ruského svět(l)a v té západní dekadenci neuškodí, ale nic se nemá přehánět...mohli bychom i oslepnout...někteří, z toho "solárka".

Vedi.Vini......

Tolik energie na šťourání v tom jak to bylo tenkrát na východě. Co někteří už začít makat.


Makať sa miestnym nechce, iba tliachať. A urážať sa a plačkať, keď s nimi niekto nejedná ako s malými deťmi v škôlke.


[quote="pid:48539, uid:190"]Tolik energie na šťourání v tom jak to bylo tenkrát na východě. Co někteří už začít makat.[/quote] Makať sa miestnym nechce, iba tliachať. A urážať sa a plačkať, keď s nimi niekto nejedná ako s malými deťmi v škôlke.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Makať sa miestnym nechce, iba tliachať.
Ty vole, k tobě domů nedohlédnu, ale to co ti leze z digitálního análu na tvůrčí kód moc nevypadá. I já mám občas s vopičákem problém, když to tady čtu...jako třeba teď. Většinou ho to nechám napsat, pak mu to přečtu. To stačí a tak mažu. V tvém případě má ale mou plnou důvěru, už s podtextem "trhej". když ho znova nasereš.


[quote="pid:48540, uid:623"]Makať sa miestnym nechce, iba tliachať.[/quote] Ty vole, k tobě domů nedohlédnu, ale to co ti leze z digitálního análu na tvůrčí kód moc nevypadá. I já mám občas s vopičákem problém, když to tady čtu...jako třeba teď. Většinou ho to nechám napsat, pak mu to přečtu. To stačí a tak mažu. V tvém případě má ale mou plnou důvěru, už s podtextem "trhej". když ho znova nasereš.

Vedi.Vini......

Ty vole, k tobě domů nedohlédnu, ale to co ti leze z digitálního análu na tvůrčí kód moc nevypadá.


S miestnymi sa tvoriť nedá. Snaha bola nejedna. Oni majú iné priority a ciele.


[quote="pid:48543, uid:190"]Ty vole, k tobě domů nedohlédnu, ale to co ti leze z digitálního análu na tvůrčí kód moc nevypadá.[/quote] S miestnymi sa tvoriť nedá. Snaha bola nejedna. Oni majú iné priority a ciele.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

S miestnymi sa tvoriť nedá.
Sorry, ale nevidíš si do huby. Můžeš tvořit jak v plus hodnotách-přidáváním a nebo v mínusových-odebíráním. Můžeš tvořit destrukcí (-) a nebo můžeš taky destrukci stvořit(+). Vyber si šmudlo úklidová četa a nebo mediátor.
To co převádíš jsou typické projevy zmateného ducha pod diktátem biochemické sekce humanoidního skafandru. Já to znám, tu smradlavou nemytou vopici, co furt jenom něco chce a nic jí pořádně nevoní, ale když jí ukážeš správě zralej banán, tak teprv uvidíš ty kousky....co ti předvede...unlimited energy smile je aby ten banán dostala.
A tak ogare otázka a odpověd na tělo. Chceš svý vopici ukazovat pouze ten svůj banán a nebo necháš kohokoliv, kdo jde okolo, na toho tvýho vopičáka vytahovat jejich banány...po trsech.


[quote="pid:48545, uid:623"]S miestnymi sa tvoriť nedá.[/quote]Sorry, ale nevidíš si do huby. Můžeš tvořit jak v plus hodnotách-přidáváním a nebo v mínusových-odebíráním. Můžeš tvořit destrukcí (-) a nebo můžeš taky destrukci stvořit(+). Vyber si šmudlo úklidová četa a nebo mediátor. To co převádíš jsou typické projevy zmateného ducha pod diktátem biochemické sekce humanoidního skafandru. Já to znám, tu smradlavou nemytou vopici, co furt jenom něco chce a nic jí pořádně nevoní, ale když jí ukážeš správě zralej banán, tak teprv uvidíš ty kousky....co ti předvede...unlimited energy :) je aby ten banán dostala. A tak ogare otázka a odpověd na tělo. Chceš svý vopici ukazovat pouze ten svůj banán a nebo necháš kohokoliv, kdo jde okolo, na toho tvýho vopičáka vytahovat jejich banány...po trsech.

Vedi.Vini......

Upravené 16. 12. 2021 o 15:09

Právě takovým způsobem vstupovat do všech procesů - používat svoje teoretické znalosti a pamatovat si - nejsme spoutaní časem. My se zabýváme činnosti, která formuje čas. A na tom, jak my budeme pracovat každý na svém místě, budeme šířit a rozpracovávat teorii, bude záviset míra budoucích událostí a bezkrizový vývoj budoucího života"...
TauRusov príspevok považujem za veľmi užitočný. Nepoznám dejiny VP SSSR, ani zakladajúcich členov, ani prínos jednotlivých členov na vytvorenie diel KOB. Nemienim tu vkladať svoj názor, lebo by bol vedomostne nepodložený, ale ďakujem za úryvok z vystúpenie V.V.Pjakina na PKF a z toho by som dal do pozornosti úryvok, ktorý som skopíroval hore. Z toho úryvku by som poukázal na jednu vetu: "My se zabýváme činnosti, která formuje čas."


[quote="pid:48449, uid:158"]Právě takovým způsobem vstupovat do všech procesů - používat svoje teoretické znalosti a pamatovat si - nejsme spoutaní časem. My se zabýváme činnosti, která formuje čas. A na tom, jak my budeme pracovat každý na svém místě, budeme šířit a rozpracovávat teorii, bude záviset míra budoucích událostí a bezkrizový vývoj budoucího života"...[/quote]TauRusov príspevok považujem za veľmi užitočný. Nepoznám dejiny VP SSSR, ani zakladajúcich členov, ani prínos jednotlivých členov na vytvorenie diel KOB. Nemienim tu vkladať svoj názor, lebo by bol vedomostne nepodložený, ale ďakujem za úryvok z vystúpenie V.V.Pjakina na PKF a z toho by som dal do pozornosti úryvok, ktorý som skopíroval hore. Z toho úryvku by som poukázal na jednu vetu: **"My se zabýváme činnosti, která formuje čas."**

Text doplněn. : Pro mně je divné, že tento člověk se pohybuje v bezprostřední blizkosti VP SSSR....Toho chlapa už jsem někde slyšel... není to 4. v pořadí řečník na Zaznobinově pohřbu?


https://www.youtube.com/watch?v=0pGScOvBvKw

, od cca 6:30


> Text doplněn. : Pro mně je divné, že tento člověk se pohybuje v bezprostřední blizkosti VP SSSR.... Toho chlapa už jsem někde slyšel... není to 4. v pořadí řečník na Zaznobinově pohřbu? https://www.youtube.com/watch?v=0pGScOvBvKw, od cca 6:30

Toho chlapa už jsem někde slyšel... není to 4. v pořadí řečník na Zaznobinově pohřbu?


Je to on.


[quote="pid:48744, uid:521"]Toho chlapa už jsem někde slyšel... není to 4. v pořadí řečník na Zaznobinově pohřbu?[/quote] Je to on.

. Z toho úryvku by som poukázal na jednu vetu: "My se zabýváme činnosti, která formuje čas."


Konceptuálna činnosť je časotvorná. Nieže by si menil jednotlivé kmity vesmíru a ich frekvencie ale sa hovorí o ľudskom čase.


[quote="pid:48558, uid:165"]. Z toho úryvku by som poukázal na jednu vetu: "My se zabýváme činnosti, která formuje čas."[/quote] Konceptuálna činnosť je časotvorná. Nieže by si menil jednotlivé kmity vesmíru a ich frekvencie ale sa hovorí o ľudskom čase.

Zaznobin: Jak to vše začalo. Začátek videa s akustickými zvuky ponorky je také výmluvný.
https://www.youtube.com/watch?v=D_UVJBI1dxQ&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD


Zaznobin: Jak to vše začalo. Začátek videa s akustickými zvuky ponorky je také výmluvný. https://www.youtube.com/watch?v=D_UVJBI1dxQ&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
Upravené 17. 12. 2021 o 16:54

Hlavně je třeba neupadat do kaleidoskopického idiotismu (to není nadávka, ale termín KSB), není to situace buď anebo (buď Pjakin nebo VP SSSR), každá strana může mít v něčem pravdu a v něčem se mýlit, měla by nás zajímat jediná věc: co odpovídá realitě a co nikoliv, a nikoliv "na jakou stranu se přidat". Stará známá pravda - hledejte pravdu a ta vás osvobodí.


Hlavně je třeba neupadat do kaleidoskopického idiotismu (to není nadávka, ale termín KSB), není to situace buď anebo (buď Pjakin nebo VP SSSR), každá strana může mít v něčem pravdu a v něčem se mýlit, měla by nás zajímat jediná věc: co odpovídá realitě a co nikoliv, a nikoliv "na jakou stranu se přidat". Stará známá pravda - hledejte pravdu a ta vás osvobodí.

Hlavně je třeba neupadat do kaleidoskopického idiotismu (to není nadávka, ale termín KSB), není to situace buď anebo (buď Pjakin nebo VP SSSR), každá strana může mít v něčem pravdu a v něčem se mýlit, měla by nás zajímat jediná věc: co odpovídá realitě a co nikoliv, a nikoliv "na jakou stranu se přidat". Stará známá pravda - hledejte pravdu a ta vás osvobodí.


Hoxi, vždyť se snažím poskytnout k tomu, co se událo po smrtí Zaznobina, co nejvíce faktologie. K tomu, abych něco začal zde psát, jsi mě vyprovokoval sám svými opakovanýými vstupy proti Pjakinovi. Nebýt toho, vůbec bych se nenamáhal.
Teď píšeš, že každá strana může mít v něčem pravdu a v něčem se mýlit. Před tím jsi vůbec nepřipouštěl, že by v něčem mohl mít pravdu Pjakin. Tak dej čas, snad se dopracujeme k nějakým závěrům.


P.S. Zbytek dokončím po Vánocích, ještě budu mít s tím pár hodin práce, teď k dokončení analýzy nemám čas.


[quote="pid:49334, uid:235"]Hlavně je třeba neupadat do kaleidoskopického idiotismu (to není nadávka, ale termín KSB), není to situace buď anebo (buď Pjakin nebo VP SSSR), každá strana může mít v něčem pravdu a v něčem se mýlit, měla by nás zajímat jediná věc: co odpovídá realitě a co nikoliv, a nikoliv "na jakou stranu se přidat". Stará známá pravda - hledejte pravdu a ta vás osvobodí.[/quote] Hoxi, vždyť se snažím poskytnout k tomu, co se událo po smrtí Zaznobina, co nejvíce faktologie. K tomu, abych něco začal zde psát, jsi mě vyprovokoval sám svými opakovanýými vstupy proti Pjakinovi. Nebýt toho, vůbec bych se nenamáhal. Teď píšeš, že každá strana může mít v něčem pravdu a v něčem se mýlit. Před tím jsi vůbec nepřipouštěl, že by v něčem mohl mít pravdu Pjakin. Tak dej čas, snad se dopracujeme k nějakým závěrům. P.S. Zbytek dokončím po Vánocích, ještě budu mít s tím pár hodin práce, teď k dokončení analýzy nemám čas.

Na činnost Pjakina se dívám celkově kriticky, to je pravda, ale to neznamená že nesouhlasím se vším co říká, a nebo že souhlasím se vším co říká VP SSSR. Viz https://leva-net.webnode.cz/products/k-otazce-pjakina-a-vp-sssr/


Na činnost Pjakina se dívám celkově kriticky, to je pravda, ale to neznamená že nesouhlasím se vším co říká, a nebo že souhlasím se vším co říká VP SSSR. Viz https://leva-net.webnode.cz/products/k-otazce-pjakina-a-vp-sssr/

@Hox, nepodarilo sa ti pretlačiť svoje klamstvá, preto zmierňuješ, aby si si tu nezatvoril dvere úplne?

@Hox, nepodarilo sa ti pretlačiť svoje klamstvá, preto zmierňuješ, aby si si tu nezatvoril dvere úplne?
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Zkus konkrétně, nenapsals nic na co by se dalo reagovat.


Zkus konkrétně, nenapsals nic na co by se dalo reagovat.

text se nevešel celý, vytvořím nové vlákno


text se nevešel celý, vytvořím nové vlákno
Upravené 28. 12. 2021 o 12:56

Vladimir Ivanovič Zubov, jeden z autorů Koncepce obecné bezpečnosti - Gubarková Larisa [Konceptualcz]:
"V posledních několika letech se však objevil rozpor mezi činností KOB 21. století a Vladimíra Zaznobina a KOB 20. století. Zároveň vyšlo najevo, že autorem významné části KOB je zesnulý Vladimir Ivanovič Zubov. Je možné se domnívat, že změna kurzu Vnitřního prediktoru v novém tisíciletí souvisí právě se smrtí jednoho z autorů KOB."


Článok je z roku 2007, ale môže doplniť mozaiku toho, čo sa deje dnes, kedy je vidieť dokonca rozdiel medzi činnosťou Vladimíra Zaznobina a Michaila Velička.


**[Vladimir Ivanovič Zubov, jeden z autorů Koncepce obecné bezpečnosti - Gubarková Larisa](https://www.konceptualcz.cz/post/vladimir-ivanovi%C4%8D-zubov-jeden-z-autor%C5%AF-koncepce-obecn%C3%A9-bezpe%C4%8Dnosti)** [Konceptualcz]: _"V posledních několika letech se však objevil rozpor mezi činností KOB 21. století a Vladimíra Zaznobina a KOB 20. století. Zároveň vyšlo najevo, že autorem významné části KOB je zesnulý Vladimir Ivanovič Zubov. Je možné se domnívat, že změna kurzu Vnitřního prediktoru v novém tisíciletí souvisí právě se smrtí jednoho z autorů KOB."_ Článok je z roku 2007, ale môže doplniť mozaiku toho, čo sa deje dnes, kedy je vidieť dokonca rozdiel medzi činnosťou Vladimíra Zaznobina a Michaila Velička.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 27. 1. 2022 o 22:01

Článok

Domnívám se, že při překladu autor asi omylem použil místo VP zkratku GP - čili tam, kde by mělo být VP je GP. Ale třeba se pletu. To jen kdyby to někomu nedávalo smysl.


[quote="pid:54707, uid:623"]Článok[/quote] Domnívám se, že při překladu autor asi omylem použil místo VP zkratku GP - čili tam, kde by mělo být VP je GP. Ale třeba se pletu. To jen kdyby to někomu nedávalo smysl.

Vladimir Ivanovič Zubov, jeden z autorů Koncepce obecné bezpečnosti - Gubarková Larisa


V textu uvedeno. Jednou z prací VP, která je nejvíce namířena proti KOB, je "politická zpráva o Kainovi a Ábelovi". Dokáže se někdo k této zprávě dostat ?


[quote="pid:54707, uid:623"]Vladimir Ivanovič Zubov, jeden z autorů Koncepce obecné bezpečnosti - Gubarková Larisa[/quote] V textu uvedeno. Jednou z prací VP, která je nejvíce namířena proti KOB, je "politická zpráva o Kainovi a Ábelovi". Dokáže se někdo k této zprávě dostat ?

Mohu přispět zajímavou fotografií:


61f3a51d0f64d


Mohu přispět zajímavou fotografií: ![61f3a51d0f64d](serve/attachment&path=61f3a51d0f64d)

Mohu přispět zajímavou fotografií:
Ireno, poprosím tě, kdo je ten člověk uprostřed? Pjakina, Zaznobina i Petrova jsem poznal. Nejsem si jist i člověkem úplně vpravo.


[quote="pid:54742, uid:125"]Mohu přispět zajímavou fotografií:[/quote]Ireno, poprosím tě, kdo je ten člověk uprostřed? Pjakina, Zaznobina i Petrova jsem poznal. Nejsem si jist i člověkem úplně vpravo.
Upravené 28. 1. 2022 o 09:17

Ten uprostřed nevím, ale ten vpravo by mohl být Veličko?


Ten uprostřed nevím, ale ten vpravo by mohl být Veličko?

Ten uprostřed nevím, ale ten vpravo by mohl být Veličko?
Také jsem typoval Velička.


[quote="pid:54762, uid:125"]Ten uprostřed nevím, ale ten vpravo by mohl být Veličko?[/quote]Také jsem typoval Velička.

Ten uprostřed nevím, ale ten vpravo by mohl být Veličko?

Ne, není to Veličko.


Jinak, fotografii jsem našel u Tarana, v tomto článku.
https://cont.ws/@altairhantengr/841461
Nadepsal jí: Pjakin, Zaznobin, Petrov a jiné.

[quote="pid:54762, uid:125"]Ten uprostřed nevím, ale ten vpravo by mohl být Veličko?[/quote] Ne, není to Veličko. Jinak, fotografii jsem našel u Tarana, v tomto článku. https://cont.ws/@altairhantengr/841461 Nadepsal jí: Pjakin, Zaznobin, Petrov a jiné.

"V posledních několika letech se však objevil rozpor mezi činností KOB 21. století a Vladimíra Zaznobina a KOB 20. století.


Vždyť ten materiál je z roku 2007. A obsahově tam není vůbec nic. Nejvíc faktologický je výkřik, že Zaznobin nemá citlivost nevidomého. Faktologii, že VP SSSR používá sprostá slova nejsem schopen ověřít. Leda něco v tom smyslu, že tam nejspíš měli trolíky tvého typu a tak je někdo poslal doprčic.


[quote="pid:54707, uid:623"]"V posledních několika letech se však objevil rozpor mezi činností KOB 21. století a Vladimíra Zaznobina a KOB 20. století.[/quote] Vždyť ten materiál je z roku 2007. A obsahově tam není vůbec nic. Nejvíc faktologický je výkřik, že Zaznobin nemá citlivost nevidomého. Faktologii, že VP SSSR používá sprostá slova nejsem schopen ověřít. Leda něco v tom smyslu, že tam nejspíš měli trolíky tvého typu a tak je někdo poslal doprčic.
3.16k
40
16
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept