KSB a DVTR
2. Globálny prediktor - dynamika, vektor cieľov
GP

organizovaná skupina sa dá opísať
-staticky to je štruktúra (odpoveď na otázku kto?)
-dynamicky, to je vektor cieľov a riadiace projekty (odpoveď na otázku čo?)
-konceptuálne, to je koncept riadenia (odpoveď na otázku ako?)


https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3124/glob-aacute-lny-prediktor-scaron-trukt-uacute-ra/1#post-27316


organizovaná skupina sa dá opísať -staticky to je štruktúra (odpoveď na otázku kto?) -dynamicky, to je vektor cieľov a riadiace projekty (odpoveď na otázku čo?) -konceptuálne, to je koncept riadenia (odpoveď na otázku ako?) https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3124/glob-aacute-lny-prediktor-scaron-trukt-uacute-ra/1#post-27316
Upravené 5. 8. 2021 o 15:10

vektor cieľov sa pokúsim určiť na základe príspevku v téme GP-štruktúra https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3124/glob-aacute-lny-prediktor-scaron-trukt-uacute-ra/1#post-27569


 1. nespravodlivá spoločnosť, vyvolávanie rozporov na všetkých úrovniach, individualizmus
 2. vytváranie nových siekt s cieľom likvidácie východného kresťanstva a gréckej tradície, prechod na nové sekty pentecostalizmu (falošného kresťanstva), paganizmu a kozmo náboženstva
 3. výchova novej generácie tak, aby bola odtrhnutá od reality a nebola schopná existovať bez centrálne riadenej globalizovanej civilizácie, likvidácia indogénnych národov a vytváranie miešancov
 4. úplná kontrola médií cez platenú reklamu a infiltrovaných agentov
 5. udržať dolár alebo ho nahradiť inou menou pod úplnou kontrolou súkromných nadnárodných bánk
 6. vytvorenie niekoľkých centier koncentrácie priemyslu a likvidácia ostatných, aby boli všetci závislí od tovaru, ktorý sa dopravuje z vzdialených miest, zámienka lacnej výroby v Číne sa mení na zámienku ochrany životného prostredia.
 7. monopolizácia a globálna koncentrácia výlučne vo forme súkromných nadnárodných korporácií, presun právomocí štátov na korporácie.
 8. všetky zložité činnosti majú byť nemožné bez nadnárodných štruktúr, všetky schopné kádre sledovať už od školských rokov do smrti, sťahovať ich ponukami svojich globálnych centier, žiadny štát nesmie byť obranyschopný, nesmie mať vlastné kompetencie a kádre na žiadnej priorite.

a odpor proti GP by mal

 1. informačne napádať prejavy nespravodlivosti v spoločnosti, propagovať stalinský a čs. socializmus, tlmiť spory, propagovať kolektivizmus a kritizovať individualizmus
 2. mobilizovať aktívny odpor proti sektám, kritizovať ezoterizmus a kozmo-ideológie o mimozemšťanoch, propagovať prechod späť k pravoslávnemu kresťanstvu, ale s kritickým hodnotením práce cirkevných štruktúr
 3. vytvoriť verejný tlak na prísny zákon na ochranu detí a mládeže proti phantasy, LBGT, proti sektárstvu a ezoterizmu, propagovať indogénne národy a ich oslobodzovací boj
 4. propagovať bojkot súkromných globalistikých médií až po ich zaradenie do národného mediálneho fondu alebo zákaz; začať vykonávať ludovú kontrolu rady pre médiá, presadzovať zákon o priamej voľbe Rady spolu s prezidentom; príjmy z reklamy musia ísť do štátneho rozpočtu, reklama, orientovaná na deti, je zakázaná.
 5. prejsť na kôš mien krajín BRICS, obnoviť štátnu kontrolu centrálnej banky
 6. štátnou doktrínou stanoviť udržanie industrializácie a sebestačnosti štátov a minimalizácie zahraničného obchodu z dôvodu ochrany životného prostredia.
 7. monopolizácia a koncentrácia výlučne do štátneho a družstevného vlastníctva; v prechodnom období budú ročne schvaľované kvóty pre registrované korporácie, registrácia je podmienka vstupu na trh; korporácie, ktoré nebudú rozdelené alebo znárodnené, budú mať zrušenú registráciu
 8. propagovať sebestačnosť v štátnom vzdelávaní, zrušenie Bolognského systému, každý pokus o globalizáciu a privatizáciu vzdelávania a lákanie študentov na štúdium v zahraničí sa pokladá za narušenie suverenity štátov, vinníkovi bude zrušená registrácia a prepadne všetok majetok v danom štáte a občania začnú jeho bojkot v medzinárodnom meradle. štátni zamestnanci nesmú mať cudzie občianstvo, pobyt ani účty v zahraničí a musia študovať na štátnych školách, nesmú študovať v zahraničí. akékoľvek materiálne výhody zo zahraničných zdrojov znamenajú automaticky stratu štátneho zamestnania.

vektor cieľov sa pokúsim určiť na základe príspevku v téme GP-štruktúra https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3124/glob-aacute-lny-prediktor-scaron-trukt-uacute-ra/1#post-27569 1. nespravodlivá spoločnosť, vyvolávanie rozporov na všetkých úrovniach, individualizmus 2. vytváranie nových siekt s cieľom likvidácie východného kresťanstva a gréckej tradície, prechod na nové sekty pentecostalizmu (falošného kresťanstva), paganizmu a kozmo náboženstva 3. výchova novej generácie tak, aby bola odtrhnutá od reality a nebola schopná existovať bez centrálne riadenej globalizovanej civilizácie, likvidácia indogénnych národov a vytváranie miešancov 4. úplná kontrola médií cez platenú reklamu a infiltrovaných agentov 5. udržať dolár alebo ho nahradiť inou menou pod úplnou kontrolou súkromných nadnárodných bánk 6. vytvorenie niekoľkých centier koncentrácie priemyslu a likvidácia ostatných, aby boli všetci závislí od tovaru, ktorý sa dopravuje z vzdialených miest, zámienka lacnej výroby v Číne sa mení na zámienku ochrany životného prostredia. 7. monopolizácia a globálna koncentrácia výlučne vo forme súkromných nadnárodných korporácií, presun právomocí štátov na korporácie. 8. všetky zložité činnosti majú byť nemožné bez nadnárodných štruktúr, všetky schopné kádre sledovať už od školských rokov do smrti, sťahovať ich ponukami svojich globálnych centier, žiadny štát nesmie byť obranyschopný, nesmie mať vlastné kompetencie a kádre na žiadnej priorite. a odpor proti GP by mal 1. informačne napádať prejavy nespravodlivosti v spoločnosti, propagovať stalinský a čs. socializmus, tlmiť spory, propagovať kolektivizmus a kritizovať individualizmus 2. mobilizovať aktívny odpor proti sektám, kritizovať ezoterizmus a kozmo-ideológie o mimozemšťanoch, propagovať prechod späť k pravoslávnemu kresťanstvu, ale s kritickým hodnotením práce cirkevných štruktúr 3. vytvoriť verejný tlak na prísny zákon na ochranu detí a mládeže proti phantasy, LBGT, proti sektárstvu a ezoterizmu, propagovať indogénne národy a ich oslobodzovací boj 4. propagovať bojkot súkromných globalistikých médií až po ich zaradenie do národného mediálneho fondu alebo zákaz; začať vykonávať ludovú kontrolu rady pre médiá, presadzovať zákon o priamej voľbe Rady spolu s prezidentom; príjmy z reklamy musia ísť do štátneho rozpočtu, reklama, orientovaná na deti, je zakázaná. 5. prejsť na kôš mien krajín BRICS, obnoviť štátnu kontrolu centrálnej banky 6. štátnou doktrínou stanoviť udržanie industrializácie a sebestačnosti štátov a minimalizácie zahraničného obchodu z dôvodu ochrany životného prostredia. 7. monopolizácia a koncentrácia výlučne do štátneho a družstevného vlastníctva; v prechodnom období budú ročne schvaľované kvóty pre registrované korporácie, registrácia je podmienka vstupu na trh; korporácie, ktoré nebudú rozdelené alebo znárodnené, budú mať zrušenú registráciu 8. propagovať sebestačnosť v štátnom vzdelávaní, zrušenie Bolognského systému, každý pokus o globalizáciu a privatizáciu vzdelávania a lákanie študentov na štúdium v zahraničí sa pokladá za narušenie suverenity štátov, vinníkovi bude zrušená registrácia a prepadne všetok majetok v danom štáte a občania začnú jeho bojkot v medzinárodnom meradle. štátni zamestnanci nesmú mať cudzie občianstvo, pobyt ani účty v zahraničí a musia študovať na štátnych školách, nesmú študovať v zahraničí. akékoľvek materiálne výhody zo zahraničných zdrojov znamenajú automaticky stratu štátneho zamestnania.
Upravené 1. 8. 2021 o 01:05

Z jakého Tartaru jsi se ty xxx-tá reinkarnace Lva Davidoviče Bronštejna vynořila???


Z jakého Tartaru jsi se ty xxx-tá reinkarnace Lva Davidoviče Bronštejna vynořila???

Vedi.Vini......

naša civilizácia má poslednú šancu


Viktor Jefimov - sad našej civilizácie rastie sám, bez priameho zásahu zákulisia, ale zákulisie niektoré vetvy oreže, niekoré zaštepí, niektorým otvorí cestu k slnku...


https://www.youtube.com/watch?v=ilq-NSsvQzk&t=60s


naša civilizácia má poslednú šancu Viktor Jefimov - sad našej civilizácie rastie sám, bez priameho zásahu zákulisia, ale zákulisie niektoré vetvy oreže, niekoré zaštepí, niektorým otvorí cestu k slnku... https://www.youtube.com/watch?v=ilq-NSsvQzk&t=60s
Upravené 1. 8. 2021 o 13:05

@ Archal
žiadne "Tartary" neuznávam, je to dezinformácia, čítam staré knihy. Trockij bol britský agent a psychicky narušený sadista - tvoj útok bol chybný, ja som proti trockizmu.


@ Archal žiadne "Tartary" neuznávam, je to dezinformácia, čítam staré knihy. Trockij bol britský agent a psychicky narušený sadista - tvoj útok bol chybný, ja som proti trockizmu.
Upravené 1. 8. 2021 o 13:09

Tohle téma více zapadá do vlákna , které otevřel Jox . Tak jako matrice , do více objemové matrice .
Zde pouze vytváří hudbu pro neslyšící .


Tohle téma více zapadá do vlákna , které otevřel Jox . Tak jako matrice , do více objemové matrice . Zde pouze vytváří hudbu pro neslyšící .

zákon na ochranu detí a mládeže proti phantasy

Zaujala mne tato nenápadná poznámka o fantasy.
Delší dobu se - jen tak na pozadí - snažím porozumět, co všechno je vlastně tímto boomem formováno.
Počítám, že všechen tento vítr vane jedním směrem. A je studený.


[quote="pid:27701, uid:644"]zákon na ochranu detí a mládeže proti phantasy[/quote] Zaujala mne tato nenápadná poznámka o fantasy. Delší dobu se - jen tak na pozadí - snažím porozumět, co všechno je vlastně tímto boomem formováno. Počítám, že všechen tento vítr vane jedním směrem. A je studený.

Zaujala mne tato nenápadná poznámka o fantasy


venujem sa tomu dlhšie, tu sú korene
https://www.biography.com/writer/hg-wells
Wells forecasted the rise of major cities and suburbs, economic globalization, and aspects of future military conflicts. Remarkably, considering his support for women and women's rights, Wells did not predict the rise of women in the workplace. He foresaw the splitting of atom and the creation of atomic bombs in The World Set Free (1914).
Politically, Wells supported socialist ideals. For a time, he was a member of the Fabian Society, a group that sought social reform and believed that the best political system was socialism. Wells explored issues of social class and economic disparity in a number of his works, including Kipps (1905). Kipps was one of Wells's favorites of his own work.
A free thinker about sex and sexuality, Wells did not let marriage stop him from having other relationships. He had numerous affairs and later lived apart from Jane. His involvement with Amber Reeves resulted in the birth of their daughter Anna-Jane in 1909. Wells later developed feelings for feminist writer Rebecca West, and they had a son, Anthony, together. Jane died of cancer in 1927.
http://hgwellssociety.com/
http://hgwellssociety.com/publications/in-print/foundation77/
https://apilgriminnarnia.com/2012/08/28/warofworldviews1/
https://www.discovery.org/a/516/
The Fabians of Wells’s day were also just as deceptive as Lewis’s N. I. C. E. In his autobiography, Wells uses the term “Fabian understatement”7 to describe their policy of lying and brags of using the technique himself. They also practiced the very same media manipulation that Lewis described in Hideous Strength. During a 1937 debate on school reform in London, the editors of the Daily Mail asked the highly partisan Fabian, Sidney Webb, to secretly edit their coverage of the issue, a task he all too gladly took on. His wife Beatrice later quoted him saying, “I never revealed to anyone that one of my experiences had been to edit the Daily Mail for a week.”
https://en.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien#Religion


a tu následky
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOychhOU3UPhnHVJwXqWSfQAWI8hBwZg5
https://thestrangecontinent.com/2019/04/18/the-real-history-behind-game-of-thrones-part-1-dorne/
https://macroastro.wordpress.com/2016/03/28/aquarian-age-myths-2/
https://youtu.be/W10Z70_niEY
https://ayylienclothing.com


konceptuál


https://oxfordre.com/psychology/view/10.1093/acrefore/9780190236557.001.0001/acrefore-9780190236557-e-516


vektor cieľov:


 • vytvoriť mladého človeka nového typu, hlúpeho, odtrhnutého od reality; spája sa to krížom cez knihy, kreslené filmy, počítačové hry až ku novým kultom
 • pretvoriť ideologickú mapu sveta, objaví sa generácia, pripravená prijať za svoje kozmo-náboženstvo miesto kresťanstva
 • marginalizáciou kresťanstva vytvoriť podmieky pre odstránenie rozkolu, založeného projektom okolo Martina Luthera, zjednotiť západ a koncentrovať všetky zdroje na úder proti Rusku
 • psycho-operácia vedúca k psychickým deviáciám a sektám

[quote="pid:27754, uid:240"]Zaujala mne tato nenápadná poznámka o fantasy[/quote] venujem sa tomu dlhšie, tu sú korene https://www.biography.com/writer/hg-wells Wells forecasted the rise of major cities and suburbs, economic globalization, and aspects of future military conflicts. Remarkably, considering his support for women and women's rights, Wells did not predict the rise of women in the workplace. He foresaw the splitting of atom and the creation of atomic bombs in The World Set Free (1914). Politically, Wells supported socialist ideals. For a time, he was a member of the Fabian Society, a group that sought social reform and believed that the best political system was socialism. Wells explored issues of social class and economic disparity in a number of his works, including Kipps (1905). Kipps was one of Wells's favorites of his own work. A free thinker about sex and sexuality, Wells did not let marriage stop him from having other relationships. He had numerous affairs and later lived apart from Jane. His involvement with Amber Reeves resulted in the birth of their daughter Anna-Jane in 1909. Wells later developed feelings for feminist writer Rebecca West, and they had a son, Anthony, together. Jane died of cancer in 1927. http://hgwellssociety.com/ http://hgwellssociety.com/publications/in-print/foundation77/ https://apilgriminnarnia.com/2012/08/28/warofworldviews1/ https://www.discovery.org/a/516/ The Fabians of Wells’s day were also just as deceptive as Lewis’s N. I. C. E. In his autobiography, Wells uses the term “Fabian understatement”7 to describe their policy of lying and brags of using the technique himself. They also practiced the very same media manipulation that Lewis described in Hideous Strength. During a 1937 debate on school reform in London, the editors of the Daily Mail asked the highly partisan Fabian, Sidney Webb, to secretly edit their coverage of the issue, a task he all too gladly took on. His wife Beatrice later quoted him saying, “I never revealed to anyone that one of my experiences had been to edit the Daily Mail for a week.” https://en.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien#Religion a tu následky https://www.youtube.com/playlist?list=PLOychhOU3UPhnHVJwXqWSfQAWI8hBwZg5 https://thestrangecontinent.com/2019/04/18/the-real-history-behind-game-of-thrones-part-1-dorne/ https://macroastro.wordpress.com/2016/03/28/aquarian-age-myths-2/ https://youtu.be/W10Z70_niEY https://ayylienclothing.com konceptuál https://oxfordre.com/psychology/view/10.1093/acrefore/9780190236557.001.0001/acrefore-9780190236557-e-516 vektor cieľov: - vytvoriť mladého človeka nového typu, hlúpeho, odtrhnutého od reality; spája sa to krížom cez knihy, kreslené filmy, počítačové hry až ku novým kultom - pretvoriť ideologickú mapu sveta, objaví sa generácia, pripravená prijať za svoje kozmo-náboženstvo miesto kresťanstva - marginalizáciou kresťanstva vytvoriť podmieky pre odstránenie rozkolu, založeného projektom okolo Martina Luthera, zjednotiť západ a koncentrovať všetky zdroje na úder proti Rusku - psycho-operácia vedúca k psychickým deviáciám a sektám
Upravené 1. 8. 2021 o 16:28

I Neználkova dobrodružství jsou fantazií . Nicméně , je to příběh vyprávějící o chybách a jejich nápravách .
Totéž vypovídají i příběhy Jefremova .
Pamatuji příběhy , které popisují štastnou budoucnost , tvořenou pro lidi .
A potom náhlý zlom a je popisována jen katastrofa .
Nejde o žánr , jde o to , v rámci jaké ideologie a tím i koncepce , jsou vytvářeny .
Nemá smysl něco zakazovat , je to jen jiná forma fašismu .
Smysl má diskutovat , poukazovat , vést lidi k samostudiu , coby nezbytné minimum , potřebné k běžnému životu .
Zde má pravdu Pjakin , že zakazování určitých informací , vede k oslabení společnosti a jednotlivců . Když máme pochopit co je kyselé , tak to musíme ochutnat a pochopit .


I Neználkova dobrodružství jsou fantazií . Nicméně , je to příběh vyprávějící o chybách a jejich nápravách . Totéž vypovídají i příběhy Jefremova . Pamatuji příběhy , které popisují štastnou budoucnost , tvořenou pro lidi . A potom náhlý zlom a je popisována jen katastrofa . Nejde o žánr , jde o to , v rámci jaké ideologie a tím i koncepce , jsou vytvářeny . Nemá smysl něco zakazovat , je to jen jiná forma fašismu . Smysl má diskutovat , poukazovat , vést lidi k samostudiu , coby nezbytné minimum , potřebné k běžnému životu . Zde má pravdu Pjakin , že zakazování určitých informací , vede k oslabení společnosti a jednotlivců . Když máme pochopit co je kyselé , tak to musíme ochutnat a pochopit .

venujem sa tomu dlhšie, tu sú korene

Rozlišuji sci-fi a fantasy.
Zejména v západní sci-fi se usídlily nepravosti (jak píšeš), ale najdou se i pozitivní záležitosti, jak píše Putinovec zde
Neználkova dobrodružství

Ohledně zakazování to vidím stejně jako Putinovec a považuji to za nebezpečné.


Počítám s tím, že ohledně sci-fi už se do obecného povědomí dostala jistá ostražitost, např. díky dystopickým románům.
Ohledně fantasy, kam počítám zejména toto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fantasy
obávám se, že takovýto mechanismus zatím chybí. A přitom se tam občas píšou velmi podivuhodné a zlé věci.


[quote="pid:27760, uid:644"]venujem sa tomu dlhšie, tu sú korene[/quote] Rozlišuji sci-fi a fantasy. Zejména v západní sci-fi se usídlily nepravosti (jak píšeš), ale najdou se i pozitivní záležitosti, jak píše Putinovec zde [quote="pid:27778, uid:185"]Neználkova dobrodružství[/quote] Ohledně zakazování to vidím stejně jako Putinovec a považuji to za nebezpečné. Počítám s tím, že ohledně sci-fi už se do obecného povědomí dostala jistá ostražitost, např. díky dystopickým románům. Ohledně fantasy, kam počítám zejména toto https://cs.wikipedia.org/wiki/Fantasy obávám se, že takovýto mechanismus zatím chybí. A přitom se tam občas píšou velmi podivuhodné a zlé věci.
Upravené 2. 8. 2021 o 00:39

obávám se, že takovýto mechanismus zatím chybí. A přitom se tam občas píšou velmi podivuhodné a zlé věci.
...ale no....vytvoř prostředí, aby konzumenti takových braků pocítili pořádně stud. Oni se potom rozhodnou podle své vůle. Pokud vůle chybí, děláš něco špatně...smile


[quote="pid:27784, uid:240"]obávám se, že takovýto mechanismus zatím chybí. A přitom se tam občas píšou velmi podivuhodné a zlé věci.[/quote]...ale no....vytvoř prostředí, aby konzumenti takových braků pocítili pořádně stud. Oni se potom rozhodnou podle své vůle. Pokud vůle chybí, děláš něco špatně...:)

Vedi.Vini......

Ohledně zakazování to vidím stejně jako Putinovec a považuji to za nebezpečné.


treba si uvedomiť, že to útočí na deti! tam platia iné pravidlá ako u dospelých, keď sa im to zahniezdi v hlave, už sa toho nezbavia, lebo sa zabrzdí ich vývoj a už budú chápať iba to, že keď sa nedarí, utečiem do fantázií a nejaký lietajúci pes to za mňa vyrieši. isté veci v istom veku súvisia s rozvojom mozgu,so spoluprácou hemisér, ak sa to nestihne, je to navždy stratené a oni sa snažia tie deti v kritickej fáze odpútať, rozptýliť, zdržať. je to niečo úplne iné ako klasické sci-fi, je to psychologická operácia, veľmi dobre premyslená a myslím, že aj prakticky odskúšaná na jednej klinike v Londýne...


[quote="pid:27784, uid:240"]Ohledně zakazování to vidím stejně jako Putinovec a považuji to za nebezpečné.[/quote] treba si uvedomiť, že to útočí na deti! tam platia iné pravidlá ako u dospelých, keď sa im to zahniezdi v hlave, už sa toho nezbavia, lebo sa zabrzdí ich vývoj a už budú chápať iba to, že keď sa nedarí, utečiem do fantázií a nejaký lietajúci pes to za mňa vyrieši. isté veci v istom veku súvisia s rozvojom mozgu,so spoluprácou hemisér, ak sa to nestihne, je to navždy stratené a oni sa snažia tie deti v kritickej fáze odpútať, rozptýliť, zdržať. je to niečo úplne iné ako klasické sci-fi, je to psychologická operácia, veľmi dobre premyslená a myslím, že aj prakticky odskúšaná na jednej klinike v Londýne...

treba si uvedomiť, že to útočí na deti! tam platia iné pravidlá ako u dospelých
platí tam (pro mě) pravidlo,


 • jestli chceš libovolnému živému objektu odstínit určitou ohraničenou část vlnovýho spektra, po určitý čas jeho vývoje, musíš úspěšně předpovědět, co to udělá s jeho potomstvem.

v každém případě, budeš plody své práce sklízet do 30-ti let a pří neúspěchu příjde odplata...a to hned....plácneme si???


[quote="pid:27807, uid:644"]treba si uvedomiť, že to útočí na deti! tam platia iné pravidlá ako u dospelých[/quote] platí tam (pro mě) pravidlo, - jestli chceš libovolnému živému objektu odstínit určitou ohraničenou část vlnovýho spektra, po určitý čas jeho vývoje, musíš úspěšně předpovědět, co to udělá s jeho potomstvem. v každém případě, budeš plody své práce sklízet do 30-ti let a pří neúspěchu příjde odplata...a to hned....plácneme si???

Vedi.Vini......

Upravené 2. 8. 2021 o 14:03

žiadne "Tartary" neuznávam, je to dezinformácia

Dovol přeložím do lidštiny.


 • Tartaros-řecká mytologie, propast představující původní chaos z kterého se zrodil Tartaros, který s matkou zemí Gaiou zplodil syna Tyfóna. Ten začal dělat na Olympu takový bordel, že ho Titáni museli umravnit .....hodit zpět do Tartaru-chaosu...

[quote="pid:27729, uid:644"]žiadne "Tartary" neuznávam, je to dezinformácia[/quote] Dovol přeložím do lidštiny. - Tartaros-řecká mytologie, propast představující původní chaos z kterého se zrodil Tartaros, který s matkou zemí Gaiou zplodil syna Tyfóna. Ten začal dělat na Olympu takový bordel, že ho Titáni museli umravnit .....hodit zpět do Tartaru-chaosu...

Vedi.Vini......

Upravené 2. 8. 2021 o 13:49

Rozlišuji sci-fi a fantasy.

Wells bol ďaleko horší šialenec ako Hitler a fabianisti prevzali jeho choré fantázie a dnes ich realizujú na tradícii, ktorú tento zver vytvoril. Presne takto vytvorili fabianisti nacizmus a pomohli Hitlerovi, takto podporili Wellsa a na tradícii Wellsa a Lewisa cez Tolkienove knihy riadia projekt phantasy, ktorá vtvára predpoklady pre vytvorenie neľudskej údernej sily, ktorá nebude ľutovať "odpad" a bude pripravená triediť ľudí, rozhodovať, kto smie mať deti a kto nie, atd. Je to teroristický evolucionarizmus s cieľom "odbúrať balast" - utlačiť a vyvraždiť miliardy ľudí, zaviesť svetový štát a teror, ktorý oproti Hitlerovi optimalizuje metodiku na násilnú sterilizáciu - ľudia, ktorí sa nenarodia, neurobia problém s masovými hrobmi... Covidom iba začali... GP ich to nechá urobiť, oni neuspejú, ale utopia svet v krvi a slzách, zmenia ho na nepoznanie, spôsobia úžasnú ekonomickú depresiu, predĺžia technologický cyklus a civilizačný proces začne odznova. GP má v zálohe ďalšie sekty, ktoré sa potom postavia do čela utlačených a začistia zločincov, ale totalita už ostane, nastane postmoderný feudalizmus.


Esesáci verili na čistú rasu, Wells verí na životnú silu, inak povedané, kasta teroristov sa nevyberie na národnom princípe, ale na princípe príslušnosti ku ideológii a kaste, na spôsobe výchovy - typicky britské.
Fabianisti sú veľmi blízko pri GP, lebo používajú bezštruktúrne riadenie a "politiku luhania". V istom zmysle sa dá vysloviť predpoklad, že fabianizmus je vnútorná ideológia bielej "janovskej" vetvy GP, preto ju treba skúmať, aby sme pochopili myslenie nepriateľa.


Phantasy projektu otvorili cestu k slnku a ona svoj zničujúci psychologický dosah na mladého človeka vykonáva.


After 1901, his life was driven by an obsession for establishing a World State (!) based on evolution. Once he rejected his mother’s evangelical Christianity (!), Wells had no God to keep his thinking within the bounds of traditional morality. !svetový štát, na princípe riadenej evolúcie, zver bez zábran, ľudskosti a mravnosti, kresťanstvo na odpis... ;His faith rested in an alarmist version of what Lewis aptly termed the “myth of evolution.” The myth said that world was a place of struggle, violence and death. !šialená viera na riadenú evolúciu cez násilie a smrť;
...Wells-like obsession with humanity’s biological seed to the worship of a mystical “Life-Force”... !fanatizmus, pozdvihnutie esesákov mystickej "životnej sily".


Wells uses the term “Fabian understatement” to describe their policy of lying (!) and brags of using the technique himself. They also practiced the very same media manipulation that Lewis described in Hideous Strength. !lož a manipulácia;
In the end, Wells broke with the Fabians because they rejected his demand that they become openly political. !fabianisti si ho vypestovali ako ikonu a po jeho smrti zneužili jeho meno a ideológiu:


 • “Quite simple and obvious things, at first-sterilization of the unfit, liquidation of backward races(!) (we don’t want any dead weights!), selective breeding(!). !sterilizácia, likvidácia nečistých rás, necheme žiaden balast, selektívne plodenie detí
 • Then real education, including pre-natal education. A real education makes the patient what it wants infallibly, whatever he or his parents try to do about it!” !vymývanie mozgu v škole takého rozmeru, že rodičia nebudú mať šancu tomu zabrániť

On the matter of population control, similarities abound. Nazi Germany targeted the Slavs of Eastern Europe for abortion, birth control and other means of population limitation. Wells’s scheme offered the same idea on a far vaster scale. !horší ako Hitler; ...“the nigger squats and multiplies!” ... with the whites of urban slums, such people constitute “stagnant ponds of population” that must be drained! In words that cannot be misunderstood, he made it clear that the World State would adopt a brutal population policy. !brutálna populačná politika = eugenika;
"To the multiplying rejected of the white and yellow civilisations there will have been added a vast proportion of the black and brown races. !primiešanie čiernej a hnedej rasy, migračná kríza je iba začiatok; Wells’s plans for the great bulk of the black and brown races were like those he had for Southern blacks and the white underclass.
He intended to get rid of them (!) by preventing them from having children by various schemes. !znemožniť chudobným mať deti;
Imagine hundreds of millions of people waiting passively for their fate to be decided by a select few and you get a hint of the totalitarian terror behind his World State. !teror vyvolených proti všetkým ako hlavný cieľ skupinky tzv. "životnej sily".


[quote="pid:27784, uid:240"]Rozlišuji sci-fi a fantasy.[/quote] Wells bol ďaleko horší šialenec ako Hitler a fabianisti prevzali jeho choré fantázie a dnes ich realizujú na tradícii, ktorú tento zver vytvoril. Presne takto vytvorili fabianisti nacizmus a pomohli Hitlerovi, takto podporili Wellsa a na tradícii Wellsa a Lewisa cez Tolkienove knihy riadia projekt phantasy, ktorá vtvára predpoklady pre vytvorenie neľudskej údernej sily, ktorá nebude ľutovať "odpad" a bude pripravená triediť ľudí, rozhodovať, kto smie mať deti a kto nie, atd. Je to teroristický evolucionarizmus s cieľom "odbúrať balast" - utlačiť a vyvraždiť miliardy ľudí, zaviesť svetový štát a teror, ktorý oproti Hitlerovi optimalizuje metodiku na násilnú sterilizáciu - ľudia, ktorí sa nenarodia, neurobia problém s masovými hrobmi... Covidom iba začali... GP ich to nechá urobiť, oni neuspejú, ale utopia svet v krvi a slzách, zmenia ho na nepoznanie, spôsobia úžasnú ekonomickú depresiu, predĺžia technologický cyklus a civilizačný proces začne odznova. GP má v zálohe ďalšie sekty, ktoré sa potom postavia do čela utlačených a začistia zločincov, ale totalita už ostane, nastane postmoderný feudalizmus. Esesáci verili na čistú rasu, Wells verí na životnú silu, inak povedané, kasta teroristov sa nevyberie na národnom princípe, ale na princípe príslušnosti ku ideológii a kaste, na spôsobe výchovy - typicky britské. Fabianisti sú veľmi blízko pri GP, lebo používajú bezštruktúrne riadenie a "politiku luhania". V istom zmysle sa dá vysloviť predpoklad, že fabianizmus je vnútorná ideológia bielej "janovskej" vetvy GP, preto ju treba skúmať, aby sme pochopili myslenie nepriateľa. Phantasy projektu otvorili cestu k slnku a ona svoj zničujúci psychologický dosah na mladého človeka vykonáva. After 1901, his life was driven by an obsession for establishing a World State (!) based on evolution. Once he rejected his mother’s evangelical Christianity (!), Wells had no God to keep his thinking within the bounds of traditional morality. !svetový štát, na princípe riadenej evolúcie, zver bez zábran, ľudskosti a mravnosti, kresťanstvo na odpis... ;His faith rested in an alarmist version of what Lewis aptly termed the “myth of evolution.” The myth said that world was a place of struggle, violence and death. !šialená viera na riadenú evolúciu cez násilie a smrť; ...Wells-like obsession with humanity’s biological seed to the worship of a mystical “Life-Force”... !fanatizmus, pozdvihnutie esesákov mystickej "životnej sily". Wells uses the term “Fabian understatement” to describe their policy of lying (!) and brags of using the technique himself. They also practiced the very same media manipulation that Lewis described in Hideous Strength. !lož a manipulácia; In the end, Wells broke with the Fabians because they rejected his demand that they become openly political. !fabianisti si ho vypestovali ako ikonu a po jeho smrti zneužili jeho meno a ideológiu: - “Quite simple and obvious things, at first-sterilization of the unfit, liquidation of backward races(!) (we don’t want any dead weights!), selective breeding(!). !sterilizácia, likvidácia nečistých rás, necheme žiaden balast, selektívne plodenie detí - Then real education, including pre-natal education. A real education makes the patient what it wants infallibly, whatever he or his parents try to do about it!” !vymývanie mozgu v škole takého rozmeru, že rodičia nebudú mať šancu tomu zabrániť On the matter of population control, similarities abound. Nazi Germany targeted the Slavs of Eastern Europe for abortion, birth control and other means of population limitation. Wells’s scheme offered the same idea on a far vaster scale. !horší ako Hitler; ...“the nigger squats and multiplies!” ... with the whites of urban slums, such people constitute “stagnant ponds of population” that must be drained! In words that cannot be misunderstood, he made it clear that the World State would adopt a brutal population policy. !brutálna populačná politika = eugenika; "To the multiplying rejected of the white and yellow civilisations there will have been added a vast proportion of the black and brown races. !primiešanie čiernej a hnedej rasy, migračná kríza je iba začiatok; Wells’s plans for the great bulk of the black and brown races were like those he had for Southern blacks and the white underclass. He intended to get rid of them (!) by preventing them from having children by various schemes. !znemožniť chudobným mať deti; Imagine hundreds of millions of people waiting passively for their fate to be decided by a select few and you get a hint of the totalitarian terror behind his World State. !teror vyvolených proti všetkým ako hlavný cieľ skupinky tzv. "životnej sily".
Upravené 5. 8. 2021 o 14:48

!teror vyvolených proti všetkým ako hlavný cieľ skupinky tzv. "životnej sily".

Tady se nepočítá s tím, jak nebezpeční mohou být ti, kdo nemají co ztratit. Pokud nebudou mít děti a budou se dívat na to, že hrstka elity je má, nic jim nezabrání tuto elitu zlikvidovat. Jak chcete zastrašit lidi, kteří nemají co ztratit? A pro které bude smrt spíš vysvobození?


[quote="pid:27898, uid:644"]!teror vyvolených proti všetkým ako hlavný cieľ skupinky tzv. "životnej sily".[/quote] Tady se nepočítá s tím, jak nebezpeční mohou být ti, kdo nemají co ztratit. Pokud nebudou mít děti a budou se dívat na to, že hrstka elity je má, nic jim nezabrání tuto elitu zlikvidovat. Jak chcete zastrašit lidi, kteří nemají co ztratit? A pro které bude smrt spíš vysvobození?

Zejména v západní sci-fi se usídlily nepravosti (jak píšeš), ale najdou se i pozitivní záležitosti


Na tohle i přímo upozorňuje americké Sci-Fi Tomorrow Land


[quote="pid:27784, uid:240"]Zejména v západní sci-fi se usídlily nepravosti (jak píšeš), ale najdou se i pozitivní záležitosti[/quote] Na tohle i přímo upozorňuje americké Sci-Fi Tomorrow Land

Tady se nepočítá s tím, jak nebezpeční mohou být ti, kdo nemají co ztratit. Pokud nebudou mít děti a budou se dívat na to, že hrstka elity je má, nic jim nezabrání tuto elitu zlikvidovat. Jak chcete zastrašit lidi, kteří nemají co ztratit? A pro které bude smrt spíš vysvobození?


Takhle nějak skončila Atlantida. Pokud tě spláchne vlna, jakkoli velká, tak máš šanci (při té úrovni technologie a možností) přežit prostě útěkem a vybudovat znova. To ale jen v případě, že tvá civilizace (její národ) dobře funguje a je tam pevné strukturní řízení.
Když šla Atlantida do kopru, bylo to proto, že každý byl rád, že jí to spláchlo (až na elitu) a nikdo ji nechtě obnovovat.


Tedy, pokud se lidé jen postaví na odpor, je konec. A jak říkáte. Pak už není co ztratit, ale je co získat. Na druhé straně Elit už mají vše a nemají moc co kde brát... ale mají hodně co ztratit...


[quote="pid:27908, uid:312"]Tady se nepočítá s tím, jak nebezpeční mohou být ti, kdo nemají co ztratit. Pokud nebudou mít děti a budou se dívat na to, že hrstka elity je má, nic jim nezabrání tuto elitu zlikvidovat. Jak chcete zastrašit lidi, kteří nemají co ztratit? A pro které bude smrt spíš vysvobození?[/quote] Takhle nějak skončila Atlantida. Pokud tě spláchne vlna, jakkoli velká, tak máš šanci (při té úrovni technologie a možností) přežit prostě útěkem a vybudovat znova. To ale jen v případě, že tvá civilizace (její národ) dobře funguje a je tam pevné strukturní řízení. Když šla Atlantida do kopru, bylo to proto, že každý byl rád, že jí to spláchlo (až na elitu) a nikdo ji nechtě obnovovat. Tedy, pokud se lidé jen postaví na odpor, je konec. A jak říkáte. Pak už není co ztratit, ale je co získat. Na druhé straně Elit už mají vše a nemají moc co kde brát... ale mají hodně co ztratit...

skupinka tzv. "životnej sily" je presne rovnaký princíp ako eugenizmus a presne rovnaký ako nacistická čistá rasa. vytvoriť skupinu, ktorá verí na svoju nadradenosť a je ochotná páchať akékoľvek zverstvá proti väčšine. zmena je len v tom, že vyvolenosť sa neodvádza od rodinného klanu, národa, ale od príslušnosti ku kaste na základe zmanipulovaného vzdelania. čiže sa vyberú najhoršie asociálne zvery, vychované na phantasy a vyštudované na Oxforde, ktoré budú rozhodovať o celospoločenských otázkach. nebudú mať žiadne výčitky a budú dobre slúžiť tým, čo sa sústredia iba na písanie ideologických čítaniek na budovanie fanatizmu stúpencov režimu presne podľa toho, čo opísal Orwell.


bohužiaľ musím s obavou priznať, že základ týmto ideologickým šialenstvám tvorí učenie Darwina. Keďže Darwin patril k britskej verchuške, musíme pripustiť možnosť, že darwinizmus je čiastočne ideologická, čiastočne vedecká teória. povestné jedovaté 1% lži sa skrýva v téze "the fittest survive", čo je v priamej opozícii s ľudskosťou a pri extrémnej implementácii z nej priamo odvodíme eugeniku a ideológiu "životnej sily". Myšlienka "rozvoja druhov" je pravdivá, ale rakovinový princíp "prežijú najsilnejší" treba revidovať na:


 1. organizmus sa množí, kým nevyužije celý svoj životný priestor

 2. ak organizmus zničí svoje životné prostredie, neprežije

 3. človek je slabé zviera, preto musí využívať kolektívne princípy - kultúru a múdrosť generácií aby prežil, pri individualizme neprežije.


skupinka tzv. "životnej sily" je presne rovnaký princíp ako eugenizmus a presne rovnaký ako nacistická čistá rasa. vytvoriť skupinu, ktorá verí na svoju nadradenosť a je ochotná páchať akékoľvek zverstvá proti väčšine. zmena je len v tom, že vyvolenosť sa neodvádza od rodinného klanu, národa, ale od príslušnosti ku kaste na základe zmanipulovaného vzdelania. čiže sa vyberú najhoršie asociálne zvery, vychované na phantasy a vyštudované na Oxforde, ktoré budú rozhodovať o celospoločenských otázkach. nebudú mať žiadne výčitky a budú dobre slúžiť tým, čo sa sústredia iba na písanie ideologických čítaniek na budovanie fanatizmu stúpencov režimu presne podľa toho, čo opísal Orwell. bohužiaľ musím s obavou priznať, že základ týmto ideologickým šialenstvám tvorí učenie Darwina. Keďže Darwin patril k britskej verchuške, musíme pripustiť možnosť, že darwinizmus je čiastočne ideologická, čiastočne vedecká teória. povestné jedovaté 1% lži sa skrýva v téze "the fittest survive", čo je v priamej opozícii s ľudskosťou a pri extrémnej implementácii z nej priamo odvodíme eugeniku a ideológiu "životnej sily". Myšlienka "rozvoja druhov" je pravdivá, ale rakovinový princíp "prežijú najsilnejší" treba revidovať na: 1. organizmus sa množí, kým nevyužije celý svoj životný priestor 2. ak organizmus zničí svoje životné prostredie, neprežije 3. človek je slabé zviera, preto musí využívať kolektívne princípy - kultúru a múdrosť generácií aby prežil, pri individualizme neprežije.
Upravené 9. 8. 2021 o 10:52

nejakého dôvodu neradi o nich debatujú

Proč sáhodlouze debatovat, stačí mytologie o Odyseovi a Kyklopech.


[quote="pid:28381, uid:324"]nejakého dôvodu neradi o nich debatujú[/quote] Proč sáhodlouze debatovat, stačí mytologie o Odyseovi a Kyklopech.

@Rusofil grécka mytológia je už "převařená"

@Rusofil grécka mytológia je už "převařená"
Upravené 5. 8. 2021 o 15:57

grécka mytológia je už "převařená"


Od té doby se nic nezměnilo. Nebo znáš jejich jména a adresy?


[quote="pid:28383, uid:324"]grécka mytológia je už "převařená"[/quote] Od té doby se nic nezměnilo. Nebo znáš jejich jména a adresy?

@Rusofil Asi je to reakcia na GP , neviem kde zmizol ten komentár ktorý som upravil a už tu neni vôbec.
No je podľa mňa zopár otázok ktoré by bolo dobré vyjasniť.
Neviem či som divný ja alebo sú divní niektorí konceptuáli že ich vôbec nezaujíma nič ohľadom GP , zjavne.

K téme fantasy : Nemalo by sa rozlišovať aké presne fantasy a kým vytvorené predtým ako sa spraví záver o jeho škodlivosti ?


@Rusofil Asi je to reakcia na GP , neviem kde zmizol ten komentár ktorý som upravil a už tu neni vôbec. No je podľa mňa zopár otázok ktoré by bolo dobré vyjasniť. Neviem či som divný ja alebo sú divní niektorí konceptuáli že ich vôbec nezaujíma nič ohľadom GP , zjavne. K téme fantasy : Nemalo by sa rozlišovať aké presne fantasy a kým vytvorené predtým ako sa spraví záver o jeho škodlivosti ?
Upravené 5. 8. 2021 o 16:09

e ich vôbec nezaujíma nič ohľadom GP , zjavne.

To se probíralo zevrubně již dávno, ještě na staré Vodě a předpokládá se, že tato otázka je probraná a jasná. Takže není potřeba.


[quote="pid:28389, uid:324"]e ich vôbec nezaujíma nič ohľadom GP , zjavne.[/quote] To se probíralo zevrubně již dávno, ještě na staré Vodě a předpokládá se, že tato otázka je probraná a jasná. Takže není potřeba.

@Rusofil Aha no tak mám smolu.
Škoda , že voda už nefičí.

@Rusofil Aha no tak mám smolu. Škoda , že voda už nefičí.

Ta otázka je prebraná v literatúre KSB a veľa naskočí samovoľne pri čítaní. Výžívné sú články a diskusie na http://leva-net.webnode.cz/ , teda okrem ospamovaných ako je napr. http://leva-net.webnode.cz/products/rizeni-historickeho-procesu-ze-strany-gp-ve-stredoveku-cirkevni-rady-1-/ .


Ta otázka je prebraná v literatúre KSB a veľa naskočí samovoľne pri čítaní. Výžívné sú články a diskusie na http://leva-net.webnode.cz/ , teda okrem ospamovaných ako je napr. http://leva-net.webnode.cz/products/rizeni-historickeho-procesu-ze-strany-gp-ve-stredoveku-cirkevni-rady-1-/ .

@vito ak by som to mal hodnotiť podľa uvedeného článku na leva-net, tak by som to nazval pseudovedou a zavrhol to. tak nekvalitné články robia medvediu službu koncepcii.

napr. "transformoval blízkovýchodné védické kulty do Biblie (napr. prvky Mitru a Ozirisa do biblického Krista a Isis do panny Márie)" je nezmysel. totiž, ak egyptského Osirisa niekto prehlási za védický kult, tak je to blud, lebo zamieňa kult a jedného z n bohov toho kultu. je úplne zrejmé, že je to zlátanina z dnešného monoteistického pohľadu a s polyteistickou minulosťou to zjavne nie je zhodné. Ďalej ak je egyptský Osiris súčasne védický, všetky sekty, uznávajúce Slovano árijské védy, vyznávajú v skutočnosti egyptský kult a nie slovanský a treba ich vyhlásiť za falošné učenie. SAV sú tak ako tak veľmi podozrivá vec, lebo ich údajní autori odmietli predložiť prvotný zdroj, odmietli predložiť aj fotokópie a SAV je zjavne súčasný výtvor, nie historický. Tartaria znamená, ako tu jeden prozápadný oponent poznamenal, v západnom ponímaní (z gréčtiny) zem chaosu. Keďže my Slovania sme mali kultúru aj písmo skôr, ako vznikol latinský západ, je už zo samotného slova Tartaria jasné, že ho nevymyslel Slovan, ale západný manipulátor, lebo je hanlivé. V tom zmysle je tá časť Internetu, ktorá šíri obsah ako je na zen.yandex.ru so všetkými Rodmi, Perúnmi atd. podvrh a úplný šrot, ktorý s vedeckým skúmaním dejín nemá nič spoločné. Slovania nevzývali modly v podobe sošiek, pokladali to za bosoráctvo, SAV a neoslovanské sekty bohorovným spôsobom klamú a natláčajú nevedomým ľuďom falošné sošky Rodu (to je ten spomínaný egyptský Osiris, resp. babylonský Baal, ako aj ďalšie falošné modly Velesa, Perúna, Lady atd.
Skutočné slovanstvo bolo zásadne proti akémukoľvek(!) kultu a "védy" sú v tom zmysle falzifikát, zlátanina z egyptských a babylonských zdrojov.


Čo je ale úplná katastrofa, ak sa niekto vyhlasuje za konceptuála a takéto zjavné klamstvá označuje za produkt KSB. Bez akýchkoľvek odkazov a dôkazov, jednoducho čarovná formulka, že je to tak v knihách o KSB a každému to má stačiť. Mne to nestačí, lebo to zjavne nesedí. Článok je nepodložená beletria. Katari, ktorých vyhlásil autor za tých dobrých, sú v skutočnosti to isté, čo templári, resp. neskôr slobodomurári. Autor píše o vojne RKC s Katarmi, ale úplne opomenul, že v 1204 latinskí križiaci obsadili Konštantinopol a oslabili tak centrum východného - pravoslávneho kresťanstva, neskorší útok otomanského beja už Konštantinopol nevydržal. Vyzerá to ako plán - červené krídlo poslalo križiakov, biele krídlo poslalo Ottomanov a problém by bol vyriešený, ale ruský cár Ivan IV. (Hrozný) prijatím doktríny Moskva-tretí Rím preberá úlohu centra pravoslávia do Moskvy. Preto plán GP na zničenie pravoslávia nevyšiel, preto pápež vysiela do Ruska poslednú z vládcov Konštantinopolu - Zoe Paloiloginu za manželku ruskému cárovi - klasická infiltrácia, lebo Zoe vyrástla na pápežskom dvore a bola koncepčne vychovaná červenými. Ďalší pokus bol zničenie Moskovského centra silou križiakov (červení), potom Napoleona (bieli), nacistických armád (bieli aj červení)... Nevyšlo. Dnes biele krídlo vytvorilo obrovskú horu lží a fantazijných bludov okolo ufo-slovanstva. Robia si nádeje, že oklamaní Slovania sami vymenia pravoslávie za babylonský kult, oblečený do barančej kože ufo-slovanstva.


Presne takú beletriu vydával kovaný liberál Pyžikov, ktorý bol činný vo vláde Kasjanova, ktorá rozkrádala zničený ZSSR, takže niet pochýb, na ktorej strane stál. Aj mňa pomýlil, ale keď som otvoril prvú jeho knihu, hneď som pochopil, že sú to samé mydlové bubliny a žiadne fakty. Tvrdo brojil proti tzv. okupácii poľskou šľachtou (cieľ: Rozdeľ a panuj, zakladá spor medzi PL-RU) aj proti tzv. Chazarom, čo je podľa mňa falošný cieľ vyhodený bielou vetvou, lebo tí "zlí Chazari" sú v skutočnosti ruskí kozáci, sú to bývalé stepné národy, ktoré síce kedysi boli cez kaganáty pochytené bielymi, ale po vytvorení ruského impéria ich podchytil ruský štát a používal ich ako vojenskú silu na zabezpečenie južnej hranice. Čiže dnešné strašenie Chazarmi je zavádzajúce, Chazari nemajú v skutočnosti takú negatívnu úlohu v dejinách!!! Chazarský kaganát bol ako ďalšie kaganáty ovládaný zvonku, ale on sám nebol miestom pobytu bielej vetvy GP. Mnohí tzv. konceptuáli okolo levanet majú toto strašenie Chazarmi bohužiaľ v základnej výbave.


@vito ak by som to mal hodnotiť podľa uvedeného článku na leva-net, tak by som to nazval pseudovedou a zavrhol to. tak nekvalitné články robia medvediu službu koncepcii. napr. "transformoval blízkovýchodné védické kulty do Biblie (napr. prvky Mitru a Ozirisa do biblického Krista a Isis do panny Márie)" je nezmysel. totiž, ak egyptského Osirisa niekto prehlási za védický kult, tak je to blud, lebo zamieňa kult a jedného z n bohov toho kultu. je úplne zrejmé, že je to zlátanina z dnešného monoteistického pohľadu a s polyteistickou minulosťou to zjavne nie je zhodné. Ďalej ak je egyptský Osiris súčasne védický, všetky sekty, uznávajúce Slovano árijské védy, vyznávajú v skutočnosti egyptský kult a nie slovanský a treba ich vyhlásiť za falošné učenie. SAV sú tak ako tak veľmi podozrivá vec, lebo ich údajní autori odmietli predložiť prvotný zdroj, odmietli predložiť aj fotokópie a SAV je zjavne súčasný výtvor, nie historický. Tartaria znamená, ako tu jeden prozápadný oponent poznamenal, v západnom ponímaní (z gréčtiny) zem chaosu. Keďže my Slovania sme mali kultúru aj písmo skôr, ako vznikol latinský západ, je už zo samotného slova Tartaria jasné, že ho nevymyslel Slovan, ale západný manipulátor, lebo je hanlivé. V tom zmysle je tá časť Internetu, ktorá šíri obsah ako je na zen.yandex.ru so všetkými Rodmi, Perúnmi atd. podvrh a úplný šrot, ktorý s vedeckým skúmaním dejín nemá nič spoločné. Slovania nevzývali modly v podobe sošiek, pokladali to za bosoráctvo, SAV a neoslovanské sekty bohorovným spôsobom klamú a natláčajú nevedomým ľuďom falošné sošky Rodu (to je ten spomínaný egyptský Osiris, resp. babylonský Baal, ako aj ďalšie falošné modly Velesa, Perúna, Lady atd. Skutočné slovanstvo bolo zásadne proti akémukoľvek(!) kultu a "védy" sú v tom zmysle falzifikát, zlátanina z egyptských a babylonských zdrojov. Čo je ale úplná katastrofa, ak sa niekto vyhlasuje za konceptuála a takéto zjavné klamstvá označuje za produkt KSB. Bez akýchkoľvek odkazov a dôkazov, jednoducho čarovná formulka, že je to tak v knihách o KSB a každému to má stačiť. Mne to nestačí, lebo to zjavne nesedí. Článok je nepodložená beletria. Katari, ktorých vyhlásil autor za tých dobrých, sú v skutočnosti to isté, čo templári, resp. neskôr slobodomurári. Autor píše o vojne RKC s Katarmi, ale úplne opomenul, že v 1204 latinskí križiaci obsadili Konštantinopol a oslabili tak centrum východného - pravoslávneho kresťanstva, neskorší útok otomanského beja už Konštantinopol nevydržal. Vyzerá to ako plán - červené krídlo poslalo križiakov, biele krídlo poslalo Ottomanov a problém by bol vyriešený, ale ruský cár Ivan IV. (Hrozný) prijatím doktríny Moskva-tretí Rím preberá úlohu centra pravoslávia do Moskvy. Preto plán GP na zničenie pravoslávia nevyšiel, preto pápež vysiela do Ruska poslednú z vládcov Konštantinopolu - Zoe Paloiloginu za manželku ruskému cárovi - klasická infiltrácia, lebo Zoe vyrástla na pápežskom dvore a bola koncepčne vychovaná červenými. Ďalší pokus bol zničenie Moskovského centra silou križiakov (červení), potom Napoleona (bieli), nacistických armád (bieli aj červení)... Nevyšlo. Dnes biele krídlo vytvorilo obrovskú horu lží a fantazijných bludov okolo ufo-slovanstva. Robia si nádeje, že oklamaní Slovania sami vymenia pravoslávie za babylonský kult, oblečený do barančej kože ufo-slovanstva. Presne takú beletriu vydával kovaný liberál Pyžikov, ktorý bol činný vo vláde Kasjanova, ktorá rozkrádala zničený ZSSR, takže niet pochýb, na ktorej strane stál. Aj mňa pomýlil, ale keď som otvoril prvú jeho knihu, hneď som pochopil, že sú to samé mydlové bubliny a žiadne fakty. Tvrdo brojil proti tzv. okupácii poľskou šľachtou (cieľ: Rozdeľ a panuj, zakladá spor medzi PL-RU) aj proti tzv. Chazarom, čo je podľa mňa falošný cieľ vyhodený bielou vetvou, lebo tí "zlí Chazari" sú v skutočnosti ruskí kozáci, sú to bývalé stepné národy, ktoré síce kedysi boli cez kaganáty pochytené bielymi, ale po vytvorení ruského impéria ich podchytil ruský štát a používal ich ako vojenskú silu na zabezpečenie južnej hranice. Čiže dnešné strašenie Chazarmi je zavádzajúce, Chazari nemajú v skutočnosti takú negatívnu úlohu v dejinách!!! Chazarský kaganát bol ako ďalšie kaganáty ovládaný zvonku, ale on sám nebol miestom pobytu bielej vetvy GP. Mnohí tzv. konceptuáli okolo levanet majú toto strašenie Chazarmi bohužiaľ v základnej výbave.
Upravené 7. 8. 2021 o 17:50

@Vito zatiaľ som sa nikde nedočítal odpovede na moje otázky ohľadom GP.
Ale ešte som nečítal DVTR knihu , aj keď mám také tušenie že tam sa nedočítam tiež.

@Vito zatiaľ som sa nikde nedočítal odpovede na moje otázky ohľadom GP. Ale ešte som nečítal DVTR knihu , aj keď mám také tušenie že tam sa nedočítam tiež.
Upravené 7. 8. 2021 o 18:09

K téme fantasy : Nemalo by sa rozlišovať aké presne fantasy a kým vytvorené


Všetko phantasy od HG Wells, CS Lewis, JRR Tolkien je toxické a nejde o literatúru ale o neuro-programovanie. Primárne ide dnes o knihy Harry Potter, Pán prsteňov, hry Game of Thrones, film Neverending story a ďalšie od Hollywood, Disney. Každá kniha, ktorá sa v úvode alebo v recenziách odvoláva na tieto 3 mená ako autoritu, patrí do toxického projektu.


Uvediem ešte jednu zaujímavú súvislosť, Emil Hodál, ktorý sa preslávil výrokom «nech zhynie slovenská suverenita» a vyhrážkou koho budú vešať atd., bol programovaný na Gymnáziu CS Lewisa v BA. Môžeme počítať, že z toho gymnázia vychádzajú časované bomby, ktoré sa stanú v budúcnosti kostrou teroru proti väčšine.


Rozdiel medzi klasickým sci-fi a phantasy je, že sci-fii sa sústreďuje na vzdialené svety a technológie, phantasy sa sústreďuje na minulé kultové svety. sci-fi opisuje možné scenáre budúcnosti a phantasy programuje obrazy založené na minulosti.


hybrid je Hollywoodsky programovací film StarWars, ktorý do klasického sci-fi zabudoval čisto ideologické programovanie bielej sily - USA za záchrancu sveta a za nepriateľa ľudstva programuje čiernu silu, ktorá chce zničiť slobodu, to silne evokuje odkaz na katolícky Vatikán...


[quote="pid:28389, uid:324"]K téme fantasy : Nemalo by sa rozlišovať aké presne fantasy a kým vytvorené[/quote] Všetko phantasy od HG Wells, CS Lewis, JRR Tolkien je toxické a nejde o literatúru ale o neuro-programovanie. Primárne ide dnes o knihy Harry Potter, Pán prsteňov, hry Game of Thrones, film Neverending story a ďalšie od Hollywood, Disney. Každá kniha, ktorá sa v úvode alebo v recenziách odvoláva na tieto 3 mená ako autoritu, patrí do toxického projektu. Uvediem ešte jednu zaujímavú súvislosť, Emil Hodál, ktorý sa preslávil výrokom «nech zhynie slovenská suverenita» a vyhrážkou koho budú vešať atd., bol programovaný na Gymnáziu CS Lewisa v BA. Môžeme počítať, že z toho gymnázia vychádzajú časované bomby, ktoré sa stanú v budúcnosti kostrou teroru proti väčšine. Rozdiel medzi klasickým sci-fi a phantasy je, že sci-fii sa sústreďuje na vzdialené svety a technológie, phantasy sa sústreďuje na minulé kultové svety. sci-fi opisuje možné scenáre budúcnosti a phantasy programuje obrazy založené na minulosti. hybrid je Hollywoodsky programovací film StarWars, ktorý do klasického sci-fi zabudoval čisto ideologické programovanie bielej sily - USA za záchrancu sveta a za nepriateľa ľudstva programuje čiernu silu, ktorá chce zničiť slobodu, to silne evokuje odkaz na katolícky Vatikán...
Upravené 11. 8. 2021 o 09:36

duplikujem dôležitú zmenu komentára ako notifikáciu, toto je vyžmýkaná ideologická podstata koreňov neoliberalizmu a postmodernej neľudskosti, založenej na nenápadnej chybe v ideologickom výklade Darwinovej teórie o vývoji druhov.


rakovinový princíp "prežijú najsilnejší" treba revidovať na:


 • organizmus sa množí, kým využije celý svoj životný priestor, potom nastáva zmena
 • ak organizmus zničí svoje životné prostredie, neprežije
 • človek je slabé zviera, preto musí využívať kolektívne princípy - kultúru a múdrosť generácií aby prežil, pri individualizme neprežije v konkurencii silnejších zvierat

duplikujem dôležitú zmenu komentára ako notifikáciu, toto je vyžmýkaná ideologická podstata koreňov neoliberalizmu a postmodernej neľudskosti, založenej na nenápadnej chybe v ideologickom výklade Darwinovej teórie o vývoji druhov. [quote="pid:28369, uid:644"]rakovinový princíp "prežijú najsilnejší" treba revidovať na: - organizmus sa množí, kým využije celý svoj životný priestor, potom nastáva zmena - ak organizmus zničí svoje životné prostredie, neprežije - človek je slabé zviera, preto musí využívať kolektívne princípy - kultúru a múdrosť generácií aby prežil, pri individualizme neprežije v konkurencii silnejších zvierat[/quote]

Ďalšie detaily k maltuzianizmu, darwinizmu až po súvislosť s babylonskými kultmi do histórie a s neoliberalizmom, neokonzervativizmom do súčasnosti a neudržateľnosťou tzv. green dealu do budúcnosti.


Alexander II. a Lincoln chceli prepojiť kontinenty železnicou. Putin a Xi Jinping chcú projekt uskutočniť. povestnou žabou na prameni sú britskí lordi a ich ideológie a stratégie použitia tzv. mäkkej sily na zničenie národných štátov a vytvorenie svetového impéria Zla na troskách kultúr a národov.


https://canadianpatriot.org/2021/06/03/the-geopolitics-of-epistemological-warfare-from-babylon-to-neocon-2/


Ďalšie detaily k maltuzianizmu, darwinizmu až po súvislosť s babylonskými kultmi do histórie a s neoliberalizmom, neokonzervativizmom do súčasnosti a neudržateľnosťou tzv. green dealu do budúcnosti. Alexander II. a Lincoln chceli prepojiť kontinenty železnicou. Putin a Xi Jinping chcú projekt uskutočniť. povestnou žabou na prameni sú britskí lordi a ich ideológie a stratégie použitia tzv. mäkkej sily na zničenie národných štátov a vytvorenie svetového impéria Zla na troskách kultúr a národov. https://canadianpatriot.org/2021/06/03/the-geopolitics-of-epistemological-warfare-from-babylon-to-neocon-2/

Nemá smysl něco zakazovat


deti treba chrániť a tu ide o útok na deti. takže zákaz má zmysel, lebo deti sa nevedia brániť. keď dieťa psychicky zničia, už sa z toho nemusí vyhrabať. zdémonizovaný človek bude škodiť desiatky rokov, toto si spoločnosť nemôže dovoliť. zlodejinu hmotných statkov trestáme a zlodejinu mysle detí netrestáme, deti nechránime. chyba.


náhoda chcela aby bol môj odpor k psycho-operácii phantasy podporený udalosťami - konkrétnejší dôkaz toxicity britských phantasy bludov nevymyslíš https://www.hlavnespravy.sk/specialny-prokurator-lipsic-prirovnal-aktivity-svojho-spolocenstva-ku-filmu-pan-prstenov/2647914


[quote="pid:27778, uid:185"]Nemá smysl něco zakazovat[/quote] deti treba chrániť a tu ide o útok na deti. takže zákaz má zmysel, lebo deti sa nevedia brániť. keď dieťa psychicky zničia, už sa z toho nemusí vyhrabať. zdémonizovaný človek bude škodiť desiatky rokov, toto si spoločnosť nemôže dovoliť. zlodejinu hmotných statkov trestáme a zlodejinu mysle detí netrestáme, deti nechránime. chyba. náhoda chcela aby bol môj odpor k psycho-operácii phantasy podporený udalosťami - konkrétnejší dôkaz toxicity britských phantasy bludov nevymyslíš https://www.hlavnespravy.sk/specialny-prokurator-lipsic-prirovnal-aktivity-svojho-spolocenstva-ku-filmu-pan-prstenov/2647914
Upravené 20. 8. 2021 o 16:33

konkrétnejší dôkaz toxicity britských phantasy bludov nevymyslíš


Poznámečka, to není podstata, to je jenom nástroj. R.R.Tolkien udělal pro lidstvo mnoho, z jeho životopisu odhaduji, že měl převážně lidský typ psychiky. Jde o výklad díla, o porozumění a rozlišení. Vzhledem k tomu, že dílo značně ovlivnilo informační pole, je potřeba odkrýt a dešifrovat zprávu, autorem vloženou do díla, správně. Vystihnu alespoň hlavní myšlenku je to vítěství "boha-centrismu" nad "já-centrismem", i přes své značné rozdíly a zájmy se postavy a různé skupiny spojí a nevzdají to a zvítězí. Hned v úvodní básničce je varování před "já-centrismem" před "konglomerátem", ... jeden vládne všem, jeden všechny do propasti stáhne.


Lipšic nepřirovnává situaci přímo k ději z díla "Pán prstenů", pouze v zamlčení, je to naznačeno slovem "společenstvo". Pána prstenů tam přidal redaktor do titulku článku.


Takže co dělá s informačním polem Lipšic v tomto případě?


Snaží se převracet "zlo" a "dobro". Zkorumpovanou a zločineckou skupinu označil slovem (symbolem) "společenstvo", které je vnímáno většinou co strana dobra.


Oprava:
Pokud nějak srovnáme politickou scénu Slovenska s dějem v "Pánu prstenů", pak postava nejvíce se přibližující charakterem Lipšicovi je Saruman.


[quote="pid:30181, uid:644"]konkrétnejší dôkaz toxicity britských phantasy bludov nevymyslíš[/quote] Poznámečka, to není podstata, to je jenom nástroj. R.R.Tolkien udělal pro lidstvo mnoho, z jeho životopisu odhaduji, že měl převážně lidský typ psychiky. Jde o výklad díla, o porozumění a rozlišení. Vzhledem k tomu, že dílo značně ovlivnilo informační pole, je potřeba odkrýt a dešifrovat zprávu, autorem vloženou do díla, správně. Vystihnu alespoň hlavní myšlenku je to vítěství "boha-centrismu" nad "já-centrismem", i přes své značné rozdíly a zájmy se postavy a různé skupiny spojí a nevzdají to a zvítězí. Hned v úvodní básničce je varování před "já-centrismem" před "konglomerátem", ... jeden vládne všem, jeden všechny do propasti stáhne. Lipšic nepřirovnává situaci přímo k ději z díla "Pán prstenů", pouze v zamlčení, je to naznačeno slovem "společenstvo". Pána prstenů tam přidal redaktor do titulku článku. Takže co dělá s informačním polem Lipšic v tomto případě? Snaží se převracet "zlo" a "dobro". Zkorumpovanou a zločineckou skupinu označil slovem (symbolem) "společenstvo", které je vnímáno většinou co strana dobra. Oprava: Pokud nějak srovnáme politickou scénu Slovenska s dějem v "Pánu prstenů", pak postava nejvíce se přibližující charakterem Lipšicovi je Saruman.

Analytiku já o voze , ty o koze .
Co je v časovém horizontu pravděvěrnější , zakazovat a tím vyvolávat odpor a zároven zájem o zakázané ovoce a nebo vysvětlovat a přitahovat k informacím a tím k samostudiu ?
Pokud se stane normou zajímat se o procesy a tím je i informačně studovat a poznávat , tak odpadne ten balast který popisuješ , protože člověk který nebude mít zájem chápat , se nenapije nové vody a tím se vyčlení ze společnosti .
Chceš vést boj proti zlu zbraní , kterou Nám vnutil nepřítel .


Analytiku já o voze , ty o koze . Co je v časovém horizontu pravděvěrnější , zakazovat a tím vyvolávat odpor a zároven zájem o zakázané ovoce a nebo vysvětlovat a přitahovat k informacím a tím k samostudiu ? Pokud se stane normou zajímat se o procesy a tím je i informačně studovat a poznávat , tak odpadne ten balast který popisuješ , protože člověk který nebude mít zájem chápat , se nenapije nové vody a tím se vyčlení ze společnosti . Chceš vést boj proti zlu zbraní , kterou Nám vnutil nepřítel .

R.R.Tolkien udělal pro lidstvo mnoho, z jeho životopisu odhaduji, že měl převážně lidský typ psychiky

RRTolkien je nepriateľ na 1. priorite v jeho najodkrytejšej podobe.
ak prijmeš "logiku" programovacích operácií ako je Pán prsteňov, NIKDY nemáš šancu poraziť koncept. nedá sa budovať Človečenská spoločnosť na základe ideológie tých najhorších vlkov v barančej koži - tajného spoločenstva britských fabianistov. Jediná správna odpoveď je bojkot novej ideológie nepriateľa, lebo phantasy je bez akýchkoľvek pochýb ideologický projekt fabianistov - stačí si preštudovať životopisy trojičky Wells-Lewis-Tolkien a Wellsovho protektora Huxleyho a jeho protektora Cecila Rhodesa. každý kto zastáva phantasy, posilňuje zdrojovú základňu hlavného projektu bielej vetvy GP na 1. priorite, ktorý vychováva nových esesákov - nie čisto árijských, ale definovane behaviorálnych. je to presný opak, ako treba robiť.


Lipšic nepřirovnává situaci přímo k ději z díla "Pán prstenů"
je dezinformácia
Daniel Lipšic v rozhovore pre portál Postoj zopakoval a doplnil: „Je to dobrý boj. Vždy spomínam príbeh z Pána prsteňov. Bolo to spoločenstvo, ktoré nebolo veľké a každý z neho mal aj svoje zlyhania. Napriek tomu išli proti obrovskej presile a Frodo za dramatických okolností ten prsteň do lávy na Hore osudu hodil. Neviem, či vyhráme, ale je to dobrý boj.“


[quote="pid:31107, uid:426"]R.R.Tolkien udělal pro lidstvo mnoho, z jeho životopisu odhaduji, že měl převážně lidský typ psychiky[/quote] RRTolkien je nepriateľ na 1. priorite v jeho najodkrytejšej podobe. ak prijmeš "logiku" programovacích operácií ako je Pán prsteňov, NIKDY nemáš šancu poraziť koncept. nedá sa budovať Človečenská spoločnosť na základe ideológie tých najhorších vlkov v barančej koži - tajného spoločenstva britských fabianistov. Jediná správna odpoveď je bojkot novej ideológie nepriateľa, lebo phantasy je bez akýchkoľvek pochýb ideologický projekt fabianistov - stačí si preštudovať životopisy trojičky Wells-Lewis-Tolkien a Wellsovho protektora Huxleyho a jeho protektora Cecila Rhodesa. každý kto zastáva phantasy, posilňuje zdrojovú základňu hlavného projektu bielej vetvy GP na 1. priorite, ktorý vychováva nových esesákov - nie čisto árijských, ale definovane behaviorálnych. je to presný opak, ako treba robiť. [quote="pid:31107, uid:426"]Lipšic nepřirovnává situaci přímo k ději z díla "Pán prstenů"[/quote] je dezinformácia Daniel Lipšic v rozhovore pre portál Postoj zopakoval a doplnil: „Je to dobrý boj. Vždy spomínam príbeh z Pána prsteňov. Bolo to spoločenstvo, ktoré nebolo veľké a každý z neho mal aj svoje zlyhania. Napriek tomu išli proti obrovskej presile a Frodo za dramatických okolností ten prsteň do lávy na Hore osudu hodil. Neviem, či vyhráme, ale je to dobrý boj.“
Upravené 3. 9. 2021 o 00:50

pravděvěrnější , zakazovat a tím vyvolávat odpor a zároven zájem o zakázané ovoce

konkrétny návrh - tvrdý zákon na ochranu mládeže, ktorý nemilosrdne postihuje akékoľvek šírenie ideológie a akéhokoľvek(!) centralizovane distribuovaného učenia (v 2 krajoch SR a viac), žiakom a mládeži do 18 rokov s výnimkou ústavy SR, štátneho vzdelávacieho programu, navrhnutého štátnym pedagogickým ústavom a schváleného radou zástupcov rodičov nadpolovičnou väčšinou (rada by sa schádzala len 1-2 krát v roku a schvaľovala by predkladané zmeny za polrok v NR SR v termínoch, ktoré sú voľné a používala by rovnakú miestnosť a techniku ako NR SR) a s výnimkou cirkevných škôl, kde sa centrálny súhlas nahrádza súhlasom školskej rady, alebo združenia rodičov pri danej škole.
zvýšenie trestu by bolo v obzvlášť nebezpečných prípadoch, ako sú sekty a štruktúry cudzích štátov a ich tajných služieb. jednoducho treba zvýšiť stávky, aby časť kolaborantov odskočila od spolupráce so sieťou bielych, pre ktorú pracuje Soros atd.
zákon nebude vymenovávať čo všetko je zakázané, zakázané je všetko, teda to platí pre progresivizmus rovnako ako neoliberalizmus, greténizmus, bielenie Tisa a šetky budúce projekty, ktoré sú v príprave, resp. u nás ešte neznáme... platí to aj pre KSB, ale tá by aj tak nedostala rozhodujúci priestor. lebo náš štát je už pod úplnou kontrolou GP ako v RakUh, iba Ústava nás ešte chráni. tým zákon ani nerobí reklamu, ale postihne skorumpovaných úradníkov, ako je napr. neformálna sieť krajských úradníkov pod kontrolou britskej k. rodiny K8, kde je veľmi aktívny V-iskupič.


[quote="pid:31113, uid:185"]pravděvěrnější , zakazovat a tím vyvolávat odpor a zároven zájem o zakázané ovoce[/quote] konkrétny návrh - tvrdý zákon na ochranu mládeže, ktorý nemilosrdne postihuje akékoľvek šírenie ideológie a akéhokoľvek(!) centralizovane distribuovaného učenia (v 2 krajoch SR a viac), žiakom a mládeži do 18 rokov s výnimkou ústavy SR, štátneho vzdelávacieho programu, navrhnutého štátnym pedagogickým ústavom a schváleného radou zástupcov rodičov nadpolovičnou väčšinou (rada by sa schádzala len 1-2 krát v roku a schvaľovala by predkladané zmeny za polrok v NR SR v termínoch, ktoré sú voľné a používala by rovnakú miestnosť a techniku ako NR SR) a s výnimkou cirkevných škôl, kde sa centrálny súhlas nahrádza súhlasom školskej rady, alebo združenia rodičov pri danej škole. zvýšenie trestu by bolo v obzvlášť nebezpečných prípadoch, ako sú sekty a štruktúry cudzích štátov a ich tajných služieb. jednoducho treba zvýšiť stávky, aby časť kolaborantov odskočila od spolupráce so sieťou bielych, pre ktorú pracuje Soros atd. zákon nebude vymenovávať čo všetko je zakázané, zakázané je všetko, teda to platí pre progresivizmus rovnako ako neoliberalizmus, greténizmus, bielenie Tisa a šetky budúce projekty, ktoré sú v príprave, resp. u nás ešte neznáme... platí to aj pre KSB, ale tá by aj tak nedostala rozhodujúci priestor. lebo náš štát je už pod úplnou kontrolou GP ako v RakUh, iba Ústava nás ešte chráni. tým zákon ani nerobí reklamu, ale postihne skorumpovaných úradníkov, ako je napr. neformálna sieť krajských úradníkov pod kontrolou britskej k. rodiny K8, kde je veľmi aktívny V-iskupič.
Upravené 2. 9. 2021 o 21:09

bielenie Tisa


Ospravedlňujem sa za odbocenie ale nedalo mi


Začal by som s rozhovormi s ľuďmi, ktorý si ešte pamätajú 1. SR, alebo majú info z prvej ruky.


https://www.luc.sk/jozef-tiso-1887-1947-5-nezmenen-vyd


https://youtu.be/0dD_YH4J3rk


Jánošík nebol zlodej!!!
Štúr ani Hlinla neboli Antisemiti!!!
Tiso nebol fasista!!


[quote="pid:31764, uid:644"]bielenie Tisa[/quote] Ospravedlňujem sa za odbocenie ale nedalo mi Začal by som s rozhovormi s ľuďmi, ktorý si ešte pamätajú 1. SR, alebo majú info z prvej ruky. https://www.luc.sk/jozef-tiso-1887-1947-5-nezmenen-vyd https://youtu.be/0dD_YH4J3rk Jánošík nebol zlodej!!! Štúr ani Hlinla neboli Antisemiti!!! Tiso nebol fasista!!

hlavné súčasné projekty GP v podmienkach SR sú po prioritách:


 1. mysticizmus (mariánsky kult, , charizmatické baptistické sekty infiltrované jezuitmi do protestantských štátov) - červení: misie jezuitov a redemporistov cez štruktúry gr.-kat. cirkvi, maľovanie falošných pravoslávnych ikon jezuitmi v KE; ekumenizmus - červení: podriadenie jezuitmi vytvorených siekt pod pápežstvo; ufo-slovanstvo, kozmo-náboženstvo a phantasy - bieli: sekty Roda (Rod=Baal, Osiris, Zeus).
 2. prekrútenie zmyslu 2.svetovej vojny - červení: RTVS, nadmerné zdôrazňovanie 1.SV, PostBellum - zdôrazňovanie detailného osudu 3-4 ľudí vo vojne a úplné vyblokovanie historicko-politických súvislostí, bieli: nové filmy o vojne (kde je sovietsky vojak násilník, kde sa vymaže hrdinstvo vojakov a žien v armáde a nasilu sa vnáša sexuálny príbeh, kde umierajú samí sovietski vojaci, kde sa preháňa boj NKVD proti agentom a zradcom do nereálneho extrému); likvidácia odkazu ČSSR - červení: extrémny antikomunizmus, Mária Terézia a Franz Joseph v RTVS, animácia korunovačných slávností v BA, Kremnica, - bieli: perzekúcie v ZSSR (teror rozpútaný cez vlastných agentov sa propagandou prisudzuje Stalinovi), august 1968, výzvy "nových historikov" typu "zabudnime na Jánošíka a vezmime si celú históriu Uhorska", film True Štúr apod.
 3. prechod od kontroly médií ku priamemu programovaniu vzorcov správania cez organizácie - bieli: korupčná oligarchicko-mediálna sieť, ktorú kryje Soros, úplná kontrola informačného poľa vrátane súťaží pre odmeňovanie umelcov, festival Pohoda
 4. prechod na celosvetovú vládu korporácií - bieli: GATT, CETA a Mercosur, doprava loďou cez Rotterdam, - červení: Inustrie 4.0, deindustrializácia Európy, výroba v Číne, nová hodvábna cesta, Kjotó, GreenDeal, Gréta, zrušenie jadrovej energetiky, prechod z atlantickej obchodno-transportnej trasy USA-EU na kontinentálnu trasu Čína-EU (obchod medzi 2 centrami je nevyhnutný na nenápadné odsávanie bohatstva pre vysokú šľachtu, preto sa paradajky do SR musia voziť zo Španielska a nesmú sa vyrábať na mieste spotreby)
 5. depopulácia - bieli: priemysel potrebuje stále menej otrokov, - červení: nemajú silu vojensky obsadiť posledný odolávajúci významný kus planéty - Rusko, teraz netreba vojakov
 6. prienik na nové územia na Ukrajine a v Rusku - červení: symbolika súkromnej audiencie u pápeža pre vojakov ukr. armády znamená, že oni sú vojskom pápežského domínia, symbolika návštevy pápeža znamená, že dané územie sa stalo Ríšskym domíniom (návšteva sa údajne pripravuje), bieli: v Rusku je rozohratá farebná revolúcia na báze teórie "nahnevanej mládeže", v SR propaganda rozbíja slovensko-ruskú spoluprácu; konverzia dobytých území - bieli: likvidácia národných štátov a prechod na regióny s 2 etnikami 50/50 ktoré sa ľahko poštvú proti sebe (euroregión Bratislava - Slováci/Maďari, euroregión Tatry - Slováci/Poliaci) a dajú sa tak riadiť malou kapacitou nadnárodných riadiacich kádrov cez Rozdeľ a panuj, je to aplikácia konceptu Britského impéria na blízkom východe po 1945 - bieli: EU; kádre a operatívci, - bieli+červení: udržiavanie voľnej migrácie z kolónií do imperiálnych centier na vysávanie kádrov (mladí Slováci odchádzajú na západ) a spätná infiltrácia (naverbovaní a preškolení z nich sa vracajú ako agenti do politických strán a štátnych úradov, odstraňovanie administratínych prekážok).

analytika ku 3.:
televízia (pozrite si týždenný program STV1 až 3 a hľadajte počet programov) - červení: o starej šľachte a pápežstve, bieli: nové filmy o vojne (natočené po 2010);
urobte to isté s programom spred roku 2010, ktorý nájdete medzi starými časopismi v pivnici, v knižnici, možno aj na Internete a porovnajte vašu štatistiku. tipujem, že zistíte podstatný nárast tu uvedených programov...


psycho-operácie presahujúce hranice jednej priority - červení: jezuitské únie a misie, baptistické anglikánske sekty, bieli: phantasy knihy, filmy a počítačové hry časopisoch, červení: krátke formáty o histórii s kreslenými piktogramami.


Pozn. spločné programy bielych a červených začínajú po roku 1964 - ide o implementáciu dohôd spečatených 2. vat. koncilom


hlavné súčasné projekty GP v podmienkach SR sú po prioritách: 1. mysticizmus (mariánsky kult, , charizmatické baptistické sekty infiltrované jezuitmi do protestantských štátov) - červení: misie jezuitov a redemporistov cez štruktúry gr.-kat. cirkvi, maľovanie falošných pravoslávnych ikon jezuitmi v KE; ekumenizmus - červení: podriadenie jezuitmi vytvorených siekt pod pápežstvo; ufo-slovanstvo, kozmo-náboženstvo a phantasy - bieli: sekty Roda (Rod=Baal, Osiris, Zeus). 2. prekrútenie zmyslu 2.svetovej vojny - červení: RTVS, nadmerné zdôrazňovanie 1.SV, PostBellum - zdôrazňovanie detailného osudu 3-4 ľudí vo vojne a úplné vyblokovanie historicko-politických súvislostí, bieli: nové filmy o vojne (kde je sovietsky vojak násilník, kde sa vymaže hrdinstvo vojakov a žien v armáde a nasilu sa vnáša sexuálny príbeh, kde umierajú samí sovietski vojaci, kde sa preháňa boj NKVD proti agentom a zradcom do nereálneho extrému); likvidácia odkazu ČSSR - červení: extrémny antikomunizmus, Mária Terézia a Franz Joseph v RTVS, animácia korunovačných slávností v BA, Kremnica, - bieli: perzekúcie v ZSSR (teror rozpútaný cez vlastných agentov sa propagandou prisudzuje Stalinovi), august 1968, výzvy "nových historikov" typu "zabudnime na Jánošíka a vezmime si celú históriu Uhorska", film True Štúr apod. 3. prechod od kontroly médií ku priamemu programovaniu vzorcov správania cez organizácie - bieli: korupčná oligarchicko-mediálna sieť, ktorú kryje Soros, úplná kontrola informačného poľa vrátane súťaží pre odmeňovanie umelcov, festival Pohoda 4. prechod na celosvetovú vládu korporácií - bieli: GATT, CETA a Mercosur, doprava loďou cez Rotterdam, - červení: Inustrie 4.0, deindustrializácia Európy, výroba v Číne, nová hodvábna cesta, Kjotó, GreenDeal, Gréta, zrušenie jadrovej energetiky, prechod z atlantickej obchodno-transportnej trasy USA-EU na kontinentálnu trasu Čína-EU (obchod medzi 2 centrami je nevyhnutný na nenápadné odsávanie bohatstva pre vysokú šľachtu, preto sa paradajky do SR musia voziť zo Španielska a nesmú sa vyrábať na mieste spotreby) 5. depopulácia - bieli: priemysel potrebuje stále menej otrokov, - červení: nemajú silu vojensky obsadiť posledný odolávajúci významný kus planéty - Rusko, teraz netreba vojakov 6. prienik na nové územia na Ukrajine a v Rusku - červení: symbolika súkromnej audiencie u pápeža pre vojakov ukr. armády znamená, že oni sú vojskom pápežského domínia, symbolika návštevy pápeža znamená, že dané územie sa stalo Ríšskym domíniom (návšteva sa údajne pripravuje), bieli: v Rusku je rozohratá farebná revolúcia na báze teórie "nahnevanej mládeže", v SR propaganda rozbíja slovensko-ruskú spoluprácu; konverzia dobytých území - bieli: likvidácia národných štátov a prechod na regióny s 2 etnikami 50/50 ktoré sa ľahko poštvú proti sebe (euroregión Bratislava - Slováci/Maďari, euroregión Tatry - Slováci/Poliaci) a dajú sa tak riadiť malou kapacitou nadnárodných riadiacich kádrov cez Rozdeľ a panuj, je to aplikácia konceptu Britského impéria na blízkom východe po 1945 - bieli: EU; kádre a operatívci, - bieli+červení: udržiavanie voľnej migrácie z kolónií do imperiálnych centier na vysávanie kádrov (mladí Slováci odchádzajú na západ) a spätná infiltrácia (naverbovaní a preškolení z nich sa vracajú ako agenti do politických strán a štátnych úradov, odstraňovanie administratínych prekážok). analytika ku 3.: televízia (pozrite si týždenný program STV1 až 3 a hľadajte počet programov) - červení: o starej šľachte a pápežstve, bieli: nové filmy o vojne (natočené po 2010); urobte to isté s programom spred roku 2010, ktorý nájdete medzi starými časopismi v pivnici, v knižnici, možno aj na Internete a porovnajte vašu štatistiku. tipujem, že zistíte podstatný nárast tu uvedených programov... psycho-operácie presahujúce hranice jednej priority - červení: jezuitské únie a misie, baptistické anglikánske sekty, bieli: phantasy knihy, filmy a počítačové hry časopisoch, červení: krátke formáty o histórii s kreslenými piktogramami. Pozn. spločné programy bielych a červených začínajú po roku 1964 - ide o implementáciu dohôd spečatených 2. vat. koncilom
Upravené 18. 1. 2022 o 12:51

pro které bude smrt spíš vysvobození

tomu by sme sa chceli asi vyhnúť, nie? to je zmysel KSB.


[quote="pid:27908, uid:312"]pro které bude smrt spíš vysvobození[/quote] tomu by sme sa chceli asi vyhnúť, nie? to je zmysel KSB.

Štúr ani Hlinka neboli Antisemiti!!!
Tiso nebol fasista!!

je urážka spomenúť nášho konceptuálneho velikána Štúra a káder červenej vetvy GP Hlinku v jednej vete. Tiso možno nebol fašista, ale organizoval zdrojovú základňu vojnovej republily ako tylové zabezpečenie v prospech Hitlerových armád. Jeho priamy nadriadený získal najviac na Mus$olinim (legitimizácia fašistickej vlády výmenou za lat€ránske zmluvy) a v 1945 evakuoval hitl€rovských nacistov diplomatickými autami novo vzniknutého Vat. na diplomatické pasy Červeného Kríža do Argentíny. Cena bola 30% nakradnutých cenností, úplne sucho, daj zlato a dostaneš vyvezenie zo zóny pod kontrolou USA, pobyt do evakuácie, pas Červeného Kríža, lodný lístok, a transfer diplomatickým autom do prístavu (plný servis)...
http://holocaustonline.org/vatican-ratlines/


Rozhovory s ľuďmi sú manipulácia, lebo nehovoria nič o tom, kto riadil Tisa. Ale bol tu istý Polakovič, ktorý organizoval medzinárodnú spoluprácu vojnovej štátnosti - slovenských "Junákov", Hitl€rjugend a podobnej organizácie vo fašistickom Taliansku, delegácia bola dokonca prijatá osobne Mus$olinim.
Na ideologickej priorite boli mladí ľudia vychovávaní úplne rovnako ako v nac. Nemecku. To je rozhodujúce, koncepčná práca sa robí v prvom rade s mládežou. Tiso ignoroval toto vymývanie mozgov slovenskej mládeži, lebo bolo organizované na kat. základe. To je dôkaz, že Tiso nepočítal s inou budúcnosťou Slovenska ako s fašistickou, inak by zasiahol.


ako ref. uvádzam materiál UPN (hľadaj «Mus$olini»)


Pod vedením Š. Polakoviča sa 11-členná výprava HM zúčastnila Zimných športových hier „fašistickej mládeže“314 v Asiagu (11. – 20. 2. 1942), zúčastnil sa jej aj Ladislav Moško, Belo Martinovič a Štefan Hlavatý.


https://www.upn.gov.sk/publikacie_web/hlinkova-mladez-1938-1945.pdf


V zmysle KSB vojnový "štát" bol iba štátnosťou, nie štátom, lebo:


 1. výchova mládeže katolícko-fašistická talianskeho typu, priama spupráca s Talianskom a Nemeckom,
 2. katolícka tradícia v zmysle habsburgo-nemeckej Ríše,
 3. propaganda bola najprv fašistická talianskeho typu, neskôr už nacistická (Tuka, Mach)
 4. všetky fabriky prechádzali pod hrozbou gestapa z českých do nemeckých rúk
 5. vplyv nemeckého protektorátu sa prejavil terorom a mučením gestapom, deportáciami Židov, vraždami SS a POHG
 6. funkciu kontroly územia výkonnou mocou kontrolovala diplomatickým vydieraním, neskôr priamo nac. 3. Ríša, hlava štátu bola pod kontrolou novo vzniknutého Vat., stratou územia po Viedenskej arbitráži to bol de-facto rovnaký protektorát ako p. Čechy a Morava, len správca bol externalizovaný - vysunutý sluha červenej vetvy GP, ktorý nekompromitoval priamo Vat. Hitler dostal stabilné tylové dodávky armáde a Vat. štátoprávne jadro pre obnovenie katolíckeho štátu v strede Európy po vojne (za predpokladu víťazstva Hitlera+Európy nad ZSSR).

spoločný záujem celého kolektívneho západu bol zničiť ZSSR za cenu materiálnych a ľudských zdrojov celej Európy a Tisov režim na tom spolupracoval rovnako ako francúzska Vichystická vláda alebo iné kolaborantské vlády (Hácha v Čechách).


Uzáver:
Slovenská vojnová štátnosť bolo v 1941 červeno-biela projektová štátnosť. Od jari 1942 keď Sovieti vybili elitných SSákov, H. sa definitívne utrhol spod kontroly GP, ale červení už získali maximum (štátoprávny akt - obnovenie a medzinárodnoprávne uznanie pápežského štátu Vat. s vlastným územím) a len sledovali oslabenie fasády bielych - britského impéria a nádejali sa na pád hlavného cieľa ZSSR (odhad: v tom prípade by došlo k postupnému presunutiu skutočne slovenského obyvateľstva na Ural do baní na likvidáciu a na Slovensko by poslali katolizovaných migrantov z Nemecka, ako po tureckých vojnách - tí by spolu s infiltrovanými staršími migrantmi vytvorili jadro nového RakUh2 červených, oficiálny jazyk by bola nemčina, "problém Štúr" by bol vyriešený zahubením všetkých nositeľov jeho konceptu jazyka). Spoločná štruktúra červených aj bielych - globálne finančníctvo ostala bez škôd, len svetový kapitál sa vojnou premiestnil z Británie do USA., tam presunuli v 70. rokoch všetok kapitál z Talianska aj červení - následok hyperinflácia a astronomický pád talianskej líry ako trest za Garibaldiho republiku a likvidáciu pápežského domínia.


[quote="pid:31769, uid:492"]Štúr ani Hlinka neboli Antisemiti!!! Tiso nebol fasista!![/quote] je urážka spomenúť nášho konceptuálneho velikána Štúra a káder červenej vetvy GP Hlinku v jednej vete. Tiso možno nebol fašista, ale organizoval zdrojovú základňu vojnovej republily ako tylové zabezpečenie v prospech Hitlerových armád. Jeho priamy nadriadený získal najviac na Mus$olinim (legitimizácia fašistickej vlády výmenou za lat€ránske zmluvy) a v 1945 evakuoval hitl€rovských nacistov diplomatickými autami novo vzniknutého Vat. na diplomatické pasy Červeného Kríža do Argentíny. Cena bola 30% nakradnutých cenností, úplne sucho, daj zlato a dostaneš vyvezenie zo zóny pod kontrolou USA, pobyt do evakuácie, pas Červeného Kríža, lodný lístok, a transfer diplomatickým autom do prístavu (plný servis)... http://holocaustonline.org/vatican-ratlines/ Rozhovory s ľuďmi sú manipulácia, lebo nehovoria nič o tom, kto riadil Tisa. Ale bol tu istý Polakovič, ktorý organizoval medzinárodnú spoluprácu vojnovej štátnosti - slovenských "Junákov", Hitl€rjugend a podobnej organizácie vo fašistickom Taliansku, delegácia bola dokonca prijatá osobne Mus$olinim. Na ideologickej priorite boli mladí ľudia vychovávaní úplne rovnako ako v nac. Nemecku. To je rozhodujúce, koncepčná práca sa robí v prvom rade s mládežou. Tiso ignoroval toto vymývanie mozgov slovenskej mládeži, lebo bolo organizované na kat. základe. To je dôkaz, že Tiso nepočítal s inou budúcnosťou Slovenska ako s fašistickou, inak by zasiahol. ako ref. uvádzam materiál UPN (hľadaj «Mus$olini») Pod vedením Š. Polakoviča sa 11-členná výprava HM zúčastnila Zimných športových hier „fašistickej mládeže“314 v Asiagu (11. – 20. 2. 1942), zúčastnil sa jej aj Ladislav Moško, Belo Martinovič a Štefan Hlavatý. https://www.upn.gov.sk/publikacie_web/hlinkova-mladez-1938-1945.pdf V zmysle KSB vojnový "štát" bol iba štátnosťou, nie štátom, lebo: 1. výchova mládeže katolícko-fašistická talianskeho typu, priama spupráca s Talianskom a Nemeckom, 2. katolícka tradícia v zmysle habsburgo-nemeckej Ríše, 3. propaganda bola najprv fašistická talianskeho typu, neskôr už nacistická (Tuka, Mach) 4. všetky fabriky prechádzali pod hrozbou gestapa z českých do nemeckých rúk 5. vplyv nemeckého protektorátu sa prejavil terorom a mučením gestapom, deportáciami Židov, vraždami SS a POHG 6. funkciu kontroly územia výkonnou mocou kontrolovala diplomatickým vydieraním, neskôr priamo nac. 3. Ríša, hlava štátu bola pod kontrolou novo vzniknutého Vat., stratou územia po Viedenskej arbitráži to bol de-facto rovnaký protektorát ako p. Čechy a Morava, len správca bol externalizovaný - vysunutý sluha červenej vetvy GP, ktorý nekompromitoval priamo Vat. Hitler dostal stabilné tylové dodávky armáde a Vat. štátoprávne jadro pre obnovenie katolíckeho štátu v strede Európy po vojne (za predpokladu víťazstva Hitlera+Európy nad ZSSR). spoločný záujem celého kolektívneho západu bol zničiť ZSSR za cenu materiálnych a ľudských zdrojov celej Európy a Tisov režim na tom spolupracoval rovnako ako francúzska Vichystická vláda alebo iné kolaborantské vlády (Hácha v Čechách). Uzáver: Slovenská vojnová štátnosť bolo v 1941 červeno-biela projektová štátnosť. Od jari 1942 keď Sovieti vybili elitných SSákov, H. sa definitívne utrhol spod kontroly GP, ale červení už získali maximum (štátoprávny akt - obnovenie a medzinárodnoprávne uznanie pápežského štátu Vat. s vlastným územím) a len sledovali oslabenie fasády bielych - britského impéria a nádejali sa na pád hlavného cieľa ZSSR (odhad: v tom prípade by došlo k postupnému presunutiu skutočne slovenského obyvateľstva na Ural do baní na likvidáciu a na Slovensko by poslali katolizovaných migrantov z Nemecka, ako po tureckých vojnách - tí by spolu s infiltrovanými staršími migrantmi vytvorili jadro nového RakUh2 červených, oficiálny jazyk by bola nemčina, "problém Štúr" by bol vyriešený zahubením všetkých nositeľov jeho konceptu jazyka). Spoločná štruktúra červených aj bielych - globálne finančníctvo ostala bez škôd, len svetový kapitál sa vojnou premiestnil z Británie do USA., tam presunuli v 70. rokoch všetok kapitál z Talianska aj červení - následok hyperinflácia a astronomický pád talianskej líry ako trest za Garibaldiho republiku a likvidáciu pápežského domínia.
Upravené 5. 3. 2022 o 21:24

zatiaľ som sa nikde nedočítal odpovede na moje otázky ohľadom GP


táto séria má 3 témy:


 1. Globálny prediktor - štruktúra

 2. Globálny prediktor - dynamika, vektor cieľov

 3. Globálny prediktor - globálne koncepty


séria má ambíciu dať návod ako vedecky popísať statickú štruktúru, dynamické fungovanie GP a z toho odpozerať a poskladať koncepty GP. taký postup dokáže zachytiť aj nové, resp. doteraz neznáme koncepty.


[quote="pid:28643, uid:324"]zatiaľ som sa nikde nedočítal odpovede na moje otázky ohľadom GP[/quote] táto séria má 3 témy: 1. Globálny prediktor - štruktúra 2. Globálny prediktor - dynamika, vektor cieľov 3. Globálny prediktor - globálne koncepty séria má ambíciu dať návod ako vedecky popísať statickú štruktúru, dynamické fungovanie GP a z toho odpozerať a poskladať koncepty GP. taký postup dokáže zachytiť aj nové, resp. doteraz neznáme koncepty.

pestrú paletu cirkví ovládaných katolíckymi rádmi (dynamika činnosti ku príspevku v téme GP-Štruktúra)

tu sa dostávame do finále - dnešný pápežský ekumenizmus je len spolupráca všetkých falošných siekt a postmoderných denominácií, vytvorených tajne katolíckymi rádmi. do ekumenizmu zobrali iba tie cirkvi, ktoré majú pod kontrolou alebo aspoň infiltrované. infiltráciou majú kontrolu aj nad časťou ruskej pravoslávnej cirkvi, Rusi sú ale ako pružina, takže tam sa nemôžu spoliehať, že kontrolujú situáciu.
ak by sme šli ešte ďalej, je vysoko pravdepodobné (myslím si to, ale táto časť je zatiaľ dôsledne utajená), že Round Table bola pravá štruktúra jezuitov v Británii, keďže neomarxizmus je reálne produktom ľavých jezuitov, takže spolu to dáva mozaiku. slniečkárstvo je teda tiež vytvorené ľavými jezuitmi. židovskí farizeji, viditeľní v takých štruktúrach, iba slúžia za materiálne výhody a nedochádza im, že atlantizmus je iba tajný projekt katolíckych rádov na ovládanie protestantského davu.
je ale aj taká časť Židov, ktorá vytvára protivietor, preto katolícke štruktúry provokujú nenávisť k Židom, aby mohli túto nekontrolovanú časť fyzicky likvidovať rukami tých, ktorých pasie napr. Kotleba.
Jezuitov si silovo podriadil pápež Ján Wojtyla (presvedčením asi dominikán, ale profesne vyrastal v Krakove pod vedením jezuitu Wyszynského), lenže oni sa len pretvárili a po jeho smrti zachvátili aj pápežský stolec.


ako vieme, proti lži a nenávisti môže vyhrať iba pravda a láska.


[quote="pid:57854, uid:644"]pestrú paletu cirkví ovládaných katolíckymi rádmi (dynamika činnosti ku príspevku v téme GP-Štruktúra)[/quote] tu sa dostávame do finále - dnešný pápežský ekumenizmus je len spolupráca všetkých falošných siekt a postmoderných denominácií, vytvorených tajne katolíckymi rádmi. do ekumenizmu zobrali iba tie cirkvi, ktoré majú pod kontrolou alebo aspoň infiltrované. infiltráciou majú kontrolu aj nad časťou ruskej pravoslávnej cirkvi, Rusi sú ale ako pružina, takže tam sa nemôžu spoliehať, že kontrolujú situáciu. ak by sme šli ešte ďalej, je vysoko pravdepodobné (myslím si to, ale táto časť je zatiaľ dôsledne utajená), že Round Table bola pravá štruktúra jezuitov v Británii, keďže neomarxizmus je reálne produktom ľavých jezuitov, takže spolu to dáva mozaiku. slniečkárstvo je teda tiež vytvorené ľavými jezuitmi. židovskí farizeji, viditeľní v takých štruktúrach, iba slúžia za materiálne výhody a nedochádza im, že atlantizmus je iba tajný projekt katolíckych rádov na ovládanie protestantského davu. je ale aj taká časť Židov, ktorá vytvára protivietor, preto katolícke štruktúry provokujú nenávisť k Židom, aby mohli túto nekontrolovanú časť fyzicky likvidovať rukami tých, ktorých pasie napr. Kotleba. Jezuitov si silovo podriadil pápež Ján Wojtyla (presvedčením asi dominikán, ale profesne vyrastal v Krakove pod vedením jezuitu Wyszynského), lenže oni sa len pretvárili a po jeho smrti zachvátili aj pápežský stolec. ako vieme, proti lži a nenávisti môže vyhrať iba pravda a láska.
Upravené 19. 2. 2022 o 13:27

I Neználkova dobrodružství jsou fantazií

toto som vychytil v diskusii o súčasnej situácii, nielen ja vidím vo phantasy nebezpečenstvo:
Mám ťažké srdce na to s akou ľahkosťou sme prijali v kultúre žáner ,,fantasy" a vykopli z knižníc a filmových pláten žáner ,,sci-fi". Lebo ,,fantasy" je jed - pomalý, ale účinný kultúrny jed, ktorý nám hovorí, že stredovek je vlastne fasa a vidieť draka či inú obludu spoza kopca.je vlastne normálne.
Kde je Stanislaw Lem, kde je Isaac Asimov? Nuž sú takmer zakázaní, lebo svoje prognózy stavali vyslovene na exaktnej vede, na teórii relativity, na dilatácii času a viere, že áno, ďalší vývoj ľudstva je možný na báze vedecko-technického poznania PRE VŠETKÝCH - chudobných, či bohatých, bielych, či čiernych, detí, či starcov, mužov aj žien.
Väčšine tridsiatnikov nič nehovorí fyzika, lebo u J.R.R. Tolkiena sa stretávali s ušatými potvorami a kadejakými drakmi a nie sú vôbec schopní pochopiť fyzikálne dopady dnešnej vojny. A z toho plynúce dopady na nich samotných. Majú naočkovaný stredovek.


[quote="pid:27778, uid:185"]I Neználkova dobrodružství jsou fantazií[/quote] toto som vychytil v diskusii o súčasnej situácii, nielen ja vidím vo phantasy nebezpečenstvo: Mám ťažké srdce na to s akou ľahkosťou sme prijali v kultúre žáner ,,fantasy" a vykopli z knižníc a filmových pláten žáner ,,sci-fi". Lebo ,,fantasy" je jed - pomalý, ale účinný kultúrny jed, ktorý nám hovorí, že stredovek je vlastne fasa a vidieť draka či inú obludu spoza kopca.je vlastne normálne. Kde je Stanislaw Lem, kde je Isaac Asimov? Nuž sú takmer zakázaní, lebo svoje prognózy stavali vyslovene na exaktnej vede, na teórii relativity, na dilatácii času a viere, že áno, ďalší vývoj ľudstva je možný na báze vedecko-technického poznania PRE VŠETKÝCH - chudobných, či bohatých, bielych, či čiernych, detí, či starcov, mužov aj žien. Väčšine tridsiatnikov nič nehovorí fyzika, lebo u J.R.R. Tolkiena sa stretávali s ušatými potvorami a kadejakými drakmi a nie sú vôbec schopní pochopiť fyzikálne dopady dnešnej vojny. A z toho plynúce dopady na nich samotných. Majú naočkovaný stredovek.
Upravené 18. 2. 2022 o 19:26

Väčšine tridsiatnikov nič nehovorí fyzika, lebo u J.R.R. Tolkiena sa stretávali s ušatými potvorami a kadejakými drakmi

ďalší v diskusii reaguje: veď aj mladňaci s nadšením elánom z Nemecka išli do fronty 😃 veru s tím tolkimom máš pravdu...ak by čítali Remarqa Müllera Šolochova Dostojevského snáď by ako tak pochopili čo je vojna....zasranci sa rozrevu keď vezmeš mobil som zvedavý ako by revali keby nežrali tri štyri dni a bomby by padali z neba.
môj komentár: je kultúrna diverzia proti realizmu vnímania sveta mladou generáciou kultúrny jed? nepochybne je.


[quote="pid:58339, uid:644"]Väčšine tridsiatnikov nič nehovorí fyzika, lebo u J.R.R. Tolkiena sa stretávali s ušatými potvorami a kadejakými drakmi[/quote] ďalší v diskusii reaguje: veď aj mladňaci s nadšením elánom z Nemecka išli do fronty
Upravené 18. 2. 2022 o 19:32

Tiso nebol fasista

začínal ako klerikálny korporativista, ale skončil ako Hitlerov poskok, do poslednej chvíle vyhlasoval vernosť Hitlerovi a ešte z rakúskeho exilu organizoval odpor proti oslobodzovacím armádam. v zasadacej sieni pri hlasovaní o menovaní Tisa do čela tzv. slovenského štátu boli nacistické orlice. štát, ktorý používal nacistickú symboliku v štátnych budovách a vychovával svoju mládež propagovaním citátov Josepha Göbbelsa, bol fašistický a nedá sa to poprieť.


[quote="pid:31769, uid:492"]Tiso nebol fasista[/quote] začínal ako klerikálny korporativista, ale skončil ako Hitlerov poskok, do poslednej chvíle vyhlasoval vernosť Hitlerovi a ešte z rakúskeho exilu organizoval odpor proti oslobodzovacím armádam. v zasadacej sieni pri hlasovaní o menovaní Tisa do čela tzv. slovenského štátu boli nacistické orlice. štát, ktorý používal nacistickú symboliku v štátnych budovách a vychovával svoju mládež propagovaním citátov Josepha Göbbelsa, bol fašistický a nedá sa to poprieť.
Upravené 23. 2. 2022 o 00:00

Na YT existuje stránka s čtením dopisů Německých vojáků, které byly nalezeny u zabitých. Ze začátku jsou ty dopisy plné nadřazenosti a ponižování Rusů, po nějaké době plné strachu. Pro příklad dávám náhodné video s dopisy ze Stalingradu. Velice poučné.
https://www.youtube.com/watch?v=81e4iCGp5NU&ab_channel=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0


https://www.youtube.com/watch?v=BDHmRBvux_Q&ab_channel=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0


Na YT existuje stránka s čtením dopisů Německých vojáků, které byly nalezeny u zabitých. Ze začátku jsou ty dopisy plné nadřazenosti a ponižování Rusů, po nějaké době plné strachu. Pro příklad dávám náhodné video s dopisy ze Stalingradu. Velice poučné. https://www.youtube.com/watch?v=81e4iCGp5NU&ab_channel=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=BDHmRBvux_Q&ab_channel=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0
Upravené 23. 2. 2022 o 07:53
4.09k
47
11
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept