KSB a DVTR
Dotaz na 2. bod plné funkce řízení

Jak chápat 2. bod plné funkce řízení? Dokázal by to někdo, prosím, vysvětlit jinými slovy, případně uvést příklad? Ať se snažím, jak se snažím, není mi to jasné...


61b544dcb9ce7


Jak chápat 2. bod plné funkce řízení? Dokázal by to někdo, prosím, vysvětlit jinými slovy, případně uvést příklad? Ať se snažím, jak se snažím, není mi to jasné... ![61b544dcb9ce7](serve/attachment&path=61b544dcb9ce7)

Uvediem príklad ktorý si myslím že by bol dobrý.


(1.etapa) Ja ako osoba uvidím na neby letiacu kométu. A intuícia (dostanem rozlíšenie) mi napovie že to je dôležité (napríklad zdá sa, že prelieta príliš blízko).
(2.etapa) Naučím sa že každý rok letí v tom istom čase a použijem aj prístroje s ktorými sa naučím pracovať. Informáciu rozšírim medzi ľuďmi. V prípade že spoločnosti prevládajú zvieracie tipy psychiky sa to môže udiať cez príbeh o láske(sexe).
(3. etapa) Pri zlovoľnom - zanesení vektora cieľov sa môžem rozhodnúť že použijem kométu na zotročenie.
(4.etapa) Pri zlovoľnom - Vytvorím kult o konci sveta. Zlovoľný a psychický narušený ľudia začnú a činiť na základe kultu.
(5.etapa) Pri zlovoľnom - vytvorím hierarchiu kultu a ich školu kultu ktorý bude oficiálnym výhradným vykladačom kométoletenia+konca sveta (v skutočnosti riadia/vykladajú tí ktorí vytvárajú 2. 3. a 4 etapu)
(6.etapa) Pri zlovoľnom - v spoločnosti sa vytvorí systém udávania neveriacich v koniec sveta. V prípade neudržateľnosti nastupuje inkvizícia ale to už je kult v rozpade alebo má inkvizícia iné ciele.
(7.tapa) Pri zlovoľnosti - otrokárska koncepcia na základe kultu o konci sveta je neudržateľná a aby tí ktorí vytvárali kult (2. 3 4 etapa) Neboli odhalení odstránia kultu vrámci očakávania konca sveta samovraždami.


ps. tento príklad nieje až taký dobrí lebo kométy nechodia každý rok. Obeh môže byt aj mimo dĺžky života jednotlivca.


ps2. Ono hlavne body 2, 3 a 4 sa dosť často prekrývajú (závisí to aj na tom aká je kultúra konceptuálnej moci v spoločnosti). Napríklad už tím akým spôsobom rozšírim v kultúre spoločnosti rozpoznávanie faktorov prostredia môže predurčovať vektor cieľov a hlavnú koncepciu.


ps3. Ono sú v podstate len dve možné základné koncepcie spoločnosti: otrokárska alebo Ľudská


Uvediem príklad ktorý si myslím že by bol dobrý. (1.etapa) Ja ako osoba uvidím na neby letiacu kométu. A intuícia (dostanem rozlíšenie) mi napovie že to je dôležité (napríklad zdá sa, že prelieta príliš blízko). (2.etapa) Naučím sa že každý rok letí v tom istom čase a použijem aj prístroje s ktorými sa naučím pracovať. Informáciu rozšírim medzi ľuďmi. V prípade že spoločnosti prevládajú zvieracie tipy psychiky sa to môže udiať cez príbeh o láske(sexe). (3. etapa) Pri zlovoľnom - zanesení vektora cieľov sa môžem rozhodnúť že použijem kométu na zotročenie. (4.etapa) Pri zlovoľnom - Vytvorím kult o konci sveta. Zlovoľný a psychický narušený ľudia začnú a činiť na základe kultu. (5.etapa) Pri zlovoľnom - vytvorím hierarchiu kultu a ich školu kultu ktorý bude oficiálnym výhradným vykladačom kométoletenia+konca sveta (v skutočnosti riadia/vykladajú tí ktorí vytvárajú 2. 3. a 4 etapu) (6.etapa) Pri zlovoľnom - v spoločnosti sa vytvorí systém udávania neveriacich v koniec sveta. V prípade neudržateľnosti nastupuje inkvizícia ale to už je kult v rozpade alebo má inkvizícia iné ciele. (7.tapa) Pri zlovoľnosti - otrokárska koncepcia na základe kultu o konci sveta je neudržateľná a aby tí ktorí vytvárali kult (2. 3 4 etapa) Neboli odhalení odstránia kultu vrámci očakávania konca sveta samovraždami. ps. tento príklad nieje až taký dobrí lebo kométy nechodia každý rok. Obeh môže byt aj mimo dĺžky života jednotlivca. ps2. Ono hlavne body 2, 3 a 4 sa dosť často prekrývajú (závisí to aj na tom aká je kultúra konceptuálnej moci v spoločnosti). Napríklad už tím akým spôsobom rozšírim v kultúre spoločnosti rozpoznávanie faktorov prostredia môže predurčovať vektor cieľov a hlavnú koncepciu. ps3. Ono sú v podstate len dve možné základné koncepcie spoločnosti: otrokárska alebo Ľudská

Mňa by zaujímal aj konkrétný príklad použitia v praxi, kto to vie používať a využíva to. V tomto mám stále rezervy.


Mňa by zaujímal aj konkrétný príklad použitia v praxi, kto to vie používať a využíva to. V tomto mám stále rezervy.

Prvá etapa je len uvedomenie si nejakého problému, ktorý mi prekáža.


Druhá etapa je už analýza toho, čo tento problém spôsobuje, aké sú za tým mechanizmy. Snažím sa popísať tie mechanizmy aj ich funkciu, ako k tomu problému dochádza. To je presne ten prípad, keď doktori objavia nejakú novú chorobu, ktorá má podobné príznaky ako iné choroby, ale je vážnejšia, možno na ňu zomrieť. A preto v rámci druhej etapy PFR je treba presne analyzovať čo túto chorobu spôsobuje, a nájsť metodiku, ako túto chorobu odlíšiť od inej choroby, aby kvôli omylom nedochádzalo k úmrtiu.
V rámci druhej etapy, teda doktori novú chorobu popíšu, vysvetlia jej mechanizmy a predovšetkým určia diagnostiku na správne rozpoznávanie tejto choroby. Tento popis (stereotyp) sa stane súčasťou lekárskej kultúry.


Druhá etapa, t.j. analýza a popis diagnostiky problému, je súčasťou riešenia všetkých zložitejších problémov. Tam, kde už takýto popis diagnostiky existuje, a nejedná sa o nový problém, tam si stačí túto diagnostiku len naštudovať, netreba vytvárať novú. Je to vlastne skúmanie príznakov, podľa ktorých zistíme, že sa tento problém znova vyskytol, a je to zdieľanie diagnostických skúseností s inými.


Prvá etapa je len uvedomenie si nejakého problému, ktorý mi prekáža. Druhá etapa je už analýza toho, čo tento problém spôsobuje, aké sú za tým mechanizmy. Snažím sa popísať tie mechanizmy aj ich funkciu, ako k tomu problému dochádza. To je presne ten prípad, keď doktori objavia nejakú novú chorobu, ktorá má podobné príznaky ako iné choroby, ale je vážnejšia, možno na ňu zomrieť. A preto v rámci druhej etapy PFR je treba presne analyzovať čo túto chorobu spôsobuje, a nájsť metodiku, ako túto chorobu odlíšiť od inej choroby, aby kvôli omylom nedochádzalo k úmrtiu. V rámci druhej etapy, teda doktori novú chorobu popíšu, vysvetlia jej mechanizmy a predovšetkým určia diagnostiku na správne rozpoznávanie tejto choroby. Tento popis (stereotyp) sa stane súčasťou lekárskej kultúry. Druhá etapa, t.j. analýza a popis diagnostiky problému, je súčasťou riešenia všetkých zložitejších problémov. Tam, kde už takýto popis diagnostiky existuje, a nejedná sa o nový problém, tam si stačí túto diagnostiku len naštudovať, netreba vytvárať novú. Je to vlastne skúmanie príznakov, podľa ktorých zistíme, že sa tento problém znova vyskytol, a je to zdieľanie diagnostických skúseností s inými.
490
3
4
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept