KSB a DVTR
1. Globálny prediktor - štruktúra
GP

organizovaná skupina sa dá opísať
-staticky to je štruktúra (odpoveď na otázku kto?)
-dynamicky, to je vektor cieľov a riadiace projekty (odpoveď na otázku čo?)
-konceptuálne, to je koncept riadenia (odpoveď na otázku ako?)
vzhľadom na zložitosť analýzy GP je potrebné začať od jednoduchšieho k zložitejšiemu. najprv treba štúdiom dejepisu pochopiť statickú štruktúru a pri jej štúdiu odpozorovať historicky známe spôsoby manévrov a dvojíc centier koncentrácie. potom treba konkrétne postavičky priradiť ku konkrétnej z dvoch vetiev GP s ďalším členením podľa priorít riadenia DVTR, nakoniec sa nám ukážu cez zapojenie postavičiek aj konkrétne projekty a z toho môžeme odhadnúť vektor cieľov.
vieme, že GP vytvára vždy 2 vetvy -


 1. vetva imperiálnej moci Venetto=Benátska republika: S zdrojová základňa katolíci, Európa, systém árendy pôdy, obchod, D násilná zmena okupáciou vojskom, zlý policajt, nástroj moci kult (pápežstvo), odkryté štruktúrne riadenie s fixnou hierarchickou štruktúrou, nábor cez vstup do rádu a sekty, K koncept etnická nenávisť, červení, tradícia babylonská.

 2. vetva bankového pragmatizmu Genoa=Janovská republika: S zdrojová základňa - templári FR, rozikruciáni UK, Orient, islamský svet, výroba, finančníctvo, obchod, D pomalé nenápadné zmeny; dobrý policajt, nástroj moci peniaze (Florencia), skryté štruktúrne riadenie cez lož a korupciu s flexibilnou sieťovou štruktúrou, nábor cez vstup do lóže a sekty, K koncept lakomosť, bieli, tradícia egyptská.

Pozn. často vhadzované rozdelenie na tzv. civilizáciu mora a súše je zavádzanie, lebo obe vetvy mali povahu mora (lode, prístavy) aj súše (dobyté územia), pojem «centrum koncetrácie ľudských a výrobných zdrojov» podľa KSB lepšie opisuje realitu a súčasne vysvetľuje dôvod historického prechodu od vidieckeho osídlenia ku mestským štátom.

táto séria má 3 témy:

 1. Globálny prediktor - štruktúra
 2. Globálny prediktor - dynamika, vektor cieľov
 3. Globálny prediktor - globálne koncepty

séria má ambíciu dať návod ako vedecky popísať statickú štruktúru, dynamické fungovanie GP a z toho odpozerať a poskladať koncepty GP. taký postup dokáže zachytiť aj nové, resp. doteraz neznáme koncepty.


organizovaná skupina sa dá opísať -staticky to je štruktúra (odpoveď na otázku kto?) -dynamicky, to je vektor cieľov a riadiace projekty (odpoveď na otázku čo?) -konceptuálne, to je koncept riadenia (odpoveď na otázku ako?) vzhľadom na zložitosť analýzy GP je potrebné začať od jednoduchšieho k zložitejšiemu. najprv treba štúdiom dejepisu pochopiť statickú štruktúru a pri jej štúdiu odpozorovať historicky známe spôsoby manévrov a dvojíc centier koncentrácie. potom treba konkrétne postavičky priradiť ku konkrétnej z dvoch vetiev GP s ďalším členením podľa priorít riadenia DVTR, nakoniec sa nám ukážu cez zapojenie postavičiek aj konkrétne projekty a z toho môžeme odhadnúť vektor cieľov. vieme, že GP vytvára vždy 2 vetvy - 1. vetva imperiálnej moci Venetto=Benátska republika: S zdrojová základňa katolíci, Európa, systém árendy pôdy, obchod, D násilná zmena okupáciou vojskom, zlý policajt, nástroj moci kult (pápežstvo), odkryté štruktúrne riadenie s fixnou hierarchickou štruktúrou, nábor cez vstup do rádu a sekty, K koncept etnická nenávisť, červení, tradícia babylonská. 2. vetva bankového pragmatizmu Genoa=Janovská republika: S zdrojová základňa - templári FR, rozikruciáni UK, Orient, islamský svet, výroba, finančníctvo, obchod, D pomalé nenápadné zmeny; dobrý policajt, nástroj moci peniaze (Florencia), skryté štruktúrne riadenie cez lož a korupciu s flexibilnou sieťovou štruktúrou, nábor cez vstup do lóže a sekty, K koncept lakomosť, bieli, tradícia egyptská. Pozn. často vhadzované rozdelenie na tzv. civilizáciu mora a súše je zavádzanie, lebo obe vetvy mali povahu mora (lode, prístavy) aj súše (dobyté územia), pojem «centrum koncetrácie ľudských a výrobných zdrojov» podľa KSB lepšie opisuje realitu a súčasne vysvetľuje dôvod historického prechodu od vidieckeho osídlenia ku mestským štátom. táto séria má 3 témy: 1. Globálny prediktor - štruktúra 2. Globálny prediktor - dynamika, vektor cieľov 3. Globálny prediktor - globálne koncepty séria má ambíciu dať návod ako vedecky popísať statickú štruktúru, dynamické fungovanie GP a z toho odpozerať a poskladať koncepty GP. taký postup dokáže zachytiť aj nové, resp. doteraz neznáme koncepty.
Upravené 13. 10. 2021 o 01:55

klany 2 vetiev GP - finančná (atlantická - peniaze a siete, priemysel, doprava, obchod) a pozemková (kontinentálna - sekty a hierarchia, pôda a budovy v mestách, prenájom, súdna moc)
6102ce0934cc7


klany 2 vetiev GP - finančná (atlantická - peniaze a siete, priemysel, doprava, obchod) a pozemková (kontinentálna - sekty a hierarchia, pôda a budovy v mestách, prenájom, súdna moc) ![6102ce0934cc7](serve/attachment&path=6102ce0934cc7)
Upravené 29. 7. 2021 o 18:11

Zmienené vetvy (Janov, Benátky) sú skôr perifériou GP ako jeho reálnou štruktúrou, vrchol hierarchie je stále skrytý. Panarin časť tejto viditeľnej periférie nazýva Kartágo I, II, III . Otázny je aj ten zoznam rodín - ide o špecifikáciu periférie, ja mám ale pocit, že by sme tých stĺpcov s 13 rodinami vedeli pridať viac, teda keď chceme zostať pri zoznamoch s počtom trinásť..


Čím viac času trávim čítaním prác VP ZSSR, tým sa mi GP javí ako "čo a ako" a to kto je v analýze menej významné, teda ak neriešime striktnú analýzu chronológie.


Zmienené vetvy (Janov, Benátky) sú skôr perifériou GP ako jeho reálnou štruktúrou, vrchol hierarchie je stále skrytý. Panarin časť tejto viditeľnej periférie nazýva Kartágo I, II, III . Otázny je aj ten zoznam rodín - ide o špecifikáciu periférie, ja mám ale pocit, že by sme tých stĺpcov s 13 rodinami vedeli pridať viac, teda keď chceme zostať pri zoznamoch s počtom trinásť.. Čím viac času trávim čítaním prác VP ZSSR, tým sa mi GP javí ako "čo a ako" a to kto je v analýze menej významné, teda ak neriešime striktnú analýzu chronológie.

@vito

Panarin popisuje často veci z pozície, že Benátky sú zblúdení kresťania, ktorí sa môžu pod rímskym vzorom cisára Konštantína napraviť a Janov=Kartágo=Iberijský emirát sú nepriatelia kalvíni, heretici. on háji momentálny záujem Ruska, lebo Janov je silnejší a Rusko hľadá spojenca. Konceptuálne sú obe vetvy nepriateľ ruského a slovanského sveta, lenže toto je akademická debata, ktorá má význam pre pár intelektuálov. Preto Panarin zavádza zjednodušenie., ktoré je pochopiteľné pre masy.


Ja si myslím, že pojem "periféria" je nesprávny, že je to chybné hodnotenie, lebo GP je do značnej miery rozkrytý a takto dokáže aspoň zneistiť potenciálneho nepriateľa, ktorý hľadá slabé miesto na útok. Rozkrytie je totiž vo svete hadov začiatok konca, medzi hadmi sa vždy nájde ten, kto bodne dýku. Vedenie GP a periféria GP majú zhodnú základňu, lebo z periférie sú najschopnejší v manipulácii más vybraní do centra. Tí potom tvoria stratégiu. Takže centrum bez periférie neexistuje a periféria bez centra stratí stratégiu. Sú to spojené nádoby, nie je to tak, že štruktúra je nedôležitá.


Čisto neštruktúrne riadenie je podľa mňa chiméra, vždy existujú štruktúry, ale iného typu. Napr. propagácia egyptológie je neštruktúrne riadenie, ale hlavný český egyptológ Bárta je štruktúra na realizáciu toho riadenia. «Šírenie svetla» iluminátmi je v ideologickom rozmere neštruktúrne riadenie, ale exituje sekta Lions, čo je štruktúra na realizáciu toho riadenia.


V konečnom dôsledku vytvorí vodca okolo seba z naverbovaných nezasvätených sektu alebo lóžu, čo je zase štruktúra, ktorá riadi svojich členov cez psycho-manipuláciu neštruktúrne, ale vodca sekty - prorok je zase konkrétna osoba, čiže štruktúra... Neštruktúrne riadenie vždy potrebuje štruktúry na udržiavanie fanatickej oddanosti prorokovi, bez nich zanikne, lebo riadenie je informačný proces, ak nedostane informáciu k ovečkám, ovečky sa nebudú chovať žiadaným spôsobom.


@vito Panarin popisuje často veci z pozície, že Benátky sú zblúdení kresťania, ktorí sa môžu pod rímskym vzorom cisára Konštantína napraviť a Janov=Kartágo=Iberijský emirát sú nepriatelia kalvíni, heretici. on háji momentálny záujem Ruska, lebo Janov je silnejší a Rusko hľadá spojenca. Konceptuálne sú obe vetvy nepriateľ ruského a slovanského sveta, lenže toto je akademická debata, ktorá má význam pre pár intelektuálov. Preto Panarin zavádza zjednodušenie., ktoré je pochopiteľné pre masy. Ja si myslím, že pojem "periféria" je nesprávny, že je to chybné hodnotenie, lebo GP je do značnej miery rozkrytý a takto dokáže aspoň zneistiť potenciálneho nepriateľa, ktorý hľadá slabé miesto na útok. Rozkrytie je totiž vo svete hadov začiatok konca, medzi hadmi sa vždy nájde ten, kto bodne dýku. Vedenie GP a periféria GP majú zhodnú základňu, lebo z periférie sú najschopnejší v manipulácii más vybraní do centra. Tí potom tvoria stratégiu. Takže centrum bez periférie neexistuje a periféria bez centra stratí stratégiu. Sú to spojené nádoby, nie je to tak, že štruktúra je nedôležitá. Čisto neštruktúrne riadenie je podľa mňa chiméra, vždy existujú štruktúry, ale iného typu. Napr. propagácia egyptológie je neštruktúrne riadenie, ale hlavný český egyptológ Bárta je štruktúra na realizáciu toho riadenia. «Šírenie svetla» iluminátmi je v ideologickom rozmere neštruktúrne riadenie, ale exituje sekta Lions, čo je štruktúra na realizáciu toho riadenia. V konečnom dôsledku vytvorí vodca okolo seba z naverbovaných nezasvätených sektu alebo lóžu, čo je zase štruktúra, ktorá riadi svojich členov cez psycho-manipuláciu neštruktúrne, ale vodca sekty - prorok je zase konkrétna osoba, čiže štruktúra... Neštruktúrne riadenie vždy potrebuje štruktúry na udržiavanie fanatickej oddanosti prorokovi, bez nich zanikne, lebo riadenie je informačný proces, ak nedostane informáciu k ovečkám, ovečky sa nebudú chovať žiadaným spôsobom.
Upravené 29. 7. 2021 o 23:33

@analytik prepáč, ale celý tento odstavec mi nesedí. (a nielen ten)

Panarin popisuje... pochopiteľné pre masy.

Alebo mi niečo sakramentsky ušlo alebo je to blud. Mohol by si pridať odkaz, kde Panarin takto kombinuje? Sleduješ ho v originále? Nestratil si sa v preklade?

Panarin sa takto nikdy nevyjadril. Podľa jeho teórie boli tri Kartága. Pričom Kartágo chápe vo význame ako protipól ruskému svetu.


Podľa Panarina:
Prvým bolo pôvodne Kartágo, v terajšom Tunisku.


Druhé popisuje ako kolektívne Kartágo, kam patrili:


 1. chazarský kaganát, ktorý rozbil kňaz Sviatoslav
 2. Benátska a Janovská republika, kam sa stiahol zbytok chazarov
 3. Holandsko (Antverpy), kam sa stiahli židia zo Španielska po katolizácii.

Tretím Kartágom nazýva dnešný Londýn, kde sa sústredili zbytky druheho Kartága.


Kartágo spomína často, najpodrobnejšie sa mu venuje v tomto videu.


@analytik prepáč, ale celý tento odstavec mi nesedí. (a nielen ten) [quote="pid:27343, uid:644"]Panarin popisuje... pochopiteľné pre masy.[/quote] Alebo mi niečo sakramentsky ušlo alebo je to blud. Mohol by si pridať odkaz, kde Panarin takto kombinuje? Sleduješ ho v originále? Nestratil si sa v preklade? Panarin sa takto nikdy nevyjadril. Podľa jeho teórie boli tri Kartága. Pričom Kartágo chápe vo význame ako protipól ruskému svetu. Podľa Panarina: Prvým bolo pôvodne Kartágo, v terajšom Tunisku. Druhé popisuje ako kolektívne Kartágo, kam patrili: 1. chazarský kaganát, ktorý rozbil kňaz Sviatoslav 2. Benátska a Janovská republika, kam sa stiahol zbytok chazarov 3. Holandsko (Antverpy), kam sa stiahli židia zo Španielska po katolizácii. Tretím Kartágom nazýva dnešný Londýn, kde sa sústredili zbytky druheho Kartága. Kartágo spomína často, najpodrobnejšie sa mu venuje [v tomto videu. ](https://youtu.be/dIotyz77X6g)

@ruspek

nestratil som sa v preklade, rozumiem originál. a mám dobrý úmysel.
ja robím vlastné analýzy a podľa nich


 1. vtedajšie centrum bielych nebolo v chazarskom kaganáte, ale južnejšie. GP vždy vytvára výkonnú štruktúru ako fasádu. Vtedajšie kontinentálne centrum "starý Janov" malo svoju fasádu riadenia, teda "starú Florenciu" v chazarskom kaganáte. Svjatoslav rozbil fasádu "bielych" - ich výkonnú riadiacu štruktúru, ale nie koncepčné centrum. v paralele so stredovekom rozbil "Florenciu", ale "Janov" prežil. V čase CHK už žiadne Kartágo neexistovalo, Panarin používa termín Kartágo ako zjednodušený obraz nepriateľa a myslí ním v dnešnej dobe Kartágo2=Janov a Kartágo3=Londýn, to je práve to zjednodušenie pre masy, lebo skutočné historické skúmanie pre "Kartágo 1-3" by chcelo prácu historika, je to rozsiahla vec a bežný človek nemá šancu, preto je také zjednodušenie na mieste, lebo videá pozerajú bežní ľudia, nie historici. na konceptuálnom fóre musí byť ale presnejšie chápanie veci ako vo videu pre masy.

 2. do Benátok sa nestiahol zbytok Chazarov, to je dezinterpretácia, medzi Chazarmi bola iba nižšia štruktúrna elita, ktorá migrovala do svojich diaspor v kyjevskej Rusi, Poľsku. Chazari sú kozáci, brojiť proti kozákom nie je v záujme ruského sveta, vplyv bielych sa primárne vykonával cez hádačov z hviezd, ale štruktúru exekutívy bieli museli vytvoriť tiež.do Benátok sa presunuli červení z Byzancie, nie z chazarského kaganátu.

 3. to s Holandskom je zložitá téma, sefardskí židia boli zo Španielska vytlačení a pohli sa do oblasti Provence, do Portugalska (odtiaľ do Holandska), do Osmanskej ríše, ale neboli to prví Židia v Holandsku, tí tam boli min. o 1000 rokov skôr pred exodom z Portugalska. Starší keltský koncept bielych bol síce prevalcovaný novším latinským konceptom červených, ale bývalé druidské keltské diaspory dodnes majú vplyv vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, prístavoch v severnom Nemecku, Británii apod. ja myslím, že na báze týchto diaspor môžu byť vedené fr. lóže. Po vycicaní obyvateľov nemeckého projektu červenými zase chvíľu ťahali pílku bieli v Londýne, teraz prichádza projekt červených v Číne a nebývalá aktivita sa vyvíja bielymi aj červenými v Prahe. Prebieha aj boj o územie SR...


Téza "Kartágo 1-3" je zjednodušená interpretácia pre masy, ktoré sa nevenujú štúdiu histórie, z toho je iba jasné, že Panarin agituje proti bielym, ale mlčí o červených...


@ruspek nestratil som sa v preklade, rozumiem originál. a mám dobrý úmysel. ja robím vlastné analýzy a podľa nich 1. vtedajšie centrum bielych nebolo v chazarskom kaganáte, ale južnejšie. GP vždy vytvára výkonnú štruktúru ako fasádu. Vtedajšie kontinentálne centrum "starý Janov" malo svoju fasádu riadenia, teda "starú Florenciu" v chazarskom kaganáte. Svjatoslav rozbil fasádu "bielych" - ich výkonnú riadiacu štruktúru, ale nie koncepčné centrum. v paralele so stredovekom rozbil "Florenciu", ale "Janov" prežil. V čase CHK už žiadne Kartágo neexistovalo, Panarin používa termín Kartágo ako zjednodušený obraz nepriateľa a myslí ním v dnešnej dobe Kartágo2=Janov a Kartágo3=Londýn, to je práve to zjednodušenie pre masy, lebo skutočné historické skúmanie pre "Kartágo 1-3" by chcelo prácu historika, je to rozsiahla vec a bežný človek nemá šancu, preto je také zjednodušenie na mieste, lebo videá pozerajú bežní ľudia, nie historici. na konceptuálnom fóre musí byť ale presnejšie chápanie veci ako vo videu pre masy. 2. do Benátok sa nestiahol zbytok Chazarov, to je dezinterpretácia, medzi Chazarmi bola iba nižšia štruktúrna elita, ktorá migrovala do svojich diaspor v kyjevskej Rusi, Poľsku. Chazari sú kozáci, brojiť proti kozákom nie je v záujme ruského sveta, vplyv bielych sa primárne vykonával cez hádačov z hviezd, ale štruktúru exekutívy bieli museli vytvoriť tiež. do Benátok sa presunuli červení z Byzancie, nie z chazarského kaganátu. 3. to s Holandskom je zložitá téma, sefardskí židia boli zo Španielska vytlačení a pohli sa do oblasti Provence, do Portugalska (odtiaľ do Holandska), do Osmanskej ríše, ale neboli to prví Židia v Holandsku, tí tam boli min. o 1000 rokov skôr pred exodom z Portugalska. Starší keltský koncept bielych bol síce prevalcovaný novším latinským konceptom červených, ale bývalé druidské keltské diaspory dodnes majú vplyv vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, prístavoch v severnom Nemecku, Británii apod. ja myslím, že na báze týchto diaspor môžu byť vedené fr. lóže. Po vycicaní obyvateľov nemeckého projektu červenými zase chvíľu ťahali pílku bieli v Londýne, teraz prichádza projekt červených v Číne a nebývalá aktivita sa vyvíja bielymi aj červenými v Prahe. Prebieha aj boj o územie SR... Téza "Kartágo 1-3" je zjednodušená interpretácia pre masy, ktoré sa nevenujú štúdiu histórie, z toho je iba jasné, že Panarin agituje proti bielym, ale mlčí o červených...
Upravené 30. 7. 2021 o 12:00

Chlapi, /vsichni kteri prispeli k dnesni diskuzi...
moc velky dik za spoustu novych zajimavych poznatku...
vidim, ze jste studovali jine problemy nez ja a nastradali hodne znalosti....
snad by jste nam /mene znalym ...mohli dat nejake reference historickych knih odkud jste cerpali
Predem dik

klany 2 vetiev GP


Chlapi, /vsichni kteri prispeli k dnesni diskuzi... moc velky dik za spoustu novych zajimavych poznatku... vidim, ze jste studovali jine problemy nez ja a nastradali hodne znalosti.... snad by jste nam /mene znalym ...mohli dat nejake reference historickych knih odkud jste cerpali Predem dik[quote="pid:27319, uid:644"]klany 2 vetiev GP[/quote]

Nepochopila jsem téma. GP, jeho struktura a "činnost" (způsob práce) je - jestli se nepletu - popsán hned v prvních textech o KSB. Souhlasím s @vito, že jde jen o periférie GP (ty rodiny v tabulce) a ne o GP samotného.

GP má sice dvě větve, kde každá sídlí jinde a pracuje samostatně, ale:


 • každá má jen 11 členů, lichý počet je kvůli "usnášení se"
 • jejich původ sahá do Atlantidy, tj. technokratické společnosti, která technosféru má jako prioritu a na biosféru úplně kašle. Vznikla tím před věky taková nerovnováha na Zemi, že planeta s celým lidstvem byla na pokraji zničení. Název dnešní euro-atlantské civilizace nepochází od "Atlantického oceánu" (i jeho název je od Atlantidy)- jak si snad někdo myslí - ale právě od technokratické atlantské civilizace.

Nepochopila jsem téma. GP, jeho struktura a "činnost" (způsob práce) je - jestli se nepletu - popsán hned v prvních textech o KSB. Souhlasím s @vito, že jde jen o periférie GP (ty rodiny v tabulce) a ne o GP samotného. GP má sice dvě větve, kde každá sídlí jinde a pracuje samostatně, ale: - každá má jen 11 členů, lichý počet je kvůli "usnášení se" - jejich původ sahá do Atlantidy, tj. technokratické společnosti, která technosféru má jako prioritu a na biosféru úplně kašle. Vznikla tím před věky taková nerovnováha na Zemi, že planeta s celým lidstvem byla na pokraji zničení. Název dnešní euro-atlantské civilizace nepochází od "Atlantického oceánu" (i jeho název je od Atlantidy)- jak si snad někdo myslí - ale právě od technokratické atlantské civilizace.
Upravené 30. 7. 2021 o 07:49

@Lin

The Atlantic Ocean. The Earth's second-largest ocean is the Atlantic, a name derived from the Sea of «Atlas, the Titan in Greek mythology», whose punishment for fighting with the Olympic gods was to carry the sky on his shoulders for all eternity. Others, as Theoi notes, said he was merely charged with guarding the pillars that kept the sky and ground separate.
RUS происходит от известного в Древней Греции мифа об «Атланте»
Ранее Атлантический океан не имел постоянного названия, его именовали и Западным океаном, и Морем Мрака, и морем за Геракловыми столбами. А современное название океану дал картограф Вальдземюллер в честь героя греческой мифологии Атланта, который держал на своих плечах небосвод.
Či je to len čiastočná pravda, nevieme. Ale kto nám hovorí bájky o Atlantíde? Súčasné okultné krúžky. Bájky sú to preto, lebo NIKTO nevie o tom nič, sú to výmysly a konštrukcie. Ja radšej beriem ako pracovnú hypotézu starých Grékov.
https://www.grunge.com/228095/heres-how-the-atlantic-ocean-got-its-name/?utm_campaign=clip.


@Lin The Atlantic Ocean. The Earth's second-largest ocean is the Atlantic, a name derived from the Sea of «Atlas, the Titan in Greek mythology», whose punishment for fighting with the Olympic gods was to carry the sky on his shoulders for all eternity. Others, as Theoi notes, said he was merely charged with guarding the pillars that kept the sky and ground separate. RUS происходит от известного в Древней Греции мифа об «Атланте» Ранее Атлантический океан не имел постоянного названия, его именовали и Западным океаном, и Морем Мрака, и морем за Геракловыми столбами. А современное название океану дал картограф Вальдземюллер в честь героя греческой мифологии Атланта, который держал на своих плечах небосвод. Či je to len čiastočná pravda, nevieme. Ale kto nám hovorí bájky o Atlantíde? Súčasné okultné krúžky. Bájky sú to preto, lebo NIKTO nevie o tom nič, sú to výmysly a konštrukcie. Ja radšej beriem ako pracovnú hypotézu starých Grékov. https://www.grunge.com/228095/heres-how-the-atlantic-ocean-got-its-name/?utm_campaign=clip.
Upravené 30. 7. 2021 o 10:00

sú to výmysly a konštrukcie


Neberu ti to. Jen pouvažuj, jestli to nemůže být právě naopak = že staří Řekové svou mytologii založili na dávných katastrofických událostech.
Jen... o Atlantidě nepíšou jen dnešní ezo, je to téma staré co "paměť lidstva sahá". Ti dnešní "ezo" mají tu vadu, že Atlantidu vykreslují jako "zemi snů" a místo, kam by lidé měli mířit. Což je šílené, protože právě atlantská společnost stála u zrodu takových "lidských nešvarů" jako je např. otroctví, peníze a kult zlata. Uvažoval jsi někdy nad tím, proč je zlato jakýmsi měřítkem majetku? Z jakého důvodu? A proč ho naši předkové měli pouze za šperkařský materiál až do doby "šíření křesťanství" ? Třeba pro národy našeho regionu byla za hodnotu bohatství a za platidlo považovaná sůl. Tak kdo kde a kdy rozhodl o "hodnotě" zlata? Mně osobně pojednání o Atlantidě uspokojivě vysvětluje onu nelidskost některých lidských tvorů = absence soucitu, svědomí, atd.
O Atlantidě se zmiňují také autority KSB a za výmysl ji nemají.
Ale fakt je to jedno, jak to uchopíš, je to pro tuto dobu téměř nepodstatné. Měla jsem za důležité upozornit, že KSB řeší otázku GP hned na počátku, kde jsou vysvětlované i pojmy.


[quote="pid:27400, uid:644"]sú to výmysly a konštrukcie[/quote] Neberu ti to. Jen pouvažuj, jestli to nemůže být právě naopak = že staří Řekové svou mytologii založili na dávných katastrofických událostech. Jen... o Atlantidě nepíšou jen dnešní ezo, je to téma staré co "paměť lidstva sahá". Ti dnešní "ezo" mají tu vadu, že Atlantidu vykreslují jako "zemi snů" a místo, kam by lidé měli mířit. Což je šílené, protože právě atlantská společnost stála u zrodu takových "lidských nešvarů" jako je např. otroctví, peníze a kult zlata. Uvažoval jsi někdy nad tím, proč je zlato jakýmsi měřítkem majetku? Z jakého důvodu? A proč ho naši předkové měli pouze za šperkařský materiál až do doby "šíření křesťanství" ? Třeba pro národy našeho regionu byla za hodnotu bohatství a za platidlo považovaná sůl. **Tak kdo kde a kdy rozhodl o "hodnotě" zlata?** Mně osobně pojednání o Atlantidě uspokojivě vysvětluje onu nelidskost některých lidských tvorů = absence soucitu, svědomí, atd. O Atlantidě se zmiňují také autority KSB a za výmysl ji nemají. Ale fakt je to jedno, jak to uchopíš, je to pro tuto dobu téměř nepodstatné. Měla jsem za důležité upozornit, že KSB **řeší otázku GP** hned na počátku, kde jsou vysvětlované i pojmy.

@Lin

tu sú zaujímavé informácie, že oceány dostali pevné názvy až v modernej dobe a všetky sa nazývali rôzne, takže názov atlantický môže byť politicky motivovaný. https://history.wikireading.ru/23374


Свое окончательное наименование Индийский океан получил в том же XVI веке, что и Атлантический, после экспедиции Васко да Гамы из Португалии вокруг Африки и через Аравийское море в Индию.


V 16. storočí je čas, keď sa z Portugalska emigrované sefardské jadro presunulo do Holandska (neskôr do Británie). Je nepochybné, že za sebou nechali tajné komunity z tých, ktorí sa naoko konvertovali na latinskú vieru. To ich riadenie dalo Portugalsku status námornej veľmoci, po ich odchode Portugalsko zdegradovalo do periférie.
Spanish and Portuguese Jews, also called Western Sephardim, Iberian Jews, or Peninsular Jews are a distinctive sub-group of Sephardic Jews who are largely descended from Jews who lived as New Christians in the Iberian Peninsula during the immediate generations following the forced expulsion of unconverted Jews from Spain in 1492 and from Portugal in 1497.


@Lin tu sú zaujímavé informácie, že oceány dostali pevné názvy až v modernej dobe a všetky sa nazývali rôzne, takže názov atlantický môže byť politicky motivovaný. https://history.wikireading.ru/23374 Свое окончательное наименование Индийский океан получил в том же XVI веке, что и Атлантический, после экспедиции Васко да Гамы из Португалии вокруг Африки и через Аравийское море в Индию. V 16. storočí je čas, keď sa z Portugalska emigrované sefardské jadro presunulo do Holandska (neskôr do Británie). Je nepochybné, že za sebou nechali tajné komunity z tých, ktorí sa naoko konvertovali na latinskú vieru. To ich riadenie dalo Portugalsku status námornej veľmoci, po ich odchode Portugalsko zdegradovalo do periférie. Spanish and Portuguese Jews, also called Western Sephardim, Iberian Jews, or Peninsular Jews are a distinctive sub-group of Sephardic Jews who are largely descended from Jews who lived as New Christians in the Iberian Peninsula during the immediate generations following the forced expulsion of unconverted Jews from Spain in 1492 and from Portugal in 1497.
Upravené 30. 7. 2021 o 10:18

Název dnešní euro-atlantské civilizace nepochází od "Atlantického oceánu" (i jeho název je od Atlantidy)

Počítám, že tato varianta je pravděpodobnější.
Oceány (a moře) se pojmenovávají podle pevnin nebo jiných objektů, nikoliv naopak.
Viz Indický oceán, Jihočínské moře. Nebo i Žluté moře (podle Žluté řeky).
Ani Černé moře nevybočuje
Z tohoto základního pravidla pak vychází, že řeky, které tečou na jih jsou černé, a řeky, které tečou na sever, jsou bílé. A pak dál, černé řeky se vlévají do Černého moře a bílé řeky se vlévají do Bílého moře. Právě proto se Bílé moře nazývá bílé a Černé moře, černé.

Tedy zatím jsem nenašel protipříklad, pokud někdo ano, prosím o korekci.


Toto pravidlo má výjimky, které jsou “nového” původu:


 • Severní ledový oceán, dříve ovšem Arctic Ocean, protože se mělo za to, že pod místním ledem je pevnina, Arktida (nehledě na Hyperboreu) (ale když americká ponorka Nautilus “podplula” severní pól, začalo se tvrdit, že to není kontinent) https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_ledový_oceán
 • Jižní (ledový) oceán je novonázev z roku 2000, dříve byla tato vodní plocha přisuzována jednotlivým přilehlým oceánům, ve hře byl i název Antarktický oceán, ale prohrál; tento název navíc není uznáván celosvětově
 • Tichý oceán - zde beru, že jde o novonázev, asi jediný oceán, jehož jméno má personálního autora (Fernão de Magalhães), jak se oceán jmenuje ve skutečnosti beru za zapomenutý fakt https://cs.wikipedia.org/wiki/Tichý_oceán

[quote="pid:27388, uid:203"]Název dnešní euro-atlantské civilizace nepochází od "Atlantického oceánu" (i jeho název je od Atlantidy)[/quote] Počítám, že tato varianta je pravděpodobnější. Oceány (a moře) se pojmenovávají podle pevnin nebo jiných objektů, nikoliv naopak. Viz Indický oceán, Jihočínské moře. Nebo i Žluté moře (podle Žluté řeky). Ani Černé moře nevybočuje [quote="pid:10782, uid:312"]Z tohoto základního pravidla pak vychází, že řeky, které tečou na jih jsou černé, a řeky, které tečou na sever, jsou bílé. A pak dál, černé řeky se vlévají do Černého moře a bílé řeky se vlévají do Bílého moře. Právě proto se Bílé moře nazývá bílé a Černé moře, černé.[/quote] Tedy zatím jsem nenašel protipříklad, pokud někdo ano, prosím o korekci. Toto pravidlo má výjimky, které jsou “nového” původu: * Severní ledový oceán, dříve ovšem Arctic Ocean, protože se mělo za to, že pod místním ledem je pevnina, Arktida (nehledě na Hyperboreu) (ale když americká ponorka Nautilus “podplula” severní pól, začalo se tvrdit, že to není kontinent) https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_ledový_oceán * Jižní (ledový) oceán je novonázev z roku 2000, dříve byla tato vodní plocha přisuzována jednotlivým přilehlým oceánům, ve hře byl i název Antarktický oceán, ale prohrál; tento název navíc není uznáván celosvětově * Tichý oceán - zde beru, že jde o novonázev, asi jediný oceán, jehož jméno má personálního autora (Fernão de Magalhães), jak se oceán jmenuje ve skutečnosti beru za zapomenutý fakt https://cs.wikipedia.org/wiki/Tichý_oceán

@Počtář
presne podľa geografickej strany bol oceán nazývaný «Západný oceán», ako pri logike biele/čierne. slovo atlantický určil v 16. storočí tento pán podľa ptolemaiovských gréckych máp.
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Waldseem%C3%BCller
tým je grécky pôvod slova podĺa mňa historicky doložený. ostáva iba špekulácia, že grécky Titan bol v skutočnosti nazvaný podľa predpotopného názvu kontinentu, tvrdiť to ale NIKTO nemôže, je to konštrukcia bez dôkazov.
treba si uvedomiť, že sa vyrojilo obrovské množstvo siekt, ktorých štruktúry sa vydávajú za "historikov" a píšu na Internet často holé nezmysly, tak prečo veriť akurát bájke o Atlantíde? prečo nie bájke o Hyperboree, alebo bájke o mimozemských civilizáciách ktoré na nás bedlivým okom dozerajú a prídu nás zachrániť od zlého? alebo bájke o Anastasii od proroka Megreho? alebo bájkam siekt kultu Rodu vytvorených templármi proti pravosláviu v Rusku?

@Počtář presne podľa geografickej strany bol oceán nazývaný «Západný oceán», ako pri logike biele/čierne. slovo atlantický určil v 16. storočí tento pán podľa ptolemaiovských gréckych máp. https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Waldseem%C3%BCller tým je grécky pôvod slova podĺa mňa historicky doložený. ostáva iba špekulácia, že grécky Titan bol v skutočnosti nazvaný podľa predpotopného názvu kontinentu, tvrdiť to ale NIKTO nemôže, je to konštrukcia bez dôkazov. treba si uvedomiť, že sa vyrojilo obrovské množstvo siekt, ktorých štruktúry sa vydávajú za "historikov" a píšu na Internet často holé nezmysly, tak prečo veriť akurát bájke o Atlantíde? prečo nie bájke o Hyperboree, alebo bájke o mimozemských civilizáciách ktoré na nás bedlivým okom dozerajú a prídu nás zachrániť od zlého? alebo bájke o Anastasii od proroka Megreho? alebo bájkam siekt kultu Rodu vytvorených templármi proti pravosláviu v Rusku?
Upravené 30. 7. 2021 o 10:41

GP je do značnej miery rozkrytý a takto dokáže aspoň zneistiť potenciálneho nepriateľa, ktorý hľadá slabé miesto na útok


Takýto pohľad na fungovanie GP a oslobodenie sa od jeho moci mi príde ako zlá cesta, lebo v podstate uvažuješ od začiatku na 6. priorite, kde budeš hľadať jeho zástupcov a myslieť si, že ich elimináciou vyriešiš problém (že takto prevezmeš riadenie a umožníš ľudstvu sa vymaniť spod jeho kontroly), no ignoruješ všetku prácu, ktorú je treba vykonať na nižších prioritách. Bez ich zvládnutia sa systém GP obnoví do pôvodnej podoby, tvoja šanca na označenie a odstránenie periférie až do koreňov je nulová.


Tu nejde o akademickú alebo pragmatickú debatu, ale pochopenie toho, ako udržať riadenie spoločnosti stabilne pod kontrolou na dlhý čas. Aký význam má poznanie manévrov periférie GP, keď o nich má vedomosť len pár ľudí a dav tieto informácie bude ignorovať, pretože jeho morálka a denná rutina je práve pod kontrolou GP? V dôsledku budeš zlynčovaný ty, pretože ideologicky a ekonomicky bude proti tebe stáť väčšina spoločnosti, ktorá nebude chápať tvoj cieľ a bude vidieť len nepríjemnú zmenu zo sladkého konzumného sna, ktorý nahradí chaos. Je to vidieť dnes, že dav sa nechá opichať GMO vakcínou, len aby mal pokoj.


Na trvalé odstránenie a udržanie sveta bez GP nestačí fyzicky zlikvidovať parazitické rody, na ich miesto okamžite nastúpia náhradníci. Je nevyhnutná dlhodobá systematická práca a o vojne s GP sa dá uvažovať až potom, keď bude dostatočné množstvo ľudí chápať, kto (alebo lepšie povedané čo), je ich skutočný nepriateľ.


[quote="pid:27343, uid:644"]GP je do značnej miery rozkrytý a takto dokáže aspoň zneistiť potenciálneho nepriateľa, ktorý hľadá slabé miesto na útok[/quote] Takýto pohľad na fungovanie GP a oslobodenie sa od jeho moci mi príde ako zlá cesta, lebo v podstate uvažuješ od začiatku na 6. priorite, kde budeš hľadať jeho zástupcov a myslieť si, že ich elimináciou vyriešiš problém (že takto prevezmeš riadenie a umožníš ľudstvu sa vymaniť spod jeho kontroly), no ignoruješ všetku prácu, ktorú je treba vykonať na nižších prioritách. Bez ich zvládnutia sa systém GP obnoví do pôvodnej podoby, tvoja šanca na označenie a odstránenie periférie až do koreňov je nulová. Tu nejde o akademickú alebo pragmatickú debatu, ale pochopenie toho, ako udržať riadenie spoločnosti stabilne pod kontrolou na dlhý čas. Aký význam má poznanie manévrov periférie GP, keď o nich má vedomosť len pár ľudí a dav tieto informácie bude ignorovať, pretože jeho morálka a denná rutina je práve pod kontrolou GP? V dôsledku budeš zlynčovaný ty, pretože ideologicky a ekonomicky bude proti tebe stáť väčšina spoločnosti, ktorá nebude chápať tvoj cieľ a bude vidieť len nepríjemnú zmenu zo sladkého konzumného sna, ktorý nahradí chaos. Je to vidieť dnes, že dav sa nechá opichať GMO vakcínou, len aby mal pokoj. Na trvalé odstránenie a udržanie sveta bez GP nestačí fyzicky zlikvidovať parazitické rody, na ich miesto okamžite nastúpia náhradníci. Je nevyhnutná dlhodobá systematická práca a o vojne s GP sa dá uvažovať až potom, keď bude dostatočné množstvo ľudí chápať, kto (alebo lepšie povedané čo), je ich skutočný nepriateľ.
Upravené 30. 7. 2021 o 11:05

Tu nejde o akademickú alebo pragmatickú debatu, ale pochopenie toho, ako udržať riadenie spoločnosti stabilne pod kontrolou na dlhý čas. Aký význam má poznanie manévrov periférie GP, keď o nich má vedomosť len pár ľudí a dav tieto informácie bude ignorovať, pretože jeho morálka a denná rutina je práve pod kontrolou GP? V dôsledku budeš zlynčovaný ty, pretože ideologicky a ekonomicky bude proti tebe stáť väčšina spoločnosti, ktorá nebude chápať tvoj cieľ a bude vidieť len nepríjemnú zmenu zo sladkého konzumného sna, ktorý nahradí chaos. Je to vidieť dnes, že dav sa nechá opichať GMO vakcínou, len aby mal pokoj.S týmto súhlasím. Nikdy som nenavrhoval niečo ako «odstrániť parazitické rody» lebo také niečo ani nie je možné reálne uskutočniť, resp. škody by boli vyššie ako zisky. Na druhej strane útok Svjatoslava z histórie nás učí, že úder na 6. priorite priamo na výkonné centrum na dlhé obdobie rieši problém. Akurát dnes je všetko zložitejšie a centier je viac... Ale máme šancu zistiť, kde je koncepčné centrum a nebojovať proti americkej výkonnej fasáde, ale proti skutočnému nepriateľovi za kulisami. Na konceptuálnej úrovni treba zastaviť nábor ľudí novými sektami a konzervovať na prechodnú dobu klasické kresťanstvo, na slovanskom území agitovať za prechod na decentralizované pravoslávie, nie za prechod k novým sektám a novým kultom. Cieľ je preseknúť distribúciu informácií a riadenie cez pravidelné stretnutia siekt.


> Tu nejde o akademickú alebo pragmatickú debatu, ale pochopenie toho, ako udržať riadenie spoločnosti stabilne pod kontrolou na dlhý čas. Aký význam má poznanie manévrov periférie GP, keď o nich má vedomosť len pár ľudí a dav tieto informácie bude ignorovať, pretože jeho morálka a denná rutina je práve pod kontrolou GP? V dôsledku budeš zlynčovaný ty, pretože ideologicky a ekonomicky bude proti tebe stáť väčšina spoločnosti, ktorá nebude chápať tvoj cieľ a bude vidieť len nepríjemnú zmenu zo sladkého konzumného sna, ktorý nahradí chaos. Je to vidieť dnes, že dav sa nechá opichať GMO vakcínou, len aby mal pokoj. S týmto súhlasím. Nikdy som nenavrhoval niečo ako «odstrániť parazitické rody» lebo také niečo ani nie je možné reálne uskutočniť, resp. škody by boli vyššie ako zisky. Na druhej strane útok Svjatoslava z histórie nás učí, že úder na 6. priorite priamo na výkonné centrum na dlhé obdobie rieši problém. Akurát dnes je všetko zložitejšie a centier je viac... Ale máme šancu zistiť, kde je koncepčné centrum a nebojovať proti americkej výkonnej fasáde, ale proti skutočnému nepriateľovi za kulisami. Na konceptuálnej úrovni treba zastaviť nábor ľudí novými sektami a konzervovať na prechodnú dobu klasické kresťanstvo, na slovanskom území agitovať za prechod na decentralizované pravoslávie, nie za prechod k novým sektám a novým kultom. Cieľ je preseknúť distribúciu informácií a riadenie cez pravidelné stretnutia siekt.
Upravené 30. 7. 2021 o 11:39

Severní ledový oceán, dříve ovšem Arctic Ocean

To je omyl. Dříve, do 18. nebo 19. století, se dnešní Severní ledový oceán nazýval Skýtský oceán (Oceanus Scithicus). Důkazem je tato stará mapa Skandinávie z roku 1539, stačí se podívat do pravého horního rohu.
V 19. století proběhla vlna přejmenování, např. původně Skandský polostrov byl Němci přejmenovaný na Skandinávský poloostrov. Skandský se jmenoval podle slovanského knížete Skanda. Hermský polostrov byl na Berlínském kongresu v r. 1878 přejmenován na Balkánský polostrov, ikdyž tam žádné sopky (vulkány) nejsou.
PS: Jěště k těm Skýtům: Skýtové jsou synonymem pro Rusy. Jak vzpomínal Ratko Sudecký na přednášce o starých Slovanech, Byzantští historici ve středověku nerozlišovali mezi Rusem a Skýtem. Pro srovnání, je to jako když naši říkali ve středověku Italům Vlaši (Poláci dodnes jim říkají Vloši) anebo Němcům skopčáci. https://uniquemaps.co.uk/products/old-map-of-scandinavia-1539-carta-marina-by-olaus-magnus-nordic-countries-denmark-sweden-finland-vintage-gift-framed-or-unframed?currency=GBP&variant=32613607014462&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&cmp_id=8491342726&adg_id=85794177345&kwd=&device=c&gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBs6K1dcQCifVqyhL9m7dP8948DsuO2SHWBp3_ppzxfA6JKnwYOed8ahoCXKMQAvD_BwE


černé řeky se vlévají do Černého moře

Tak toto je hloupost. Černému moři se v ranném středověku říkalo Ruské moře, protože okolo žili Rusové, i na Krymu. Černé moře bylo původně jezerem o třetinové velikosti. Před několika tisíciletími voda ze Středozemního moře prorazila přes Bospor a z jezera se stalo moře. Proto má dvojí salinitu. Spodní část Černého moře je sladká. Černé moře se jmenuje černé proto, že do tohoto moře byly spláchnuty tisíce km čtverečních černozemě.


[quote="pid:27419, uid:240"]Severní ledový oceán, dříve ovšem Arctic Ocean[/quote] To je omyl. Dříve, do 18. nebo 19. století, se dnešní Severní ledový oceán nazýval Skýtský oceán (Oceanus Scithicus). Důkazem je tato stará mapa Skandinávie z roku 1539, stačí se podívat do pravého horního rohu. V 19. století proběhla vlna přejmenování, např. původně Skandský polostrov byl Němci přejmenovaný na Skandinávský poloostrov. Skandský se jmenoval podle slovanského knížete Skanda. Hermský polostrov byl na Berlínském kongresu v r. 1878 přejmenován na Balkánský polostrov, ikdyž tam žádné sopky (vulkány) nejsou. PS: Jěště k těm Skýtům: Skýtové jsou synonymem pro Rusy. Jak vzpomínal Ratko Sudecký na přednášce o starých Slovanech, Byzantští historici ve středověku nerozlišovali mezi Rusem a Skýtem. Pro srovnání, je to jako když naši říkali ve středověku Italům Vlaši (Poláci dodnes jim říkají Vloši) anebo Němcům skopčáci. https://uniquemaps.co.uk/products/old-map-of-scandinavia-1539-carta-marina-by-olaus-magnus-nordic-countries-denmark-sweden-finland-vintage-gift-framed-or-unframed?currency=GBP&variant=32613607014462&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&cmp_id=8491342726&adg_id=85794177345&kwd=&device=c&gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBs6K1dcQCifVqyhL9m7dP8948DsuO2SHWBp3_ppzxfA6JKnwYOed8ahoCXKMQAvD_BwE [quote="pid:10782, uid:312"]černé řeky se vlévají do Černého moře[/quote] Tak toto je hloupost. Černému moři se v ranném středověku říkalo Ruské moře, protože okolo žili Rusové, i na Krymu. Černé moře bylo původně jezerem o třetinové velikosti. Před několika tisíciletími voda ze Středozemního moře prorazila přes Bospor a z jezera se stalo moře. Proto má dvojí salinitu. Spodní část Černého moře je sladká. Černé moře se jmenuje černé proto, že do tohoto moře byly spláchnuty tisíce km čtverečních černozemě.

@Franta

uvádzaš čisto anglické zdroje tvojej informácie, biele a čierne more je z ruského zdroja. ja anglickým zdrojom nedôverujem absolútne, u ruských preverujem, konfrontujem so starými knihami a biele a čierne more sa mi vidí ako historicky autentické


@Franta uvádzaš čisto anglické zdroje tvojej informácie, biele a čierne more je z ruského zdroja. ja anglickým zdrojom nedôverujem absolútne, u ruských preverujem, konfrontujem so starými knihami a biele a čierne more sa mi vidí ako historicky autentické
Upravené 30. 7. 2021 o 13:11

To je omyl.

Ani ne omyl, jen jsem se spokojil s povrchností v této konkrétní záležitosti.
Počítám s tím, že se názvy v čase mění, ale nešel jsem do takové hloubky jako Ty, spokojil jsem se s obrázkem zde
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n
A dobře jsem udělal, odměnou mi je Tvůj příspěvek :-)
Pro to, na co jsem chtěl poukázat, to stačilo. Tvoje upřesnění na podstatě mého příspěvku naštěstí nic nemění: Skýtský oceán "podle vzoru" Čínské moře.
Potvrzuji,
Důkazem je tato stará mapa Skandinávie z roku 1539, stačí se podívat do pravého horního rohu.

jenom je třeba mapu vhodně zvětšit, nápis je dost špatně čitelný, latinský, vodorovný, úplně u pravého horního okraje.


Skoro to vypadá, že byla tendence z hlediska mapy "obvodové" velké vodní plochy nazývat "oceány" a "vnitřní" velké vodní plochy nazývat "moře". Viz

https://www.grunge.com/228095/heres-how-the-atlantic-ocean-got-its-name/?utm_campaign=clip.


[quote="pid:27456, uid:147"]To je omyl.[/quote] Ani ne omyl, jen jsem se spokojil s povrchností v této konkrétní záležitosti. Počítám s tím, že se názvy v čase mění, ale nešel jsem do takové hloubky jako Ty, spokojil jsem se s obrázkem zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n A dobře jsem udělal, odměnou mi je Tvůj příspěvek :-) Pro to, na co jsem chtěl poukázat, to stačilo. Tvoje upřesnění na podstatě mého příspěvku naštěstí nic nemění: Skýtský oceán "podle vzoru" Čínské moře. Potvrzuji, [quote="pid:27456, uid:147"]Důkazem je tato stará mapa Skandinávie z roku 1539, stačí se podívat do pravého horního rohu.[/quote] jenom je třeba mapu vhodně zvětšit, nápis je dost špatně čitelný, latinský, vodorovný, úplně u pravého horního okraje. Skoro to vypadá, že byla tendence z hlediska mapy "obvodové" velké vodní plochy nazývat "oceány" a "vnitřní" velké vodní plochy nazývat "moře". Viz [quote="pid:27400, uid:644"]https://www.grunge.com/228095/heres-how-the-atlantic-ocean-got-its-name/?utm_campaign=clip.[/quote]
Upravené 30. 7. 2021 o 12:39

Tak toto je hloupost.

Přečti si v tomto vlákně o řekách. Tam se dozvíš, proč se Černé moře nazývá černé a Bílé moře, bílé.
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/1361/v%C3%BDznamov%C3%A9-roviny-rusk%C3%A9ho-slovansk%C3%A9ho-jazyka-aneb-rusk%C3%BD-jazyk-netradi%C4%8Dn%C4%9B


[quote="pid:27456, uid:147"]Tak toto je hloupost.[/quote] Přečti si v tomto vlákně o řekách. Tam se dozvíš, proč se Černé moře nazývá černé a Bílé moře, bílé. https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/1361/v%C3%BDznamov%C3%A9-roviny-rusk%C3%A9ho-slovansk%C3%A9ho-jazyka-aneb-rusk%C3%BD-jazyk-netradi%C4%8Dn%C4%9B

uvádzaš čisto anglické zdroje tvojej informácie

Většinu informací mám od chorvatsko-slovenského novináře Ratka Sudeckého a část z bývalé vody. Ta mapa byla nakreslena Švédským kartografem a spisovatelem Olausem Magnusem, takže je ze švédských zdrojů.
https://www.youtube.com/watch?v=Y6un98EX4LI


[quote="pid:27462, uid:644"]uvádzaš čisto anglické zdroje tvojej informácie[/quote] Většinu informací mám od chorvatsko-slovenského novináře Ratka Sudeckého a část z bývalé vody. Ta mapa byla nakreslena Švédským kartografem a spisovatelem Olausem Magnusem, takže je ze švédských zdrojů. https://www.youtube.com/watch?v=Y6un98EX4LI

Přečti si v tomto vlákně o řekách. Tam se dozvíš, proč se Černé moře nazývá černé a Bílé moře, bílé.

Tu informaci, že Černé moře se jmenuje černé po spláchlé černé ornici, mám z bývalé vody, konkrétně od Hoxe. Prý tam na dně hnije.


[quote="pid:27468, uid:312"]Přečti si v tomto vlákně o řekách. Tam se dozvíš, proč se Černé moře nazývá černé a Bílé moře, bílé.[/quote] Tu informaci, že Černé moře se jmenuje černé po spláchlé černé ornici, mám z bývalé vody, konkrétně od Hoxe. Prý tam na dně hnije.

@delnas skús toto
1866-tacitovy_dejiny.pdf https://archive.org/details/tacitovy_dejiny
1871-Dějiny národů slovanských v přehledu synchronistickém 1.pdf
1871-Dějiny národů slovanských v přehledu synchronistickém 2.pdf
1879-pocatky_krestanstvi_mezi_slovany.pdf
1887-valka_slovansko-turecka.pdf
1868-zapadni_slovane_v_praveku.pdf
1906-puvod_a_pocatky_slovanu_jiznich.pdf
1924-puvod_a_pocatky_slovanu_vychodnich.pdf
1919-puvod_a_pocatky_slovanu_zapadnich.pdf
1883-deje-rise-velkomoravske.pdf
1921-zivot_starych_slovanu_III.pdf
1911-zivot_starych_slovanu_I.pdf
1916-zivot_starych_slovanu_II.pdf
1903-slovane_a_nemci.pdf
1872-dejiny_narodu_slovanskych.pdf

@delnas skús toto 1866-tacitovy_dejiny.pdf https://archive.org/details/tacitovy_dejiny 1871-Dějiny národů slovanských v přehledu synchronistickém 1.pdf 1871-Dějiny národů slovanských v přehledu synchronistickém 2.pdf 1879-pocatky_krestanstvi_mezi_slovany.pdf 1887-valka_slovansko-turecka.pdf 1868-zapadni_slovane_v_praveku.pdf 1906-puvod_a_pocatky_slovanu_jiznich.pdf 1924-puvod_a_pocatky_slovanu_vychodnich.pdf 1919-puvod_a_pocatky_slovanu_zapadnich.pdf 1883-deje-rise-velkomoravske.pdf 1921-zivot_starych_slovanu_III.pdf 1911-zivot_starych_slovanu_I.pdf 1916-zivot_starych_slovanu_II.pdf 1903-slovane_a_nemci.pdf 1872-dejiny_narodu_slovanskych.pdf
Upravené 30. 7. 2021 o 12:33

"odejdou někam stranou"

Zvláštní, že to říkáš.
Protože už nějakou dobu si pohrávám s myšlenkou, resp. mám tip, co mohlo velmi dobře plnit takovouto funkci, tj. kam v minulosti asi chodili...


[quote="pid:27426, uid:292"]"odejdou někam stranou"[/quote] Zvláštní, že to říkáš. Protože už nějakou dobu si pohrávám s myšlenkou, resp. mám tip, co mohlo velmi dobře plnit takovouto funkci, tj. kam v minulosti asi chodili...

Tu informaci, že Černé moře se jmenuje černé po spláchlé černé ornici, mám z bývalé vody, konkrétně od Hoxe. Prý tam na dně hnije

To se splavením půdy neodmítám, také si myslím, že na dně moře něco takového probíhá. Pojmenování moře je ale podle tohoto tvrzení primitivní. Nevysvětluje to, proč se Černý Váh jmenuje černý.
Já dal vysvětlení, které pochází od Ruské geografické společnosti, která se věnuje výzkumu ruského a potažmo Slovanských jazyků, Ruskou metodologií a ne Německou metodologií, která se používá na celém světe. Když si přečteš jednotlivé díly mého vlákna, vše do sebe zapadá. potvrzuje nejen u Černého moře, ale například i u Bílého a Černého Váhu a i jiných řek, pojmenovaných přívlastkem černý, nebo bílý.
Na celém území, obydleném Slovany systematika pojmenování řek podle tohoto klíče funguje.


[quote="pid:27474, uid:147"]Tu informaci, že Černé moře se jmenuje černé po spláchlé černé ornici, mám z bývalé vody, konkrétně od Hoxe. Prý tam na dně hnije[/quote] To se splavením půdy neodmítám, také si myslím, že na dně moře něco takového probíhá. Pojmenování moře je ale podle tohoto tvrzení primitivní. Nevysvětluje to, proč se Černý Váh jmenuje černý. Já dal vysvětlení, které pochází od Ruské geografické společnosti, která se věnuje výzkumu ruského a potažmo Slovanských jazyků, Ruskou metodologií a ne Německou metodologií, která se používá na celém světe. Když si přečteš jednotlivé díly mého vlákna, vše do sebe zapadá. potvrzuje nejen u Černého moře, ale například i u Bílého a Černého Váhu a i jiných řek, pojmenovaných přívlastkem černý, nebo bílý. Na celém území, obydleném Slovany systematika pojmenování řek podle tohoto klíče funguje.
Upravené 30. 7. 2021 o 12:47

@Rusofil

presne tak ako píšeš.


ja otočím otázku naopak: prečo sú na internete popísané bludy ako "černozem" a podobne? určite to nie je náhoda, lebo vytvoriť tie stohy falošného obsahu stojí veľa zdrojov a úsilia. čiže niekto tie dezinformácie vhadzuje zámerne. aký je konceptuálny účel vhadzovania dezinformácie? pravda sa odrazu ocitne v lese falošných verzií a nevzdelaná masa nerozozná medzi pravdou a falošnými verziami. tak sa nivelizuje fakt že dnes sa dá z odkrytých zdrojov získať informácie, ktoré sú pre GP nebezpečné. vhadzovanie falošných verzií je hermetický koncept. od tohto uzáveru je už len krôčik k hypotéze, KTO ten hermetický koncept do Internetu vnáša...


ďalšia úvaha je, prečo sa nekonečné verzie zanášajú len do histórie slovanstva, ale nie do anglikánskej histórie alebo histórie Španielska. lebo etnologický a etymologický výskum je vec, ktorá sa jednoducho presúva na štátne zdroje financovania a slovanská krajina, ktorá to nezatrhne, vyhadzuje zdroje na nezmysly, čím sa automaticky oslabuje a nedostáva sa tak zdrojov na skutočne potrebný výskum. nadnárodný segment získava konkurenčnú výhodu a vytláča vlastný výskum napadnutých národov...


@Rusofil presne tak ako píšeš. ja otočím otázku naopak: prečo sú na internete popísané bludy ako "černozem" a podobne? určite to nie je náhoda, lebo vytvoriť tie stohy falošného obsahu stojí veľa zdrojov a úsilia. čiže niekto tie dezinformácie vhadzuje zámerne. aký je konceptuálny účel vhadzovania dezinformácie? pravda sa odrazu ocitne v lese falošných verzií a nevzdelaná masa nerozozná medzi pravdou a falošnými verziami. tak sa nivelizuje fakt že dnes sa dá z odkrytých zdrojov získať informácie, ktoré sú pre GP nebezpečné. vhadzovanie falošných verzií je hermetický koncept. od tohto uzáveru je už len krôčik k hypotéze, KTO ten hermetický koncept do Internetu vnáša... ďalšia úvaha je, prečo sa nekonečné verzie zanášajú len do histórie slovanstva, ale nie do anglikánskej histórie alebo histórie Španielska. lebo etnologický a etymologický výskum je vec, ktorá sa jednoducho presúva na štátne zdroje financovania a slovanská krajina, ktorá to nezatrhne, vyhadzuje zdroje na nezmysly, čím sa automaticky oslabuje a nedostáva sa tak zdrojov na skutočne potrebný výskum. nadnárodný segment získava konkurenčnú výhodu a vytláča vlastný výskum napadnutých národov...
Upravené 30. 7. 2021 o 13:50

Je nevyhnutná dlhodobá systematická práca a o vojne s GP sa dá uvažovať až potom, keď bude dostatočné množstvo ľudí chápať, kto (alebo lepšie povedané čo), je ich skutočný nepriateľ.
Vito, táto tvoja konštatácia je správna, ale... to moje "ale" je viazané na koordináciu činnosti tých ľudí, ktorí už budú "chápať" kto je ich nepriateľ. Bojovať proti nepriateľovi, ktorého som už odhalil - pochopil, na to treba koncepciu boja a štruktúru riadenia bojových operácii. Preto si myslím, pokiaľ nebude na svete nová globálna koncepcia spoločenských systémov a hlavne štruktúrne riadenie týchto systémov zamerané na ich dlhodobé udržanie, ťažko vytvoríme armádu ( dostatočné množstvo ľudí, ktorí budú chápať ) aby sme mohli poraziť existujúcu koncepciu GP. Myslím si, že jedná koncepcia, ktorá mohla poraziť GP, už tu bola, ale bol nedostatočný počet ľudí, ktorí by chápali kto je ich nepriateľ - bol to socializmus. Nikoho sa GP tak nebál ako Sovietského Zväzu riadeného koncepciou Josifa Vissarijonoviča Stalina.


[quote="pid:27429, uid:48"]Je nevyhnutná dlhodobá systematická práca a o vojne s GP sa dá uvažovať až potom, keď bude dostatočné množstvo ľudí chápať, kto (alebo lepšie povedané čo), je ich skutočný nepriateľ.[/quote]Vito, táto tvoja konštatácia je správna, ale... to moje "ale" je viazané na koordináciu činnosti tých ľudí, ktorí už budú "chápať" kto je ich nepriateľ. Bojovať proti nepriateľovi, ktorého som už odhalil - pochopil, na to treba koncepciu boja a štruktúru riadenia bojových operácii. Preto si myslím, pokiaľ nebude na svete nová globálna koncepcia spoločenských systémov a hlavne štruktúrne riadenie týchto systémov zamerané na ich dlhodobé udržanie, ťažko vytvoríme armádu ( dostatočné množstvo ľudí, ktorí budú chápať ) aby sme mohli poraziť existujúcu koncepciu GP. Myslím si, že jedná koncepcia, ktorá mohla poraziť GP, už tu bola, ale bol nedostatočný počet ľudí, ktorí by chápali kto je ich nepriateľ - bol to socializmus. Nikoho sa GP tak nebál ako Sovietského Zväzu riadeného koncepciou Josifa Vissarijonoviča Stalina.

@Michal

tak si zosumarizujme, ktoré koncepty socializmu asi tak ľakali GP (prepracované podľa 6 priorít a na 8 bodov, poradie teraz určuje aj dôležitosť, resp. prioritu úloh pre dosiahnutie návratu spravodlivého socializmu)


 1. riadenie založené na spravodlivosti a dobrom úmysle dosiahnuť prospech pre všetkých spolu (kolektívny princíp)
 2. kontrola ideológií a nemožnosť infiltrácie siekt, národný front znemožňoval infiltrovať Sorosove neziskovky
 3. kontrola školstva a výber kádrov podľa štátnej doktríny
 4. štátna kontrola médií, médiá nie sú dezinformačné
 5. tlačenie meny krytej zlatom vo vlastníctve štátu, diskotná sadzba ide štátu, štát môže regulovať množstvo peňažnej masy
 6. štátny monopol na zahraničný obchod, štátne vlastníctvo kľúčových odvetví hospodárstva
 7. monopolizácia a totálna koncentrácia v priemysle, poľnohospodárske družstvá, sebestačnosť v zdravých potravinách
 8. nemožnosť nebadane presúvať kádre na Slovensko, obmedzená možnosť školiť kádre nenápadne v zahraničí; armáda chránila územie

a ako to beží dnes

 1. riadenie založené na nespravodlivosti a zlom úmysle maximálneho zisku (sebecký princíp)
 2. všetky možné sekty a mafiánske kluby, neziskovky vyvíjajú spravodajskú činnosť proti štátu a štát ich nereguluje
 3. štátna doktrína neexistuje, Sorosove a iné neziskovky podchytili kraje a riaditeľov škôl cez "školenia", gender učebnice, frontálny útok na psychiku detí, cudzí štátni činitelia majú cez neziskovky priamy prístup k deťom
 4. štátna televízia infiltrovaná, súkromné televízie bez kontroly, rada nefunkčná, médiá sú nástrojom dezinformácie, vyvolávania sporov, psychického nátlaku a strachu, útok na deti cez TV
 5. NBS nie je pod kontrolou štátu, nemáme vlastnú menu, diskontná sadzba a výhoda z tlačenia nekrytých peňazí ide nadnárodným bankám
 6. cez obchod sa odlieva kapitál zo SR, zahraničné fabriky platia úplne zanedbateľné dane z príjmu, rozhodujúce podniky a prirodzené monopoly sprivatizované, odvod kapitálu z celej ekonomiky do zahraničia
 7. koncentrácia výroby iba v cudzích fabrikách, poľnohospodárstvo v útlme, dovoz nezdravých potravín
 8. otvorená hranica, voľný presun kádrov, neobmedzená možnosť vyťahovať mladých ľudí na zahr. univerzity a lákať ich do cudzích štruktúr; neschopnosť obrany, armáda ako nátlaková sila na iné národy v cudzine

@Michal tak si zosumarizujme, ktoré koncepty socializmu asi tak ľakali GP (prepracované podľa 6 priorít a na 8 bodov, poradie teraz určuje aj dôležitosť, resp. prioritu úloh pre dosiahnutie návratu spravodlivého socializmu) 1. riadenie založené na spravodlivosti a dobrom úmysle dosiahnuť prospech pre všetkých spolu (kolektívny princíp) 2. kontrola ideológií a nemožnosť infiltrácie siekt, národný front znemožňoval infiltrovať Sorosove neziskovky 3. kontrola školstva a výber kádrov podľa štátnej doktríny 4. štátna kontrola médií, médiá nie sú dezinformačné 5. tlačenie meny krytej zlatom vo vlastníctve štátu, diskotná sadzba ide štátu, štát môže regulovať množstvo peňažnej masy 6. štátny monopol na zahraničný obchod, štátne vlastníctvo kľúčových odvetví hospodárstva 7. monopolizácia a totálna koncentrácia v priemysle, poľnohospodárske družstvá, sebestačnosť v zdravých potravinách 8. nemožnosť nebadane presúvať kádre na Slovensko, obmedzená možnosť školiť kádre nenápadne v zahraničí; armáda chránila územie a ako to beží dnes 1. riadenie založené na nespravodlivosti a zlom úmysle maximálneho zisku (sebecký princíp) 2. všetky možné sekty a mafiánske kluby, neziskovky vyvíjajú spravodajskú činnosť proti štátu a štát ich nereguluje 3. štátna doktrína neexistuje, Sorosove a iné neziskovky podchytili kraje a riaditeľov škôl cez "školenia", gender učebnice, frontálny útok na psychiku detí, cudzí štátni činitelia majú cez neziskovky priamy prístup k deťom 4. štátna televízia infiltrovaná, súkromné televízie bez kontroly, rada nefunkčná, médiá sú nástrojom dezinformácie, vyvolávania sporov, psychického nátlaku a strachu, útok na deti cez TV 5. NBS nie je pod kontrolou štátu, nemáme vlastnú menu, diskontná sadzba a výhoda z tlačenia nekrytých peňazí ide nadnárodným bankám 6. cez obchod sa odlieva kapitál zo SR, zahraničné fabriky platia úplne zanedbateľné dane z príjmu, rozhodujúce podniky a prirodzené monopoly sprivatizované, odvod kapitálu z celej ekonomiky do zahraničia 7. koncentrácia výroby iba v cudzích fabrikách, poľnohospodárstvo v útlme, dovoz nezdravých potravín 8. otvorená hranica, voľný presun kádrov, neobmedzená možnosť vyťahovať mladých ľudí na zahr. univerzity a lákať ich do cudzích štruktúr; neschopnosť obrany, armáda ako nátlaková sila na iné národy v cudzine
Upravené 31. 7. 2021 o 23:03

Spravna uvaha....o tom to je....

e dav sa nechá opichať GMO vakcínou, len aby mal pokoj.


Spravna uvaha....o tom to je....[quote="pid:27429, uid:48"]e dav sa nechá opichať GMO vakcínou, len aby mal pokoj.[/quote]

tak si zosumarizujme, ktoré koncepty socializmu asi tak ľakali GP
@analytik, tvoje zosumarizovanie v 9-tich ( prvý sumár ) bodoch je správne, hoci možno nie úplné, ale ja nie som na tom lepšie ako ty, lebo nemám po ruke hneď toľko argumentov. Keďže som socializmus zažil ako vedomý a dospelý človek, tak odstupom času a teraz z nádhľadu, zisťujem hĺbku a čistú človečinu tohto zriadenia - человеческий тип строя обществa. Možno prepáč za tú ruštinu, ale lepšie sa to nedá povedať. V preklade asi: "človečenský typ výstavby spoločnosti". Myslím si, že práve toto sa nachádza - ako červená niť sprevádzajúca čitateľa - v prácach VP SSSR ( ВП СССР ).

[quote="pid:27569, uid:644"]tak si zosumarizujme, ktoré koncepty socializmu asi tak ľakali GP[/quote]@analytik, tvoje zosumarizovanie v 9-tich ( prvý sumár ) bodoch je správne, hoci možno nie úplné, ale ja nie som na tom lepšie ako ty, lebo nemám po ruke hneď toľko argumentov. Keďže som socializmus zažil ako vedomý a dospelý človek, tak odstupom času a teraz z nádhľadu, zisťujem hĺbku a čistú človečinu tohto zriadenia - человеческий тип строя обществa. Možno prepáč za tú ruštinu, ale lepšie sa to nedá povedať. V preklade asi: "človečenský typ výstavby spoločnosti". Myslím si, že práve toto sa nachádza - ako červená niť sprevádzajúca čitateľa - v prácach VP SSSR ( ВП СССР ).

Ako sa ekonomicky organizujú sekty a neziskovky ako základné diverzné štruktúry?


Začínalo sa priamym financovaním diverzných organizácií z rozpočtu UK, NL, USA, neskôr z FR, DE a tzv. nórskych fondov. Postupne sa model optimalizoval aby bol lacnejší. Priame financovanie cez nadácie dnes často kombinujú samofinancovaním cez predaj tričiek apod., ale drahú základnú infraštruktúru (stránky, systémy, software, spôsob riadenia) vždy vytvára neznámy XY... Príklad - ludialudom.sk. Cez skorumpovaných úradníkov získavajú dokonca štátne financovanie napadnutého štátu, ako to robil skrytý zradca Maďarič, ktorý dlhé roky ticho škodil slovenskej kultúre presúvaním peňazí na diverzné projekty, ako je divadelná Nitra. V kríze po Kuciakovi Maďarič vo viere, že zasadzuje smrteľný úder Smeru, sa v kritickej chvíli odkryl a pichol. Po tomto už musel odísť.


Biela vetva má napríklad platormu zen.yandex.ru alebo ĽudiaĽuďom.


Červení majú tiež svoju platformu via-midgard.com Midgard je nórska symbolika, Nórsko je oddávna doménou GP, chce sa tým vyvolať dojem, že ruská dynastia Rurikovcov prišla akože z nórskeho prostredia a je snaha takto uchvátiť riadenie Ruska, v skutočnosti to ale bolo pravdepodobne slovansko-gótske územie dnešného Švédska, odkiaľ prišli Rurikovci. Je možné, že pod nátlakom teroru imperiálnej moci a úžery slovanská časť obyvateľstva ušla na východ a s touto vlnou prišli Rurikovci. Západné impérium po ovládnutí územia čerpalo z neho zástupy žoldnierov, ktorých nasadzovalo pre svoje ciele po celej Európe, čo sa dnes zakrýva ako "výboje" Gótov. Títo žoldnieri boli použití aj proti Slovanom na území dnešného Nemecka. Hraničnú líniu etnicky slovanských území zhruba v 4. storočí určovala približne línia Terst-Hamburg.


Vďaka vzájomnému súpereniu bielych a červených občas unikne taká infomácia ako tu Templári pod prikrytím slovanskej organizácie .


Ako sa ekonomicky organizujú sekty a neziskovky ako základné diverzné štruktúry? Začínalo sa priamym financovaním diverzných organizácií z rozpočtu UK, NL, USA, neskôr z FR, DE a tzv. nórskych fondov. Postupne sa model optimalizoval aby bol lacnejší. Priame financovanie cez nadácie dnes často kombinujú samofinancovaním cez predaj tričiek apod., ale drahú základnú infraštruktúru (stránky, systémy, software, spôsob riadenia) vždy vytvára neznámy XY... Príklad - ludialudom.sk. Cez skorumpovaných úradníkov získavajú dokonca štátne financovanie napadnutého štátu, ako to robil skrytý zradca Maďarič, ktorý dlhé roky ticho škodil slovenskej kultúre presúvaním peňazí na diverzné projekty, ako je divadelná Nitra. V kríze po Kuciakovi Maďarič vo viere, že zasadzuje smrteľný úder Smeru, sa v kritickej chvíli odkryl a pichol. Po tomto už musel odísť. Biela vetva má napríklad platormu zen.yandex.ru alebo [ĽudiaĽuďom](https://www.ludialudom.sk/profil/zoznamprijemcov). Červení majú tiež svoju platformu via-midgard.com Midgard je nórska symbolika, Nórsko je oddávna doménou GP, chce sa tým vyvolať dojem, že ruská dynastia Rurikovcov prišla akože z nórskeho prostredia a je snaha takto uchvátiť riadenie Ruska, v skutočnosti to ale bolo pravdepodobne slovansko-gótske územie dnešného Švédska, odkiaľ prišli Rurikovci. Je možné, že pod nátlakom teroru imperiálnej moci a úžery slovanská časť obyvateľstva ušla na východ a s touto vlnou prišli Rurikovci. Západné impérium po ovládnutí územia čerpalo z neho zástupy žoldnierov, ktorých nasadzovalo pre svoje ciele po celej Európe, čo sa dnes zakrýva ako "výboje" Gótov. Títo žoldnieri boli použití aj proti Slovanom na území dnešného Nemecka. Hraničnú líniu etnicky slovanských území zhruba v 4. storočí určovala približne línia Terst-Hamburg. Vďaka vzájomnému súpereniu bielych a červených občas unikne taká infomácia ako tu [Templári pod prikrytím slovanskej organizácie](https://via-midgard.com/news/article/7028-tampliery-pod-maskoj-slavyanskoj-organizacii.html) .
Upravené 2. 9. 2021 o 23:34

pokiaľ nebude na svete nová globálna koncepcia spoločenských systémov a hlavne štruktúrne riadenie týchto systémov zamerané na ich dlhodobé udržanie, ťažko vytvoríme armádu ( dostatočné množstvo ľudí, ktorí budú chápať ) aby sme mohli poraziť existujúcu koncepciu GP

to je hlavná slabina súčasnej aplikácie KSB, chápeme, že nepriateľ je koncept parazitizmu v spoločnosti, pretláčaný storočia skrytou bandou infiltrovanou cez vysunuté diaspory do každého národa sveta. nehovoríme o tom, že každý vedomý príslušník národa musí organizovať bojkot fasády červených (Vatikán) a bielych (britská kráľovská rodina) a postupne robiť poriadok vnútri svojho štátu likvidáciou nepriateľských štruktúr tými prostriedkami, ktoré má v moci a súčasne neprekračujú zákonnosť v štáte (napr. právnu likvidáciu kolaborantov cez zverejňovanie a oznamovanie ich korupcie, ale nie cez neziskovky bielych ale cez štruktúry ako sú občianske strediská ochrany spotrebiteľa).


Pozn. bojkot červených neznamená bojkot kresťanstva, znamená to bojkot pokriveného kresťanstva západného typu a obnovu kresťanstva na pôvodných grécko-ruských základoch. v princípe je možné:


 • zotrvanie pri katolíckom učení s prechodom na kresťanstvo bez pápežského prostredníctva, teda s odmietaním pastierskych listov a kázní klerikov s výnimkou kňazov, s ktorými majú veriaci osobný kontakt a majú k nim dôveru, že sú proti demolácii kresťanstva podľa záverov 2. vat. koncilu.
 • obnova západnej cirkvi do stavu pred rozkolom v roku 1054. do značnej miery ide o program husitov na obnovenie cirkvi a proti nadvláde ríšskej šľachty a ríšskeho kléru, resp. o program M. Luthera, ktorý bol spojením vedenia protestantských cirkví s pápežstvom a Ríšou pošliapaný.

[quote="pid:27514, uid:165"]pokiaľ nebude na svete nová globálna koncepcia spoločenských systémov a hlavne štruktúrne riadenie týchto systémov zamerané na ich dlhodobé udržanie, ťažko vytvoríme armádu ( dostatočné množstvo ľudí, ktorí budú chápať ) aby sme mohli poraziť existujúcu koncepciu GP[/quote] to je hlavná slabina súčasnej aplikácie KSB, chápeme, že nepriateľ je koncept parazitizmu v spoločnosti, pretláčaný storočia skrytou bandou infiltrovanou cez vysunuté diaspory do každého národa sveta. nehovoríme o tom, že každý vedomý príslušník národa musí organizovať bojkot fasády červených (Vatikán) a bielych (britská kráľovská rodina) a postupne robiť poriadok vnútri svojho štátu likvidáciou nepriateľských štruktúr tými prostriedkami, ktoré má v moci a súčasne neprekračujú zákonnosť v štáte (napr. právnu likvidáciu kolaborantov cez zverejňovanie a oznamovanie ich korupcie, ale nie cez neziskovky bielych ale cez štruktúry ako sú občianske strediská ochrany spotrebiteľa). Pozn. bojkot červených neznamená bojkot kresťanstva, znamená to bojkot pokriveného kresťanstva západného typu a obnovu kresťanstva na pôvodných grécko-ruských základoch. v princípe je možné: - zotrvanie pri katolíckom učení s prechodom na kresťanstvo bez pápežského prostredníctva, teda s odmietaním pastierskych listov a kázní klerikov s výnimkou kňazov, s ktorými majú veriaci osobný kontakt a majú k nim dôveru, že sú proti demolácii kresťanstva podľa záverov 2. vat. koncilu. - obnova západnej cirkvi do stavu pred rozkolom v roku 1054. do značnej miery ide o program husitov na obnovenie cirkvi a proti nadvláde ríšskej šľachty a ríšskeho kléru, resp. o program M. Luthera, ktorý bol spojením vedenia protestantských cirkví s pápežstvom a Ríšou pošliapaný.
Upravené 5. 9. 2021 o 21:25

hlavné súčasné štruktúry GP v podmienkach SR sú po prioritách:


 1. ekumenizmus - červení: jezuitské centrum pri kat. Uni v RK, jezuitský dom v KE, misie jezuitov a redemporistov cez štruktúry gr.-kat. cirkvi (metropolita GKC je jezuita, vybudované kultové miesta v slovensko-poľskom pohraničí Gaboltov, Levoča, Litmanová, Ľutina, Debowiec, Krosno, Stara Wies, Kalwaria Paclawska), saleziáni don Bosco, - bieli: anglikánske cirkvi, jehovisti, baptisti, scientológovia, ufo-slovanstvo, tartaria.sk, vydavateľstvo Torden ako riadiaca štruktúra výberu ruských kníh pre SR; LBGT, kozmo-náboženstvo a phantasy - bieli: knihy, kino, počítačové hry, Harry Potter, Hollywood, Game of Thrones, - červení: inkluzívne vzdelávanie na prípravu novej generácie.
 2. prekrútenie 20. storočia a zmyslu 2.svetovej vojny - bieli: PostBellum, vydavateľstvo Marenčin PT, vojnové filmy s dátumom výroby po 2010 na Yovtube, reťazce kníhkupectiev Martinus a PantaRei, - červení: napr. jezuitmi pripravený protisovietsky propagandistický útok pod názvom "Anka Kolesárová"; prekrútenie 19. storočia a rehabilitácia RakUh šľachty - červení: RTVS, univerzitní profesori ako prof. Hrabovec.
 3. prechod od centrálnej kontroly médií (bieli: Denník Sme, N, Vagovič, aktuality.sk, moderátori Rádio Expres, súťaže pre odmeňovanie umelcov) ku priamemu programovaniu vzorcov správania - bieli: zomri, nadácia DOFE pre priame ovplyvňovanie a motiváciu študentov škôl, združenie krajov K8, sieť organizácií, ktorú kryje Soros, SDA-debatná asociácia, HubHub, startitup.sk (všetko na tému startupy je vykrádanie ľudských zdrojov), Internetové infraštruktúrne základne ako ludialudom.sk, festival Pohoda
 4. prechod na celosvetovú vládu korporácií - bieli: deindustrializácia, výroba v Číne+dovoz do SR cez Rotterdam, červení: Industrie 4.0, Nová hodvábna cesta, GreenDeal, Gréta, zrušenie jadrovej energetiky, Merkel
 5. depopulácia - bieli: Covid biochémia a médiá, - červení: pápež František, propagácia Covid očkovania, podpora cez podkontrolné nemocnice ako FN Nitra;
 6. likvidácia národných štátov - bieli: 1.etapa zadĺženie a donútenie k privatizácii zdravotníctva cez Covid; migranti - červení: prechod na regióny s 2 etnikami 50/50 ktoré sa ľahko poštvú proti sebe, napr. euroregión Bratislava - Slováci/Maďari, euroregión Tatry - Slováci/Poliaci); kádre a operatívci: udržiavanie voľnej migrácie z kolónií do imperiálnych centier na vysávanie kádrov a vracanie preškolených agentov do politických strán a štátnych úradov - bieli: SAIA (založil Demeš pre uchvátenie riadenia študentov), nadácia DOFE, gymnázium CSLewisa BA, London School of Economics pre saducejov a farizejov, Eton College pre esejcov, červení: program Erazmus, Bolognský systém, jezuitské gymnázium Gamča, Paneurópska univerzita BA.

hlavné súčasné štruktúry GP v podmienkach SR sú po prioritách: 1. ekumenizmus - červení: jezuitské centrum pri kat. Uni v RK, jezuitský dom v KE, misie jezuitov a redemporistov cez štruktúry gr.-kat. cirkvi (metropolita GKC je jezuita, vybudované kultové miesta v slovensko-poľskom pohraničí Gaboltov, Levoča, Litmanová, Ľutina, Debowiec, Krosno, Stara Wies, Kalwaria Paclawska), saleziáni don Bosco, - bieli: anglikánske cirkvi, jehovisti, baptisti, scientológovia, ufo-slovanstvo, tartaria.sk, vydavateľstvo Torden ako riadiaca štruktúra výberu ruských kníh pre SR; LBGT, kozmo-náboženstvo a phantasy - bieli: knihy, kino, počítačové hry, Harry Potter, Hollywood, Game of Thrones, - červení: inkluzívne vzdelávanie na prípravu novej generácie. 2. prekrútenie 20. storočia a zmyslu 2.svetovej vojny - bieli: PostBellum, vydavateľstvo Marenčin PT, vojnové filmy s dátumom výroby po 2010 na Yovtube, reťazce kníhkupectiev Martinus a PantaRei, - červení: napr. jezuitmi pripravený protisovietsky propagandistický útok pod názvom "Anka Kolesárová"; prekrútenie 19. storočia a rehabilitácia RakUh šľachty - červení: RTVS, univerzitní profesori ako prof. Hrabovec. 3. prechod od centrálnej kontroly médií (bieli: Denník Sme, N, Vagovič, aktuality.sk, moderátori Rádio Expres, súťaže pre odmeňovanie umelcov) ku priamemu programovaniu vzorcov správania - bieli: zomri, nadácia DOFE pre priame ovplyvňovanie a motiváciu študentov škôl, združenie krajov K8, sieť organizácií, ktorú kryje Soros, SDA-debatná asociácia, HubHub, startitup.sk (všetko na tému startupy je vykrádanie ľudských zdrojov), Internetové infraštruktúrne základne ako ludialudom.sk, festival Pohoda 4. prechod na celosvetovú vládu korporácií - bieli: deindustrializácia, výroba v Číne+dovoz do SR cez Rotterdam, červení: Industrie 4.0, Nová hodvábna cesta, GreenDeal, Gréta, zrušenie jadrovej energetiky, Merkel 5. depopulácia - bieli: Covid biochémia a médiá, - červení: pápež František, propagácia Covid očkovania, podpora cez podkontrolné nemocnice ako FN Nitra; 6. likvidácia národných štátov - bieli: 1.etapa zadĺženie a donútenie k privatizácii zdravotníctva cez Covid; migranti - červení: prechod na regióny s 2 etnikami 50/50 ktoré sa ľahko poštvú proti sebe, napr. euroregión Bratislava - Slováci/Maďari, euroregión Tatry - Slováci/Poliaci); kádre a operatívci: udržiavanie voľnej migrácie z kolónií do imperiálnych centier na vysávanie kádrov a vracanie preškolených agentov do politických strán a štátnych úradov - bieli: SAIA (založil Demeš pre uchvátenie riadenia študentov), nadácia DOFE, gymnázium CSLewisa BA, London School of Economics pre saducejov a farizejov, Eton College pre esejcov, červení: program Erazmus, Bolognský systém, jezuitské gymnázium Gamča, Paneurópska univerzita BA.
Upravené 3. 11. 2021 o 14:34

ak neriešime striktnú analýzu chronológie

bez takej analýzy chronológie nie je možné pochopiť ani plnú hĺbku čo a ako. striktná analýza chronológie je prvý krok na vedecké skúmanie fenoménu GP, ktoré je nevyhuntné, ak je ambícia postaviť fungujúcu stratégiu na obranu. nie nadarmo platí vo vojenstve: poznaj svojho nepriateľa. presne túto poučku poznajú aj klany GP, preto sa snažia byť neviditeľní, aby ich skutočný alebo potenciálny protivník nemohol skúmať.


[quote="pid:27325, uid:48"]ak neriešime striktnú analýzu chronológie[/quote] bez takej analýzy chronológie nie je možné pochopiť ani plnú hĺbku čo a ako. striktná analýza chronológie je prvý krok na vedecké skúmanie fenoménu GP, ktoré je nevyhuntné, ak je ambícia postaviť fungujúcu stratégiu na obranu. nie nadarmo platí vo vojenstve: poznaj svojho nepriateľa. presne túto poučku poznajú aj klany GP, preto sa snažia byť neviditeľní, aby ich skutočný alebo potenciálny protivník nemohol skúmať.

Prvým bolo pôvodne Kartágo, v terajšom Tunisku

po púnskych vojnách oficiálne Kartágo prestalo existovať, ale žiadne impérium sa nepodarí zlikvidovať na prvýkrát, pozostatky Kartága v Maroku sa znova pozbierali vo forme iberijského emirátu v Španielsku. Tento emirát zničila benátska šľachta (katolícke rytierske rády) a tam žijúcich Židov vytláčali (riadená emigrácia do Holandska, Prahy, Poľska) až kým nezačal terorom vyvolaný exodus smerom do Holandska, Talianska a do Otomanskej ríše, následne do Anglicka. vyzerá, že migrácia Židov bola nástrojom rozvratu nových území pred ich ovládnutím, ale nitky ťahala vždy vysoká šľachta, nie Židia.
už na tejto krátkej ukážke je jasné, že Panarin nutne musí zjednodušovať, dejiny sú príliš zložité...


[quote="pid:27377, uid:378"]Prvým bolo pôvodne Kartágo, v terajšom Tunisku[/quote] po púnskych vojnách oficiálne Kartágo prestalo existovať, ale žiadne impérium sa nepodarí zlikvidovať na prvýkrát, pozostatky Kartága v Maroku sa znova pozbierali vo forme iberijského emirátu v Španielsku. Tento emirát zničila benátska šľachta (katolícke rytierske rády) a tam žijúcich Židov vytláčali (riadená emigrácia do Holandska, Prahy, Poľska) až kým nezačal terorom vyvolaný exodus smerom do Holandska, Talianska a do Otomanskej ríše, následne do Anglicka. vyzerá, že migrácia Židov bola nástrojom rozvratu nových území pred ich ovládnutím, ale nitky ťahala vždy vysoká šľachta, nie Židia. už na tejto krátkej ukážke je jasné, že Panarin nutne musí zjednodušovať, dejiny sú príliš zložité...
Upravené 14. 2. 2022 o 23:58

Nová Ríša, eugenická sekta, Round Table, Chatham house, NATO
NATO má britské korene, jeho predchodcovia sú Round Table a Chatham house, čo je pravá vetva eugenickej sekty, ľavá vetva tej istej sekty sú tzv. fabianisti (vytvorili falošný neomarxizmus). Eugenická sekta je pôvodcom ideológie čistej rasy, ktorú naočkovali do hlavy Hitlerovi, keď mu katolícky šľachtic von Papen pomáhal do politiky. von Papen podpisoval za nacistov konkordát s Vatikánom, za Vatikán podpisoval kardinál Pacelli (neskôr pápež Pius XII) a von Papen je za jeho zásluhy držiteľom vyznamenania - Piovho rádu. Totálna diplomatická podpora nacistickej Ríši z vrchných poschodí Vatikánu bola umocnená prítomnosťou preláta Montiniho, ktorý sa po Pacellim tiež stal pápežom ako Pavol VI. Vatikán presadil v 30. rokoch cez fašistické vlády všetko, čo nevyhnutne potreboval - medzinárodné uznanie obnoveného pápežského štátu bolo dosiahnuté zmluvami s Mussolinim, Francom a Hitlerom. Garibaldiho talianska republika bola porazená.
Súvis medzi eugenickou sektou v Británii a Vatikánom treba hľadať v roku 1706, keď do Británie prenikli z kontinentu prvé batistické sekty. Pochopiť kto riadi baptistické sekty pomôže symbolika a mytológia. Najvplyvnejšie rím. kat. rytierske rády majú všetky za patróna Jána Krstiteľa (Pozn. Stalin urobil Prehliadku Víťazstva 24.7.1945, presne na deň najvýznamnejšieho sviatku týchto rádov - sviatku Jána Krstiteľa, tým poslal odkaz otcom vojny západu. Niektoré zdroje tvrdia, že sv. Ján Krstiteľ je v skutočnosti mystický obraz, ktorého originálom bol byzantský cisár Ján II Komnén z prastarej dynastie Komnene, ktorá napr. počas celého vývoja západu vládla v Iráne a stopy ktorej možno nájsť v Taliansku.)
Patrónom baptistických siekt je ... Ján Krstiteľ. Po tejto infiltrácii anglikánskeho sveta falošnými sektami katolícke rády ovládajúce Vatikán postupne vytvorili významnú časť establishmentu Británie. Z tejto skupiny siekt sa presadilo opustenie politiky nepriateľstva s Vatikánom a v ďalšej generácii už katolíci mali politický vplyv, tak vznikala eugenická sekta - Cecil Rhodes bol z katolíckej rodiny. V.Pjakin tvrdí, že Rhodesove koncentráky v južnej Afrike boli skúšobný projekt na 2. svetovú vojnu.


Britské impérium je skutočná benátsko-pápežská Nová Ríša. Naproti tomu tzv. «nacistická 3. Ríša» bol iba projektový štát na vzájomnú likvidáciu ZSSR a zvyškov starej stredovekej pápežskej Ríše, postavenej na nemeckom etniku, ktoré už nemali mocensky konkurovať Novej Ríši - Britskému impériu.


Mladšia generácia Round Table infiltrovala v 20. storočí USA cez rozširovanie jezuitských univerzít a v 70.rokoch na už dobyté územie USA presunul Vatikán všetky svoje investičné podiely z Talianska. Na účel budovania vojenskej sily Ríše potom už Ríša používala USA, nie Nemecko.
Moc opisovanej skupiny síce nie je absolútna, ale má mocenskú dominanciu na 6. priorite naprieč všetkými štátmi tzv. Západu.
Paralela: nemecký národ zložený z križiackych rytierov, Slovanov a Židov bol vybudovaný ako chov tupých vojakov ako nástroj pre nadnárodnú politiku rovnako, ako mladý národ americký, zložený z Nemcov, Angličanov a Hispáncov bol zmanipulovaný do tejto úlohy. Zakladatelia amerického štátu boli po dobrom začiatku neskôr infiltrovaní a zvnútra preformátovaní ich nepriateľmi, ostali iba ochranné články v Ústave.
Nemecký národ ostal rozdrobený, katolícke rytierske rády sa preto rozdelili na katolícku a protestantskú vetvu, aby pokryli všetkých obyvateľov - tak máme katolíckych Malteser, ale maltský rád vytvoril aj svoju protestantskú verziu pod názvom Johaniter. Nemecko sa stalo centrom na 4. priorite, kde sa vyberá desiatok z európskych kolónií pre pestrú paletu cirkví ovládaných katolíckymi rádmi. V rámci preusporiadania Európy už s projektovým národom nemeckým križiacka diplomacia možno ani nepočíta, možno ich mal definitívne "preformátovať" islamský kalifát. Potom by ich možno prišla oslobodiť katolícka armáda, ale v tom hluku by ešte predtým prioritne začistili pravých protestantov...


Nová Ríša, eugenická sekta, Round Table, Chatham house, NATO NATO má britské korene, jeho predchodcovia sú Round Table a Chatham house, čo je pravá vetva eugenickej sekty, ľavá vetva tej istej sekty sú tzv. fabianisti (vytvorili falošný neomarxizmus). Eugenická sekta je pôvodcom ideológie čistej rasy, ktorú naočkovali do hlavy Hitlerovi, keď mu katolícky šľachtic von Papen pomáhal do politiky. von Papen podpisoval za nacistov konkordát s Vatikánom, za Vatikán podpisoval kardinál Pacelli (neskôr pápež Pius XII) a von Papen je za jeho zásluhy držiteľom vyznamenania - Piovho rádu. Totálna diplomatická podpora nacistickej Ríši z vrchných poschodí Vatikánu bola umocnená prítomnosťou preláta Montiniho, ktorý sa po Pacellim tiež stal pápežom ako Pavol VI. Vatikán presadil v 30. rokoch cez fašistické vlády všetko, čo nevyhnutne potreboval - medzinárodné uznanie obnoveného pápežského štátu bolo dosiahnuté zmluvami s Mussolinim, Francom a Hitlerom. Garibaldiho talianska republika bola porazená. Súvis medzi eugenickou sektou v Británii a Vatikánom treba hľadať v roku 1706, keď do Británie prenikli z kontinentu prvé batistické sekty. Pochopiť kto riadi baptistické sekty pomôže symbolika a mytológia. Najvplyvnejšie rím. kat. rytierske rády majú všetky za patróna Jána Krstiteľa (Pozn. Stalin urobil Prehliadku Víťazstva 24.7.1945, presne na deň najvýznamnejšieho sviatku týchto rádov - sviatku Jána Krstiteľa, tým poslal odkaz otcom vojny západu. Niektoré zdroje tvrdia, že sv. Ján Krstiteľ je v skutočnosti mystický obraz, ktorého originálom bol byzantský cisár Ján II Komnén z prastarej dynastie Komnene, ktorá napr. počas celého vývoja západu vládla v Iráne a stopy ktorej možno nájsť v Taliansku.) Patrónom baptistických siekt je ... Ján Krstiteľ. Po tejto infiltrácii anglikánskeho sveta falošnými sektami katolícke rády ovládajúce Vatikán postupne vytvorili významnú časť establishmentu Británie. Z tejto skupiny siekt sa presadilo opustenie politiky nepriateľstva s Vatikánom a v ďalšej generácii už katolíci mali politický vplyv, tak vznikala eugenická sekta - Cecil Rhodes bol z katolíckej rodiny. V.Pjakin tvrdí, že Rhodesove koncentráky v južnej Afrike boli skúšobný projekt na 2. svetovú vojnu. Britské impérium je skutočná benátsko-pápežská Nová Ríša. Naproti tomu tzv. «nacistická 3. Ríša» bol iba projektový štát na vzájomnú likvidáciu ZSSR a zvyškov starej stredovekej pápežskej Ríše, postavenej na nemeckom etniku, ktoré už nemali mocensky konkurovať Novej Ríši - Britskému impériu. Mladšia generácia Round Table infiltrovala v 20. storočí USA cez rozširovanie jezuitských univerzít a v 70.rokoch na už dobyté územie USA presunul Vatikán všetky svoje investičné podiely z Talianska. Na účel budovania vojenskej sily Ríše potom už Ríša používala USA, nie Nemecko. Moc opisovanej skupiny síce nie je absolútna, ale má mocenskú dominanciu na 6. priorite naprieč všetkými štátmi tzv. Západu. Paralela: nemecký národ zložený z križiackych rytierov, Slovanov a Židov bol vybudovaný ako chov tupých vojakov ako nástroj pre nadnárodnú politiku rovnako, ako mladý národ americký, zložený z Nemcov, Angličanov a Hispáncov bol zmanipulovaný do tejto úlohy. Zakladatelia amerického štátu boli po dobrom začiatku neskôr infiltrovaní a zvnútra preformátovaní ich nepriateľmi, ostali iba ochranné články v Ústave. Nemecký národ ostal rozdrobený, katolícke rytierske rády sa preto rozdelili na katolícku a protestantskú vetvu, aby pokryli všetkých obyvateľov - tak máme katolíckych Malteser, ale maltský rád vytvoril aj svoju protestantskú verziu pod názvom Johaniter. Nemecko sa stalo centrom na 4. priorite, kde sa vyberá desiatok z európskych kolónií pre pestrú paletu cirkví ovládaných katolíckymi rádmi. V rámci preusporiadania Európy už s projektovým národom nemeckým križiacka diplomacia možno ani nepočíta, možno ich mal definitívne "preformátovať" islamský kalifát. Potom by ich možno prišla oslobodiť katolícka armáda, ale v tom hluku by ešte predtým prioritne začistili pravých protestantov...
Upravené 14. 2. 2022 o 23:56

pestrú paletu cirkví ovládaných katolíckymi rádmi
pokračovanie o dynamike práce tejto štruktúry v téme
dynamika štruktúr ľavých a pravých jezuitov


[quote="pid:57854, uid:644"]pestrú paletu cirkví ovládaných katolíckymi rádmi[/quote] pokračovanie o dynamike práce tejto štruktúry v téme [dynamika štruktúr ľavých a pravých jezuitov](https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3142/2-glob-aacute-lny-prediktor-dynamika-vektor-cie%C4%BEov/1#post-58074 "2. GP -dynamika, vektor cieľov")
4.64k
38
12
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept