Politika v SR
Výzva na dôsledné dodržiavanie ľudsko-právnych štandardov pri očkovaní proti Covid-19 s osobitným dôrazom na ochranu detí a mládeže

Uvádzam aj ako osobitnú tému - aby výzva nezapadla - je možné sa k výzve pridať


My, dolu podpísaní odborníci a občania Slovenskej republiky, týmto vyzývame na dôsledné zachovávanie ľudsko-právnych štandardov a Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne pri očkovaní v Slovenskej republike. Naše výhrady k porušovaniu týchto štandardov už dlhšie verejne komunikujeme prostredníctvom článkov, odborných vyjadrení či blogov, a táto výzva nadväzuje na naše predchádzajúce výzvy o zachovanie demokracie a právneho štátu v Slovenskej republike. Ani v tomto prípade očakávaná reakcia v konaní kompetentných minimálne v podobe odbornej verejnej diskusie nenastala. Odpoveďou je naopak zľahčovanie, zosmiešňovanie, a v niektorých prípadoch dokonca zastrašovanie či osobné invektívy...
https://www.infovojna.sk/article/vyzva-na-dosledne-dodrziavanie-ludsko-pravnych-standardov-pri-ockovani-proti-covid-19-s-osobitnym-dorazom-na-ochranu-deti-a-mladeze


Uvádzam aj ako osobitnú tému - aby výzva nezapadla - je možné sa k výzve pridať My, dolu podpísaní odborníci a občania Slovenskej republiky, týmto vyzývame na dôsledné zachovávanie ľudsko-právnych štandardov a Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne pri očkovaní v Slovenskej republike. Naše výhrady k porušovaniu týchto štandardov už dlhšie verejne komunikujeme prostredníctvom článkov, odborných vyjadrení či blogov, a táto výzva nadväzuje na naše predchádzajúce výzvy o zachovanie demokracie a právneho štátu v Slovenskej republike. Ani v tomto prípade očakávaná reakcia v konaní kompetentných minimálne v podobe odbornej verejnej diskusie nenastala. Odpoveďou je naopak zľahčovanie, zosmiešňovanie, a v niektorých prípadoch dokonca zastrašovanie či osobné invektívy... https://www.infovojna.sk/article/vyzva-na-dosledne-dodrziavanie-ludsko-pravnych-standardov-pri-ockovani-proti-covid-19-s-osobitnym-dorazom-na-ochranu-deti-a-mladeze
Upravené 6. 12. 2021 o 15:33
149
0
1
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept