KSB a DVTR
Jednoboží X Panteon/zvířetník Bohů

VP SSSR se vyjadřuje celkem jasně v tom smyslu, že pro Člověka je přirozené jazyčnictví v Jednoboží.


Všechna Sdělení Shora (která VP SSSR uznává jako Sdělení Shora) obsahují jazyčnictví v Jednoboží (E(A)chnaton, Mojžíš, Ježíš, Mohamed.


Včera jsem měl příležitost hovořit se zástupcem dnešních "Slovanských spolků". Ten mi potvrdil, že dnešní Slovanské spolky všechny vyznávají Panteon/zvířetník Bohů a o tom, že by někteří Slované vyznávali jazyčnictví v Jednoboží (tak jak o tom mluví VP SSSR) nevěděl a chtěl naopak po mne, aby mu nějaký takový spolek/ původní pramen ukázal.


Vlastně nevím, odkud VP SSSR vzal názor, že současně s Panteonem/zvířetníkem Bohů na Rusi původní někteří lidé používali jazyčnictví v Jednoboží.


Dále by mě zajímalo vysvětlení, proč je jazyčnictví v Jednoboží efektivnější než Panteon/zvířetník Bohů (myslím si to sice taky, ale nedovedu to osvětlit).


Je to poměrně podstatná otázka, protože jsem zaznamenal zmínku VP SSSR, že tato nejednosnost/neujasněnost ve světonázoru stála za prohrou Rusi původní s Biblisty.


VP SSSR se vyjadřuje celkem jasně v tom smyslu, že pro Člověka je přirozené jazyčnictví v Jednoboží. Všechna Sdělení Shora (která VP SSSR uznává jako Sdělení Shora) obsahují jazyčnictví v Jednoboží (E(A)chnaton, Mojžíš, Ježíš, Mohamed. Včera jsem měl příležitost hovořit se zástupcem dnešních "Slovanských spolků". Ten mi potvrdil, že dnešní Slovanské spolky **všechny** vyznávají Panteon/zvířetník Bohů a o tom, že by někteří Slované vyznávali jazyčnictví v Jednoboží (tak jak o tom mluví VP SSSR) nevěděl a chtěl naopak po mne, aby mu nějaký takový spolek/ původní pramen ukázal. Vlastně nevím, odkud VP SSSR vzal názor, že současně s Panteonem/zvířetníkem Bohů na Rusi původní někteří lidé používali jazyčnictví v Jednoboží. Dále by mě zajímalo vysvětlení, proč je jazyčnictví v Jednoboží efektivnější než Panteon/zvířetník Bohů (myslím si to sice taky, ale nedovedu to osvětlit). Je to poměrně podstatná otázka, protože jsem zaznamenal zmínku VP SSSR, že tato nejednosnost/neujasněnost ve světonázoru stála za prohrou Rusi původní s Biblisty.

Ke každé informaci by měla být poučka (textově knižní vzdělání) a příběh (smyslově intuitivní vzdělání). Příběh jsem našel, hledám poučku. Resp. poučku taky mám, ale zatím nechápu proč platí, tj. v čem je Jednoboží efektivnější.


V kterém z chrámů má přebývat Bůh (první Anastasiina pověst)


„V jedné z mnoha osad na Zemi šťastně žili lidé. Bylo tam devadesát devět rodin. Každá rodina měla překrásný dům ozdobený zvláštní řezbou. Zahrada kolem domu každoročně dávala plody. Sama rodila zeleninu a ovoce. Lidé radostně vítali jaro a vychutnávali si rozkoše léta. Řada veselých a přátelských svátků rodila písně a chorovody. V zimě odpočívali od každodenního jásání.
A pohlížejíce na oblohu, pokoušeli se řešit otázku - je-li možno z hvězd a měsíce vytvořit lepší vzory, než jsou.
Jednou za tři roky, v červenci, se tito lidé scházeli na louce na okraji své osady. Jednou za tři roky na jejich otázky Bůh odpovídal obyčejným hlasem.

Obyčejným očím neviditelný, projevoval se Bůh každému v pocitech. A společně s každým obyvatelem osady řešil, jak lépe budovat další život. Rozhovor lidí s Bohem byl filozofický, ale občas úplně jednoduchý, žertovný.
Například vstal muž středního věku a oznamoval Bohu:
,Copak, že jsi nás, Bože, o svátku v tomto létě, když jsme se všichni za úsvitu scházeli, začal smáčet deštěm ? Dopoledne lilo, jako vodopád nebeský, teprve v poledne zazářilo slunce. Copak jsi dopoledne spal ?'
,Nespal jsem,' odpovídal Bůh, ,od úsvitu jsem přemýšlel, co mám udělat, aby se svátek povedl. Viděl jsem, že někdo z vás, než šel na svátek, byl líný omýt se čistou vodou. Co jsem měl dělat ? Svým vzhledem by hříšníci zkazili svátek. A rozhodl jsem se nejdřív všechny omýt, pak rozehnat oblaka a nechat paprsky sluníčka, aby polaskaly lidská těla, omytá vodou.'
,Tak dobře, když je tomu tak...' souhlasil muž, nenápadně setřel drobky jídla z vousů a začal utírat synovi pusu od borůvek.
,Řekni mi, Bože,' ptal se starší muž - zádumčivý filozof, ,nad námi v nebi je mnoho hvězd, co znamená jejich zvláštní kresba ? Mohu-li, když si vyberu hvězdu, jež se zalíbí mé duši, a život na Zemi mě omrzí, ubytovat se tam se svou rodinou ?'
,Kresba nebeských těles, blikajících ve tmě, vypovídá o životě celého vesmíru. Uvolněnost a koncentrace duše dovolí přečíst knihu nebe. Kniha nebe se neotevírá prázdnotě zvědavosti, ale pouze čistým a závažným úmyslům. Ubytovat se na hvězdě můžeš. A každý si pro sebe může vybrat nebeskou planetu. Přitom je třeba dodržet pouze jednu podmínku. Je třeba se stát schopným - stvořit na vybrané hvězdě lepší výtvory, než jsou na Zemi.'
Z trávy vyskočila úplně mladičká dívenka. Upravila si rusý cop, zvedla nahoru tvářičku s ohrnutým nosánkem, drze si dala ruce v bok a najednou oznámila Bohu:
,Mám k tobě požadavek, Bože. Netrpělivě jsem dva roky čekala, abych Ti svůj požadavek přednesla. Teď to řeknu. Nějaký nepořádek, nenormálnost se děje na Zemi. Všichni lidé žijí, jak se patří, zamilovávají se, berou se a radují se. A čím jsem se provinila já ? Jakmile přijde jaro, na tvářích se mi objevují pihy. Nejdou ani smýt, ani zabarvit. Copak jsi to vymyslel pro zábavu, Bože ? Žádám, aby příští jaro se na mně neobjevila žádná piha.'
,O, dcero má. To, co se na jaře objevuje na tvé překrásné tvářičce - nejsou pihy. Ale budu jim říkat tak, jak si přeješ.
Když své pihy považuješ za nepohodlné, příští jaro je odstraním.'
V tu ránu se na druhém konci louky zvedl statný mládenec, skloniv hlavu, potichu řekl, obraceje se na Boha:
,Na jaře toho máme hodně udělat. Ty se, Bože, snažíš zúčastnit všeho. Nač potřebuješ ztrácet pozornost na pihy. Navíc, jsou tak překrásné, že si nemohu představit nic krásnějšího než obraz mladé děvy s pihami.'
,Tak copak mám dělat ?' zádumčivě řekl Bůh. ,Prosila mě děva, slíbil jsem jí...'
,Jakpak „Co mám dělat ?",' najednou skočila do rozhovoru děva, ,vždyť lid říká: „ne pihami, ale jinými důležitými věcmi je třeba se zabývat"... A když už se bavíme o pihách, tak můžeš přidat ještě dvě, jen tak, pro souměrnost, tady na pravé tváři.'
Bůh se usmál, bylo to vidět podle úsměvů lidí. Všichni věděli, že v jejich osadě se vbrzku narodí nová překrásná rodina.
Takhle žili lidé s Bohem v té obdivuhodné osadě. A najednou k nim přišlo sto mudrců. Pohostinní obyvatelé vždy vítali hosty rozličnými pokrmy. Mudrcové ochutnávali různé plody a obdivovali jejich neobyčejnou chuť. Potom jeden z nich řekl:
,O, lidé, máte překrásný, spokojený život. V každém domě - pohodlí a dostatek. Ale nemáte kulturu komunikace s Bohem. Nemáte oslavování a uctívání Boha.'
,Ale proč ?' znepokojeně se pokusili obyvatelé namítnout. ,S Bohem rozmlouváme tak, jako rozmlouváme mezi sebou. Komunikujeme jednou za tři roky. Ale on každodenně vstává v podobě sluníčka. Od jara v podobě včeličky pracuje v zahradě kolem každého domu. V zimě pokrývá zem sněhem. Chápeme jeho konání a každou roční dobu máme rádi.'
,Nemáte to dobře zařízeno,' řekli mudrcové. ,Přišli jsme vás učit komunikaci s Bohem. Po celé Zemi jsou pro něho vybudovány paláce a chrámy. Lidé v nich mohou každý den komunikovat s Bohem. Vás to naučíme také.'
Tři roky obyvatelé osady naslouchali mudrcům. Každý ze sta obhajoval svou teorii, jak je lepší postavit pro Boha chrám a co je třeba v chrámu dělat každý den. Každý z mudrců měl svou teorii. Obyvatelé osady nevěděli, jakou ze sta moudrých teorií mají vybrat. A navíc, jak se mají zachovat, aby neurazili mudrce ? A rozhodli se, naslouchajíce všem, že vybuduji všechny chrámy. Po jednom na každou rodinu. Ale v té vísce bylo devadesát rodin, mudrců ale - sto. Znervózněli, když slyšeli rozhodnutí všech obyvatel. Takže někdo chrám nedostane a někdo z nich nebude mít dary. A začali se mezi sebou hádat, čí teorie uctívání Boha je efektivnější. A zatahovali do sporu obyvatele osady. Hádka se rozněcovala a poprvé za mnoho let zapomněli obyvatelé vesnice na komunikaci s Bohem. Nesešli se, jako dřív, na louce v určený den.
Minuly další tři roky. Kolem osady stálo devadesát devět majestátních chrámů a jen domky již nezářily svou novostí. Část zeleniny zůstala nesklizená. A ovoce v zahradě začali požírat červi.
,Všechno je proto,' hlásali v různých chrámech mudrcové, ,že nemáte v sobě dostatečnou víru. Přinášejte do chrámu více darů, pilněji a častěji uctívejte Boha.'
A pouze jeden mudrc, ten, který zůstal bez chrámu, jednou tomu obyvateli, podruhé jinému potají sděloval:
,Všechno jste udělali špatně. Máte špatnou konstrukci chrámu. A ve svých chrámech Boha nesprávně uctíváte, špatná slova v modlitbách pronášíte. Pouze já vás mohu naučit, jak lze s Bohem každý den hovořit.'
Jakmile se mu zdařilo někoho přemluvit, stavěl se nový chrám, přitom ihned chátral jeden z existujících. A opět jeden z mudrců zůstával bez darů a potají před lidmi se snažil zneuctít ostatní.
Uplynulo nemálo roků. Jednou si lidé vzpomněli na dřívější setkání na louce, kde slyšeli Boží hlas. Shromáždili se opět na té louce a začali se tázat s nadějí, že je Bůh uslyší a jako dříve jim odpoví:
,Odpověz nám, proč se stalo to, že naše sady dávají červivé plody ? A proč na zahradách neroste zelenina každý rok ? A proč se lidé mezi sebou hádají, perou se a přou, ale vybrat víru nejlepší pro všechny nemohou ? Řekni nám, v kterém z chrámů, pro tebe vystavěných, žiješ ?'
Bůh dlouho neodpovídal na jejich otázky. A když v prostoru zazněl hlas, nebyl veselý, ale unavený. Bůh odpověděl shromážděným lidem:
,Synové moji a dcery mé, vaše domy, obklopené zahradami, jsou dnes zpustlé proto, že to sám nestíhám. Všechno bylo původně vymýšlené tak, že pouze společně s vámi mohu tvořit překrásné. Ale částečně jste se odvrátili od domu-zahrady. Sám nestíhám tvořit, tvoření má být společné. A ještě vám všem chci říci: láska a svoboda volby je ve vás samotných, svou touhou jsem připravený následovat vaše snažení. Ale odpovězte mi, milí synové a dcery mé, v kterém z chrámů se mám usídlit ? Přede mnou jste si všichni rovni, tak kdepak se mám nacházet, aby nikdo nezůstal uražený ?
Když vyřešíte otázku, v kterém z chrámů se mám usídlit, budu následovat vaši společnou vůli.'
Takhle Bůh všem odpověděl a zmlkl. A lidé osady, která kdysi byla překrásná, i dodnes stále pokračují ve sporu. Jejich domy jsou zpustlé a chátrají. Kolem - stále vyšší chrámy a ostřejší spor."
„No, Anastasie, vyprávěla jsi nějakou nereálnou pohádkovou pověst. Nějací moc hloupí lidé byli v té osadě. Copak nechápali, že Bůh se chce společně s každým starat o zahradu ? A navíc říkáš, že tito hloupí lidé se v osadě i dnes stále hádají. A kde je tato osada, v kterém státě ? Můžeš to říci ?"
„Mohu."
„Tak to řekni."
„Vladimíre, ty a lidé různých států dnes žijete v této osadě."
„Ano ?.. Vždyť je to přesné, my ! Samozřejmě, že my. Stále se hádáme, čí víra je lepší. A v zahradách - červivé plody !"


**Ke každé informaci by měla být poučka (textově knižní vzdělání) a příběh (smyslově intuitivní vzdělání). Příběh jsem našel, hledám poučku. Resp. poučku taky mám, ale zatím nechápu proč platí, tj. v čem je Jednoboží efektivnější.** V kterém z chrámů má přebývat Bůh (první Anastasiina pověst) ------------------------------------------------------------ _„V jedné z mnoha osad na Zemi šťastně žili lidé. Bylo tam devadesát devět rodin. Každá rodina měla překrásný dům ozdobený zvláštní řezbou. Zahrada kolem domu každoročně dávala plody. Sama rodila zeleninu a ovoce. Lidé radostně vítali jaro a vychutnávali si rozkoše léta. Řada veselých a přátelských svátků rodila písně a chorovody. V zimě odpočívali od každodenního jásání. A pohlížejíce na oblohu, pokoušeli se řešit otázku - je-li možno z hvězd a měsíce vytvořit lepší vzory, než jsou. Jednou za tři roky, v červenci, se tito lidé scházeli na louce na okraji své osady. Jednou za tři roky na jejich otázky Bůh odpovídal obyčejným hlasem._ _Obyčejným očím neviditelný, projevoval se Bůh každému v pocitech. A společně s každým obyvatelem osady řešil, jak lépe budovat další život. Rozhovor lidí s Bohem byl filozofický, ale občas úplně jednoduchý, žertovný. Například vstal muž středního věku a oznamoval Bohu: ,Copak, že jsi nás, Bože, o svátku v tomto létě, když jsme se všichni za úsvitu scházeli, začal smáčet deštěm ? Dopoledne lilo, jako vodopád nebeský, teprve v poledne zazářilo slunce. Copak jsi dopoledne spal ?' ,Nespal jsem,' odpovídal Bůh, ,od úsvitu jsem přemýšlel, co mám udělat, aby se svátek povedl. Viděl jsem, že někdo z vás, než šel na svátek, byl líný omýt se čistou vodou. Co jsem měl dělat ? Svým vzhledem by hříšníci zkazili svátek. A rozhodl jsem se nejdřív všechny omýt, pak rozehnat oblaka a nechat paprsky sluníčka, aby polaskaly lidská těla, omytá vodou.' ,Tak dobře, když je tomu tak...' souhlasil muž, nenápadně setřel drobky jídla z vousů a začal utírat synovi pusu od borůvek. ,Řekni mi, Bože,' ptal se starší muž - zádumčivý filozof, ,nad námi v nebi je mnoho hvězd, co znamená jejich zvláštní kresba ? Mohu-li, když si vyberu hvězdu, jež se zalíbí mé duši, a život na Zemi mě omrzí, ubytovat se tam se svou rodinou ?' ,Kresba nebeských těles, blikajících ve tmě, vypovídá o životě celého vesmíru. Uvolněnost a koncentrace duše dovolí přečíst knihu nebe. Kniha nebe se neotevírá prázdnotě zvědavosti, ale pouze čistým a závažným úmyslům. Ubytovat se na hvězdě můžeš. A každý si pro sebe může vybrat nebeskou planetu. Přitom je třeba dodržet pouze jednu podmínku. Je třeba se stát schopným - stvořit na vybrané hvězdě lepší výtvory, než jsou na Zemi.' Z trávy vyskočila úplně mladičká dívenka. Upravila si rusý cop, zvedla nahoru tvářičku s ohrnutým nosánkem, drze si dala ruce v bok a najednou oznámila Bohu: ,Mám k tobě požadavek, Bože. Netrpělivě jsem dva roky čekala, abych Ti svůj požadavek přednesla. Teď to řeknu. Nějaký nepořádek, nenormálnost se děje na Zemi. Všichni lidé žijí, jak se patří, zamilovávají se, berou se a radují se. A čím jsem se provinila já ? Jakmile přijde jaro, na tvářích se mi objevují pihy. Nejdou ani smýt, ani zabarvit. Copak jsi to vymyslel pro zábavu, Bože ? Žádám, aby příští jaro se na mně neobjevila žádná piha.' ,O, dcero má. To, co se na jaře objevuje na tvé překrásné tvářičce - nejsou pihy. Ale budu jim říkat tak, jak si přeješ. Když své pihy považuješ za nepohodlné, příští jaro je odstraním.' V tu ránu se na druhém konci louky zvedl statný mládenec, skloniv hlavu, potichu řekl, obraceje se na Boha: ,Na jaře toho máme hodně udělat. Ty se, Bože, snažíš zúčastnit všeho. Nač potřebuješ ztrácet pozornost na pihy. Navíc, jsou tak překrásné, že si nemohu představit nic krásnějšího než obraz mladé děvy s pihami.' ,Tak copak mám dělat ?' zádumčivě řekl Bůh. ,Prosila mě děva, slíbil jsem jí...' ,Jakpak „Co mám dělat ?",' najednou skočila do rozhovoru děva, ,vždyť lid říká: „ne pihami, ale jinými důležitými věcmi je třeba se zabývat"... A když už se bavíme o pihách, tak můžeš přidat ještě dvě, jen tak, pro souměrnost, tady na pravé tváři.' Bůh se usmál, bylo to vidět podle úsměvů lidí. Všichni věděli, že v jejich osadě se vbrzku narodí nová překrásná rodina. Takhle žili lidé s Bohem v té obdivuhodné osadě. A najednou k nim přišlo sto mudrců. Pohostinní obyvatelé vždy vítali hosty rozličnými pokrmy. Mudrcové ochutnávali různé plody a obdivovali jejich neobyčejnou chuť. Potom jeden z nich řekl: ,O, lidé, máte překrásný, spokojený život. V každém domě - pohodlí a dostatek. Ale nemáte kulturu komunikace s Bohem. Nemáte oslavování a uctívání Boha.' ,Ale proč ?' znepokojeně se pokusili obyvatelé namítnout. ,S Bohem rozmlouváme tak, jako rozmlouváme mezi sebou. Komunikujeme jednou za tři roky. Ale on každodenně vstává v podobě sluníčka. Od jara v podobě včeličky pracuje v zahradě kolem každého domu. V zimě pokrývá zem sněhem. Chápeme jeho konání a každou roční dobu máme rádi.' ,Nemáte to dobře zařízeno,' řekli mudrcové. ,Přišli jsme vás učit komunikaci s Bohem. Po celé Zemi jsou pro něho vybudovány paláce a chrámy. Lidé v nich mohou každý den komunikovat s Bohem. Vás to naučíme také.' Tři roky obyvatelé osady naslouchali mudrcům. Každý ze sta obhajoval svou teorii, jak je lepší postavit pro Boha chrám a co je třeba v chrámu dělat každý den. Každý z mudrců měl svou teorii. Obyvatelé osady nevěděli, jakou ze sta moudrých teorií mají vybrat. A navíc, jak se mají zachovat, aby neurazili mudrce ? A rozhodli se, naslouchajíce všem, že vybuduji všechny chrámy. Po jednom na každou rodinu. Ale v té vísce bylo devadesát rodin, mudrců ale - sto. Znervózněli, když slyšeli rozhodnutí všech obyvatel. Takže někdo chrám nedostane a někdo z nich nebude mít dary. A začali se mezi sebou hádat, čí teorie uctívání Boha je efektivnější. A zatahovali do sporu obyvatele osady. Hádka se rozněcovala a poprvé za mnoho let zapomněli obyvatelé vesnice na komunikaci s Bohem. Nesešli se, jako dřív, na louce v určený den. Minuly další tři roky. Kolem osady stálo devadesát devět majestátních chrámů a jen domky již nezářily svou novostí. Část zeleniny zůstala nesklizená. A ovoce v zahradě začali požírat červi. ,Všechno je proto,' hlásali v různých chrámech mudrcové, ,že nemáte v sobě dostatečnou víru. Přinášejte do chrámu více darů, pilněji a častěji uctívejte Boha.' A pouze jeden mudrc, ten, který zůstal bez chrámu, jednou tomu obyvateli, podruhé jinému potají sděloval: ,Všechno jste udělali špatně. Máte špatnou konstrukci chrámu. A ve svých chrámech Boha nesprávně uctíváte, špatná slova v modlitbách pronášíte. Pouze já vás mohu naučit, jak lze s Bohem každý den hovořit.' Jakmile se mu zdařilo někoho přemluvit, stavěl se nový chrám, přitom ihned chátral jeden z existujících. A opět jeden z mudrců zůstával bez darů a potají před lidmi se snažil zneuctít ostatní. Uplynulo nemálo roků. Jednou si lidé vzpomněli na dřívější setkání na louce, kde slyšeli Boží hlas. Shromáždili se opět na té louce a začali se tázat s nadějí, že je Bůh uslyší a jako dříve jim odpoví: ,Odpověz nám, proč se stalo to, že naše sady dávají červivé plody ? A proč na zahradách neroste zelenina každý rok ? A proč se lidé mezi sebou hádají, perou se a přou, ale vybrat víru nejlepší pro všechny nemohou ? Řekni nám, v kterém z chrámů, pro tebe vystavěných, žiješ ?' Bůh dlouho neodpovídal na jejich otázky. A když v prostoru zazněl hlas, nebyl veselý, ale unavený. Bůh odpověděl shromážděným lidem: ,Synové moji a dcery mé, vaše domy, obklopené zahradami, jsou dnes zpustlé proto, že to sám nestíhám. Všechno bylo původně vymýšlené tak, že pouze společně s vámi mohu tvořit překrásné. Ale částečně jste se odvrátili od domu-zahrady. Sám nestíhám tvořit, tvoření má být společné. A ještě vám všem chci říci: láska a svoboda volby je ve vás samotných, svou touhou jsem připravený následovat vaše snažení. Ale odpovězte mi, milí synové a dcery mé, v kterém z chrámů se mám usídlit ? Přede mnou jste si všichni rovni, tak kdepak se mám nacházet, aby nikdo nezůstal uražený ? Když vyřešíte otázku, v kterém z chrámů se mám usídlit, budu následovat vaši společnou vůli.' Takhle Bůh všem odpověděl a zmlkl. A lidé osady, která kdysi byla překrásná, i dodnes stále pokračují ve sporu. Jejich domy jsou zpustlé a chátrají. Kolem - stále vyšší chrámy a ostřejší spor." „No, Anastasie, vyprávěla jsi nějakou nereálnou pohádkovou pověst. Nějací moc hloupí lidé byli v té osadě. Copak nechápali, že Bůh se chce společně s každým starat o zahradu ? A navíc říkáš, že tito hloupí lidé se v osadě i dnes stále hádají. A kde je tato osada, v kterém státě ? Můžeš to říci ?" „Mohu." „Tak to řekni." „Vladimíre, ty a lidé různých států dnes žijete v této osadě." „Ano ?.. Vždyť je to přesné, my ! Samozřejmě, že my. Stále se hádáme, čí víra je lepší. A v zahradách - červivé plody !"_
Upravené 22. 8. 2021 o 10:20

Ještě sociologická podstata Jednoboží


Do této situace přichází na trůn 14-letý mladík jménem Amenhotep IV, který se staví proti této mafii hierofantů a oznamuje všem vědění, doposud skryté: Bůh je jen jeden, každý s ním může komunikovat přímo bez jakýchkoliv pomocníků, jakékoliv pozemské osobnostní hierarchie jsou nepravdověrné, je ostuda být pánem, je ostuda mít pána; posláním člověka na Zemi je vybudovat spravedlivou – pravdověrnou – společnost, kde se nebude vyskytovat vykořisťování a parazitování a kde budou lidé naplňovat svůj předurčený potenciál. O tomto se dá dočíst v příslušné literatuře jako o religiozní reformě/vzpouře Echnatona.


Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/geneze-davo-elitarizmu-v-kostce/


Zatím mě napadá jen to, že abych já porozuměl Slovanskému Panteonu/zvířetníku Bohů, tak bych potřeboval vykladače. Přes toho vykladače bych se k těmto Bohu i obracel, protože ke každému je to jinak a já to neumím ... což je základem davo (já) -"elitarismu" (vykladač).


Ještě sociologická podstata Jednoboží Do této situace přichází na trůn 14-letý mladík jménem Amenhotep IV, který se staví proti této mafii hierofantů a oznamuje všem vědění, doposud skryté: **Bůh je jen jeden, každý s ním může komunikovat přímo bez jakýchkoliv pomocníků, jakékoliv pozemské osobnostní hierarchie jsou nepravdověrné, je ostuda být pánem, je ostuda mít pána; posláním člověka na Zemi je vybudovat spravedlivou – pravdověrnou – společnost, kde se nebude vyskytovat vykořisťování a parazitování a kde budou lidé naplňovat svůj předurčený potenciál.** O tomto se dá dočíst v příslušné literatuře jako o religiozní reformě/vzpouře Echnatona. Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/geneze-davo-elitarizmu-v-kostce/ Zatím mě napadá jen to, že abych já porozuměl Slovanskému Panteonu/zvířetníku Bohů, tak bych potřeboval vykladače. Přes toho vykladače bych se k těmto Bohu i obracel, protože ke každému je to jinak a já to neumím ... což je základem davo (já) -"elitarismu" (vykladač).
Upravené 22. 8. 2021 o 11:08

Tady je třeba především poznamenat, že pod "jazyčnictvím v monoteismu" VP SSSR rozumí víru v jediného Boha stvořitele, víru jedinému Bohu, a vnímavost k jazyku životních okolností, kterým Bůh promlouvá ke každému člověku. Tento náš zjevný svět ve kterém se nacházíme VP SSSR chápe jako Bohem stvořený, tvárný vesmír, který Bůh vymyslel, stvořil a udržuje v existenci.


Termín "jazyčnictví v monoteismu" je zvolen nešťastně, protože ruské slovo "jazyčnictví" znamená totéž co naše pohanství / modlářství, takže tady VP SSSR dává nějakému slovu úplně jiný význam, než jak ho chápou všichni ostatní.


Co se týká toho pohledu, že naši předkové před přijetím křesťanství praktikovali "jazyčnictví v monoteismu", tomu jsem nenašel žádné potvrzení a nevím o ničem, co by tomu nasvědčovalo.


Tady je třeba především poznamenat, že pod "jazyčnictvím v monoteismu" VP SSSR rozumí víru v jediného Boha stvořitele, víru jedinému Bohu, a vnímavost k jazyku životních okolností, kterým Bůh promlouvá ke každému člověku. Tento náš zjevný svět ve kterém se nacházíme VP SSSR chápe jako Bohem stvořený, tvárný vesmír, který Bůh vymyslel, stvořil a udržuje v existenci. Termín "jazyčnictví v monoteismu" je zvolen nešťastně, protože ruské slovo "jazyčnictví" znamená totéž co naše pohanství / modlářství, takže tady VP SSSR dává nějakému slovu úplně jiný význam, než jak ho chápou všichni ostatní. Co se týká toho pohledu, že naši předkové před přijetím křesťanství praktikovali "jazyčnictví v monoteismu", tomu jsem nenašel žádné potvrzení a nevím o ničem, co by tomu nasvědčovalo.

Co se týká toho pohledu, že naši předkové před přijetím křesťanství praktikovali "jazyčnictví v monoteismu", tomu jsem nenašel žádné potvrzení a nevím o ničem, co by tomu nasvědčovalo.


No právě ...


VP SSSR často píše, že to bylo ve světonázoru lidí původní Rusi přítomno spolu s Panteonem/zvířetníkem Bohů - já s tím souzním - ale není to nikde potvrzeno.


Napadá mě, že okolo Panteonu/zvířetníku se vytváří egregoriální kulty. ... a ty souvisí (objevili se ve stejnou dobu) až s objevem písma, což se stalo až tak před 10 tisíci lety (cca ve stejnou dobu jako je datován vznik davo-"elitarismu" ).


Možná by stálo za to promyslet, jak se k Bohu stavěli příslušníci Homo erektus a Homo habilis - ti ještě nemohli být zkažení davo-"elitaristickou" kulturou, a když je teda, podle VP SSSR, jazyčnictví v monoteismu/Jednoboží pro lidstvo přirozené.


[quote="pid:30360, uid:235"]Co se týká toho pohledu, že naši předkové před přijetím křesťanství praktikovali "jazyčnictví v monoteismu", tomu jsem nenašel žádné potvrzení a nevím o ničem, co by tomu nasvědčovalo.[/quote] No právě ... VP SSSR často píše, že to bylo ve světonázoru lidí původní Rusi přítomno spolu s Panteonem/zvířetníkem Bohů - já s tím souzním - ale není to nikde potvrzeno. Napadá mě, že okolo Panteonu/zvířetníku se vytváří egregoriální kulty. ... a ty souvisí (objevili se ve stejnou dobu) až s objevem písma, což se stalo až tak před 10 tisíci lety (cca ve stejnou dobu jako je datován vznik davo-"elitarismu" ). Možná by stálo za to promyslet, jak se k Bohu stavěli příslušníci Homo erektus a Homo habilis - ti ještě nemohli být zkažení davo-"elitaristickou" kulturou, a když je teda, podle VP SSSR, jazyčnictví v monoteismu/Jednoboží pro lidstvo přirozené.
Upravené 22. 8. 2021 o 12:09

ermín "jazyčnictví v monoteismu" je zvolen nešťastně,


Souhlasím, takové slovo čeština nezná a tak může docházet k omylům. Osobně bych ono slovo přeložila jako "starověrství".


[quote="pid:30360, uid:235"]ermín "jazyčnictví v monoteismu" je zvolen nešťastně,[/quote] Souhlasím, takové slovo čeština nezná a tak může docházet k omylům. Osobně bych ono slovo přeložila jako "starověrství".

Termín "jazyčnictví v monoteismu" je zvolen nešťastně

Je otázka, zda byl tento pojem zvolen...


protože ruské slovo "jazyčnictví" znamená totéž co naše pohanství / modlářství, takže tady VP SSSR dává nějakému slovu úplně jiný význam, než jak ho chápou všichni ostatní

Počítám, že by to nebyl první případ, kdy VP SSSR vrací pojmům jejich původní význam.
Stačí se podívat, koho všeho např. křesťané nazývali “pohany” (každého, kdo nebyl křesťan). Analogicky např. muslimové. Pojem “pohan” je tedy pojmem relativním, jehož obsah je závislý na víře mluvčího.
A to se nebavíme o původním významu slova: pohana ~ urážka, takže “pohan” je ten, kdo uráží mého boha/bohy jinou vírou nebo ateismem.


[quote="pid:30360, uid:235"]Termín "jazyčnictví v monoteismu" je zvolen nešťastně[/quote] Je otázka, zda byl tento pojem zvolen... [quote="pid:30360, uid:235"]protože ruské slovo "jazyčnictví" znamená totéž co naše pohanství / modlářství, takže tady VP SSSR dává nějakému slovu úplně jiný význam, než jak ho chápou všichni ostatní[/quote] Počítám, že by to nebyl první případ, kdy VP SSSR vrací pojmům jejich původní význam. Stačí se podívat, koho všeho např. křesťané nazývali “pohany” (každého, kdo nebyl křesťan). Analogicky např. muslimové. Pojem “pohan” je tedy pojmem relativním, jehož obsah je závislý na víře mluvčího. A to se nebavíme o původním významu slova: pohana ~ urážka, takže “pohan” je ten, kdo uráží mého boha/bohy jinou vírou nebo ateismem.

Vlastně nevím, odkud VP SSSR vzal názor, že současně s Panteonem/zvířetníkem Bohů na Rusi původní někteří lidé používali jazyčnictví v Jednoboží.


Možná půjde opět o nedorozumění. Onen "panteon" vůbec nevylučuje "jednoboží" (monoteismus). Ostatně - každé náboženství, co jich na světě je, má nějakého hlavního boha a k tomu tři kopy pomocníků - ať už jde o tzv. panteon nebo houfy andělů, svatých či proroků. Princip je stále stejný a vždy jde o víru v jednoho Boha - stvořitele. Toto není jen názor můj, ale mají ho i kapacity "na slovanství" , naposledy jsem ho vyslechla od p. Cílka. A stejně tak, jako Slované stavěli svatyně svému "panteonu", stavěli je i Egypťani, Řekové, Vikingové, Galové - no a samozřejmě křesťani svým "svatým" .
Osobně nevidím rozpor v tom, co tvrdí VP SSSR.
Spíš mi není moc jasné tvrzení představitelů slovanských spolků.


[quote="pid:30344, uid:388"]Vlastně nevím, odkud VP SSSR vzal názor, že současně s Panteonem/zvířetníkem Bohů na Rusi původní někteří lidé používali jazyčnictví v Jednoboží.[/quote] Možná půjde opět o nedorozumění. Onen "panteon" vůbec nevylučuje "jednoboží" (monoteismus). Ostatně - každé náboženství, co jich na světě je, má nějakého hlavního boha a k tomu tři kopy pomocníků - ať už jde o tzv. panteon nebo houfy andělů, svatých či proroků. Princip je stále stejný a vždy jde o víru v jednoho Boha - stvořitele. Toto není jen názor můj, ale mají ho i kapacity "na slovanství" , naposledy jsem ho vyslechla od p. Cílka. A stejně tak, jako Slované stavěli svatyně svému "panteonu", stavěli je i Egypťani, Řekové, Vikingové, Galové - no a samozřejmě křesťani svým "svatým" . Osobně nevidím rozpor v tom, co tvrdí VP SSSR. Spíš mi není moc jasné tvrzení představitelů slovanských spolků.

Souhlasím, takové slovo čeština nezná a tak může docházet k omylům. Osobně bych ono slovo přeložila jako "starověrství".


Starověři jsou nicméně stále křesťané, jen ti, kteří odmítli nikonovské reformy ( = latinskou agresi).


[quote="pid:30404, uid:203"]Souhlasím, takové slovo čeština nezná a tak může docházet k omylům. Osobně bych ono slovo přeložila jako "starověrství".[/quote] Starověři jsou nicméně stále křesťané, jen ti, kteří odmítli nikonovské reformy ( = latinskou agresi).

Počítám, že by to nebyl první případ, kdy VP SSSR vrací pojmům jejich původní význam.


To ve skutečnosti právě nevíme, jestli ten význam, který mu nyní dává VP SSSR, to slovo někdy mělo. V historických pramenech se používá jen v jednom významu: modlářství, pohanství, uctívání idolů a tak dále.


[quote="pid:30406, uid:240"]Počítám, že by to nebyl první případ, kdy VP SSSR vrací pojmům jejich původní význam.[/quote] To ve skutečnosti právě nevíme, jestli ten význam, který mu nyní dává VP SSSR, to slovo někdy mělo. V historických pramenech se používá jen v jednom významu: modlářství, pohanství, uctívání idolů a tak dále.

Starověři jsou nicméně stále křesťané, jen ti, kteří odmítli nikonovské reformy ( = latinskou agresi).


Starověrci jsou jak křesťanští, tak slovanští. Ti slovanští si ale myslím používají ten Panteon Bohů.


[quote="pid:30413, uid:235"]Starověři jsou nicméně stále křesťané, jen ti, kteří odmítli nikonovské reformy ( = latinskou agresi).[/quote] Starověrci jsou jak křesťanští, tak slovanští. Ti slovanští si ale myslím používají ten Panteon Bohů.

V staroveku dominovalo medzi ľudom ústne podanie. Pergamen bol drahý a tento spôsob používala len bohatá elita. Predpokladám, že v staroveku to bolo rovnaké aj medzi Slovanmi.
To, čo sa zachovalo v písomnej podobe, môže byť pomerne mladé a celé totálne prekrútené. V skutočnosti hodnoverne nevieme, čo sa reálne dialo medzi našimi predkami pred tisíckami rokov.


Ja by som sa skôr spýtal: Má význam riešiť mnohobožstvo?


VP ZSSR sa orientuje na Stvoriteľa, na Hierarchicky Najvyššie riadenie, pretože svet je hierarchicky riadený a sám osebe svedčí o Stvoriteľovi. Staroveké panteóny (grécke, rímske, slovanské a iné) na mňa pôsobia, ako keď niekto pomocníkov začne nazývať titulom ich šéfa. Šéf = Boh, pomocníci = bohovia. (Alebo na spôsob Allatry: šéf Atlantídy = El; jeho pomocníci Elita). Je to degradovanie pojmu Boh, posúvanie pojmových hraníc. Pritom najdôležitejšie je mať správne telefonné číslo, adresu (niečo, čím možno subjekt JEDNOZNAČNE identifikovať a odlíšiť od ostatných) Hierarchicky najvyššieho riadenia, no je tisíc spôsobov, ako túto adresu sfalšovať a tak znefunkčniť kontakt s Najvyšším, ale miesto toho sa baviť s egregormi alebo astrálnymi entitami.


Výstupy histórie, podobne ako výstupy filozofie často ponúkajú informácie, ktorú sú neoveriteľné a vyžadujú vieru v to, že je to tak, ako niekto históriu interpretuje, vieru v pravosť starovekých artefaktov. Pritom žijeme na bojovom poli odvekej informačnej vojny, tak prečo by som mal veriť, že všetko je pravé, a história ako veda bezchybná? Prax je kritériom pravdy, prax je život, a zo života sa možno veľa naučiť.


V staroveku dominovalo medzi ľudom ústne podanie. Pergamen bol drahý a tento spôsob používala len bohatá elita. Predpokladám, že v staroveku to bolo rovnaké aj medzi Slovanmi. To, čo sa zachovalo v písomnej podobe, môže byť pomerne mladé a celé totálne prekrútené. V skutočnosti hodnoverne nevieme, čo sa reálne dialo medzi našimi predkami pred tisíckami rokov. Ja by som sa skôr spýtal: Má význam riešiť mnohobožstvo? VP ZSSR sa orientuje na Stvoriteľa, na Hierarchicky Najvyššie riadenie, pretože svet je hierarchicky riadený a sám osebe svedčí o Stvoriteľovi. Staroveké panteóny (grécke, rímske, slovanské a iné) na mňa pôsobia, ako keď niekto pomocníkov začne nazývať titulom ich šéfa. Šéf = Boh, pomocníci = bohovia. (Alebo na spôsob Allatry: šéf Atlantídy = El; jeho pomocníci **El**ita). Je to degradovanie pojmu Boh, posúvanie pojmových hraníc. Pritom najdôležitejšie je mať správne telefonné číslo, adresu _(niečo, čím možno subjekt JEDNOZNAČNE identifikovať a odlíšiť od ostatných)_ Hierarchicky najvyššieho riadenia, no je tisíc spôsobov, ako túto adresu sfalšovať a tak znefunkčniť kontakt s Najvyšším, ale miesto toho sa baviť s egregormi alebo astrálnymi entitami. Výstupy histórie, podobne ako výstupy filozofie často ponúkajú informácie, ktorú sú neoveriteľné a vyžadujú vieru v to, že je to tak, ako niekto históriu interpretuje, vieru v pravosť starovekých artefaktov. Pritom žijeme na bojovom poli odvekej informačnej vojny, tak prečo by som mal veriť, že všetko je pravé, a história ako veda bezchybná? Prax je kritériom pravdy, prax je život, a zo života sa možno veľa naučiť.

To ve skutečnosti právě nevíme, jestli ten význam, který mu nyní dává VP SSSR, to slovo někdy mělo. V historických pramenech se používá jen v jednom významu: modlářství, pohanství, uctívání idolů a tak dále.


A to se nebavíme o původním významu slova: pohana ~ urážka, takže “pohan” je ten, kdo uráží mého boha/bohy jinou vírou nebo ateismem.


Pohan (modlář, uctívač idolů, ...) byl křesťany označen každý nekřesťan.
Až zprostředkovaně přišlo vyjádření, že naši předci byli pohaněni (ve smyslu pomluveni)


[quote="pid:30414, uid:235"]To ve skutečnosti právě nevíme, jestli ten význam, který mu nyní dává VP SSSR, to slovo někdy mělo. V historických pramenech se používá jen v jednom významu: modlářství, pohanství, uctívání idolů a tak dále.[/quote] [quote="pid:30406, uid:240"]A to se nebavíme o původním významu slova: pohana ~ urážka, takže “pohan” je ten, kdo uráží mého boha/bohy jinou vírou nebo ateismem.[/quote] Pohan (modlář, uctívač idolů, ...) byl křesťany označen každý nekřesťan. Až zprostředkovaně přišlo vyjádření, že naši předci byli pohaněni (ve smyslu pomluveni)

Starověři jsou nicméně stále křesťané


No... to je právě ono... Překlad z ruštiny je někdy dost ošemetný, protože...
U nás se sice ti "rebelští" křesťané překládají mj. jako starověrci, ale v ruštině je znám jako "staroobřadníky", z překladače jako старообрядец, jinak také jako "rozkolník" - раскольник.
Myslím si, že právě proto pak u nás dochází ke "zmatení pojmů", protože v překladu byla použita nevhodná slova, v naší řeči evokující něco jiného.


[quote="pid:30413, uid:235"]Starověři jsou nicméně stále křesťané[/quote] No... to je právě ono... Překlad z ruštiny je někdy dost ošemetný, protože... U nás se sice ti "rebelští" křesťané překládají mj. jako starověrci, ale v ruštině je znám jako "staroobřadníky", z překladače jako старообрядец, jinak také jako "rozkolník" - раскольник. Myslím si, že právě proto pak u nás dochází ke "zmatení pojmů", protože v překladu byla použita nevhodná slova, v naší řeči evokující něco jiného.

Ja by som sa skôr spýtal: Má význam riešiť mnohobožstvo?


Mno, včera jsem byl na konferenci (spolu s Ludem a Pavolem Kováčikem). Organizátor velmi řeší spojování (což je asi v pohodě) a právě že byli přizvání na konferenci i rozliční "Slované".


Jak spojíš monoteismus a mnohobožství?


Přitom já jsem taky jazykově a nejspíš i geneticky Slovan. Uznávám ten jejich Panteon na úrovni, že to je víra předků, která však pro dnešní dobu již není akceschopná. Vím sice, že část jejich způsobu života by bylo vhodné obnovit, ale je třeba ujasnit si, kde jsou miny (a mnohobožství mina je).


... tj. hledám argumenty pro komunikaci s nimi (budou zváni i nadále).


[quote="pid:30417, uid:6"]Ja by som sa skôr spýtal: Má význam riešiť mnohobožstvo?[/quote] Mno, včera jsem byl na konferenci (spolu s Ludem a Pavolem Kováčikem). Organizátor velmi řeší spojování (což je asi v pohodě) a právě že byli přizvání na konferenci i rozliční "Slované". Jak spojíš monoteismus a mnohobožství? Přitom já jsem taky jazykově a nejspíš i geneticky Slovan. Uznávám ten jejich Panteon na úrovni, že to je víra předků, která však pro dnešní dobu již není akceschopná. Vím sice, že část jejich způsobu života by bylo vhodné obnovit, ale je třeba ujasnit si, kde jsou miny (a mnohobožství mina je). ... tj. hledám argumenty pro komunikaci s nimi (budou zváni i nadále).

Slovania žiadnych bohov nemali. Už som o tom písal.


Slovania žiadnych bohov nemali. Už som o tom [písal](https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3088/zemegu%C4%BEa/2#post-28109).
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

proč je jazyčnictví v Jednoboží efektivnější než Panteon/zvířetník Bohů

Já když se na to podívám z pohledu množství bohů v rámci mnohobožství, tak podle mne hlavní nevýhoda je v tom, že na každou událost lze vymyslet patřičného boha. Takže když na to přijde, každý si může vymyslet cokoliv, co se mu právě hodí. Nic mu v tom nebrání, protože odůvodnitelnost potřeby takového nového boha je past na mysl, kdy nelze rozhodnout, že tento nový bůh má nebo nemá vliv na danou událost. V okamžiku, kdy nelze jednoznačně rozhodnout o vlivu, se otvírá prostor pro manipulaci davu. To je první aspekt, čili snadnější ovladatelnost davu přes mnohobožství. Ale to jen zdánlivá výhoda. Ve skutečnosti je to nevýhoda. Viz nálesdující bod.


Další nevýhoda mnohobožství - vzájemná hierarchie bohů. Je třeba vymyslet nekonfliktní systém, kde je jednoznačně řečeno, kdo co může a nemůže. Jenže, pokud budeme pozorně takový systém zkoumat, je jen otázka času, než narazíme na nesrovnalost. V tu chvíli je třeba tuto nesrovnalost vysvětlit, pokud chceme, aby dav stále věřil v mnohobožství. Pokud se nám ta nesrovnalost nepodaří objasnit, hrozí rozpad na 3. prioritě v oblasti řízení davu. A vytvářet takovýto bezkonfliktní (nejlépe uzavřený proti změnám) systém je náročné a ještě si ho pamatovat, ale dav není moc chytrý.... Pokud takový systém potřebuje korekce, tak je to známka neúplnosti systému (a jak se pak v tom má ten otrok vyznat?!). Nehledě na to, že korekce mohou být jen účelné pro někoho. V technologických postupech, při vývoji toto nevadí, jenže v oblasti náboženství si myslím, že to vadí velmi moc, protože je třeba davu vysvětlovat proč ta změna nastala. Toto vysvětlování pak vytváří rozpory ve smyslu "A proč zrovna tato varianta a né jiná výkladu je správná?". Na každou změnu v systému víry se nabaluje rozdělení na "staré", co změnu nepřijali a "nové", co změnu prosazují. Základ pro konflikt. Prostě narůstá vektor chyby v řízení na celkem vysoké prioritě. A to asi "elita" nechce, ale toto mnohobožství přesně přináší.


Další věc, co mne napadla, se týká distribuce energie v rámci vytvořených egregorů pro mnohobožství. Každý takový nový bůh = nový egregor. Mnoho bohů = mnoho egregorů, ale počet lidí je dané době přibližně stejný, který se musí nějak rozdělit mezi egregory. Takže budou vznikat slabé a silné egregory. Nevýhoda? No, když chci, aby se něco stalo a obracím na daného boha (egregor), tak se taky nemusí nic stát, že? Takže víra má v onoho boha opadá. Anebo je třeba se obrátit na jiného boha a nebo si vymyslet úplně nového boha. Ale jaké vztahy bude mít již vzniklými bohy? Nehledě na to, že jednotlivé skupiny lidí vyznávajícího převážně jednoho boha, se dají mezi sebou snadněji poštvat a vytvářet spory. Opět, velmi výhodné pro ty, co zavádějí mnohobožství. Jsou to takové zadní vrátka, druhé klíče.


Pochopitelně, to co jsem popsal, lze v mnohém využít i pro monoteismus, obzvláště pro ten, který je provokačně imitační.


Takže abych to shrnul jednou větou - mnohobožství je náročnější na údržbu. Z praktického hlediska je rozdíl v tom, co zmínil jardob, a to je mít to správné telefonní číslo, což je v případě mnohobožství otázka, kam se volá.


[quote="pid:30344, uid:388"]proč je jazyčnictví v Jednoboží efektivnější než Panteon/zvířetník Bohů[/quote] Já když se na to podívám z pohledu množství bohů v rámci mnohobožství, tak podle mne hlavní nevýhoda je v tom, že na každou událost lze vymyslet patřičného boha. Takže když na to přijde, každý si může vymyslet cokoliv, co se mu právě hodí. Nic mu v tom nebrání, protože odůvodnitelnost potřeby takového nového boha je past na mysl, kdy nelze rozhodnout, že tento nový bůh má nebo nemá vliv na danou událost. V okamžiku, kdy nelze jednoznačně rozhodnout o vlivu, se otvírá prostor pro manipulaci davu. To je první aspekt, čili snadnější ovladatelnost davu přes mnohobožství. Ale to jen zdánlivá výhoda. Ve skutečnosti je to nevýhoda. Viz nálesdující bod. Další nevýhoda mnohobožství - vzájemná hierarchie bohů. Je třeba vymyslet nekonfliktní systém, kde je jednoznačně řečeno, kdo co může a nemůže. Jenže, pokud budeme pozorně takový systém zkoumat, je jen otázka času, než narazíme na nesrovnalost. V tu chvíli je třeba tuto nesrovnalost vysvětlit, pokud chceme, aby dav stále věřil v mnohobožství. Pokud se nám ta nesrovnalost nepodaří objasnit, hrozí rozpad na 3. prioritě v oblasti řízení davu. A vytvářet takovýto bezkonfliktní (nejlépe uzavřený proti změnám) systém je náročné a ještě si ho pamatovat, ale dav není moc chytrý.... Pokud takový systém potřebuje korekce, tak je to známka neúplnosti systému (a jak se pak v tom má ten otrok vyznat?!). Nehledě na to, že korekce mohou být jen účelné pro někoho. V technologických postupech, při vývoji toto nevadí, jenže v oblasti náboženství si myslím, že to vadí velmi moc, protože je třeba davu vysvětlovat proč ta změna nastala. Toto vysvětlování pak vytváří rozpory ve smyslu "A proč zrovna tato varianta a né jiná výkladu je správná?". Na každou změnu v systému víry se nabaluje rozdělení na "staré", co změnu nepřijali a "nové", co změnu prosazují. Základ pro konflikt. Prostě narůstá vektor chyby v řízení na celkem vysoké prioritě. A to asi "elita" nechce, ale toto mnohobožství přesně přináší. Další věc, co mne napadla, se týká distribuce energie v rámci vytvořených egregorů pro mnohobožství. Každý takový nový bůh = nový egregor. Mnoho bohů = mnoho egregorů, ale počet lidí je dané době přibližně stejný, který se musí nějak rozdělit mezi egregory. Takže budou vznikat slabé a silné egregory. Nevýhoda? No, když chci, aby se něco stalo a obracím na daného boha (egregor), tak se taky nemusí nic stát, že? Takže víra má v onoho boha opadá. Anebo je třeba se obrátit na jiného boha a nebo si vymyslet úplně nového boha. Ale jaké vztahy bude mít již vzniklými bohy? Nehledě na to, že jednotlivé skupiny lidí vyznávajícího převážně jednoho boha, se dají mezi sebou snadněji poštvat a vytvářet spory. Opět, velmi výhodné pro ty, co zavádějí mnohobožství. Jsou to takové zadní vrátka, druhé klíče. Pochopitelně, to co jsem popsal, lze v mnohém využít i pro monoteismus, obzvláště pro ten, který je provokačně imitační. Takže abych to shrnul jednou větou - mnohobožství je náročnější na údržbu. Z praktického hlediska je rozdíl v tom, co zmínil jardob, a to je mít to správné telefonní číslo, což je v případě mnohobožství otázka, kam se volá.

Dušan

Jak spojíš monoteismus a mnohobožství?

O to podľa mňa pri spojovaní nejde. Spojovanie má význam na úrovni spolupráce, kde sa určuje hĺbka miery totožnosti vektora cieľov. T.j. ciele, na ktorých možno spolupracovať. Ciele, ktoré sú nekompatibilné treba postaviť bokom. Možno sa o nich baviť (ak je možná dialektická debata), ale treba mať ujasnené taktické priority: t.j. priority cieľov, ktoré aktuálne riešime.


Čo sa týka Slovanstva, tak je samozrejmé, že kultúrne je potrebné tieto znalosti uchovať. Ale určite by nebolo správne sa vracať do minulosti, zavádzať kopné právo a pod. Skrátka slovanstvo nemá metodiku na riadenie veľmi veľkej technicky založenej civilizácie so svojou spletitou ekonomikou. Metodika na riadenie malých občín je príliš málo.


My v podstate potrebujeme dve strategické veci. Mať ucelenú koncepciu, ktorá bude vedieť:


  • vychovať Človeka a vytvoriť kultúru Ľudskosti (spravodlivá spoločnosť by sa pre občanov s neľudskými typmi psychiky stala neznesiteľným väzením, totalitou. Sami by ju zvrhli. Ale pre jedincov s Ľudským režimom psychiky bude milovanou vlasťou. Preto drvivú väčšinu spoločnosti musia tvoriť Ľudia).
  • riadiť vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť technogénnej spoločnosti tak, aby všetko prebiehalo v súlade s biosférou Zeme. T.j. mať adekvátnu vedu a vzdelávací systém, teórie potvrdzujúce svoju adekvátnosť v praxi. Mnohé z tohto je už vypracované v Mŕtvej vode.

Čo sa týka spájania sa s kadekým, s kým máme aspoň niečo spoločné, tak to je dobré kvôli spoločnému boju proti GP. Ale to spájanie nemôže byť v zmysle mixovania konceptov a ideológii, ale iba v zmysle spolupráce na spoločných cieľoch.


[quote="pid:30424, uid:388"]Jak spojíš monoteismus a mnohobožství?[/quote] O to podľa mňa pri spojovaní nejde. Spojovanie má význam na úrovni spolupráce, kde sa určuje hĺbka miery totožnosti vektora cieľov. T.j. ciele, na ktorých možno spolupracovať. Ciele, ktoré sú nekompatibilné treba postaviť bokom. Možno sa o nich baviť (ak je možná dialektická debata), ale treba mať ujasnené taktické priority: t.j. priority cieľov, ktoré aktuálne riešime. Čo sa týka Slovanstva, tak je samozrejmé, že kultúrne je potrebné tieto znalosti uchovať. Ale určite by nebolo správne sa vracať do minulosti, zavádzať kopné právo a pod. Skrátka slovanstvo nemá metodiku na riadenie veľmi veľkej technicky založenej civilizácie so svojou spletitou ekonomikou. Metodika na riadenie malých občín je príliš málo. My v podstate potrebujeme dve strategické veci. Mať **ucelenú koncepciu**, ktorá bude vedieť: - vychovať Človeka a vytvoriť kultúru Ľudskosti _(spravodlivá spoločnosť by sa pre občanov s neľudskými typmi psychiky stala neznesiteľným väzením, totalitou. Sami by ju zvrhli. Ale pre jedincov s Ľudským režimom psychiky bude milovanou vlasťou. Preto drvivú väčšinu spoločnosti musia tvoriť Ľudia)_. - riadiť vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť technogénnej spoločnosti tak, aby všetko prebiehalo v súlade s biosférou Zeme. T.j. mať adekvátnu vedu a vzdelávací systém, teórie potvrdzujúce svoju adekvátnosť v praxi. Mnohé z tohto je už vypracované v Mŕtvej vode. Čo sa týka spájania sa s kadekým, s kým máme aspoň niečo spoločné, tak to je dobré kvôli spoločnému boju proti GP. Ale to spájanie nemôže byť v zmysle mixovania konceptov a ideológii, ale iba v zmysle spolupráce na spoločných cieľoch.

Ogare, co se nelíbí na mém příspěvku? Dal jsi mi, že se Ti to nelíbí. Tak mi napiš, co konkrétně Ty vidíš jinak. Vždyť to, co jsem popsal, je aplikace KSB na mnohobožství.


Ogare, co se nelíbí na mém příspěvku? Dal jsi mi, že se Ti to nelíbí. Tak mi napiš, co konkrétně Ty vidíš jinak. Vždyť to, co jsem popsal, je aplikace KSB na mnohobožství.

Dušan

V historických pramenech se používá

Vodítko to je. Ale záleží na pramenu.
Potvrzující informaci v jednom pramenu, můžeme brát jako potvrzující. Ale v jiném pramenu jsou potvrzující informace zdrojem zpochybnění tvrzeného. A naopak vyvracející informace v jednom zdroji je možné brát, zatímco v jiném zdroji jsou spíše indicií pravého opaku.
To, čo sa zachovalo v písomnej podobe, môže byť pomerne mladé a celé totálne prekrútené. V skutočnosti hodnoverne nevieme, čo sa reálne dialo medzi našimi predkami pred tisíckami rokov.

Prax je kritériom pravdy, prax je život, a zo života sa možno veľa naučiť.


V této souvislosti rád uvádím jako příklad příběh tzv. svaté Lukrécie.
Zde je oficiální verze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lukrécie
Jenomže když uvážíme, jaké šablony (matrice) jsou opakovaně používány v rámci “řízení” a co následovalo po její smrti (svržení posledního Etruského krále Říma), počítám, že je téměř jisté, že byla kuciakizována. Pravděpodobně vlastním manželem, se kterým z počátku spolupracovala, netušíc jaká koncovka je pro ni plánována.


[quote="pid:30414, uid:235"]V historických pramenech se používá[/quote] Vodítko to je. Ale záleží na pramenu. Potvrzující informaci v jednom pramenu, můžeme brát jako potvrzující. Ale v jiném pramenu jsou potvrzující informace zdrojem zpochybnění tvrzeného. A naopak vyvracející informace v jednom zdroji je možné brát, zatímco v jiném zdroji jsou spíše indicií pravého opaku. [quote="pid:30417, uid:6"]To, čo sa zachovalo v písomnej podobe, môže byť pomerne mladé a celé totálne prekrútené. V skutočnosti hodnoverne nevieme, čo sa reálne dialo medzi našimi predkami pred tisíckami rokov.[/quote] [quote="pid:30417, uid:6"]Prax je kritériom pravdy, prax je život, a zo života sa možno veľa naučiť.[/quote] V této souvislosti rád uvádím jako příklad příběh tzv. svaté Lukrécie. Zde je oficiální verze https://cs.wikipedia.org/wiki/Lukrécie Jenomže když uvážíme, jaké šablony (matrice) jsou opakovaně používány v rámci “řízení” a co následovalo po její smrti (svržení posledního Etruského krále Říma), počítám, že je téměř jisté, že byla kuciakizována. Pravděpodobně vlastním manželem, se kterým z počátku spolupracovala, netušíc jaká koncovka je pro ni plánována.

Překlad z ruštiny je někdy dost ošemetný

Staroobradnici - nazyvaji se rusti krestane, kteri odmitali prijmout reformy patriarchy Nikona. Hodne jich uteklo zvlaste do Brazilie.
Старообрядцами называют (называли раскольниками) русских христиан, отказавшихся принять реформы патриарха Никона.
Staroverci - jsou nazyvani privrzenci do krestanskeho svetonazoru. Tyto lide veri Slovanskym Vedam.
Stoupenci tradice by neměli být považováni za zaostalé, nevědomé lidi.
Jejich světonázor je mnohem sirsi než u křesťanů.
Starousedlíci jsou blíže přírodě a lépe chápou její zákony.
Староверами называют приверженцев дохристианского мировоззрения. Эти люди верят в Славянские Веды. Последователей традиции не стоит считать отсталыми, невежественными людьми. Их мировоззрение намного более масштабно, чем у христиан. Староверы ближе к природе и лучше понимают её законы.
https://religiya.temaretik.com/1106369608376911918/starovery-i-staroobryadtsy-v-chyom-raznitsa/


[quote="pid:30421, uid:203"]Překlad z ruštiny je někdy dost ošemetný[/quote] **Staroobradnici** - **nazyvaji se rusti krestane**, kteri odmitali prijmout reformy patriarchy Nikona. Hodne jich uteklo zvlaste do Brazilie. Старообрядцами называют (называли раскольниками) русских христиан, отказавшихся принять реформы патриарха Никона. **Staroverci** - jsou nazyvani privrzenci **do krestanskeho svetonazoru**. Tyto lide veri Slovanskym Vedam. Stoupenci tradice by neměli být považováni za zaostalé, nevědomé lidi. Jejich světonázor je mnohem sirsi než u křesťanů. Starousedlíci jsou blíže přírodě a lépe chápou její zákony. Староверами называют приверженцев дохристианского мировоззрения. Эти люди верят в Славянские Веды. Последователей традиции не стоит считать отсталыми, невежественными людьми. Их мировоззрение намного более масштабно, чем у христиан. Староверы ближе к природе и лучше понимают её законы. https://religiya.temaretik.com/1106369608376911918/starovery-i-staroobryadtsy-v-chyom-raznitsa/

Příspěvek v diskusi tamtéž:


Староверы как слово означало людей, которые не приняли реформ патриарха Никона и оставались верны канонам христианской веры Древней Руси. Иноки-исповедники Соловецкого монастыря, отказавшиеся принять реформу патриарха Никона, писали царю Алексею Михайловичу в своей четвертой челобитной: «Повели, государь, нам быти в той же нашей Старой Вере, в которой отец твой государев и все благоверные цари и великие князи и отцы наши скончались»…
Синоним слову староверы - старообрядцы ввела в употребление Екатерина II. Однако новый термин вызвал у староверов неприятие и только к началу XX века вместо термина «староверы, «староверцы» всё чаще стали употреблять «старообрядцы». Вскоре наименование старообрядцы было закреплено на законодательном уровне известным указом императора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости». Седьмой пункт этого документа гласит: «Присвоить наименование старообрядцев, взамен ныне употребляемого названия раскольников, всем последователям толков и согласий, которые приемлют основные догматы Церкви Православной, но не признают некоторых принятых ею обрядов и отправляют свое богослужение по старопечатным книгам».


krátce říká něco jiného, a to že ti co odmítli reformy Nikona, se označovali jako přívrženci Staré víry.


Příspěvek v diskusi tamtéž: Староверы как слово означало людей, которые не приняли реформ патриарха Никона и оставались верны канонам христианской веры Древней Руси. Иноки-исповедники Соловецкого монастыря, отказавшиеся принять реформу патриарха Никона, писали царю Алексею Михайловичу в своей четвертой челобитной: «Повели, государь, нам быти в той же нашей Старой Вере, в которой отец твой государев и все благоверные цари и великие князи и отцы наши скончались»… Синоним слову староверы - старообрядцы ввела в употребление Екатерина II. Однако новый термин вызвал у староверов неприятие и только к началу XX века вместо термина «староверы, «староверцы» всё чаще стали употреблять «старообрядцы». Вскоре наименование старообрядцы было закреплено на законодательном уровне известным указом императора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости». Седьмой пункт этого документа гласит: «Присвоить наименование старообрядцев, взамен ныне употребляемого названия раскольников, всем последователям толков и согласий, которые приемлют основные догматы Церкви Православной, но не признают некоторых принятых ею обрядов и отправляют свое богослужение по старопечатным книгам». krátce říká něco jiného, a to že ti co odmítli reformy Nikona, se označovali jako přívrženci Staré víry.

Včera jsem měl příležitost hovořit se zástupcem dnešních "Slovanských spolků". Ten mi potvrdil, že dnešní Slovanské spolky všechny vyznávají Panteon/zvířetník Bohů a o tom, že by někteří Slované vyznávali jazyčnictví v Jednoboží (tak jak o tom mluví VP SSSR) nevěděl a chtěl naopak po mne, aby mu nějaký takový spolek/ původní pramen ukázal.


Je zaujímavé sledovať, ako sa pomaly ľudia na Slovensku začínajú pýtať "Poznáme grécku, rímsku a egyptskú mytológiu, ich bohov a panteóny, ale prečo nevieme skoro nič o slovanskej mytológii, o slovanských bohoch, teda okrem akýchsi ľudových tradícií a povier v súvislosti s Perúnom a Morenou?" Ja tomuto narastajúcemu záujmu rozumiem. Je prirodzený. Katolicizmu je na Slovensku menej pretláčaný, upadá a je pod silnejúcim tlakom liberálov. Animovaný film I Pet Goat II zrútenie katolicizmu koniec-koncov taktiež predpovedal. Navyše sú tu moderné technológie, umožňujúce dostať sa k informáciám aj neštandardným, špecifickým, aj cez preklady z cudzích jazykov na Internete. Nedokonalosti, chyby... boli, sú, aj budú, ale ak má človek záujem, zdravý sedliacky rozum a kritické myslenie, vie sa dostať takmer ku všetkému. A potom sú tu ešte aj základnejšie techniky, ku ktorým sa hľadajúci ľudia skôr či neskôr dostanú a potom záleží len od ich mravnosti, kam a ako rýchlo sa dostanú. Základné pravidlo: never nikomu, ani sebe, čas ukáže, ktoré informácie a informačné zdroje sú dôveryhodné (procesu hľadania, triedenia, vyhodnocovania informácií sa treba venovať roky, potom to už ide ľahšie), a intuíciu a svedomie použi tiež.


Je ešte zaujímavejšie sledovať, ako rýchlo sa dvíha vlna odporu k prezentácii akýchkoľvek informácií o mytológii, viere, náboženstve, bohoch, panteóne, ktoré vyznávali ľudia, čo na území Slovenka žili pred príchodom Cyrila a Metoda, pred príchodom katolicizmu. Čo vedie tieto indivíduá? Žeby úprimná snaha zabrániť infikovaniu vedomia ľudí nesprávnymi informáciami? Alebo skôr snaha predĺžiť trvanie súčasného (zhubného) stavu čo najdlhšie?


Bodovite:
(1.) Jazyčníci - stretol som sa s dvoma vysvetleniami (A) jazyčník bol ten, ktorého jazyku bolo možné rozumieť, jednalo sa o slovanské kmene, každý hovoril trochu iným jazykom, ale medzi sebou sa dokázali dohovoriť, rozumeli si. (B) Viera jazyčníkov bola taká, že všetko na svete spolu súvisí, nič sa nedeje iba tak, všetko má svoj zmysel. Úlohou "kňazov"/žrecov bolo vykladať jazyk životných okolností mladším, menej skúseným, rozumovo slabším atď. http://leva-net.webnode.cz/products/ako-a-preco-sa-pisma-robia-svatymi/


(2.) Hádzať všetky "slovanské spolky" do jedného vreca je riadna **. Keď už, tak treba konkrétne. Napríklad na Tartaria.sk vravia, že Slovieni nemali panteón bohov, uznávali predkov (čiže pra-pra-...-rodičov).


(3.) Principiálne vylúčiť možnosť, že súčasní ľudia boli geneticky vyšľachtení mimozenskou civilizáciou (ktorá napríklad prišla na Zem z Marsu, dožila tu, zanechala artefakty z ktorých mnohé sú ešte neobjavené, neprebádané... Arktída, Hyperborea, Leningrad, ...) je taktiež trúfalosť.


Záverom: Podľa mňa slovania-árijci mali ďaleko pravdivejšiu vieru, než kresťanstvo, ale... tak ako píše Megre, boli ochotní vypočuť si, pochopiť, vyskúšať niečo iné... a takto im "Satan" podstrčil vírus (presne ako pri očkovaní proti covidu, keď vírusom nie je kovid ale vakcína), ktorý narušil ich svetonázor, kultúru, bežný život a potom sa to už s nimi viezlo "dolu kopcom". Keď sa pozriete na dnešných Rusov, vidíte to isté. Nekriticky pristupujú ku cudziemu, novému, hlavne západnému... a keď sa ukážu negatívne dôsledky, málokto si ich už vie správne a pravdivo spojiť s príčinami... Vďaka Bohu/Vesmíru za Slovansko-árijské védy, aj keď nie sú dokonalé, poskytujú hľadajúcim diametrálne odlišný pohľad na svet, človeka a zmysel jeho života, smrť, blahorečenie a preklínanie, obranu a zabíjanie. Sme tu, aby sme spoznávali tento svet, tešili sa z neho, formovali ho a aby jeho stvoriteľ prostredníctvom nás toto všetko zažíval spolu s nami.


[quote="pid:30344, uid:388"]Včera jsem měl příležitost hovořit se zástupcem dnešních "Slovanských spolků". Ten mi potvrdil, že dnešní Slovanské spolky všechny vyznávají Panteon/zvířetník Bohů a o tom, že by někteří Slované vyznávali jazyčnictví v Jednoboží (tak jak o tom mluví VP SSSR) nevěděl a chtěl naopak po mne, aby mu nějaký takový spolek/ původní pramen ukázal.[/quote] Je zaujímavé sledovať, ako sa pomaly ľudia na Slovensku začínajú pýtať "Poznáme grécku, rímsku a egyptskú mytológiu, ich bohov a panteóny, ale prečo nevieme skoro nič o slovanskej mytológii, o slovanských bohoch, teda okrem akýchsi ľudových tradícií a povier v súvislosti s Perúnom a Morenou?" Ja tomuto narastajúcemu záujmu rozumiem. Je prirodzený. Katolicizmu je na Slovensku menej pretláčaný, upadá a je pod silnejúcim tlakom liberálov. Animovaný film I Pet Goat II zrútenie katolicizmu koniec-koncov taktiež predpovedal. Navyše sú tu moderné technológie, umožňujúce dostať sa k informáciám aj neštandardným, špecifickým, aj cez preklady z cudzích jazykov na Internete. Nedokonalosti, chyby... boli, sú, aj budú, ale ak má človek záujem, zdravý sedliacky rozum a kritické myslenie, vie sa dostať takmer ku všetkému. A potom sú tu ešte aj základnejšie techniky, ku ktorým sa hľadajúci ľudia skôr či neskôr dostanú a potom záleží len od ich mravnosti, kam a ako rýchlo sa dostanú. Základné pravidlo: never nikomu, ani sebe, čas ukáže, ktoré informácie a informačné zdroje sú dôveryhodné (procesu hľadania, triedenia, vyhodnocovania informácií sa treba venovať roky, potom to už ide ľahšie), a intuíciu a svedomie použi tiež. Je ešte zaujímavejšie sledovať, ako rýchlo sa dvíha vlna odporu k prezentácii akýchkoľvek informácií o mytológii, viere, náboženstve, bohoch, panteóne, ktoré vyznávali ľudia, čo na území Slovenka žili pred príchodom Cyrila a Metoda, pred príchodom katolicizmu. Čo vedie tieto indivíduá? Žeby úprimná snaha zabrániť infikovaniu vedomia ľudí nesprávnymi informáciami? Alebo skôr snaha predĺžiť trvanie súčasného (zhubného) stavu čo najdlhšie? Bodovite: (1.) Jazyčníci - stretol som sa s dvoma vysvetleniami (A) jazyčník bol ten, ktorého jazyku bolo možné rozumieť, jednalo sa o slovanské kmene, každý hovoril trochu iným jazykom, ale medzi sebou sa dokázali dohovoriť, rozumeli si. (B) Viera jazyčníkov bola taká, že všetko na svete spolu súvisí, nič sa nedeje iba tak, všetko má svoj zmysel. Úlohou "kňazov"/žrecov bolo vykladať jazyk životných okolností mladším, menej skúseným, rozumovo slabším atď. http://leva-net.webnode.cz/products/ako-a-preco-sa-pisma-robia-svatymi/ (2.) Hádzať všetky "slovanské spolky" do jedného vreca je riadna ********. Keď už, tak treba konkrétne. Napríklad na Tartaria.sk vravia, že Slovieni nemali panteón bohov, uznávali predkov (čiže pra-pra-...-rodičov). (3.) Principiálne vylúčiť možnosť, že súčasní ľudia boli geneticky vyšľachtení mimozenskou civilizáciou (ktorá napríklad prišla na Zem z Marsu, dožila tu, zanechala artefakty z ktorých mnohé sú ešte neobjavené, neprebádané... Arktída, Hyperborea, Leningrad, ...) je taktiež trúfalosť. Záverom: Podľa mňa slovania-árijci mali ďaleko pravdivejšiu vieru, než kresťanstvo, ale... tak ako píše Megre, boli ochotní vypočuť si, pochopiť, vyskúšať niečo iné... a takto im "Satan" podstrčil vírus (presne ako pri očkovaní proti covidu, keď vírusom nie je kovid ale vakcína), ktorý narušil ich svetonázor, kultúru, bežný život a potom sa to už s nimi viezlo "dolu kopcom". Keď sa pozriete na dnešných Rusov, vidíte to isté. Nekriticky pristupujú ku cudziemu, novému, hlavne západnému... a keď sa ukážu negatívne dôsledky, málokto si ich už vie správne a pravdivo spojiť s príčinami... Vďaka Bohu/Vesmíru za Slovansko-árijské védy, aj keď nie sú dokonalé, poskytujú hľadajúcim diametrálne odlišný pohľad na svet, človeka a zmysel jeho života, smrť, blahorečenie a preklínanie, obranu a zabíjanie. Sme tu, aby sme spoznávali tento svet, tešili sa z neho, formovali ho a aby jeho stvoriteľ prostredníctvom nás toto všetko zažíval spolu s nami.

Slovania majú jedného boha - RODa a viacero "pomocníkov"
Rovnako ako indickí bohovia klučiek od dverí a všetkého snáď niesú bohovia v tom zmysle...
To že sa to vykladá ako mnohobožstvo lebo sa tie "bytosti" všetkého možného prezentujú ako bohovia v pravom zmysle nie je ale problém Slovanstva ani Indov.
Podľa mňa nikto nie je dostatočne kvalifikovaný aby objasnil tieto záležitosti ani VPSSR a KSB.
Sú to len ľudia.


Slovania majú jedného boha - RODa a viacero "pomocníkov" Rovnako ako indickí bohovia klučiek od dverí a všetkého snáď niesú bohovia v tom zmysle... To že sa to vykladá ako mnohobožstvo lebo sa tie "bytosti" všetkého možného prezentujú ako bohovia v pravom zmysle nie je ale problém Slovanstva ani Indov. Podľa mňa nikto nie je dostatočne kvalifikovaný aby objasnil tieto záležitosti ani VPSSR a KSB. Sú to len ľudia.
Upravené 23. 8. 2021 o 12:01

Je ešte zaujímavejšie sledovať, ako rýchlo sa dvíha vlna odporu k prezentácii akýchkoľvek informácií o mytológii, viere, náboženstve, bohoch, panteóne, ktoré vyznávali ľudia, čo na území Slovenka žili pred príchodom Cyrila a Metoda, pred príchodom katolicizmu. Čo vedie tieto indivíduá? Žeby úprimná snaha zabrániť infikovaniu vedomia ľudí nesprávnymi informáciami? Alebo skôr snaha predĺžiť trvanie súčasného (zhubného) stavu čo najdlhšie?


Odmítání nám je nejspíš vnuceno na podvědomé úrovni, máme to zařazeno jako trauma, ty se stejně jako v životě snažíme vytěsňovat(zapomenout).


Jednoduše řečeno, naši předci dostávali do huby tak dlouho až si dali říct


[quote="pid:30454, uid:478"]Je ešte zaujímavejšie sledovať, ako rýchlo sa dvíha vlna odporu k prezentácii akýchkoľvek informácií o mytológii, viere, náboženstve, bohoch, panteóne, ktoré vyznávali ľudia, čo na území Slovenka žili pred príchodom Cyrila a Metoda, pred príchodom katolicizmu. Čo vedie tieto indivíduá? Žeby úprimná snaha zabrániť infikovaniu vedomia ľudí nesprávnymi informáciami? Alebo skôr snaha predĺžiť trvanie súčasného (zhubného) stavu čo najdlhšie?[/quote] Odmítání nám je nejspíš vnuceno na podvědomé úrovni, máme to zařazeno jako trauma, ty se stejně jako v životě snažíme vytěsňovat(zapomenout). Jednoduše řečeno, naši předci dostávali do huby tak dlouho až si dali říct https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/o/OWxdjBHAshC1a4YqIJgreVp9mGMFQiLZoPD2z6UTu8/slide-8.jpg

O to podľa mňa pri spojovaní nejde. Spojovanie má význam na úrovni spolupráce, kde sa určuje hĺbka miery totožnosti vektora cieľov.


Mno, a co když si Slované představují spolupráci ve stylu (Toto byla první věta jednoho "Slovana" v disku: "Máme tady Kopné právo - to je "Naše", pojďme jednat a spojovat podle něj"smile ... a já z toho cítím ponižování žen, davo-"elitarismus" a ... chechot GP ... protože ti, co se dnes považují za Slovany jsou silnou sociologickou skupinou, od které by jsme měli začít, jenže GP je má zahrnuty do svého vlivu.


Já se s nimi neshodnu hned na té první větě (Kopné právo jako základ diskuse). ... poraď, je to velmi důležité.


[quote="pid:30437, uid:6"]O to podľa mňa pri spojovaní nejde. Spojovanie má význam na úrovni spolupráce, kde sa určuje hĺbka miery totožnosti vektora cieľov.[/quote] Mno, a co když si Slované představují spolupráci ve stylu (Toto byla první věta jednoho "Slovana" v disku: "Máme tady Kopné právo - to je "Naše", pojďme jednat a spojovat podle něj") ... a já z toho cítím ponižování žen, davo-"elitarismus" a ... chechot GP ... protože ti, co se dnes považují za Slovany jsou silnou sociologickou skupinou, od které by jsme měli začít, jenže GP je má zahrnuty do svého vlivu. Já se s nimi neshodnu hned na té první větě (Kopné právo jako základ diskuse). ... poraď, je to velmi důležité.

Kopné právo jako základ diskuse


O Kopném právu lze hovořit pouze z pohledu dějin nebo pohledu zkoumání Slovanských tradic. Zahrnovat to do oblasti řízení moderního státu je tak "mimo mísu", že asi diskutovat nemá cenu. Nejdříve je potřeba pochopit a porozumět sociálním super systémům a jejich řízení a až pak to lze nějak navázat a propojit to s dřívějšími tradicemi a třeba něco z těch tradic oprášit a upravit pro moderní dobu.


Hraní si na Slovany napodobováním dřívějších tradic, kterým už ani plně nerozumíme, to nepomůže. To je jako ti domorodci co napodobili do detailu letiště, ale letadla už nepřiletěla. Může to ale trochu napomoci národní hrdosti a pochopení historického procesu, ale to je vše. Mezi uctivou vzpomínkou na předky a hraní si "na něco co už není" nevidím vnějškově velký rozdíl, takže to záleží na diskuzi k odkrytí jak to subjekt vnímá a používá a jak s tím pracuje.


[quote="pid:31124, uid:388"]Kopné právo jako základ diskuse[/quote] O Kopném právu lze hovořit pouze z pohledu dějin nebo pohledu zkoumání Slovanských tradic. Zahrnovat to do oblasti řízení moderního státu je tak "mimo mísu", že asi diskutovat nemá cenu. Nejdříve je potřeba pochopit a porozumět sociálním super systémům a jejich řízení a až pak to lze nějak navázat a propojit to s dřívějšími tradicemi a třeba něco z těch tradic oprášit a upravit pro moderní dobu. Hraní si na Slovany napodobováním dřívějších tradic, kterým už ani plně nerozumíme, to nepomůže. To je jako ti domorodci co napodobili do detailu letiště, ale letadla už nepřiletěla. Může to ale trochu napomoci národní hrdosti a pochopení historického procesu, ale to je vše. Mezi uctivou vzpomínkou na předky a hraní si "na něco co už není" nevidím vnějškově velký rozdíl, takže to záleží na diskuzi k odkrytí jak to subjekt vnímá a používá a jak s tím pracuje.
Upravené 29. 8. 2021 o 12:37

Hraní si na Slovany napodobováním dřívějších tradic, kterým už ani plně nerozumíme, to nepomůže.


To má dva rozměry ... Slovanská civilizace dokázala GP odolávat nejdéle - padla před tisíciletím a ostatní kmeny byly podrobeny o několik tisíc až jeden tisíc let dříve. ... a padla proto, že ustrnula a pronikly do ní davo-"elitářské" prvky.


Já své předchozí vyjádření tak musím asi trochu zmírnit - slovanský princip zastupitelské demokracie v rané podobě (tj. ne davo-"elitářské"smile bychom měli prostudovat a zavést (tím myslím konceptuály) - je to prostředek toho, jak porazit GP.
V určitou chvíli však do něj začaly pronikat davo-"elitární" prvky. Zápisy jsou většinou právě z těch pozdních období. K Když čtu na Slovanských stránkách jejich dnešní vysvětlení, jak to znovu zavést, tak mě na tom jejich dnešním vysvětlování něco irituje.


KSB kritizuje anglosaské pojetí demokracie (Král Artuš a rytíři kulatého stolu = demokracie pro elity a dav může jen jednotlivým rytířům fandit). Potřebujeme přijít s vlastním pojetím demokracie. Kolébkou západní demokracie byly Atény a kolébkou Slovanské demokracie Novgorod. Jenže na "kopném právu", tak jak ho prezentují dnešní Slovanské spolky mě něco irituje (nedovedu vysvětlit co), já bych snad raději vymyslel vlastní podobu, než se držel pojmů kopného práva. ... nevím jestli mi na to stačí intelektuální kapacita, abych to udělal sám.


[quote="pid:31125, uid:426"]Hraní si na Slovany napodobováním dřívějších tradic, kterým už ani plně nerozumíme, to nepomůže.[/quote] To má dva rozměry ... Slovanská civilizace dokázala GP odolávat nejdéle - padla před tisíciletím a ostatní kmeny byly podrobeny o několik tisíc až jeden tisíc let dříve. ... a padla proto, že ustrnula a pronikly do ní davo-"elitářské" prvky. Já své předchozí vyjádření tak musím asi trochu zmírnit - slovanský princip zastupitelské demokracie v rané podobě (tj. ne davo-"elitářské") bychom měli prostudovat a zavést (tím myslím konceptuály) - je to prostředek toho, jak porazit GP. V určitou chvíli však do něj začaly pronikat davo-"elitární" prvky. Zápisy jsou většinou právě z těch pozdních období. K Když čtu na Slovanských stránkách jejich dnešní vysvětlení, jak to znovu zavést, tak mě na tom jejich dnešním vysvětlování něco irituje. KSB kritizuje anglosaské pojetí demokracie (Král Artuš a rytíři kulatého stolu = demokracie pro elity a dav může jen jednotlivým rytířům fandit). Potřebujeme přijít s vlastním pojetím demokracie. Kolébkou západní demokracie byly Atény a kolébkou Slovanské demokracie Novgorod. Jenže na "kopném právu", tak jak ho prezentují dnešní Slovanské spolky mě něco irituje (nedovedu vysvětlit co), já bych snad raději vymyslel vlastní podobu, než se držel pojmů kopného práva. ... nevím jestli mi na to stačí intelektuální kapacita, abych to udělal sám.
Upravené 29. 8. 2021 o 18:38

Mno, a co když si Slované představují spolupráci ve stylu (Toto byla první věta jednoho "Slovana" v disku: "Máme tady Kopné právo - to je "Naše", pojďme jednat a spojovat podle něj" ... a já z toho cítím ponižování žen, davo-"elitarismus" a ... chechot GP ... protože ti, co se dnes považují za Slovany jsou silnou sociologickou skupinou, od které by jsme měli začít, jenže GP je má zahrnuty do svého vlivu.


Ak si odmyslíš to, že v tzv. "Kope" hlasovali len gazdovia, majitelia pôdy mužského rodu, tak podstatné bolo, že sa zakladalo na jednomyseľnosti. Museli dospieť ku konsenzu. To je tak trochu podobné princípu 2x11, kde šéfovia dvoch tímov tiež museli dospieť ku zhode, a až potom urobili vážne rozhodnutie. Žiadne hlasovanie formou väčšiny sa u GP nekonalo.


Ale súčasné spájanie so slovanmi, kresťanmi, nacionalistami a každým, kto aspoň trochu národne zmýšľa, je o koordinovanom boji proti mocnému nepriateľovi. Treba chrániť ľudí, chrániť deti, školstvo, vytvárať ochranné iniciatívy, vzdelávať ľudí politicky a mravne. Toto môžu robiť rôzne hnutia, každý svojim spôsobom. Teraz nie je čas sa presviedčať, ktorá filozofia je lepšia. Dohadovanie patriotov medzi sebou len brzdí ich spoločnú činnosť. (vidíme to u pseudopatriotických politických strán, ktoré si nevedia predstaviť spoluprácu s inými patriotmi. "S tými nie, tí sú špinaví... Iba so sebou milovaným"smile

Treba si rozdeliť úlohy a dohodnúť sa na tom, čo v súčasnosti kto môže robiť.


Najprv treba zmeniť ľudí, potom formu. Banda zvierat, zombi, démonov a Ľudí by sa v žiadnej spoločenskej forme štátneho zriadenia nevedela dohodnúť na strategických veciach. Tí, čo presadzujú kopné právo hovoria čosi takéto: "Na rozdíl od kopného zákona jednomyslnosti byly Slovanům vnuceny demokratické principy založené na většinovém hlasování, protože v každém kolektivu tvoří většinu vždy ta horší část."
To by, možno, aj zodpovedalo súčasnosti (veď aký režim psychiky dnes prevažuje v dave?). A teraz si predstav, že zopár jedincov by blokovalo väčšinu rozhodnutí, lebo by sa snažilo o spravodlivé riešenia. Tá horšia väčšina by ich najskôr časom defenestrovala, pretože spravodlivá spoločnosť a konsenzus by bol pre túto väčšinu ako život vo väzení...! (A skupiny "démonov" (prospechársky zmýšľajúcich) v dave by zvyšný dav k tomu aj huckal)


Práve preto treba najprv zmeniť ľudí! Vytvoriť novú kultúru, dobre overenú a vyskúšanú na vlastnej skúsenosti jak u jednotlivcov, tak aj v menších a neskôr väčších skupinách, aby sme sa presvedčili že to v živote funguje a ide to v súlade s Prozreteľnosťou.
Je to dlhodobý proces. Ale popritom potrebujeme aj odrážať útoky nepriateľa, a v tom sa veľmi dobre hodí pomoc od svetonázorovo iných spolkov, ktoré majú niektoré časti nášho vektora cieľov spoločné. A spolupracovať má význam iba na tých bodoch, na ktorých sa zhodneme.


Kopné právo je momentálne mimo tému dňa a debaty!
Treba s nimi riešiť naliehavejšie veci týkajúce sa spolupráce. (čo robia nad rámec spolupráce, to je ich vec).


Preto si s každou takouto skupinou treba najprv ujasniť, v čom môžeme spolupracovať a ako... Vyhýbať sa témam, ktoré vedú diskusiu do slepých uličiek. Neurážať kolegu, stačí slušne odmietnuť v zmysle, vážim si tvoj názor a presvedčenie, ale v tomto sa teraz nezhodneme, poďme radšej riešiť to, čo môžeme robiť spolu!


[quote="pid:31124, uid:388"]Mno, a co když si Slované představují spolupráci ve stylu (Toto byla první věta jednoho "Slovana" v disku: "Máme tady Kopné právo - to je "Naše", pojďme jednat a spojovat podle něj" ... a já z toho cítím ponižování žen, davo-"elitarismus" a ... chechot GP ... protože ti, co se dnes považují za Slovany jsou silnou sociologickou skupinou, od které by jsme měli začít, jenže GP je má zahrnuty do svého vlivu.[/quote] Ak si odmyslíš to, že v tzv. "Kope" hlasovali len gazdovia, majitelia pôdy mužského rodu, tak podstatné bolo, že sa zakladalo na jednomyseľnosti. Museli dospieť ku konsenzu. To je tak trochu podobné princípu 2x11, kde šéfovia dvoch tímov tiež museli dospieť ku zhode, a až potom urobili vážne rozhodnutie. Žiadne hlasovanie formou väčšiny sa u GP nekonalo. Ale súčasné spájanie so slovanmi, kresťanmi, nacionalistami a každým, kto aspoň trochu národne zmýšľa, je o koordinovanom boji proti mocnému nepriateľovi. Treba chrániť ľudí, chrániť deti, školstvo, vytvárať ochranné iniciatívy, vzdelávať ľudí politicky a mravne. Toto môžu robiť rôzne hnutia, každý svojim spôsobom. Teraz nie je čas sa presviedčať, ktorá filozofia je lepšia. Dohadovanie patriotov medzi sebou len brzdí ich spoločnú činnosť. _(vidíme to u pseudopatriotických politických strán, ktoré si nevedia predstaviť spoluprácu s inými patriotmi. "S tými nie, tí sú špinaví... Iba so sebou milovaným") _ Treba si rozdeliť úlohy a dohodnúť sa na tom, čo v súčasnosti kto môže robiť. Najprv treba zmeniť ľudí, potom formu. Banda zvierat, zombi, démonov a Ľudí by sa v žiadnej spoločenskej forme štátneho zriadenia nevedela dohodnúť na strategických veciach. Tí, čo presadzujú kopné právo hovoria čosi takéto: _"Na rozdíl od kopného zákona jednomyslnosti byly Slovanům vnuceny demokratické principy založené na většinovém hlasování, protože v každém kolektivu tvoří většinu vždy ta horší část."_ To by, možno, aj zodpovedalo súčasnosti (veď aký režim psychiky dnes prevažuje v dave?). A teraz si predstav, že zopár jedincov by blokovalo väčšinu rozhodnutí, lebo by sa snažilo o spravodlivé riešenia. Tá horšia väčšina by ich najskôr časom defenestrovala, pretože spravodlivá spoločnosť a konsenzus by bol pre túto väčšinu ako život vo väzení...! _(A skupiny "démonov" (prospechársky zmýšľajúcich) v dave by zvyšný dav k tomu aj huckal)_ Práve preto treba najprv zmeniť ľudí! Vytvoriť novú kultúru, dobre overenú a vyskúšanú na vlastnej skúsenosti jak u jednotlivcov, tak aj v menších a neskôr väčších skupinách, aby sme sa presvedčili že to v živote funguje a ide to v súlade s Prozreteľnosťou. Je to dlhodobý proces. Ale popritom potrebujeme aj odrážať útoky nepriateľa, a v tom sa veľmi dobre hodí pomoc od svetonázorovo iných spolkov, ktoré majú niektoré časti nášho vektora cieľov spoločné. A spolupracovať má význam iba na tých bodoch, na ktorých sa zhodneme. Kopné právo je momentálne mimo tému dňa a debaty! Treba s nimi riešiť naliehavejšie veci týkajúce sa spolupráce. (čo robia nad rámec spolupráce, to je ich vec). Preto si s každou takouto skupinou treba najprv ujasniť, v čom môžeme spolupracovať a ako... Vyhýbať sa témam, ktoré vedú diskusiu do slepých uličiek. Neurážať kolegu, stačí slušne odmietnuť v zmysle, vážim si tvoj názor a presvedčenie, ale v tomto sa teraz nezhodneme, poďme radšej riešiť to, čo môžeme robiť spolu!
Upravené 29. 8. 2021 o 21:31

Hraní si na Slovany napodobováním dřívějších tradic, kterým už ani plně nerozumíme, to nepomůže.

Počítám, že někteří z těchto “hráčů” (herců) se snaží ty “dřívější” tradice i nově vytvářet. Nebudu jmenovat, ale jeden je třeba ten, co objevil své “slovanství” v USA a rád se podepisuje jako “vedoucí spolku a žrec”.


[quote="pid:31125, uid:426"]Hraní si na Slovany napodobováním dřívějších tradic, kterým už ani plně nerozumíme, to nepomůže.[/quote] Počítám, že někteří z těchto “hráčů” (herců) se snaží ty “dřívější” tradice i nově vytvářet. Nebudu jmenovat, ale jeden je třeba ten, co objevil své “slovanství” v USA a rád se podepisuje jako “vedoucí spolku a žrec”.

súčasné spájanie so slovanmi, kresťanmi, nacionalistami a každým, kto aspoň trochu národne zmýšľa, je o koordinovanom boji proti mocnému nepriateľovi.


A já bláhový myslel, že konceptuálům jde o odstranění davo-"elitarismu" jako takového a tak se s jakýmkoliv davo-"elitarismem" nebudou spojovat/sjednocovat.


Ale možná si nerozumíme v akcentech - za mě je spojování/sjednocení špatně, protože to znamená, že i my přebereme zodpovědnost za část jejich agendy. Komunikace za účelem sledování tendencí mezi jednotlivými sociologickými skupinami v pořádku.... a třeba jim napovědět, jak se zbavit davo-"elitárních" prvků v jejich světonázoru (a o tom, jak toto poslední udělat jsem myslel, že tu budeme mluvit).


[quote="pid:31185, uid:6"]súčasné spájanie so slovanmi, kresťanmi, nacionalistami a každým, kto aspoň trochu národne zmýšľa, je o koordinovanom boji proti mocnému nepriateľovi.[/quote] A já bláhový myslel, že konceptuálům jde o odstranění davo-"elitarismu" jako takového a tak se s jakýmkoliv davo-"elitarismem" nebudou spojovat/sjednocovat. Ale možná si nerozumíme v akcentech - za mě je spojování/sjednocení špatně, protože to znamená, že i my přebereme zodpovědnost za část jejich agendy. Komunikace za účelem sledování tendencí mezi jednotlivými sociologickými skupinami v pořádku.... a třeba jim napovědět, jak se zbavit davo-"elitárních" prvků v jejich světonázoru (a o tom, jak toto poslední udělat jsem myslel, že tu budeme mluvit).

Ak si odmyslíš to, že v tzv. "Kope" hlasovali len gazdovia, majitelia pôdy ...


Víš o tom, že jsi právě "odmyslel" nejdůležitější prvek demokracie Rusi původní nebo Aténské demokracie?


Cílem konceptuálů je, aby všichni byli typ psychiky "Člověk". ... je to proto, že každý s nelidským typem psychiky je neschopen demokracie (zvířátka a otroci půjdou hlasovat spolu se svým pánem).
Ty staré demokracie se touto podmínkou bránili hlasování "nelidí" (každý kdo se neživý sám na půdě je svým způsobem otrok něčeho a zprostředkovaně někoho). Proto ta omezení pro cizáky, bezzemky a obchodníky a zaměstnané = otroky. (pozn. není to dokonalý princip, ale lépe to neuměli)


99% dnešních "Slovanů" tu podmínku nesplňuje, přesto je jim umožňováno ve zřizovaných "slovanských občinách" hlasovat.


A to je to co kritizuji - používají staré pojmy, kterým nikdo nerozumí. K porozumění je třeba vykladač = elitář.


Západní (ale i takto prezentovaná jakoby Slovanská) demokracie nebude fungovat, když hlasovat budou nelidi.


[quote="pid:31185, uid:6"]**Ak si odmyslíš to**, že v tzv. "Kope" hlasovali len gazdovia, majitelia pôdy ...[/quote] Víš o tom, že jsi právě "odmyslel" nejdůležitější prvek demokracie Rusi původní nebo Aténské demokracie? Cílem konceptuálů je, aby všichni byli typ psychiky "Člověk". ... je to proto, že každý s nelidským typem psychiky je neschopen demokracie (zvířátka a otroci půjdou hlasovat spolu se svým pánem). Ty staré demokracie se touto podmínkou bránili hlasování "nelidí" (každý kdo se neživý sám na půdě je svým způsobem otrok něčeho a zprostředkovaně někoho). Proto ta omezení pro cizáky, bezzemky a obchodníky a zaměstnané = otroky. (pozn. není to dokonalý princip, ale lépe to neuměli) 99% dnešních "Slovanů" tu podmínku nesplňuje, přesto je jim umožňováno ve zřizovaných "slovanských občinách" hlasovat. A to je to co kritizuji - používají staré pojmy, kterým nikdo nerozumí. K porozumění je třeba vykladač = elitář. Západní (ale i takto prezentovaná jakoby Slovanská) demokracie nebude fungovat, když hlasovat budou nelidi.
Upravené 31. 8. 2021 o 13:19

A já bláhový myslel, že konceptuálům jde o odstranění davo-"elitarismu" jako takového a tak se s jakýmkoliv davo-"elitarismem" nebudou spojovat/sjednocovat.


Juro - a jak chceš dosáhnout toho odstranění davoelitarismu? Myslím tím prakticky - z roku na rok, protože právě nyní se "lámou věky" a za rok už (možná) bude pozdě. Máme snad dostatek kádrů na úrovni Člověk? Protože - jestli ne, pak se systém určité hierarchie "správců" vždy objeví.
Vzpomínáš tu slovanské spolky - a právě u těch se davoelitarisnus objevuje také - i když v jiné formě. Vždy tam jsou ti "odpovědní za řízení".
V této fázi změny - tj. při využití situace "lámání věků" - je velmi důležité sjednotit se alespoň na nosných základních principech společnosti. Nyní je to obdoba vlastenectví - časů cca 200 let starých. Toto je právě nyní potřebné v lidech vzbudit a utvrdit, protože právě to v nás systematicky mýtili min jednu generaci (já myslím, že déle, ale je to jedno).
A proč je právě tohle téma potřebné? Protože ono je prvním stupněm na cestě k Člověku = uvědomit si své předky, svou slavnou minulost, cenu své rodné země, řeči, tradic, ... atd. Jen takto můžu vychovat sebe-vědomého člověka, který nemá zapotřebí nikomu posluhovat, přicmrdovat, prodávat sebe i i ostatní. Laicky řečeno - nestojí o cizí, ale své si bude bránit.
V "klimatu společnosti", které je nyní, se výchově k Člověku bude dařit za velkého úsilí v jednotkách - ne tisících.


A pár slov k tématu "slovanství". Nejsem pro jeho zavádění do společnosti. Důvod - víme o něm holé "nic". To, co k dispozici je, je sporné a postavené na "věř". Znalosti, na kterých se teď slovanství staví. je navíc z doby rozpadu slovanské civilizace. Ne kultury, ale civilizace, protože ona to byla, kdo zabezpečoval chod (téměř) celého tehdejšího lidstva. A to, co se dneska "vykopává" a dává jakoby "slovanské zvyky", je právě z období jejího soumraku, rozpadu. Včetně onoho zde zmiňovaného "kopčního práva", systému rodové osady atd. Právě rodoví vůdci byli příčinou úplného rozvratu civilizace a smrti milionů lidí. Proč? "Volání prstenu moci" = ztráta mravní a etické čistoty = "nechali se koupit" za slib větší moci a bohatství. Přestali být jednotní.
To je také pochybení tehdejších žreců (mágů), kterým byla jejich moc milejší, než (ná)rod. Situace je dobře popsaná v zajímavém polském filmu "Když slunce bylo bohem" - u nás nesmyslně jako Staré báje Vikingů.


Zkrátka a dobře - v této době je nejdůležitější umožnit ve společnosti takové klima, které by nebránilo lidem dostat se na cestu k Lidství. A pak přijde na řadu to ostatní.


[quote="pid:31376, uid:388"]A já bláhový myslel, že konceptuálům jde o odstranění davo-"elitarismu" jako takového a tak se s jakýmkoliv davo-"elitarismem" nebudou spojovat/sjednocovat.[/quote] Juro - a jak chceš dosáhnout toho odstranění davoelitarismu? Myslím tím prakticky - z roku na rok, protože právě nyní se "lámou věky" a za rok už (možná) bude pozdě. Máme snad dostatek kádrů na úrovni Člověk? Protože - jestli ne, pak se systém určité hierarchie "správců" vždy objeví. Vzpomínáš tu slovanské spolky - a právě u těch se davoelitarisnus objevuje také - i když v jiné formě. Vždy tam jsou ti "odpovědní za řízení". V této fázi změny - tj. při využití situace "lámání věků" - je velmi důležité sjednotit se alespoň na nosných základních principech společnosti. Nyní je to obdoba **vlastenectví** - časů cca 200 let starých. Toto je právě nyní potřebné v lidech vzbudit a utvrdit, protože právě to v nás systematicky mýtili min jednu generaci (já myslím, že déle, ale je to jedno). A proč je právě tohle téma potřebné? Protože ono je prvním stupněm na cestě k Člověku = uvědomit si své předky, svou slavnou minulost, cenu své rodné země, řeči, tradic, ... atd. Jen takto můžu vychovat sebe-vědomého člověka, který nemá zapotřebí nikomu posluhovat, přicmrdovat, prodávat sebe i i ostatní. Laicky řečeno - **nestojí o cizí, ale své si bude bránit.** V "klimatu společnosti", které je nyní, se výchově k Člověku bude dařit za velkého úsilí v jednotkách - ne tisících. A pár slov k tématu "slovanství". Nejsem pro jeho zavádění do společnosti. Důvod - víme o něm holé "nic". To, co k dispozici je, je sporné a postavené na "věř". Znalosti, na kterých se teď slovanství staví. je navíc z doby rozpadu slovanské civilizace. Ne kultury, ale civilizace, protože ona to byla, kdo zabezpečoval chod (téměř) celého tehdejšího lidstva. A to, co se dneska "vykopává" a dává jakoby "slovanské zvyky", je právě z období jejího soumraku, rozpadu. Včetně onoho zde zmiňovaného "kopčního práva", systému rodové osady atd. Právě rodoví vůdci byli příčinou úplného rozvratu civilizace a smrti milionů lidí. Proč? "Volání prstenu moci" = ztráta mravní a etické čistoty = "nechali se koupit" za slib větší moci a bohatství. Přestali být jednotní. To je také pochybení tehdejších žreců (mágů), kterým byla jejich moc milejší, než (ná)rod. Situace je dobře popsaná v zajímavém polském filmu "Když slunce bylo bohem" - u nás nesmyslně jako Staré báje Vikingů. Zkrátka a dobře - v této době je nejdůležitější umožnit ve společnosti takové klima, které by nebránilo lidem dostat se na cestu k Lidství. A pak přijde na řadu to ostatní.
Upravené 31. 8. 2021 o 19:08

Nyní je to obdoba vlastenectví - časů cca 200 let starých


Já si kladu větší cíle, i když samozřejmě v období národního obrození je toho hodně k napodobení ... někdy to snad rozvedem hlouběji.


A pár slov k tématu "slovanství". Nejsem pro jeho zavádění do společnosti. Důvod - víme o něm holé "nic". To, co k dispozici je, je sporné a postavené na "věř". Znalosti, na kterých se teď slovanství staví. je navíc z doby rozpadu slovanské civilizace. Ne kultury, ale civilizace, protože ona to byla, kdo zabezpečoval chod (téměř) celého tehdejšího lidstva. A to, co se dneska "vykopává" a dává jakoby "slovanské zvyky", je právě z období jejího soumraku, rozpadu. Včetně onoho zde zmiňovaného "kopčního práva"


Jen vsuvka, je to kopné právo od slova kopit = sdružovat se ... nevyčítám, jen to dokládá, že o tom opravdu víme to "holé nic" a zbývá nám "věřit".


Juro - a jak chceš dosáhnout toho odstranění davoelitarismu? Myslím tím prakticky - z roku na rok,


Nevím, jestli mám odpovídat veřejně. Vedu na to téma neveřejnou debatu právě s Jardobem. Nechci zbytečně dráždit komunitu konceptuálů něčím, co by šlo ověřit a ještě jsem to (kvůli své nedostatečnosti) neověřil.


Téma skutečné demokracie (jde jí zřídit jen mezi Lidmi) by asi stálo za to zvednout někdy samostatně. Ranné funkční systémy (Atény, Novgorod) měly některé zajímavé prvky - např. vyloučení ne Lidí (v jejich tehdejším chápání = ne cizáci, ne otroci, ne bezzemci, ne obchodníci bez půdy), jenže je to prvek který může (terminologií KSB) v pozdějším období přejít ve fašismus = nakonec mohla hlasovat jen pozemková šlechta. Naopak zrušením omezujících podmínek pro ne Lidi to dojde to ad absurdna z jedné povedené sci-fi, kde američtí senátoři byli přidělováni firmám podle počtu zaměstnanců. ... skupina senátorů za Coca-colu apod. Dalším prvkem je např. vyhnanství (diskusní vyhnanství nebo odebrání slova).


Mám k tomu nějaké teze k diskusi - nedovolil bych si je však vykládat stylem jako na té konferenci minulý týden jeden ze Slovanů: "Ano, také se chceme sjednocovat. O principech toho sjednocení (jedna z přednášek politického subjektu, který se snaží sjednotit vlastenecké subjekty) bychom nemuseli vůbec mluvit, kdyby se použilo Naše Kopné právo." Tebe by možná mohlo zajímat, že podle Kopného práva ženy nehlasují, můžou být přizvány k poskytnutí svědectví, pokud je to u tématu nutné.


Zkrátka a dobře - v této době je nejdůležitější umožnit ve společnosti takové klima, které by nebránilo lidem dostat se na cestu k Lidství. A pak přijde na řadu to ostatní.


[quote="pid:31469, uid:203"]Nyní je to obdoba vlastenectví - časů cca 200 let starých[/quote] Já si kladu větší cíle, i když samozřejmě v období národního obrození je toho hodně k napodobení ... někdy to snad rozvedem hlouběji. [quote="pid:31469, uid:203"]A pár slov k tématu "slovanství". Nejsem pro jeho zavádění do společnosti. Důvod - víme o něm holé "nic". To, co k dispozici je, je sporné a postavené na "věř". Znalosti, na kterých se teď slovanství staví. je navíc z doby rozpadu slovanské civilizace. Ne kultury, ale civilizace, protože ona to byla, kdo zabezpečoval chod (téměř) celého tehdejšího lidstva. A to, co se dneska "vykopává" a dává jakoby "slovanské zvyky", je právě z období jejího soumraku, rozpadu. Včetně onoho zde zmiňovaného "kopčního práva"[/quote] Jen vsuvka, je to kopné právo od slova kopit = sdružovat se ... nevyčítám, jen to dokládá, že o tom opravdu víme to "holé nic" a zbývá nám "věřit". [quote="pid:31469, uid:203"]Juro - a jak chceš dosáhnout toho odstranění davoelitarismu? Myslím tím prakticky - z roku na rok,[/quote] Nevím, jestli mám odpovídat veřejně. Vedu na to téma neveřejnou debatu právě s Jardobem. Nechci zbytečně dráždit komunitu konceptuálů něčím, co by šlo ověřit a ještě jsem to (kvůli své nedostatečnosti) neověřil. Téma skutečné demokracie (jde jí zřídit jen mezi Lidmi) by asi stálo za to zvednout někdy samostatně. Ranné funkční systémy (Atény, Novgorod) měly některé zajímavé prvky - např. vyloučení ne Lidí (v jejich tehdejším chápání = ne cizáci, ne otroci, ne bezzemci, ne obchodníci bez půdy), jenže je to prvek který může (terminologií KSB) v pozdějším období přejít ve fašismus = nakonec mohla hlasovat jen pozemková šlechta. Naopak zrušením omezujících podmínek pro ne Lidi to dojde to ad absurdna z jedné povedené sci-fi, kde američtí senátoři byli přidělováni firmám podle počtu zaměstnanců. ... skupina senátorů za Coca-colu apod. Dalším prvkem je např. vyhnanství (diskusní vyhnanství nebo odebrání slova). Mám k tomu nějaké teze k diskusi - nedovolil bych si je však vykládat stylem jako na té konferenci minulý týden jeden ze Slovanů: "Ano, také se chceme sjednocovat. O principech toho sjednocení (jedna z přednášek politického subjektu, který se snaží sjednotit vlastenecké subjekty) bychom nemuseli vůbec mluvit, kdyby se použilo Naše Kopné právo." Tebe by možná mohlo zajímat, že podle Kopného práva ženy nehlasují, můžou být přizvány k poskytnutí svědectví, pokud je to u tématu nutné. [quote="pid:31469, uid:203"]Zkrátka a dobře - v této době je nejdůležitější umožnit ve společnosti takové klima, které by nebránilo lidem dostat se na cestu k Lidství. A pak přijde na řadu to ostatní.[/quote]

Pro Jura11:
Jsem moc ráda, že necítím z tvé odpovědi "ostny". Zapomněla jsem totiž vyzvednout, že jde o můj názor a že nemám nic proti kříšení slovanské myšlenky.
Vím tak zhruba, co je to kopční právo. Proto jsem také upozorňovala na ten polský film. A neříkám, že je špatné - nebo cokoliv, o čem se společně se "slovanstvím" mluví. Chci říct, že na to nyní není vhodná doba - ve smyslu nevyzrálosti lidí, po cca 2 tis letech v úplně jiném systému. Zbytečně by se tím mohl vyvolat jen odpor lidí.
Jako prioritu mám nyní změnu společenského "klimatu" a to ve smyslu ukázat (a říct) co je a co není pro člověka životní hodnotou. Co je a není oporou, na co můžu a nemůžu spoléhat. Mám vzor v současném Rusku a myslím si, že pokud budeme chtít změnu, měli bychom postupovat podobně. Po našem (v našich reáliích), ale podobně.
Ten proces národního uvědomování je stále stejný a proběhl již několikrát na různých místech planety. Jak jsem psala - uvědomit si své kořeny, sounáležitost, místo kam patřím a kde jsem doma. A hlavně - cenu, jakou předci za tento společný domov zaplatili.
A není to jen o lidech. Je to hodně o krajině, místech, se kterými mě něco pojí. Když najdu cestu ke krajině, najdu jí i k lidem a taky k Bohu. A takový "zakořeněný" člověk už moc (soudních) zákonů ani omezení nepotřebuje, protože se dobrovolně a vědomě chová "v souladu" = tak, aby společnosti prospíval a neškodil. Pak přijde čas na "jiné obsahy" řízení společnosti.
Nejhorší, co se může člověku stát, je vykořenění = ztráta sounáležitosti. Tak dopadli všichni "vysídlenci" - ať už dobrovolní nebo ne. A my jsme teď - min po třiceti letech - ve své zemi jako "vysídlenci" vychovávaní.


Neoslyš slova varující:
Neprodej úděl za čočovici.
Třeba mne opustíš,
nezahynu.
Ale víš,
kolik sem přijde stínů?
Kolikrát pěst bude potomek zatínat
a syn tvůj kolikrát bude tě proklínat?


To je Viktor Dyk a jeho Země mluví. Mám tuhle báseň "v puse" po celou dobu, co tohle píšu.
https://www.ceskaliteratura.cz/texty/dyk.htm


Pro Jura11: Jsem moc ráda, že necítím z tvé odpovědi "ostny". Zapomněla jsem totiž vyzvednout, že jde o můj názor a že nemám nic proti kříšení slovanské myšlenky. Vím tak zhruba, co je to kopční právo. Proto jsem také upozorňovala na ten polský film. A neříkám, že je špatné - nebo cokoliv, o čem se společně se "slovanstvím" mluví. Chci říct, že **na to nyní není vhodná doba** - ve smyslu nevyzrálosti lidí, po cca 2 tis letech v úplně jiném systému. Zbytečně by se tím mohl vyvolat jen odpor lidí. Jako prioritu mám nyní změnu společenského "klimatu" a to ve smyslu ukázat (a říct) co je a co není pro člověka životní hodnotou. Co je a není oporou, na co můžu a nemůžu spoléhat. Mám vzor v současném Rusku a myslím si, že pokud budeme chtít změnu, měli bychom postupovat podobně. Po našem (v našich reáliích), ale podobně. Ten proces národního uvědomování je stále stejný a proběhl již několikrát na různých místech planety. Jak jsem psala - uvědomit si své kořeny, sounáležitost, místo kam patřím a kde jsem doma. A hlavně - cenu, jakou předci za tento společný domov zaplatili. A není to jen o lidech. Je to hodně o krajině, místech, se kterými mě něco pojí. Když najdu cestu ke krajině, najdu jí i k lidem a taky k Bohu. A takový "zakořeněný" člověk už moc (soudních) zákonů ani omezení nepotřebuje, protože se dobrovolně a vědomě chová "v souladu" = tak, aby společnosti prospíval a neškodil. Pak přijde čas na "jiné obsahy" řízení společnosti. Nejhorší, co se může člověku stát, je vykořenění = ztráta sounáležitosti. Tak dopadli všichni "vysídlenci" - ať už dobrovolní nebo ne. A my jsme teď - min po třiceti letech - ve své zemi jako "vysídlenci" vychovávaní. Neoslyš slova varující: Neprodej úděl za čočovici. Třeba mne opustíš, nezahynu. Ale víš, kolik sem přijde stínů? Kolikrát pěst bude potomek zatínat a syn tvůj kolikrát bude tě proklínat? To je Viktor Dyk a jeho Země mluví. Mám tuhle báseň "v puse" po celou dobu, co tohle píšu. https://www.ceskaliteratura.cz/texty/dyk.htm

A takový "zakořeněný" člověk už moc (soudních) zákonů ani omezení nepotřebuje,

Mluvis mne z duse.


[quote="pid:31493, uid:203"]A takový "zakořeněný" člověk už moc (soudních) zákonů ani omezení nepotřebuje,[/quote] Mluvis mne z duse.

A já bláhový myslel, že konceptuálům jde o odstranění davo-"elitarismu" jako takového a tak se s jakýmkoliv davo-"elitarismem" nebudou spojovat/sjednocovat.


Je to trochu složitější. Doporučuji Ti se podívat na přednášku p. Velička Rozmluvy o životě. Popisuje tam fungování státního aparátu a je tam dotaz posluchače, kde teda ty kádry brát. Veličkou reaguje ruskou písni "Slepila jsem ho z toho co bylo po ruce". Celý cyklus je celkem dobrý základ jak začít s KSB a každý si tam najde, co potřebuje.


http://m.leva-net.webnode.cz/products/m-v-velicko-rozmluvy-o-zivote-1/


[quote="pid:31376, uid:388"]A já bláhový myslel, že konceptuálům jde o odstranění davo-"elitarismu" jako takového a tak se s jakýmkoliv davo-"elitarismem" nebudou spojovat/sjednocovat.[/quote] Je to trochu složitější. Doporučuji Ti se podívat na přednášku p. Velička Rozmluvy o životě. Popisuje tam fungování státního aparátu a je tam dotaz posluchače, kde teda ty kádry brát. Veličkou reaguje ruskou písni "Slepila jsem ho z toho co bylo po ruce". Celý cyklus je celkem dobrý základ jak začít s KSB a každý si tam najde, co potřebuje. http://m.leva-net.webnode.cz/products/m-v-velicko-rozmluvy-o-zivote-1/

a tak se s jakýmkoliv davo-"elitarismem" nebudou spojovat/sjednocovat.

V tomto je asi problém nášho vzájomného nechápania sa. Ja nehovorím o zjednocovaní sa, ale o spolupráci, o susedskej "výpomoci" pri niektorých prácach.


Vyjadrím sa k tomu ešte zajtra, ak bude treba, dnes už nestíham.


[quote="pid:31376, uid:388"]a tak se s jakýmkoliv davo-"elitarismem" nebudou spojovat/**sjednocovat**.[/quote] V tomto je asi problém nášho vzájomného nechápania sa. Ja nehovorím o zjednocovaní sa, ale o spolupráci, o susedskej "výpomoci" pri niektorých prácach. Vyjadrím sa k tomu ešte zajtra, ak bude treba, dnes už nestíham.

Západní (ale i takto prezentovaná jakoby Slovanská) demokracie nebude fungovat, když hlasovat budou nelidi.

A akoby si to chcel riešiť?


[quote="pid:31419, uid:388"]Západní (ale i takto prezentovaná jakoby Slovanská) demokracie nebude fungovat, když hlasovat budou nelidi.[/quote] A akoby si to chcel riešiť?

A akoby si to chcel riešiť?


To je na samostatné vlákno... promyslím a později založím.


[quote="pid:31668, uid:6"]A akoby si to chcel riešiť?[/quote] To je na samostatné vlákno... promyslím a později založím.

A já bláhový myslel, že konceptuálům jde o odstranění davo-"elitarismu" jako takového a tak se s jakýmkoliv davo-"elitarismem" nebudou spojovat/sjednocovat.

Jura, naozaj nehovorím o zjednocovaní sa, ale iba o spolupráci. S takýmto štruktúrnym zjednocovaním sa by som nesúhlasil. To bude a myslímže aj musí prebiehať bezštruktúrne, tak ako to opísala Lin - zmenou spoločenskej klímy; postupným prebúdzaním ľudí k iným hodnotám; postupným poukazovaním na plusy a mínusy rôznych starých stereotypov, metód, tradícií, z ktorých niektoré sú len zdanlivo dobré. Je to vlastne riadenie bezštruktúrneho procesu rôznymi aktivitami na informačnom pozadí tak, aby sa proces štatisticky výrazne nevychýlil od požadovanej trasy k cieľu.


Víš o tom, že jsi právě "odmyslel" nejdůležitější prvek demokracie Rusi původní nebo Aténské demokracie?


K tomuto pár mojich postrehov. O predkresťanskej Rusi naozaj nevieme takmer nič, ani o tom, ako v tých časoch vyzeralo Slovanstvo. Myslím, že Lin to vystihla dobre, keď hovorí, že máme informácie len z obdobia súmraku civilizácie Slovanov. Na internete sa o občinách a kopnom práve hovorí z obdobia cárskeho Ruska, keď existovali lokálne formy nevoľníctva, pripútania ľudí k pozemkom, a špeciálne cárske zákony. T.j. existovali aj "elity" a plno rôznych darebákov.


Pre mňa ten fakt, že hlasovacie právo mali len gazdovia a majitelia pozemkov mužského rodu svedčí o jednom:
-ich spoločnosť signalizovala o probléme s mravnosťou! Ide o to, že toto bol silový spôsob, ako zachovať integritu vtedajšej spoločnosti. Analógia 6. priority s donútením cez zákon.
Ak boli nútení k takýmto radikálnym opatreniam, potom to svedčilo o tom, že ich spoločnosť nebola mravne konzistentná a že tam bola značná časť ľudí 1) buď neznalých problematiky o ktorých jednali, 2) alebo mravne slabá. Jedni aj druhí by mohli narušiť integritu systému spoločnosti.


V podstate už nad 5 percent (môj hrubý odhad) mravne nezdravého obyvateľstva svedčí o tom, že spoločnosti treba venovať pozornosť, lebo môže zostúpiť na cestu degradácie. (najmä ak sa zúčastňuje volieb a spoločenských procesov)


Silové riešenia sú dlhodobo neudržateľné. Tak či onak je nutné vytvoriť také informačné prostredie, z ktorého vyklíči nová zdravá kultúra spoločnosti. Pri dosiahnutí vlasteneckého zmýšľania s vysokou úrovňou mravnosti a znalosti politických procesov - nad 95 percent z celého obyvateľstva, tak v takom prípade sa nemusíš už trápiť otázkou, kto smie a kto nesmie voliť.


Je to určite veľmi náročný cieľ, ale myslím, že je to nevyhnutnosť, ktorá nemá alternatívu. A ľudstvo si bude toľko tisícročí nabíjať frňák, kým tých 95 percent nedosiahne. Až potom splní svoju misiu.
Skrátka okolo 95 percent ľudí v krajine sa musí stať Ľuďmi. Len to zaručí stabilné porazenie davo-"elitarizmu" v danej krajine. A podhubie musí nevyhnutne prerastať do celého sveta, lebo takú malú krajinu ako je Česko alebo Slovensko nie je problém silovo rozšliapnuť. Tento 95 percentný stav treba dosiahnuť aj na území niektorej z veľmocí, a bude otázkou času, kedy sa spustí domino vo zvyšku sveta.


A čo sa týka zvyšných 5 percent neĽudí (z mravného hľadiska). Tak to sú kraje Gaussovej krivky, ktoré boli a budú existovať (minimálne budú držať ľudí v bdelosti, aby nezleniveli a nestratili Ľudskosť). Ich úplná likvidácia (ak by niekomu niečo také napadlo) by bola veľká chyba.


K štatistickým paradoxom: je možné mravne skaziť drvivú väčšinu ľudstva, ale aj pri najväčšej snahe pár percent mravných ľudí vždy ostane.
A rovnako (s Božou pomocou) je možné aj vychovať drvivú väčšinu mravne vyspelých Ľudí, no nikdy nie celé ľudstvo (je to ten istý jav). Pár percent skazených vždy ostane (ako v tom znaku "jing a jang" ). Za žiadneho dňa nie je svetlo úplne všade, a za žiadnej noci nie je všade tma. Normálne zákonitosti prírody, ktoré môžeme pozorovať okolo seba.


[quote="pid:31376, uid:388"]A já bláhový myslel, že konceptuálům jde o odstranění davo-"elitarismu" jako takového a tak se s jakýmkoliv davo-"elitarismem" nebudou spojovat/sjednocovat.[/quote] Jura, naozaj nehovorím o zjednocovaní sa, ale iba o spolupráci. S takýmto štruktúrnym zjednocovaním sa by som nesúhlasil. To bude a myslímže aj musí prebiehať bezštruktúrne, tak ako to opísala Lin - zmenou spoločenskej klímy; postupným prebúdzaním ľudí k iným hodnotám; postupným poukazovaním na plusy a mínusy rôznych starých stereotypov, metód, tradícií, z ktorých niektoré sú len zdanlivo dobré. Je to vlastne riadenie bezštruktúrneho procesu rôznymi aktivitami na informačnom pozadí tak, aby sa proces štatisticky výrazne nevychýlil od požadovanej trasy k cieľu. [quote="pid:31419, uid:388"]Víš o tom, že jsi právě "odmyslel" nejdůležitější prvek demokracie Rusi původní nebo Aténské demokracie?[/quote] K tomuto pár mojich postrehov. O predkresťanskej Rusi naozaj nevieme takmer nič, ani o tom, ako v tých časoch vyzeralo Slovanstvo. Myslím, že Lin to vystihla dobre, keď hovorí, že máme informácie len z obdobia súmraku civilizácie Slovanov. Na internete sa o občinách a kopnom práve hovorí z obdobia cárskeho Ruska, keď existovali lokálne formy nevoľníctva, pripútania ľudí k pozemkom, a špeciálne cárske zákony. T.j. existovali aj "elity" a plno rôznych darebákov. Pre mňa ten fakt, že hlasovacie právo mali len gazdovia a majitelia pozemkov mužského rodu svedčí o jednom: -ich spoločnosť signalizovala o probléme s mravnosťou! Ide o to, že toto bol silový spôsob, ako zachovať integritu vtedajšej spoločnosti. Analógia 6. priority s donútením cez zákon. Ak boli nútení k takýmto radikálnym opatreniam, potom to svedčilo o tom, že ich spoločnosť nebola mravne konzistentná a že tam bola značná časť ľudí 1) buď neznalých problematiky o ktorých jednali, 2) alebo mravne slabá. Jedni aj druhí by mohli narušiť integritu systému spoločnosti. V podstate už nad 5 percent (môj hrubý odhad) mravne nezdravého obyvateľstva svedčí o tom, že spoločnosti treba venovať pozornosť, lebo môže zostúpiť na cestu degradácie. (najmä ak sa zúčastňuje volieb a spoločenských procesov) Silové riešenia sú dlhodobo neudržateľné. Tak či onak je nutné vytvoriť také informačné prostredie, z ktorého vyklíči nová zdravá kultúra spoločnosti. Pri dosiahnutí vlasteneckého zmýšľania s vysokou úrovňou mravnosti a znalosti politických procesov - nad 95 percent z celého obyvateľstva, tak v takom prípade sa nemusíš už trápiť otázkou, kto smie a kto nesmie voliť. Je to určite veľmi náročný cieľ, ale myslím, že je to nevyhnutnosť, ktorá nemá alternatívu. A ľudstvo si bude toľko tisícročí nabíjať frňák, kým tých 95 percent nedosiahne. Až potom splní svoju misiu. Skrátka okolo 95 percent ľudí v krajine sa musí stať Ľuďmi. Len to zaručí stabilné porazenie davo-"elitarizmu" v danej krajine. A podhubie musí nevyhnutne prerastať do celého sveta, lebo takú malú krajinu ako je Česko alebo Slovensko nie je problém silovo rozšliapnuť. Tento 95 percentný stav treba dosiahnuť aj na území niektorej z veľmocí, a bude otázkou času, kedy sa spustí domino vo zvyšku sveta. A čo sa týka zvyšných 5 percent neĽudí (z mravného hľadiska). Tak to sú kraje Gaussovej krivky, ktoré boli a budú existovať _(minimálne budú držať ľudí v bdelosti, aby nezleniveli a nestratili Ľudskosť)_. Ich úplná likvidácia _(ak by niekomu niečo také napadlo)_ by bola veľká chyba. K štatistickým paradoxom: je možné mravne skaziť drvivú väčšinu ľudstva, ale aj pri najväčšej snahe pár percent mravných ľudí vždy ostane. A rovnako (s Božou pomocou) je možné aj vychovať drvivú väčšinu mravne vyspelých Ľudí, no nikdy nie celé ľudstvo _(je to ten istý jav)_. Pár percent skazených vždy ostane _(ako v tom znaku "jing a jang" )_. Za žiadneho dňa nie je svetlo úplne všade, a za žiadnej noci nie je všade tma. Normálne zákonitosti prírody, ktoré môžeme pozorovať okolo seba.
2.11k
40
14
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept