KSB a DVTR
3. Globálny prediktor - globálne koncepty
GP

To je ale chtíč.
Definuj rozdíl mezi touhou a chtíčem. Podle mě je to totéž. Dávám ti definici chtíče: "Chtíč je emoce nebo pocit intenzivní touhy v těle."
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cht%C3%AD%C4%8D


[quote="pid:40910, uid:216"]To je ale chtíč.[/quote]Definuj rozdíl mezi touhou a chtíčem. Podle mě je to totéž. Dávám ti definici chtíče: "Chtíč je emoce nebo pocit intenzivní touhy v těle." https://cs.wikipedia.org/wiki/Cht%C3%AD%C4%8D

Definuj rozdíl mezi touhou a chtíčem. Podle mě je to totéž. Dávám ti definici chtíče: "Chtíč je emoce nebo pocit intenzivní touhy v těle."

Dovolím si jazykovou poznámku.
Synonyma neexistují, resp. podsouvání jejich existence je součástí jazykové diverze.
Z toho plyne, že nelze definovat chtíč pomocí touhy, jelikož se jedná o nezávislé pojmy (tím pádem i obrazy).
Dále zkusím podat 2 možné přístupy k charakteristice rozdílu mezi chtíčem a touhou.
(nechci úplně tvrdit, že jsou to definice, až tak to nemám propočítané :-)


i. přístup
chtíč ~ koresponduje s částí psychiky typu "zvíře", tedy je dán instinkty
touha ~ koresponduje s "vyššími" typy psychiky "biorobot/démon/člověk", tedy je dána in-formacemi [kultura, tradice]/intelektem/intuicí, svědomím"


ii. přístup
chtíč ~ koresponduje s 1. až dejme tomu 4. čakrou v 12-ti čakrovém systému (nebo 1.-3. čakrou v 7-mi čakrovém systému)
touha ~ koresponduje s 5. až dejme tomu 12. čakrou v 12-ti čakrovém systému (nebo 4.-7. čakrou v 7-mi čakrovém systému)
(ale nemám na mysli "ten" 12-ti čakrový systém, kterého je plný západní internet, tedy ten, kde 7 čaker je "v těle" a zbytek do 12-ti je nad hlavou a jedna pod nohama)


[quote="pid:40912, uid:312"]Definuj rozdíl mezi touhou a chtíčem. Podle mě je to totéž. Dávám ti definici chtíče: "Chtíč je emoce nebo pocit intenzivní touhy v těle."[/quote] Dovolím si jazykovou poznámku. Synonyma neexistují, resp. podsouvání jejich existence je součástí jazykové diverze. Z toho plyne, že nelze definovat chtíč pomocí touhy, jelikož se jedná o nezávislé pojmy (tím pádem i obrazy). Dále zkusím podat 2 možné přístupy k charakteristice rozdílu mezi chtíčem a touhou. (nechci úplně tvrdit, že jsou to definice, až tak to nemám propočítané :-) i. přístup chtíč ~ koresponduje s částí psychiky typu "zvíře", tedy je dán instinkty touha ~ koresponduje s "vyššími" typy psychiky "biorobot/démon/člověk", tedy je dána in-formacemi [kultura, tradice]/intelektem/intuicí, svědomím" ii. přístup chtíč ~ koresponduje s 1. až dejme tomu 4. čakrou v 12-ti čakrovém systému (nebo 1.-3. čakrou v 7-mi čakrovém systému) touha ~ koresponduje s 5. až dejme tomu 12. čakrou v 12-ti čakrovém systému (nebo 4.-7. čakrou v 7-mi čakrovém systému) (ale nemám na mysli "ten" 12-ti čakrový systém, kterého je plný západní internet, tedy ten, kde 7 čaker je "v těle" a zbytek do 12-ti je nad hlavou a jedna pod nohama)

Dovolím si jazykovou poznámku.

V tom případě ti také poradím, říct své partnerce to, co jsem navrhl Analytiku. Praxe je kritériem pravdy.(základní postulát sociologie)
Není potřeba dlouhých úvah na toto téma, stačí na to doma několik minut a bude jasno.
Pak sem kluci napište, jak to dopadlo.


[quote="pid:40923, uid:240"]Dovolím si jazykovou poznámku.[/quote] V tom případě ti také poradím, říct své partnerce to, co jsem navrhl Analytiku. Praxe je kritériem pravdy.(základní postulát sociologie) Není potřeba dlouhých úvah na toto téma, stačí na to doma několik minut a bude jasno. Pak sem kluci napište, jak to dopadlo.
Upravené 3. 11. 2021 o 19:04

chtíč ~ koresponduje s částí psychiky typu "zvíře", tedy je dán instinkty
touha ~ koresponduje s "vyššími" typy psychiky "biorobot/démon/člověk",


Chtíč je jenom expresivním výrazem pro touhu. Osoba s typem psychiky Člověk bude mluvit o touze, ostatní typy o chtíči. Ale pořád budou popisovat totožný jev.


[quote="pid:40923, uid:240"]chtíč ~ koresponduje s částí psychiky typu "zvíře", tedy je dán instinkty touha ~ koresponduje s "vyššími" typy psychiky "biorobot/démon/člověk",[/quote] Chtíč je jenom expresivním výrazem pro touhu. Osoba s typem psychiky Člověk bude mluvit o touze, ostatní typy o chtíči. Ale pořád budou popisovat totožný jev.

Jde o to jak je slovo vnímáno, spíše se přikláním k výkladu od @Počtář. Dosud jsem měl za to, že je to tak vnímáno všemi. Touha je vnímána spíše neutrálně nebo pozitivně (dobře vystihuje text písně od Landy: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/landa-daniel/touha-1301) a chtíč negativně:

Muž může "toužit" po ženě a snažit se získat její přízeň. Muž, který podlehne "chtíči", si ji vezme bez ptaní proti její vůli.


Používám tento zjednodušený příměr: Touha jsou plachty, rozum kormidlo a srdce určuje cíl plavby.


Jde o to jak je slovo vnímáno, spíše se přikláním k výkladu od @Počtář. Dosud jsem měl za to, že je to tak vnímáno všemi. Touha je vnímána spíše neutrálně nebo pozitivně (dobře vystihuje text písně od Landy: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/landa-daniel/touha-1301) a chtíč negativně: Muž může "toužit" po ženě a snažit se získat její přízeň. Muž, který podlehne "chtíči", si ji vezme bez ptaní proti její vůli. Používám tento zjednodušený příměr: Touha jsou plachty, rozum kormidlo a srdce určuje cíl plavby.
Upravené 6. 11. 2021 o 13:44

Muž může "toužit" po ženě a snažit se získat její přízeň

Co znamená získat přízeň ženy? Co je cílem? Cílem je to, co i u chtíče, jen zabalené do celofánu.
Kdes na to přišel, že chtíč se rovná "vzetí proti její vůli"?


[quote="pid:41424, uid:426"]Muž může "toužit" po ženě a snažit se získat její přízeň[/quote] Co znamená získat přízeň ženy? Co je cílem? Cílem je to, co i u chtíče, jen zabalené do celofánu. Kdes na to přišel, že chtíč se rovná "vzetí proti její vůli"?
Upravené 6. 11. 2021 o 14:41

Kdes na to přišel, že chtíč se rovná "vzetí proti její vůli


Mám za to jak už jsem uvedl, že to vnímají všichni. Nízké (zvířecí - zakódovaný hardware) pudy převládnou nad vším ostatním nad ostatními centry řízení (rozumem, láskou ...). Třeba Baloun ve filmovém Švejkovi, který tam sežere celé jednotce jídlo, a když ho od jídla odtrhávají, tak si ho stále cpe do pusy dokud na něj dosáhne - zcela podlehl chtíči. Chtíč, je když chtění převládne nad vším ostatním, nejblíže to mám významově asi k posedlosti.


Chtění (různá přání) máme všichni, ale chtíč je podmnožina chtění, kdy jde bytosti pouze o ukájení instinktů (proto je to spojováno s přídavným jménem zvířecí) a o nic jiného. Jak jsem psal na začátku, měl jsem za to, že z kontextu z kultury to tak vnímají všichni a také jsem zdůraznil, že jde o vnímání moje a jak čtu, že to vnímají ostatní. Nikdy jsem, ale nevyhledával žádnou definici, přišlo mi to samo sebou.


Poznámka:
Postavit vztah k ženě pouze na chtíči (tak jak jsem ho popsal) nefunguje, velice rychle se vyčerpá (bez lásky to nejde) a takoví jedinci (děvkaři) se baví počáteční hrou dosáhnout svého a když to mají hned je to omrzí a běží za další děvou (zde se to ještě prolíná s touhou po novém - protože postavit něco pouze na chtíči nelze - je de facto pouze velký hlad, velký tlak instinktů /nízkých pudů/ při špatném zacházení s nimi). V praxi se to ještě často kombinuje s posedlostí, kdy tlaku instinktů násobí nějaká psychická nerovnováha ve zvolených přáních (část přání si nevybíráme, třeba se pravidelně najíst nebo čas od času se pomilovat).


Poznámka 2:
Spor je pouze terminologický, zjistil jsem, že význam slov je vnímán mnohem rozdílněji než jsem si myslel na počátku dospělosti. Je potřeba s tím počítat. Do diskuze jsem se zapojil, s přáním zjistit, jak tedy je statisticky převážně vnímány tyto termíny "chtíč" a "touha" u obyvatelstva. Nepřeji se o to přít, jde mi o to vyjasnit si jaký význam slovům/termínům přiřazujeme.


[quote="pid:41432, uid:312"]Kdes na to přišel, že chtíč se rovná "vzetí proti její vůli[/quote] Mám za to jak už jsem uvedl, že to vnímají všichni. Nízké (zvířecí - zakódovaný hardware) pudy převládnou nad vším ostatním nad ostatními centry řízení (rozumem, láskou ...). Třeba Baloun ve filmovém Švejkovi, který tam sežere celé jednotce jídlo, a když ho od jídla odtrhávají, tak si ho stále cpe do pusy dokud na něj dosáhne - zcela podlehl chtíči. Chtíč, je když chtění převládne nad vším ostatním, nejblíže to mám významově asi k posedlosti. Chtění (různá přání) máme všichni, ale chtíč je podmnožina chtění, kdy jde bytosti pouze o ukájení instinktů (proto je to spojováno s přídavným jménem zvířecí) a o nic jiného. Jak jsem psal na začátku, měl jsem za to, že z kontextu z kultury to tak vnímají všichni a také jsem zdůraznil, že jde o vnímání moje a jak čtu, že to vnímají ostatní. Nikdy jsem, ale nevyhledával žádnou definici, přišlo mi to samo sebou. Poznámka: Postavit vztah k ženě pouze na chtíči (tak jak jsem ho popsal) nefunguje, velice rychle se vyčerpá (bez lásky to nejde) a takoví jedinci (děvkaři) se baví počáteční hrou dosáhnout svého a když to mají hned je to omrzí a běží za další děvou (zde se to ještě prolíná s touhou po novém - protože postavit něco pouze na chtíči nelze - je de facto pouze velký hlad, velký tlak instinktů /nízkých pudů/ při špatném zacházení s nimi). V praxi se to ještě často kombinuje s posedlostí, kdy tlaku instinktů násobí nějaká psychická nerovnováha ve zvolených přáních (část přání si nevybíráme, třeba se pravidelně najíst nebo čas od času se pomilovat). Poznámka 2: Spor je pouze terminologický, zjistil jsem, že význam slov je vnímán mnohem rozdílněji než jsem si myslel na počátku dospělosti. Je potřeba s tím počítat. Do diskuze jsem se zapojil, s přáním zjistit, jak tedy je statisticky převážně vnímány tyto termíny "chtíč" a "touha" u obyvatelstva. Nepřeji se o to přít, jde mi o to vyjasnit si jaký význam slovům/termínům přiřazujeme.
Upravené 6. 11. 2021 o 15:31

Chtíč, je když chtění převládne nad vším ostatním, nejblíže to mám významově asi k posedlosti.

Jenže to nepotvrzuje tezi, že je to vzetí ženy, proti její vůli. Kolikrát jsem četl vyjádření žen, že to byl jen sex na jednu noc a že to byl chtíč. O tom, že by to nechtěla, ani čárka. Prostě jen touha té ženy po muži byla tak silná, že se s ním vyspala na první schůzce.
Ale bylo by dobré vrátit se na samotný začátek diskuse. Kde se tvrdilo, že touha nemá nic společného s láskou. Já tvrdím, že touha je součástí lásky.


Citace z Vikipedie:
"Chtíč je emoce nebo pocit intenzivní touhy v těle. Chtíč může mít jakoukoli formu, jako je například touha po vědění, touha po sexu nebo touha po moci. Chtíč může zahrnovat i všední formy jako je touha po jídle (ne potřeba jídla)."


Takže chtíč je synonymem touhy a ne posedlosti.


Definice posedlosti:
https://cs.about-meaning.com/11037545-meaning-of-obsession


[quote="pid:41438, uid:426"]Chtíč, je když chtění převládne nad vším ostatním, nejblíže to mám významově asi k posedlosti.[/quote] Jenže to nepotvrzuje tezi, že je to vzetí ženy, proti její vůli. Kolikrát jsem četl vyjádření žen, že to byl jen sex na jednu noc a že to byl chtíč. O tom, že by to nechtěla, ani čárka. Prostě jen touha té ženy po muži byla tak silná, že se s ním vyspala na první schůzce. Ale bylo by dobré vrátit se na samotný začátek diskuse. Kde se tvrdilo, že touha nemá nic společného s láskou. Já tvrdím, že touha je součástí lásky. Citace z Vikipedie: "Chtíč je emoce nebo pocit intenzivní touhy v těle. Chtíč může mít jakoukoli formu, jako je například touha po vědění, touha po sexu nebo touha po moci. Chtíč může zahrnovat i všední formy jako je touha po jídle (ne potřeba jídla)." Takže chtíč je synonymem touhy a ne posedlosti. Definice posedlosti: https://cs.about-meaning.com/11037545-meaning-of-obsession

Jenže to nepotvrzuje tezi, že je to vzetí ženy, proti její vůli.


Chtíč (silné nezvladatelné chtění - velký hlad instinktů - dle wiki se tedy jak píšeš tam zahrnují i další tlaky v psychice, ne jenom jídlo a reprodukce) vede k tomu, že jdou veškeré ohledy stranou a pod vlivem chtíče může dojít znásilnění. Kdysi jsem četl, že žena, která se násilníkovy podvolí a přestane se vzpírat má šanci, že násilník odejde (protože mu jde o to násilí - je to psychopat). Ale pokud je to "zdravý" nadržený muž pod silným tlakem instinktů (tlak, který způsobil chtíč) tak to nepomůže.


Byl to pouze příklad k čemu vede chtíč, veskrze k špatným výsledkům. Dalo by se říci, že chtíč je špatné zacházení s touhou, špatně řízená touha, "vykolejená touha". Chtíč se nevyskytuje u lidského typu psychiky.


[quote="pid:41442, uid:312"]Jenže to nepotvrzuje tezi, že je to vzetí ženy, proti její vůli.[/quote] Chtíč (silné nezvladatelné chtění - velký hlad instinktů - dle wiki se tedy jak píšeš tam zahrnují i další tlaky v psychice, ne jenom jídlo a reprodukce) vede k tomu, že jdou veškeré ohledy stranou a pod vlivem chtíče může dojít znásilnění. Kdysi jsem četl, že žena, která se násilníkovy podvolí a přestane se vzpírat má šanci, že násilník odejde (protože mu jde o to násilí - je to psychopat). Ale pokud je to "zdravý" nadržený muž pod silným tlakem instinktů (tlak, který způsobil chtíč) tak to nepomůže. Byl to pouze příklad k čemu vede chtíč, veskrze k špatným výsledkům. Dalo by se říci, že chtíč je špatné zacházení s touhou, špatně řízená touha, "vykolejená touha". Chtíč se nevyskytuje u lidského typu psychiky.
Upravené 6. 11. 2021 o 15:54

Chtíč se nevyskytuje u lidského typu psychiky.

Opakuji.
Chtíč je jenom expresivním výrazem pro touhu. Osoba s typem psychiky Člověk bude mluvit o touze, ostatní typy o chtíči. Ale pořád budou popisovat totožný jev.


Zatím co ty tvrdíš, že touha se u typu psychiky člověk nevyskytuje. Chtíč je od slova chtění. Ty nechceš svoji ženu? Proto by bylo také dobré, aby sis to doma vyzkoušel. Řekni své ženě, že ji sice miluješ, ale netoužíš po ní.
Už jsem to dvěma kolegům navrhoval, ale zatím se nikdo nepochválil, jak to doma dopadlo. A přitom praxe je kritériem pravdy.


[quote="pid:41445, uid:426"]Chtíč se nevyskytuje u lidského typu psychiky.[/quote] Opakuji. Chtíč je jenom expresivním výrazem pro touhu. Osoba s typem psychiky Člověk bude mluvit o touze, ostatní typy o chtíči. Ale pořád budou popisovat totožný jev. Zatím co ty tvrdíš, že touha se u typu psychiky člověk nevyskytuje. Chtíč je od slova chtění. Ty nechceš svoji ženu? Proto by bylo také dobré, aby sis to doma vyzkoušel. Řekni své ženě, že ji sice miluješ, ale netoužíš po ní. Už jsem to dvěma kolegům navrhoval, ale zatím se nikdo nepochválil, jak to doma dopadlo. A přitom praxe je kritériem pravdy.
Upravené 6. 11. 2021 o 16:00

Ale pořád budou popisovat totožný jev.


Spíše bych řekl, že chtíč je malá "nezdravá" podmnožina velké jinak "zdravé" a Bohem dané množiny touha. A ano určitě mají stejný zdroj, jde o zacházení ,o řízení (mohu jet autem jak šílenec, často na plný pln co to jde a tím pádem s velkým rizikem nehody a rychlejším opotřebováním motoru nebo jezdím normálně trochu klidněji).


Poznámka:
Uvádím, že chtíč (ne touha) se u typu psychiky člověk nevyskytuje.


[quote="pid:41447, uid:312"]Ale pořád budou popisovat totožný jev.[/quote] Spíše bych řekl, že chtíč je malá "nezdravá" podmnožina velké jinak "zdravé" a Bohem dané množiny touha. A ano určitě mají stejný zdroj, jde o zacházení ,o řízení (mohu jet autem jak šílenec, často na plný pln co to jde a tím pádem s velkým rizikem nehody a rychlejším opotřebováním motoru nebo jezdím normálně trochu klidněji). Poznámka: Uvádím, že chtíč (ne touha) se u typu psychiky člověk nevyskytuje.
Upravené 6. 11. 2021 o 17:49

V tom případě ti také poradím, říct své partnerce to, co jsem navrhl Analytiku. Praxe je kritériem pravdy.(základní postulát sociologie)
Není potřeba dlouhých úvah na toto téma, stačí na to doma několik minut a bude jasno.

Toto je omyl, resp. to nic nedokazuje pro účely zde vedené diskuse na téma rozdílu chtíč/touha. Zjednodušeně: pokud budu chtít “sbalit” ženu se zvířecím typem psychiky a oznámím jí, že k ní necítím chtíč, pravděpodobně neuspěju, páč si bude myslet, že o ní nestojím nebo že ji chci vodit za nos...to bude její přirozená reakce daná okruhem jejích pojmů.
Ale nebude to nic vypovídat o rozdílu mezi chtíčem a touhou.


[quote="pid:40928, uid:312"]V tom případě ti také poradím, říct své partnerce to, co jsem navrhl Analytiku. Praxe je kritériem pravdy.(základní postulát sociologie) Není potřeba dlouhých úvah na toto téma, stačí na to doma několik minut a bude jasno.[/quote] Toto je omyl, resp. to nic nedokazuje pro účely zde vedené diskuse na téma rozdílu chtíč/touha. Zjednodušeně: pokud budu chtít “sbalit” ženu se zvířecím typem psychiky a oznámím jí, že k ní necítím chtíč, pravděpodobně neuspěju, páč si bude myslet, že o ní nestojím nebo že ji chci vodit za nos...to bude její přirozená reakce daná okruhem jejích pojmů. Ale nebude to nic vypovídat o rozdílu mezi chtíčem a touhou.

Ale nebude to nic vypovídat o rozdílu mezi chtíčem a touhou.

Žádný rozdíl tam není. Už jsi řekl své ženě, že po ni netoužíš? Jaký byl výsledek?


[quote="pid:41469, uid:240"]Ale nebude to nic vypovídat o rozdílu mezi chtíčem a touhou.[/quote] Žádný rozdíl tam není. Už jsi řekl své ženě, že po ni netoužíš? Jaký byl výsledek?
Upravené 6. 11. 2021 o 17:43

Chtíč je jenom expresivním výrazem pro touhu. Osoba s typem psychiky Člověk bude mluvit o touze, ostatní typy o chtíči. Ale pořád budou popisovat totožný jev.

Ještě před pár lety bych Ti dal za pravdu. A dnešního “sebe” bych odbyl poukazem na zbytečné žonglování a slovíčkaření.
Jenomže náhoda mne před lety přivedla k určité formě zkoumání jazyka. A prožil jsem změnu pohledu, připustil jsem dříve pro mne nemyslitelné.
A proto zde musím zopakovat
Synonyma neexistují, resp. podsouvání jejich existence je součástí jazykové diverze.

To má důsledek
Z toho plyne, že nelze definovat chtíč pomocí touhy, jelikož se jedná o nezávislé pojmy (tím pádem i obrazy).

Ostatně počítám s tím, že i v rámci studia KSB jsem někde narazil na formulaci “každý pojem má svůj obraz” či “není pojmu bez obrazu”.


[quote="pid:40930, uid:312"]Chtíč je jenom expresivním výrazem pro touhu. Osoba s typem psychiky Člověk bude mluvit o touze, ostatní typy o chtíči. Ale pořád budou popisovat totožný jev.[/quote] Ještě před pár lety bych Ti dal za pravdu. A dnešního “sebe” bych odbyl poukazem na zbytečné žonglování a slovíčkaření. Jenomže náhoda mne před lety přivedla k určité formě zkoumání jazyka. A prožil jsem změnu pohledu, připustil jsem dříve pro mne nemyslitelné. A proto zde musím zopakovat [quote="pid:40923, uid:240"]Synonyma neexistují, resp. podsouvání jejich existence je součástí jazykové diverze.[/quote] To má důsledek [quote="pid:40923, uid:240"]Z toho plyne, že nelze definovat chtíč pomocí touhy, jelikož se jedná o nezávislé pojmy (tím pádem i obrazy).[/quote] Ostatně počítám s tím, že i v rámci studia KSB jsem někde narazil na formulaci “každý pojem má svůj obraz” či “není pojmu bez obrazu”.

Ještě před pár lety bych Ti dal za pravdu. A dnešního “sebe” bych odbyl poukazem na zbytečné žonglování a slovíčkaření.

Dobrá, už tě nebudu trápit. Ale určitě si na ten náš rozhovor večer vzpomeneš. Jedno co nechápu, proč se tady někteří tak bojí přiznat, že cítí touhu. Já to klidně přiznám, bez touhy to u mně prostě nejde.


[quote="pid:41471, uid:240"]Ještě před pár lety bych Ti dal za pravdu. A dnešního “sebe” bych odbyl poukazem na zbytečné žonglování a slovíčkaření.[/quote] Dobrá, už tě nebudu trápit. Ale určitě si na ten náš rozhovor večer vzpomeneš. Jedno co nechápu, proč se tady někteří tak bojí přiznat, že cítí touhu. Já to klidně přiznám, bez touhy to u mně prostě nejde.

Jedno co nechápu, proč se tady někteří tak bojí přiznat, že cítí touhu.

Trošku jsem se vmíchal do diskuse “láska-touha-chtíč”.
Ale vyjadřoval jsem se pouze k rozdílu touha/chtíč.
K ostatnímu jsem mazaně mlčel.
:-)


[quote="pid:41472, uid:312"]Jedno co nechápu, proč se tady někteří tak bojí přiznat, že cítí touhu.[/quote] Trošku jsem se vmíchal do diskuse “láska-touha-chtíč”. Ale vyjadřoval jsem se pouze k rozdílu touha/chtíč. K ostatnímu jsem mazaně mlčel. :-)

Už jsi řekl své ženě, že po ni netoužíš? Jaký byl výsledek?

A jaký výsledek mi uvěříš? Páč svítit nám u toho asi nebudeš, že ano...
:-)
Avšak Tebou navrhovaný experiment je - abych tak řekl - metrologicky neprůkazný.
:-)
Protože pokud bych přistoupil k ženě někde na ulici a řekl bych: “Dobrý den slečno/paní, toužím po Vás.”, tak počítám, že dopadnu stejně, jako kdybych řekl: “Dobrý den slečno/paní, netoužím po Vás.”.
A toto samé může nastat i v případě tzv. ”vlastní” ženy. Prostě záleží na kontextu. Dokonce si dovedu představit (a pravděpodobně bych dokázal i zaranžovat) takový kontext, že po mém výroku typu “...já po tobě netoužím...” by přišlo “...ale já ano...” následované pro Tvou teorii nepříznivým výsledkem experimentu.
:-)


[quote="pid:41470, uid:312"]Už jsi řekl své ženě, že po ni netoužíš? Jaký byl výsledek?[/quote] A jaký výsledek mi uvěříš? Páč svítit nám u toho asi nebudeš, že ano... :-) Avšak Tebou navrhovaný experiment je - abych tak řekl - metrologicky neprůkazný. :-) Protože pokud bych přistoupil k ženě někde na ulici a řekl bych: “Dobrý den slečno/paní, toužím po Vás.”, tak počítám, že dopadnu stejně, jako kdybych řekl: “Dobrý den slečno/paní, netoužím po Vás.”. A toto samé může nastat i v případě tzv. ”vlastní” ženy. Prostě záleží na kontextu. Dokonce si dovedu představit (a pravděpodobně bych dokázal i zaranžovat) takový kontext, že po mém výroku typu “...já po tobě netoužím...” by přišlo “...ale já ano...” následované pro Tvou teorii nepříznivým výsledkem experimentu. :-)
Upravené 6. 11. 2021 o 18:29

Protože pokud bych přistoupil k ženě někde na ulici a řekl bych: “Dobrý den šlečno/paní, toužím po Vás.”, tak počítám, že dopadnu stejně, jako kdybych řekl: “Dobrý den šlečno/paní, netoužím po Vás.”.

Myslím, že se mýlíš. V prvním případě bys ji minimálně zlepšil náladu, v druhém bys ji připadal jako magor.
Ale na to by dali relevantní odpověď zdejší ženy. Podotýkán upřímné.


[quote="pid:41478, uid:240"]Protože pokud bych přistoupil k ženě někde na ulici a řekl bych: “Dobrý den šlečno/paní, toužím po Vás.”, tak počítám, že dopadnu stejně, jako kdybych řekl: “Dobrý den šlečno/paní, netoužím po Vás.”.[/quote] Myslím, že se mýlíš. V prvním případě bys ji minimálně zlepšil náladu, v druhém bys ji připadal jako magor. Ale na to by dali relevantní odpověď zdejší ženy. Podotýkán upřímné.

Protože pokud bych přistoupil k ženě někde na ulici a řekl bych: “Dobrý den šlečno/paní, toužím po Vás.”, tak počítám, že dopadnu stejně, jako kdybych řekl: “Dobrý den šlečno/paní, netoužím po Vás.”.
Počtář


Myslím, že se mýlíš. V prvním případě bys ji minimálně zlepšil náladu, v druhém bys ji připadal jako magor.
Ale na to by dali relevantní odpověď zdejší ženy. Podotýkán upřímné.


Mládenci ani nie tak dávno len pred 31rokmi sme takýmto debatám vravievali že " mať tak vaše starosti a Rotchildove peniaze ".


[quote="pid:41479, uid:312"]Protože pokud bych přistoupil k ženě někde na ulici a řekl bych: “Dobrý den šlečno/paní, toužím po Vás.”, tak počítám, že dopadnu stejně, jako kdybych řekl: “Dobrý den šlečno/paní, netoužím po Vás.”. Počtář Myslím, že se mýlíš. V prvním případě bys ji minimálně zlepšil náladu, v druhém bys ji připadal jako magor. Ale na to by dali relevantní odpověď zdejší ženy. Podotýkán upřímné.[/quote] Mládenci ani nie tak dávno len pred 31rokmi sme takýmto debatám vravievali že " mať tak vaše starosti a Rotchildove peniaze ".

takýmto debatám vravievali že " mať tak vaše starosti a Rotchildove peniaze ".

smile smile smile Už dve hodiny rozmýšľam či im túto vetu napíšem ,alebo sa na to vykašlemsmile .Tak vyriešil ste to za mňa.Akoby na tomto záležala v súčasnosti existencia ľudstva...Týmto chlapci,ale nechcem tvrdiť,že čo tu rozoberáte je nepodstatnésmile ....


[quote="pid:41532, uid:85"]takýmto debatám vravievali že " mať tak vaše starosti a Rotchildove peniaze ".[/quote] :D :D :D Už dve hodiny rozmýšľam či im túto vetu napíšem ,alebo sa na to vykašlem;) .Tak vyriešil ste to za mňa.Akoby na tomto záležala v súčasnosti existencia ľudstva...Týmto chlapci,ale nechcem tvrdiť,že čo tu rozoberáte je nepodstatné;) ....

Nič sa nedeje náhodne a všetko má svoj význam a zmysel.

Upravené 6. 11. 2021 o 22:12

definícia, ktorá vyvolala neplodnú diskusiu o niečom podobnom, ale nie presne o tej definícii, s nádejou, že teraz je obrnená proti dalším špekuláciám.

pri láske má prioritu prospech objektu tej lásky (partnera, rodiny, kmeňa, národa, vlasti), pri IBA túžbe ide o presadenie pudu alebo záujmu subjektu (jednotlivca, skupiny).
dôsledok je ochota resp. neochota v prípade potreby vedome riskovať aj obetovať vlastný prospech alebo závažný záujem, v krajnom prípade život pre prospech alebo závažný záujem, v krajnom prípade záchranu života objektu lásky.


definícia, ktorá vyvolala neplodnú diskusiu o niečom podobnom, ale nie presne o tej definícii, s nádejou, že teraz je obrnená proti dalším špekuláciám. [quote="pid:37356, uid:644"]pri láske má prioritu prospech objektu tej lásky (partnera, rodiny, kmeňa, národa, vlasti), pri IBA túžbe ide o presadenie pudu alebo záujmu subjektu (jednotlivca, skupiny). dôsledok je ochota resp. neochota v prípade potreby vedome riskovať aj obetovať vlastný prospech alebo závažný záujem, v krajnom prípade život pre prospech alebo závažný záujem, v krajnom prípade záchranu života objektu lásky.[/quote]

štruktúra riadenia:
v bežnom živote vidíme poväčšine iba nízku šľachtu - farizejov (médiá, poslanci).
treba sa ale pozrieť hore na saducejov (vysoká šľachta, klérus, vláda, prezidenti) a esejcov (sekty, mystici, literatúra).
v skutočnosti esejci vytvárajú riadenie svojimi dumami a saduceji silou zastavia a zničia toho, kto by chcel vyvrátiť prekrútenú realitu v dumách režimových esejcov. farizeji iba šíria dumy esejcov aby pokryli všetky skupinky vnútri ovládanej masy. cez esejcov sa vykonáva nadnárodné riadenie a u nás naverbovaní farizeji iba poslúchajú.
tak všetky 3 kasty spolu držia spoločnosť pod kontrolou zlých myšlienok.


štruktúra riadenia: v bežnom živote vidíme poväčšine iba nízku šľachtu - farizejov (médiá, poslanci). treba sa ale pozrieť hore na saducejov (vysoká šľachta, klérus, vláda, prezidenti) a esejcov (sekty, mystici, literatúra). v skutočnosti esejci vytvárajú riadenie svojimi dumami a saduceji silou zastavia a zničia toho, kto by chcel vyvrátiť prekrútenú realitu v dumách režimových esejcov. farizeji iba šíria dumy esejcov aby pokryli všetky skupinky vnútri ovládanej masy. cez esejcov sa vykonáva nadnárodné riadenie a u nás naverbovaní farizeji iba poslúchajú. tak všetky 3 kasty spolu držia spoločnosť pod kontrolou zlých myšlienok.
Upravené 18. 1. 2022 o 11:56

Chinievic toto propaguje uz od konca 80. rokoch cize bud bol pripravovany dlhsie, alebo sa napojil na vytvoreny temny egregor ktory ho ovladol a nasledne isli vsetci na skolenia do ameriky. cirou nahodou tam bol aj sudruh Laubert...

slúži ku cti Švickému (známy pod menom Žiarislav), že dal k tomuto jasné stanovisko. dá sa s ním súhlasiť:
http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/prohlaseni-ziarislava-k-teoriim-tzv-slovansko-arijskych-ved/


[quote="pid:29135, uid:252"]Chinievic toto propaguje uz od konca 80. rokoch cize bud bol pripravovany dlhsie, alebo sa napojil na vytvoreny temny egregor ktory ho ovladol a nasledne isli vsetci na skolenia do ameriky. cirou nahodou tam bol aj sudruh Laubert...[/quote] slúži ku cti Švickému (známy pod menom Žiarislav), že dal k tomuto jasné stanovisko. dá sa s ním súhlasiť: http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/prohlaseni-ziarislava-k-teoriim-tzv-slovansko-arijskych-ved/
123
10.6k
172
20
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept