Politika v SR
Právnici a sudcovia proti porušovaniu princípov právneho štátu v Slovenskej republike

Výzva slovenských právnikov proti sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu v Slovenskej republike
My, bývalí a súčasní členovia súdnych orgánov, advokáti, akademici a príslušníci ďalších právnických profesií, týmto vyzývame na dôsledné zachovávanie princípov právneho štátu v Slovenskej republike. Naše výhrady k porušovaniu týchto princípov už dlhšie verejne komunikujeme prostredníctvom článkov, odborných vyjadrení, či blogov a skupina sudcov napísala aj Výzvu na zachovanie demokracie a právneho štátu v Slovenskej republike. Očakávaná reakcia v konaní kompetentných minimálne v podobe odbornej verejnej diskusie však nenastala, odpoveďou je naopak mlčanie, v niektorých prípadoch dokonca zastrašovanie, či osobné invektívy...
https://pravnystat.eu/


**Výzva slovenských právnikov proti sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu v Slovenskej republike** My, bývalí a súčasní členovia súdnych orgánov, advokáti, akademici a príslušníci ďalších právnických profesií, týmto vyzývame na dôsledné zachovávanie princípov právneho štátu v Slovenskej republike. Naše výhrady k porušovaniu týchto princípov už dlhšie verejne komunikujeme prostredníctvom článkov, odborných vyjadrení, či blogov a skupina sudcov napísala aj Výzvu na zachovanie demokracie a právneho štátu v Slovenskej republike. Očakávaná reakcia v konaní kompetentných minimálne v podobe odbornej verejnej diskusie však nenastala, odpoveďou je naopak mlčanie, v niektorých prípadoch dokonca zastrašovanie, či osobné invektívy... https://pravnystat.eu/
Upravené 5. 1. 2022 o 21:09

Spoločné vyhlásenie Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej advokátskej komory


https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3566/spolo%C4%8Dn%C3%A9-vyhl%C3%A1senie-najvy%C5%A1%C5%A1ieho-s%C3%BAdu-sr-najvy%C5%A1%C5%A1ieho-spr%C3%A1vneho-s%C3%BAdu-sr-gener%C3%A1lnej-prokurat%C3%BAry-sr-a-slovenskej-advok%C3%A1tskej-komory


**Spoločné vyhlásenie Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej advokátskej komory** https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3566/spolo%C4%8Dn%C3%A9-vyhl%C3%A1senie-najvy%C5%A1%C5%A1ieho-s%C3%BAdu-sr-najvy%C5%A1%C5%A1ieho-spr%C3%A1vneho-s%C3%BAdu-sr-gener%C3%A1lnej-prokurat%C3%BAry-sr-a-slovenskej-advok%C3%A1tskej-komory

Sudca Števík: Sudcovia otvorene sa hlásiaci k aktuálnej vládnucej garnitúre, ktorá pod rúškom reforiem cielene ničí právny štát a nezávislosť súdnej moci, sa v rozpore s teóriami o demokracii a právnom štáte podieľajú na ich rozvrate!
https://www.infovojna.sk/article/sudca-stevik-sudcovia-otvorene-sa-hlasiaci-k-aktualnej-vladnucej-garniture-ktora-pod-ruskom-reforiem-cielene-nici-pravny-stat-a-nezavislost-sudnej-moci-sa-v-rozpore-s-teoriami-o-demokracii-a-pravnom-state-podielaju-na-ich-rozvrate


**Sudca Števík: Sudcovia otvorene sa hlásiaci k aktuálnej vládnucej garnitúre, ktorá pod rúškom reforiem cielene ničí právny štát a nezávislosť súdnej moci, sa v rozpore s teóriami o demokracii a právnom štáte podieľajú na ich rozvrate!** https://www.infovojna.sk/article/sudca-stevik-sudcovia-otvorene-sa-hlasiaci-k-aktualnej-vladnucej-garniture-ktora-pod-ruskom-reforiem-cielene-nici-pravny-stat-a-nezavislost-sudnej-moci-sa-v-rozpore-s-teoriami-o-demokracii-a-pravnom-state-podielaju-na-ich-rozvrate

Bratislavský okresný sudca o pokračovaní špinavých hier šéfa Súdnej rady Jána Mazáka
Za pár mesiacov to budú dva roky, čo bol za predsedu súdnej rady zvolený Ján Mazák. Človek ohurujúci titulmi a funkciami, ktorý však ako predseda súdnej rady úplne zlyhal. Je obrovskou hanbou a nebezpečenstvom pre právny štát na Slovensku. Svojou suterénovou morálkou a nekompetentnosťou spôsobuje súdnej moci jeden úder za druhým. Flagrantným spôsobom porušuje Ústavu SR a zákernými politickými ťahmi zbavuje justíciu nezávislosti a dôveryhodnosti. Otvorene schvaľuje porušovanie ľudských práv počas koronakrízy s precíznym odôvodnením hodným profesora, že takúto pandémiu sme tu ešte nemali, takže porušovanie ľudských práv exekutívou je v poriadku.
Svojou pozíciou si je taký istý, že sám vyhlasuje, že Súdna rada je politickým orgánom. A trošku možno aj odborným. Ja bohužial nič odborného na činnosti Súdnej rady nevidím. Teda sem tam. Jej predseda dáva politické stanoviská korešpondujúce so zámermi vládnej moci a presadzuje vládnu politiku likvidácie nezávislosti súdnej moci. Do očí bijúce je jeho sklamanie, že sa nepotvrdzujú ním vyslovené slová o skorumpovanej justícii a stráca tak jeden z dôvodov kopnúť si do slovenských sudcov a legitimizovať rôzne reformy a očisty...
https://www.infovojna.sk/article/bratislavsky-okresny-sudca-o-pokracovani-spinavych-hier-sefa-sudnej-rady-jana-mazaka


**Bratislavský okresný sudca o pokračovaní špinavých hier šéfa Súdnej rady Jána Mazáka** Za pár mesiacov to budú dva roky, čo bol za predsedu súdnej rady zvolený Ján Mazák. Človek ohurujúci titulmi a funkciami, ktorý však ako predseda súdnej rady úplne zlyhal. Je obrovskou hanbou a nebezpečenstvom pre právny štát na Slovensku. Svojou suterénovou morálkou a nekompetentnosťou spôsobuje súdnej moci jeden úder za druhým. Flagrantným spôsobom porušuje Ústavu SR a zákernými politickými ťahmi zbavuje justíciu nezávislosti a dôveryhodnosti. Otvorene schvaľuje porušovanie ľudských práv počas koronakrízy s precíznym odôvodnením hodným profesora, že takúto pandémiu sme tu ešte nemali, takže porušovanie ľudských práv exekutívou je v poriadku. Svojou pozíciou si je taký istý, že sám vyhlasuje, že Súdna rada je politickým orgánom. A trošku možno aj odborným. Ja bohužial nič odborného na činnosti Súdnej rady nevidím. Teda sem tam. Jej predseda dáva politické stanoviská korešpondujúce so zámermi vládnej moci a presadzuje vládnu politiku likvidácie nezávislosti súdnej moci. Do očí bijúce je jeho sklamanie, že sa nepotvrdzujú ním vyslovené slová o skorumpovanej justícii a stráca tak jeden z dôvodov kopnúť si do slovenských sudcov a legitimizovať rôzne reformy a očisty... https://www.infovojna.sk/article/bratislavsky-okresny-sudca-o-pokracovani-spinavych-hier-sefa-sudnej-rady-jana-mazaka

Odstúpenie šéfa Súdnej rady žiada už 103 sudcov, zoznam ešte nie je konečný. “Neodstúpim,” odkazuje Mazák
https://www.hlavnespravy.sk/odstupenie-sefa-sudnej-rady-ziada-103-sudcov-mazak-sa-odist-nechysta/2839328


**Odstúpenie šéfa Súdnej rady žiada už 103 sudcov, zoznam ešte nie je konečný. “Neodstúpim,” odkazuje Mazák** https://www.hlavnespravy.sk/odstupenie-sefa-sudnej-rady-ziada-103-sudcov-mazak-sa-odist-nechysta/2839328
938
5
2
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept