KSB a DVTR
O činnosti Fondu konceptuálních technologií "Altaj" po 18. červnu 2018

Když se loď potápí musí se ucpat díry a až pak řešit kam s lodí poplujeme. Takže z tohohle hlediska se jeví současná obsluha VP SSSR zrádcem. Pokud se zabývá dlouhodobějšími procesy, tak to je v pořádku (sociální super systém má dostatek zdrojů řešit dlouhodobé procesy i při krizi), ale nemůže v krizové situaci, tu krizi odsunout na zadní kolej co nepodstatnou. Minimálně má označit je krize, všichni se musíme snažit, teď jde o všechno. A rozhodně nebojovat s někým kdo se snaží krizi řešit, neshody se vyřeší později. Jedině v případě, že se vlastně nic neděje a Pjakin je "hysterka" a teď je nejdůležitější jet tam kam jsme dříve určili a jenom v tom v klidu pokračovat a vše bude ok. To pak ano, ale to si nemyslím.


Mal by si si pozrieť to video s Jefimovom, ktoré postla vyššie Lin. Dozvedel by si sa, že VP ZSSR si nikdy nekládol za cieľ riešenie VF procesov. Ich práca vždy bola zameraná na NF procesy, a konkrétne na vypracovanie, propagáciu a šírenie konceptuálnych informácií, ktoré pomôžu zmeniť ruskú spoločnosť zdola - zmenou samotných ľudí, ich hodnôt, zmýšľania, kultúry. Si príliš ovplyvnený tým, ako úlohy VP ZSSR vidí a interpretuje Pjakin. Ale v tomto sa mýli. Toto nie je úlohou VP ZSSR. Riadenie VF procesov je úlohou študentov KSB priamo v živote, medzi ktorých patrí aj Pjakin, Budkov, Taran a ďalší... Každý študent bojuje na svojom mieste, vo svojom povolaní a funkci, a každý bojuje spôsobom, ktorý mu je vlastný... KSB pracuje ako virus, ktorý sa v podobe virtuálnych štruktúr infiltruje do všetkých oblastí Života. VP ZSSR nie je politická strana alebo vlajková loď, či mentor: nerozdeľuje spoločnosť na my a vy. VP ZSSR je epicentrom konceptuálnej "nákazy" (v pozitívnom zmysle). Vnútorný prediktor sa musí zrodiť v každom človeku, nie je to centrálny orgán globálnej moci.


Žiadnu krajinu nezachráni, ak ľudia najprv nezmenia sami seba. Temné praktiky vnútornej a vonkajšej politiky budú len zrkadli ich davo-"elitárne" zmýšľanie, ich neĽudský režim psychiky, respektíve typy sociálneho idiotizmu (židoexaltácia, slniečkárstvo, poddanosť, liberalizmus, nihilizmus). A prostriedkami VF obrany sa nedá tento stav spoločnosti predlžovať večne, ak vnútorná zmena neprebieha.


Ľudia sa môžu zmeniť, keď sa zamerajú na diktatúru svedomia, keď sa spoja s HNR a začnú hľadať múdrosť života. Keďže v Rusku sú prevažne konfesie kresťanov, moslimov a budhistov, tak v KSB poskytli ako barličku citáty z týchto konfesií, citáty, na ktoré sa oplatí zamerať a nájsť v sebe Človeka. No a ten, kto dosiahol Ľudský režim psychiky, zmýšľa podľa inej koncepcie (koncepcie Božieho Zámeru) a automaticky tvorí novú kultúru. Človek nepodlieha panike "denno-denných problémov" ale dôveruje Bohu. Pretože pesimizmus je vlastne prejavom straty viery Bohu.


Bežný človek robí tú chybu, že skáče na lep pravidelnej VF paniky a má pocit, že ak niečo neurobí hneď teraz, tak všetko stroskotá... Ale toto je začarovaný kruh. Ľudia konajú podľa tohto panického algoritmu už stovky rokov ("nestrácajme čas, treba urobiť niečo hneď teraz" ), a kvôli tomu celý čas ignorujú prácu na NF procesoch, nikdy sa k nej poriadne nedostanú a stále ich z nej niečo vytrhne.
Pritom je to tak, že ak sa človek zameriava na procesy v rozpätí min. 50, a robí to v spolupráci s Bohom, tak musí byť neustále pozitívne naladený na HNR a cítiť dôveru k Nemu. Nesmie sa nechať z tohto stavu ničím vytrhnúť, žiadnym stresom, obavami, telesnými potrebami a pod. Lebo tým vypadáva z režimu psychiky Človek. Pri bezhraničnej dôvere Bohu nepodliehaš panike každodenných problémov.
Nevravím, že mne sa to takto vždy darí. Vôbec nie. Ale takto chápem vnímanie sveta autorského kolektívu VP ZSSR.


Lao"c sa k taktike (VF procesom) a stratégii (NF procesom) vyjadril zhruba takto:


  • taktika bez stratégie (VF bez NF) je len márny zhon pred porážkou.
  • stratégia bez taktiky (NF bez VF) je tou najdlhšou cestou k cieľu.

Čo je paradoxné, vyzerá to tak, že Boh poslal ľudí na zem s tým, že im dal len strategické znalosti (mravné prikázania ako žiť). Taktickými znalosťami (majstrom vedeckých znalostí) bol zase obdarený Satan a jeho démoni. Ľudia sa učia taktike obrany od Satana (človek sa potkne raz, druhý raz by sa mal už poučiť). No do cieľa dôjde človek len vtedy, ak sa nespreneverí strategickým cieľom. Znalosti taktiky môžu dosiahnutie konečného cieľa (spravodlivej spoločnosti) urýchliť, ale nemožno ho dosiahnúť len taktikou bez stratégie.
Skrátka NF procesy musia byť podporované vždy (!) a bežať na pozadí VF procesov. NF procesy sú úzko späté s mravnosťou a relígiou (osobným vzťahom s Bohom) a tomu sa človek nesmie spreneveriť nikdy, inak zakaždým prehrá. (pôjde upchávať diery v podpalubí a utopí sa pritom, zatiaľ čo iní sa zachránia evakuáciou na záchrannú loď. Prípadne zbytočne sa utopí, lebo inému námorníkovi sa neskôr podarí spustiť čerpadlo a vodu zo zaplavených kajút odsaje).


[quote="pid:47790, uid:426"]Když se loď potápí musí se ucpat díry a až pak řešit kam s lodí poplujeme. Takže z tohohle hlediska se jeví současná obsluha VP SSSR zrádcem. Pokud se zabývá dlouhodobějšími procesy, tak to je v pořádku (sociální super systém má dostatek zdrojů řešit dlouhodobé procesy i při krizi), ale nemůže v krizové situaci, tu krizi odsunout na zadní kolej co nepodstatnou. Minimálně má označit je krize, všichni se musíme snažit, teď jde o všechno. A rozhodně nebojovat s někým kdo se snaží krizi řešit, neshody se vyřeší později. Jedině v případě, že se vlastně nic neděje a Pjakin je "hysterka" a teď je nejdůležitější jet tam kam jsme dříve určili a jenom v tom v klidu pokračovat a vše bude ok. To pak ano, ale to si nemyslím.[/quote] Mal by si si pozrieť to video s Jefimovom, ktoré postla vyššie Lin. Dozvedel by si sa, že VP ZSSR si nikdy nekládol za cieľ riešenie VF procesov. Ich práca vždy bola zameraná na NF procesy, a konkrétne na vypracovanie, propagáciu a šírenie konceptuálnych informácií, ktoré pomôžu zmeniť ruskú spoločnosť zdola - zmenou samotných ľudí, ich hodnôt, zmýšľania, kultúry. Si príliš ovplyvnený tým, ako úlohy VP ZSSR vidí a interpretuje Pjakin. Ale v tomto sa mýli. Toto nie je úlohou VP ZSSR. Riadenie VF procesov je úlohou študentov KSB priamo v živote, medzi ktorých patrí aj Pjakin, Budkov, Taran a ďalší... Každý študent bojuje na svojom mieste, vo svojom povolaní a funkci, a každý bojuje spôsobom, ktorý mu je vlastný... KSB pracuje ako virus, ktorý sa v podobe virtuálnych štruktúr infiltruje do všetkých oblastí Života. VP ZSSR nie je politická strana alebo vlajková loď, či mentor: nerozdeľuje spoločnosť na my a vy. VP ZSSR je epicentrom konceptuálnej "nákazy" (v pozitívnom zmysle). Vnútorný prediktor sa musí zrodiť v každom človeku, nie je to centrálny orgán globálnej moci. Žiadnu krajinu nezachráni, ak ľudia najprv nezmenia sami seba. Temné praktiky vnútornej a vonkajšej politiky budú len zrkadli ich davo-"elitárne" zmýšľanie, ich neĽudský režim psychiky, respektíve typy sociálneho idiotizmu (židoexaltácia, slniečkárstvo, poddanosť, liberalizmus, nihilizmus). A prostriedkami VF obrany sa nedá tento stav spoločnosti predlžovať večne, ak vnútorná zmena neprebieha. Ľudia sa môžu zmeniť, keď sa zamerajú na diktatúru svedomia, keď sa spoja s HNR a začnú hľadať múdrosť života. Keďže v Rusku sú prevažne konfesie kresťanov, moslimov a budhistov, tak v KSB poskytli ako barličku citáty z týchto konfesií, citáty, na ktoré sa oplatí zamerať a nájsť v sebe Človeka. No a ten, kto dosiahol Ľudský režim psychiky, zmýšľa podľa inej koncepcie (koncepcie Božieho Zámeru) a automaticky tvorí novú kultúru. Človek nepodlieha panike "denno-denných problémov" ale dôveruje Bohu. Pretože pesimizmus je vlastne prejavom straty viery Bohu. Bežný človek robí tú chybu, že skáče na lep pravidelnej VF paniky a má pocit, že ak niečo neurobí hneď teraz, tak všetko stroskotá... Ale toto je začarovaný kruh. Ľudia konajú podľa tohto panického algoritmu už stovky rokov ("nestrácajme čas, treba urobiť niečo hneď teraz" ), a kvôli tomu celý čas ignorujú prácu na NF procesoch, nikdy sa k nej poriadne nedostanú a stále ich z nej niečo vytrhne. Pritom je to tak, že ak sa človek zameriava na procesy v rozpätí min. 50, a robí to v spolupráci s Bohom, tak musí byť neustále pozitívne naladený na HNR a cítiť dôveru k Nemu. Nesmie sa nechať z tohto stavu ničím vytrhnúť, žiadnym stresom, obavami, telesnými potrebami a pod. Lebo tým vypadáva z režimu psychiky Človek. Pri bezhraničnej dôvere Bohu nepodliehaš panike každodenných problémov. Nevravím, že mne sa to takto vždy darí. Vôbec nie. Ale takto chápem vnímanie sveta autorského kolektívu VP ZSSR. Lao"c sa k taktike (VF procesom) a stratégii (NF procesom) vyjadril zhruba takto: - taktika bez stratégie (VF bez NF) je len márny zhon pred porážkou. - stratégia bez taktiky (NF bez VF) je tou najdlhšou cestou k cieľu. Čo je paradoxné, vyzerá to tak, že Boh poslal ľudí na zem s tým, že im dal len strategické znalosti (mravné prikázania ako žiť). Taktickými znalosťami (majstrom vedeckých znalostí) bol zase obdarený Satan a jeho démoni. Ľudia sa učia taktike obrany od Satana (človek sa potkne raz, druhý raz by sa mal už poučiť). No do cieľa dôjde človek len vtedy, ak sa nespreneverí strategickým cieľom. Znalosti taktiky môžu dosiahnutie konečného cieľa (spravodlivej spoločnosti) urýchliť, ale nemožno ho dosiahnúť len taktikou bez stratégie. Skrátka NF procesy musia byť podporované vždy (!) a bežať na pozadí VF procesov. NF procesy sú úzko späté s mravnosťou a relígiou (osobným vzťahom s Bohom) a tomu sa človek nesmie spreneveriť nikdy, inak zakaždým prehrá. (pôjde upchávať diery v podpalubí a utopí sa pritom, zatiaľ čo iní sa zachránia evakuáciou na záchrannú loď. Prípadne zbytočne sa utopí, lebo inému námorníkovi sa neskôr podarí spustiť čerpadlo a vodu zo zaplavených kajút odsaje).

Já nemám v úmyslu způsobit rozkol. Pouze jsem popsal můj dojem a vyjádřil názor, kdo má podle mě pravdu, nebo spíše - kdo je blíže pravdě.

Presne podľa vzoru "perte se a žerte se!" Toto určite konceptuálnemu hnutiu pomôže. Ako vravím: je v poriadku sa zastať jedného z bratov, ale nie je v poriadku na druhého brata útočiť. Takto sa rozoštvávajú rodiny.


[quote="pid:47836, uid:372"]Já nemám v úmyslu způsobit rozkol. Pouze jsem popsal můj dojem a vyjádřil názor, kdo má podle mě pravdu, nebo spíše - kdo je blíže pravdě.[/quote] Presne podľa vzoru "perte se a žerte se!" Toto určite konceptuálnemu hnutiu pomôže. Ako vravím: je v poriadku sa zastať jedného z bratov, ale nie je v poriadku na druhého brata útočiť. Takto sa rozoštvávajú rodiny.

"perte se a žerte se!"


Vůbec ne. Ale úplně všem pomůže jedině pravda. A to, čím argumentuje (post 201smile VP SSSR, pravda není. Pravda není "někde uprostřed", ta je jen jedna.


Zde nejde o spor VP SSSR a jeho dílo vs. Pjakin. Jde o to, je-li VP SSSR ta samá entita, jako v minulosti.


Na mém uvedeném příkladu s covidem a jeho statistikami je vidět, že se nyní nerozpakuje ani lhát, protože myšlenka, že by to myslel vážně a skutečně tomu věřil, je příliš bláznivá.


[quote="pid:47843, uid:6"]"perte se a žerte se!"[/quote] Vůbec ne. Ale úplně všem pomůže jedině pravda. A to, čím argumentuje (post 2018) VP SSSR, pravda není. Pravda není "někde uprostřed", ta je jen jedna. Zde nejde o spor VP SSSR a jeho dílo vs. Pjakin. Jde o to, je-li VP SSSR ta samá entita, jako v minulosti. Na mém uvedeném příkladu s covidem a jeho statistikami je vidět, že se nyní nerozpakuje ani lhát, protože myšlenka, že by to myslel vážně a skutečně tomu věřil, je příliš bláznivá.

Tak dámy a pánové. Co kdybyste už uzavřeli téma "Pjakin vs VP", dokud se nestane něco tak závažného jako že se VP či Pjakin veřejně přihlásí k církvi satanově, obrazně řečeno? Tím myslím všechna témata protože je jich tu více.


Povím několik důvodů... Konceptuál nesmí být "ovce" závislá na některém učiteli jinak to není konceptuál.
Konceptuál si vyhledává a zpracovává informace sám s vědomím, že nikdo není neomylný, že probíhá informační válka jejíž součástí je známé "rozděl a panuj" a davo - elitarismu nebezpečné směry a jejich "tahouni" jsou první na řadě k dehonestaci.
Konceptuál se nezapojuje do půtek vznikajících v důsledku převzatých programů po mnoho generací vkládaných globálním prediktorem a jeho davo - elitární koncepcí do lidí. Takové procesy naopak analyzuje a skládá mozaiku poznání.


Tak dámy a pánové. Co kdybyste už uzavřeli téma "Pjakin vs VP", dokud se nestane něco tak závažného jako že se VP či Pjakin veřejně přihlásí k církvi satanově, obrazně řečeno? Tím myslím všechna témata protože je jich tu více. Povím několik důvodů... Konceptuál nesmí být "ovce" závislá na některém učiteli jinak to není konceptuál. Konceptuál si vyhledává a zpracovává informace sám s vědomím, že nikdo není neomylný, že probíhá informační válka jejíž součástí je známé "rozděl a panuj" a davo - elitarismu nebezpečné směry a jejich "tahouni" jsou první na řadě k dehonestaci. Konceptuál se nezapojuje do půtek vznikajících v důsledku převzatých programů po mnoho generací vkládaných globálním prediktorem a jeho davo - elitární koncepcí do lidí. Takové procesy naopak analyzuje a skládá mozaiku poznání.
Upravené 12. 12. 2021 o 00:47

Dokonce i Itálie již přiznala, že úmrtnost 12 % byl nesmysl.


Text VP je z počátku roku 2020.


[quote="pid:47836, uid:372"]Dokonce i Itálie již přiznala, že úmrtnost 12 % byl nesmysl.[/quote] Text VP je z počátku roku 2020.

NF procesy sú úzko späté s mravnosťou a relígiou (osobným vzťahom s Bohom)


Presne tak.


Hoci aj satanisti riadia "NF" procesy, ale to na základe satanovho vnuknutia a znacharských praktík. To je ale malé nič oproti "možnostiam" Boha a Boh nie je ohraničený nekonečnými možnosťami, On koná svoje vlastné rozhodnutia.


ao"c sa k taktike (VF procesom) a stratégii (NF procesom) vyjadril zhruba takto:


taktika bez stratégie (VF bez NF) je len márny zhon pred porážkou.
stratégia bez taktiky (NF bez VF) je tou najdlhšou cestou k cieľu.[/quote]

Takto by som to radšej nedelil. Každý proces obsahuje v sebe stratégiu a aj taktiku. Môžeme sa skôr baviť o kvalite stratégie, kvalite taktiky a celkovo hĺbke procesu.


Ide o to, aby sa nevytváral dojem, že kto pracuje akože na "NF", tak má slabú taktiku. To je o schopnosti celkového riadenia a múdry človek riadiaci z "NF" vie súčasne viditeľne aktívne riadiť aj "VF" a to, čo sa u niekoho môže zdať pomalosť (z pohľadu len "VF" ) je u človeka riadiaceho z "NF" rozvážnosť.


[quote="pid:47842, uid:6"]NF procesy sú úzko späté s mravnosťou a relígiou (osobným vzťahom s Bohom)[/quote] Presne tak. Hoci aj satanisti riadia "NF" procesy, ale to na základe satanovho vnuknutia a znacharských praktík. To je ale malé nič oproti "možnostiam" Boha a **Boh nie je ohraničený nekonečnými možnosťami, On koná svoje vlastné rozhodnutia. ** [quote="pid:47842, uid:6"]ao"c sa k taktike (VF procesom) a stratégii (NF procesom) vyjadril zhruba takto:[/quote] taktika bez stratégie (VF bez NF) je len márny zhon pred porážkou. stratégia bez taktiky (NF bez VF) je tou najdlhšou cestou k cieľu.[/quote] Takto by som to radšej nedelil. Každý proces obsahuje v sebe stratégiu a aj taktiku. Môžeme sa skôr baviť o kvalite stratégie, kvalite taktiky a celkovo hĺbke procesu. Ide o to, aby sa nevytváral dojem, že kto pracuje akože na "NF", tak má slabú taktiku. To je o schopnosti celkového riadenia a múdry človek riadiaci z "NF" vie súčasne viditeľne aktívne riadiť aj "VF" a to, čo sa u niekoho môže zdať pomalosť (z pohľadu len "VF" ) je u človeka riadiaceho z "NF" rozvážnosť.

Jde o to, je-li VP SSSR ta samá entita, jako v minulosti.

Když ti za sebe řeknu, že to jsou ti samí lidé, spokojíš se? Já myslím, že ne. Tak jako vyšleme deputaci do Ruska, aby to zjistila? A když už tam bude, aby prověřila ještě mravnost lidí, tvořících Pjakinův tým? Necítíš sám, jaká je to pitomost a že ničemu nepomůže tu nad tím "bádat"? Jsou předložené jak práce Pjakina, tak VP SSSR, takže je na nás, jaký závěr si pro sebe uděláme. V tomto se přece nedá hlasovat a nedá se použít cosi jako většinový názor. Tady jde o názory, myšlenky - ne o rozdělení úrody brambor. Tady si musí každý za sebe rozhodnout a vybrat. Proto je také velmi pošetilé "zakazovat" materiály jedné či druhé strany.


Na mém uvedeném příkladu s covidem a jeho statistikami je vidět, že se nyní nerozpakuje ani lhát,

Tak... asi jsem text pochopila úplně jinak. Onu statistiku tam VP předkládá z veřejně dostupných tehdejších zdrojů kvůli podepření tvrzení, že covid není žádný "fejk" , že je pošetilé zesměšňovat ho a brát na lehkou váhu, protože jde o biologickou zbraň.


[quote="pid:47845, uid:372"]Jde o to, je-li VP SSSR ta samá entita, jako v minulosti.[/quote] Když ti za sebe řeknu, že to jsou ti samí lidé, spokojíš se? Já myslím, že ne. Tak jako vyšleme deputaci do Ruska, aby to zjistila? A když už tam bude, aby prověřila ještě mravnost lidí, tvořících Pjakinův tým? Necítíš sám, jaká je to pitomost a že ničemu nepomůže tu nad tím "bádat"? Jsou předložené jak práce Pjakina, tak VP SSSR, takže je na nás, jaký závěr si pro sebe uděláme. V tomto se přece nedá hlasovat a nedá se použít cosi jako většinový názor. Tady jde o názory, myšlenky - ne o rozdělení úrody brambor. Tady si musí každý za sebe rozhodnout a vybrat. Proto je také velmi pošetilé "zakazovat" materiály jedné či druhé strany. [quote="pid:47845, uid:372"]Na mém uvedeném příkladu s covidem a jeho statistikami je vidět, že se nyní nerozpakuje ani lhát,[/quote] Tak... asi jsem text pochopila úplně jinak. Onu statistiku tam VP předkládá z veřejně dostupných tehdejších zdrojů kvůli podepření tvrzení, že covid není žádný "fejk" , že je pošetilé zesměšňovat ho a brát na lehkou váhu, protože jde o biologickou zbraň.
Upravené 12. 12. 2021 o 08:55

Na vědomost se dává, že faktologickou poznámku "Text VP je z počátku roku 2020." mínusoval Ogar Valach.


Na vědomost se dává, že faktologickou poznámku "Text VP je z počátku roku 2020." mínusoval Ogar Valach.

Rozkolu nejvíc přispívají mlčící "účastníci", kteří pod různými motivacemi deklarují, že nevyjádřením svého názoru nechtějí přispívat rozdělení. Zhruba asi jako při vakcinaci...


Můj dojem je takový, že zkrátka pro mnoho lidí je kritika (ve skutečném smyslu slova) určitých záležitostí jakoby tabu, vedoucí k emociálnímu výlevu. To ani není tak překvapivé, ale je to minimálně zvláštní u lidí, kteří se zabývají KOB, která sama ve svých materiálech deklaruje - je to open source otevřený zlepšení.


Jakmile se někdo - bez ohledu na cíl - ozve, že má něco proti XY, místo věcné a klidné argumentace vzniká u některých potřeba přihřát si to své ve smyslu napsat něco, aby bylo něco napsáno, i když je to úplný "žblept".


A pokud někdo podezřívá někoho z nekalých záměrů, můj názor je, že reakce je vlastně téměř stejná jako při normální diskusi. Nejmenovaný přišel s nějakými tvrzeními, a místo toho buď nereagovat vůbec nebo reagovat argumenty k tématu nastaveném OP, se řešili věci, které s tématem nesouvisí. Bylo totiž nutné si něco dodat, nabrat like(y)... není náhodou toto, co přispívá rozkolu?


Přál bych si, abychom byli obezřetní. Na škůdce v diskusích je často nejlepší vůbec nereagovat - jako by tam nebyl. Druhé přání je držet se v maximální míře tématu příspěvku. Všechno pak bude jednodušší.


KOB v našich končinách si spojuji s husitským hnutím, které nakonec udolalo to, že se "radikálové" nepohodli s "umírněnými".


Rozkolu nejvíc přispívají mlčící "účastníci", kteří pod různými motivacemi deklarují, že nevyjádřením svého názoru nechtějí přispívat rozdělení. Zhruba asi jako při vakcinaci... Můj dojem je takový, že zkrátka pro mnoho lidí je kritika (ve skutečném smyslu slova) určitých záležitostí jakoby tabu, vedoucí k emociálnímu výlevu. To ani není tak překvapivé, ale je to minimálně zvláštní u lidí, kteří se zabývají KOB, která sama ve svých materiálech deklaruje - je to open source otevřený zlepšení. Jakmile se někdo - bez ohledu na cíl - ozve, že má něco proti XY, místo věcné a klidné argumentace vzniká u některých potřeba přihřát si to své ve smyslu napsat něco, aby bylo něco napsáno, i když je to úplný "žblept". A pokud někdo podezřívá někoho z nekalých záměrů, můj názor je, že reakce je vlastně téměř stejná jako při normální diskusi. Nejmenovaný přišel s nějakými tvrzeními, a místo toho buď nereagovat vůbec nebo reagovat argumenty k tématu nastaveném OP, se řešili věci, které s tématem nesouvisí. Bylo totiž nutné si něco dodat, nabrat like(y)... není náhodou toto, co přispívá rozkolu? Přál bych si, abychom byli obezřetní. Na škůdce v diskusích je často nejlepší vůbec nereagovat - jako by tam nebyl. Druhé přání je držet se v maximální míře tématu příspěvku. Všechno pak bude jednodušší. KOB v našich končinách si spojuji s husitským hnutím, které nakonec udolalo to, že se "radikálové" nepohodli s "umírněnými".

Na vědomost se dává, že faktologickou poznámku "Text VP je z počátku roku 2020." mínusoval Ogar Valach.


Tvoje komentáre mínuskujem z princípu. Máš u mňa špeciálne postavenie. Poplač si, lebo najdôležitejšie sú pluská a mínuská. To na svojom blogu nemáš. smile


[quote="pid:47859, uid:235"]Na vědomost se dává, že faktologickou poznámku "Text VP je z počátku roku 2020." mínusoval Ogar Valach.[/quote] Tvoje komentáre mínuskujem z princípu. Máš u mňa špeciálne postavenie. Poplač si, lebo najdôležitejšie sú pluská a mínuská. To na svojom blogu nemáš. :D
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 12. 12. 2021 o 09:09

Ogar Valach je velmi chytrý a intelektuálně vyspělý jedinec.


Ogar Valach je velmi chytrý a intelektuálně vyspělý jedinec.

Ogar Valach je velmi chytrý a intelektuálně vyspělý jedinec.


Hlavne sa nehádam s náboženskými fanatikmi, pretože to nemá zmysel. Tvoja posadnutosť Valerijom Piakinom je až zarážajúca.


[quote="pid:47862, uid:235"]Ogar Valach je velmi chytrý a intelektuálně vyspělý jedinec.[/quote] Hlavne sa nehádam s náboženskými fanatikmi, pretože to nemá zmysel. Tvoja posadnutosť Valerijom Piakinom je až zarážajúca.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 12. 12. 2021 o 09:13

Hoxík, napísal som otvorene, že ti dávam mínuská z princípu. A ty si ešte potreboval urobiť snímok obrazovky, aby si to potvrdil? smile V minulosti som ti napísal, že sa zameriavaš na podružné detaily a uniká ti podstata. To je aj tento prípad. Záleží ti na nejakých bezvýznamných mínuskách, ktoré aj tak vidia iba zaregistrovaní a prihlásení, väčšina ostatných ich nevidí. Nakoniec je to aj prípad celej tvojej histórie špinenia Valerija Piakina, pretože si dovolil upozorniť na chyby a nedostatky tvojho súverca. Tvoj náboženský fanatizmus ťa zaslepuje a je neprehliadnuteľný. smile


Hoxík, napísal som otvorene, že ti dávam mínuská z princípu. A ty si ešte potreboval urobiť snímok obrazovky, aby si to potvrdil? :D V minulosti som ti napísal, že sa zameriavaš na podružné detaily a uniká ti podstata. To je aj tento prípad. Záleží ti na nejakých bezvýznamných mínuskách, ktoré aj tak vidia iba zaregistrovaní a prihlásení, väčšina ostatných ich nevidí. Nakoniec je to aj prípad celej tvojej histórie špinenia Valerija Piakina, pretože si dovolil upozorniť na chyby a nedostatky tvojho súverca. Tvoj náboženský fanatizmus ťa zaslepuje a je neprehliadnuteľný. 8)
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 12. 12. 2021 o 09:28

Jen mě zaujalo, jaký máš názor sám na sebe.


Jen mě zaujalo, jaký máš názor sám na sebe.

Jen mě zaujalo, jaký máš názor sám na sebe.


V prvom rade chápem iróniu. Čože, diskusia sa prestala uberať tebe vyhovujúcim smerom, preto sa ju snažíš zahltiť nepodstatným balastom?


[quote="pid:47869, uid:235"]Jen mě zaujalo, jaký máš názor sám na sebe.[/quote] V prvom rade chápem iróniu. Čože, diskusia sa prestala uberať tebe vyhovujúcim smerom, preto sa ju snažíš zahltiť nepodstatným balastom?
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 12. 12. 2021 o 09:42

Když dáš nějakému příspěvku mínus, tak to neznamená že s ním nesouhlasíš?


Když dáš nějakému příspěvku mínus, tak to neznamená že s ním nesouhlasíš?

stratégia bez taktiky (NF bez VF) je tou najdlhšou cestou k cieľu


To nepovažuji za přesné. Například při šachové partii, lepší stratégové nevyhrávají, pokud mistrovsky neovládají taktiku, jinak prohrají po pár tazích. Pokud Ruský svět bude zničen, tak naši civilizační misi převezmou delfíni nebo mravenci a to je nám k čemu ?


Je to podle mě komplexnější, součástí strategie je vztah k taktice. Například nevstupuj do souboje dokud se nenaučíš dokonale ovládat zbraň.


Opravil bych to na:
Strategie bez taktiky je nekonečná cesta k cíli. (dokud se taktiku subjekt nenaučí nehne se z místa).


Prostě v životě nelze plně oddělit nízkofrekvenční procesy a vysokofrekvenční procesy a nelze se jimi zabývat úplně odděleně.


Považuji za zcela samozřejmé, že se prediktor zabývá nízkofrekvenčními procesy (o čem se tu ty roky bavíme), ale nicméně by měl mít minimálně úctu k těm, kteří řeší nízkofrekvenční procesy (a tím mu zajišťují fungování) tu současný GP nemá, u současného VP SSSR si nejsem jistý.


Pak je otázka proč se zabývají Pjakinem, co ten má společného s nízkofrekvenčními procesy. Analytiků je spousty a vždy se může objevit další nový Pjakin, tak by minimálně měl být vypracován materiál ve vztahu k analytikům, jak mají pracovat, jak lze rozeznat grafomana od skutečného analytika apod. Nepředložit hotové řešení (ve stylu GP ten za to může), ale metodiku jak poznat, že Vás někdo vodí za nos.


Poznámka:
Co osobně vytýkám vnitřnímu řízení v souborném intelektu VP SSSR, mohli se s Pjakinem nějak domluvit a ne z něho dělat nepřítele, pracovat se musí s tím co je. Možná to Pjakin z osobní ješitnosti přehnal, ale čemu to vadí, že si studenti nejdříve přečtou starší materiály ? Lidé nejsou úplně hloupí a kvalitu poznají (jsou pouze zotročeni, zahlceni vysokofrekvenčními procesy), kvalita nových prací nebo nějaké nové predikce usvědčí Pjakina a bude za "blbce".


[quote="pid:47842, uid:6"]stratégia bez taktiky (NF bez VF) je tou najdlhšou cestou k cieľu[/quote] To nepovažuji za přesné. Například při šachové partii, lepší stratégové nevyhrávají, pokud mistrovsky neovládají taktiku, jinak prohrají po pár tazích. Pokud Ruský svět bude zničen, tak naši civilizační misi převezmou delfíni nebo mravenci a to je nám k čemu ? Je to podle mě komplexnější, součástí strategie je vztah k taktice. Například nevstupuj do souboje dokud se nenaučíš dokonale ovládat zbraň. Opravil bych to na: Strategie bez taktiky je nekonečná cesta k cíli. (dokud se taktiku subjekt nenaučí nehne se z místa). Prostě v životě nelze plně oddělit nízkofrekvenční procesy a vysokofrekvenční procesy a nelze se jimi zabývat úplně odděleně. Považuji za zcela samozřejmé, že se prediktor zabývá nízkofrekvenčními procesy (o čem se tu ty roky bavíme), ale nicméně by měl mít minimálně úctu k těm, kteří řeší nízkofrekvenční procesy (a tím mu zajišťují fungování) tu současný GP nemá, u současného VP SSSR si nejsem jistý. Pak je otázka proč se zabývají Pjakinem, co ten má společného s nízkofrekvenčními procesy. Analytiků je spousty a vždy se může objevit další nový Pjakin, tak by minimálně měl být vypracován materiál ve vztahu k analytikům, jak mají pracovat, jak lze rozeznat grafomana od skutečného analytika apod. Nepředložit hotové řešení (ve stylu GP ten za to může), ale metodiku jak poznat, že Vás někdo vodí za nos. Poznámka: Co osobně vytýkám vnitřnímu řízení v souborném intelektu VP SSSR, mohli se s Pjakinem nějak domluvit a ne z něho dělat nepřítele, pracovat se musí s tím co je. Možná to Pjakin z osobní ješitnosti přehnal, ale čemu to vadí, že si studenti nejdříve přečtou starší materiály ? Lidé nejsou úplně hloupí a kvalitu poznají (jsou pouze zotročeni, zahlceni vysokofrekvenčními procesy), kvalita nových prací nebo nějaké nové predikce usvědčí Pjakina a bude za "blbce".
Upravené 12. 12. 2021 o 11:04

Lao"c

Jen drobné upřesnění - autorem citátu je Sun-c' (Umění války). Lao-c' se podobnými věcmi nezabýval, vycházel z konceptu wu wej.


[quote="pid:47842, uid:6"]Lao"c[/quote] Jen drobné upřesnění - autorem citátu je Sun-c' (Umění války). Lao-c' se podobnými věcmi nezabýval, vycházel z konceptu wu wej.

Na mém uvedeném příkladu s covidem a jeho statistikami je vidět, že se nyní nerozpakuje ani lhát, protože myšlenka, že by to myslel vážně a skutečně tomu věřil, je příliš bláznivá.


Po vojne je kazdy general... psa na bitie mate, palicu si najdete. Ak by si pozeral videa Velicka, postupne s tym ako bolo viac dat a informacii k dispozicii tak by si takuto hlupost nemohol napisat. V skutocnosti stale nemame dost informacii ako biologicka zbran covid zasahuje zdravotny stav cloveka po prekonani. To ze zdravotny stav majority je v zlom stave je objektivny fakt, ze vypustenie virusu(ci uz to bol zasah cloveka ci nie) nemohlo neprebehnut bez toho aby tomu boli naklonene vyssie objektivne zakonitosti cize aj noosfera taktiez. Podla tvojej logiky by si chcel aby si VP vytvaral vlastne "nespochybnitelne" fakty ako to robi Pjakin? Ved sa o tom bavime uz roky, ze biomasu ktora sa sprava ako parazit nebude priroda dlhodobo tolerovat. Toto je mozno posledna vystraha pred tvrdou depopulaciou ak ta uz neprebieha... to je dolezite a nie ci za tym stoji "statna elita" alebo "globalisti".


[quote="pid:47845, uid:372"]Na mém uvedeném příkladu s covidem a jeho statistikami je vidět, že se nyní nerozpakuje ani lhát, protože myšlenka, že by to myslel vážně a skutečně tomu věřil, je příliš bláznivá.[/quote] Po vojne je kazdy general... psa na bitie mate, palicu si najdete. Ak by si pozeral videa Velicka, postupne s tym ako bolo viac dat a informacii k dispozicii tak by si takuto hlupost nemohol napisat. V skutocnosti stale nemame dost informacii ako biologicka zbran covid zasahuje zdravotny stav cloveka po prekonani. To ze zdravotny stav majority je v zlom stave je objektivny fakt, ze vypustenie virusu(ci uz to bol zasah cloveka ci nie) nemohlo neprebehnut bez toho aby tomu boli naklonene vyssie objektivne zakonitosti cize aj noosfera taktiez. Podla tvojej logiky by si chcel aby si VP vytvaral vlastne "nespochybnitelne" fakty ako to robi Pjakin? Ved sa o tom bavime uz roky, ze biomasu ktora sa sprava ako parazit nebude priroda dlhodobo tolerovat. Toto je mozno posledna vystraha pred tvrdou depopulaciou ak ta uz neprebieha... to je dolezite a nie ci za tym stoji "statna elita" alebo "globalisti".

Cituješ mě - ale tento úsek se vztahuje k tomu, co ve videu Jefimov říká. A to - práce na jednotlivci, ke zvýšení jeho mravnosti, protože od ní se všechno odvíjí - včetně změny koncepce a systému. Bez změny každého jednotlivce prostě ke změnám společnosti nedojde a ani dojít nemůže. Vždycky se to bude tvářit "jako změna", ale vždy půjde o davo-elitarismus - prostě o "pyramidu".


To mi sloužilo pouze co záminka na něco navázat, protože jsem se zaměřil téma dlouhodobé procesy a krátkodobé procesy. VP SSSR totiž často argumentuje, že se zabývá nízkofrekvenčními procesy. Pokud jde o práci na vlastní mravnosti to považuji za vysokofrekvenční proces, každý den, každou hodinu, každou minutu, každou vteřinu činíme různá morálně-etická rozhodnutí. Po dlouhém úsilí, kdy kováme lepší mravnost může stále rychle přijít úpadek (příběhu je nespočet) - podlehnutí nějakému pokušení - až do doby, kdy naše psychika se stane nezvratně lidská.


[quote="pid:47808, uid:203"]Cituješ mě - ale tento úsek se vztahuje k tomu, co ve videu Jefimov říká. A to - práce na jednotlivci, ke zvýšení jeho mravnosti, protože od ní se všechno odvíjí - včetně změny koncepce a systému. Bez změny každého jednotlivce prostě ke změnám společnosti nedojde a ani dojít nemůže. Vždycky se to bude tvářit "jako změna", ale vždy půjde o davo-elitarismus - prostě o "pyramidu".[/quote] To mi sloužilo pouze co záminka na něco navázat, protože jsem se zaměřil téma dlouhodobé procesy a krátkodobé procesy. VP SSSR totiž často argumentuje, že se zabývá nízkofrekvenčními procesy. Pokud jde o práci na vlastní mravnosti to považuji za vysokofrekvenční proces, každý den, každou hodinu, každou minutu, každou vteřinu činíme různá morálně-etická rozhodnutí. Po dlouhém úsilí, kdy kováme lepší mravnost může stále rychle přijít úpadek (příběhu je nespočet) - podlehnutí nějakému pokušení - až do doby, kdy naše psychika se stane nezvratně lidská.
Upravené 12. 12. 2021 o 12:22

Vůbec ne. Ale úplně všem pomůže jedině pravda. A to, čím argumentuje (post 201 VP SSSR, pravda není. Pravda není "někde uprostřed", ta je jen jedna.

A ako všetkým pomôže pravda, ak je vami manipulovaná, v štýle "perte se a žerte se".
Nechápeš, že všetci sme len ľudia, a rovnako Pjakin, ako aj Veličko majú nárok sa občas zmýliť? Ak sa niekto zmýli, tak to ešte neznamená, že to robí naschvál (na chyby stačí poukázať a opraviť ich. nie na ľudí hneď útočiť).
Lenže tento marazmus je vytváraný tým, že ľudia sa chopia omylného výroku jedného a použijú ho na útočenie proti danej osobe v pomýlenom chápaní, že tým pomáhajú tomu druhému a robia dobrú vec. Podobnými dobrými úmyslami je dláždená cesta do pekla.


[quote="pid:47845, uid:372"]Vůbec ne. Ale úplně všem pomůže jedině pravda. A to, čím argumentuje (post 201 VP SSSR, pravda není. Pravda není "někde uprostřed", ta je jen jedna.[/quote] A ako všetkým pomôže pravda, ak je vami manipulovaná, v štýle "perte se a žerte se". Nechápeš, že všetci sme len ľudia, a rovnako Pjakin, ako aj Veličko majú nárok sa občas zmýliť? Ak sa niekto zmýli, tak to ešte neznamená, že to robí naschvál (na chyby stačí poukázať a opraviť ich. nie na ľudí hneď útočiť). Lenže tento marazmus je vytváraný tým, že ľudia sa chopia omylného výroku jedného a použijú ho na útočenie proti danej osobe v pomýlenom chápaní, že tým pomáhajú tomu druhému a robia dobrú vec. Podobnými dobrými úmyslami je dláždená cesta do pekla.

@jardob, si dobrosrdečný a dobromyseľný, ale aj veľmi naivný. Ignorácia toho, že Michail Veličko je nasadený agent, ktorého cieľom je zamiešať jednu lyžicu jedu do sudu medu, inak povedané vložiť 1% lži k 99% pravdy na 1. priorite, pomôže komu? Jedine tak náboženským fanatikom a nepriateľom nášho národa.

@jardob, si dobrosrdečný a dobromyseľný, ale aj veľmi naivný. Ignorácia toho, že Michail Veličko je nasadený agent, ktorého cieľom je zamiešať jednu lyžicu jedu do sudu medu, inak povedané vložiť 1% lži k 99% pravdy na 1. priorite, pomôže komu? Jedine tak náboženským fanatikom a nepriateľom nášho národa.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 12. 12. 2021 o 13:34

Pokud Ruský svět bude zničen, tak naši civilizační misi převezmou delfíni nebo mravenci a to je nám k čemu ?

Toto je vyložene chybné tvrdenie, vyvierajúce z neviery Bohu. Podobne ako aj toto nižšie:


Strategie bez taktiky je nekonečná cesta k cíli

Ak človek dôveruje Bohu, nikdy by takto porazenecky neuvažoval. Čo nie je možné človeku/ľudstvu, to je možné Bohu.


Všetci sme ľudia, a robíme v živote kopu chýb. Netreba tieto chyby vnímať ako kamene, ktorými sa budeme tĺcť po hlave.


Základným cieľom autorského kolektívu VP ZSSR bolo vypracovať materiály a koncepciu, ktorá by sa začala šíriť medzi ľuďmi a spôsobila by zmenu zdola. Ľudia najprv zmenia svoju mravnosť a zmýšľanie, svoj vzťah k Bohu, a následne, aj pomoci znalostí dávaných KSB zmenia kultúru a systém.
VP ZSSR nikdy nemalo ambíciu byť nejakou autoritou, nejakým výkonným orgánom, štruktúrou.


Napriek tomu aj jeho členovia robili chyby. Generál Petrov, hoci bol skvelý propagátor KSB, a mal dar reči, tak urobil chybu v tom, že založil štruktúru - politickú stranu. Táto strana KPE sa neskôr pochopiteľne zdiskreditovala (málokto z jej členov mal Ľudský režim psychiky, a také boli aj jej výsledky činnosti).
Ďalšiu chybu urobil VP ZSSR v tom, že pod svojou značkou začal vydávať rubriku "O tekuščem momente" (O aktuálnom dianí). T.j. začal sa venovať analýze VF procesov, čo bolo v rozpore s pôvodným duchom a cieľmi VP ZSSR. Neviem, nakoľko si to uvedomovali, ale bolo to ako chodiť s krčahom po vodu, kým sa nerozbije. A po smrti Zaznobina sa rozbil. VF analytiku mohli robiť individuálne, samostatne, ale nie pod značkou VP ZSSR. Tak ako sa toho chopil individuálne: Pjakin, Budkov, Taran.


Napísali kritický článok na Putina a dôchodkovú reformu, a Pjakin s tým mal problém. Údajne bol pokus riešiť to interne s autorom článku, ale nejako sa nepohodli. Odvtedy začal mať Pjakin podráždené narážky voči VP ZSSR. Plus pribudli aj mylné obvinenia z prebratia definície hybridnej vojny. Kritika práce "O etike". Tieto narážky (čítajte hrubé knihy vydané do júna 2018 ) boli skoro v každom z jeho videí, a trvalo to tak dlho, až na to VP ZSSR nakoniec zareagoval jedným článkom (najprv zverejnil len kúsok, a neskôr po Pjakinovej ďalšej kritike celý článok). Tým fajka zhasla, už sa VP ZSSR Pjakinovi viac nevenoval.


Chcem tým povedať, že napriek všetkému dobrému čo FKT aj VP ZSSR urobili, bolo toto ich verejné útočenie na seba ekvivalentné tomu, ako keď sa dospelí inteligentí ľudia začnú obhadzovať vlastnými výkalmi. Obe strany vlastnou hlúposťou a ľudskou slabosťou vytvorili zárodok nádoru, ktorí ďalej živia stáda ich fanúšikov, vyvolávajúc nenávisť voči tej druhej strane. Ich argumenty stoja na omylných tvrdeniach druhej strany (a kto je dnes neomylný?), na potrebe chrániť svojho mentora a haniť protistranu. Vďaka tejto hlúposti ten nádor rastie a jedného dňa možno zahubí svojho nositeľa - konceptuálne hnutie ako také.


Obe strany (vrátane fanúšikov) by sa mali spamätať, a vrátiť sa výlučne k svojej práci: VP ZSSR k práci na šírení NF informácie; FKT k šíreniu VF analytiky a zručností. A nikdy viac si neliezť navzájom do kapusty.


[quote="pid:47875, uid:426"]Pokud Ruský svět bude zničen, tak naši civilizační misi převezmou delfíni nebo mravenci a to je nám k čemu ?[/quote] Toto je vyložene chybné tvrdenie, vyvierajúce z neviery Bohu. Podobne ako aj toto nižšie: [quote="pid:47875, uid:426"]Strategie bez taktiky je nekonečná cesta k cíli[/quote] Ak človek dôveruje Bohu, nikdy by takto porazenecky neuvažoval. Čo nie je možné človeku/ľudstvu, to je možné Bohu. Všetci sme ľudia, a robíme v živote kopu chýb. Netreba tieto chyby vnímať ako kamene, ktorými sa budeme tĺcť po hlave. Základným cieľom autorského kolektívu VP ZSSR bolo vypracovať materiály a koncepciu, ktorá by sa začala šíriť medzi ľuďmi a spôsobila by zmenu zdola. Ľudia najprv zmenia svoju mravnosť a zmýšľanie, svoj vzťah k Bohu, a následne, aj pomoci znalostí dávaných KSB zmenia kultúru a systém. VP ZSSR nikdy nemalo ambíciu byť nejakou autoritou, nejakým výkonným orgánom, štruktúrou. Napriek tomu aj jeho členovia robili chyby. Generál Petrov, hoci bol skvelý propagátor KSB, a mal dar reči, tak urobil chybu v tom, že založil štruktúru - politickú stranu. Táto strana KPE sa neskôr pochopiteľne zdiskreditovala (málokto z jej členov mal Ľudský režim psychiky, a také boli aj jej výsledky činnosti). Ďalšiu chybu urobil VP ZSSR v tom, že pod svojou značkou začal vydávať rubriku "O tekuščem momente" (O aktuálnom dianí). T.j. začal sa venovať analýze VF procesov, čo bolo v rozpore s pôvodným duchom a cieľmi VP ZSSR. Neviem, nakoľko si to uvedomovali, ale bolo to ako chodiť s krčahom po vodu, kým sa nerozbije. A po smrti Zaznobina sa rozbil. VF analytiku mohli robiť individuálne, samostatne, ale nie pod značkou VP ZSSR. Tak ako sa toho chopil individuálne: Pjakin, Budkov, Taran. Napísali kritický článok na Putina a dôchodkovú reformu, a Pjakin s tým mal problém. Údajne bol pokus riešiť to interne s autorom článku, ale nejako sa nepohodli. Odvtedy začal mať Pjakin podráždené narážky voči VP ZSSR. Plus pribudli aj mylné obvinenia z prebratia definície hybridnej vojny. Kritika práce "O etike". Tieto narážky (čítajte hrubé knihy vydané do júna 2018 ) boli skoro v každom z jeho videí, a trvalo to tak dlho, až na to VP ZSSR nakoniec zareagoval jedným článkom (najprv zverejnil len kúsok, a neskôr po Pjakinovej ďalšej kritike celý článok). Tým fajka zhasla, už sa VP ZSSR Pjakinovi viac nevenoval. Chcem tým povedať, že napriek všetkému dobrému čo FKT aj VP ZSSR urobili, bolo toto ich verejné útočenie na seba ekvivalentné tomu, ako keď sa dospelí inteligentí ľudia začnú obhadzovať vlastnými výkalmi. Obe strany vlastnou hlúposťou a ľudskou slabosťou vytvorili zárodok nádoru, ktorí ďalej živia stáda ich fanúšikov, vyvolávajúc nenávisť voči tej druhej strane. Ich argumenty stoja na omylných tvrdeniach druhej strany _(a kto je dnes neomylný?)_, na potrebe chrániť svojho mentora a haniť protistranu. Vďaka tejto hlúposti ten nádor rastie a jedného dňa možno zahubí svojho nositeľa - konceptuálne hnutie ako také. Obe strany (vrátane fanúšikov) by sa mali spamätať, a vrátiť sa výlučne k svojej práci: VP ZSSR k práci na šírení NF informácie; FKT k šíreniu VF analytiky a zručností. A nikdy viac si neliezť navzájom do kapusty.

Text VP je z počátku roku 2020.


Dobře, ale na věci samotné to přece nic nemění. Pjakin to vystihl v tomto případě přesně a VP SSSR naskočil na celosvětovou hysterii a nerozpoznal manévr. Také vypovídající...

Ak sa niekto zmýli, tak to ešte neznamená, že to robí naschvál


Byť v dubnu 2020, zaklínat se autoritou a daty WHO, jak to nazvat? Analytické selhání?


Základným cieľom autorského kolektívu VP ZSSR bolo vypracovať materiály a koncepciu, ktorá by sa začala šíriť medzi ľuďmi a spôsobila by zmenu zdola.


To přece nikdo nezpochybňuje. Vlastně původní téma bylo: Je VP SSSR po roce 2018 ještě ten samý VP SSSR? (nikoli personálně). Nikdo, a už vůbec ne Pjakin, neútočí na samu podstatu díla.


Tímto bych to uzavřel, protože se opravdu nechci hádat a ani nejsem vyloženě vyhraněný na jednu či druhou stranu.


[quote="pid:47855, uid:235"]Text VP je z počátku roku 2020.[/quote] Dobře, ale na věci samotné to přece nic nemění. Pjakin to vystihl v tomto případě přesně a VP SSSR naskočil na celosvětovou hysterii a nerozpoznal manévr. Také vypovídající... [quote="pid:47922, uid:6"]Ak sa niekto zmýli, tak to ešte neznamená, že to robí naschvál[/quote] Byť v dubnu 2020, zaklínat se autoritou a daty WHO, jak to nazvat? Analytické selhání? [quote="pid:47925, uid:6"]Základným cieľom autorského kolektívu VP ZSSR bolo vypracovať materiály a koncepciu, ktorá by sa začala šíriť medzi ľuďmi a spôsobila by zmenu zdola.[/quote] To přece nikdo nezpochybňuje. Vlastně původní téma bylo: Je VP SSSR po roce 2018 ještě ten samý VP SSSR? (nikoli personálně). Nikdo, a už vůbec ne Pjakin, neútočí na samu podstatu díla. Tímto bych to uzavřel, protože se opravdu nechci hádat a ani nejsem vyloženě vyhraněný na jednu či druhou stranu.
Upravené 12. 12. 2021 o 14:10

@jardob, si dobrosrdečný a dobromyseľný, ale aj veľmi naivný. Ignorácia toho, že Michail Veličko je nasadený agent, ktorého cieľom je zamiešať jednu lyžicu jedu do sudu medu, inak povedané vložiť 1% lži k 99% pravdy na 1. priorite, pomôže komu? Jedine tak náboženským fanatikom a nepriateľom nášho národa.

To by museli byť všetci ostatní členovia kolektívu VP ZSSR slepí a to si nemyslím. VP ZSSR už svoju úlohu splnili, oni prakticky už nemusia robiť nič, informácie sú vydané a šíria sa sami. Samé si razia cestu.
Zbytok je už v rukách študentov KSB. Je to o tom, ako sa im bude dariť stať sa Ľuďmi a ako sa im podarí infiltrovať systém vo všetkých oblastiach života a zmeniť ho.

VP ZSSR napísaním Mrtvej vody (a ostatných prác) stvorili Nea (z Matrixu) a on teraz už úplne samostatne (nezávisle na VP ZSSR) robí toto:
https://www.youtube.com/watch?v=19r6jSs0Mk4&feature=youtu.be


Ak má Mŕtva voda podporu zhora, potom sa to Neovi podarí.


[quote="pid:47923, uid:623"]@jardob, si dobrosrdečný a dobromyseľný, ale aj veľmi naivný. Ignorácia toho, že Michail Veličko je nasadený agent, ktorého cieľom je zamiešať jednu lyžicu jedu do sudu medu, inak povedané vložiť 1% lži k 99% pravdy na 1. priorite, pomôže komu? Jedine tak náboženským fanatikom a nepriateľom nášho národa.[/quote] To by museli byť všetci ostatní členovia kolektívu VP ZSSR slepí a to si nemyslím. VP ZSSR už svoju úlohu splnili, oni prakticky už nemusia robiť nič, informácie sú vydané a šíria sa sami. Samé si razia cestu. Zbytok je už v rukách študentov KSB. Je to o tom, ako sa im bude dariť stať sa Ľuďmi a ako sa im podarí infiltrovať systém vo všetkých oblastiach života a zmeniť ho. VP ZSSR napísaním Mrtvej vody (a ostatných prác) stvorili Nea (z Matrixu) a on teraz už úplne samostatne (nezávisle na VP ZSSR) robí toto: https://www.youtube.com/watch?v=19r6jSs0Mk4&feature=youtu.be Ak má Mŕtva voda podporu zhora, potom sa to Neovi podarí.

Pokud jde o práci na vlastní mravnosti to považuji za vysokofrekvenční proces

Práveže nie. Zmena mravnosti je proces, ktorého koniec je veľmi vzdialený. Človek sa o to niekedy usiluje celý život. Je to veľmi náročné. A v prípade ak sa má proces týkať celej spoločnosti, tak presahuje dĺžku života jedného pokolenia. To, že tento NF proces podporuješ každý deň, to je normálne. To, čo je proces NF alebo VF závisí od toho, aké má rozpätie od začiatku do konca. Napríklad, zabezpečenie základných ľudských potrieb jednotlivca sú krátkodobé procesy (zaobstaranie jedla, pitia, ošatenia, ubytovania - dá sa to dosiahnuť relatívne rýchlo). NF procesy sú tie, ktorých priebeh od začiatku do konca je natiahnutý v čase. No na VF aj NF sa pracuje každodenne.


[quote="pid:47913, uid:426"]Pokud jde o práci na vlastní mravnosti to považuji za vysokofrekvenční proces[/quote] Práveže nie. Zmena mravnosti je proces, ktorého koniec je veľmi vzdialený. Človek sa o to niekedy usiluje celý život. Je to veľmi náročné. A v prípade ak sa má proces týkať celej spoločnosti, tak presahuje dĺžku života jedného pokolenia. To, že tento NF proces podporuješ každý deň, to je normálne. To, čo je proces NF alebo VF závisí od toho, aké má rozpätie od začiatku do konca. Napríklad, zabezpečenie základných ľudských potrieb jednotlivca sú krátkodobé procesy (zaobstaranie jedla, pitia, ošatenia, ubytovania - dá sa to dosiahnuť relatívne rýchlo). NF procesy sú tie, ktorých priebeh od začiatku do konca je natiahnutý v čase. No na VF aj NF sa pracuje každodenne.

Práveže nie.


Vlastní práce na mravnosti bych řekl, že je každodenní (tedy taktika), skládající se mnoha krátkodobých procesů, tam pomůžu, tohle dotáhnu, tohle připravím ...


Získání trvalé mravnosti typu člověk (strategie - dílčí cíl), to je pak dlouhodobější proces.


Spíše tedy směřujeme debatou k řízení procesů. Máme cíl, aby nějaký dlouhodobější proces dosáhl požadováného výsledku. Voda z teče z kopce (příklad dlouhodobější procesu mimo naši kontrolu) tak jako tak, ale můžeme ji zachytit nebo nechat vyrábět energii. Proto musíme spouštět nějaké krátkodobější procesy, třeba vykopat jámu na zachycení vody. Bůh to za nás neudělá, ale poskytne informace jak "vlastním úsilím" cíle dosáhnout.


[quote="pid:47929, uid:6"]Práveže nie.[/quote] Vlastní práce na mravnosti bych řekl, že je každodenní (tedy taktika), skládající se mnoha krátkodobých procesů, tam pomůžu, tohle dotáhnu, tohle připravím ... Získání trvalé mravnosti typu člověk (strategie - dílčí cíl), to je pak dlouhodobější proces. Spíše tedy směřujeme debatou k řízení procesů. Máme cíl, aby nějaký dlouhodobější proces dosáhl požadováného výsledku. Voda z teče z kopce (příklad dlouhodobější procesu mimo naši kontrolu) tak jako tak, ale můžeme ji zachytit nebo nechat vyrábět energii. Proto musíme spouštět nějaké krátkodobější procesy, třeba vykopat jámu na zachycení vody. Bůh to za nás neudělá, ale poskytne informace jak "vlastním úsilím" cíle dosáhnout.
Upravené 12. 12. 2021 o 15:21

Ak človek dôveruje Bohu, nikdy by takto porazenecky neuvažoval. Čo nie je možné človeku/ľudstvu, to je možné Bohu.


Nic poraženeckého na tom nespatřuji. Co je poraženeckého na tom, říci: "když pojedeš rovně narazíš do stromu a zabiješ se". Bohu důvěřuji, v tom smyslu, že když se budu snažit, tak mi zajistí vše potřebné. Není to samo sebou, nicnedělání je také nemravné, stejně jako aktivní užitečný idiot.


Strategie bez taktiky je nekonečná cesta k cíli.


Tak na tomhle zpřesnění trvám. Nedochází mi, kde je tam nedůvěra v Bohu. Naopak Bůh má velkou trpělivost a pokud máme správný cíl, dá nám dostatek času a ošetří naše chyby než zvládneme jít po dané cestě (vytvořit si návyky - taktika - podmíněno mravností - mám cíl, tak se vytrvale učím to co k tomu potřebuji, potřebnou taktiku). Dokud mravnost nezvýšíme budeme se točit v kruhu a cíle nikdy nedosáhneme (to je ta nekonečná cesta). To jsou "dobroserové" mají "vznešené cíle", ale nemají schopnosti (čili mravnost k jejich získání) pro dosažení cílů a pak to končí "mysleli jsme to dobře a dopadlo jako vždycky".


Pokud je cíl špatný, tak se výsledku nedosáhne i kdyby se daný na hlavu postavil. Vyšší inteligence ukazuje subjektu, že zvolený cíl je nemravný.


Prostě jenom zvolit správný cil nestačí:
Ctí se první krok a cíl
já bych však ocenil
ty krůčky mezi tím !


Pozor, aby se důvěra Bohu nezměnila na spoléhání se na Boha.


Poznámka:
Trošku se tu promíchali pojmy nízkofrekveční procesy a vysokofrekveční s pojmy strategie a taktika, což není to samé a proto možná úplně stejně nevnímáme své příspěvky i když mravnost odhaduji máme do určité míry podobnou (přejeme si království boží na zemi).


Shrnutí:
-Nízkofrekvenční procesy (přesahující délku života) nám nahrávají a vše neodvratně směřuje k Božímu záměru.
-Nicméně my můžeme díky svobodné vůli a kontrolou nízkofrekvenčních procesů tomu bránit. To je svobodná vůle Bohu vzdorovat nebo nebo Boha přijmout s důvěrou. V případě přijetí Boha se pak snažíme dlouhodobé procesy identifikovat a vhodně přizpůsobovat svými rozhodnutími tomu krátkodobějších procesy, které můžeme ovlivnit. S tím, že subjekt může (když ví jak a má potřebné zdroje) formovat i dlouhodobější procesy v mezích Božího záměru.


[quote="pid:47925, uid:6"]Ak človek dôveruje Bohu, nikdy by takto porazenecky neuvažoval. Čo nie je možné človeku/ľudstvu, to je možné Bohu.[/quote] Nic poraženeckého na tom nespatřuji. Co je poraženeckého na tom, říci: "když pojedeš rovně narazíš do stromu a zabiješ se". Bohu důvěřuji, v tom smyslu, že když se budu snažit, tak mi zajistí vše potřebné. Není to samo sebou, nicnedělání je také nemravné, stejně jako aktivní užitečný idiot. Strategie bez taktiky je nekonečná cesta k cíli. Tak na tomhle zpřesnění trvám. Nedochází mi, kde je tam nedůvěra v Bohu. Naopak Bůh má velkou trpělivost a pokud máme správný cíl, dá nám dostatek času a ošetří naše chyby než zvládneme jít po dané cestě (vytvořit si návyky - taktika - podmíněno mravností - mám cíl, tak se vytrvale učím to co k tomu potřebuji, potřebnou taktiku). Dokud mravnost nezvýšíme budeme se točit v kruhu a cíle nikdy nedosáhneme (to je ta nekonečná cesta). To jsou "dobroserové" mají "vznešené cíle", ale nemají schopnosti (čili mravnost k jejich získání) pro dosažení cílů a pak to končí "mysleli jsme to dobře a dopadlo jako vždycky". Pokud je cíl špatný, tak se výsledku nedosáhne i kdyby se daný na hlavu postavil. Vyšší inteligence ukazuje subjektu, že zvolený cíl je nemravný. Prostě jenom zvolit správný cil nestačí: Ctí se první krok a cíl já bych však ocenil ty krůčky mezi tím ! Pozor, aby se důvěra Bohu nezměnila na spoléhání se na Boha. Poznámka: Trošku se tu promíchali pojmy nízkofrekveční procesy a vysokofrekveční s pojmy strategie a taktika, což není to samé a proto možná úplně stejně nevnímáme své příspěvky i když mravnost odhaduji máme do určité míry podobnou (přejeme si království boží na zemi). Shrnutí: -Nízkofrekvenční procesy (přesahující délku života) nám nahrávají a vše neodvratně směřuje k Božímu záměru. -Nicméně my můžeme díky svobodné vůli a kontrolou nízkofrekvenčních procesů tomu bránit. To je svobodná vůle Bohu vzdorovat nebo nebo Boha přijmout s důvěrou. V případě přijetí Boha se pak snažíme dlouhodobé procesy identifikovat a vhodně přizpůsobovat svými rozhodnutími tomu krátkodobějších procesy, které můžeme ovlivnit. S tím, že subjekt může (když ví jak a má potřebné zdroje) formovat i dlouhodobější procesy v mezích Božího záměru.
Upravené 12. 12. 2021 o 15:39

Fakt super web. Přesně podle KSB. Neotevřený, stále zavřený.


prosim ta neprekrucuj


[quote="pid:47811, uid:517"]Fakt super web. Přesně podle KSB. Neotevřený, stále zavřený.[/quote] prosim ta neprekrucuj

Vlastní práce na mravnosti bych řekl, že je každodenní (tedy taktika), skládající se mnoha krátkodobých procesů, tam pomůžu, tohle dotáhnu, tohle připravím ...


Získání trvalé mravnosti typu člověk (strategie - dílčí cíl), to je pak dlouhodobější proces.


Mravnosť nie je iba taktika a ani iba stratégia. Je to kľúč. Kľúč k možnostiam tvorenia a chápania procesov, kedy do riadenia vstupuje intuícia (Božia nápoveda) a tým sa stratégia neustále vylepšuje a taktika skvalitňuje a to všetko nad rámec človekom nastavených plánov. Riadenie je proces dynamický. Ďalej je to závyslé od vôle človeka.


Tento kľúč sa niektorí snažia preskočiť a vydávajú sa na cestu znacharstva, alebo ešte horšou variantou, satanských rituálov. Tieto cesty sú zo svojej podstaty zvrátené a generujú množstvo chýb.


Spíše tedy směřujeme debatou k řízení procesů. Máme cíl, aby nějaký dlouhodobější proces dosáhl požadováného výsledku. Voda z teče z kopce (příklad dlouhodobější procesu mimo naši kontrolu) tak jako tak, ale můžeme ji zachytit nebo nechat vyrábět energii. Proto musíme spouštět nějaké krátkodobější procesy, třeba vykopat jámu na zachycení vody. Bůh to za nás neudělá, ale poskytne informace jak "vlastním úsilím" cíle dosáhnout.


Aj tak sa to dá popísať, ako si to načrtol. O riadení podrobne pojednáva DVTR (MDP).


Bohu důvěřuji, v tom smyslu, že když se budu snažit, tak mi zajistí vše potřebné.


Nejde len o snaženie, ale o naplnenie svojho osudu. Každý tu predsa máme nejakú úlohu. To ale nebráni človeku kráčať smerom, po ktorom túži. Ako človek dozrieva k Človeku a tým aj schopnostne, tak je automaticky životom posúvaný do potrebných oblastí (nie nutne miesta na mape alebo funkcie...), kde môže stúpať obtiažnosť a rozširovať sa jeho vplyv na spoločnosť. Tu ide o to, či vypočuje hlas Života a bude prijímať výzvy, alebo je jeho vôľa slabšia a bude zhruba prešlapovať na mieste, alebo pohybovať sa...nazvem to v nžších úrovniach vplyvu.


Problém je, že systém je zákulisím nastavený tak, aby do vysokých riadiacich pozícii sa v prvom rade dostávali opičiaci karieristi (silná vôľa a zvierací alebo diabolský stroj psychiky) a tým potlačovali prirodzený postup schopných a mravných ľudí.


Je ale niečo ako duch národa, ktorý formuje určité tendecie (túžby) ľudí a postupne vytvára egregoriálnych lídrov, z ktorých sa časť môže postupne prebojovať až k riadiacím funkciám. Ako sa hovorí vox populi, vox Dei. Dnes podľa rozloženia politických lídrov môžeme vidieť, že spoločnosť je silno rozdelená. V jednoduchosti chcem len povedať to, ako svojou vlastnou činnosťou, svojím rastom a riadením života v rámci svojho okruhu záujmu prispievame k skvalitňovaniu riadenia na politickej úrovni. Čím viac bude rozsah a kvalita riadenia bežný ľudí rásť, tým je pravdepodobnejšie, že bude pripúdať kvalitných egregoriálnych lídrov.


Podľa toho, ako sa výrazne posunuli schopnosti riadenia lídrov ako je Fico a ďalší, tak SR nie je stratená. Pracujme na sebe, učme sa, rozvíjajme sa v spolupráci s okolím, len sa nezastavme. Boh pomáha pravdoverným a kto má o tom pochybnosti, nech nejde do lesa...


[quote="pid:47937, uid:426"]Vlastní práce na mravnosti bych řekl, že je každodenní (tedy taktika), skládající se mnoha krátkodobých procesů, tam pomůžu, tohle dotáhnu, tohle připravím ... Získání trvalé mravnosti typu člověk (strategie - dílčí cíl), to je pak dlouhodobější proces.[/quote] Mravnosť nie je iba taktika a ani iba stratégia. Je to kľúč. Kľúč k možnostiam tvorenia a chápania procesov, kedy do riadenia vstupuje intuícia (Božia nápoveda) a tým sa stratégia neustále vylepšuje a taktika skvalitňuje a to všetko nad rámec človekom nastavených plánov. Riadenie je proces dynamický. Ďalej je to závyslé od vôle človeka. Tento kľúč sa niektorí snažia preskočiť a vydávajú sa na cestu znacharstva, alebo ešte horšou variantou, satanských rituálov. Tieto cesty sú zo svojej podstaty zvrátené a generujú množstvo chýb. [quote="pid:47937, uid:426"]Spíše tedy směřujeme debatou k řízení procesů. Máme cíl, aby nějaký dlouhodobější proces dosáhl požadováného výsledku. Voda z teče z kopce (příklad dlouhodobější procesu mimo naši kontrolu) tak jako tak, ale můžeme ji zachytit nebo nechat vyrábět energii. Proto musíme spouštět nějaké krátkodobější procesy, třeba vykopat jámu na zachycení vody. Bůh to za nás neudělá, ale poskytne informace jak "vlastním úsilím" cíle dosáhnout.[/quote] Aj tak sa to dá popísať, ako si to načrtol. O riadení podrobne pojednáva DVTR (MDP). [quote="pid:47949, uid:426"]Bohu důvěřuji, v tom smyslu, že když se budu snažit, tak mi zajistí vše potřebné.[/quote] Nejde len o snaženie, ale o naplnenie svojho osudu. Každý tu predsa máme nejakú úlohu. To ale nebráni človeku kráčať smerom, po ktorom túži. Ako človek dozrieva k Človeku a tým aj schopnostne, tak je automaticky životom posúvaný do potrebných oblastí (nie nutne miesta na mape alebo funkcie...), kde môže stúpať obtiažnosť a rozširovať sa jeho vplyv na spoločnosť. Tu ide o to, či vypočuje hlas Života a bude prijímať výzvy, alebo je jeho vôľa slabšia a bude zhruba prešlapovať na mieste, alebo pohybovať sa...nazvem to v nžších úrovniach vplyvu. Problém je, že systém je zákulisím nastavený tak, aby do vysokých riadiacich pozícii sa v prvom rade dostávali opičiaci karieristi (silná vôľa a zvierací alebo diabolský stroj psychiky) a tým potlačovali prirodzený postup schopných a mravných ľudí. Je ale niečo ako duch národa, ktorý formuje určité tendecie (túžby) ľudí a postupne vytvára egregoriálnych lídrov, z ktorých sa časť môže postupne prebojovať až k riadiacím funkciám. Ako sa hovorí vox populi, vox Dei. Dnes podľa rozloženia politických lídrov môžeme vidieť, že spoločnosť je silno rozdelená. V jednoduchosti chcem len povedať to, ako svojou vlastnou činnosťou, svojím rastom a riadením života v rámci svojho okruhu záujmu prispievame k skvalitňovaniu riadenia na politickej úrovni. Čím viac bude rozsah a kvalita riadenia bežný ľudí rásť, tým je pravdepodobnejšie, že bude pripúdať kvalitných egregoriálnych lídrov. Podľa toho, ako sa výrazne posunuli schopnosti riadenia lídrov ako je Fico a ďalší, tak SR nie je stratená. Pracujme na sebe, učme sa, rozvíjajme sa v spolupráci s okolím, len sa nezastavme. Boh pomáha pravdoverným a kto má o tom pochybnosti, nech nejde do lesa...

Tvorbou VF analýzy se osobně nezabývám a proto jsem se vyhodnocováním sporu VP SSSR x Pjakin plánovitě (ale i z nedostatku času) plně nezabýval. ... ale rád si poslechnu závěry.


Proto když Hox téma sporu znovu zvedl, očekával jsem, že oba tábory vyjeví svou pozici. Jsem rád, že jsem se konečně napočtvrté dozvěděl pozici obou táborů, protože já jsem z prvních 3 vložení opravdu nechápal to kategorické odmítání HOXe, které dopadalo i na VP SSSR. Tj. byla mi nepochopitelná síla toho odmítnutí, k němuž nebyly vyslovené argumenty.


Děkuji tedy zejména Taurusovi, Jardobovi a LIN, ale vlastně i ostatním. Teď ty argumenty obou stran konečně chápu - s některými souzním, jiné jsou podle mě bludné.
Již několik let (a to ještě před sporem VP SSSR x Pjakin) mám pocit, že KSB nesplňuje vlastní obrázek u plné funkce řízení, která začíná dvěmi prediktory = dvěmi konceptuálními centry. I za SSSR formálně ta struktura dvou prediktorů existovala - byť nefungovala správně a později vůbec. KSB má dlouhodobě jen jednoho prediktora - a to VP SSSR. To já považuji za špatné. Neomluví to ani to, že tandemní princip je důsledně prováděn uvnitř VP SSSR, jak mi před pár lety na tuto myšlenku tehdy ještě na vodaksb někdo odpověděl.


O rozdílnosti práce dvou konceptuálních center jsem nenašel žádnou samostatnou publikaci - ale pouze drobné zmínky typu, že jedno konceptuální centrum používá více evoluční metody a druhé více revoluční (s dodatkem, že to není vždy přesně tak, protože jindy to může být obráceně - vše cca ve smyslu Yin yang.svg ) - a že na ilustraci rozdílnosti center to stačí.


Dvě konceptuální centra - prediktory


  • mohou vzniknout lokálně (ČR - Rusko, v rámci Ruska Petrohrad-Moskva, Petrohrad-periferie (např. Altaj);
  • Na základě nějaké medody (NF x VF analýza, ... , ???).
  • Revoluční (dělnická) cesta k socialismu (bolševici) x konzervativní cesta k socialismu (narodnický rolnický program eserů převzatý Leninem v dubnových tezích, ??? Putin ve svých posledních vyjádřejích o umírněném konzervativismu míří tímto směrem ???), později však bolševiky opuštěný?

Jakou vlastně měli jednotliví členové funkci v rámci struktury (10+1) x 2 vlastně nevím, takže možností je nejspíše i více.


Když začal spor VP SSSR x Pjakin, tak jsem doufal, že to spěje právě k tomuto - vytvoření druhého konceptuálního centra. Ty střípky, co jsem se nyní dozvěděl však minimálně vypovídají spíše o rozkolu v konceptuálním hnutí, než tvorbě této nové kvality. Ale třeba to jsou jen porodní bolesti.


A nebo také, že by (případné) regionální konceptuální centrum koncentrace řízení v CZ/SK mohlo(mělo???) do toho sporu v Rusku nějakým uklidňujícím krokem zasáhnout. Protože my tady potřebujeme funkční jak jejich strategické centrum (VP SSSR) tak funkční jejich každotýdenní opakování (Pjakin).


Tvorbou VF analýzy se osobně nezabývám a proto jsem se vyhodnocováním sporu VP SSSR x Pjakin plánovitě (ale i z nedostatku času) plně nezabýval. ... ale rád si poslechnu závěry. Proto když Hox téma sporu znovu zvedl, očekával jsem, že oba tábory vyjeví svou pozici. Jsem rád, že jsem se konečně napočtvrté dozvěděl pozici obou táborů, protože já jsem z prvních 3 vložení opravdu nechápal to kategorické odmítání HOXe, které dopadalo i na VP SSSR. Tj. byla mi nepochopitelná síla toho odmítnutí, k němuž nebyly vyslovené argumenty. Děkuji tedy zejména Taurusovi, Jardobovi a LIN, ale vlastně i ostatním. Teď ty argumenty obou stran konečně chápu - s některými souzním, jiné jsou podle mě bludné. ---------------------------------------- Již několik let (a to ještě před sporem VP SSSR x Pjakin) mám pocit, že KSB nesplňuje vlastní obrázek u plné funkce řízení, která začíná dvěmi prediktory = dvěmi konceptuálními centry. I za SSSR formálně ta struktura dvou prediktorů existovala - byť nefungovala správně a později vůbec. KSB má dlouhodobě jen jednoho prediktora - a to VP SSSR. To já považuji za špatné. Neomluví to ani to, že tandemní princip je důsledně prováděn uvnitř VP SSSR, jak mi před pár lety na tuto myšlenku tehdy ještě na vodaksb někdo odpověděl. O rozdílnosti práce dvou konceptuálních center jsem nenašel žádnou samostatnou publikaci - ale pouze drobné zmínky typu, že jedno konceptuální centrum používá více evoluční metody a druhé více revoluční (s dodatkem, že to není vždy přesně tak, protože jindy to může být obráceně - vše cca ve smyslu Yin yang.svg ) - a že na ilustraci rozdílnosti center to stačí. Dvě konceptuální centra - prediktory - mohou vzniknout lokálně (ČR - Rusko, v rámci Ruska Petrohrad-Moskva, Petrohrad-periferie (např. Altaj); - Na základě nějaké medody (NF x VF analýza, ... , ???). - Revoluční (dělnická) cesta k socialismu (bolševici) x konzervativní cesta k socialismu (narodnický rolnický program eserů převzatý Leninem v dubnových tezích, ??? Putin ve svých posledních vyjádřejích o umírněném konzervativismu míří tímto směrem ???), později však bolševiky opuštěný? Jakou vlastně měli jednotliví členové funkci v rámci struktury (10+1) x 2 vlastně nevím, takže možností je nejspíše i více. Když začal spor VP SSSR x Pjakin, tak jsem doufal, že to spěje právě k tomuto - vytvoření druhého konceptuálního centra. Ty střípky, co jsem se nyní dozvěděl však minimálně vypovídají spíše o rozkolu v konceptuálním hnutí, než tvorbě této nové kvality. Ale třeba to jsou jen porodní bolesti. A nebo také, že by (případné) regionální konceptuální centrum koncentrace řízení v CZ/SK mohlo(mělo???) do toho sporu v Rusku nějakým uklidňujícím krokem zasáhnout. Protože my tady potřebujeme funkční jak jejich strategické centrum (VP SSSR) tak funkční jejich každotýdenní opakování (Pjakin).
Upravené 13. 12. 2021 o 16:27

Když začal spor VP SSSR x Pjakin, tak jsem doufal, že to spěje právě k tomuto - vytvoření druhého konceptuálního centra. Ty střípky, co jsem se nyní dozvěděl však minimálně vypovídají spíše o rozkolu v konceptuálním hnutí, než tvorbě této nové kvality. Ale třeba to jsou jen porodní bolesti.


Dobrá poznámka.
Po smrtí Zaznobina v Peterburgu se konala konference - Peterburžský konceptuálný fórum (1.-2.9. 2018 )
Na tomto fóru, kam z různých konců Ruska přijeli příznivci a lidé činní v KSB, vystoupil Pjakin online, od 1:40:20
https://www.youtube.com/watch?v=1YmlF_VzSTk&list=PLPLXiLuGDc5wtu_S4_lwXxp7fdrwO2idc&index=3


Něco z jeho vystoupení ocituji ( zvuk je hodně špatný, dokonce já jsem měl problém s pochopením některých slov. Ale bylo jích jen pár, proto na smysl poslání neměly vliv)


Po pozdravu účastníkům fóra, Pjjakin řekl toto:


"Dokud byl naživu Vladimir Michajlovič (Zaznobin), bodem koncentrace, bodem rozpracování všech teoretických poslaní byl on.
Dnes tato konference je nezbytně nutným krokem ve věci dalšího šíření KSB a dalšího rozpracování teorie KSB."
(Dále následuje poděkování organizátorům fóra.)
"Protože teď je konference jediným místem, kde se můžeme setkávat v takovém formátu, který dovoluje vypracovávat další rozvoj teorie. Existuje taková fráze, která ne úplně přesně byla přeložená od Marxe: "idea, která ovládla masy, se stává materiální sílou". Ale Marx v tom nemá pravdu. Správně má znít - masy, které obládly teorii se stávají materiální sílou.
Marxistický přístup vychází z toho, že lidé nedosáhli úrovně Člověk. Nemohou vypracovat něco svého a šířit to v masách, aplikovat to ve svém společenském životě.
Ve skutečnosti, každý člověk je individualita a dle míry svého rozvoje musí se přibližovat k lidskému stavu psychiky. A v souvislosti s tím, člověk není to, co do něho bylo vloženo (podle Marxe). Vložili do hlavy jednu ideu a on s ní chodí. Každý člověk musí získat a přijmout nějaké teoretické vědomosti, které mu budou pomáhat v životě.
Právě dnes, tato konference musí řešit tento úkol. Kde jsme všichni můžeme se setkávat, mluvit k teoretickým tématům, v přátelské besedě sjednocovat své teoretické pozice.
A právě toto bude základem dalšího rozvoje koncepce sociální bezpečnosti. V tomto smyslu vidím, že konference musí probíhat každoročně"...
"Až lidé pochopí teorii, budeme nucení vcházet do procesů řízení na místech a rozsahu celé společnosti. To je realita. A zde každý člověk v rámci existujících možnosti může aplikovat svoje znalosti KSB. Z toho absolutně nevyplyvá, že tato činnost musí být koordinována z jednoho centra"...
Právě takovým způsobem my rozšíříme koncepci. Právě takovým způsobem vstupovat do všech procesů - používat svoje teoretické znalosti a pamatovat si - nejsme spoutaní časem. My se zabýváme činnosti, která formuje čas. A na tom, jak my budeme pracovat každý na svém místě, budeme šířit a rozpracovávat teorii, bude záviset míra budoucích událostí a bezkrizový vývoj budoucího života"...
"A bodem koordinace, teoretického sjednocení se má stát tato konference".


Otázky do pléna:


  • měl v úmyslu Pjakin převzít řízení v KSB nebo naopak, měl v úmyslu rozšířit kompetence na vypracování teorii na více regionálních center s tím, že bodem koncentrace, bodem rozpracování všech teoretických poslaní se měl stát kolektivní rozum (soubornost), soustředený na konferenci?

  • měl v úmyslu Pjakin, jak je mu vytykáno, vejít do kolektivu VP SSSR a obsadit volné místo?

  • nebo Pjakin navrhoval zcela nový formát tvorby autorského kolektivu VP SSSR, který měl vyloučit hromádění chyb v teorii KSB?


Vidím, že nastala doba se vyjádřit k tomu, co proběhlo v konceptuálním hnutí Ruska. Ale k tomu je potřeba čas na přeložení a zpracování spousty materiálů.
Nicméně, kvůli stále se opakujícím se útokům na Pjakina a množicím se dotazům, které mnohým lidém tlačí na psychiku, vidím, že čas na vytvoření nejednostranného názoru uzrál. Já přidám svůj pohled na věc, někdo mi bude oponovat, někdo mě třeba doplní, a takto společně se dopracujeme k nějakým závěrům.


V příštím svém vstupu uvedu chronologii událostí, které nastaly po této konferencí.


[quote="pid:48108, uid:388"]Když začal spor VP SSSR x Pjakin, tak jsem doufal, že to spěje právě k tomuto - vytvoření druhého konceptuálního centra. Ty střípky, co jsem se nyní dozvěděl však minimálně vypovídají spíše o rozkolu v konceptuálním hnutí, než tvorbě této nové kvality. Ale třeba to jsou jen porodní bolesti.[/quote] Dobrá poznámka. Po smrtí Zaznobina v Peterburgu se konala konference - Peterburžský konceptuálný fórum (1.-2.9. 2018 ) Na tomto fóru, kam z různých konců Ruska přijeli příznivci a lidé činní v KSB, vystoupil Pjakin online, od 1:40:20 https://www.youtube.com/watch?v=1YmlF_VzSTk&list=PLPLXiLuGDc5wtu_S4_lwXxp7fdrwO2idc&index=3 Něco z jeho vystoupení ocituji ( zvuk je hodně špatný, dokonce já jsem měl problém s pochopením některých slov. Ale bylo jích jen pár, proto na smysl poslání neměly vliv) Po pozdravu účastníkům fóra, Pjjakin řekl toto: "Dokud byl naživu Vladimir Michajlovič (Zaznobin), bodem koncentrace, bodem rozpracování všech teoretických poslaní byl on. Dnes tato konference je nezbytně nutným krokem ve věci dalšího šíření KSB a dalšího rozpracování teorie KSB." (Dále následuje poděkování organizátorům fóra.) "Protože teď je konference jediným místem, kde se můžeme setkávat v takovém formátu, který dovoluje vypracovávat další rozvoj teorie. Existuje taková fráze, která ne úplně přesně byla přeložená od Marxe: "idea, která ovládla masy, se stává materiální sílou". Ale Marx v tom nemá pravdu. Správně má znít - masy, které obládly teorii se stávají materiální sílou. Marxistický přístup vychází z toho, že lidé nedosáhli úrovně Člověk. Nemohou vypracovat něco svého a šířit to v masách, aplikovat to ve svém společenském životě. Ve skutečnosti, každý člověk je individualita a dle míry svého rozvoje musí se přibližovat k lidskému stavu psychiky. A v souvislosti s tím, člověk není to, co do něho bylo vloženo (podle Marxe). Vložili do hlavy jednu ideu a on s ní chodí. Každý člověk musí získat a přijmout nějaké teoretické vědomosti, které mu budou pomáhat v životě. Právě dnes, tato konference musí řešit tento úkol. Kde jsme všichni můžeme se setkávat, mluvit k teoretickým tématům, v přátelské besedě sjednocovat své teoretické pozice. A právě toto bude základem dalšího rozvoje koncepce sociální bezpečnosti. V tomto smyslu vidím, že konference musí probíhat každoročně"... "Až lidé pochopí teorii, budeme nucení vcházet do procesů řízení na místech a rozsahu celé společnosti. To je realita. A zde každý člověk v rámci existujících možnosti může aplikovat svoje znalosti KSB. Z toho absolutně nevyplyvá, že tato činnost musí být koordinována z jednoho centra"... Právě takovým způsobem my rozšíříme koncepci. Právě takovým způsobem vstupovat do všech procesů - používat svoje teoretické znalosti a pamatovat si - nejsme spoutaní časem. My se zabýváme činnosti, která formuje čas. A na tom, jak my budeme pracovat každý na svém místě, budeme šířit a rozpracovávat teorii, bude záviset míra budoucích událostí a bezkrizový vývoj budoucího života"... "A bodem koordinace, teoretického sjednocení se má stát tato konference". Otázky do pléna: - měl v úmyslu Pjakin převzít řízení v KSB nebo naopak, měl v úmyslu rozšířit kompetence na vypracování teorii na více regionálních center s tím, že bodem koncentrace, bodem rozpracování všech teoretických poslaní se měl stát kolektivní rozum (soubornost), soustředený na konferenci? - měl v úmyslu Pjakin, jak je mu vytykáno, vejít do kolektivu VP SSSR a obsadit volné místo? - nebo Pjakin navrhoval zcela nový formát tvorby autorského kolektivu VP SSSR, který měl vyloučit hromádění chyb v teorii KSB? Vidím, že nastala doba se vyjádřit k tomu, co proběhlo v konceptuálním hnutí Ruska. Ale k tomu je potřeba čas na přeložení a zpracování spousty materiálů. Nicméně, kvůli stále se opakujícím se útokům na Pjakina a množicím se dotazům, které mnohým lidém tlačí na psychiku, vidím, že čas na vytvoření nejednostranného názoru uzrál. Já přidám svůj pohled na věc, někdo mi bude oponovat, někdo mě třeba doplní, a takto **společně** se dopracujeme k nějakým závěrům. V příštím svém vstupu uvedu chronologii událostí, které nastaly po této konferencí.
Upravené 14. 12. 2021 o 16:10

Já si nemůžu pomoct, ale z VP SSSR mám pocit uraženýho ega.


Já si nemůžu pomoct, ale z VP SSSR mám pocit uraženýho ega.

@Taurus - konečně vystoupení za bahýnka "co kdo komu udělal a proč mu to udělal" a solidní diskuse na téma modelu šíření a osvojování si praktické vyuřžitelnosti Koncepce při nutné transformaci nejen ruské, ale každé společnosti. Velmi zhruba :
1) model A - konceptuální centrum a liniové řízení periferie (tedy uživatelské a posléze i výkonné báze příznivců Koncepce)
2)model B - centrum zůstává, ale neřídí, ale na bázi oboustranné komunikace (sociálních kádrových výtahú) se účástní SÍŤOVÉHO modelu rozvoje (komunikace) PERIFERIE- tedy praktických uživatelů a i vlivových činitelů ve veřejnosti .
model A - podle mně dříve nebo později vede k izolaci obou součástí systému a ten se začíná chovat autonomně. To je v praxi příklad vývoje celého původně kompaktního a vnitřně živého organizmu okolo KSB. Záměrně tam nezdůrazňuji "okolo VP CCCP". Proč ? protože nastiňuji druhý model B- dynamičtější,protože komunikačně propojuje periferii (vždy spíše tíhnoucí k operativě,taktice, s centrem , vždy spíše strategickým. Tím se vyhýbám pojmenování těchto pólů dění pomocí nf,sf a vf charakteru procesů . Ale analogie resp. obsahová příbuznost mezi termíny řízení "strategie a taktika" a terminologií KSB "nf,sf a vf procesy" tu prostě je.
Vykašleme se na bebíčka na ex-post rozebírání bebíček na ruské konceptuální scéně a pojďmě formovat optimální model práce u nás. Stačí se podívat na "mapu bojiště" a je jasné, že máme především tady co na práci.

@Taurus - konečně vystoupení za bahýnka "co kdo komu udělal a proč mu to udělal" a solidní diskuse na téma modelu šíření a osvojování si praktické vyuřžitelnosti Koncepce při nutné transformaci nejen ruské, ale každé společnosti. Velmi zhruba : **1) model A** - konceptuální centrum a liniové řízení periferie (tedy uživatelské a posléze i výkonné báze příznivců Koncepce) **2)model B** - centrum zůstává, ale neřídí, ale na bázi oboustranné komunikace (sociálních kádrových výtahú) se účástní SÍŤOVÉHO modelu rozvoje (komunikace) PERIFERIE- tedy praktických uživatelů a i vlivových činitelů ve veřejnosti . **model A** - podle mně dříve nebo později vede k izolaci obou součástí systému a ten se začíná chovat autonomně. To je v praxi příklad vývoje celého původně kompaktního a vnitřně živého organizmu okolo KSB. Záměrně tam nezdůrazňuji "okolo VP CCCP". Proč ? protože nastiňuji druhý **model B**- dynamičtější,protože komunikačně propojuje periferii (vždy spíše tíhnoucí k operativě,taktice, s centrem , vždy spíše strategickým. Tím se vyhýbám pojmenování těchto pólů dění pomocí nf,sf a vf charakteru procesů . Ale analogie resp. obsahová příbuznost mezi termíny řízení "strategie a taktika" a terminologií KSB "nf,sf a vf procesy" tu prostě je. Vykašleme se na bebíčka na ex-post rozebírání bebíček na ruské konceptuální scéně a pojďmě formovat optimální model práce u nás. Stačí se podívat na "mapu bojiště" a je jasné, že máme především tady co na práci.

Otázky do pléna:

Jsem rád, že moje "doufání" se minimálně v podání V.V. Pjakina šlo správným směrem, možná ne úplně přesně - realizace samozřejmě (a budu opětovně doufat, že prozatím) pokulhává.


Velmi se těším na Taurovo shrnutí ...


[quote="pid:48257, uid:158"]Otázky do pléna:[/quote] Jsem rád, že moje "doufání" se minimálně v podání V.V. Pjakina šlo správným směrem, možná ne úplně přesně - realizace samozřejmě (a budu opětovně doufat, že prozatím) pokulhává. Velmi se těším na Taurovo shrnutí ...

Co si tak matně vzpomínám z nějaké předmluvy (myslím že v Mrtvé Vodě), tak VP SSSR spontánně vznikl jako sdružení bolševicky smýšlejících vzdělanců v době, kdy stranická nomenklatura SSSR směrovala zemi do co největší řiti. Od té doby nutně musel projít nějakým vývojem, neboť vyrostly dvě generace (2x20let zhruba). Z videí znám jenom Pjakina a Velička, a na obou neshledávám vůbec nic podezřelého. Možná jenom, že Veličko mluví jak uspávač hadů, ale na druhou stranu je to dobrý pro chápání řeči v ruštině. Včera nebo předevčírem jsem na spřáteleném webu vyslechnul kousek projevu toho mladýho Nestora a musel jsem to vypnout, protože na to nešlo koukat a poslouchat to. Přišlo mi to jak když ten němec (myslim že se jmenoval Helmut - jmenuje se tak určitě v Izerových parodiích) prodával na telešopingu hrnce a vysavače. Myslím si, že už nějakou dobu probíhá snaha o infiltraci VP (kádrovou, ideovou,...), prostě útok na konceptuální úrovni. To si myslím, že má Pjakin na mysli, když zmiňuje ten červen 2018.


Co si tak matně vzpomínám z nějaké předmluvy (myslím že v Mrtvé Vodě), tak VP SSSR spontánně vznikl jako sdružení bolševicky smýšlejících vzdělanců v době, kdy stranická nomenklatura SSSR směrovala zemi do co největší řiti. Od té doby nutně musel projít nějakým vývojem, neboť vyrostly dvě generace (2x20let zhruba). Z videí znám jenom Pjakina a Velička, a na obou neshledávám vůbec nic podezřelého. Možná jenom, že Veličko mluví jak uspávač hadů, ale na druhou stranu je to dobrý pro chápání řeči v ruštině. Včera nebo předevčírem jsem na spřáteleném webu vyslechnul kousek projevu toho mladýho Nestora a musel jsem to vypnout, protože na to nešlo koukat a poslouchat to. Přišlo mi to jak když ten němec (myslim že se jmenoval Helmut - jmenuje se tak určitě v Izerových parodiích) prodával na telešopingu hrnce a vysavače. Myslím si, že už nějakou dobu probíhá snaha o infiltraci VP (kádrovou, ideovou,...), prostě útok na konceptuální úrovni. To si myslím, že má Pjakin na mysli, když zmiňuje ten červen 2018.

@TauRus - skvělý odkaz na záznam Petrohradského konceptuálního fóra září 2018 . 3 měsíce po odchodu V.Zaznobina. Dávám se do poslechu.

@TauRus - skvělý odkaz na záznam Petrohradského konceptuálního fóra září 2018 . 3 měsíce po odchodu V.Zaznobina. Dávám se do poslechu.

Práveže nie. Zmena mravnosti je proces, ktorého koniec je veľmi vzdialený.

Co třeba dneska?
Jde o to uvědomění, co všechno je v rozporu s bohem, čemu jsme až doteď dávali souhlas, co bylo to naše přání. Naši předci v čase dostávají vždy buď srdce nebo rozum, ale dneska je to jinak: oknem jdeme my, protože máme oboje, jen si ještě hrajeme jako děti se dvěma magnety a zkoumáme. Chtělo by to návod.
Na to aby se člověk nezcvoknul a pochopil směr je KSB dobrá, ne? Ostatní je osobní práce, pak spolupráce.


Je jedno co říká Pjakin, protože jestli do toho vkládá emoce, nemůže mu vyjít nadhled, Super info pro orientaci v bažině, ale řídit s tím nic nemůže, páč shoříš v boji rozdílů a pravd. Istina se neplete, tak proč pořád voláte jména a autority, aby za vás něco postavili, když vidíte z nadhledu, že jejich práce je kaleidoskop. Máme dvě kostky, rozum a návod jak se dostat k Lásce. Dokáže vopičák spojit kostky? Naučí pak spojovat kostky ostatní? Když si jedinej, tak musíš nebo nemusíš? Co by na to asi řekli dědové, váleční hrdinové, když se brodili bahnem, umírali, plakali, smáli se, milovali, byli by hrdí na to co dnes vidí? Znali, věděli, koncepci připravili.
Jejich práce v čase roste, rosteme také, spolupracujeme, pomáháme druhým najít taky cestu? Nebo je to takovej sólo pokec než vyjde další vyhláška?
Omluvička na závěr: není to osobní, jen snaha o progres.


[quote="pid:47929, uid:6"]Práveže nie. Zmena mravnosti je proces, ktorého koniec je veľmi vzdialený.[/quote] Co třeba dneska? Jde o to uvědomění, co všechno je v rozporu s bohem, čemu jsme až doteď dávali souhlas, co bylo to naše přání. Naši předci v čase dostávají vždy buď srdce nebo rozum, ale dneska je to jinak: oknem jdeme my, protože máme oboje, jen si ještě hrajeme jako děti se dvěma magnety a zkoumáme. Chtělo by to návod. Na to aby se člověk nezcvoknul a pochopil směr je KSB dobrá, ne? Ostatní je osobní práce, pak spolupráce. Je jedno co říká Pjakin, protože jestli do toho vkládá emoce, nemůže mu vyjít nadhled, Super info pro orientaci v bažině, ale řídit s tím nic nemůže, páč shoříš v boji rozdílů a pravd. Istina se neplete, tak proč pořád voláte jména a autority, aby za vás něco postavili, když vidíte z nadhledu, že jejich práce je kaleidoskop. Máme dvě kostky, rozum a návod jak se dostat k Lásce. Dokáže vopičák spojit kostky? Naučí pak spojovat kostky ostatní? Když si jedinej, tak musíš nebo nemusíš? Co by na to asi řekli dědové, váleční hrdinové, když se brodili bahnem, umírali, plakali, smáli se, milovali, byli by hrdí na to co dnes vidí? Znali, věděli, koncepci připravili. Jejich práce v čase roste, rosteme také, spolupracujeme, pomáháme druhým najít taky cestu? Nebo je to takovej sólo pokec než vyjde další vyhláška? Omluvička na závěr: není to osobní, jen snaha o progres.

Co třeba dneska?

Moc nerozumiem. Prepáč.
Na mňa musíš jednoduchšou rečou.


[quote="pid:48385, uid:641"]Co třeba dneska?[/quote] Moc nerozumiem. Prepáč. Na mňa musíš jednoduchšou rečou.

Vzhledem k rozsáhlosti nových materiálů, přenésl jsem pokračování do samostatného vlákna zde:


O KOB a nejen. O činnosti Fondu konceptuálních technologií "Altaj" po 18. červnu 2018
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/4414/o-kob-a-nejen-o-%C4%8Dinnosti-fondu-konceptu%C3%A1ln%C3%ADch-technologi%C3%AD-altaj-po-18-%C4%8Dervnu-2018


Vzhledem k rozsáhlosti nových materiálů, přenésl jsem pokračování do samostatného vlákna zde: O KOB a nejen. O činnosti Fondu konceptuálních technologií "Altaj" po 18. červnu 2018 https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/4414/o-kob-a-nejen-o-%C4%8Dinnosti-fondu-konceptu%C3%A1ln%C3%ADch-technologi%C3%AD-altaj-po-18-%C4%8Dervnu-2018
12
5.62k
116
34
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept