KSB a DVTR
COVID-19 - aktuální situace a její východiska

Zdravím vespolek! Jelikož mi v poslední době stále více chybí jakýsi ucelenými přehled současného stavu akce covid, jejích hráčů, cílů a východisek, rozhodl jsem se něco takového sepsat sám. Následující text je primárně sepsal pro svoji vlastní potřebu udělat si všem pořádek a přehled, zbavit se určitého pocitu nejistoty i strachu a získat jistotu ve svých názorech a postojích. Jelikož jsou tu mnozí z vás informačně a vědomostně mnohem zdatnější a znalejší než já, hážu text pro placu pro vaše vlastní zhodnocení a "korekturu". Jakoukoli diskuzi i kritiku samozřejmě uvítám.


P.S. Pokud by se někdo divil, že najednou používám diakritiku, pak vězte, že mám nový notebook, na kterém mi fungují všechna tlačítka smile


Tak tedy:


Celý svět se už téměř dva roky potýká s pandemií koronaviru. Za tu dobu se mnohé vyjasnilo a troufám si tvrdit, že se již víceméně hraje s vyloženýmu kartami. Nastal tedy čas konkretizovat jednotlivé hráče, jejich nástroje a cíle a nastínit východiska ze současné situace.


Nejprve si představme hlavní subjekty a jejich cíle:


Globální prediktor – globální prediktor naplánoval akci Covid jako nástroj k řešení objektivní potřeby zastavit destrukci Země a sám přežít neúprosnost Zákona času. První jmenované může znít skoro šlechetně, nesmíme však zapomínat, že právě působení globálního prediktoru nás dovedlo na kraj propasti. I cesta vytyčená globálním prediktorem k zastavení tohoto vývoje je zvrácená, neboť vede skrz drastickou redukci lidské populace při zachování davo-elitarismu. Globální prediktor si uvědomuje objektivitu Zákona času a skrz pandemii se jej snaží subjektivně řídit, aby nebylo odhaleno jeho řízení a zůstal zachován davo-elitarismus.


Státní elita USA a její 5. kolona – jelikož GP řídí bezstrukturně, potřeboval vykonavatele – nástroj – který akci Covid spustí a GP bude v zákulisí tahat za nitky. Tím nástrojem se stala státní elita. Ta ale v rámci boje proti Donalndu Trumpovi, stejně tak jako ve své arogantní tuposti a pýše, spustila covid předčasně. Na celém světě došlo k mohutné mobilizaci 5. kolony, Donald Trump byl za cenu Pyrrhova vítězství poražen a státní elita teď řídí akci covid dle svého scénáře v rámci udržení své celosvětové moci. Nebo ne?


Jednání státní elity je učebnicovým příkladem záměny pojmů subjekt a objekt. Horko těžko se drápe na 3. prioritu, o dvou nejvyšších prioritách nemůže být řeč. Dalším důkazem konceptuelní negramotnosti státní elity je snaha zachovat si řízení stále větším terorem obyvatelstva a otevřeným fašismem. Krátký exkurz do nedávné historie mnohé napoví, jaký konec mívají takové režimy. Státní elita a její služebníci si své nadutonosti a bohorovnosti nic z toho neuvědomují a nepřiznávají.


Rusko – Rusko, resp. jeho nejvyšší řídící korpus, se v posledních letech znovu stalo hráčem v těch nejvyšších patrech globální politiky. Svoji konceptuelní zdatností je soupeřem rovným globálnímu prediktoru. To znamená, že I Rusko si uvědomuje nutnost omezit celosvětovou spotřebu a ukončit drancování planety. Z tohoto pohledu je covid vhodným nástrojem I pro Rusko. Zatímco cílem GP je upírat lidstvu poznání, duchovní I technologický rozvoj, Rusko nabízí svoji konkurenční koncepci. Koncepci lidskou, ve které jde duchovní rozvoj ruku v ruce s technologickým rozvojem a ochranou biosféry Země.


Patrioti – Patrioti jsou jakýmsi protipólem 5. kolony státní elity. Zatímco tupá a bezohledná 5. kolona je poslušný pejsek poslouchající příkazy svého pánička, patrioti jsou lidé, kteří se nenechali strhnout davovou psychózou, neztratili hlavu a chtějí důstojný život pro sebe, své blízké a svoji zemi. Patrioti jsou organizovaní zdola, z popudu vlastního svědomí, rozlišení a morálky. V mnoha zemích je KSB nástrojem patriotů, protože jim dává potřebné znalosti a chápaní k uplatňování vlastního řízení.


Bůh/HNŘ – zde se vydám na dost tenký led. I Nejvyšší si je vědom kritické situace na planetě a potřeby tento vývoj zvrátit. Z Jeho pohledu je pandemie covidu velkou zkouškou lidstva. Bůh poskytnul lidstvu nástroj v podobě Zákona času, který nás dovedl na rozcestí a dává nám možnost výběru dalšího směřování. Pokud lidstvo selže a bude bezmezně dál ničit planetu, nastane zánik naší civilizace. Z tohoto pohledu si troufám tvrdit, že redukce obyvatelstva planety je v mezích božího dopuštění.


Řizení Nejvyššího je ze své podstaty objektivní a transcendentní. Bůh dává možnosti, otevírá dveře, ale vejít do nich musíme sami. Do jiných dveří nás tlačí GP. GP má však konkurenci v podobě ruského světa a jeho koncepce, k tomu je nucen v čase natahovat a tlumit řádění státní elity a aby toho nebylo málo, probíhá spontánní aktivace a probouzení obyvatelstva. Řízení na principu hermetismu způsobilo degeneraci a nedostatek kádrů GP (chudák stařeček Kissinger se na chvíli nezastaví) a navíc je dehemertizováno vlivem KSB. GP je drcen ze všech stran a v rámci svého přežití musí brzdit vlastní agendu.


Jak je to s tím očkováním?


Očkování proti covid-19 bylo součástí plánu od začátku. Masové, celosvětové očkování má dva cíle: Samotnou redukci obyvatelstva a jeho psychologické ovládnutí. Není důležité naočkovat obyvatelstvo, důležité je donutit ho k očkování. Zlomit vůli lidí, donutit je vzdát se své svobody pod záminkou, že mu bude vrácen “normální svět”. Bohužel občan si neuvědomuje, že “normální svět” se už nikdy nevrátí a v současné době se bojuje o podobu “nového” světa. Občan to však netuší, a tak se dál podřizuje a chová se jak ta krysa, která se v omámení tónů píšťaly vrhá ze skály.


Pro mnohé se budíčkem staly drastické dopady vedlejších účinků očkování. Teprve až vlastní bolestivá zkušenost je donutila změnit svůj pohled. Čas ukáže, zda a do jaké míry budou tito lidé zachráněni.


Nabízí se otázka, zda Sputnik je bezpečný. Je nutné uvědomit si, že Sputnik vznikl jako potřeba Ruska kontrolovat “svůj” dav a nenechat americké elity uplatnit zde své vakcíny. Co se bezpečnosti Sputniku týká, ta je zaručena do takové míry, v jaké Putin a jeho tým mají pod kontrolou klanově-korporativní skupiny stojící za jeho vývojem a výrobou.


Jaký tedy zaujmout postoj? Nejlepší cestou je nenechat se očkovat, ustát veškerý nátlak a příkoří a zachovat si svoji svobodnou vůli. Jak jsem nastínil výše, ocitili jsme se na rozcestí. Buď si každý vybere cestu podle svého svobodného uvážení, nebo svoji možnost volby skrz vakcinaci deleguje na někoho jiného a za cenu velkých následků – potenciálně fatálních – bude k jedné z cest donucen.


Co bude potom, aneb z bláta do louže?


Velice důležitá otázka, doposud silně opomíjená, avšak získavající stále větší význam. Mnozí uvěřili představě, že porazíme covidovou agendu, bude zase dobře. Nebude. Pokud nebude covid poražen podle naší koncepce a nebude-li taková koncepce dominantní v post-covidové době, ocitneme se zpět v davo-elitarismu, jenom s trochu jinou tváří, zato stejnou podstatou. Ve hře je i překlopení do jiné formy fašismu, tentokrát pod záminkou honu a trestání domnělých strůjců a vykonavatelů covid agendy. Přestože metodický a nekompromisní postup při trestání viníků bude zcela namístě, musíme se mít na pozoru před (ne)viditelnou rukou GP tlačící nás k jiné formě toho samého. Stojí proti nám mocný soupeř s prakticky neomezenými zdroji. Naši jednou a nejsilnější zbraní je jiná koncepce. GP je mocnější než my do té míry, do jaké zná a chápe více než my. Informace jsou moc a nastal čas, aby se této zbraně chopil každý z nás.


Začít musí každý u sebe. Vybrat si na onom rozcestí ten správný směr, nepodléhat strachu, nenechat se manipulovat, sám sebe řídit a podílet se na změně informačního pole. Ostatně sami jsme toho svědky v otázce všespásnosti očkování, kdy už média a elity nezvládají přebíjet vzrůstající tlak obyvatelstva. Státní elita pod tíhou této změny infopole stále více sklouzává s otevřenému fašismu. Masky jsou odhozeny, nepřítel se rozhodl pro all-in v rámci svého boje o přežití. Konceptuelně negramotný občan si myslí pravý opak, sílící fašismus je pro něj znamením síly agendy a dál se skrz svůj strach nechává ovládat a manipulovat. Je na nás, abycho mu nabídli pomocnou ruku, dialog místo konfrontace a lidské východisko místo nekonečné totality. Mnozí podlehli naivní představě, že porážka vakcinační covid agendy znamená naše konečné vítězství. Není tomu tak. Další bitvy jsou na obzoru a je nutné se na ně už teď připravit. Přestože se GP chtě-nechtě spolupodílí na odpisu covid agendy, nesmíme zapomínat na jeho cíle a plány pro post-covidový svět. “POTOM” je stejně důležité jako “TEĎ”. Nenechme globálního parazita, aby podchytil naši vzrůstající moc a diktoval vývoj zítřka.


Zdravím vespolek! Jelikož mi v poslední době stále více chybí jakýsi ucelenými přehled současného stavu akce covid, jejích hráčů, cílů a východisek, rozhodl jsem se něco takového sepsat sám. Následující text je primárně sepsal pro svoji vlastní potřebu udělat si všem pořádek a přehled, zbavit se určitého pocitu nejistoty i strachu a získat jistotu ve svých názorech a postojích. Jelikož jsou tu mnozí z vás informačně a vědomostně mnohem zdatnější a znalejší než já, hážu text pro placu pro vaše vlastní zhodnocení a "korekturu". Jakoukoli diskuzi i kritiku samozřejmě uvítám. P.S. Pokud by se někdo divil, že najednou používám diakritiku, pak vězte, že mám nový notebook, na kterém mi fungují všechna tlačítka :) Tak tedy: Celý svět se už téměř dva roky potýká s pandemií koronaviru. Za tu dobu se mnohé vyjasnilo a troufám si tvrdit, že se již víceméně hraje s vyloženýmu kartami. Nastal tedy čas konkretizovat jednotlivé hráče, jejich nástroje a cíle a nastínit východiska ze současné situace. Nejprve si představme hlavní subjekty a jejich cíle: Globální prediktor – globální prediktor naplánoval akci Covid jako nástroj k řešení objektivní potřeby zastavit destrukci Země a sám přežít neúprosnost Zákona času. První jmenované může znít skoro šlechetně, nesmíme však zapomínat, že právě působení globálního prediktoru nás dovedlo na kraj propasti. I cesta vytyčená globálním prediktorem k zastavení tohoto vývoje je zvrácená, neboť vede skrz drastickou redukci lidské populace při zachování davo-elitarismu. Globální prediktor si uvědomuje objektivitu Zákona času a skrz pandemii se jej snaží subjektivně řídit, aby nebylo odhaleno jeho řízení a zůstal zachován davo-elitarismus. Státní elita USA a její 5. kolona – jelikož GP řídí bezstrukturně, potřeboval vykonavatele – nástroj – který akci Covid spustí a GP bude v zákulisí tahat za nitky. Tím nástrojem se stala státní elita. Ta ale v rámci boje proti Donalndu Trumpovi, stejně tak jako ve své arogantní tuposti a pýše, spustila covid předčasně. Na celém světě došlo k mohutné mobilizaci 5. kolony, Donald Trump byl za cenu Pyrrhova vítězství poražen a státní elita teď řídí akci covid dle svého scénáře v rámci udržení své celosvětové moci. Nebo ne? Jednání státní elity je učebnicovým příkladem záměny pojmů subjekt a objekt. Horko těžko se drápe na 3. prioritu, o dvou nejvyšších prioritách nemůže být řeč. Dalším důkazem konceptuelní negramotnosti státní elity je snaha zachovat si řízení stále větším terorem obyvatelstva a otevřeným fašismem. Krátký exkurz do nedávné historie mnohé napoví, jaký konec mívají takové režimy. Státní elita a její služebníci si své nadutonosti a bohorovnosti nic z toho neuvědomují a nepřiznávají. Rusko – Rusko, resp. jeho nejvyšší řídící korpus, se v posledních letech znovu stalo hráčem v těch nejvyšších patrech globální politiky. Svoji konceptuelní zdatností je soupeřem rovným globálnímu prediktoru. To znamená, že I Rusko si uvědomuje nutnost omezit celosvětovou spotřebu a ukončit drancování planety. Z tohoto pohledu je covid vhodným nástrojem I pro Rusko. Zatímco cílem GP je upírat lidstvu poznání, duchovní I technologický rozvoj, Rusko nabízí svoji konkurenční koncepci. Koncepci lidskou, ve které jde duchovní rozvoj ruku v ruce s technologickým rozvojem a ochranou biosféry Země. Patrioti – Patrioti jsou jakýmsi protipólem 5. kolony státní elity. Zatímco tupá a bezohledná 5. kolona je poslušný pejsek poslouchající příkazy svého pánička, patrioti jsou lidé, kteří se nenechali strhnout davovou psychózou, neztratili hlavu a chtějí důstojný život pro sebe, své blízké a svoji zemi. Patrioti jsou organizovaní zdola, z popudu vlastního svědomí, rozlišení a morálky. V mnoha zemích je KSB nástrojem patriotů, protože jim dává potřebné znalosti a chápaní k uplatňování vlastního řízení. Bůh/HNŘ – zde se vydám na dost tenký led. I Nejvyšší si je vědom kritické situace na planetě a potřeby tento vývoj zvrátit. Z Jeho pohledu je pandemie covidu velkou zkouškou lidstva. Bůh poskytnul lidstvu nástroj v podobě Zákona času, který nás dovedl na rozcestí a dává nám možnost výběru dalšího směřování. Pokud lidstvo selže a bude bezmezně dál ničit planetu, nastane zánik naší civilizace. Z tohoto pohledu si troufám tvrdit, že redukce obyvatelstva planety je v mezích božího dopuštění. Řizení Nejvyššího je ze své podstaty objektivní a transcendentní. Bůh dává možnosti, otevírá dveře, ale vejít do nich musíme sami. Do jiných dveří nás tlačí GP. GP má však konkurenci v podobě ruského světa a jeho koncepce, k tomu je nucen v čase natahovat a tlumit řádění státní elity a aby toho nebylo málo, probíhá spontánní aktivace a probouzení obyvatelstva. Řízení na principu hermetismu způsobilo degeneraci a nedostatek kádrů GP (chudák stařeček Kissinger se na chvíli nezastaví) a navíc je dehemertizováno vlivem KSB. GP je drcen ze všech stran a v rámci svého přežití musí brzdit vlastní agendu. Jak je to s tím očkováním? Očkování proti covid-19 bylo součástí plánu od začátku. Masové, celosvětové očkování má dva cíle: Samotnou redukci obyvatelstva a jeho psychologické ovládnutí. Není důležité naočkovat obyvatelstvo, důležité je donutit ho k očkování. Zlomit vůli lidí, donutit je vzdát se své svobody pod záminkou, že mu bude vrácen “normální svět”. Bohužel občan si neuvědomuje, že “normální svět” se už nikdy nevrátí a v současné době se bojuje o podobu “nového” světa. Občan to však netuší, a tak se dál podřizuje a chová se jak ta krysa, která se v omámení tónů píšťaly vrhá ze skály. Pro mnohé se budíčkem staly drastické dopady vedlejších účinků očkování. Teprve až vlastní bolestivá zkušenost je donutila změnit svůj pohled. Čas ukáže, zda a do jaké míry budou tito lidé zachráněni. Nabízí se otázka, zda Sputnik je bezpečný. Je nutné uvědomit si, že Sputnik vznikl jako potřeba Ruska kontrolovat “svůj” dav a nenechat americké elity uplatnit zde své vakcíny. Co se bezpečnosti Sputniku týká, ta je zaručena do takové míry, v jaké Putin a jeho tým mají pod kontrolou klanově-korporativní skupiny stojící za jeho vývojem a výrobou. Jaký tedy zaujmout postoj? Nejlepší cestou je nenechat se očkovat, ustát veškerý nátlak a příkoří a zachovat si svoji svobodnou vůli. Jak jsem nastínil výše, ocitili jsme se na rozcestí. Buď si každý vybere cestu podle svého svobodného uvážení, nebo svoji možnost volby skrz vakcinaci deleguje na někoho jiného a za cenu velkých následků – potenciálně fatálních – bude k jedné z cest donucen. Co bude potom, aneb z bláta do louže? Velice důležitá otázka, doposud silně opomíjená, avšak získavající stále větší význam. Mnozí uvěřili představě, že porazíme covidovou agendu, bude zase dobře. Nebude. Pokud nebude covid poražen podle naší koncepce a nebude-li taková koncepce dominantní v post-covidové době, ocitneme se zpět v davo-elitarismu, jenom s trochu jinou tváří, zato stejnou podstatou. Ve hře je i překlopení do jiné formy fašismu, tentokrát pod záminkou honu a trestání domnělých strůjců a vykonavatelů covid agendy. Přestože metodický a nekompromisní postup při trestání viníků bude zcela namístě, musíme se mít na pozoru před (ne)viditelnou rukou GP tlačící nás k jiné formě toho samého. Stojí proti nám mocný soupeř s prakticky neomezenými zdroji. Naši jednou a nejsilnější zbraní je jiná koncepce. GP je mocnější než my do té míry, do jaké zná a chápe více než my. Informace jsou moc a nastal čas, aby se této zbraně chopil každý z nás. Začít musí každý u sebe. Vybrat si na onom rozcestí ten správný směr, nepodléhat strachu, nenechat se manipulovat, sám sebe řídit a podílet se na změně informačního pole. Ostatně sami jsme toho svědky v otázce všespásnosti očkování, kdy už média a elity nezvládají přebíjet vzrůstající tlak obyvatelstva. Státní elita pod tíhou této změny infopole stále více sklouzává s otevřenému fašismu. Masky jsou odhozeny, nepřítel se rozhodl pro all-in v rámci svého boje o přežití. Konceptuelně negramotný občan si myslí pravý opak, sílící fašismus je pro něj znamením síly agendy a dál se skrz svůj strach nechává ovládat a manipulovat. Je na nás, abycho mu nabídli pomocnou ruku, dialog místo konfrontace a lidské východisko místo nekonečné totality. Mnozí podlehli naivní představě, že porážka vakcinační covid agendy znamená naše konečné vítězství. Není tomu tak. Další bitvy jsou na obzoru a je nutné se na ně už teď připravit. Přestože se GP chtě-nechtě spolupodílí na odpisu covid agendy, nesmíme zapomínat na jeho cíle a plány pro post-covidový svět. “POTOM” je stejně důležité jako “TEĎ”. Nenechme globálního parazita, aby podchytil naši vzrůstající moc a diktoval vývoj zítřka.
Upravené 13. 11. 2021 o 15:03

@JabiPun Není důležité naočkovat obyvatelstvo, důležité je donutit ho k očkování.

Není důležité naočkovat obyvatelstvo, důležité je donutit ho k očkování
V tomto, si myslím, nemáš pravdu. Podľa mňa, ide práve o to aby sa obyvateľstvo zaočkovalo. Ak by nebolo dôležité naočkovať obyvateľstvo, tak potom by očkovanie nemalo vedľajšie účinky. A ja si vôbec nemyslím, že elitám ide len o to aby nás zlomili. Im ide hlavne o zníženie populácie. Hádam si nemyslíš, že elite ide o zdravie a blaho svetového populusu, keď tak zbesilo pretláčajú očkovanie? A ako vedľajší účinnok sú peniaze z predaja vakcín - elity len bohatnú. Platíme si vlastnú smrť.

@JabiPun Není důležité naočkovat obyvatelstvo, důležité je donutit ho k očkování. [quote="pid:42787, uid:678"]Není důležité naočkovat obyvatelstvo, důležité je donutit ho k očkování[/quote]V tomto, si myslím, nemáš pravdu. Podľa mňa, ide práve o to aby sa obyvateľstvo zaočkovalo. Ak by nebolo dôležité naočkovať obyvateľstvo, tak potom by očkovanie nemalo vedľajšie účinky. A ja si vôbec nemyslím, že elitám ide len o to aby nás zlomili. Im ide hlavne o zníženie populácie. Hádam si nemyslíš, že elite ide o zdravie a blaho svetového populusu, keď tak zbesilo pretláčajú očkovanie? A ako vedľajší účinnok sú peniaze z predaja vakcín - elity len bohatnú. Platíme si vlastnú smrť.

@JabiPun - kdyby to byla maturitní otázka a byl bych členem maturitní komise, dostal bys ode mně výbornou. Nejde o detaily , jde o velmi dobrý vhled. Teď už jen jedno doporučení. Začni takto rozmlouvat i postupně s lidmi ve svém okolí. Ten čas už tu je.

@JabiPun - kdyby to byla maturitní otázka a byl bych členem maturitní komise, dostal bys ode mně výbornou. Nejde o detaily , jde o velmi dobrý vhled. Teď už jen jedno doporučení. Začni takto rozmlouvat i postupně s lidmi ve svém okolí. Ten čas už tu je.

Článek pěkný.

Z tohoto pohledu si troufám tvrdit, že redukce obyvatelstva planety je v mezích božího dopuštění.

A tato myšlenka se mi už také nějaký čas převaluje v hlavě. I když je to strašné.


Článek pěkný. [quote="pid:42787, uid:678"]Z tohoto pohledu si troufám tvrdit, že redukce obyvatelstva planety je v mezích božího dopuštění.[/quote] A tato myšlenka se mi už také nějaký čas převaluje v hlavě. I když je to strašné.

Jaký tedy zaujmout postoj? Nejlepší


presne toto som mala na mysli, napisat nejaku úvahu, ale ja nemam riešenia. Mám toho akurát dosť. Testovanie som odmietla, ockovat sa nechystám… ale začínam mat strach z tejto spoločnosti. Čo keď budem potrebovať zdravotnícku pomoc a kvoli militantmi nastavenie lekárov - ockovanie, test nakoniec nič….


Do toho energetická kríza, rozpad finančných trhov, mám dve malé deti… ja začínam pochybovať ako toto všetko ustojím. Ja nie som žiadna bábovka, ale už naozaj neviem… ako toto ustáť.. toto u mna nie je chvíľkové, nečítať správy a fórum asi nie je riešenie… od toho problémy nezmiznú.


[quote="pid:42787, uid:678"]Jaký tedy zaujmout postoj? Nejlepší[/quote] presne toto som mala na mysli, napisat nejaku úvahu, ale ja nemam riešenia. Mám toho akurát dosť. Testovanie som odmietla, ockovat sa nechystám… ale začínam mat strach z tejto spoločnosti. Čo keď budem potrebovať zdravotnícku pomoc a kvoli militantmi nastavenie lekárov - ockovanie, test nakoniec nič…. Do toho energetická kríza, rozpad finančných trhov, mám dve malé deti… ja začínam pochybovať ako toto všetko ustojím. Ja nie som žiadna bábovka, ale už naozaj neviem… ako toto ustáť.. toto u mna nie je chvíľkové, nečítať správy a fórum asi nie je riešenie… od toho problémy nezmiznú.

ja začínam pochybovať ako toto všetko ustojím. Ja nie som žiadna bábovka, ale už naozaj neviem… ako toto ustáť..

Treba sa spájať, vytvárať siete "ľudí dobrej vôle", ktorí sú si ochotní v takýchto situáciách navzájom pomôcť. V tomto duchu vznikal aj projekt archa. Neviem, ako je na tom teraz a či funguje, ale vytváranie takýchto ľudských sieti v dnešnej dobe je nevyhnutné!
(Spájanie sa ľudí všetkých povolaní, ktoré môžu byť užitočné. Podnikatelia aj zamestnanci. Ľudia, ktorí si môžu pomôcť aj bez peňazí, výmenou tovarov a služieb, alebo len z dobrého srdca)


[quote="pid:42826, uid:273"]ja začínam pochybovať ako toto všetko ustojím. Ja nie som žiadna bábovka, ale už naozaj neviem… ako toto ustáť..[/quote] Treba sa spájať, vytvárať siete "ľudí dobrej vôle", ktorí sú si ochotní v takýchto situáciách navzájom pomôcť. V tomto duchu vznikal aj projekt archa. Neviem, ako je na tom teraz a či funguje, ale vytváranie takýchto ľudských sieti v dnešnej dobe je nevyhnutné! _(Spájanie sa ľudí všetkých povolaní, ktoré môžu byť užitočné. Podnikatelia aj zamestnanci. Ľudia, ktorí si môžu pomôcť aj bez peňazí, výmenou tovarov a služieb, alebo len z dobrého srdca)_

Do toho energetická kríza, rozpad finančných trhov, mám dve malé deti… ja začínam pochybovať ako toto všetko ustojím. Ja nie som žiadna bábovka, ale už naozaj neviem… ako toto ustáť.. toto u mna nie je chvíľkové, nečítať správy a fórum asi nie je riešenie… od toho problémy nezmiznú.


 • u nas mam lekarku,ktora ma nevezme pokial nemam tests..je očkovana a aj setrička...
  • takze ordinovanie na dialku či skor zavolam aky liek by mi mala napisat . Nevezme inak než na objednanie a test . Odkedy začala korona som tam nebola.
  • ale nevolám, mám tu nablizku magistru v lekarni. Nieje zaočkovana . Doporučila som jej Pjakina..tak obcas sleduje. Porozpravame sa.Ona mi zas povie aky ludia tam chodia , a ako stupol zaujem o lieky na riedenie krvi atd...
  • Vydrž. Ustojíš to. Su ludia aj neočkovaní vokol, čo si pomozu. Len sleduj. Maj doma lieky aj bylinky a vitamon C.D , ak by bol niekto chory. Alebo zohnat Ivermektin a mat ho doma
  • nesleduj TV, vypni ju aspon na tyzden , chod do lesa s detmi, aby sa smiali ,vylietali a pozrite si rozpravky na DVD....

[quote="pid:42826, uid:273"]Do toho energetická kríza, rozpad finančných trhov, mám dve malé deti… ja začínam pochybovať ako toto všetko ustojím. Ja nie som žiadna bábovka, ale už naozaj neviem… ako toto ustáť.. toto u mna nie je chvíľkové, nečítať správy a fórum asi nie je riešenie… od toho problémy nezmiznú.[/quote] - u nas mam lekarku,ktora ma nevezme pokial nemam tests..je očkovana a aj setrička... - takze ordinovanie na dialku či skor zavolam aky liek by mi mala napisat . Nevezme inak než na objednanie a test . Odkedy začala korona som tam nebola. - ale nevolám, mám tu nablizku magistru v lekarni. Nieje zaočkovana . Doporučila som jej Pjakina..tak obcas sleduje. Porozpravame sa.Ona mi zas povie aky ludia tam chodia , a ako stupol zaujem o lieky na riedenie krvi atd... - Vydrž. Ustojíš to. Su ludia aj neočkovaní vokol, čo si pomozu. Len sleduj. Maj doma lieky aj bylinky a vitamon C.D , ak by bol niekto chory. Alebo zohnat Ivermektin a mat ho doma - nesleduj TV, vypni ju aspon na tyzden , chod do lesa s detmi, aby sa smiali , vylietali a pozrite si rozpravky na DVD....
Upravené 13. 11. 2021 o 19:59

Lavazza


Ja mám tiež malé deti. Moja sestra má lekáreň. Vyštudovaná farmaceutka. Ak potrebujem niečo akútne, tak od nej.
Ak potrebuješ pomôžem, poprípade ti dám na ňu kontakt. Čo sa týka detí a chorôb riešime cez oleje Doterra, mms a cds. Čo sa týka nejakých úrazov, hlbších porezaní a podobne riešim cez kamaráta veterinára. Poviem ti, že na veterinárov sa ani zďaleka nehrabú nejaký obvoďáci. Hlavu hore a vydržať. Poviem ti, že minulí rok o takomto čase to
všetko pôsobilo aj na mňa dosť depresívne. Tento rok si s toho hlavu nerobím. Asi preto, lebo moja intuícia mi
hovorí, že čoskoro to bude mať koniec. Myslím toto vydieranie. Keď som mal mizernú náladu tak mi vždy pomohlo pozeranie seriálov ako Rodáci (značá paralera z dnešnou dobou). Chlapci a chlapi, Doktor z vejminku, inženýrska odysea a podobne.
Samozrejme aj knihy.


Lavazza Ja mám tiež malé deti. Moja sestra má lekáreň. Vyštudovaná farmaceutka. Ak potrebujem niečo akútne, tak od nej. Ak potrebuješ pomôžem, poprípade ti dám na ňu kontakt. Čo sa týka detí a chorôb riešime cez oleje Doterra, mms a cds. Čo sa týka nejakých úrazov, hlbších porezaní a podobne riešim cez kamaráta veterinára. Poviem ti, že na veterinárov sa ani zďaleka nehrabú nejaký obvoďáci. Hlavu hore a vydržať. Poviem ti, že minulí rok o takomto čase to všetko pôsobilo aj na mňa dosť depresívne. Tento rok si s toho hlavu nerobím. Asi preto, lebo moja intuícia mi hovorí, že čoskoro to bude mať koniec. Myslím toto vydieranie. Keď som mal mizernú náladu tak mi vždy pomohlo pozeranie seriálov ako Rodáci (značá paralera z dnešnou dobou). Chlapci a chlapi, Doktor z vejminku, inženýrska odysea a podobne. Samozrejme aj knihy.

Jelikož mi v poslední době stále více chybí jakýsi ucelenými přehled současného stavu akce covid, jejích hráčů, cílů a východisek, rozhodl jsem se něco takového sepsat sám.

Díky za tento článek, JabiPun! Pomohl mi doplnit si některé kamínky do mozaiky a ujasnit si aktuální situaci, neb poslední dobou přemýšlím o tom samém.


Stále mi však vrtá hlavou odpis covidu. Pokud by se odepisoval, tak kým a proč? V zájmu amerických státních elit to jistě není. V zájmu GP podle mě také ne. Nemýlím-li se, covid slouží jako ideologie, pod jejíž rouškou se zavádí NWO a probíhá projekt depopulace.


[quote="pid:42787, uid:678"]Jelikož mi v poslední době stále více chybí jakýsi ucelenými přehled současného stavu akce covid, jejích hráčů, cílů a východisek, rozhodl jsem se něco takového sepsat sám.[/quote] Díky za tento článek, JabiPun! Pomohl mi doplnit si některé kamínky do mozaiky a ujasnit si aktuální situaci, neb poslední dobou přemýšlím o tom samém. Stále mi však vrtá hlavou odpis covidu. Pokud by se odepisoval, tak kým a proč? V zájmu amerických státních elit to jistě není. V zájmu GP podle mě také ne. Nemýlím-li se, covid slouží jako ideologie, pod jejíž rouškou se zavádí NWO a probíhá projekt depopulace.

Tvrdím od začiatku Covidu, že hlavným cieľom bolo dosť čo najviac tvorov pod ihlu. Nie pre peniaze, tých majú, koľko chcú, veď v konečnom dôsledku sú zároveň majiteľmi tlačiarní peňazí. Na to nezabúdajme, firmy ako Pfizer nestoja osve ale patria určitým klanom, ktoré vlastnia celý kolotoč, zasahujúci globálne aj lokálne do všetkých aspektov života či jednotlivca ako aj spoločnosti.
Ale späť ku Covidu, ten tiež nie je samostatnou akciou ale len súčasťou nástrojov, ktoré samozvaná "elita" privlastnivšia si právo rozhodovať o osude ľudstva využíva na depopuláciou ako degradovaním zdravotnej starostlivosti (o to v ide aj v Covid plandémii), zhoršením ekonomických podmienok masívnou redukciou výroby, umelým vytváraním nedostatku tovarov a služieb, trvalým znižovaním životnej úrovne minimálne od poslednej krízy 2008. K tomu samozrejme využíva nástroje na všetkých prioritách riadenia, i keď vďaka výraznej technologickej prevahe Ruska na tej 6. značne obmedzene, za to oveľa intenzívnejšie na tých vyšších prioritách. Trvalým pôsobením a doslova ohlupovaním celých generácií dosiahla stav, že minimálne 50% obyvateľstva spoločenstva, ktorého sme príslušníkmi, dobrovoľne a zbabelo sa vydalo cestou sebazáhuby v mene pseudoslobody. Nesmieme si nahovárať, že ich všetkých zachránime, aj keď sú medzi nimi mnohí naši priatelia a žiaľ blízky aj vzdialení príbuzní väčšina z nich do pár rokov životom doplatí na to, že si nedali poradiť, neinformovali sa a pre svoju sociálnu idióciu sa dostali za hranu priepasti. Taký je žiaľ stav a v tomto sme naozaj, je to moje presvedčenie, bez najmenšej viny. To čo chce dosiahnuť GP sme tu viackrát rozobrali, jedným z dôkazov je takmer intaktnosť Afriky, ktorá nepredstavuje pre GP a jeho poskokov žiadneho intelektuálneho súpera a preto z tejto strany nie je ich ohrozením. Naproti tomu ľudia z našich klimatických pásiem vďaka tvrdým podmienkam celé generácie riešili a vyvíjali spôsoby a metódy efektívneho prežitia, stali sa motorom rozvoja celej ľudskej civilizácie aj keď jej rozvoj do dnešnej podoby smeroval práve GP, ale tiež v rámci istých pravidiel HNR, medzi ktorými dominuje už zmieňovaný Zákon času, čo nevyhnutne muselo doviesť pri parazitickom spôsobe riadenia jej protagonistov k nielen informačnému konfliktu s ním ovládanou populáciou.
Máme to šťastie(mnohí trpia beznádejou a malomyseľnosťou, ako ďalej), že sa nám dostala možnosť ho odstaviť správnym manévrom od konceptuálneho riadenia a zaviesť novú, naozaj ľudskú spoločnosť ČLOVEKOV. Túto šancu od dôb Atlantídy nemali celé generácie našich predkov, preto túto príležitosť sme sa narodili, pre ich pot, slzy, utrpenie a obetu ako aj budúcnosť našich detí a vnukov ju nesmieme premrhať. Ako je stále správne prízvukované, naša sila spočíva v našej jednote. Nie je preto žiadnym prekvapením, že jedným z modusov operandi týchto dní je snaha poskokov GP spoločnosť rozdeľovať a to na každej úrovni. Zneužíva pritom dlhodobé znalosti zvieracej psychiky väčšinového davu, ktorý jeho manipulačným technikám nedokáže odolávať. Bod zlomu je blízko, doslova na pohmat, preto je dôležité to nevzdávať, bojovať každý z nás na mieste kde stojí. S nami je BOH, kto je s nimi?


Tvrdím od začiatku Covidu, že hlavným cieľom bolo dosť čo najviac tvorov pod ihlu. Nie pre peniaze, tých majú, koľko chcú, veď v konečnom dôsledku sú zároveň majiteľmi tlačiarní peňazí. Na to nezabúdajme, firmy ako Pfizer nestoja osve ale patria určitým klanom, ktoré vlastnia celý kolotoč, zasahujúci globálne aj lokálne do všetkých aspektov života či jednotlivca ako aj spoločnosti. Ale späť ku Covidu, ten tiež nie je samostatnou akciou ale len súčasťou nástrojov, ktoré samozvaná "elita" privlastnivšia si právo rozhodovať o osude ľudstva využíva na depopuláciou ako degradovaním zdravotnej starostlivosti (o to v ide aj v Covid plandémii), zhoršením ekonomických podmienok masívnou redukciou výroby, umelým vytváraním nedostatku tovarov a služieb, trvalým znižovaním životnej úrovne minimálne od poslednej krízy 2008. K tomu samozrejme využíva nástroje na všetkých prioritách riadenia, i keď vďaka výraznej technologickej prevahe Ruska na tej 6. značne obmedzene, za to oveľa intenzívnejšie na tých vyšších prioritách. Trvalým pôsobením a doslova ohlupovaním celých generácií dosiahla stav, že minimálne 50% obyvateľstva spoločenstva, ktorého sme príslušníkmi, dobrovoľne a zbabelo sa vydalo cestou sebazáhuby v mene pseudoslobody. Nesmieme si nahovárať, že ich všetkých zachránime, aj keď sú medzi nimi mnohí naši priatelia a žiaľ blízky aj vzdialení príbuzní väčšina z nich do pár rokov životom doplatí na to, že si nedali poradiť, neinformovali sa a pre svoju sociálnu idióciu sa dostali za hranu priepasti. Taký je žiaľ stav a v tomto sme naozaj, je to moje presvedčenie, bez najmenšej viny. To čo chce dosiahnuť GP sme tu viackrát rozobrali, jedným z dôkazov je takmer intaktnosť Afriky, ktorá nepredstavuje pre GP a jeho poskokov žiadneho intelektuálneho súpera a preto z tejto strany nie je ich ohrozením. Naproti tomu ľudia z našich klimatických pásiem vďaka tvrdým podmienkam celé generácie riešili a vyvíjali spôsoby a metódy efektívneho prežitia, stali sa motorom rozvoja celej ľudskej civilizácie aj keď jej rozvoj do dnešnej podoby smeroval práve GP, ale tiež v rámci istých pravidiel HNR, medzi ktorými dominuje už zmieňovaný Zákon času, čo nevyhnutne muselo doviesť pri parazitickom spôsobe riadenia jej protagonistov k nielen informačnému konfliktu s ním ovládanou populáciou. Máme to šťastie(mnohí trpia beznádejou a malomyseľnosťou, ako ďalej), že sa nám dostala možnosť ho odstaviť správnym manévrom od konceptuálneho riadenia a zaviesť novú, naozaj ľudskú spoločnosť ČLOVEKOV. Túto šancu od dôb Atlantídy nemali celé generácie našich predkov, preto túto príležitosť sme sa narodili, pre ich pot, slzy, utrpenie a obetu ako aj budúcnosť našich detí a vnukov ju nesmieme premrhať. Ako je stále správne prízvukované, naša sila spočíva v našej jednote. Nie je preto žiadnym prekvapením, že jedným z modusov operandi týchto dní je snaha poskokov GP spoločnosť rozdeľovať a to na každej úrovni. Zneužíva pritom dlhodobé znalosti zvieracej psychiky väčšinového davu, ktorý jeho manipulačným technikám nedokáže odolávať. Bod zlomu je blízko, doslova na pohmat, preto je dôležité to nevzdávať, bojovať každý z nás na mieste kde stojí. S nami je BOH, kto je s nimi?
Upravené 13. 11. 2021 o 23:08

občan si neuvědomuje, že “normální svět” se už nikdy nevrátí a v současné době se bojuje o podobu “nového” světa.

Citovaná myšlienka je pre mňa podstata, ktorú musí pochopiť čo najviac "zblúdilých ovečiek".
Čo sa týka mixu cieľov agendy, štátne elity chcú znížením spotreby, počtu obyvateľstva a následne fašizmom zabrániť strate svojej moci - preto ten terajší, už fašistický tlak na očkovanie;
GP chce zachovať svoju nadradenosť v davo-elitarizme a súčasne stabilizovať biosféru - tu slúži očkovanie hlavne ako nástroj na zlomenie psychiky človeka (podradenie sa), nepotrebuje hneď smrtiaci efekt (dokonca je tu kontraproduktívny). Podriadené ovečky môže vybiť aj neskôr, a to pod akoukoľvek zámienkou.
PS: výborné zhrnutie.


[quote="pid:42787, uid:678"]občan si neuvědomuje, že “normální svět” se už nikdy nevrátí a v současné době se bojuje o podobu “nového” světa.[/quote] Citovaná myšlienka je pre mňa podstata, ktorú musí pochopiť čo najviac "zblúdilých ovečiek". Čo sa týka mixu cieľov agendy, štátne elity chcú znížením spotreby, počtu obyvateľstva a následne fašizmom zabrániť strate svojej moci - preto ten terajší, už fašistický tlak na očkovanie; GP chce zachovať svoju nadradenosť v davo-elitarizme a súčasne stabilizovať biosféru - tu slúži očkovanie hlavne ako nástroj na zlomenie psychiky človeka (podradenie sa), nepotrebuje hneď smrtiaci efekt (dokonca je tu kontraproduktívny). Podriadené ovečky môže vybiť aj neskôr, a to pod akoukoľvek zámienkou. PS: výborné zhrnutie.
Upravené 14. 11. 2021 o 01:06

Díky JabiPun za tento článek. Beru ho, jako logické pokračování mého příspěvku "Je čas o Sputniku pohovořit". Jsem rád, že někoho vyprovokoval k takovým uceleným závěrům.


Ještě to doplním o svůj pohled.
Dokud nebudou naplněny globální cíle GP, covidové divadlo neskončí. Možná nám poskytnou rok-dva přestávku, možná ne. Jestli jeden virus se přizpůsobí lidstvu a zdomácní, v arzenálu biologických laboratoří se najde jiný a výkonnější. A těch je po světu naseto habaděj. Dokonce urychleně se staví další.


V roce 2016 byla v Alma-Atě v Aikimbaevském národním výzkumném centru zvláště nebezpečných infekcí (NSCOOI) přes protesty obyvatel za asistence Spojených států vybudována referenční laboratoř a úložiště zvláště nebezpečných infekčních patogenů a slavnostně otevřena . Bývalý náměstek ministra obrany Kazachstánu Amirbek Togus vyslovil předpoklad, že biolaboratoř Alma-Ata má dvojí účel a lze v ní vyvíjet biologické zbraně.
Vedení NSCOOI, jehož součástí je Alma-Ata TsRL, se netají úzkou spoluprací s dodavatelem Pentagonu. V dubnu 2021 byla na webových stránkách centra zveřejněna tisková zpráva vyjadřující „vděk týmu CH2M Hill Constructors, Inc. za dlouhodobou spolupráci a neocenitelný přínos k rozvoji Centrální referenční laboratoře NSCOOI "a doufáme v "další plodnou spolupráci při společné práci na nových obtížných a důležitých projektech . "
https://www.fondsk.ru/news/2021/11/14/zachem-v-kazahstane-strojat-esche-odnu-biolaboratoriju-i-hranilische-dlja-opasnyh-shtammov-54896.html


Nebo čím se zabývala americká biolaboratoř v Gruzií, postavená v době prezidentování Saakašvilího?
Prohlášení ministra obrany Ruska 4.10. 2018
Soudě podle dokumentů zveřejněných bývalým ministrem státní bezpečnosti Gruzie byl lék Sovaldi americké společnosti Gilead Science (jejíž jedním z hlavních akcionářů je bývalý ministr obrany USA Donald Rumsfeld) testován na gruzínských občanech v Lugaru. Centrum. Experimenty skončily tragicky – v prosinci 2015 zemřelo 24 lidí.


Místo zastavení smrtícího výzkumu však pokračovali. Navíc proti vůli pacientů. To mělo za následek smrt dalších 49 lidí.


 • Ani během rozsáhlých epidemií v infekčních nemocnicích není takový počet úmrtí zaznamenán, - zdůraznil Igor Kirillov. - Uvedený lék byl registrován v Registru léčiv Ruska a v průběhu jeho klinické studie nebylo zaznamenáno jediné úmrtí. Téměř okamžitá smrt velkého počtu dobrovolníků naznačuje, že v Lugar Center byla pod rouškou léčby hodnocena vysoce toxická chemická nebo biologická látka s vysokou letalitou...

Mezi dokumenty, které se dostaly na veřejnost, je zajímavý patent na bezpilotní letoun pro šíření infikovaného hmyzu vzduchem. V popisu patentu je uvedeno, že s pomocí tohoto zařízení „mohou být nepřátelské jednotky zničeny nebo deaktivovány bez rizika pro americkou armádu“. Jiné patenty ukazují různé typy munice pro dodávání chemických a biologických přípravků.

 • Hrozbou pro bezpečnost Ruské federace je sběr a vývoz biologických materiálů ruských občanů do zahraničí pro blíže neurčené účely, - řekl generál Kirillov. - Věnujte pozornost korespondenci potenciálního dodavatele se zákazníkem. Upřesňuje: "...budou zvažovány vzorky z Ukrajiny?" Na to zákazník odpovídá: „Ne, všechny vzorky synoviálních tkání a nukleových kyselin musí být získány od ruských občanů žijících v oblasti Severního Kavkazu. Vzorky z Ukrajiny vláda USA nepřijme... “.

Americké firmy podle zástupce ministerstva obrany odebíraly biologický materiál i z „monoethnos“ na Dálném východě a v oblasti Uralu.


Mimochodem, když byl hlavním sanitárním lékařem Ruska, Gennadij Oniščenko jako první prohlásil, že Američané z nějakého důvodu odebírali vzorky tkání ruským občanům.
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/26890.4/3934786/


Covidové divadlo bylo jen testem lidské civilizace a splnilo jen nějaké cíle. Takže s nějvětší pravděpodobnosti nás čekají další zkoušky. Obávám se, že samotná imunita byť nejsilnější, nám v budoucnu v těchto zkouškách nebude stačit a my budeme stát před volbou buď zemřít nebo použít rychlý protijed, tedy tu vakcínu. Proto jsem začal to téma o Sputniku.
Jelikož patříme k západnímu centru řízení, nemám iluze o kvalitě těch "protijedů", které se nám budou snažit nacpat.


Z tohoto důvodu navrhuji, abychom začali tlačit na stát, aby ručil za vakcíny, které zajišťuje pro svoje obyvatelstvo se vším všudy, když nutí lidí k vakcinaci. Aby nesl zodpovědnost za případné vedlejší účinky vakcín a případnou smrt po vakcinací. Finanční zodpovědnost pro stát a osobní pro politiky, kteří na výběru vakcín se podílejí. Stát bude muset začít tlačit na výrobce a na větší bezpečí vakcín. Nevím, snad jste si všimli, že kvůli stížnostem občanů se brzo na trhu objeví klasická vakcína proti covidu.
Jednou z forem tlaku může být tlak na lékaře, aby ručili za vakcíny, které doporučují písemně. Žádný písemný souhlas pacienta, který tomu nerozumí, ale doporučení od lékaře. Oni to samozřejmě nebudou chtít dělat, tak se na ně obrácet písemně a pak jejích odpovědí nebo svoje dopisy bez jejích odpovědí s žádostmi o vysvětlení posílat úřadům. Chápu, že pro lékaře je to nepříjemné, ale nedá se svítit. Také při každém odmítnutí o ošetření z důvodu neočkování, psát stížnosti pro porušení lidských práv a diskriminaci. A tak dále.


Pak si musíme uvědomit, proč to všechno začalo - kvůli stavu planety. A začít něco v tom smyslu dělat. Zlepšení životního prostředí a uvědomělé chování každého k přírodě je cestou ven. Vždyť GP také nerozjel to covidové šílenství hned. Byli jsme přesvědčováni ke změně chování různými způsoby. Jenže lidé byly jakoby hluší. Já nevidím od politiků, že by šířili osvětu v tom smyslu, že covid a životní prostředí nějak souvisí. Takže budeme muset začít s tím my odzdola a od sebe.


Díky JabiPun za tento článek. Beru ho, jako logické pokračování mého příspěvku "Je čas o Sputniku pohovořit". Jsem rád, že někoho vyprovokoval k takovým uceleným závěrům. Ještě to doplním o svůj pohled. Dokud nebudou naplněny globální cíle GP, covidové divadlo neskončí. Možná nám poskytnou rok-dva přestávku, možná ne. Jestli jeden virus se přizpůsobí lidstvu a zdomácní, v arzenálu biologických laboratoří se najde jiný a výkonnější. A těch je po světu naseto habaděj. Dokonce urychleně se staví další. V roce 2016 byla v Alma-Atě v Aikimbaevském národním výzkumném centru zvláště nebezpečných infekcí (NSCOOI) přes protesty obyvatel za asistence Spojených států vybudována referenční laboratoř a úložiště zvláště nebezpečných infekčních patogenů a slavnostně otevřena . Bývalý náměstek ministra obrany Kazachstánu Amirbek Togus vyslovil předpoklad, že biolaboratoř Alma-Ata má dvojí účel a lze v ní vyvíjet biologické zbraně. Vedení NSCOOI, jehož součástí je Alma-Ata TsRL, se netají úzkou spoluprací s dodavatelem Pentagonu. V dubnu 2021 byla na webových stránkách centra zveřejněna tisková zpráva vyjadřující „vděk týmu CH2M Hill Constructors, Inc. za dlouhodobou spolupráci a neocenitelný přínos k rozvoji Centrální referenční laboratoře NSCOOI "a doufáme v "další plodnou spolupráci při společné práci na nových obtížných a důležitých projektech . " https://www.fondsk.ru/news/2021/11/14/zachem-v-kazahstane-strojat-esche-odnu-biolaboratoriju-i-hranilische-dlja-opasnyh-shtammov-54896.html Nebo čím se zabývala americká biolaboratoř v Gruzií, postavená v době prezidentování Saakašvilího? Prohlášení ministra obrany Ruska 4.10. 2018 Soudě podle dokumentů zveřejněných bývalým ministrem státní bezpečnosti Gruzie byl lék Sovaldi americké společnosti Gilead Science (jejíž jedním z hlavních akcionářů je bývalý ministr obrany USA Donald Rumsfeld) testován na gruzínských občanech v Lugaru. Centrum. Experimenty skončily tragicky – v prosinci 2015 zemřelo 24 lidí. Místo zastavení smrtícího výzkumu však pokračovali. Navíc proti vůli pacientů. To mělo za následek smrt dalších 49 lidí. - Ani během rozsáhlých epidemií v infekčních nemocnicích není takový počet úmrtí zaznamenán, - zdůraznil Igor Kirillov. - Uvedený lék byl registrován v Registru léčiv Ruska a v průběhu jeho klinické studie nebylo zaznamenáno jediné úmrtí. Téměř okamžitá smrt velkého počtu dobrovolníků naznačuje, že v Lugar Center byla pod rouškou léčby hodnocena vysoce toxická chemická nebo biologická látka s vysokou letalitou... Mezi dokumenty, které se dostaly na veřejnost, je zajímavý patent na bezpilotní letoun pro šíření infikovaného hmyzu vzduchem. V popisu patentu je uvedeno, že s pomocí tohoto zařízení „mohou být nepřátelské jednotky zničeny nebo deaktivovány bez rizika pro americkou armádu“. Jiné patenty ukazují různé typy munice pro dodávání chemických a biologických přípravků. - Hrozbou pro bezpečnost Ruské federace je sběr a vývoz biologických materiálů ruských občanů do zahraničí pro blíže neurčené účely, - řekl generál Kirillov. - Věnujte pozornost korespondenci potenciálního dodavatele se zákazníkem. Upřesňuje: "...budou zvažovány vzorky z Ukrajiny?" Na to zákazník odpovídá: „Ne, všechny vzorky synoviálních tkání a nukleových kyselin musí být získány od ruských občanů žijících v oblasti Severního Kavkazu. Vzorky z Ukrajiny vláda USA nepřijme... “. Americké firmy podle zástupce ministerstva obrany odebíraly biologický materiál i z „monoethnos“ na Dálném východě a v oblasti Uralu. Mimochodem, když byl hlavním sanitárním lékařem Ruska, Gennadij Oniščenko jako první prohlásil, že Američané z nějakého důvodu odebírali vzorky tkání ruským občanům. Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/26890.4/3934786/ Covidové divadlo bylo jen testem lidské civilizace a splnilo jen nějaké cíle. Takže s nějvětší pravděpodobnosti nás čekají další zkoušky. Obávám se, že samotná imunita byť nejsilnější, nám v budoucnu v těchto zkouškách nebude stačit a my budeme stát před volbou buď zemřít nebo použít rychlý protijed, tedy tu vakcínu. Proto jsem začal to téma o Sputniku. Jelikož patříme k západnímu centru řízení, nemám iluze o kvalitě těch "protijedů", které se nám budou snažit nacpat. Z tohoto důvodu navrhuji, abychom začali tlačit na stát, aby ručil za vakcíny, které zajišťuje pro svoje obyvatelstvo se vším všudy, když nutí lidí k vakcinaci. Aby nesl zodpovědnost za případné vedlejší účinky vakcín a případnou smrt po vakcinací. Finanční zodpovědnost pro stát a osobní pro politiky, kteří na výběru vakcín se podílejí. Stát bude muset začít tlačit na výrobce a na větší bezpečí vakcín. Nevím, snad jste si všimli, že kvůli stížnostem občanů se brzo na trhu objeví klasická vakcína proti covidu. Jednou z forem tlaku může být tlak na lékaře, aby ručili za vakcíny, které doporučují písemně. Žádný písemný souhlas pacienta, který tomu nerozumí, ale doporučení od lékaře. Oni to samozřejmě nebudou chtít dělat, tak se na ně obrácet písemně a pak jejích odpovědí nebo svoje dopisy bez jejích odpovědí s žádostmi o vysvětlení posílat úřadům. Chápu, že pro lékaře je to nepříjemné, ale nedá se svítit. Také při každém odmítnutí o ošetření z důvodu neočkování, psát stížnosti pro porušení lidských práv a diskriminaci. A tak dále. Pak si musíme uvědomit, proč to všechno začalo - kvůli stavu planety. A začít něco v tom smyslu dělat. Zlepšení životního prostředí a uvědomělé chování každého k přírodě je cestou ven. Vždyť GP také nerozjel to covidové šílenství hned. Byli jsme přesvědčováni ke změně chování různými způsoby. Jenže lidé byly jakoby hluší. Já nevidím od politiků, že by šířili osvětu v tom smyslu, že covid a životní prostředí nějak souvisí. Takže budeme muset začít s tím my odzdola a od sebe.

Ak potrebuješ pomôžu, poprípade ti dám na ňu kontakt. Čo sa týka detí a chorôb riešime cez oleje Doterra, mms a cds


Ďakujem Vám za povzbudivé slova @Peter nie troll, @dasa, @jardob. ja tiež používam Doterra, študujem homeopatiu… Naša pediatrička sa zatiaľ správala ok, tak dúfam že to ostane a sama povedala, že deťom do 18 treba dať pokoj.

Svoju lekárku som od korony nevidela, ja som nebola cely čas chorá, ale mám jeden chronicky problem, kt z casu na čas má trápi.


TV vôbec nesledujem, len tuto fórum a IV. Ja som práve minuly rok zvládali s prehľadom. Teraz je to horšie….


[quote="pid:42849, uid:124"]Ak potrebuješ pomôžu, poprípade ti dám na ňu kontakt. Čo sa týka detí a chorôb riešime cez oleje Doterra, mms a cds[/quote] Ďakujem Vám za povzbudivé slova @Peter nie troll, @dasa, @jardob. ja tiež používam Doterra, študujem homeopatiu… Naša pediatrička sa zatiaľ správala ok, tak dúfam že to ostane a sama povedala, že deťom do 18 treba dať pokoj. Svoju lekárku som od korony nevidela, ja som nebola cely čas chorá, ale mám jeden chronicky problem, kt z casu na čas má trápi. TV vôbec nesledujem, len tuto fórum a IV. Ja som práve minuly rok zvládali s prehľadom. Teraz je to horšie….

Z tohoto pohledu si troufám tvrdit, že redukce obyvatelstva planety je v mezích božího dopuštění.


Tu ide o to aký počet ľudí je potrebný aby sme my ako ľudstvo vykonali to prečo sme boli na Zem umiestnený.


[quote="pid:42787, uid:678"]Z tohoto pohledu si troufám tvrdit, že redukce obyvatelstva planety je v mezích božího dopuštění.[/quote] Tu ide o to aký počet ľudí je potrebný aby sme my ako ľudstvo vykonali to prečo sme boli na Zem umiestnený.
Upravené 14. 11. 2021 o 07:27

A súhlasím s tím že ide o potlačenie svabodnej vôle.


Úmrtia na očkovania a ich dlhodobé účinky sú len vedľajšie ciele (aj keď určite nie nepodstatné). A veľa informácií ktoré sa dozvedáme o účinkoch vakcín (skutočná neúčinnosť, tromby, naozaj "konšpiračné" nanostroje(možno len zo zvláštnych šarží),....) je len posilňovanie straty vôle keď sa ľudia poddajú.


príklady informácií ktoré nám priamo dávajú výrobcovia vakcín aby sme im neverili: myslím že riaditeľ Pfaizru sa nedal zaočkovať, podpísali zmluvy ktoré sú začiernené,
Nepriamo cez bývalých spolupracovníkov, uniknuté zmluvy,
Nepriamo organizovane cez CIA a aj skutočnou samoorganizáciou nielen na základe priamych informácií.


A súhlasím s tím že ide o potlačenie svabodnej vôle. Úmrtia na očkovania a ich dlhodobé účinky sú len vedľajšie ciele (aj keď určite nie nepodstatné). A veľa informácií ktoré sa dozvedáme o účinkoch vakcín (skutočná neúčinnosť, tromby, naozaj "konšpiračné" nanostroje(možno len zo zvláštnych šarží),....) je len posilňovanie straty vôle keď sa ľudia poddajú. príklady informácií ktoré nám priamo dávajú výrobcovia vakcín aby sme im neverili: myslím že riaditeľ Pfaizru sa nedal zaočkovať, podpísali zmluvy ktoré sú začiernené, Nepriamo cez bývalých spolupracovníkov, uniknuté zmluvy, Nepriamo organizovane cez CIA a aj skutočnou samoorganizáciou nielen na základe priamych informácií.

Z tohoto pohledu si troufám tvrdit, že redukce obyvatelstva planety je v mezích božího dopuštění.


To ale nevylucuje funkcnost satanovych planov. Pohybovat sa v Bozom dopusteni vyzaduje kluckovanie...


Cim je vacsi tlak dobrych sil (Bozi zamer), tym tazsie to ma satan so svojimi planmi v Bozom dopusteni.


[quote="pid:42787, uid:678"]Z tohoto pohledu si troufám tvrdit, že redukce obyvatelstva planety je v mezích božího dopuštění.[/quote] To ale nevylucuje funkcnost satanovych planov. Pohybovat sa v Bozom dopusteni vyzaduje kluckovanie... Cim je vacsi tlak dobrych sil (Bozi zamer), tym tazsie to ma satan so svojimi planmi v Bozom dopusteni.

Obávám se, že samotná imunita byť nejsilnější, nám v budoucnu v těchto zkouškách nebude stačit a my budeme stát před volbou buď zemřít nebo použít rychlý protijed, tedy tu vakcínu


Súhlas. To môže byť ďalšia etapa. Tí ktorí sa zatvrdia možno nebudú chcieť si dať skutočný protijed napríklad proti marburgu.


[quote="pid:42868, uid:158"]Obávám se, že samotná imunita byť nejsilnější, nám v budoucnu v těchto zkouškách nebude stačit a my budeme stát před volbou buď zemřít nebo použít rychlý protijed, tedy tu vakcínu[/quote] Súhlas. To môže byť ďalšia etapa. Tí ktorí sa zatvrdia možno nebudú chcieť si dať skutočný protijed napríklad proti marburgu.

A súhlasím s tím že ide o potlačenie svabodnej vôle.


Úmrtia na očkovania a ich dlhodobé účinky sú len vedľajšie ciele (aj keď určite nie nepodstatné).


To, ze zapadna medecina je nastavena na udrziavanie odberatelov svojich produktov je jasne, ale potlacit slobodnu volu a pripojit ju na satanisticky egregor, to je dolezitym cielom. Ono vakcinacia je ako woodoo (pichanie do babiky...). Proste popri chemickym zaletitostiam je v kurze egregorialna magia a tym je dolezity sposob "podavania zachrany".


[quote="pid:42876, uid:202"]A súhlasím s tím že ide o potlačenie svabodnej vôle. Úmrtia na očkovania a ich dlhodobé účinky sú len vedľajšie ciele (aj keď určite nie nepodstatné).[/quote] To, ze zapadna medecina je nastavena na udrziavanie odberatelov svojich produktov je jasne, ale potlacit slobodnu volu a pripojit ju na satanisticky egregor, to je dolezitym cielom. Ono vakcinacia je ako woodoo (pichanie do babiky...). Proste popri chemickym zaletitostiam je v kurze egregorialna magia a tym je dolezity sposob "podavania zachrany".

Alebo zohnat Ivermektin

Ahoj, chtěl bych se zeptat, kde se dá ten Ivermektin sehnat?


[quote="pid:42834, uid:78"]Alebo zohnat Ivermektin[/quote] Ahoj, chtěl bych se zeptat, kde se dá ten Ivermektin sehnat?

Ja som zohnala na telegram v skupine IvermektinSK a viem ze posiela dobierkou aj do Čiech, treba sa g skupine opýtať. Mne dodal do dvoch dní , sa mi zdá 1 blister 5 eur+ dobierka


Ja som zohnala na telegram v skupine IvermektinSK a viem ze posiela dobierkou aj do Čiech, treba sa g skupine opýtať. Mne dodal do dvoch dní , sa mi zdá 1 blister 5 eur+ dobierka

Začít musí každý u sebe.


Tady přidám svoji tezi, že Bůh ochrání každého, kdo se vědomě bude snažit o co nejvíce "skutečného" dobra, nezávisle od jeho současného potenciálu (pozor součástí snahy je ten potenciál rozvíjet - lenost učit se nové a nebo nepřehodnocovat podle praxe průběžně sva hodnocení - to není vítáno). Pokud je tam upřimná snaha mám za to, že podpora přijde a HNR ochrání před nejvážnějšími následky neúmyslných chyb.


Každý musí začít u sebe?
Možná to není tak šikovné jak to vypadá, protože my naopak od já-centrismu potřebujeme směřovat k boha-centrismu, ne že se každý zachrání sám, ale že se zachráníme společně při vzájemné spolupráci. Bude nám více záležet na celku (rodině, národu, zemi) a obětovat se pro celek bude pro nás mnohem příjemnější volba než ho zradit a přežít - tím nemyslím doví jaké "hrdinství", je potřeba přežít (aby jsme mohli pomáhat ostatním a sami při tom růst), ale za určité situace to může být klíčové rozhodnutí. Toho rozhodnutí jde udělat snadno, pokud máme mezi sebou dobré vztahy, kdy se vzájemně ctíme a uznáváme, když se hašteříme už to tak snadné není.


Poznámka:
Vnímám i kladnou část rčení "Každý musí začít u sebe", tak to doplním o další kontext:


Každý může začít u sebe a druhý konec musí být království boží na zemi !


může - zdůrazňuji svobodu volby Bůh versus Satan (morálně nebo nemorálně)
musí - k tomu to nevyhnutelně směřuje (není jisté jestli tu misi dokončí homo-sapiens nebo jiný druh)


[quote="pid:42787, uid:678"]Začít musí každý u sebe.[/quote] Tady přidám svoji tezi, že Bůh ochrání každého, kdo se vědomě bude snažit o co nejvíce "skutečného" dobra, nezávisle od jeho současného potenciálu (pozor součástí snahy je ten potenciál rozvíjet - lenost učit se nové a nebo nepřehodnocovat podle praxe průběžně sva hodnocení - to není vítáno). Pokud je tam upřimná snaha mám za to, že podpora přijde a HNR ochrání před nejvážnějšími následky neúmyslných chyb. Každý musí začít u sebe? Možná to není tak šikovné jak to vypadá, protože my naopak od já-centrismu potřebujeme směřovat k boha-centrismu, ne že se každý zachrání sám, ale že se zachráníme společně při vzájemné spolupráci. Bude nám více záležet na celku (rodině, národu, zemi) a obětovat se pro celek bude pro nás mnohem příjemnější volba než ho zradit a přežít - tím nemyslím doví jaké "hrdinství", je potřeba přežít (aby jsme mohli pomáhat ostatním a sami při tom růst), ale za určité situace to může být klíčové rozhodnutí. Toho rozhodnutí jde udělat snadno, pokud máme mezi sebou dobré vztahy, kdy se vzájemně ctíme a uznáváme, když se hašteříme už to tak snadné není. Poznámka: Vnímám i kladnou část rčení "Každý musí začít u sebe", tak to doplním o další kontext: Každý může začít u sebe a druhý konec musí být království boží na zemi ! může - zdůrazňuji svobodu volby Bůh versus Satan (morálně nebo nemorálně) musí - k tomu to nevyhnutelně směřuje (není jisté jestli tu misi dokončí homo-sapiens nebo jiný druh)
Upravené 14. 11. 2021 o 09:29

Děkuji všem za podnětné komentáře a vhledy. Toto je jenom prvotní nástřel a už teď vím, že tomu chci dát formu, která bude jednak ucelenější a za druhé pochopitelná i naprosté ne-KOBáky. Myslím si, že nějaké stručně a jasné sesumírování "Kdo, co, proč, jak a KAM" tu dlouho chybělo a nastala doba, aby něco takového vzniklo. I mnozí z nás tady na fóru v tom plavou a zoufalství narůstá úměrně tlaku vlády a elit. Nastal čas vzít si slovo.


@Taurus Ty máš snad věšteckou kouli. Ano, tvůj příspěvek byl pro mne tím finálním popudem sepsat tento text

@Atom Já to nemyslel egocentrickém (egocentricmus chápu jako podmnožinu já-centrismu) smyslu. Každý musí CHTÍT sám. Kdo nechce, nemá smysl mu pomáhat. Mnozí z nás mají ozkoušeno, že to ve výsledku má negativní důsledky pro oba. Prvotní je rozhodnutí, pak můžeme mluvit o spolupráci. Bez Boha a víry, že naplňuji cestu, kterou mi předurčil, by nic z toho, co dělám, nemělo smysl.

Děkuji všem za podnětné komentáře a vhledy. Toto je jenom prvotní nástřel a už teď vím, že tomu chci dát formu, která bude jednak ucelenější a za druhé pochopitelná i naprosté ne-KOBáky. Myslím si, že nějaké stručně a jasné sesumírování "Kdo, co, proč, jak a KAM" tu dlouho chybělo a nastala doba, aby něco takového vzniklo. I mnozí z nás tady na fóru v tom plavou a zoufalství narůstá úměrně tlaku vlády a elit. Nastal čas vzít si slovo. @Taurus Ty máš snad věšteckou kouli. Ano, tvůj příspěvek byl pro mne tím finálním popudem sepsat tento text @Atom Já to nemyslel egocentrickém (egocentricmus chápu jako podmnožinu já-centrismu) smyslu. Každý musí CHTÍT sám. Kdo nechce, nemá smysl mu pomáhat. Mnozí z nás mají ozkoušeno, že to ve výsledku má negativní důsledky pro oba. Prvotní je rozhodnutí, pak můžeme mluvit o spolupráci. Bez Boha a víry, že naplňuji cestu, kterou mi předurčil, by nic z toho, co dělám, nemělo smysl.

Boha a víry, že naplňuji cestu, kterou mi předurčil, by nic z toho, co dělám, nemělo smysl.


Ano, tak jsem tvůj příspěvek četl. Snažím se jednat neosobně v tom smyslu, tvořit vhodné informační pole. Tedy snažím se naladit jak to bude vnímat statisticky společnost (náhodný čtenář). Spíše to je to z mé strany upřesnění a doplnění, protože ten výrok "začít musí každý u sebe" jak jsem již psal trošku asociuje já-centrismus. I s tím, že to nemusím pokaždé trefit, že je to tak obecně vnímáno, pak je to pro mně zpětná vazba.


A je tam ještě jedna vrstva, že nelze vše hodit na jedince vyřeš si to sám. Nejvíce se mi libí:


Bojuj tam, kde stojíš!
S tím, že jsou situace, kdy je vidět, že je toho na tom místě fronty na obránce moc, pak jsem připraven a přiskočím na pomoc. A bylo by božsky šikovné, kdyby jsme si vypěstovali důvěru, že i nám někdo přijde pomoc, když nám bude úzko. Že například soused pomůže sousedovi v těžkých časech... Ne se spoléhat, že si udělám zásoby a nakoupím zbraně (to je dle mě trubka od GP), ale důvěřovat, že si vzájemně pomůžeme a zvládneme případnou krizi (osobně nemám motivaci hrát nějakou hru na přežití, jakou nám v katastrofických filmech programuje GP).


Potřebujeme se otevřít vzájemné spolupráci bez podmínek (slávy, peněz ...). Dle mě je první krok "pojďme spolupracovat". Infopole našeho zotročení je postaveno na tom, že spolehni se "sám na sebe", "nikdo ti nepomůže", "nehrabej si co nejvíc", "přechytrači ostatní", "prosazuj svoji vůli" což je především ve filmové kultuře tlačeno natolik, že to až leze ušima. Správná kultura my mohla být postavena na důvěře a lásce k občině, v které se bude jedinec cítit natolik správně zapojený, že bude vnímat veliký vděk, za to že může žít tak naplněný život. Jedinec pak nebude mít problém za ni bojovat ze všech sil.


V menších kolektivech občas funguje tohle:
Když kolektiv vidí, že se někdo snaží, tak ho chrání a ledacos vykryje. Ale když si hraje na "machra" tak ho při první nesnázi v tom ostatní vykoupají.


Abych více spojil s tématem:
Východisku vidím v tom pomalu postupně opouštět "nevraživou soutěživost" a poměřovat svoje síly při radostné a vzájemně výhodné spolupráci.


[quote="pid:42901, uid:678"]Boha a víry, že naplňuji cestu, kterou mi předurčil, by nic z toho, co dělám, nemělo smysl.[/quote] Ano, tak jsem tvůj příspěvek četl. Snažím se jednat neosobně v tom smyslu, tvořit vhodné informační pole. Tedy snažím se naladit jak to bude vnímat statisticky společnost (náhodný čtenář). Spíše to je to z mé strany upřesnění a doplnění, protože ten výrok "začít musí každý u sebe" jak jsem již psal trošku asociuje já-centrismus. I s tím, že to nemusím pokaždé trefit, že je to tak obecně vnímáno, pak je to pro mně zpětná vazba. A je tam ještě jedna vrstva, že nelze vše hodit na jedince vyřeš si to sám. Nejvíce se mi libí: Bojuj tam, kde stojíš! S tím, že jsou situace, kdy je vidět, že je toho na tom místě fronty na obránce moc, pak jsem připraven a přiskočím na pomoc. A bylo by božsky šikovné, kdyby jsme si vypěstovali důvěru, že i nám někdo přijde pomoc, když nám bude úzko. Že například soused pomůže sousedovi v těžkých časech... Ne se spoléhat, že si udělám zásoby a nakoupím zbraně (to je dle mě trubka od GP), ale důvěřovat, že si vzájemně pomůžeme a zvládneme případnou krizi (osobně nemám motivaci hrát nějakou hru na přežití, jakou nám v katastrofických filmech programuje GP). Potřebujeme se otevřít vzájemné spolupráci bez podmínek (slávy, peněz ...). Dle mě je první krok "pojďme spolupracovat". Infopole našeho zotročení je postaveno na tom, že spolehni se "sám na sebe", "nikdo ti nepomůže", "nehrabej si co nejvíc", "přechytrači ostatní", "prosazuj svoji vůli" což je především ve filmové kultuře tlačeno natolik, že to až leze ušima. Správná kultura my mohla být postavena na důvěře a lásce k občině, v které se bude jedinec cítit natolik správně zapojený, že bude vnímat veliký vděk, za to že může žít tak naplněný život. Jedinec pak nebude mít problém za ni bojovat ze všech sil. V menších kolektivech občas funguje tohle: Když kolektiv vidí, že se někdo snaží, tak ho chrání a ledacos vykryje. Ale když si hraje na "machra" tak ho při první nesnázi v tom ostatní vykoupají. Abych více spojil s tématem: Východisku vidím v tom pomalu postupně opouštět "nevraživou soutěživost" a poměřovat svoje síly při radostné a vzájemně výhodné spolupráci.
Upravené 14. 11. 2021 o 13:36

Dovolil jsem si spáchat ještě jeden text, tentokrát určený pro lidi zcela nepolíbené KSB, mezi které bych ho chtěl masivně šířit. Opět ho tedy hážu do placu a důrazně žádám o Vaše námitky, kritiku, doplnění. Je na čase začít aktivovat masy obyvatelstva.


P.S. Jedná se pracovní podobu textu, do "plného" zvěřejnění se může ještě změnit. Děkuji.

Kdy skončí COVID?

Aneb neházejme flintu do žita


Na začátku roku 2020 zasáhla svět pandemie doposud nevídaných rozměrů. Děsivá a nebezpečná nemoc během několika měsíců roztáhla svá chapadla přes celou planetu a doposud ji terorizuje. Pod záminkou boje proti této nemoci zavedly téměř všechny světové vlády represivní režimy a strašák povinné vakcinace jakožto jediného východiska ze současné situace se zdá být nevyhnutelný tím víc, čím stoupá nátlak a teror. Občan propadá zoufalství a bezmoci. Tak nás nakonec dostanou. Vše bylo předem naplánované. Odpor je marný. Mikročipy! Grafen! Morgelony! Smrt, smrt, smrt!


Je tomu skutečně tak? Pojďme si formou rozhovoru představit strůjce covidové agendy, jejich plány, možná východiska a především možnosti, jak může každý z nás přispět k tomu, aby se nenaplnily jejich zvrácené a nelidské cíle. Hlavu vzhůru!


První otázka: Kde se vzal ten covid?


Kdo si v roce 2020 dovolil vyslovit myšlenku, že covid vznikl uměle, byl tvrdě cenzurován. Dnes, ve světle nových faktů, už víme, že covid s největší pravděpodobností unikl z laboratoře v čínském Wuhanu. Nebo byl covid vypuštěn úmyslně? Na tuto otázku si neodpovíme přímo, místo toho se zeptáme, PROČ vlastně ten covid vznikl.


Začneme zeširoka:


Na počátku 21. století se lidstvo ocitlo v téměř bezvýchodné situaci. Nejen, že plundrování planety a přirodních zdrojů dosáhlo obřích rozměrů, ale v tuto chvíli se zdá být nezastavitelné a navíc umocňované drtivou silou změny klimatu a obří populační explozí. Nepřijde-li radikální obrat, bude planeta zcela zničena, případně planeta zničí člověka a my zanikneme jako dinosauři.
Jaké jsou tedy možnosti, jak toto zastavit? Jako první se nabízí válka. Ta přece vždycky zabrala. Konec druhé světové války nám ukázal ničivý potenciál jaderných zbraní. V současné době hned několik zemí disponuje tisíckovami těchto zbraní s potenciálem zničit planetu. Kdyby mezi těmito mocnostmi nastala válka, s velikou pravděpobností budou jaderné zbraně použity a život zanikne.


Je tedy nutné použít jinou zbraň. Co třeba nemoc? To už zní lépe. Historický exkurz do období morových ran nám ukáže, jak moc nemoci dokáží redukovat obyvatelstvo a jeho spotřebu. A takto vznikl covid: Jako nástroj objektivní potřeby zastavit ničení planety.


To je zajímavá myšlenka. Zastavit ničení planety je přece dobrá věc, kdežto ten covid se mi nezdá být dobrý! Proč to tak je a kdo ho teda stvořil? Rothschildové? Ilumináti? Mimozemšťani?


Představte si, že planeta má svého vládce. Tento vládce je ve skutečnosti parazit, který po tisíce let vysává a manipuluje lidstvo, aby ho dovedl ke svému cíli: totální a nezvratné nadvládě. Pro tohoto parazita je nesmírně důležité zůstat skrytý za oponou, kde tahá za nitky a řídí nás. Rothschildové a jiné mocné rody a spolky jsou však velice konkrétní a známé osoby, takže oni tím tajemným vládcem nejsou, pouze patří mezi nejvyšší vrstvu vykonavatelů jeho vůle. Tím někým je takzvaný Globální Prediktor, zkráceně GP.


Ale já chci vědět, kdo to je a kde je, abychom ho našli a zničili!


Tato otázka je druhotná. V první řadě je nutné odhalit, jak nám vládne a jaké má cíle. Jak již bylo naznačeno výše, GP chce dostat lidstvo pod svoji totální nadvládu a zároveň zůstat neodhalen. GP řídí bezstrukturně a na principu prediktor-korektor. GP nikomu nedává konkrétní rozkazy, nýbrž vytváří vhodné podmínky a tahá za nitky, aby někdo jiný nevědomě naplňoval jeho cíle.
GP si moc dobře uvědomuje nebezpečí likvidace planety, protože to by znamenalo I jeho konec. Proto zvolil následující cestu: Omezení spotřeby skrz radikální redukci počtu obyvatel. GP vůbec nemá zájem na tom, aby si lidstvo samo uvědomilo svůj destruktivní vliv na planetu, aby se lidé sami zamysleli a zvolili si jinou cestu. GP potřebuje udržet lidstvo v nevědomosti, protože jedině tak si zachová svoji moc a vliv.
Proto fyzická likvidace GP není na pořadu dne. Nejprve musíme být sami schopni řídit planetu lépe než on, jinak slepě půjdeme po již vytyčené cestě. Jakmile bude naše řízení světa silnější než jeho, ztratí parazit svého hostitele a chcípne sám.

Abychom lépe pochopili principy řízení GP, musí si čtenář osvojit výše zmíněné pojmy bezstrukturní řízení a prediktor-korektor. Tyto pojmy jsou vysvětleny v materiálech tzv. Koncepce Společné Bezpečnosti a Dostatečně Všeobecné Teorie Řízení. Odtud pochází I pojem Globální Prediktor a celý náš fiktivní rozhovor je veden podle tezí KSB a DVTŘ, avšak je koncipován tak, aby přinesl nutný základ k seznámení s těmito materiály. Toto je tím pádem důrazný apel, abyste se vrhli do vlastního studia. Pro začátek můžete navštívit web kob-forum.eu, kde najdete více informací.


Chápu, GP sám nevypustil koronavirus, ale tím taháním za nitky k tomu nasměroval někoho jiného, je to tak? Kdo tedy zmáčknul ten červený čudlík?


Správně, GP koronavirus nevypustil sám osobně, pouze tuto myšlenku “hodil do placu”. Ujaly se ji takzvané státní elity USA a na ně napojené klany. Zde však pro GP nastal kámen úrazu. Státní elity po mnoho let sloužily jako hlavní nástroj GP, nicméně vymkly se zpod kontroly a začaly řídit po svém. Jak se jim to povedlo? Když padl Sovětský svaz a s ním I celý Východní blok, předstatovala tato oblast pro státní elity možnost nesmírného zbohatnutí a získání zdrojů, vlivu a moci. To GP nikdy nechtěl a jelikož pracuje s výhledem desítek let a bezstrukturní řízení má dlouhou reakční dobu, je z principu pomalejší než přímé strukturní řízení, nedokázal této situaci zabránit. Zkrátka státní elity se utrhly ze řetězu. K tomu se I další vývoj v post-sovětském Rusku odklonil od plánů GP, o tom však později.
Státní elity, zaskočené volební porážkou v USA v roce 2016, zmobilizovaly všechny své síly, aby se debakl neopakoval v roce 2020. Koronavirus byl tedy mimo jiné vypuštěn jako zbraň k porážce Donalda Trumpa. Cíl byl splněn. Jenomže vidíme, že to asi nebylo vše. Koronavirus taktéž slouží jako nástroj k uplatňování jejich vlivu, především pak skrze masovou vakcinaci a kontrolu světových vlád. Státní elity a jejich 5. kolona v téměř všech zemích světa si ve své arogantní nadutosti neuvědomují, že jejich parazitování a vykořisťování planety je přesně to, co pro celou civilizaci znamená hrozbu jejího naprostého zániku.


GP ví toto moc dobře, navíc on se cítí být tím, kdo má monopol na světovládu a státní elity je potřeba zkrotit. V rámci svých řídícím možností to dělá tak, že celý proces natahuje. Státní elita na to reaguje stále se sílícím nátlakem na obyvatelstvo, vakcinačním apatheidem a celkovou fašizací společností. K smrti vyděšený občan si neuvědomuje, že v tom je právě slabost elit. Čím více sklouzávají k násilí a fašismu, tím více si nad sebou podepisují ortel. Stačí se podívat do nedávné historie. Samotnou elitu nic takového ani nenapadne, vždyť oni vládnou světu a můžou si dělat cokoli!
GP dostal státní elitu tam, kde ji chce mít. Pozornějšího čtenáře možná už napadlo, že GP musí brzdit vlastní agendu. Správně! Dalším natahováním procesů je státní elita nucena vykládat karty na stůl, odhalovat podstatu covid šílenství a otevírat cestu ke své likvidaci. Samotná vakcinační agenda však GP nevadí. Vždyť on sám chce radikálně zredukovat lidstvo! Jen ať nás ti malí fašounci opíchají co nejvíc!


Tím se dostáváme I k tolik diskutované otázce vakcinace. K čemu vlastně slouží? Nejprve se podívejme, jak ona masová vakcinace probíhá. Jsou lidé motivováni k očkování? Ne, jsou nuceni. A to je právě důležitý aspekt očkování proti covidu. Není důležité pouze naočkovat, je potřebné DONUTIT k očkování. Zlomit vůli lidí, proměnit je v poslušné stádo, které bude snadno ovladatelné a nebude se vzpírat. To se hodí GP I státním elitám.


“Občane, naočkuj se, jinak ti vše zakážeme! Občane, naočkuj se a vrátí se normální svět!” křičí každodenně mainstreamová média ze všech stran. A vyděšený občan se podřizuje, navíc vábnička koncem buzerací zní tak sladce. Jenomže nic z toho nepřichází. Naopak, čím víc se občan podřizuje, tím silnější je státní teror. Zlomil se, uposlechl rozkaz a… NIC! Místo toho se musí skrz vakcinační pasy neustále prokazovat, že není “škodná” a každých pár měsíců se přeočkovávat! Co na tom, že vakcína staré neochrání a mladým spíše uškodí. Občan se vzdal své možnosti volby, rozhodování nad svým osudem skrz vakcinaci delegoval na někoho jiného a podle toho je s ním zacházeno.
Kdo za to může? Neočkovaní! Má smysl vůbec připomínat paralelu s jinými fašistickými režimy?


Je nutné si uvědomit, že vakcína je jeden z nástrojů, kterými je dav ovládán. Zatímco se všichni donekonečna hašteří nad jejími vedlejšími účinky (které rozhodně nejsou zanedbatelné a dlouhodobé zatím ani známé), je opomíjen její výrazný psychologický efekt. Stříkačka s vakcínou je jako ta krysařova flétna, za kterou se krysy tak slepě vrhaly z útesu. Pro někoho se budíčkem stala vlastní zkušenost s ničivými vedlejšími účinky vakcíny. Na internetu najdete nejedno svědectví špičkových sportovců, kteří si očkováním zničili kariéru.


To jste mě pěkně vyděsil. Jsou všechny vakcíny špatné, nebo jsou některé I dobré? Hodně lidí, kteří nevěří oficiální pravdě, vzhlíží ke Sputniku. Jak to s ním je?


Nejprve si ujasněme roli Ruska v současném světě. Dříve jsme už uvedli, že post-sovětský vývoj Ruska se nedaří podle plánů GP. Vidle mu ho jeho plánů, a to i v otázce koronaviru, hodil prezident Vladimír Putin. Pod vedením VVP a jeho týmu se podařilo Rusko částěšně zachránit před drancováním státními elitami a pozvednout ho zpět mezi světové mocnosti. Aby toho nebylo málo, Rusko světu nabízí svoji koncepci, která současné palčivé problémy lidstva řeší jinak než GP, a to skrz skloubení technologického rozvoje s rozvojem duchovním, vše v souladu s biosférou Země. Čili I Rusko si je vědomo naléhavé potřeby omezit planetární spotřebu zdrojů, avšak jeho cesta k vyřešení problémů je úplně jiná než ta, kterou prosazuje GP. Rusko je tím pádem přímým soupeřem GP.
Aby toho nebylo málo, musí se I Rusko potýkat se škodlivým působením státní elity USA, resp. její 5. kolony uvnitř své země. Odtud pochází to volání po povinné vakcinaci a snaha vše svést na Putina. Situace tedy ani zde není růžová a Putin se I přes své skvělé řídící a manévrovací schopnosti musí vypořádávat s doposud velice silným působením 5. kolony, především ve státní sféře a ve správě jednotlivých gubernií.
Odtud vyvstala I potřeba mít vlastní vakcínu. Kdyby Rusko nemělo svoji vakcínu, byla by zde uplatněna jiná, cizí. Vakcína Sputnik tedy vznikla jako nutnost naočkovat a řídit ruský “dav” podle ruských pravidel. Co se týká otázky bezpečnosti Sputniku: Sputnik je natolik bezpečný, nakolik Putin má kontrolu nad klanově-korporativními skupinami, které tuto vakcínu vyvinuly a vyrábějí ji.


Závěrečné zhodnocení jednotlivých vakcín I vakcinace jako takové necháváme na čtenáři. Pokud poskytnutý materiál není dostačující, opět apelujeme na vlastní studium KSB a DVTŘ.


Dobrá tedy, musím si to ještě trochu vyjasnit. Co v téhle situaci můžu dělat já? Globální prediktor, státní elita, Rusko – to jsou velcí hráči a já jsem jenom malý člověk.


V první řadě si uvědomit, že dokud nebude vyřešena otázka spotřeby planetárních zdrojů, covidu jakožto nástroje se nezbavíme. Covid odejde pouze tehdy, pokud bude vyřešena jeho skutečná příčina. Lidstvo je tedy před objektivní problém, který se musí nějak vyřešit. A jeho řešení je subjektivní. Jak jsme již nastínili výše, řešení je dvojí. Avšak já, jako jednotlivec, dostávám od Boha možnost…


… moment, co s tím má společného Bůh? Pokud vůbec existuje!


Otázkou (ne)existence Boha se zde nebudeme zabývat. My ji bereme jako objektivní danost. Čtenář se může nebo nemusí ztotožnit s tímto postojem, avšak může se okrást o možnost, která je nám nabízena, pokud věříme Bohu. Ta možnost, kterou dostává každý z nás, je odklonit se sám z materiální cesty a oživit svoji duchovní stránku. To je tedy cesta, kterou nabízí Bůh.
Alternativní volbou je vzdát se své svobody a svoji možnot volby delegovat na někoho jiného. V takovém případě budu ke své nelibosti taky donucen vzdát se starého života, tentokrát však s vážnými, potenciálně I fatálními, následky.


To se mi vůbec nelíbí! Kdyby Bůh vůbec existoval, nikdy by nic takového nedopustil!


Lidstvo je adolescent stojící na prahu dospělosti. Buď tento přechod zvládneme, nebo ne. V každém případě musíme kolektivně přijmout odpovědnost za svoje činy. Bůh nám všem otevírá dveře, ale vejít do nich musíme sami. Pokud možnost nevyužijeme, je to volba. Pokud se rozhodneme zničit sami sebe, pak budeme zničeni a nastane civilizační restart.


Zpět k původní otázce a tentokrát konkrétně:


Státní elita nás skrze figurkovou vládu tlačí a nutí k očkování. Teď je důležité nepovolit a ustát nátlak. I za cenu ztráty zaměstnání a jiných citelných materiálních ztrát. Zabředávání do fašistických praktik je důkazem slabosti režimu, nikoli jeho síly. Lidé se začínají vzpouzet a stavět na odpor, média ve světle nejnovějších poznatků již nezvládají protlačovat narativ o všespásné vakcíně.
Informace jsou moc a formování informačního pole předchází činům! Nic z toho, co můžeme dělat, by nemělo smysl, pokud nemámě dostatečné informační zázemí. Proto je důležité mluvit s lidmi, snažit se nabourávat jejich strach - nekonfrontovat, ale nabízet dialog a pochopení. Drtivá většina společnosti žije v představě, že údělem obyčejného člověka je “držet hubu a krok”. Narušme toto pokřivené vidění nás samých.
Nedejme se, šiřme osvětu a pokud to bude nutné, fyzicky braňme sebe a své blízké. Záchrana nepřijde shora, a pokud ano, bude opět jenom domnělá a podle plánů někoho jiného. Skutečná změna musí vzejít zdola, z každého z nás.


GP si je dobře vědom nadcházejícího rozpadu fašismu, koneckonců má státní elitu tam, kde ji potřeboval. Je jen otázkou času, kdy bude svržena doposud utiskovaným obyvatelstvem. GP se už teď snaží podchytit naši snahu, nenápadně se postavit do jejího čela a skrz to diktovat další vývoj.


To nás přivádí k finální otázce: Co bude po covidu?


Pokud s porážkou covidové agendy nepřijde i lidštější koncepce dalšího vývoje společnosti, sklouzneme zpět tam, kde jsme byli. Dejme tomu, že dojde k odhalení celosvětového spiknutí vládnoucích elit. Není toto skvělý recept na překlopení do další formy fašismu? Tentokrát pod rouškou jejich dopadnutí a potrestání. Vždyť namočeny jsou do toho téměř všechny elity, takové množství darebáků by mohlo fašismus pohánět spoustu let. Doposud utiskovaní neočkovaní najednou budou na koni a podvedení očkovaní budou chtít krev!
Přestože tvrdé a nekompromisní potrestání všech zrůd je na místě, musíme se jako lidstvo poté vydat jinou cestou. Musíme nabídnout zcela jiný světonázor a uspořádání společnosti než doposud, jenom tak porazíme Globálního Parazita. Ruský svět nám tuto možnost nabízí a zároveň potřebuje naši pomocnou ruku. Přijměme tuto příležitost.


Současné světové dění v historii nemá obdoby a je na nás, aby se i jeho závěr zapsal do dějin.

Víte, já vás už trochu chápu, ale mně to všechno přijde tak nějak… ujeté, přitažené za vlasy.


Zkuste se ve vzpomínkách vrátit na podzim roku 2019. Představte si, že vám nějaký člověk začne vypravovat o tom, že už za pár měsíců přijde ničivá pandemie, která obrátí vzhůru nohama celý svět. Co byste takovému člověku tehdy řekli?


Dovolil jsem si spáchat ještě jeden text, tentokrát určený pro lidi zcela nepolíbené KSB, mezi které bych ho chtěl masivně šířit. Opět ho tedy hážu do placu a důrazně žádám o Vaše námitky, kritiku, doplnění. Je na čase začít aktivovat masy obyvatelstva. P.S. Jedná se pracovní podobu textu, do "plného" zvěřejnění se může ještě změnit. Děkuji. ** Kdy skončí COVID?** Aneb neházejme flintu do žita Na začátku roku 2020 zasáhla svět pandemie doposud nevídaných rozměrů. Děsivá a nebezpečná nemoc během několika měsíců roztáhla svá chapadla přes celou planetu a doposud ji terorizuje. Pod záminkou boje proti této nemoci zavedly téměř všechny světové vlády represivní režimy a strašák povinné vakcinace jakožto jediného východiska ze současné situace se zdá být nevyhnutelný tím víc, čím stoupá nátlak a teror. Občan propadá zoufalství a bezmoci. Tak nás nakonec dostanou. Vše bylo předem naplánované. Odpor je marný. Mikročipy! Grafen! Morgelony! Smrt, smrt, smrt! Je tomu skutečně tak? Pojďme si formou rozhovoru představit strůjce covidové agendy, jejich plány, možná východiska a především možnosti, jak může každý z nás přispět k tomu, aby se nenaplnily jejich zvrácené a nelidské cíle. Hlavu vzhůru! **První otázka: Kde se vzal ten covid?** Kdo si v roce 2020 dovolil vyslovit myšlenku, že covid vznikl uměle, byl tvrdě cenzurován. Dnes, ve světle nových faktů, už víme, že covid s největší pravděpodobností unikl z laboratoře v čínském Wuhanu. Nebo byl covid vypuštěn úmyslně? Na tuto otázku si neodpovíme přímo, místo toho se zeptáme, PROČ vlastně ten covid vznikl. Začneme zeširoka: Na počátku 21. století se lidstvo ocitlo v téměř bezvýchodné situaci. Nejen, že plundrování planety a přirodních zdrojů dosáhlo obřích rozměrů, ale v tuto chvíli se zdá být nezastavitelné a navíc umocňované drtivou silou změny klimatu a obří populační explozí. Nepřijde-li radikální obrat, bude planeta zcela zničena, případně planeta zničí člověka a my zanikneme jako dinosauři. Jaké jsou tedy možnosti, jak toto zastavit? Jako první se nabízí válka. Ta přece vždycky zabrala. Konec druhé světové války nám ukázal ničivý potenciál jaderných zbraní. V současné době hned několik zemí disponuje tisíckovami těchto zbraní s potenciálem zničit planetu. Kdyby mezi těmito mocnostmi nastala válka, s velikou pravděpobností budou jaderné zbraně použity a život zanikne. Je tedy nutné použít jinou zbraň. Co třeba nemoc? To už zní lépe. Historický exkurz do období morových ran nám ukáže, jak moc nemoci dokáží redukovat obyvatelstvo a jeho spotřebu. A takto vznikl covid: Jako nástroj objektivní potřeby zastavit ničení planety. **To je zajímavá myšlenka. Zastavit ničení planety je přece dobrá věc, kdežto ten covid se mi nezdá být dobrý! Proč to tak je a kdo ho teda stvořil? Rothschildové? Ilumináti? Mimozemšťani?** Představte si, že planeta má svého vládce. Tento vládce je ve skutečnosti parazit, který po tisíce let vysává a manipuluje lidstvo, aby ho dovedl ke svému cíli: totální a nezvratné nadvládě. Pro tohoto parazita je nesmírně důležité zůstat skrytý za oponou, kde tahá za nitky a řídí nás. Rothschildové a jiné mocné rody a spolky jsou však velice konkrétní a známé osoby, takže oni tím tajemným vládcem nejsou, pouze patří mezi nejvyšší vrstvu vykonavatelů jeho vůle. Tím někým je takzvaný Globální Prediktor, zkráceně GP. **Ale já chci vědět, kdo to je a kde je, abychom ho našli a zničili!** Tato otázka je druhotná. V první řadě je nutné odhalit, jak nám vládne a jaké má cíle. Jak již bylo naznačeno výše, GP chce dostat lidstvo pod svoji totální nadvládu a zároveň zůstat neodhalen. GP řídí bezstrukturně a na principu prediktor-korektor. GP nikomu nedává konkrétní rozkazy, nýbrž vytváří vhodné podmínky a tahá za nitky, aby někdo jiný nevědomě naplňoval jeho cíle. GP si moc dobře uvědomuje nebezpečí likvidace planety, protože to by znamenalo I jeho konec. Proto zvolil následující cestu: Omezení spotřeby skrz radikální redukci počtu obyvatel. GP vůbec nemá zájem na tom, aby si lidstvo samo uvědomilo svůj destruktivní vliv na planetu, aby se lidé sami zamysleli a zvolili si jinou cestu. GP potřebuje udržet lidstvo v nevědomosti, protože jedině tak si zachová svoji moc a vliv. Proto fyzická likvidace GP není na pořadu dne. Nejprve musíme být sami schopni řídit planetu lépe než on, jinak slepě půjdeme po již vytyčené cestě. Jakmile bude naše řízení světa silnější než jeho, ztratí parazit svého hostitele a chcípne sám. _ Abychom lépe pochopili principy řízení GP, musí si čtenář osvojit výše zmíněné pojmy bezstrukturní řízení a prediktor-korektor. Tyto pojmy jsou vysvětleny v materiálech tzv. Koncepce Společné Bezpečnosti a Dostatečně Všeobecné Teorie Řízení. Odtud pochází I pojem Globální Prediktor a celý náš fiktivní rozhovor je veden podle tezí KSB a DVTŘ, avšak je koncipován tak, aby přinesl nutný základ k seznámení s těmito materiály. Toto je tím pádem důrazný apel, abyste se vrhli do vlastního studia. Pro začátek můžete navštívit web kob-forum.eu, kde najdete více informací._ **Chápu, GP sám nevypustil koronavirus, ale tím taháním za nitky k tomu nasměroval někoho jiného, je to tak? Kdo tedy zmáčknul ten červený čudlík?** Správně, GP koronavirus nevypustil sám osobně, pouze tuto myšlenku “hodil do placu”. Ujaly se ji takzvané státní elity USA a na ně napojené klany. Zde však pro GP nastal kámen úrazu. Státní elity po mnoho let sloužily jako hlavní nástroj GP, nicméně vymkly se zpod kontroly a začaly řídit po svém. Jak se jim to povedlo? Když padl Sovětský svaz a s ním I celý Východní blok, předstatovala tato oblast pro státní elity možnost nesmírného zbohatnutí a získání zdrojů, vlivu a moci. To GP nikdy nechtěl a jelikož pracuje s výhledem desítek let a bezstrukturní řízení má dlouhou reakční dobu, je z principu pomalejší než přímé strukturní řízení, nedokázal této situaci zabránit. Zkrátka státní elity se utrhly ze řetězu. K tomu se I další vývoj v post-sovětském Rusku odklonil od plánů GP, o tom však později. Státní elity, zaskočené volební porážkou v USA v roce 2016, zmobilizovaly všechny své síly, aby se debakl neopakoval v roce 2020. Koronavirus byl tedy mimo jiné vypuštěn jako zbraň k porážce Donalda Trumpa. Cíl byl splněn. Jenomže vidíme, že to asi nebylo vše. Koronavirus taktéž slouží jako nástroj k uplatňování jejich vlivu, především pak skrze masovou vakcinaci a kontrolu světových vlád. Státní elity a jejich 5. kolona v téměř všech zemích světa si ve své arogantní nadutosti neuvědomují, že jejich parazitování a vykořisťování planety je přesně to, co pro celou civilizaci znamená hrozbu jejího naprostého zániku. GP ví toto moc dobře, navíc on se cítí být tím, kdo má monopol na světovládu a státní elity je potřeba zkrotit. V rámci svých řídícím možností to dělá tak, že celý proces natahuje. Státní elita na to reaguje stále se sílícím nátlakem na obyvatelstvo, vakcinačním apatheidem a celkovou fašizací společností. K smrti vyděšený občan si neuvědomuje, že v tom je právě slabost elit. Čím více sklouzávají k násilí a fašismu, tím více si nad sebou podepisují ortel. Stačí se podívat do nedávné historie. Samotnou elitu nic takového ani nenapadne, vždyť oni vládnou světu a můžou si dělat cokoli! GP dostal státní elitu tam, kde ji chce mít. Pozornějšího čtenáře možná už napadlo, že GP musí brzdit vlastní agendu. Správně! Dalším natahováním procesů je státní elita nucena vykládat karty na stůl, odhalovat podstatu covid šílenství a otevírat cestu ke své likvidaci. Samotná vakcinační agenda však GP nevadí. Vždyť on sám chce radikálně zredukovat lidstvo! Jen ať nás ti malí fašounci opíchají co nejvíc! Tím se dostáváme I k tolik diskutované otázce vakcinace. K čemu vlastně slouží? Nejprve se podívejme, jak ona masová vakcinace probíhá. Jsou lidé motivováni k očkování? Ne, jsou nuceni. A to je právě důležitý aspekt očkování proti covidu. Není důležité pouze naočkovat, je potřebné DONUTIT k očkování. Zlomit vůli lidí, proměnit je v poslušné stádo, které bude snadno ovladatelné a nebude se vzpírat. To se hodí GP I státním elitám. “Občane, naočkuj se, jinak ti vše zakážeme! Občane, naočkuj se a vrátí se normální svět!” křičí každodenně mainstreamová média ze všech stran. A vyděšený občan se podřizuje, navíc vábnička koncem buzerací zní tak sladce. Jenomže nic z toho nepřichází. Naopak, čím víc se občan podřizuje, tím silnější je státní teror. Zlomil se, uposlechl rozkaz a… NIC! Místo toho se musí skrz vakcinační pasy neustále prokazovat, že není “škodná” a každých pár měsíců se přeočkovávat! Co na tom, že vakcína staré neochrání a mladým spíše uškodí. Občan se vzdal své možnosti volby, rozhodování nad svým osudem skrz vakcinaci delegoval na někoho jiného a podle toho je s ním zacházeno. Kdo za to může? Neočkovaní! Má smysl vůbec připomínat paralelu s jinými fašistickými režimy? Je nutné si uvědomit, že vakcína je jeden z nástrojů, kterými je dav ovládán. Zatímco se všichni donekonečna hašteří nad jejími vedlejšími účinky (které rozhodně nejsou zanedbatelné a dlouhodobé zatím ani známé), je opomíjen její výrazný psychologický efekt. Stříkačka s vakcínou je jako ta krysařova flétna, za kterou se krysy tak slepě vrhaly z útesu. Pro někoho se budíčkem stala vlastní zkušenost s ničivými vedlejšími účinky vakcíny. Na internetu najdete nejedno svědectví špičkových sportovců, kteří si očkováním zničili kariéru. **To jste mě pěkně vyděsil. Jsou všechny vakcíny špatné, nebo jsou některé I dobré? Hodně lidí, kteří nevěří oficiální pravdě, vzhlíží ke Sputniku. Jak to s ním je?** Nejprve si ujasněme roli Ruska v současném světě. Dříve jsme už uvedli, že post-sovětský vývoj Ruska se nedaří podle plánů GP. Vidle mu ho jeho plánů, a to i v otázce koronaviru, hodil prezident Vladimír Putin. Pod vedením VVP a jeho týmu se podařilo Rusko částěšně zachránit před drancováním státními elitami a pozvednout ho zpět mezi světové mocnosti. Aby toho nebylo málo, Rusko světu nabízí svoji koncepci, která současné palčivé problémy lidstva řeší jinak než GP, a to skrz skloubení technologického rozvoje s rozvojem duchovním, vše v souladu s biosférou Země. Čili I Rusko si je vědomo naléhavé potřeby omezit planetární spotřebu zdrojů, avšak jeho cesta k vyřešení problémů je úplně jiná než ta, kterou prosazuje GP. Rusko je tím pádem přímým soupeřem GP. Aby toho nebylo málo, musí se I Rusko potýkat se škodlivým působením státní elity USA, resp. její 5. kolony uvnitř své země. Odtud pochází to volání po povinné vakcinaci a snaha vše svést na Putina. Situace tedy ani zde není růžová a Putin se I přes své skvělé řídící a manévrovací schopnosti musí vypořádávat s doposud velice silným působením 5. kolony, především ve státní sféře a ve správě jednotlivých gubernií. Odtud vyvstala I potřeba mít vlastní vakcínu. Kdyby Rusko nemělo svoji vakcínu, byla by zde uplatněna jiná, cizí. Vakcína Sputnik tedy vznikla jako nutnost naočkovat a řídit ruský “dav” podle ruských pravidel. Co se týká otázky bezpečnosti Sputniku: Sputnik je natolik bezpečný, nakolik Putin má kontrolu nad klanově-korporativními skupinami, které tuto vakcínu vyvinuly a vyrábějí ji. Závěrečné zhodnocení jednotlivých vakcín I vakcinace jako takové necháváme na čtenáři. Pokud poskytnutý materiál není dostačující, opět apelujeme na vlastní studium KSB a DVTŘ. **Dobrá tedy, musím si to ještě trochu vyjasnit. Co v téhle situaci můžu dělat já? Globální prediktor, státní elita, Rusko – to jsou velcí hráči a já jsem jenom malý člověk.** V první řadě si uvědomit, že dokud nebude vyřešena otázka spotřeby planetárních zdrojů, covidu jakožto nástroje se nezbavíme. Covid odejde pouze tehdy, pokud bude vyřešena jeho skutečná příčina. Lidstvo je tedy před objektivní problém, který se musí nějak vyřešit. A jeho řešení je subjektivní. Jak jsme již nastínili výše, řešení je dvojí. Avšak já, jako jednotlivec, dostávám od Boha možnost… **… moment, co s tím má společného Bůh? Pokud vůbec existuje!** Otázkou (ne)existence Boha se zde nebudeme zabývat. My ji bereme jako objektivní danost. Čtenář se může nebo nemusí ztotožnit s tímto postojem, avšak může se okrást o možnost, která je nám nabízena, pokud věříme Bohu. Ta možnost, kterou dostává každý z nás, je odklonit se sám z materiální cesty a oživit svoji duchovní stránku. To je tedy cesta, kterou nabízí Bůh. Alternativní volbou je vzdát se své svobody a svoji možnot volby delegovat na někoho jiného. V takovém případě budu ke své nelibosti taky donucen vzdát se starého života, tentokrát však s vážnými, potenciálně I fatálními, následky. **To se mi vůbec nelíbí! Kdyby Bůh vůbec existoval, nikdy by nic takového nedopustil!** Lidstvo je adolescent stojící na prahu dospělosti. Buď tento přechod zvládneme, nebo ne. V každém případě musíme kolektivně přijmout odpovědnost za svoje činy. Bůh nám všem otevírá dveře, ale vejít do nich musíme sami. Pokud možnost nevyužijeme, je to volba. Pokud se rozhodneme zničit sami sebe, pak budeme zničeni a nastane civilizační restart. Zpět k původní otázce a tentokrát konkrétně: Státní elita nás skrze figurkovou vládu tlačí a nutí k očkování. Teď je důležité nepovolit a ustát nátlak. I za cenu ztráty zaměstnání a jiných citelných materiálních ztrát. Zabředávání do fašistických praktik je důkazem slabosti režimu, nikoli jeho síly. Lidé se začínají vzpouzet a stavět na odpor, média ve světle nejnovějších poznatků již nezvládají protlačovat narativ o všespásné vakcíně. Informace jsou moc a formování informačního pole předchází činům! Nic z toho, co můžeme dělat, by nemělo smysl, pokud nemámě dostatečné informační zázemí. Proto je důležité mluvit s lidmi, snažit se nabourávat jejich strach - nekonfrontovat, ale nabízet dialog a pochopení. Drtivá většina společnosti žije v představě, že údělem obyčejného člověka je “držet hubu a krok”. Narušme toto pokřivené vidění nás samých. Nedejme se, šiřme osvětu a pokud to bude nutné, fyzicky braňme sebe a své blízké. Záchrana nepřijde shora, a pokud ano, bude opět jenom domnělá a podle plánů někoho jiného. Skutečná změna musí vzejít zdola, z každého z nás. GP si je dobře vědom nadcházejícího rozpadu fašismu, koneckonců má státní elitu tam, kde ji potřeboval. Je jen otázkou času, kdy bude svržena doposud utiskovaným obyvatelstvem. GP se už teď snaží podchytit naši snahu, nenápadně se postavit do jejího čela a skrz to diktovat další vývoj. To nás přivádí k finální otázce: Co bude po covidu? Pokud s porážkou covidové agendy nepřijde i lidštější koncepce dalšího vývoje společnosti, sklouzneme zpět tam, kde jsme byli. Dejme tomu, že dojde k odhalení celosvětového spiknutí vládnoucích elit. Není toto skvělý recept na překlopení do další formy fašismu? Tentokrát pod rouškou jejich dopadnutí a potrestání. Vždyť namočeny jsou do toho téměř všechny elity, takové množství darebáků by mohlo fašismus pohánět spoustu let. Doposud utiskovaní neočkovaní najednou budou na koni a podvedení očkovaní budou chtít krev! Přestože tvrdé a nekompromisní potrestání všech zrůd je na místě, musíme se jako lidstvo poté vydat jinou cestou. Musíme nabídnout zcela jiný světonázor a uspořádání společnosti než doposud, jenom tak porazíme Globálního Parazita. Ruský svět nám tuto možnost nabízí a zároveň potřebuje naši pomocnou ruku. Přijměme tuto příležitost. Současné světové dění v historii nemá obdoby a je na nás, aby se i jeho závěr zapsal do dějin. ** Víte, já vás už trochu chápu, ale mně to všechno přijde tak nějak… ujeté, přitažené za vlasy.** Zkuste se ve vzpomínkách vrátit na podzim roku 2019. Představte si, že vám nějaký člověk začne vypravovat o tom, že už za pár měsíců přijde ničivá pandemie, která obrátí vzhůru nohama celý svět. Co byste takovému člověku tehdy řekli?
Upravené 14. 11. 2021 o 19:24

@JabiPun, absolutně skvělé! Velice smysluplná práce!

Ke tvému konceptu bych ještě doplnil tuto věc. Že GP nespustil pandemii z ničeho nic, snažil se nejdříve domluvit po dobrém. Řadu let jsme byli přesvědčovány, abychom změnili vztáh k přírodě, neplytvali jejími zdroji, omezili spotřebu, hospodařili s odpady a plasty atd. Až když už viděl, že ho neslyší ani lidé ani elity, které, jak je u ních zvykem, jen zneužily ten boj o životní prostředí ke svému obohacení, teprve pak se rozhodl pro razantní zásah.


Na konci bych připomněl, že prvotním důvodem ke spuštění koronaviru byl žalostný stav životního prostředí. Bez toho, abychom přehodnotili svůj vztah k přírodě, není možné krizi zvládnout. Doporučil bych, aby pro začátek začali s malým, třeba s úklidem svého okolí .


@JabiPun, absolutně skvělé! Velice smysluplná práce! Ke tvému konceptu bych ještě doplnil tuto věc. Že GP nespustil pandemii z ničeho nic, snažil se nejdříve domluvit po dobrém. Řadu let jsme byli přesvědčovány, abychom změnili vztáh k přírodě, neplytvali jejími zdroji, omezili spotřebu, hospodařili s odpady a plasty atd. Až když už viděl, že ho neslyší ani lidé ani elity, které, jak je u ních zvykem, jen zneužily ten boj o životní prostředí ke svému obohacení, teprve pak se rozhodl pro razantní zásah. Na konci bych připomněl, že prvotním důvodem ke spuštění koronaviru byl žalostný stav životního prostředí. Bez toho, abychom přehodnotili svůj vztah k přírodě, není možné krizi zvládnout. Doporučil bych, aby pro začátek začali s malým, třeba s úklidem svého okolí .

Moc pěkně srozumitelně napsáno.Velkolepé vysvětlení. Pro všechny obyčejné lidi, i pro ty, kteří neví nic o KSB nebo tomu nerozumí. To jw na tomhle shrnutí bomba . Jasné a výstižné a pro všechny obyčejné lidi, i pro ty staré. Já za sebe děkuji a přeposílám lidem, kteří tuší nebo i něco ví..ale tohle je ucelené, takže nejvyšší kvalita. Můj obdiv je veliký. Díky díky díky.


Moc pěkně srozumitelně napsáno.Velkolepé vysvětlení. Pro všechny obyčejné lidi, i pro ty, kteří neví nic o KSB nebo tomu nerozumí. To jw na tomhle shrnutí bomba . Jasné a výstižné a pro všechny obyčejné lidi, i pro ty staré. Já za sebe děkuji a přeposílám lidem, kteří tuší nebo i něco ví..ale tohle je ucelené, takže nejvyšší kvalita. Můj obdiv je veliký. Díky díky díky.

Bez toho, abychom přehodnotili svůj vztah k přírodě, není možné krizi zvládnout. Doporučil bych, aby pro začátek začali s malým, třeba s úklidem svého okolí .


Skvělý podnět, určitě bych mohl zmínit i ekologické aktivisty a jejich skutečnou agendu


@Jana z Arku moc děkuji, ale zatím prosím nešířit. Je to pracovní verze, finální podobu chci právě konzultovat zde na fóru.

[quote="pid:42946, uid:158"]Bez toho, abychom přehodnotili svůj vztah k přírodě, není možné krizi zvládnout. Doporučil bych, aby pro začátek začali s malým, třeba s úklidem svého okolí .[/quote] Skvělý podnět, určitě bych mohl zmínit i ekologické aktivisty a jejich skutečnou agendu @Jana z Arku moc děkuji, ale zatím prosím nešířit. Je to pracovní verze, finální podobu chci právě konzultovat zde na fóru.

Díval jsem se na Parlamentní listy . Dnes se tam s covidem doslova roztrhl pytel . A co článek , to výprask covid fašismu na holou . Odpis agendy a tím i namočených zrůd se zrychluje .


Díval jsem se na Parlamentní listy . Dnes se tam s covidem doslova roztrhl pytel . A co článek , to výprask covid fašismu na holou . Odpis agendy a tím i namočených zrůd se zrychluje .

Ke tvému konceptu bych ještě doplnil tuto věc. Že GP nespustil pandemii z ničeho nic, snažil se nejdříve domluvit po dobrém

Z tohoto vyjádření to vypadá , že GP je jakýsi lidumil , který Nás jen chce hladit po vláskách . Přitom tito šmejdi mají největší díl másla na hlavě .
I to je potřeba hlasitě připomínat , jinak GP šmejd systém najede na vlnu , Drazí v Kristu , přinášíme Vám spasení .


[quote="pid:42946, uid:158"]Ke tvému konceptu bych ještě doplnil tuto věc. Že GP nespustil pandemii z ničeho nic, snažil se nejdříve domluvit po dobrém[/quote] Z tohoto vyjádření to vypadá , že GP je jakýsi lidumil , který Nás jen chce hladit po vláskách . Přitom tito šmejdi mají největší díl másla na hlavě . I to je potřeba hlasitě připomínat , jinak GP šmejd systém najede na vlnu , Drazí v Kristu , přinášíme Vám spasení .

A co článek , to výprask covid fašismu na holou . Odpis agendy a tím i namočených zrůd se zrychluje

No už je nejvyšší čas. Mám pocit, že ja za minutu dvamáct.


[quote="pid:42954, uid:185"]A co článek , to výprask covid fašismu na holou . Odpis agendy a tím i namočených zrůd se zrychluje[/quote] No už je nejvyšší čas. Mám pocit, že ja za minutu dvamáct.

Jarek

zatím prosím nešířit

Moc se omlouvám, ale již jsem stihla tu první včerejší verzi hodit na FB i VK. Pokud to vadí pokusím se to stáhnout. Jsou to cca 2 hodiny, takže by se mi šíření snad podařilo zastavit.


[quote="pid:42949, uid:678"]zatím prosím nešířit[/quote] Moc se omlouvám, ale již jsem stihla tu první včerejší verzi hodit na FB i VK. Pokud to vadí pokusím se to stáhnout. Jsou to cca 2 hodiny, takže by se mi šíření snad podařilo zastavit.

Z tohoto vyjádření to vypadá , že GP je jakýsi lidumil , který Nás jen chce hladit po vláskách . Přitom tito šmejdi mají největší díl másla na hlavě .
I to je potřeba hlasitě připomínat , jinak GP šmejd systém najede na vlnu , Drazí v Kristu , přinášíme Vám spasení .


Presne tak. GP v svojích plánoch v Božom dopustení sa snaží (je okolnosťami dotlačený) pridať uroveň dobra formou záchrany ekosystému a tým aj seba, ale ľudí chce ďalej pásť na nižšej úrovni mravnosti a egocentrizmu.


Proste: Opičky moje, páste sa na korienkoch a nezabudnite si doma a vo svojom okolí popratať.


Samozrejme, že je správne, že sú ľudia dotlačený k ohľaduplnosti k planéte, k materiálnej skromnosti a tí, ktorí to budú robiť prirodzene, tak majú cestu viac otvorenú, ale nič nenasvedčuje tomu, žeby sme pod plánmi GP nejak viac smerovali k Ľudstvu. Žeby sme nakoniec vo veľkom "záchrannom" ošiale nezachraňovali len lesy, zvieratá atď. a zabudli zachraňovať ľudí...


[quote="pid:42955, uid:185"]Z tohoto vyjádření to vypadá , že GP je jakýsi lidumil , který Nás jen chce hladit po vláskách . Přitom tito šmejdi mají největší díl másla na hlavě . I to je potřeba hlasitě připomínat , jinak GP šmejd systém najede na vlnu , Drazí v Kristu , přinášíme Vám spasení .[/quote] Presne tak. GP v svojích plánoch v Božom dopustení sa snaží (je okolnosťami dotlačený) pridať uroveň dobra formou záchrany ekosystému a tým aj seba, ale ľudí chce ďalej pásť na nižšej úrovni mravnosti a egocentrizmu. Proste: Opičky moje, páste sa na korienkoch a nezabudnite si doma a vo svojom okolí popratať. Samozrejme, že je správne, že sú ľudia dotlačený k ohľaduplnosti k planéte, k materiálnej skromnosti a tí, ktorí to budú robiť prirodzene, tak majú cestu viac otvorenú, ale nič nenasvedčuje tomu, žeby sme pod plánmi GP nejak viac smerovali k Ľudstvu. Žeby sme nakoniec vo veľkom "záchrannom" ošiale nezachraňovali len lesy, zvieratá atď. a zabudli zachraňovať ľudí...

JabPun poslala jsem to asi 5 známým. Na veřejnost ne. Omlouvám se. Počkám tedy na konečnou verzi, psk.jim to pošlu znovu.


JabPun poslala jsem to asi 5 známým. Na veřejnost ne. Omlouvám se. Počkám tedy na konečnou verzi, psk.jim to pošlu znovu.

Mně jde především o to, zda jsem se nedopustil nějakých velkých omylů, nerad bych je šířil dál.


Mně jde především o to, zda jsem se nedopustil nějakých velkých omylů, nerad bych je šířil dál.

Mně jde především o to, zda jsem se nedopustil nějakých velkých omylů, nerad bych je šířil dál.

Podle mě ne, ale já jsem stále začátečník. Soudě však podle komentářů Boletuse a TauRuse, tak je to úvaha na špičkové úrovni. Četla jsem ji až dnes a jelikož s ní souzním a jsem stejného smýšlení, tak jsem si ji uložila a sdílela na FB a VK. Samozřejmě bych ráda sdílela i tu dnešní úvahu, takže až to bude možné, budu připravena - myslím, že by byla přínosem i pro nestudenty KSB. Třeba se podaří někoho i "probudit". A osobně za obě práce děkuji.
PS: Právě jsem zjistila, že včera už byla úvaha na FB vypuštěna Jankou.smile


[quote="pid:42964, uid:678"]Mně jde především o to, zda jsem se nedopustil nějakých velkých omylů, nerad bych je šířil dál.[/quote] Podle mě ne, ale já jsem stále začátečník. Soudě však podle komentářů Boletuse a TauRuse, tak je to úvaha na špičkové úrovni. Četla jsem ji až dnes a jelikož s ní souzním a jsem stejného smýšlení, tak jsem si ji uložila a sdílela na FB a VK. Samozřejmě bych ráda sdílela i tu dnešní úvahu, takže až to bude možné, budu připravena - myslím, že by byla přínosem i pro nestudenty KSB. Třeba se podaří někoho i "probudit". A osobně za obě práce děkuji. PS: Právě jsem zjistila, že včera už byla úvaha na FB vypuštěna Jankou.;)
Upravené 14. 11. 2021 o 19:05

Proste: Opičky moje, páste sa na korienkoch a nezabudnite si doma a vo svojom okolí popratať.

Přesně tak ! S přípsěvkem JabiPuna jako celkem souhlasím, ale současně na mě působí tak, abych já jako človíček na spodku pyramidy, který se živí prací a nežije z renty a z práce cizích lidí se začal uskromňovat a dělat vše pro to, aby co nejméně škodil životnímu prostředí žil jakože v souladu s Bohem. No dobře a co ti bohatí ? Co ti, kteří jezdí autem za 3 mil. Kč ? Co ti, kteří mají soukromé tryskáče ? Co ti, kteří kupují byty jako housky na krámě ? Co ti co vlastní možná již většinu zdrojů této země ? Co ti všichni podnikatelé, restituenti, rentiéři, potomci šlechty, církev svatá katolická, tedy všichni ti, kteří mají bohatství jakéhokoliv typu mnohonásobně více nad rámec normální existence a spotřebovávají zdroje planety až kam, zkrátka ti všichni ti, kteří žijí z práce jiných lidí, tedy v zásadě parazitují ? Budou se uskromňovat ? Zbaví se svých statků ve prospěch potřebných ? A jestli ne, tak je Bůh potrestá a skončí v ohni pekelném ? Já myslím, že ne. Takže příspěvek na mě působí jako kázání pana faráře, který svým ovečkám v kostele kázal o tom, jak je třeba žít zbožně, podle desatera a podle tzv. Božího záměru což bude asi ekvivalent tzv. božího dopuštění. A když ta mše skončila, tak pan farář šel do zákristie dal pivo, zapálil si cigáro a občas za ním přišla prostitutka. No a občas taky zplodil nějakého levobočka. Takž až uvidím, že všichni ti bohatí začnou žít na úrovni třeba jako já, tak poté začnu věřit na změnu světa. Ale základem toho bude muset být přerozdělení zdrojů a majetku ve společnosti. A naposledy se o to pokusili bolševici v roce 1917. Takže článek, který má spíše podobu manifestu by měl být směřován ne k nám, ale k těm bohatým, k těm majitelům planety. Zatím u svých koryt mlaskají až hanba.


[quote="pid:42960, uid:254"]Proste: Opičky moje, páste sa na korienkoch a nezabudnite si doma a vo svojom okolí popratať.[/quote] Přesně tak ! S přípsěvkem JabiPuna jako celkem souhlasím, ale současně na mě působí tak, abych já jako človíček na spodku pyramidy, který se živí prací a nežije z renty a z práce cizích lidí se začal uskromňovat a dělat vše pro to, aby co nejméně škodil životnímu prostředí žil jakože v souladu s Bohem. No dobře a co ti bohatí ? Co ti, kteří jezdí autem za 3 mil. Kč ? Co ti, kteří mají soukromé tryskáče ? Co ti, kteří kupují byty jako housky na krámě ? Co ti co vlastní možná již většinu zdrojů této země ? Co ti všichni podnikatelé, restituenti, rentiéři, potomci šlechty, církev svatá katolická, tedy všichni ti, kteří mají bohatství jakéhokoliv typu mnohonásobně více nad rámec normální existence a spotřebovávají zdroje planety až kam, zkrátka ti všichni ti, kteří žijí z práce jiných lidí, tedy v zásadě parazitují ? Budou se uskromňovat ? Zbaví se svých statků ve prospěch potřebných ? A jestli ne, tak je Bůh potrestá a skončí v ohni pekelném ? Já myslím, že ne. Takže příspěvek na mě působí jako kázání pana faráře, který svým ovečkám v kostele kázal o tom, jak je třeba žít zbožně, podle desatera a podle tzv. Božího záměru což bude asi ekvivalent tzv. božího dopuštění. A když ta mše skončila, tak pan farář šel do zákristie dal pivo, zapálil si cigáro a občas za ním přišla prostitutka. No a občas taky zplodil nějakého levobočka. Takž až uvidím, že všichni ti bohatí začnou žít na úrovni třeba jako já, tak poté začnu věřit na změnu světa. Ale základem toho bude muset být přerozdělení zdrojů a majetku ve společnosti. A naposledy se o to pokusili bolševici v roce 1917. Takže článek, který má spíše podobu manifestu by měl být směřován ne k nám, ale k těm bohatým, k těm majitelům planety. Zatím u svých koryt mlaskají až hanba.

Jarek

S kolegou @JabiPun dáme upravenou verzi obou jeho příspěvků na kob-forum.eu.Výhodou obou je i nadčasovost . Ale osobně nejsem proti jakémukoliv šíření už nyní, pokud s tím autor souhlasí. Čas běží a informace stárnou.

S kolegou @JabiPun dáme upravenou verzi obou jeho příspěvků na kob-forum.eu.Výhodou obou je i nadčasovost . Ale osobně nejsem proti jakémukoliv šíření už nyní, pokud s tím autor souhlasí. Čas běží a informace stárnou.

@Jarek zajímavý pohled, možná zbytečně vyhrocený, ale doba je vyhrocená a občas ty emoce prostě ujedou. Rozhodně je dobrý podnět rozepsat se o souvislostech trochu více do šířky, abys i ty dostal odpověď. Akorát si nejsem jistý, jestli to už není spíše otázka samostudia. Přeci jen je onen fiktivní rozhovor nějak koncipován, má nějaký účel a vše nad rámec původního záměru by už mohlo neznalého čtenáře nudit a ani by to nedočetl.
Když o tom tak přemýšlím, tvoje reakce je dokonce žádaná - pro tebe! Nedonutí tě snad o tom přemýšlet a začít sám pátrat po řešení, které by tobě vyhovovalo a které ty sám můžes uplatňovat?

Ale osobně nejsem proti jakémukoliv šíření už nyní, pokud s tím autor souhlasí.


@Marsi @Jana z Arku můžete :-D

@Jarek zajímavý pohled, možná zbytečně vyhrocený, ale doba je vyhrocená a občas ty emoce prostě ujedou. Rozhodně je dobrý podnět rozepsat se o souvislostech trochu více do šířky, abys i ty dostal odpověď. Akorát si nejsem jistý, jestli to už není spíše otázka samostudia. Přeci jen je onen fiktivní rozhovor nějak koncipován, má nějaký účel a vše nad rámec původního záměru by už mohlo neznalého čtenáře nudit a ani by to nedočetl. Když o tom tak přemýšlím, tvoje reakce je dokonce žádaná - pro tebe! Nedonutí tě snad o tom přemýšlet a začít sám pátrat po řešení, které by tobě vyhovovalo a které ty sám můžes uplatňovat? [quote="pid:42971, uid:57"]Ale osobně nejsem proti jakémukoliv šíření už nyní, pokud s tím autor souhlasí.[/quote] @Marsi @Jana z Arku můžete :-D
Upravené 14. 11. 2021 o 19:25

Řekl bych , že už se pilně pracuje na postcovidové situaci . Nechci nikomu křivdit , ale ta zmínka o propadlých hlasech u voleb , mi tak nějak připomíná milionový chlívek .
https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/prvni-protest-ceskych-lekaru-pred-ministerstvem-zdravotnictvi-nejen-proti-covid-opatrenim/
To že se krach civid akce přibližuje , je doslova cítit . A bylo by divné , pokud by na tuto vlnu nebyla připravena nabídka pro dav , tak jako u volebních stran .


Řekl bych , že už se pilně pracuje na postcovidové situaci . Nechci nikomu křivdit , ale ta zmínka o propadlých hlasech u voleb , mi tak nějak připomíná milionový chlívek . https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/prvni-protest-ceskych-lekaru-pred-ministerstvem-zdravotnictvi-nejen-proti-covid-opatrenim/ To že se krach civid akce přibližuje , je doslova cítit . A bylo by divné , pokud by na tuto vlnu nebyla připravena nabídka pro dav , tak jako u volebních stran .

můžete :-D

Dík.smile


[quote="pid:42972, uid:678"]můžete :-D[/quote] Dík.(blush)

Podle mého názoru je tak , že každý podle svojí mravnosti pracuje pro blaho planety. Pod tím si představuji používání ECO produktů v domácnosti ( dobré jsou FROSCH např. jak na praní tak i na úklid a zalévání použitou vodou ( bez chemie). Také krmení ptáčku i ježku...a nevěřím že bohatí lidé budou šetřit přírodu. Ale možná někdo z nich ano. Vše záleží tedy na mravnosti jedince. A bohužel v celé naší ulici jen dvě ženy sypeme do krmítka. My důchodci a mladá žena s dvěmi dětmi a hypotékou. Kterou my máme ještě na rok taky. A sousedé s několika automobily ...k těm nelítá ani vrabec. Moje zkušenost je že chrání přírodu a pomáhají především ti chudší.


Podle mého názoru je tak , že každý podle svojí mravnosti pracuje pro blaho planety. Pod tím si představuji používání ECO produktů v domácnosti ( dobré jsou FROSCH např. jak na praní tak i na úklid a zalévání použitou vodou ( bez chemie). Také krmení ptáčku i ježku...a nevěřím že bohatí lidé budou šetřit přírodu. Ale možná někdo z nich ano. Vše záleží tedy na mravnosti jedince. A bohužel v celé naší ulici jen dvě ženy sypeme do krmítka. My důchodci a mladá žena s dvěmi dětmi a hypotékou. Kterou my máme ještě na rok taky. A sousedé s několika automobily ...k těm nelítá ani vrabec. Moje zkušenost je že chrání přírodu a pomáhají především ti chudší.

Normální člověk, který žije z práce se většinou uskromňuje až kam. Zásadní problém spočívá v nesouměřitelném rozdělení bohatství a k přístupu ke zdrojům. Zdrojů na planetě je dost, jen jsou ovládány hrstkou parazitů. A právě tihle grázlové skrze tzv. obslužnou elitu na nás hýkají: hej Vy tam dole, Vy chátro jedna nenažraná koukejte se pořádně uskromnit protože užíráte zdroje. je jich málo a ty patří nám. Jenom žerete, serete a souložíte a množíte se jako sarančata. Je Vás hodně, takže dáme očkovací lázeň no a ten zbytek co to z Vás přežije, tak bude žrát trávu, umělé maso a cestovat nebude a ještě Vám natlučeme do hlav skrze náboženství jak je to pro Vás dobré. Nejlépe by bylo aby covid sejmul právě tuto hrstku. Zatím se tak neděje. V historii lidstva právě v takových situacích trpěli právě ti obyčejní, ti kteří vlastně za nic nemohou. A těm je předkládáno aby se dobrovolně stali obětí těch Green dealů, Great resetů apod. Asi pře rokem jsem četl takový článek v The New York Times. Jeho základní teze byly následující:


 • plebs bude jíst rostlinnou stravu z hydroponie a sojové maso vytištěné na 3D tiskárně,
 • elita bude jíst normální maso,
 • plebs bude nakupovat pouze přes e-shop,
 • elita bude nakupovat v kamenných obchodech, kde bude živá prodavačka,
 • plebs bude mít pouze online výuku,
 • elita bude mít normální výuku ve škole s živým učitelem,
 • plebs bude mít pouze online doktora na dálku,
 • elita bude normálně chodit k živému doktorovi a do ordinace,
 • plebs bude mít pouze virtuální realitu, popřípadě tzv. rozšířenou realitu s prvky umělé inteligence,
 • elita bude normálně chodit na koncerty, hokej aj. zábavu,
 • plebs bude cestovat pouze virtuálně,
 • elita bude létat dál atd. apod.

Normální člověk, který žije z práce se většinou uskromňuje až kam. Zásadní problém spočívá v nesouměřitelném rozdělení bohatství a k přístupu ke zdrojům. Zdrojů na planetě je dost, jen jsou ovládány hrstkou parazitů. A právě tihle grázlové skrze tzv. obslužnou elitu na nás hýkají: hej Vy tam dole, Vy chátro jedna nenažraná koukejte se pořádně uskromnit protože užíráte zdroje. je jich málo a ty patří nám. Jenom žerete, serete a souložíte a množíte se jako sarančata. Je Vás hodně, takže dáme očkovací lázeň no a ten zbytek co to z Vás přežije, tak bude žrát trávu, umělé maso a cestovat nebude a ještě Vám natlučeme do hlav skrze náboženství jak je to pro Vás dobré. Nejlépe by bylo aby covid sejmul právě tuto hrstku. Zatím se tak neděje. V historii lidstva právě v takových situacích trpěli právě ti obyčejní, ti kteří vlastně za nic nemohou. A těm je předkládáno aby se dobrovolně stali obětí těch Green dealů, Great resetů apod. Asi pře rokem jsem četl takový článek v The New York Times. Jeho základní teze byly následující: - plebs bude jíst rostlinnou stravu z hydroponie a sojové maso vytištěné na 3D tiskárně, - elita bude jíst normální maso, - plebs bude nakupovat pouze přes e-shop, - elita bude nakupovat v kamenných obchodech, kde bude živá prodavačka, - plebs bude mít pouze online výuku, - elita bude mít normální výuku ve škole s živým učitelem, - plebs bude mít pouze online doktora na dálku, - elita bude normálně chodit k živému doktorovi a do ordinace, - plebs bude mít pouze virtuální realitu, popřípadě tzv. rozšířenou realitu s prvky umělé inteligence, - elita bude normálně chodit na koncerty, hokej aj. zábavu, - plebs bude cestovat pouze virtuálně, - elita bude létat dál atd. apod.

Jarek

Ach jo...žít tady bude za trest. Nejlepší by bylo už se sem nenarodit, bude tady peklo. Zlo se rozpíná čím dál tím víc..nejsem pesimista ani nechci nic přivolávat , ani zhmotňovat...myslím že vyspělé zralé duše se sem budou rodit jen výjimečně.


Ach jo...žít tady bude za trest. Nejlepší by bylo už se sem nenarodit, bude tady peklo. Zlo se rozpíná čím dál tím víc..nejsem pesimista ani nechci nic přivolávat , ani zhmotňovat...myslím že vyspělé zralé duše se sem budou rodit jen výjimečně.

Zatím u svých koryt mlaskají až hanba.

A budou mlaskat dál, pokud většina těch obyčejných se nechá dál vodit za nos (bude jím to mlaskání závidět, a bude toužit po tom, aby si taky alespoň jednou v životě mohli taky zamlaskat).
Pokud se v myšlení a naších cílech osamostatníme a proti jejich snahám se naopak spojíme (v různosti je síla), vykašleme se na ty kosti co nám pořád předhazují, aby jsme se o ně rvali, jsou namydlení.


[quote="pid:42969, uid:471"]Zatím u svých koryt mlaskají až hanba.[/quote] A budou mlaskat dál, pokud většina těch obyčejných se nechá dál vodit za nos (bude jím to mlaskání závidět, a bude toužit po tom, aby si taky alespoň jednou v životě mohli taky zamlaskat). Pokud se v myšlení a naších cílech osamostatníme a proti jejich snahám se naopak spojíme (v různosti je síla), vykašleme se na ty kosti co nám pořád předhazují, aby jsme se o ně rvali, jsou namydlení.

Asi pře rokem jsem četl takový článek v The New York Times. Jeho základní teze byly následující:
toto moze fungovat len za predpokladu, ze ta spodna vrstva veri tomu, ze sa moze vysvihnut medzi tych hore svojou pracou a usilovnostou (americky sen), ak tomu prestane verit, tych hore zozere.


[quote="pid:42980, uid:471"]Asi pře rokem jsem četl takový článek v The New York Times. Jeho základní teze byly následující:[/quote]toto moze fungovat len za predpokladu, ze ta spodna vrstva veri tomu, ze sa moze vysvihnut medzi tych hore svojou pracou a usilovnostou (americky sen), ak tomu prestane verit, tych hore zozere.

Moderator

Ještě to doplním o svůj pohled.

Výborný príspevok, s väčšinou záverov plne súhlasím. Pridám len pár postrehov.


V roce 2016 byla v Alma-Atě v Aikimbaevském národním výzkumném centru zvláště nebezpečných infekcí (NSCOOI) přes protesty obyvatel za asistence Spojených států vybudována referenční laboratoř a úložiště zvláště nebezpečných infekčních patogenů a slavnostně otevřena .

Tomu nerozumiem, veď to bolo ešte za Nazarbajeva. Prečo to dopustil? V Gruzínsku za čias Sakašviliho to ešte chápem, ale v Kazachstane za Nazarbajeva? S čím sa to ten človek zahráva?


Obávám se, že samotná imunita byť nejsilnější, nám v budoucnu v těchto zkouškách nebude stačit a my budeme stát před volbou buď zemřít nebo použít rychlý protijed, tedy tu vakcínu.

Tiež si myslím, že budú v tých biologických útokoch pokračovať, majú novú hračku - genetické inžinierstvo - a teda aj nové vojenské odvetvie. Tu by som len dodal, že vakcína nikdy neslúžila ako protijed. Vakcína je preventívny prostriedok a ak si všimneš postupy pri očkovaní proti chrípke, tak vždy bolo pravidlo: očkovať tesne pred chrípkovou sezónou, nikdy nie uprostred sezóny. Práve počas kovidovej epidémie bolo vidno, že očkovanie uprostred pandemie malo za následok vznik nových mutácii viru.
Ako protijed musí slúžiť liek. Napr. tie monoklonálne protilátky, o ktorých sa teraz toľko hovorí, alebo iný účinný liek, ktorý blokuje reprodukciu virusu a nemá vedľajšie účinky na zdravie. Tam by som videl cestu.
Vakcína je prevencia: a preventívne očkovanie má zmysel, ak poznáš virus, ktorý sa protivník chystá vypustiť a ešte tak neurobil. Lenže týmto prezradiš to, že vieš... A protivník môže zvoliť iný virus. A ľudí nemožno donekonečna opichávať proti všetkým verziám. Najlepšie by bolo vymyslieť liek, ktorý by znefunkčňoval akýkoľvek virus. Tým skôr, že virus nie je živí organizmus: nevidí, nehýbe sa sám, neprijíma ani nevylučuje látky.. Je to len voľne unášaný balíček s informáciou vo vnútri. Pri replikácii virusu vznikajú chyby - mutácie, čiže virus degeneruje ale princíp napadania buniek a množenia je rovnaký, na toto by mal útočiť liek. Veď virus nie je ako baktéria, kde existujú aj užitočné baktérie a tie v tele nechceme zničiť. Ak by sa vynašli širokospektrálne a bezpečné antivirotiká, tak by to bola obrovská výhra a zlikvidovanie tohto virologického odvetvia ako biologickej zbrane.


[quote="pid:42868, uid:158"]Ještě to doplním o svůj pohled.[/quote] Výborný príspevok, s väčšinou záverov plne súhlasím. Pridám len pár postrehov. [quote="pid:42868, uid:158"]V roce 2016 byla v Alma-Atě v Aikimbaevském národním výzkumném centru zvláště nebezpečných infekcí (NSCOOI) přes protesty obyvatel za asistence Spojených států vybudována referenční laboratoř a úložiště zvláště nebezpečných infekčních patogenů a slavnostně otevřena .[/quote] Tomu nerozumiem, veď to bolo ešte za Nazarbajeva. Prečo to dopustil? V Gruzínsku za čias Sakašviliho to ešte chápem, ale v Kazachstane za Nazarbajeva? S čím sa to ten človek zahráva? [quote="pid:42868, uid:158"]Obávám se, že samotná imunita byť nejsilnější, nám v budoucnu v těchto zkouškách nebude stačit a my budeme stát před volbou buď zemřít nebo použít rychlý protijed, tedy tu vakcínu.[/quote] Tiež si myslím, že budú v tých biologických útokoch pokračovať, majú novú hračku - genetické inžinierstvo - a teda aj nové vojenské odvetvie. Tu by som len dodal, že vakcína nikdy neslúžila ako protijed. Vakcína je preventívny prostriedok a ak si všimneš postupy pri očkovaní proti chrípke, tak vždy bolo pravidlo: očkovať tesne pred chrípkovou sezónou, nikdy nie uprostred sezóny. Práve počas kovidovej epidémie bolo vidno, že očkovanie uprostred pandemie malo za následok vznik nových mutácii viru. Ako protijed musí slúžiť liek. Napr. tie monoklonálne protilátky, o ktorých sa teraz toľko hovorí, alebo iný účinný liek, ktorý blokuje reprodukciu virusu a nemá vedľajšie účinky na zdravie. Tam by som videl cestu. Vakcína je prevencia: a preventívne očkovanie má zmysel, ak poznáš virus, ktorý sa protivník chystá vypustiť a ešte tak neurobil. Lenže týmto prezradiš to, že vieš... A protivník môže zvoliť iný virus. A ľudí nemožno donekonečna opichávať proti všetkým verziám. Najlepšie by bolo vymyslieť liek, ktorý by znefunkčňoval akýkoľvek virus. Tým skôr, že virus nie je živí organizmus: nevidí, nehýbe sa sám, neprijíma ani nevylučuje látky.. Je to len voľne unášaný balíček s informáciou vo vnútri. Pri replikácii virusu vznikajú chyby - mutácie, čiže virus degeneruje ale princíp napadania buniek a množenia je rovnaký, na toto by mal útočiť liek. Veď virus nie je ako baktéria, kde existujú aj užitočné baktérie a tie v tele nechceme zničiť. Ak by sa vynašli širokospektrálne a bezpečné antivirotiká, tak by to bola obrovská výhra a zlikvidovanie tohto virologického odvetvia ako biologickej zbrane.

@JabiPun Čtivý článek a výborné shrnutí.
Pokud ale tedy mám vystoupit z davu pochlebovačů (myslím to dobře), tak v případě, že článek cílí na dav, který se s KSB nikdy nesetkal...
Za prvé bych vysvětlil pojmy prediktor-korektor, které v článku bereš za samozřejmost.
Za druhé - příliš rychle jsi zcela nový a šokující pojem GP zařadil jakožto pojem zcela samozřejmý, například jako houska nebo rohlík.
Za třetí - zvážil bych zkrácení a zestručnění článku a nebo udělat z něj články dva nebo tři.

@JabiPun Čtivý článek a výborné shrnutí. Pokud ale tedy mám vystoupit z davu pochlebovačů (myslím to dobře), tak v případě, že článek cílí na dav, který se s KSB nikdy nesetkal... Za prvé bych vysvětlil pojmy prediktor-korektor, které v článku bereš za samozřejmost. Za druhé - příliš rychle jsi zcela nový a šokující pojem GP zařadil jakožto pojem zcela samozřejmý, například jako houska nebo rohlík. Za třetí - zvážil bych zkrácení a zestručnění článku a nebo udělat z něj články dva nebo tři.

ja nazatail doplnim len takymto malym clankom, ( Word Economic Forum smile ) postoval to znamy pred chvilkou, lady sa asi zacinaju lamat aj tam hore smile
Asi im doslo ze co treba spavit aby vyhoveli GP poziadavkam a myslim ze trafili klincek po hlavicke.


v skratke treba na DEglobalizovat obchod, tzn lokal produkcia co najvacsieho poctu veci a tovarov bez presunov a vyuzivania outsorcingu. V preklade asi tolko ze veci zdrazeju a bude ich menej, nebude sa tak drancovat surovinova zakladna, menej sa minie na palive pri presunoch a atd.


Dufam ze som to pochopil spravne z toho clanku..


Prieskum si robili v 2019 a teraz v 2021.


https://www.weforum.org/agenda/2021/08/what-do-people-think-about-trade-and-globalization?utm_source=facebook&utm_medium=social_video&utm_term=1_1&utm_content=23889_economist_deglobalisation_help_planet&utm_campaign=social_video_2021


ja nazatail doplnim len takymto malym clankom, ( Word Economic Forum :D ) postoval to znamy pred chvilkou, lady sa asi zacinaju lamat aj tam hore :D Asi im doslo ze co treba spavit aby vyhoveli GP poziadavkam a myslim ze trafili klincek po hlavicke. v skratke treba na DEglobalizovat obchod, tzn lokal produkcia co najvacsieho poctu veci a tovarov bez presunov a vyuzivania outsorcingu. V preklade asi tolko ze veci zdrazeju a bude ich menej, nebude sa tak drancovat surovinova zakladna, menej sa minie na palive pri presunoch a atd. Dufam ze som to pochopil spravne z toho clanku.. Prieskum si robili v 2019 a teraz v 2021. https://www.weforum.org/agenda/2021/08/what-do-people-think-about-trade-and-globalization?utm_source=facebook&utm_medium=social_video&utm_term=1_1&utm_content=23889_economist_deglobalisation_help_planet&utm_campaign=social_video_2021
Upravené 14. 11. 2021 o 22:14

Jarek


Normální člověk, který žije z práce se většinou uskromňuje až kam.


Nie celkom pravda. Poznám veľa rodín ktorích mesačný príjem chlapa v rodine je 800 eur a príjem ženy 600-800, poprípade materská. Lenže spôsob akým žijú je pre mňa absolútne nenormálny.


Chlapík z takejto rodiny príde do autoservisu zo štvoročnou audi 6 alebo passatom v plnej výbave, samozrejme na splátky. Po oprave mu mechanik zahlási cenu za opravu na 600eur. Chlapíka ide roztrhnúť prečo má platiť
600 eur, že odkial to má zobrať, že on platí hypotéku na dom, tri dovolenky na splátky, iphon ako inak na splátky,TV, chladničku,pračku tiež na splátky. Psa tiež na splátky, krmivo na splátky,búdu pre psa tiež na splátky.
A keď zahlási mechanikovi aby mu tú opravu dal na splátky, tak mu mechanik logicky odpovie: Prečo si nekúpiš octaviu poprípade hyundai kde ťa takáto oprava vyjde na stovku. Tak mu odpovie,že prečo by sa mal voziť na nejakej posratej oktávke.


Takéto ľudské bytosti nemajú mieru a nevedia sa uskromniť s tým čo majú.
Potom sa deje to čo sa deje, že tieto bytosti urobia všetko preto aby mohli chodiť do práce (test,pichanec)podvolia sa čomukoľvek aby sa nemuseli uskromňovať a aby žili tak ako si stanovili.
Pointa je v tom, že ludí k takémuto správaniu naučili tieto elity a oni napriek tomu,že sa dostali takto do ich pasce, ešte tomu všetkému tlieskajú. Tu je tá skromnosť na mieste. Toto sa musí zmeniť. Takýto sa musia zobudiť. Inak sa ľudstvo nikam neposunie a ver mi, takýchto ako opisujem je veľa.


Jarek Normální člověk, který žije z práce se většinou uskromňuje až kam. Nie celkom pravda. Poznám veľa rodín ktorích mesačný príjem chlapa v rodine je 800 eur a príjem ženy 600-800, poprípade materská. Lenže spôsob akým žijú je pre mňa absolútne nenormálny. Chlapík z takejto rodiny príde do autoservisu zo štvoročnou audi 6 alebo passatom v plnej výbave, samozrejme na splátky. Po oprave mu mechanik zahlási cenu za opravu na 600eur. Chlapíka ide roztrhnúť prečo má platiť 600 eur, že odkial to má zobrať, že on platí hypotéku na dom, tri dovolenky na splátky, iphon ako inak na splátky,TV, chladničku,pračku tiež na splátky. Psa tiež na splátky, krmivo na splátky,búdu pre psa tiež na splátky. A keď zahlási mechanikovi aby mu tú opravu dal na splátky, tak mu mechanik logicky odpovie: Prečo si nekúpiš octaviu poprípade hyundai kde ťa takáto oprava vyjde na stovku. Tak mu odpovie,že prečo by sa mal voziť na nejakej posratej oktávke. Takéto ľudské bytosti nemajú mieru a nevedia sa uskromniť s tým čo majú. Potom sa deje to čo sa deje, že tieto bytosti urobia všetko preto aby mohli chodiť do práce (test,pichanec)podvolia sa čomukoľvek aby sa nemuseli uskromňovať a aby žili tak ako si stanovili. Pointa je v tom, že ludí k takémuto správaniu naučili tieto elity a oni napriek tomu,že sa dostali takto do ich pasce, ešte tomu všetkému tlieskajú. Tu je tá skromnosť na mieste. Toto sa musí zmeniť. Takýto sa musia zobudiť. Inak sa ľudstvo nikam neposunie a ver mi, takýchto ako opisujem je veľa.

GP není řídící jednotkou na Zemi jako takové nýbrž jest řízen.Účelem covidu či jiných podobných prostředků jest/poměrně velkou oklikou/ propojení lidí či člověka s nástroji umělé inteligence a následném vytvoření transhumánní "bytosti" bez ambicí a vzestupného směřování Lidí-Člověka..Transhumánní "bytosti sloužící,nikoliv se vyvíjející..


GP není řídící jednotkou na Zemi jako takové nýbrž jest řízen.Účelem covidu či jiných podobných prostředků jest/poměrně velkou oklikou/ propojení lidí či člověka s nástroji umělé inteligence a následném vytvoření transhumánní "bytosti" bez ambicí a vzestupného směřování Lidí-Člověka..Transhumánní "bytosti sloužící,nikoliv se vyvíjející..

Téma hledání komplexní odpovědi je správné a v principu všechny uvedené pohledy jsou platné. Nemohu se však stále zbavit pocitu, že nám tu schází důležitá sjednocující hlavní neznámá. Kdo řídí toto divadlo?
Bůh zatím víceméně sedí v hledišti (či spíše předsedá maturitní komisi) a drží nám palce. Proto také občas někde foukne (nechá spadnout některou z kulis), tu mrkne, napovídá, jak to správný kantor umí (aby to žák ve své paměti našel) – a je jen na zkoušených, zda pochopí, anebo skočí po hlavě do pasti, kterou se jim zatím snaží odsunout bokem. smile


To co jsme aktuálně schopni uvidět a pochopit souvisí vždy jen s těmi pojmy, které dosud známe a máme sestaveny v mozaice svého poznání. Pozorujeme vše právě prostřednictvím již vytvořené struktury (mozaiky). A ta záleží na šíři vědění (multioborovosti), hloubce znalostí a praktických životních zkušenostech. A také na filtrech pozorování (brýlích mámení), které jsme si během života nechali od systému nasadit … tedy přijali jsme do svého podvědomí jako podprogram – tudy se nedívej.
Základem všeho je si všimnout, především nesrovnalostí s našim dosavadním poznáním a následně si správně stanovit otázku a pustit se do hledání.
Ten dlouhý úvod proto, že můj pohled je ještě další a trochu jiný. Jak jsem napsal, všechny poznatky jsou správné a lícují spolu jak naskládané kameny klenby. Pouze klenák nám stále ještě chybí, neboť se ten syčák uměl dobře schovat.


Kritériem pravdy je praxe – a tu dokáže prověřit pouze čas.


Je možné porozumět proroku, když mluví tak divným jazykem?
Číslo šelmy a pod.
Napadlo ještě před cca 5 lety někoho z nás, že se bude jednat možná o „tekuté nano-čipy vstřikované pod kůži“, které se svým dopadem projeví smlouvou s ďáblem – zasáhnou tedy až do duše očkovaného? Jak to ten vidoucí prorok měl popsat tehdy platným slovníkem a pojmy?


Takže můj pohled do hlubin nevědomí a stínů mi říká, že vše, co bylo dosud popsáno a děje se v rámci probíhajícího divadla je jako scénář zmatené telenovely točící se kolem svého společného marketingového názvu – „kovid“, a že vše víří v nepřehledném chaotickém tanci, který zde postupně rozplétáme. Ale ten má také svůj střed – je nutné najít, kde je a kdo tam stojí, řídí jej a stále roztáčí, a hlavně nechce být viděn. Kdo všechny přesvědčil, že není a za tento závoj neviditelnosti, zdání a klamu se tak dobře skryl, že stále ještě není vidět? A není jej možné fyzicky polapit. Pro kterého i ony elity jsou jen pouhou trávou na poli?
Navíc celý scénář zahrnuje i několik naprosto špatných scén mimo hlavní hru, které jsou zdánlivě i skutečně proti zájmům tomu, kdo je považován (a sám se považuje) za režiséra tohoto kusu – např. destrukce přírody rukama zelených teroristů. Jenže je to plně v zájmech toho, kdo to skutečně doposud řídí a nepotřebuje vypadat jako člověk ani jako ufoun (jenom občas).


Někteří zde se koncepcí zabývají již několik let, jiní déle, někdo hlouběji, někdo pouze encyklopedicky. Jaké znalosti jsme kdo měli v roce 2012? Tlusté knihy tehdy již byly k disposici.
Po letech se mi opět dostala na monitor předpověď, u které jsem něco chápal, něco také ne. Přestože již mnohé zkušenosti a indicie byly, ale pro pochopení hlubších společenských souvislostí mi tehdy ještě scházel pohled rozšířený prizmatem KSB. Přestože autor zde má od některých lidí nasazenu psí hlavu, prosím o pozorné poslechnutí oné informace a hlavně bez předpojatosti, s čistou myslí. Je to audio dlouhé cca 2 hodiny a velmi hutné. Prosím poslouchat vždy max. asi ½ hodiny a pak to strávit a popřemýšlet o tom, co tehdy před 9-lety říkal a posuzovat se znalostí dneška a vše analyzovat pohledem KSB. Ne v detailech, ale souhrnně. Pokud není hned vše jasné, můžeme o tom vést další rozpravu a myslím, že nám to naši mozaiku poznání opět o něco více rozšíří – bude vícevrstevnatá. I k uchopení principu Boha se možná přiblížíme, když budeme chtít. Je to stručně, v kostce a výstižně řečeno a mohu k tomu potom dodat další podrobnosti.
Hlavně však uvidíme Corpus delicti a lépe porozumíme Modu operandi.


Video je na https://www.youtube.com/watch?v=C5m2xia0dhg

(pouze audio s obrázkem) a pokud by si to někdo chtěl stáhnout v mp3 formátu, tak z adresy http://badatel-mysteria.cz/media/petr-chobot-kdo-vladne-planete-2012.mp3 anebo zazipované http://badatel-mysteria.cz/media/petr-chobot-kdo-vladne-planete-2012.zip


Téma hledání komplexní odpovědi je správné a v principu všechny uvedené pohledy jsou platné. Nemohu se však stále zbavit pocitu, že nám tu schází důležitá sjednocující hlavní neznámá. **Kdo řídí toto divadlo?** Bůh zatím víceméně sedí v hledišti (či spíše předsedá maturitní komisi) a drží nám palce. Proto také občas někde foukne (nechá spadnout některou z kulis), tu mrkne, napovídá, jak to správný kantor umí (aby to žák ve své paměti našel) – a je jen na zkoušených, zda pochopí, anebo skočí po hlavě do pasti, kterou se jim zatím snaží odsunout bokem. :) To co jsme aktuálně schopni uvidět a pochopit souvisí vždy jen s těmi pojmy, které dosud známe a máme sestaveny v mozaice svého poznání. Pozorujeme vše právě prostřednictvím již vytvořené struktury (mozaiky). A ta záleží na šíři vědění (multioborovosti), hloubce znalostí a praktických životních zkušenostech. A také na filtrech pozorování (brýlích mámení), které jsme si během života nechali od systému nasadit … tedy přijali jsme do svého podvědomí jako podprogram – **tudy se nedívej**. Základem všeho je si _všimnout_, především _nesrovnalostí_ s našim dosavadním poznáním a následně si _správně stanovit otázku a pustit se do hledání_. Ten dlouhý úvod proto, že můj pohled je ještě další a trochu jiný. Jak jsem napsal, všechny poznatky jsou správné a lícují spolu jak naskládané kameny klenby. Pouze klenák nám stále ještě chybí, neboť se ten syčák uměl dobře schovat. **Kritériem pravdy je praxe – a tu dokáže prověřit pouze čas.** Je možné porozumět proroku, když mluví tak divným jazykem? Číslo šelmy a pod. Napadlo ještě před cca 5 lety někoho z nás, že se bude jednat možná o _„tekuté nano-čipy vstřikované pod kůži“_, které se svým dopadem projeví smlouvou s ďáblem – zasáhnou tedy až do duše očkovaného? Jak to ten vidoucí prorok měl popsat tehdy platným slovníkem a pojmy? Takže můj pohled do hlubin nevědomí a stínů mi říká, že vše, co bylo dosud popsáno a děje se v rámci probíhajícího divadla je jako scénář zmatené telenovely točící se kolem svého společného marketingového názvu – „kovid“, a že vše víří v nepřehledném chaotickém tanci, který zde postupně rozplétáme. Ale ten má také svůj **střed** – je nutné najít, kde je a kdo tam stojí, řídí jej a stále roztáčí, a hlavně nechce být viděn. _Kdo všechny přesvědčil, že není a za tento závoj neviditelnosti, zdání a klamu se tak dobře skryl, že stále ještě není vidět?_ A není jej možné fyzicky polapit. Pro kterého i ony elity jsou jen pouhou trávou na poli? Navíc celý scénář zahrnuje i několik naprosto špatných scén mimo hlavní hru, které jsou zdánlivě i skutečně proti zájmům tomu, kdo je považován (a sám se považuje) za režiséra tohoto kusu – např. destrukce přírody rukama zelených teroristů. Jenže je to plně v zájmech toho, kdo to skutečně doposud řídí a nepotřebuje vypadat jako člověk ani jako ufoun (jenom občas). Někteří zde se koncepcí zabývají již několik let, jiní déle, někdo hlouběji, někdo pouze encyklopedicky. Jaké znalosti jsme kdo měli v roce 2012? Tlusté knihy tehdy již byly k disposici. Po letech se mi opět dostala na monitor předpověď, u které jsem něco chápal, něco také ne. Přestože již mnohé zkušenosti a indicie byly, ale pro pochopení hlubších společenských souvislostí mi tehdy ještě scházel pohled rozšířený prizmatem KSB. Přestože autor zde má od některých lidí nasazenu psí hlavu, prosím o pozorné poslechnutí oné informace a hlavně bez předpojatosti, s čistou myslí. Je to **audio dlouhé cca 2 hodiny a velmi hutné**. _Prosím poslouchat vždy max. asi ½ hodiny a pak to strávit a popřemýšlet o tom, co tehdy před 9-lety říkal a posuzovat se znalostí dneška a vše analyzovat pohledem KSB. Ne v detailech, ale souhrnně._ Pokud není hned vše jasné, můžeme o tom vést další rozpravu a myslím, že nám to naši mozaiku poznání opět o něco více rozšíří – bude vícevrstevnatá. I k uchopení principu Boha se možná přiblížíme, když budeme chtít. Je to stručně, v kostce a výstižně řečeno a mohu k tomu potom dodat další podrobnosti. Hlavně však uvidíme _Corpus delicti_ a lépe porozumíme _Modu operandi_. Video je na https://www.youtube.com/watch?v=C5m2xia0dhg (pouze audio s obrázkem) a pokud by si to někdo chtěl stáhnout v mp3 formátu, tak z adresy http://badatel-mysteria.cz/media/petr-chobot-kdo-vladne-planete-2012.mp3 anebo zazipované http://badatel-mysteria.cz/media/petr-chobot-kdo-vladne-planete-2012.zip

Tu by som len dodal, že vakcína nikdy neslúžila ako protijed.


Jardobe, ber to tak, že jsem to slovo "protijed" použil obrazně. Měl jsem to asi dát do uvozovek, aby nedocházelo k nepochopení. Jinak rozdíl mezi vakcínou, lékem a protijedem znám.


K té biologické laboratoři za Nazarbajeva ti řeknu asi tolik, že tam bylo za Nazarbajeva provozováno 10 biolaboratoří, modernizováných na prostředky Pentagonu. A zřejmě Nazarbajev tomu nemohl čelit. Košile bližší, než kabát.


[quote="pid:42998, uid:6"]Tu by som len dodal, že vakcína nikdy neslúžila ako protijed.[/quote] Jardobe, ber to tak, že jsem to slovo "protijed" použil obrazně. Měl jsem to asi dát do uvozovek, aby nedocházelo k nepochopení. Jinak rozdíl mezi vakcínou, lékem a protijedem znám. K té biologické laboratoři za Nazarbajeva ti řeknu asi tolik, že tam bylo za Nazarbajeva provozováno 10 biolaboratoří, modernizováných na prostředky Pentagonu. A zřejmě Nazarbajev tomu nemohl čelit. Košile bližší, než kabát.

Zřejmě je načase vytáhnout otázku , jakým způsobem bude nejlepší tyto laboratoře , přinejmenším v Evropě coby neúměrné riziko , zlikvidovat .


Zřejmě je načase vytáhnout otázku , jakým způsobem bude nejlepší tyto laboratoře , přinejmenším v Evropě coby neúměrné riziko , zlikvidovat .
Upravené 14. 11. 2021 o 23:56

Za prvé bych vysvětlil pojmy prediktor-korektor, které v článku bereš za samozřejmost.
Za druhé - příliš rychle jsi zcela nový a šokující pojem GP zařadil jakožto pojem zcela samozřejmý, například jako houska nebo rohlík.
Za třetí - zvážil bych zkrácení a zestručnění článku a nebo udělat z něj články dva nebo tři.


1) Prediktor-korektor - není možnostech článku podrobně vysvětlit všechny pojmy a definice. Čtenáře by to zahltilo. Proto jsem místo toho zvolil popíchnutí k vlastnímu studiu.
2) Toho jsem se obával a souvisí to s prvním bodem. Článek musí být stručný a jasný a nevím, jak pojem GP lépe specifikovat, aniž bych článek dále nafukoval
3) Zde jsem zásadně proti. Zestručnění znamená další čtenářovo nepochopení, rozdělením na více částí zase dojde k tomu, že každá další část bude méně a méně čtená. I proto jsem zvolil formu dialogu s fiktivním čtenářem/posluchačem, kde se co nejvíce snažím napodobit jeho možné otázky tak, abych jeho pozornost a zvídavost udržel až do konce.


Mým cílem bylo stvořit jakýsi odrazový můstek pro lidi nedotčené KSB, pro lidi, kteří se v současné situaci ztrácí a hlavně pro ty, kteřé jsou bezmocní a hledají východisko.


Včera jsem verzi ještě trochu upravil (u sebe, ne tady), mimo jiné v ní adresuji Jarkovy zcela legitimní obavy, že pro bohaté se nic nemění a chudí zase utřou nudli. Krátce se tam zmiňuji i o jiných nástrojích, které GP používá v rámci svého scénáře "záchrany" planety, nicméně opět nechci čtenáře zahltit, takže v konečné verzi možná nebudou. Každopadně tu si už nechám pro kob-forum.


[quote="pid:42999, uid:181"]Za prvé bych vysvětlil pojmy prediktor-korektor, které v článku bereš za samozřejmost. Za druhé - příliš rychle jsi zcela nový a šokující pojem GP zařadil jakožto pojem zcela samozřejmý, například jako houska nebo rohlík. Za třetí - zvážil bych zkrácení a zestručnění článku a nebo udělat z něj články dva nebo tři.[/quote] 1) Prediktor-korektor - není možnostech článku podrobně vysvětlit všechny pojmy a definice. Čtenáře by to zahltilo. Proto jsem místo toho zvolil popíchnutí k vlastnímu studiu. 2) Toho jsem se obával a souvisí to s prvním bodem. Článek musí být stručný a jasný a nevím, jak pojem GP lépe specifikovat, aniž bych článek dále nafukoval 3) Zde jsem zásadně proti. Zestručnění znamená další čtenářovo nepochopení, rozdělením na více částí zase dojde k tomu, že každá další část bude méně a méně čtená. I proto jsem zvolil formu dialogu s fiktivním čtenářem/posluchačem, kde se co nejvíce snažím napodobit jeho možné otázky tak, abych jeho pozornost a zvídavost udržel až do konce. Mým cílem bylo stvořit jakýsi odrazový můstek pro lidi nedotčené KSB, pro lidi, kteří se v současné situaci ztrácí a hlavně pro ty, kteřé jsou bezmocní a hledají východisko. Včera jsem verzi ještě trochu upravil (u sebe, ne tady), mimo jiné v ní adresuji Jarkovy zcela legitimní obavy, že pro bohaté se nic nemění a chudí zase utřou nudli. Krátce se tam zmiňuji i o jiných nástrojích, které GP používá v rámci svého scénáře "záchrany" planety, nicméně opět nechci čtenáře zahltit, takže v konečné verzi možná nebudou. Každopadně tu si už nechám pro kob-forum.

Dovolil jsem si spáchat ještě jeden text, tentokrát určený pro lidi zcela nepolíbené KSB, mezi které bych ho chtěl masivně šířit. Opět ho tedy hážu do placu a důrazně žádám o Vaše námitky, kritiku, doplnění. Je na čase začít aktivovat masy obyvatelstva.


Ke článku jsem se dostal až včera a nechal jsem si to přes noc rozležet v hlavě.
Snažil jsme se na něj dívat jako člověk, který nic o KSB neví.


1) Někam na začátek možná doplnit něco ve smyslu:


Vládnoucím elitám se nejlépe ovládá nevzdělaný dav. Dav, který žije v neustálém strachu. Nikdy nekončícím strachu šířeném skrze politiky a média. Protože, kdo se bojí, s tím se lépe manipuluje.


Domníváte se, že:


 • požár v japonské továrně vyrábějící čipy byla náhoda?
 • zablokování Suezského průplavu byla náhoda?
 • nedostatek surovin a stavebních materiálů je náhoda?
 • zdražování energií, potravin, pohonných hmot atd. je náhoda?(napsat jasně viditelné dopady omezování spotřeby obyvatelstva)

2) Jak napsal JS22. Článek je pro "neznalé" čtenáře možná moc dlouhý. Nestálo by za to do článku vložit pár obrázků, aby lidé více viděli, že jsou opravdu obelhávání. Viz. např. zde ze dvou známých témat.


6191fb74e1632
6191fb7510098


[quote="pid:42934, uid:678"]Dovolil jsem si spáchat ještě jeden text, tentokrát určený pro lidi zcela nepolíbené KSB, mezi které bych ho chtěl masivně šířit. Opět ho tedy hážu do placu a důrazně žádám o Vaše námitky, kritiku, doplnění. Je na čase začít aktivovat masy obyvatelstva.[/quote] Ke článku jsem se dostal až včera a nechal jsem si to přes noc rozležet v hlavě. Snažil jsme se na něj dívat jako člověk, který nic o KSB neví. 1) Někam na začátek možná doplnit něco ve smyslu: Vládnoucím elitám se nejlépe ovládá nevzdělaný dav. Dav, který žije v neustálém strachu. Nikdy nekončícím strachu šířeném skrze politiky a média. Protože, kdo se bojí, s tím se lépe manipuluje. Domníváte se, že: - požár v japonské továrně vyrábějící čipy byla náhoda? - zablokování Suezského průplavu byla náhoda? - nedostatek surovin a stavebních materiálů je náhoda? - zdražování energií, potravin, pohonných hmot atd. je náhoda? (napsat jasně viditelné dopady omezování spotřeby obyvatelstva) 2) Jak napsal JS22. Článek je pro "neznalé" čtenáře možná moc dlouhý. Nestálo by za to do článku vložit pár obrázků, aby lidé více viděli, že jsou opravdu obelhávání. Viz. např. zde ze dvou známých témat. ![6191fb74e1632](serve/attachment&path=6191fb74e1632) ![6191fb7510098](serve/attachment&path=6191fb7510098)

Dovolil jsem si spáchat ještě jeden text

Omlouvám se.
Ještě jsem zapomněl to nejdůležitější. - Poděkovat.
Děkuji za skvělé počtení.


[quote="pid:42934, uid:678"]Dovolil jsem si spáchat ještě jeden text[/quote] Omlouvám se. Ještě jsem zapomněl to nejdůležitější. - Poděkovat. Děkuji za skvělé počtení.

dnes rano mi na FB vyskocilo video, setkani pred ministerstvem zdravotnictvi.- ve kterem mluvi vedouci lekarka popisuje zazitky ze zarizeni, kde je 90 osetrovatelskych luzek, o situaci, ktera nastala po pieksu. ze 9 z 10 lekaru stale ma strach se ozvat.
verim, ze lekari se zacnou uz postupne pridavat.


https://www.facebook.com/martin.petras.336/videos/193660952851052/


tohle video jste mozna uz reregistrovali. imunolog drbal v ceske televizi:
https://www.facebook.com/ostefik/videos/288753336473483


optimisticky zacatek tyden...
jeste bych s vami chtela sdilet video, ktere mi vyskocilo na FB. je to vypraveni lidi, kteri se narodili pred 100 lety. bylo to natoceno v 2016. "zivotni lekce stoletych" uvidite pani, ktera prisla z ceskoslovenska do anglie, pana, ktery ve svych 100 letech pracuje s tabletem, rikaji, ze vek je jen cislo, ze sem tam si clovek ma dat hlt whisky, i kdyz to zdravotni pojistovna nedoporucuje .. pan rika, ze take meli problemy, ale nevzdavali je tak rychle, jako to delaji lide dnes....ze bychom meli poslouchat rodice, co nam radi, nemusime vzdy podle nich jednat, ale nemeli bychom je jen tak ignornovat...
kdyz se ptali, ceho nejvice lituji, tak jeden pan rekl, ze jednou prisel jeho otec ho vyzvednout do skoly, ale on jeste chtel zustat s kamarady, tak otec vazil cestu zbytecne a to ho dodnes mrzi...to, co platilo pred 80 a 90 lety, dnes uz jine, tak je treba drzet krok s dobou, rika pan.... rika, ze mel relativne lehky zivot, i kdyz zazil valku, bomby a byl u letcu, rika, ze se neciti jako 29-lety, ale mozna jako 69-lety nebo 79-lety:-) pani rika, ze je porad fit, ze je to proto, ze jak jeji maminka varila, ze vyuzivala to, co meli na zahrade...atd... stoji to za to si to pustit, cloveka to pohladi po dusi


EDIT:
https://www.youtube.com/watch?v=9AThycGCakk


dnes rano mi na FB vyskocilo video, setkani pred ministerstvem zdravotnictvi.- ve kterem mluvi vedouci lekarka popisuje zazitky ze zarizeni, kde je 90 osetrovatelskych luzek, o situaci, ktera nastala po pieksu. ze 9 z 10 lekaru stale ma strach se ozvat. verim, ze lekari se zacnou uz postupne pridavat. https://www.facebook.com/martin.petras.336/videos/193660952851052/ tohle video jste mozna uz reregistrovali. imunolog drbal v ceske televizi: https://www.facebook.com/ostefik/videos/288753336473483 optimisticky zacatek tyden... jeste bych s vami chtela sdilet video, ktere mi vyskocilo na FB. je to vypraveni lidi, kteri se narodili pred 100 lety. bylo to natoceno v 2016. "zivotni lekce stoletych" uvidite pani, ktera prisla z ceskoslovenska do anglie, pana, ktery ve svych 100 letech pracuje s tabletem, rikaji, ze vek je jen cislo, ze sem tam si clovek ma dat hlt whisky, i kdyz to zdravotni pojistovna nedoporucuje .. pan rika, ze take meli problemy, ale nevzdavali je tak rychle, jako to delaji lide dnes....ze bychom meli poslouchat rodice, co nam radi, nemusime vzdy podle nich jednat, ale nemeli bychom je jen tak ignornovat... kdyz se ptali, ceho nejvice lituji, tak jeden pan rekl, ze jednou prisel jeho otec ho vyzvednout do skoly, ale on jeste chtel zustat s kamarady, tak otec vazil cestu zbytecne a to ho dodnes mrzi...to, co platilo pred 80 a 90 lety, dnes uz jine, tak je treba drzet krok s dobou, rika pan.... rika, ze mel relativne lehky zivot, i kdyz zazil valku, bomby a byl u letcu, rika, ze se neciti jako 29-lety, ale mozna jako 69-lety nebo 79-lety:-) pani rika, ze je porad fit, ze je to proto, ze jak jeji maminka varila, ze vyuzivala to, co meli na zahrade...atd... stoji to za to si to pustit, cloveka to pohladi po dusi EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=9AThycGCakk
Upravené 15. 11. 2021 o 09:22

Jestli to tu už někde bylo, tak se omlouvám:


Daniel Vávra: "Je vláda neschopná, nebo je v tom něco jiného"? Miliardy...


A když se naplní vize, které už pronáší kupříkladu Flégr a další, tedy že bude potřeba si dát i čtvrtou a dost možná i pravidelně, tak z těch 4,5 miliard se stane pravidelná každoroční renta.


Tak. Tomu už říkám důvod lobbovat za povinné očkování pro všechny. I ty kteří mají imunitu po prodělané nemoci. I pro děti, které to nepotřebují.


https://www.skrytapravda.cz/z-domova/252-daniel-vavra


Jestli to tu už někde bylo, tak se omlouvám: Daniel Vávra: "Je vláda neschopná, nebo je v tom něco jiného"? Miliardy... A když se naplní vize, které už pronáší kupříkladu Flégr a další, tedy že bude potřeba si dát i čtvrtou a dost možná i pravidelně, tak z těch 4,5 miliard se stane pravidelná každoroční renta. Tak. Tomu už říkám důvod lobbovat za povinné očkování pro všechny. I ty kteří mají imunitu po prodělané nemoci. I pro děti, které to nepotřebují. https://www.skrytapravda.cz/z-domova/252-daniel-vavra

Daniel Vávra: "Je vláda neschopná, nebo je v tom něco jiného"? Miliardy...

V tom článku píše jeden velký nesmysl, a to: "kdo chce chodit neočkovaný do práce, musí se testovat 2x týdně místo jednou a ještě navíc si to musí sám zaplatit". Což dle mého názoru velmi snižuje důvěryhodnost celého článku a závěry z něj vyplývající. Škoda.


[quote="pid:43029, uid:125"]Daniel Vávra: "Je vláda neschopná, nebo je v tom něco jiného"? Miliardy...[/quote] V tom článku píše jeden velký nesmysl, a to: _"kdo chce chodit neočkovaný do práce, musí se testovat 2x týdně místo jednou a ještě navíc si to musí sám zaplatit"_. Což dle mého názoru velmi snižuje důvěryhodnost celého článku a závěry z něj vyplývající. Škoda.

V tom článku píše jeden velký nesmysl, a to: "kdo chce chodit neočkovaný do práce, musí se testovat 2x týdně místo jednou a ještě navíc si to musí sám zaplatit". Což dle mého názoru velmi snižuje důvěryhodnost celého článku a závěry z něj vyplývající. Škoda.

Někteří zaměstnavatelé už to tak mají nastavené . Například ti , kteří dodávají nějaké položky do zdravotnictví .
Ireno , on Vávra napsal včera ještě jedno vyjádření .
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vy-Madar-Prymula-Chlibek-Tachezy-Konvalinka-Vojtech-Kam-jste-to-Cesko-privedli-pta-se-Vavra-Rusko-Italie-Brazilie-vsichni-lepe-683496
Směřuje to k likvidačnímu provalu informací .


[quote="pid:43034, uid:547"]V tom článku píše jeden velký nesmysl, a to: "kdo chce chodit neočkovaný do práce, musí se testovat 2x týdně místo jednou a ještě navíc si to musí sám zaplatit". Což dle mého názoru velmi snižuje důvěryhodnost celého článku a závěry z něj vyplývající. Škoda.[/quote] Někteří zaměstnavatelé už to tak mají nastavené . Například ti , kteří dodávají nějaké položky do zdravotnictví . Ireno , on Vávra napsal včera ještě jedno vyjádření . https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vy-Madar-Prymula-Chlibek-Tachezy-Konvalinka-Vojtech-Kam-jste-to-Cesko-privedli-pta-se-Vavra-Rusko-Italie-Brazilie-vsichni-lepe-683496 Směřuje to k likvidačnímu provalu informací .

Uvedu stručně mou zkušenost se stávajícím infopolem.
(níže nehodnotím obsah videa a pravdivost informací, o tom si každý může udělat názor sám)
Nedávno jsem narazil na video od paní Petry (asi 10.11. i když video je z 8.11.)
https://www.gloria.tv/post/z6oiTENW8bjm1p7vYMc3fe1tp
, oslovilo mě a tak jsem odkaz zaslal kamarádovi, který ho sdílel na facebooku. A dnes koukám, že o tomto videu se mluví jako o virálním videu a autorka se napadá za lži a desinformace.
https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/22731-internetem-se-siri-protivakcinacni-video-lide-mylne-veri-ze-je-na-nem-sestra-z-brnenske-nemocnice.html
https://www.denik.cz/regiony/ockovani-nici-imunitu-dezinformacni-video-brnanky-se-siri-socialnimi-sitemi-2021.html
Následně jsem si na jejím profilu našel vyjádření přímo od ní
https://www.facebook.com/petra.fajmonova.7/videos/907453363479314


Závěr pro mě: COVID infopole se začíná drolit zespodu a systém se ho snaží bránit seč může. Když už i příspěvky "neodborníků", které osloví jsou rychle napadány.


Uvedu stručně mou zkušenost se stávajícím infopolem. (níže nehodnotím obsah videa a pravdivost informací, o tom si každý může udělat názor sám) Nedávno jsem narazil na video od paní Petry (asi 10.11. i když video je z 8.11.) https://www.gloria.tv/post/z6oiTENW8bjm1p7vYMc3fe1tp , oslovilo mě a tak jsem odkaz zaslal kamarádovi, který ho sdílel na facebooku. A dnes koukám, že o tomto videu se mluví jako o virálním videu a autorka se napadá za lži a desinformace. https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/22731-internetem-se-siri-protivakcinacni-video-lide-mylne-veri-ze-je-na-nem-sestra-z-brnenske-nemocnice.html https://www.denik.cz/regiony/ockovani-nici-imunitu-dezinformacni-video-brnanky-se-siri-socialnimi-sitemi-2021.html Následně jsem si na jejím profilu našel vyjádření přímo od ní https://www.facebook.com/petra.fajmonova.7/videos/907453363479314 Závěr pro mě: COVID infopole se začíná drolit zespodu a systém se ho snaží bránit seč může. Když už i příspěvky "neodborníků", které osloví jsou rychle napadány.

Někteří zaměstnavatelé už to tak mají nastavené . Například ti , kteří dodávají nějaké položky do zdravotnictví .

Tohle já absolutně nepopírám, ale takhle to pan Vávra nenapsal. Bohužel.


[quote="pid:43039, uid:185"]Někteří zaměstnavatelé už to tak mají nastavené . Například ti , kteří dodávají nějaké položky do zdravotnictví .[/quote] Tohle já absolutně nepopírám, ale takhle to pan Vávra nenapsal. Bohužel.

Prediktor-korektor - není možnostech článku podrobně vysvětlit všechny pojmy
Co když se to pokusíš přeložit?
"Prediktor" je podle mě "předpovídatel", tedy určovatel, našeptávač - programátor (asi jako majitel lodě).
No a z toho "korektor" by již měl být něco jako "regulátor" - podle zadání, snažící se udržet daný směr (asi jako kormidelník či kapitán na lodi).


[quote="pid:43017, uid:678"]Prediktor-korektor - není možnostech článku podrobně vysvětlit všechny pojmy[/quote]Co když se to pokusíš přeložit? "**Prediktor**" je podle mě "předpovídatel", tedy určovatel, našeptávač - programátor (asi jako majitel lodě). No a z toho "**korektor**" by již měl být něco jako "regulátor" - podle zadání, snažící se udržet daný směr (asi jako kormidelník či kapitán na lodi).

krátké vysvětlení Prediktor-Korektor bude ve finální verzi. Zveřejněna bude nejspíš dnes večer


krátké vysvětlení Prediktor-Korektor bude ve finální verzi. Zveřejněna bude nejspíš dnes večer

krátké vysvětlení Prediktor-Korektor bude ve finální verzi. Zveřejněna bude nejspíš dnes večer

Túto metódu používajú napríklad bojovníci v zápasoch. Taký Muhammad Ali. Najprv skúmanie súpera a vyhodnotenie jeho spôsobu boja, typických výpadov, slabiny v obrane a pod. Potom túto predikciu ťahov súpera používa pri výpade alebo pri obrane. Ak sa zmýli a dostane hák, tak tento musí použiť korekciu a upraviť svoju analýzu na základe ktorej predvída-predikuje správanie súpera. Človek svoju analýzu koriguje až dovtedy, kým je schopný bezchybne predvídať súpera. T.j. kým je analýza bezchybná.


[quote="pid:43074, uid:678"]krátké vysvětlení Prediktor-Korektor bude ve finální verzi. Zveřejněna bude nejspíš dnes večer[/quote] Túto metódu používajú napríklad bojovníci v zápasoch. Taký Muhammad Ali. Najprv skúmanie súpera a vyhodnotenie jeho spôsobu boja, typických výpadov, slabiny v obrane a pod. Potom túto predikciu ťahov súpera používa pri výpade alebo pri obrane. Ak sa zmýli a dostane hák, tak tento musí použiť korekciu a upraviť svoju analýzu na základe ktorej predvída-predikuje správanie súpera. Človek svoju analýzu koriguje až dovtedy, kým je schopný bezchybne predvídať súpera. T.j. kým je analýza bezchybná.

Před chvíli jsem tady někde zahlédl příspěvek s nalezenými lahvičkami neštovic u Pfizeru. Mainstream již zapnul ventilátor. Na seznamu se již objevilo toto:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/svet-proti-nestovicim-proockovali-soveti-pod-vedenim-americana-znicili-vse-180890#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=oNhNKmiMHVe-202111211601&dop_id=180890&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


Před chvíli jsem tady někde zahlédl příspěvek s nalezenými lahvičkami neštovic u Pfizeru. Mainstream již zapnul ventilátor. Na seznamu se již objevilo toto: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/svet-proti-nestovicim-proockovali-soveti-pod-vedenim-americana-znicili-vse-180890#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=oNhNKmiMHVe-202111211601&dop_id=180890&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Upravené 21. 11. 2021 o 17:06
7.99k
68
30
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept