Otázky a odpovede
Co je GP

Ve svých tématech zmiňujete GP Může mi někdo z vás vysvětlit, co je GP, je to skupina lidí, jejich jména. Není to snad světová elita v různých světových společnostech, které pro své zájmy a zisky řidí ve světě politické loutky.
moderator: upravene kapitalky v nadpise

Ve svých tématech zmiňujete GP Může mi někdo z vás vysvětlit, co je GP, je to skupina lidí, jejich jména. Není to snad světová elita v různých světových společnostech, které pro své zájmy a zisky řidí ve světě politické loutky. --- ###### moderator: upravene kapitalky v nadpise
Upravené 16. 11. 2021 o 10:08

GP je opis/pojmenování funkce. Definován je v DVTŘ.


Všechny procesy jsou řiditelné (někdo to řízení může vidět, jiný nikoliv) podle tzv. plné funkce řízení. Ta funguje v tandemním režimu podle funkce Prediktor-Korektor.


Po vzniku davo-"elitarismu" na Zemi vzniklo množství lokálních "civilizací" (jejich společenská struktura má tvar pyramidy). Každá měla svoje žrečestvo, tj. prediktor. Tyto lokální civilizace vstoupili ihned po svém vzniku do neustálých válek o zdroje se sousedními lokálními civilizacemi. Tyto války jsou podobou her s nenulovým součtem (na konci je nevyhnutelně jen jeden vítěz). To lokální žrečestvo = prediktor, které jako první pochopilo, že proces globalizace = sjednocení lidstva je nevyhnutelný, vypracovalo metody, jak tyto války o zdroje "nepozorovaně" vyhrát (skrylo sebe sama a pod). ... ve výsledku tak dnes máme většinu původních lokálních civilizací v podobě pyramid bez vršku a jeden vršek pyramid, který se snaží vládnout všem.


Tím vítězem souboje lokálních žrečestv by mohlo být kterékoliv žrečestvo, ale analýza historického vývoje ukazuje, že v podstatě jediným kandidátem na tuto funkci (opisem pojmenovanou Globální Prediktor) je staroegyptské žrečestvo, které už samozřejmě v tuto chvíli nepůsobí z Egypta. Viz centra koncentrace řízení.


Jména nejsou důležitá, ba spíše jsou kontraprodkuktivní (tj. pokud je někdo ze studentů KSB zná, tak je z dobrých důvodů neřekne).


Jak pracují jednotliví členové GP ukazuje tato fiktivní pověst. https://www.svatovaclavskelegie.cz/demon-kracios/


GP je opis/pojmenování funkce. Definován je v DVTŘ. Všechny procesy jsou řiditelné (někdo to řízení může vidět, jiný nikoliv) podle tzv. plné funkce řízení. Ta funguje v tandemním režimu podle funkce Prediktor-Korektor. Po vzniku davo-"elitarismu" na Zemi vzniklo množství lokálních "civilizací" (jejich společenská struktura má tvar pyramidy). Každá měla svoje žrečestvo, tj. prediktor. Tyto lokální civilizace vstoupili ihned po svém vzniku do neustálých válek o zdroje se sousedními lokálními civilizacemi. Tyto války jsou podobou her s nenulovým součtem (na konci je nevyhnutelně jen jeden vítěz). To lokální žrečestvo = prediktor, které jako první pochopilo, že proces globalizace = sjednocení lidstva je nevyhnutelný, vypracovalo metody, jak tyto války o zdroje "nepozorovaně" vyhrát (skrylo sebe sama a pod). ... ve výsledku tak dnes máme většinu původních lokálních civilizací v podobě pyramid bez vršku a jeden vršek pyramid, který se snaží vládnout všem. Tím vítězem souboje lokálních žrečestv by mohlo být kterékoliv žrečestvo, ale analýza historického vývoje ukazuje, že v podstatě jediným kandidátem na tuto funkci (opisem pojmenovanou Globální Prediktor) je staroegyptské žrečestvo, které už samozřejmě v tuto chvíli nepůsobí z Egypta. Viz centra koncentrace řízení. Jména nejsou důležitá, ba spíše jsou kontraprodkuktivní (tj. pokud je někdo ze studentů KSB zná, tak je z dobrých důvodů neřekne). Jak pracují jednotliví členové GP ukazuje tato fiktivní pověst. https://www.svatovaclavskelegie.cz/demon-kracios/

Re: zadávateľ otázky
Ešte raz, po x+1 krát:
Nemožno diskutovať o knihe,
ktorú si človek neprečítal, lebo vyzerá ako idiot.
Toto fórum je špecializované na KSB/DVTR.
Prečítaj si ten materiál a potom sa pýtaj.


Na škole by ťa trieda ako neskoroprišelca,
ktorý si odmieta prečítať tému, vysmiala
a učiteľ vyrazil, resp. ani nepripustil k zápočtu.
Dôvod?
Ty a tebe podobní drzo žerú, ničia, pália druhým čas.
Alebo "len" provokuješ?
Z dlhej chvíle, alebo cielene, za peniaze, etc..??


Ak by si bol prečítal publikáciu, ktorej je toto fórum venované,
nebol by si svoju otázku mohol postaviť tak, ako si ju postavil.
Preto i na škole mnohí učitelia skúšajú elegantne tým spôsobom,
že nechajú žiaka postaviť otázky k téme - čo nerozumel a podobne.
Následne učiteľ okamžite vie, či žiak niečo aj sám urobil
v zmysle osvojenia danej látky, alebo nie
a nenechá si tak drzo kradnúť svoj drahocenný čas,
bo ten je to najvzácnejšie, čo na tomto svete má.


Samozrejme to neber osobne, ale vecne,
aby si sa, ako mnohí ďalší, ktorí fanaticky odmietajú dospieť, človekom sa stať,
ostentatívne neurazil a ostatných nezačal hystericky obviňovať
zo svojich vlastných chýb.


Re: zadávateľ otázky Ešte raz, po x+1 krát: Nemožno diskutovať o knihe, ktorú si človek neprečítal, lebo vyzerá ako idiot. Toto fórum je špecializované na KSB/DVTR. Prečítaj si ten materiál a potom sa pýtaj. Na škole by ťa trieda ako neskoroprišelca, ktorý si odmieta prečítať tému, vysmiala a učiteľ vyrazil, resp. ani nepripustil k zápočtu. Dôvod? Ty a tebe podobní drzo žerú, ničia, pália druhým čas. Alebo "len" provokuješ? Z dlhej chvíle, alebo cielene, za peniaze, etc..?? Ak by si bol prečítal publikáciu, ktorej je toto fórum venované, nebol by si svoju otázku mohol postaviť tak, ako si ju postavil. Preto i na škole mnohí učitelia skúšajú elegantne tým spôsobom, že nechajú žiaka postaviť otázky k téme - čo nerozumel a podobne. Následne učiteľ okamžite vie, či žiak niečo aj sám urobil v zmysle osvojenia danej látky, alebo nie a nenechá si tak drzo kradnúť svoj drahocenný čas, bo ten je to najvzácnejšie, čo na tomto svete má. Samozrejme to neber osobne, ale vecne, aby si sa, ako mnohí ďalší, ktorí fanaticky odmietajú dospieť, človekom sa stať, ostentatívne neurazil a ostatných nezačal hystericky obviňovať zo svojich vlastných chýb.
Upravené 16. 11. 2021 o 08:39

Jak pracují jednotliví členové GP ukazuje tato fiktivní pověst. https://www.svatovaclavskelegie.cz/demon-kracios/
Prediktorem může být skupina jakýchsi »rosenkruciánů« nebo »iluminátorů«, ještě lépe tajně stále působících stále ještě existujících templářů. Ale i to je poněkud krkolomné vysvětlení. Ti, kteří nám tuto teorii vnucují, se nemohou zbavit jistého náboženského myšlení. Tedy, že něco existuje, co dává světu jistý řád, co ovlivňuje světové dění. Podle jedné z teorií, které také zaplavují internet, jde o Satana, opravdu Satana, jenž chce svět ovládnout. Pak tedy by musel existovat i nějaký Bůh, jemuž Satan je protiváhou.
Člověku se nechce ani podobným nesmyslům věřit. Slova »globální prediktor« objevující se v různých souvislostech však nemají jiný cíl, než nás odvést od největších problémů dneška. Smířit se s nimi, protože stejně, jako tomu bývalo ve středověku, kdy nevěřit v Boha bylo smrtelným hříchem, vše bylo předem dáno a záviselo na Bohu, zda se bude vyvíjet tím nebo oním směrem, a tudíž člověk měl jen pasivně čekat, jak to či ono dopadne. I když to pochopitelně bylo jinak. To ovšem vyhovovalo církvím, především té katolické, ale bylo tomu tak ve všech náboženstvích.


Nová doba si žádá nové pohádky. A najednou tu máme »globálního prediktora«. Že by jedinec, navíc smrtelný, mohl se jím stát, je nesmysl. I když se o »světamoc« v dějinách pokoušeli mnozí. Alexandr Veliký, Caesar, Karel Veliký, španělský Filip, Napoleon, Hitler, američtí prezidenti současnosti apod. Ani války jim úplné vítězství nepřinesly. Dokonce se jim nepodařilo svět ovládnout ani prostřednictvím idejí.


O tom, že jistí lidé se pokoušejí ovládnout svět, nepochybujme. Globální kapitál to potřebuje. Proto různé ty Rotary cluby, Bilderbergy, proto Wall Streety, které se snaží ovládnout politicky, hospodářsky a potažmo i vojensky svět. A jejich prodloužené ruce, například zmínění američtí prezidenti, se pokoušejí podle pokynů těchto skupin plnit zadání. A za nimi v pozadí hýbajícími drátky jsou Rothschildové, Sorosové, Waltonové, Agnelliové, Rockefellerové ad. Mocný kapitál! To jsou praví »globální prediktoři«, zatím neovládající ovšem celý svět. Nepochybujme však o tom, že - pokud by se to ukázalo jako schůdná cesta, by se nebáli třeba půlku světa zničit. Jen aby jejich zisky byly co největší. Jak naznačil Marx, kapitál pro padesátiprocentní zisk je schopen udělat mnohé, pro dvousetprocentní zisk se nebojí žádného zločinu.


[quote="pid:43186, uid:388"]Jak pracují jednotliví členové GP ukazuje tato fiktivní pověst. https://www.svatovaclavskelegie.cz/demon-kracios/[/quote]Prediktorem může být skupina jakýchsi »rosenkruciánů« nebo »iluminátorů«, ještě lépe tajně stále působících stále ještě existujících templářů. Ale i to je poněkud krkolomné vysvětlení. Ti, kteří nám tuto teorii vnucují, se nemohou zbavit jistého náboženského myšlení. Tedy, že něco existuje, co dává světu jistý řád, co ovlivňuje světové dění. Podle jedné z teorií, které také zaplavují internet, jde o Satana, opravdu Satana, jenž chce svět ovládnout. Pak tedy by musel existovat i nějaký Bůh, jemuž Satan je protiváhou. Člověku se nechce ani podobným nesmyslům věřit. Slova »globální prediktor« objevující se v různých souvislostech však nemají jiný cíl, než nás odvést od největších problémů dneška. Smířit se s nimi, protože stejně, jako tomu bývalo ve středověku, kdy nevěřit v Boha bylo smrtelným hříchem, vše bylo předem dáno a záviselo na Bohu, zda se bude vyvíjet tím nebo oním směrem, a tudíž člověk měl jen pasivně čekat, jak to či ono dopadne. I když to pochopitelně bylo jinak. To ovšem vyhovovalo církvím, především té katolické, ale bylo tomu tak ve všech náboženstvích. Nová doba si žádá nové pohádky. A najednou tu máme »globálního prediktora«. Že by jedinec, navíc smrtelný, mohl se jím stát, je nesmysl. I když se o »světamoc« v dějinách pokoušeli mnozí. Alexandr Veliký, Caesar, Karel Veliký, španělský Filip, Napoleon, Hitler, američtí prezidenti současnosti apod. Ani války jim úplné vítězství nepřinesly. Dokonce se jim nepodařilo svět ovládnout ani prostřednictvím idejí. O tom, že jistí lidé se pokoušejí ovládnout svět, nepochybujme. Globální kapitál to potřebuje. Proto různé ty Rotary cluby, Bilderbergy, proto Wall Streety, které se snaží ovládnout politicky, hospodářsky a potažmo i vojensky svět. A jejich prodloužené ruce, například zmínění američtí prezidenti, se pokoušejí podle pokynů těchto skupin plnit zadání. A za nimi v pozadí hýbajícími drátky jsou Rothschildové, Sorosové, Waltonové, Agnelliové, Rockefellerové ad. Mocný kapitál! To jsou praví »globální prediktoři«, zatím neovládající ovšem celý svět. Nepochybujme však o tom, že - pokud by se to ukázalo jako schůdná cesta, by se nebáli třeba půlku světa zničit. Jen aby jejich zisky byly co největší. Jak naznačil Marx, kapitál pro padesátiprocentní zisk je schopen udělat mnohé, pro dvousetprocentní zisk se nebojí žádného zločinu.

Prediktorem může být skupina jakýchsi »rosenkruciánů« nebo »iluminátorů«, ještě lépe tajně stále působících stále ještě existujících templářů


Ne - ti jsou jen nástrojem (aniž by o tom většina z nich věděla) ... viz kniha Sad roste sám .. ?


Teď je čas, abys přešel na samostudium, nemám k tomu co více říct.


[quote="pid:43188, uid:747"]Prediktorem může být skupina jakýchsi »rosenkruciánů« nebo »iluminátorů«, ještě lépe tajně stále působících stále ještě existujících templářů[/quote] Ne - ti jsou jen nástrojem (aniž by o tom většina z nich věděla) ... viz kniha Sad roste sám .. ? Teď je čas, abys přešel na samostudium, nemám k tomu co více říct.

Dvě poznámky k nově narozenému dítku :
1) rychost porodu a cesty k mluvení
2) plurál v nicku. Lépe vysvětluje identitu.


Dvě poznámky k nově narozenému dítku : 1) rychost porodu a cesty k mluvení 2) plurál v nicku. Lépe vysvětluje identitu.

Já Vám sem pro všechny něco přidám , pro osvěžení paměti , ohledně skupiny Ogar .


Nebude to "mít těžký". Ještě chvíli bude dělat bordel, nakydá co nejvíc hnoje, pak zmizí nebo ho zablokují, do týdne se zde zjeví "nový poctivý diskutující", ten začne opět časem plácat úplné nesmysly, ty bude stupňovat, ostatní mu je budou z počátku trpělivě vysvětlovat, později méně trpělivě, pak se stylizuje do role oběti, .. a tak dokola.
Figurant "Ogar Valach" není oprávněn ukončit projekt. A pochybuji, že jej dokážeš k něčemu jinému přesvědčit, jak naznačuješ výše.


Toto nedávno napsal Bohumil .


Už chápete odkud fouká vítr ?


Já Vám sem pro všechny něco přidám , pro osvěžení paměti , ohledně skupiny Ogar . Nebude to "mít těžký". Ještě chvíli bude dělat bordel, nakydá co nejvíc hnoje, pak zmizí nebo ho zablokují, do týdne se zde zjeví "nový poctivý diskutující", ten začne opět časem plácat úplné nesmysly, ty bude stupňovat, ostatní mu je budou z počátku trpělivě vysvětlovat, později méně trpělivě, pak se stylizuje do role oběti, .. a tak dokola. Figurant "Ogar Valach" není oprávněn ukončit projekt. A pochybuji, že jej dokážeš k něčemu jinému přesvědčit, jak naznačuješ výše. Toto nedávno napsal Bohumil . Už chápete odkud fouká vítr ?
Upravené 16. 11. 2021 o 12:29

Když už to tady padlo.
Jsem trochu rozpačitý, že tady více vadí (dle mých výpočtů) samorostlý solitér Ogar Valach, který občas prudí, občas je hlasitý.
Ale je jiný.
A skoro bez povšimnutí zůstávají Stejní.
Opakování stejných šablon. Počáteční vhozy jsou stejné. Opakující se narativy.
Pak se na to zapomene. Počátky mizí, nicky zůstávají.
Přitom ten izomorfismus “Stejných” mi přijde zjevný.
A "zastávají" se tandemově "jeden druhého".


Když už to tady padlo. Jsem trochu rozpačitý, že tady více vadí (dle mých výpočtů) samorostlý solitér Ogar Valach, který občas prudí, občas je hlasitý. Ale je jiný. A skoro bez povšimnutí zůstávají Stejní. Opakování stejných šablon. Počáteční vhozy jsou stejné. Opakující se narativy. Pak se na to zapomene. Počátky mizí, nicky zůstávají. Přitom ten izomorfismus “Stejných” mi přijde zjevný. A "zastávají" se tandemově "jeden druhého".
Upravené 16. 11. 2021 o 15:54

Vzhledem ke směru diskuse je to překvapivé, ale tentokrát plně souhlasím s místním numerikem, včetně hodnocení Ogara.


Vzhledem ke směru diskuse je to překvapivé, ale tentokrát plně souhlasím s místním numerikem, včetně hodnocení Ogara.
962
12
11
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept