História
Významové roviny Ruského (Slovanského) jazyka, aneb Ruský jazyk netradičně.

Pro mě je důležité to množné číslo.

To je zajímavá teze. A v Bibli, potažmo křesťanství ti to nevadí? Nebudu mluvit o andělech a dalších. Budu mluvit o Bozích. Zdá se ti to divné? Že nemluvím o jednotném čísle ale množném? Tak by bylo záhodno, ještě jednou si přečíst Bibli a sice část Genesis. Tam je to vše černé na bílém, ale zdá se, že lidé jsou postižení vlčí tmou a nevidí.
Samotná Bible mluví o dvou Bozích a sice o Bohu Tvůrci a o Bohu Hospodině. A co myslíš, kdo je v Bibli tím Hospodinem - správcem? No přece náš starý dobrý známý GP, který sice v Bibli správně uvedl, kdo stvořil svět, ale dál se postavil na místo Stvořitele a vesele to tady řídí už 2000 let podle Bible. Vždyť ji sám napsal, tak by byl blbý, kdyby se tam neuvedl. Zdá se ti to jako nonsens? Čím je pro nás (Bůh) HNR-Tvůrce v Bibli ? Je pro nás otcem. Čím je Bůh Hospodin v Bibli - náš Pán. Ano, lidé se již 2000 let modlí ke GP - Hospodinu, našemu Pánu a ne k HNR - Bohu Tvůrci, našemu otci.
Copak by GP dovolil modlit se k někomu jinému, než k němu?


[quote="pid:42126, uid:388"]Pro mě je důležité to množné číslo.[/quote] To je zajímavá teze. A v Bibli, potažmo křesťanství ti to nevadí? Nebudu mluvit o andělech a dalších. Budu mluvit o Bozích. Zdá se ti to divné? Že nemluvím o jednotném čísle ale množném? Tak by bylo záhodno, ještě jednou si přečíst Bibli a sice část Genesis. Tam je to vše černé na bílém, ale zdá se, že lidé jsou postižení vlčí tmou a nevidí. Samotná Bible mluví o dvou Bozích a sice o Bohu Tvůrci a o Bohu Hospodině. A co myslíš, kdo je v Bibli tím Hospodinem - správcem? No přece náš starý dobrý známý GP, který sice v Bibli správně uvedl, kdo stvořil svět, ale dál se postavil na místo Stvořitele a vesele to tady řídí už 2000 let podle Bible. Vždyť ji sám napsal, tak by byl blbý, kdyby se tam neuvedl. Zdá se ti to jako nonsens? Čím je pro nás (Bůh) HNR-Tvůrce v Bibli ? Je pro nás otcem. Čím je Bůh Hospodin v Bibli - náš Pán. Ano, lidé se již 2000 let modlí ke GP - Hospodinu, našemu Pánu a ne k HNR - Bohu Tvůrci, našemu otci. Copak by GP dovolil modlit se k někomu jinému, než k němu?
Upravené 10. 11. 2021 o 20:13

To je zajímavá teze. A v Bibli, potažmo křesťanství ti to nevadí?


Ty jsi nečetl v tlustých knihách, jak VP SSSR kritizuje svatou Trojici pro rozpory a vypalování díry do myšlení křesťanů?
Jestli jo, tak co mi tu předhazuješ Biblické nesmysly.


Jardob tu píše o tom, jak je nutné mít přesnou adresu na Boha=HNR. Nevím, jestli jeho slovům přesně rozumím, ale tu přesnou adresu v Slovanském Panteonu nenacházím.


Zapsané to nikde nemáte (pokud ano, tak existují pochybnosti, zda to není novodobý padělek a v horším případě novodobý padělek z dílny Vatikánské knihovny), každý "elitář" vystupující za libovolný Slovanský spolek si to vysvětluje jinak.


I kdybych chtěl podle toho co je známo obnovit Slovanskou civilizaci, tak v otázce Bohů budou potřeba vykladači=elitáři. To je davo-"elitarismus" jako vyšitý. A protože víme, že GP je historicky nejefektivnější organizátor davo-"elitarismů" tak, že si ty méně efektivní podřídí, aby mu sloužily. Tak je to zaručená cesta k opakování prohry.


Takže já chci obnovit Slovanskou civilizaci, ale bez jejich božstev a nahradit ta božstva HNR, resp. touto sociologickou doktrínou, kterou vyznává i KSB


Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/geneze-davo-elitarizmu-v-kostce/
...
Co je to tedy ve své podstatě Zjevení, informace seslaná Shora?
Vesmír neexistuje bezcílně, to znamená že existuje nějaký cíl, kterého má dosáhnout.
Stejně tak lidstvo neexistuje na Zemi bezcílně, kvůli metabolizaci potravy a uspokojování potřeb, ale metabolizace potravy a uspokojování potřeb je nutný základ pro to, aby mohl každý člověk plnit svou misi a tím posouvat lidstvo k plnění své celkové mise.
Existuje tedy nějaký cíl, a pokud existuje cíl, pak existuje i optimální cesta jeho dosažení. Tato optimální cesta se nazývá Boží Záměr, a kromě toho existují ostatní cesty, různě vzdálené od optima, které se nazývají Boží Dopuštění. Tedy, jelikož dal Tvůrce člověku svobodu volby, člověk se může mýlit a dělat špatná rozhodnutí, a dokonce se může vědomě rozhodnout jít proti Záměru – na to má právo, dané Shora. Jde o to, že mýlit se, a jít proti Záměru, má kdokoliv právo jen v rámci Dopuštění, tj. v rámci té míry, v jaké bude Shora povolena danému subjektu další existence. Překročit hranice Dopuštění (ať už vědomě nebo nevědomě) znamená ukončit fyzickou existenci, to se týká jako jedince, tak společností a civilizací.
...


Vše nasvědčuje tomu, že právě takto mohli zareagovat slovanští žreci již tehdy, ale ve své namyšlenosti to odmítli.


[quote="pid:42162, uid:312"]To je zajímavá teze. A v Bibli, potažmo křesťanství ti to nevadí?[/quote] Ty jsi nečetl v tlustých knihách, jak VP SSSR kritizuje svatou Trojici pro rozpory a vypalování díry do myšlení křesťanů? Jestli jo, tak co mi tu předhazuješ Biblické nesmysly. Jardob tu píše o tom, jak je nutné mít přesnou adresu na Boha=HNR. Nevím, jestli jeho slovům přesně rozumím, ale tu přesnou adresu v Slovanském Panteonu nenacházím. Zapsané to nikde nemáte (pokud ano, tak existují pochybnosti, zda to není novodobý padělek a v horším případě novodobý padělek z dílny Vatikánské knihovny), každý "elitář" vystupující za libovolný Slovanský spolek si to vysvětluje jinak. I kdybych chtěl podle toho co je známo obnovit Slovanskou civilizaci, tak v otázce Bohů budou potřeba vykladači=elitáři. To je davo-"elitarismus" jako vyšitý. A protože víme, že GP je historicky nejefektivnější organizátor davo-"elitarismů" tak, že si ty méně efektivní podřídí, aby mu sloužily. Tak je to zaručená cesta k opakování prohry. Takže já chci obnovit Slovanskou civilizaci, ale bez jejich božstev a nahradit ta božstva HNR, resp. touto sociologickou doktrínou, kterou vyznává i KSB Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/geneze-davo-elitarizmu-v-kostce/ ... _**Co je to tedy ve své podstatě Zjevení, informace seslaná Shora?**_ **Vesmír neexistuje bezcílně, to znamená že existuje nějaký cíl, kterého má dosáhnout.** **Stejně tak lidstvo neexistuje na Zemi bezcílně, kvůli metabolizaci potravy a uspokojování potřeb, ale metabolizace potravy a uspokojování potřeb je nutný základ pro to, aby mohl každý člověk plnit svou misi a tím posouvat lidstvo k plnění své celkové mise.** **Existuje tedy nějaký cíl, a pokud existuje cíl, pak existuje i optimální cesta jeho dosažení. Tato optimální cesta se nazývá Boží Záměr, a kromě toho existují ostatní cesty, různě vzdálené od optima, které se nazývají Boží Dopuštění. Tedy, jelikož dal Tvůrce člověku svobodu volby, člověk se může mýlit a dělat špatná rozhodnutí, a dokonce se může vědomě rozhodnout jít proti Záměru – na to má právo, dané Shora. Jde o to, že mýlit se, a jít proti Záměru, má kdokoliv právo jen v rámci Dopuštění, tj. v rámci té míry, v jaké bude Shora povolena danému subjektu další existence. Překročit hranice Dopuštění (ať už vědomě nebo nevědomě) znamená ukončit fyzickou existenci, to se týká jako jedince, tak společností a civilizací.** ... Vše nasvědčuje tomu, že právě takto mohli zareagovat slovanští žreci již tehdy, ale ve své namyšlenosti to odmítli.

Takže já chci obnovit Slovanskou civilizaci, ale bez jejich božstev a nahradit ta božstva HNR,

A já chci něco jiného? Jak si na to přišel?
Jak se liší staří Slované, kteří se sešli na louce, dívali se na nebe a prosili ať sprchne, od dnešních záhradkářů, kteří se ráno postaví na zápraží, podívají se na nebe a řeknou: Dej Bože trochu deště, ať nemusím zalévat.


[quote="pid:42272, uid:388"]Takže já chci obnovit Slovanskou civilizaci, ale bez jejich božstev a nahradit ta božstva HNR,[/quote] A já chci něco jiného? Jak si na to přišel? Jak se liší staří Slované, kteří se sešli na louce, dívali se na nebe a prosili ať sprchne, od dnešních záhradkářů, kteří se ráno postaví na zápraží, podívají se na nebe a řeknou: Dej Bože trochu deště, ať nemusím zalévat.
Upravené 10. 11. 2021 o 19:26

Pokusím se přeformulovat jinými slovy to, co tady celou dobu tvrdím


Pokud se Slovanský Panteon přesune do dějin a zůstane v příbězích, případně v těch příbězích bude opatřen dovětkem cca ve smyslu "staří Bohové" a v dnešní reálné religii se bude odkazovat na HNR (jak o něm píše KSB), tak pak je "Slovanská civilizace", resp. civilizace prehistorické Rusi tím nejlepším, co zde kdy bylo ... a díky této změně obstojí i dnešním výzvám.


Pokusím se přeformulovat jinými slovy to, co tady celou dobu tvrdím Pokud se Slovanský Panteon přesune do dějin a zůstane v příbězích, případně v těch příbězích bude opatřen dovětkem cca ve smyslu "staří Bohové" a v dnešní reálné religii se bude odkazovat na HNR (jak o něm píše KSB), tak pak je "Slovanská civilizace", resp. civilizace prehistorické Rusi tím nejlepším, co zde kdy bylo ... a díky této změně obstojí i dnešním výzvám.
Upravené 10. 11. 2021 o 19:53

v těch příbězích bude opatřen dovětkem cca ve smyslu "staří Bohové"

Však ano - tak to myslím i já. Nemá smysl se pokoušet obracet proud vývoje - vracet se kamsi o tisíc let zpět. To je na hlavu a nikomu se nepodaří. Smyslem vědění o slovanské minulosti je hlavně obnovit v dnešních generacích silný pocit kořenů dlouhé linie předků, spojení s rodnou zemí. Tj. - že Slovani položili základy tzv. "bílé kultury" po celém světě a jejich způsob spolužití ve společnosti je tím nejlidštějším a nejspravedlivějším, co lidé zatím vymysleli.
Návratem ke slovanské civilizaci není obléknout si rubášku a zapřáhnout sám sebe do ruchadla. Není to ani o starodávných slovanských obřadech nebo bozích. Je to o vnímání půdy, vody, vlasti, země, rodiny i sousedů.
Vlast je země, kterou nám dal Bůh, kde jsem se narodil a kde také chci zemřít. Vlast je země, kterou jsme zdědili po předcích, jsme jen dočasní správci a máme za povinnost ji našim dětem předat v lepším stavu, než jsme ji převzali. Využívat vodu a bohatství naší vlasti smějí jen ti, kdo na ni žijí, kdo tu tvoří a kdo za ní mají zodpovědnost. Se sousedy vycházíme dobře a nenutíme jim náš životní styl, naše zvyky a ani naše názory a víru. Totéž ale žádáme my od nich. Cizí nechceme - ale své si nedáme.
Asi tak... Tohle vše už tu jednou bylo a právě tohle - dle mého názoru - má smysl znovuobnovit.


[quote="pid:42286, uid:388"]v těch příbězích bude opatřen dovětkem cca ve smyslu "staří Bohové"[/quote] Však ano - tak to myslím i já. Nemá smysl se pokoušet obracet proud vývoje - vracet se kamsi o tisíc let zpět. To je na hlavu a nikomu se nepodaří. Smyslem vědění o slovanské minulosti je hlavně obnovit v dnešních generacích silný pocit kořenů dlouhé linie předků, spojení s rodnou zemí. Tj. - že Slovani položili základy tzv. "bílé kultury" po celém světě a jejich způsob spolužití ve společnosti je tím nejlidštějším a nejspravedlivějším, co lidé zatím vymysleli. Návratem ke slovanské civilizaci není obléknout si rubášku a zapřáhnout sám sebe do ruchadla. Není to ani o starodávných slovanských obřadech nebo bozích. Je to o vnímání půdy, vody, vlasti, země, rodiny i sousedů. Vlast je země, kterou nám dal Bůh, kde jsem se narodil a kde také chci zemřít. Vlast je země, kterou jsme zdědili po předcích, jsme jen dočasní správci a máme za povinnost ji našim dětem předat v lepším stavu, než jsme ji převzali. Využívat vodu a bohatství naší vlasti smějí jen ti, kdo na ni žijí, kdo tu tvoří a kdo za ní mají zodpovědnost. Se sousedy vycházíme dobře a nenutíme jim náš životní styl, naše zvyky a ani naše názory a víru. Totéž ale žádáme my od nich. Cizí nechceme - ale své si nedáme. Asi tak... Tohle vše už tu jednou bylo a právě tohle - dle mého názoru - má smysl znovuobnovit.

Však ano - tak to myslím i já. Nemá smysl se pokoušet obracet proud vývoje - vracet se kamsi o tisíc let zpět. To je na hlavu a nikomu se nepodaří.


Pak jsme si asi nerozuměli ... např. Slovanské spolky na dnešní slunovrat slaví svátek "Kupalo". O Kupalo nevím vůbec nic, musel by mi to organizovat nějaký vykladač (a jsme u toho podle kterého zdroje, takže pak by se různí vykladači z různých spolků mohli hádat jak správně vésti obřad - nevím jestli to tak mezi těmi spolky i neprobíhá). Tj. je třeba určité aktualizace kultury, zde např. jen použít dnešní pojmy, aby jim všichni rozuměli, jinak podoba by mohla být shodná (podmiňovací způsob dávám proto, že jsem to nestudoval dopodrobna, tj. může tam být ještě něco, co by bylo třeba opravit).


Svátek slunovratu si může udělat každý sám (nebo někdo jiný z rodiny). Že je to důležité pro chápání cykličnosti času pro děti (a vlastně i dospělé) je snad jasné.


[quote="pid:42304, uid:203"]Však ano - tak to myslím i já. Nemá smysl se pokoušet obracet proud vývoje - vracet se kamsi o tisíc let zpět. To je na hlavu a nikomu se nepodaří.[/quote] Pak jsme si asi nerozuměli ... např. Slovanské spolky na dnešní slunovrat slaví svátek "Kupalo". O Kupalo nevím vůbec nic, musel by mi to organizovat nějaký vykladač (a jsme u toho podle kterého zdroje, takže pak by se různí vykladači z různých spolků mohli hádat jak správně vésti obřad - nevím jestli to tak mezi těmi spolky i neprobíhá). Tj. je třeba určité aktualizace kultury, zde např. jen použít dnešní pojmy, aby jim všichni rozuměli, jinak podoba by mohla být shodná (podmiňovací způsob dávám proto, že jsem to nestudoval dopodrobna, tj. může tam být ještě něco, co by bylo třeba opravit). Svátek slunovratu si může udělat každý sám (nebo někdo jiný z rodiny). Že je to důležité pro chápání cykličnosti času pro děti (a vlastně i dospělé) je snad jasné.

Slovanské spolky na dnešní slunovrat slaví svátek "Kupalo".

Myslím, že jsem tady o tom svátku psal. Našel jsem to.
Tyto myšlenky o orgiích a mnohoženství pochází z nedostatečných znalostí života dávných Slovanů. A sice, úplně vymizelo povědomí takového svátku jako "Ivan Kupala".
Abych alespoň trochu pootevřel dvířka tohoto svátku, trochu to osvětlím.
Svátek Ivana Kupaly byl největším svátkem Slovanů a odehrával se na přelomu června a července.
Co to byl za svátek? Byl popsán v 19.století v knize "Očerky Rossiji". V den svátku Ivana Kupaly se sbíraly léčivé rostliny.
Svátek se odehrával u vody, při zažehnuté vatře, všichni se museli pohybovat, nikdo nesměl stát, vodili se chorovody.
Jako ochranná rostlina se sklízela kapraď (kupalskij cvetok) která měla za úkol chránit sběrače bylin, po kterém následoval rituál očištění.
Tato rostlina roste z kořene podobnému houbě, což způsobuje světelkování za tmy. Lidé kapraď trhali v noci, a tyto světelkující čísti kapradě olizovali. Byl to vlastně antidot proti otravným látkám, se kterými se sběrači mohli setkat. To pomáhalo snižovat dávku otravných látek v těle.


Romanovský režim tento svátek zneužil. V té době bylo vedeno hodně válek a národ musel tyto náklady zaplatit. Tyto daně bylo velice těžké zaplatit, trestem byly nucené práce, které se mohly rozprostřít na celou občinu.
Jedním z prostředků platby daní byl sběr léčivých rostlin. Místní lidé velice dobře znali léčivé rostliny a elita to hodlala zneužít a využít. Tyto rostliny se sbírali v průmyslovém množství a hojně vyvážely do zahraničí.
Sběr bylin v takovém obrovském množství byl velice nebezpečný, jelikož hodně rostlin je jedovatých. Příkladem může být třezalka tečkovaná, která při sběru na slunci má negativní vliv na pokožku. Další z rostlina oměj, kde její jedovatá složka se také vstřebává pokožkou. Celkově se sbíralo kolem 60 bylin.
Při sběru museli lidé soustavně jíst (každý musel přinést to co měl doma). Pohybovat se museli proto, že pohyb znamenal, že člověk není otráven, jídlo bylo prospěšné proto, že trávicí trakt byl promaštěn tukem. Tělo, včetně tváře muselo být zahaleno. Rostliny sbíraly především ženy. Oblečení pak muselo být po sběru sežehnuto. Nesmělo se spát, protože mohlo dojít k zástavě dýcháni a smrti.
Také se muselo skákat přes vatru, což zvyšovalo adrenalin v krvi a nakonec se musely omýt ve vodě - v řece, nebo jezeru.
No a teď se dostáváme k tomu nejhlavnějšímu. V té době bylo hodně vdov, muži umírali nejen ve válkách, ale i těžkou prací a nemocí. No a právě chudé vdovy se nejvíc účastnily sběru těchto rostlin. No a aby se předešlo otravě, tak jako další prostředek ochrany byl pohlavní akt. Při pohlavním aktu se u ženy uvolňují endorfiny, což také pomáhalo neutralizovat otravu z rostlin.
Lid v té době velice dobře znal účinky rostlin a ochranu před jejich otravou. Všechny popsané úkony byly vlastně vysokou úrovní ochrany před otravou. Děti, které se narodily jako důsledek této noci byly vychovávány na náklady občiny.
Autoři publikací ze západu a také církevní hodnostáři pravoslavné církve, tento svátek nechápali a považovali jej za něco nemravního a odsouzení hodného.
Lidé neznalí Slovanských zvyků, svátků a obřadů pak Slovany popsali jako nezřízené účastníky orgií, bez toho, aby pochopili smysl takového jednání.


PS: Ještě malé doplnění, u nás se ten svátek nazývá Svatojánská noc.


[quote="pid:42311, uid:388"]Slovanské spolky na dnešní slunovrat slaví svátek "Kupalo".[/quote] Myslím, že jsem tady o tom svátku psal. Našel jsem to. Tyto myšlenky o orgiích a mnohoženství pochází z nedostatečných znalostí života dávných Slovanů. A sice, úplně vymizelo povědomí takového svátku jako "Ivan Kupala". Abych alespoň trochu pootevřel dvířka tohoto svátku, trochu to osvětlím. Svátek Ivana Kupaly byl největším svátkem Slovanů a odehrával se na přelomu června a července. Co to byl za svátek? Byl popsán v 19.století v knize "Očerky Rossiji". V den svátku Ivana Kupaly se sbíraly léčivé rostliny. Svátek se odehrával u vody, při zažehnuté vatře, všichni se museli pohybovat, nikdo nesměl stát, vodili se chorovody. Jako ochranná rostlina se sklízela kapraď (kupalskij cvetok) která měla za úkol chránit sběrače bylin, po kterém následoval rituál očištění. Tato rostlina roste z kořene podobnému houbě, což způsobuje světelkování za tmy. Lidé kapraď trhali v noci, a tyto světelkující čísti kapradě olizovali. Byl to vlastně antidot proti otravným látkám, se kterými se sběrači mohli setkat. To pomáhalo snižovat dávku otravných látek v těle. Romanovský režim tento svátek zneužil. V té době bylo vedeno hodně válek a národ musel tyto náklady zaplatit. Tyto daně bylo velice těžké zaplatit, trestem byly nucené práce, které se mohly rozprostřít na celou občinu. Jedním z prostředků platby daní byl sběr léčivých rostlin. Místní lidé velice dobře znali léčivé rostliny a elita to hodlala zneužít a využít. Tyto rostliny se sbírali v průmyslovém množství a hojně vyvážely do zahraničí. Sběr bylin v takovém obrovském množství byl velice nebezpečný, jelikož hodně rostlin je jedovatých. Příkladem může být třezalka tečkovaná, která při sběru na slunci má negativní vliv na pokožku. Další z rostlina oměj, kde její jedovatá složka se také vstřebává pokožkou. Celkově se sbíralo kolem 60 bylin. Při sběru museli lidé soustavně jíst (každý musel přinést to co měl doma). Pohybovat se museli proto, že pohyb znamenal, že člověk není otráven, jídlo bylo prospěšné proto, že trávicí trakt byl promaštěn tukem. Tělo, včetně tváře muselo být zahaleno. Rostliny sbíraly především ženy. Oblečení pak muselo být po sběru sežehnuto. Nesmělo se spát, protože mohlo dojít k zástavě dýcháni a smrti. Také se muselo skákat přes vatru, což zvyšovalo adrenalin v krvi a nakonec se musely omýt ve vodě - v řece, nebo jezeru. No a teď se dostáváme k tomu nejhlavnějšímu. V té době bylo hodně vdov, muži umírali nejen ve válkách, ale i těžkou prací a nemocí. No a právě chudé vdovy se nejvíc účastnily sběru těchto rostlin. No a aby se předešlo otravě, tak jako další prostředek ochrany byl pohlavní akt. Při pohlavním aktu se u ženy uvolňují endorfiny, což také pomáhalo neutralizovat otravu z rostlin. Lid v té době velice dobře znal účinky rostlin a ochranu před jejich otravou. Všechny popsané úkony byly vlastně vysokou úrovní ochrany před otravou. Děti, které se narodily jako důsledek této noci byly vychovávány na náklady občiny. Autoři publikací ze západu a také církevní hodnostáři pravoslavné církve, tento svátek nechápali a považovali jej za něco nemravního a odsouzení hodného. Lidé neznalí Slovanských zvyků, svátků a obřadů pak Slovany popsali jako nezřízené účastníky orgií, bez toho, aby pochopili smysl takového jednání. PS: Ještě malé doplnění, u nás se ten svátek nazývá Svatojánská noc.
Upravené 10. 11. 2021 o 21:56

Ještě malé doplnění, u nás se ten svátek nazývá Svatojánská noc


Pravda, to jsem se spletl.


[quote="pid:42312, uid:312"]Ještě malé doplnění, u nás se ten svátek nazývá Svatojánská noc[/quote] Pravda, to jsem se spletl.

@Rusofil A to tam rástlo toľko jedovatých bylín? Trezalka (Ľubovník) je bežná liečivá bylina, má upokojujúce účinky. Z listov sa robí čaj.
Ale sú aj rastliny, ktoré spôsobujú popáleniny alebo alergie. Len nerozumiem toľkým opatreniam proti smrteľnej otrave, ktorá mala byť spôsobená dotykom s rastlinou. Neviem si predstaviť, aká bylina by mohla človeka dotykom zabiť. Skôr si viem predstaviť, že by človeka na lúkach mohol pohrýzť jedovatý had.

@Rusofil A to tam rástlo toľko jedovatých bylín? Trezalka (Ľubovník) je bežná liečivá bylina, má upokojujúce účinky. Z listov sa robí čaj. Ale sú aj rastliny, ktoré spôsobujú popáleniny alebo alergie. Len nerozumiem toľkým opatreniam proti smrteľnej otrave, ktorá mala byť spôsobená dotykom s rastlinou. Neviem si predstaviť, aká bylina by mohla človeka dotykom zabiť. Skôr si viem predstaviť, že by človeka na lúkach mohol pohrýzť jedovatý had.

Ale sú aj rastliny, ktoré spôsobujú popáleniny alebo alergie.

Třezalku mám také na zahradě, a občas mám po jejím sběru (když ji sbírám na slunci) alergickou reakci. Píšu tam, že se sbíralo kolem 60 druhů rostlin. Podle záznamů se rostliny vezli na několika vozech tažených koňmi. Uvedl jsem i zdroj, ve kterém to bylo popisováno.
Sleduji na YT některé ruské yutubery, a když vidím ty širé pláně a lesy, tak nemám pochybnosti o množství sesbíraného materiálu.
Já nepsal, že by mohla rostlina dotykem zabít, ale že se jedovaté látky vstřebávaly i pokožkou. U nás v rodině se vyskytl případ popálení bolševníkem a to bylo jak popálení yperitem. Měsíční práceneschopnost.


[quote="pid:42322, uid:6"]Ale sú aj rastliny, ktoré spôsobujú popáleniny alebo alergie.[/quote] Třezalku mám také na zahradě, a občas mám po jejím sběru (když ji sbírám na slunci) alergickou reakci. Píšu tam, že se sbíralo kolem 60 druhů rostlin. Podle záznamů se rostliny vezli na několika vozech tažených koňmi. Uvedl jsem i zdroj, ve kterém to bylo popisováno. Sleduji na YT některé ruské yutubery, a když vidím ty širé pláně a lesy, tak nemám pochybnosti o množství sesbíraného materiálu. Já nepsal, že by mohla rostlina dotykem zabít, ale že se jedovaté látky vstřebávaly i pokožkou. U nás v rodině se vyskytl případ popálení bolševníkem a to bylo jak popálení yperitem. Měsíční práceneschopnost.
Upravené 10. 11. 2021 o 22:56

@Jura11
Pre nadviazanie správneho spojenia na diaľku je potrebné poznať buď presne a jednoznačné meno adresáta - v prípade Boha jeho skutočné meno. Alebo presný a jednoznačný popis jeho funkcie. Skrátka musíš použiť niečo, čo dotyčnú bytosť odlíši z miliard iných bytostí. U ľudí to môže byť meno a priezvisko + dátum narodenia (lebo mená a priezviská sa zvyknú opakovať, nie sú jedinečné. hoc mi v spomienkach pripájame aj obraz tváre danej osoby, čo by stačilo).

Termín "Boh" má v histórii ľudstva nejednoznačný význam. Mnoho ľudí si pod ním predstavuje odlišné veci, odlišné obrazy a podrobnosti. Nie je to jednoznačná adresa a pri modlitbe, najmä ak do svojich obrazov o Bohu vkladáme subjektívne detaily, môžeme takto nadviazať spojenie s adresátom, ktorý zďaleka nie je HNR.


"Hierarchicky Najvyššie Riadenie v objektívnej realite" je perfektný opis funkcie toho, s kým sa chceme spojiť, ak chceme hovoriť s Najvyšším. Je to taká pomôcka ako telefónne číslo, ktorá pomáha v istote, že hovoríme s tým skutočne Najvyšším. Tá pomôcka je dôležitá pri úvode modlitby, pri nadviazaní spojenia, ďalej už človek môže používať familiárnejšie oslovenia.


Inak veľmi užitočné je nadviazať spojenie s HNR, naladiť sa na jeho prítomnosť, pri všetkých zásadných rozhodnutiach, a hľadať riešenie na pozadí takto naladenej prítomnosti. Vtedy myšlienky pracujú lepšie a spoľahlivejšie.


@Rusofil
Ono by asi bolo dobré, ak by sa v súvislosti so slovanstvom používalo slovo Boh len pri tom, kto je u Slovanov analógiou HNR, a pri ostatných pomocníkov by sa písalo boh s malým písmenom. Bolo by to prijateľnejšie.

Napr. v tom apokryfe od učeníka Jána "Dobrá zvesť Mieru Ježiša Krista od učeníka Jána" - Kristus živly nazýva anjelmi... Napr. Anjel vody, zeme, slnka, vzduchu - to sú anjeli matky Zeme. Otec nebeský tam má tiež svojich anjelov. To mi pripomína to, čo si opisoval aj ty tu dole:

Hlavními Bohy byly Bůh Nebe, Bohyně Země, Bůh Slunce a Bohyně Řeka. Všechno to, bez čeho není možný život na Zemi.
Pak byli objeveni od Boha Slunce Bůh Oheň, od Bohyně Řeky Bohyně Voda, Od Boha Nebe přišel Bůh Vítr a od Bohyně Země Bůh a Bohyně Plodnosti.

Len by sa tam hodilo malé "b".


Ak je najvyšší boh Slovanov Svarog, kto je potom Rod?


@Jura11 Pre nadviazanie správneho spojenia na diaľku je potrebné poznať buď presne a jednoznačné meno adresáta - v prípade Boha jeho skutočné meno. Alebo presný a jednoznačný popis jeho funkcie. Skrátka musíš použiť niečo, čo dotyčnú bytosť odlíši z miliard iných bytostí. U ľudí to môže byť meno a priezvisko + dátum narodenia (lebo mená a priezviská sa zvyknú opakovať, nie sú jedinečné. hoc mi v spomienkach pripájame aj obraz tváre danej osoby, čo by stačilo). Termín "Boh" má v histórii ľudstva nejednoznačný význam. Mnoho ľudí si pod ním predstavuje odlišné veci, odlišné obrazy a podrobnosti. Nie je to jednoznačná adresa a pri modlitbe, najmä ak do svojich obrazov o Bohu vkladáme subjektívne detaily, môžeme takto nadviazať spojenie s adresátom, ktorý zďaleka nie je HNR. **"Hierarchicky Najvyššie Riadenie v objektívnej realite"** je perfektný opis funkcie toho, s kým sa chceme spojiť, ak chceme hovoriť s Najvyšším. Je to taká pomôcka ako telefónne číslo, ktorá pomáha v istote, že hovoríme s tým skutočne Najvyšším. Tá pomôcka je dôležitá pri úvode modlitby, pri nadviazaní spojenia, ďalej už človek môže používať familiárnejšie oslovenia. Inak veľmi užitočné je nadviazať spojenie s HNR, naladiť sa na jeho prítomnosť, pri všetkých zásadných rozhodnutiach, a hľadať riešenie na pozadí takto naladenej prítomnosti. Vtedy myšlienky pracujú lepšie a spoľahlivejšie. @Rusofil Ono by asi bolo dobré, ak by sa v súvislosti so slovanstvom používalo slovo Boh len pri tom, kto je u Slovanov analógiou HNR, a pri ostatných pomocníkov by sa písalo boh s malým písmenom. Bolo by to prijateľnejšie. Napr. v tom apokryfe od učeníka Jána "Dobrá zvesť Mieru Ježiša Krista od učeníka Jána" - Kristus živly nazýva anjelmi... Napr. Anjel vody, zeme, slnka, vzduchu - to sú anjeli matky Zeme. Otec nebeský tam má tiež svojich anjelov. To mi pripomína to, čo si opisoval aj ty tu dole: [quote="pid:11066, uid:312"]Hlavními Bohy byly Bůh Nebe, Bohyně Země, Bůh Slunce a Bohyně Řeka. Všechno to, bez čeho není možný život na Zemi. Pak byli objeveni od Boha Slunce Bůh Oheň, od Bohyně Řeky Bohyně Voda, Od Boha Nebe přišel Bůh Vítr a od Bohyně Země Bůh a Bohyně Plodnosti.[/quote] Len by sa tam hodilo malé "b". Ak je najvyšší boh Slovanov Svarog, kto je potom Rod?
Upravené 10. 11. 2021 o 23:06

Pokusím se rozšířit @jardobův příspěvek.
Celá ta základní struktura bohů - přesněji božských sil a aspektů toho nejvyššího se uchovala u hinduistů v Indii. I když došlo k jistým posunům a zkreslením ve jménech, funkcích ...
A platí to vlastně i pro všechny slovanské "bohy"/principy.
Nesmíme zapomenout, co udělá čas i jen s aktuálním slovníkem za několik let či generací. Navíc v prostoru Indie došlo k mísení (ovlivnění) kultur příchozích Árijů s místními původními kmeny a to i přesto, že se snažili dodržet kastovnictví. Ochrana proti úplnému splynutí - a co vlastně dělají Židé po celém světě, aby se v něm neutopili?

Takže pro lepší představu a snazší navázání kontaktu se Zdrojem vznikla celá struktura zosobněných archetypů. Přitom mívají i mnoho "různých" jmen - to podle lokalit. Důležitější však je vždy základní "funkční" princip (pracovní zařazení smile ). A také přišla i řádka inkarnačních jmen - podle řešených tematických úkolů toho či onoho principu ve vtělení. (Např. opičák Hanuman - jedno ze vtělení Šivy, pomáhá ovládnout roztěkanou nesoustředěnou opičí mysl.)
To vše se pak pro snazší pamatování balilo do snadněji zapamatovatelných příběhů. Pro odstranění nebezpečí zkreslení špatnou pamětí se stalo pravidelné přednášní těchto textů při oslavách a obřadech (opakování paměti i s aktualizací smyslu podle aktuálního slovníku).


Pokud se jde k principům, pak celá široká plejáda se redukuje na několik základních principů projevů "nejvyššího tvůrce všech vesmírů" majících tak své "funkční" jméno i obraz i příběh a bylo možné se k němu snadněji směrovat a navázat potřebný kontakt pro inspiraci i energii. Pro specializované potřeby je samozřejmě možné užít i "specialistů", podobně jako v křesťanství (světci, andělé). A aby to bylo správně v rovnováze, každý z těch principů je vždy ve dvojici (jang i jin).


Tři pro život nejvíce potřebné úkoly/směry jsou:
Brahma - tvůrce, iniciátor
Višnu - udržovatel
Šiva - ničitel, přesněji transformující do další kvality (postup).
Domácí úkol: rozdělit mezi ně plnou funkci řízení - hned jsou jasní patroni i pro potřeby v KSB smile


No a každý, podle toho, co právě v životě musel řešit, věděl kdy se ke kterému aspektu má obrátit, které postupy užít, jaké mantry pronést ... jak se naladit. Včetně výcvikových postupů.
Pokud tedy chceme lépe pochopit dochované zlomky Slovanství - doporučuji vysvětlivky hledat u bráhmanů.


Pokud použijeme tento úhel pohledu - rázem je po nepřehlednosti a zmatku jak v pojmech, tak i ve významech a i praktické uchopitelnosti, použitelnosti.


Pokusím se rozšířit @jardobův příspěvek. Celá ta základní struktura bohů - přesněji božských sil a aspektů toho nejvyššího se uchovala u hinduistů v Indii. I když došlo k jistým posunům a zkreslením ve jménech, funkcích ... A platí to vlastně i pro všechny slovanské "bohy"/principy. Nesmíme zapomenout, co udělá čas i jen s aktuálním slovníkem za několik let či generací. Navíc v prostoru Indie došlo k mísení (ovlivnění) kultur příchozích Árijů s místními původními kmeny a to i přesto, že se snažili dodržet kastovnictví. Ochrana proti úplnému splynutí - a co vlastně dělají Židé po celém světě, aby se v něm neutopili? Takže pro lepší představu a snazší navázání kontaktu se Zdrojem vznikla celá struktura zosobněných archetypů. Přitom mívají i mnoho "různých" jmen - to podle lokalit. Důležitější však je vždy základní "funkční" princip (pracovní zařazení :) ). A také přišla i řádka inkarnačních jmen - podle řešených tematických úkolů toho či onoho principu ve vtělení. (Např. opičák Hanuman - jedno ze vtělení Šivy, pomáhá ovládnout roztěkanou nesoustředěnou opičí mysl.) To vše se pak pro snazší pamatování balilo do snadněji zapamatovatelných příběhů. Pro odstranění nebezpečí zkreslení špatnou pamětí se stalo pravidelné přednášní těchto textů při oslavách a obřadech (opakování paměti i s aktualizací smyslu podle aktuálního slovníku). Pokud se jde k principům, pak celá široká plejáda se redukuje na několik základních principů projevů **"nejvyššího tvůrce všech vesmírů"** majících tak své "funkční" jméno i obraz i příběh a bylo možné se k němu snadněji směrovat a navázat potřebný kontakt pro inspiraci i energii. Pro specializované potřeby je samozřejmě možné užít i "specialistů", podobně jako v křesťanství (světci, andělé). A aby to bylo správně v rovnováze, každý z těch principů je vždy ve dvojici (jang i jin). Tři pro život nejvíce potřebné úkoly/směry jsou: Brahma - tvůrce, iniciátor Višnu - udržovatel Šiva - ničitel, přesněji transformující do další kvality (postup). Domácí úkol: rozdělit mezi ně plnou funkci řízení - hned jsou jasní patroni i pro potřeby v KSB :) No a každý, podle toho, co právě v životě musel řešit, věděl kdy se ke kterému aspektu má obrátit, které postupy užít, jaké mantry pronést ... jak se naladit. Včetně výcvikových postupů. Pokud tedy chceme lépe pochopit dochované zlomky Slovanství - doporučuji vysvětlivky hledat u bráhmanů. Pokud použijeme tento úhel pohledu - rázem je po nepřehlednosti a zmatku jak v pojmech, tak i ve významech a i praktické uchopitelnosti, použitelnosti.

třezalka tečkovaná, která při sběru na slunci má negativní vliv na pokožku.

Ten "negativní vliv" je, že se ti prsty zbarví do červenohněda. Nejde ale o žádný jed nebo alergickou reakci pokožky. Šťáva třezalky (hlavně z květů) prostě tak barví. Proto se téhle významné léčivce (hlavně na krevní tlak) u nás říká "krev svatého Jana"
Ak je najvyšší boh Slovanov Svarog, kto je potom od?

Tak to je v křesťanství "Duch svatý".


Neviem si predstaviť, aká bylina by mohla človeka dotykom zabiť.

Prý toto dokáže bolševník.


[quote="pid:42312, uid:312"]třezalka tečkovaná, která při sběru na slunci má negativní vliv na pokožku.[/quote] Ten "negativní vliv" je, že se ti prsty zbarví do červenohněda. Nejde ale o žádný jed nebo alergickou reakci pokožky. Šťáva třezalky (hlavně z květů) prostě tak barví. Proto se téhle významné léčivce (hlavně na krevní tlak) u nás říká **"krev svatého Jana"** [quote="pid:42326, uid:6"]Ak je najvyšší boh Slovanov Svarog, kto je potom od?[/quote] Tak to je v křesťanství "Duch svatý". [quote="pid:42322, uid:6"]Neviem si predstaviť, aká bylina by mohla človeka dotykom zabiť.[/quote] Prý toto dokáže bolševník.
Upravené 11. 11. 2021 o 06:29

Třezalka tečkovaná může vzácně krátkodobě způsobit světloplachost . Což znamená , že se snadněji spálíte na slunci . Ale jinak je třezalka tečkovaná velice důležitá bylinka , svým léčivým účinkem .
Pokud hledáte rostlinu , která má schopnost pronikat prostřednictvím pokožky , tak se zaměřte na sasanku hajní . Pokud ji utrhnete a držíte ji v ruce , tak Vám její jed projde pokožkou do těla .


Třezalka tečkovaná může vzácně krátkodobě způsobit světloplachost . Což znamená , že se snadněji spálíte na slunci . Ale jinak je třezalka tečkovaná velice důležitá bylinka , svým léčivým účinkem . Pokud hledáte rostlinu , která má schopnost pronikat prostřednictvím pokožky , tak se zaměřte na sasanku hajní . Pokud ji utrhnete a držíte ji v ruce , tak Vám její jed projde pokožkou do těla .

Pokud hledáte rostlinu , která má schopnost pronikat prostřednictvím pokožky , tak se zaměřte na sasanku hajní . Pokud ji utrhnete a držíte ji v ruce , tak Vám její jed projde pokožkou do těla .

Zajímavé.
Počítal bych s tím, že v našich končinách se nebudou vyskytovat rostliny, které by mohly působit přes neporušenou pokožku dlaní (často poměrně hrubou - viz mozoly a tak :-), tj. pouhým držením v ruce, bez působení šťávy rostliny.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasanka_hajn%C3%AD


Na základě tohoto citátu ze zmíněného wiki-článku
"Pro nebezpečné vedlejší účinky se však již v léčitelství sasanka nepoužívá."
bych hádal, že bude asi účinná, když se ví jak na to, takže se někdo snaží zájemce o využití odradit...
Protože v téže sekci se píše:
"Hlavní jedovatou složkou je protoanemonin, který má bakteriostatický účinek na streptokoky a stafylokoky, také působí fungicidně."


[quote="pid:42361, uid:185"]Pokud hledáte rostlinu , která má schopnost pronikat prostřednictvím pokožky , tak se zaměřte na sasanku hajní . Pokud ji utrhnete a držíte ji v ruce , tak Vám její jed projde pokožkou do těla .[/quote] Zajímavé. Počítal bych s tím, že v našich končinách se nebudou vyskytovat rostliny, které by mohly působit přes neporušenou pokožku dlaní (často poměrně hrubou - viz mozoly a tak :-), tj. pouhým držením v ruce, bez působení šťávy rostliny. https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasanka_hajn%C3%AD Na základě tohoto citátu ze zmíněného wiki-článku "Pro nebezpečné vedlejší účinky se však již v léčitelství sasanka nepoužívá." bych hádal, že bude asi účinná, když se ví jak na to, takže se někdo snaží zájemce o využití odradit... Protože v téže sekci se píše: "Hlavní jedovatou složkou je protoanemonin, který má **bakteriostatický účinek** na streptokoky a stafylokoky, také působí fungicidně."
Upravené 11. 11. 2021 o 12:29

Pokud hledáte rostlinu , která má schopnost pronikat prostřednictvím pokožky , tak se zaměřte na sasanku hajní

Podobne je na tom aj táto bylinka (po slovensky Iskerník)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prysky%C5%99n%C3%ADk_prudk%C3%BD
U nás rastie bežne, ale sú tri druhy a len jeden z nich je jedovatý. Dokáže urobiť pľuzgiere na rukách. Podobne ako Sasanka (po slovensky Veternica).


[quote="pid:42361, uid:185"]Pokud hledáte rostlinu , která má schopnost pronikat prostřednictvím pokožky , tak se zaměřte na sasanku hajní[/quote] Podobne je na tom aj táto bylinka (po slovensky Iskerník) https://cs.wikipedia.org/wiki/Prysky%C5%99n%C3%ADk_prudk%C3%BD U nás rastie bežne, ale sú tri druhy a len jeden z nich je jedovatý. Dokáže urobiť pľuzgiere na rukách. Podobne ako Sasanka (po slovensky Veternica).

Třezalka tečkovaná byla pro svou nenápadnou foto-jedovatost užívána ve Starém Římě. https://www.lekarna.cz/clanek/trezalka-bylinka-dvou-tvari/
Její jedovatost je nebezpečná (zvyšuje se) vlivem slunečního záření.
Většinou schéma otravy společenského konkurenta bylo: pozvání do domu na oslavu ..., kde host i hostitel spolu pili víno z jednoho džbánu (důkaz, že hostitel za to opravdu nemůže). V tom víně však byla předtím máchána třezalka. Alkohol vína vyluhoval z bylin té jedovaté substance/šťávy mnohem více, než by to svedla voda a nebylo to cítit (pili bylinné víno k posílení zdraví).


Rozdíl pak byl až v chování ex-post. Hostitel zůstal pak delší dobu doma ve stínu a chládku, zatím co host šel v poledním slunci domů. Světlo tak jed aktivovalo a ...


Jinak znám velmi účinný třezalkový balzám podle Paracelsa, na 7 týdnů (a určitě bude použitelný i s jinými bylinami):
Plnou sklenici namačkaných květů zalít kvalitním olejem a nechat zakryté blánou stát na slunci celý týden. Pak olej slít a olej z květu ještě i vymačkat - a květ vyhodit. Opět do sklenice nacpat další dávku čerstvých květů a tím olejem to opět zalít ... takto opakovat každý týden. Tedy za 7 týdnů takto olej nasbírá sedminásobnou sílu ze 7 dávek květů (za celé své květné období).
Nakonec již jen olej scedit a uložit v temnu k potřebnému užití.


Slouží jako vnější mazání přes kůži k vytažení vnitřních zapouzdřených infekcí z těla ven. Po nějaké době mazání se ta vnitřní infekce zevnitř prostě vyhnisá ven - na povrchu se sama otevře a vyčistí. Důležité je to, že se to ložisko neoperativně vytáhne z hloubi ven na povrch, zatím co operativní řešení může zanést do hloubi i další infekci, případně tu stávající více ve tkáni rozšíří (a ještě bývá i nutno zavádět drenáže). Vím o případu, kdy se delší dobu po hlubinné operaci objevily problémy (vnitřní infekce, zvenčí již vše zahojeno). Teprve toto mazání pomohlo. Po provalení se již to normálně pročistilo a vyhojilo.
Podobně může působit i běžná třezalková mast na hlubší rány, ten balzám je však působením mnohem silnější s hlubším účinkem.


Působí to tedy jako když "drenáž".
Příklad - jako když je nutné vytáhnout ven uvnitř někde uschovaný vřed.
Podobně působí na vředy (bércové, akné a pod., i když ne tak silně a do hloubky) přiložení uříznutého plátku syrové brambory, přelepit náplastí a nechat několik hodin působit. Druhý den zas. Tak dlouho, až se to vyklube na povrch.
Podobný efekt na hlubší otevřené rány mívá také Višněvského balzám
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1n%C4%9Bvsk%C3%A9ho_balz%C3%A1m
https://www.wikiskripta.eu/w/Vi%C5%A1n%C4%9Bvsk%C3%A9ho_balz%C3%A1m
https://www.vitalia.cz/clanky/balzam-visnevskeho-stolety-medikament-v-konkurenci-modernich-leciv/ - Balzám Višněvského: odpudivý medikament neobyčejného významu
https://www.mojezdravi.cz/zdravy-zivotni-styl/visnevskeho-balzam-na-co-se-hodi-a-kdy-muze-uskodit-3432.html - Višněvského balzám: Na co se hodí a kdy může uškodit?


Douška k mazání na rány - pro vyhojení jizev z ran je velmi dobré užívat/mazat měsíčkovou mast. Vede ke "kosmetickému vyhlazení" povrchu kůže. Pozor - nepřehánět. V tom místě pak dojde ke množení tkání, což může po čase způsobit trvalé jako-by "vizuální opuchnutí".


**Třezalka tečkovaná** byla pro svou nenápadnou foto-jedovatost užívána ve Starém Římě. https://www.lekarna.cz/clanek/trezalka-bylinka-dvou-tvari/ Její jedovatost je nebezpečná (zvyšuje se) vlivem slunečního záření. Většinou schéma otravy společenského konkurenta bylo: pozvání do domu na oslavu ..., kde host i hostitel spolu pili víno z jednoho džbánu (důkaz, že hostitel za to opravdu nemůže). V tom víně však byla předtím máchána třezalka. Alkohol vína vyluhoval z bylin té jedovaté substance/šťávy mnohem více, než by to svedla voda a nebylo to cítit (pili bylinné víno k posílení zdraví). Rozdíl pak byl až v chování ex-post. Hostitel zůstal pak delší dobu doma ve stínu a chládku, zatím co host šel v poledním slunci domů. Světlo tak jed aktivovalo a ... Jinak znám velmi účinný **třezalkový balzám** podle Paracelsa, na 7 týdnů (a určitě bude použitelný i s jinými bylinami): Plnou sklenici namačkaných květů zalít kvalitním olejem a nechat zakryté blánou stát na slunci celý týden. Pak olej slít a olej z květu ještě i vymačkat - a květ vyhodit. Opět do sklenice nacpat další dávku čerstvých květů a tím olejem to opět zalít ... takto opakovat každý týden. Tedy za 7 týdnů takto olej nasbírá sedminásobnou sílu ze 7 dávek květů (za celé své květné období). Nakonec již jen olej scedit a uložit v temnu k potřebnému užití. Slouží jako vnější mazání přes kůži k vytažení vnitřních zapouzdřených infekcí z těla ven. Po nějaké době mazání se ta vnitřní infekce zevnitř prostě vyhnisá ven - na povrchu se sama otevře a vyčistí. Důležité je to, že se to ložisko neoperativně vytáhne z hloubi ven na povrch, zatím co operativní řešení může zanést do hloubi i další infekci, případně tu stávající více ve tkáni rozšíří (a ještě bývá i nutno zavádět drenáže). Vím o případu, kdy se delší dobu po hlubinné operaci objevily problémy (vnitřní infekce, zvenčí již vše zahojeno). Teprve toto mazání pomohlo. Po provalení se již to normálně pročistilo a vyhojilo. Podobně může působit i běžná třezalková mast na hlubší rány, ten balzám je však působením mnohem silnější s hlubším účinkem. Působí to tedy jako když "drenáž". Příklad - jako když je nutné vytáhnout ven uvnitř někde uschovaný vřed. Podobně působí na vředy (bércové, akné a pod., i když ne tak silně a do hloubky) přiložení uříznutého plátku syrové brambory, přelepit náplastí a nechat několik hodin působit. Druhý den zas. Tak dlouho, až se to vyklube na povrch. Podobný efekt na hlubší otevřené rány mívá také **Višněvského balzám** https://cs.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1n%C4%9Bvsk%C3%A9ho_balz%C3%A1m https://www.wikiskripta.eu/w/Vi%C5%A1n%C4%9Bvsk%C3%A9ho_balz%C3%A1m https://www.vitalia.cz/clanky/balzam-visnevskeho-stolety-medikament-v-konkurenci-modernich-leciv/ - Balzám Višněvského: odpudivý medikament neobyčejného významu https://www.mojezdravi.cz/zdravy-zivotni-styl/visnevskeho-balzam-na-co-se-hodi-a-kdy-muze-uskodit-3432.html - Višněvského balzám: Na co se hodí a kdy může uškodit? Douška k mazání na rány - pro vyhojení jizev z ran je velmi dobré užívat/mazat měsíčkovou mast. Vede ke "kosmetickému vyhlazení" povrchu kůže. Pozor - nepřehánět. V tom místě pak dojde ke množení tkání, což může po čase způsobit trvalé jako-by "vizuální opuchnutí".

Rozdíl pak byl až v chování ex-post. Hostitel zůstal pak delší dobu doma ve stínu a chládku, zatím co host šel v poledním slunci domů. Světlo tak jed aktivovalo a ...


... a spálil si pokožku.
Podľa toho linku následkom nie je otrava ale spálenie pokožky na slnku. Táto bylinka tiež neguje účinok niektorých liekov, najmä antibiotík, antikoncepcie a antidepresív. Stále by ma teda zaujímalo, pred čím robili starí Slovania pri zbieraní bylín také prísne protiotravové opatrenia. Uvedené bylinky pri dotyku ľudí nezabíjajú. A surové bylinky Slovania hádam v lese nejedli. Alebo surové hríby. Mohol ich pohrýzť had, to by malo vážne následky a bylinky by to asi nevyliečili. Pohlavný styk už vôbec nie. Hádam to nebola len poverčivosť.


[quote="pid:42516, uid:49"]Rozdíl pak byl až v chování ex-post. Hostitel zůstal pak delší dobu doma ve stínu a chládku, zatím co host šel v poledním slunci domů. Světlo tak jed aktivovalo a ...[/quote] ... a spálil si pokožku. Podľa toho linku následkom nie je otrava ale spálenie pokožky na slnku. Táto bylinka tiež neguje účinok niektorých liekov, najmä antibiotík, antikoncepcie a antidepresív. Stále by ma teda zaujímalo, pred čím robili starí Slovania pri zbieraní bylín také prísne protiotravové opatrenia. Uvedené bylinky pri dotyku ľudí nezabíjajú. A surové bylinky Slovania hádam v lese nejedli. Alebo surové hríby. Mohol ich pohrýzť had, to by malo vážne následky a bylinky by to asi nevyliečili. Pohlavný styk už vôbec nie. Hádam to nebola len poverčivosť.

Třezalka je "antidepresivum", takové přírodní tlumítko......smile


Třezalka je "antidepresivum", takové přírodní tlumítko......:)

Vedi.Vini......

Uvedené bylinky pri dotyku ľudí nezabíjajú.
Opakuji, že se sbíralo kolem 60 druhů rostlin. Jedy se vstřebávají nejen pokožkou, ale i dýcháním. Jen si vzpomeň na agresivní vůni heřmánku.
Vzpomněl jsem si, že se tam mluvilo ještě o jedné rostlině "vraní oko", která obsahuje strychnin a také o rostlinách které obsahovaly atropin z nichž nejvíce krasavka obyčejná (bella dona). Ale popravdě jsem se až na takové detaily nesoustředil. Sám svátek Ivana Kupaly jsem bral jen jako zajímavost, doplnění dalšího střípku do mozaiky.


[quote="pid:42533, uid:6"]Uvedené bylinky pri dotyku ľudí nezabíjajú.[/quote]Opakuji, že se sbíralo kolem 60 druhů rostlin. Jedy se vstřebávají nejen pokožkou, ale i dýcháním. Jen si vzpomeň na agresivní vůni heřmánku. Vzpomněl jsem si, že se tam mluvilo ještě o jedné rostlině "vraní oko", která obsahuje strychnin a také o rostlinách které obsahovaly atropin z nichž nejvíce krasavka obyčejná (bella dona). Ale popravdě jsem se až na takové detaily nesoustředil. Sám svátek Ivana Kupaly jsem bral jen jako zajímavost, doplnění dalšího střípku do mozaiky.
Upravené 11. 2. 2022 o 13:52

Dnes se budu věnovat pokračování příspěvku o umu a rozumu. Proto by bylo dobré přečíst si nejdříve ten příspěvek, jelikož dnešní navazuje na znalosti z předchozího.
Zajímavý bude především pro muže. Dozví se, něco o vyznamenáních, částích svátečné uniformy i o historii pozdravu zvednutím ruky k spánku.
No a také, co původně znamenala slova služba, čest, svědomí, sláva a chrabrost.


V dávných dobách u praslovanů byly u mužů i žen dlouhé vlasy, které si také zaplétaly do copu (Заплести косу). Muži nosili svůj cop na pravém pleci, ženy na levém.
V současné době se slova čest, svědomí, chrabrost a sláva považují za abstraktní výrazy. Nebylo tomu tak vždy. Tyto abstraktní pojmy pocházejí ze zcela konkrétních věcí. Cop, do kterého se vlasy zaplétaly má dvě široké povrchy. Vnitřní a vnější. A tak u ženy vnější část copu se nazývala čest, vnitřní svědomí.
Zatím co, vnitřní strana mužského copu měla název sláva, vnější chrabrost.
Pojmenování muže který měl vlasy zapleteny do copu bylo - varov (варов) nebo narov (наров) písmeno "н" se podle jasny mohlo zaměňovat za písmeno "и" pak se slovo četlo jako jarov (яров) pak se tato slova mohou zkracovat na var, nar, nebo jar. A podle svého copu (slávě) se muž nazýval "вораджаф, нараджаф, яраджаф. Dalším pravidlem jasny bylo, že spojení "дж" se četlo jako "и", pak se tato slova vyslovovala jako вораиаф, нараиаф, яраиаф. Jestli se spojení písmen "дж" četlo jako "д", pak se ta slova vyslovovala jako ворадаф, нарадаф, ярадаф. Dál se ta slova vyvíjela zkrácením na ворот, народ, я род.
No a pokud se muž nazýval i podle chrabrosti i slávy tak se tato slova četla jedním slovem "подряд" .


Slovo "народ" je pojmenováním dvou stran copu. Vrchní strany - chrabrosti (доблесть) a spodní strany - slávy.
Takže slovo národ se skládá ze dvou slov "muž" a "rad" (řád, pořádek). Národ je formace mužů - a nebo také dalším odvozením, představuje Boha. Ve staré Indii se tato slova spojila ve výraz nara-narajana. Dnes se toto spojení v Indii používá jako představa Boha Višny. Je to jeho dvojjediná podstata v zobrazení dvojčat. Nara jako muž a narajana jako jeho duše. V Indii je jednou z inkarnací boha Višny, Ardžuna a Krišna. V Evropě naru - narajanu představují Romulus a Remus.
Praslované naru - narajanu nazývali luk a šípy nebo hrom a blesk (яростный гром и яркую молню). U Slovanů od slova jar ja roda, vzniklo jméno Jaroslav.


Od slova naru.- narataju vzniko také slovo наратай, což znamená zpěvák. Jedním z takových naratajů byl Sadko ve známé bylině. Všichni lidé, kteří byli "narataji" byli velice vzdělaní, v dnešní době bychom je nazvali spisovateli. Tito naratajové psali různé vzdělávací texty, hlavně pro mladé lidi a děti. Psali slova písní, pohádky, byliny, přísloví. V současné době se takový smysluplný text, který má začátek i konec nazývá "narativním textem" nebo zkráceně "narrativ".
Na západě se takové texty nazývají oratorii, ódy, ságy, legendy, balady. V Slovanském jazyce - letopisy, národními písněmi, národními pohádkami, bylinami, příslovími.
Narataj, který skládal písně, nebo texty svým hrdinům vždy držel palce, těžce nesl prohry svých hrdinů, neb se radoval z jejich úspěchů, tj. vždy byl na jejich straně (ратовал). Na Slovensku se to slovo zachovalo, jako "ratovať" někoho, ve smyslu zachránit.


Jedno přadeno mužských vlasů se nazývalo "ланж", "ланг", nebo "ранг". Začátek copu si muži připevňovali přezkou, která se nazývala "služba". Služba tedy byla přezka (пряжка). kterou si muži drželi spletené vlasy pospolu ( сложивала) v jednom "rangu", aby jim dlouhé vlasy při pohybu nepřekážely. Druhý název této přezky byl také "гарда" nebo "погон". Konec copu se svazoval наконечником. Mělo se zato, že délka copu od "gardy" do "наконечника" se má rovnat jednomu "гарду" nebo jednomu "ярду" . (obecně na výslovnost prvního písmene mělo vliv první písmeno, pokud prvním písmenem bylo písmeno "ižica", tak se mohlo vyslovovat, jako "й, у, в, ю, н".) Jak vám již jistě došlo, slovo гард (gard) nebo ярд (jard) je jednotkou délky a je rovný 3 futam, nebo 36 djujmam.


Slovo "гард" mají ve své osnově slova jako "ограда, огород, изгородь" (ohrada, zahrada, živý plot), a také slova "охрана, хранить, город, городить" (ochrana, chránit- držet, město, oplotit).
Odtud pak slova v ostatních jazycích jako garden, garten, jardins.
V dnešních jednotkách je jard = 91,44 cm. Mělo se za to, že délka mužského copu se měla rovnat jednomu jardu. Jak je vidět, 1 jard je menší než 1m, proto se jednomu jardu říkalo také "погонный", běžný metr. To znamená, že délka copu měla mít 1 "погонный" metr.


Všichni vojíni i důstojníci nosili zapletený cop. Cop byl znakem, že muž byl bojovník, který se vyznačoval chrabrostí a slávou. Všechna vyznamenání nosil přivázané na svém copu. Vyznamenáními byly především drahé kameny umístěny v pěkném kovovém rámečku (оправье) se stužkou (лента). Takový kámen v rámečku se stuhou se nazýval "орден" (řád).
Později se takové řády začali zjednodušovat, místo drahých kovů a kamenů se začaly používat levnější náhražky, často bez kamenů. Takovým řádům se začalo říkat "медаль", medaile. Slovo medaile má přímou vazbu na slovo měď. Bronz je slitina mědi s cínem. A právě od slova měď pochází slovo "металл" kov.


Slovo "орден" má stejný základ jako slovo "гордость" (hrdost). Od slova "орден" vznikly jména jako Oleg, Olga, nebo Ferdinand, Fernan, Fernando, Jarden, Orden.


Muži si tato vyznamenání vplétaly do vnitřní části copu a na vrchní byla vidět jen stužka. Podle barvy té stuhy bylo lehké zjistit, jaké vyznamenání muž dostal a schovává se na vnitřní straně copu. Jen v případě, když si muž přehodil svůj cop na hruď, bylo možné vidět všechny jeho vyznamenání v celé kráse.
Protože svá vyznamenání nosili na vnitřní straně copu, který se nazývá "sláva" pak bylo vidět, jakou slávou byla jeho chrabrost oceněna. Každý řád má svoji barvu stužky. Stuha se zpočátku nazývala "бантыш". Slovo "бантыш" pochází od slova "связнтыж" (spojení), později dostala název "муарова". (moaré z Francouzštiny) Francouzské slovo moaré, má vztah k Ruským slovům "трава мурава" (mravenčí tráva) a "марио".


Později, se tyto řády přestaly nosit ve vlasech a tak se stuhy nahradily speciálním špendlíkem obtočeným stuhou a začaly se připevňovat k oblečení na levé straně hrudi. Ještě později místo celého řádu začali muži nosit jenom špendlík obtočený stužkou. Podle toho kousku stuhy se dá zjistit, jaký řád stužka představuje.
Dříve také muži nosili v copech jenom stuhy a řády se stuhami jen při výjimečných příležitostech.
Později některé řády rozdělili do několika stupňů. Georgievský řád měl 4 stupně. Ten, kdo dostal všechny stupně řádu, dostal "полный бант", tomu se říkala "sláva". Popsal jsem celý postup vývoje od "slávy" konkrétní, ke "slávě" abstraktní. Ve II.sv. válce již vojáci místo Georgievského řádu dostávali Řád Slávy, který měl 3 stupně.


https://avatars.mds.yandex.net/i?id=9aea647019e2dc64e2eea1b8da2db35a-5604246-images-thumbs&n=13&exp=1


https://avatars.mds.yandex.net/i?id=2a0000017a01c50c0907507e138be23b3dc2-4372726-images-thumbs&n=13&exp=1


https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f8d65942777231343fe3124818608498-5221765-images-thumbs&n=13&exp=1


K tomu všemu, co jsem napsal je dobré ještě osvětlit některé věci. Slovo vojín a soldat není to samé. Vojín bojoval za svoji zemi, zatím co slovo soldat pochází z italštiny a znamená vojáka, který bojoval za žold, kdy mu byly vypláceny mince soldy.
Voják na své uniformě nosil různé znaky které označovaly jeho hodnost, příslušnost k tomu, kterému rodu a pod. Aby v boji muži nepřekážel jeho cop, na rameni se přišíval popruh - nárameník (погон), pod který se cop podvlékl a tak nepřekážel. No a konec copu se přivazoval ke knoflíku uniformy. Voják tak nesl (погон) nárameník, no a tomu se říkalo služba. Z toho máme rčení, že muž vše nosí na svých ramenou.
Později, se užil zvyk, že vojíni svůj cop si před bojem sami uřízli a ten dali do úschovy svému veliteli (aby je o něj nepřipravil nepřítel), protože přijít o svůj cop znamenalo přijít o svoji chrabrost a slávu, což bylo horší než smrt. Znamenalo to ztratit nejen svůj život, ale i neživot. Po boji dostával vojín svůj cop zpátky a dokud mu neodrostli nové vlasy, mohl si jej připevňovat na hlavu. Pokud měl muž již nedostatek vlasů, mohl je nahradit vlasy své ženy, nebo dcer.
Podle copů dostali naší předkové své pojmenování sláva - Slované. V překladu muži se zapletenými copy= sláva. Zatím co, západní národy nosili jen umělý copánek na svých parukách. Místo copu, který si Slované připínali na knoflík uniformy, západní nosili širokou stuhu. Suchozemská vojska nosila červenou stuhu z pravého ramena na levou stranu, a námořní síly nosili modrou stuhu z levého ramene na pravou stranu. Všechna svá vyznamenání nosili na těchto "falešných" copech, stuhách.


https://avatars.mds.yandex.net/i?id=2a00000179f6396972f0c173e356b230ab47-4010643-images-thumbs&n=13&exp=1


S příchodem Němců na Ruský trůn, se tyto pořádky dostali i do Ruské armády a od těch dob, se ruské uniformy zapínají po protestantsky zleva napravo. No původně po Rusky to bylo zprava nalevo. Tak se pravé, stalo levým. Tak se nazvání vrchní a spodní strany mužského copu začalo nazývat podle copu ženského čest a svědomí. Proto také přestali nosit cop na své hlavě. Protože již svým copem nemohli vzdávat čest nadřízeným, začali tuto čest vzdávat pohybem pravé ruky k spánku, který evokoval uříznutí copu. Tak již nedávali svému nadřízenému chrabrost a slávu, ale čest a svědomí. Nebo jen čest, tedy po Německy. A toto došlo až do dnešních dnů. Dáváme svoji čest a někdy i svědomí.


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKTUIdW0xm1lGnZNcXa4qg39A3GAcctT3CVRKYEGGIy1pkCK7sRml9W_8nB7mGPnTllpc&usqp=CAU


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqE8on8AGmMJjRhjOGsjVKqHjriG8TMBbK3ySh2XdLX-t-rp53Imk2cVWDfbfJze8SX3s&usqp=CAU


Slovo čest, pochází od slova "есть" (je). Slovo есть, истина, jsou ze stejného základu. Mužský cop se převrátil ze znaku chrabrosti a slávy na část mundůru, který se nazývá cizím slovem akselbant.
Uvedený link je důležitý, ale z nějakého důvodu se neotevírá, tak si zadejte do vyhledávače šňůra uniforma


https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C5%88%C5%AFry_(uniforma)


Šňůry nahrazují zapletený mužský cop. Generálu Petru Pavlu sluší, ne?


Takže akselbant pochází od copu, akorát jeho původ je již zapomenut, jak je vidět z vikipedie.


Pro ty, které zajímá jak se četla různá zrušena písmena.
https://derzhavarus.ru/glubinnye-obrazy-bukvic-3.html


Dnes se budu věnovat pokračování příspěvku o umu a rozumu. Proto by bylo dobré přečíst si nejdříve ten příspěvek, jelikož dnešní navazuje na znalosti z předchozího. Zajímavý bude především pro muže. Dozví se, něco o vyznamenáních, částích svátečné uniformy i o historii pozdravu zvednutím ruky k spánku. No a také, co původně znamenala slova služba, čest, svědomí, sláva a chrabrost. V dávných dobách u praslovanů byly u mužů i žen dlouhé vlasy, které si také zaplétaly do copu (Заплести косу). Muži nosili svůj cop na pravém pleci, ženy na levém. V současné době se slova čest, svědomí, chrabrost a sláva považují za abstraktní výrazy. Nebylo tomu tak vždy. Tyto abstraktní pojmy pocházejí ze zcela konkrétních věcí. Cop, do kterého se vlasy zaplétaly má dvě široké povrchy. Vnitřní a vnější. A tak u ženy vnější část copu se nazývala **čest**, vnitřní **svědomí**. Zatím co, vnitřní strana mužského copu měla název **sláva**, vnější **chrabrost**. Pojmenování muže který měl vlasy zapleteny do copu bylo - varov (варов) nebo narov (наров) písmeno "н" se podle jasny mohlo zaměňovat za písmeno "и" pak se slovo četlo jako jarov (яров) pak se tato slova mohou zkracovat na var, nar, nebo jar. A podle svého copu (slávě) se muž nazýval "вораджаф, нараджаф, яраджаф. Dalším pravidlem jasny bylo, že spojení "дж" se četlo jako "и", pak se tato slova vyslovovala jako вораиаф, нараиаф, яраиаф. Jestli se spojení písmen "дж" četlo jako "д", pak se ta slova vyslovovala jako ворадаф, нарадаф, ярадаф. Dál se ta slova vyvíjela zkrácením na ворот, народ, я род. No a pokud se muž nazýval i podle chrabrosti i slávy tak se tato slova četla jedním slovem "подряд" . Slovo "народ" je pojmenováním dvou stran copu. Vrchní strany - chrabrosti (доблесть) a spodní strany - slávy. Takže slovo národ se skládá ze dvou slov "muž" a "rad" (řád, pořádek). Národ je formace mužů - a nebo také dalším odvozením, představuje Boha. Ve staré Indii se tato slova spojila ve výraz nara-narajana. Dnes se toto spojení v Indii používá jako představa Boha Višny. Je to jeho dvojjediná podstata v zobrazení dvojčat. Nara jako muž a narajana jako jeho duše. V Indii je jednou z inkarnací boha Višny, Ardžuna a Krišna. V Evropě naru - narajanu představují Romulus a Remus. Praslované naru - narajanu nazývali luk a šípy nebo hrom a blesk (яростный гром и яркую молню). U Slovanů od slova jar ja roda, vzniklo jméno Jaroslav. Od slova naru.- narataju vzniko také slovo наратай, což znamená zpěvák. Jedním z takových naratajů byl Sadko ve známé bylině. Všichni lidé, kteří byli "narataji" byli velice vzdělaní, v dnešní době bychom je nazvali spisovateli. Tito naratajové psali různé vzdělávací texty, hlavně pro mladé lidi a děti. Psali slova písní, pohádky, byliny, přísloví. V současné době se takový smysluplný text, který má začátek i konec nazývá "narativním textem" nebo zkráceně "narrativ". Na západě se takové texty nazývají oratorii, ódy, ságy, legendy, balady. V Slovanském jazyce - letopisy, národními písněmi, národními pohádkami, bylinami, příslovími. Narataj, který skládal písně, nebo texty svým hrdinům vždy držel palce, těžce nesl prohry svých hrdinů, neb se radoval z jejich úspěchů, tj. vždy byl na jejich straně (ратовал). Na Slovensku se to slovo zachovalo, jako "ratovať" někoho, ve smyslu zachránit. Jedno přadeno mužských vlasů se nazývalo "ланж", "ланг", nebo "ранг". Začátek copu si muži připevňovali přezkou, která se nazývala "služba". **Služba** tedy byla přezka (пряжка). kterou si muži drželi spletené vlasy pospolu ( сложивала) v jednom "rangu", aby jim dlouhé vlasy při pohybu nepřekážely. Druhý název této přezky byl také "гарда" nebo "погон". Konec copu se svazoval наконечником. Mělo se zato, že délka copu od "gardy" do "наконечника" se má rovnat jednomu "гарду" nebo jednomu "ярду" . (obecně na výslovnost prvního písmene mělo vliv první písmeno, pokud prvním písmenem bylo písmeno "ižica", tak se mohlo vyslovovat, jako "й, у, в, ю, н".) Jak vám již jistě došlo, slovo гард (gard) nebo ярд (jard) je jednotkou délky a je rovný 3 futam, nebo 36 djujmam. Slovo "гард" mají ve své osnově slova jako "ограда, огород, изгородь" (ohrada, zahrada, živý plot), a také slova "охрана, хранить, город, городить" (ochrana, chránit- držet, město, oplotit). Odtud pak slova v ostatních jazycích jako garden, garten, jardins. V dnešních jednotkách je jard = 91,44 cm. Mělo se za to, že délka mužského copu se měla rovnat jednomu jardu. Jak je vidět, 1 jard je menší než 1m, proto se jednomu jardu říkalo také "погонный", běžný metr. To znamená, že délka copu měla mít 1 "погонный" metr. Všichni vojíni i důstojníci nosili zapletený cop. Cop byl znakem, že muž byl bojovník, který se vyznačoval chrabrostí a slávou. Všechna vyznamenání nosil přivázané na svém copu. Vyznamenáními byly především drahé kameny umístěny v pěkném kovovém rámečku (оправье) se stužkou (лента). Takový kámen v rámečku se stuhou se nazýval "орден" (řád). Později se takové řády začali zjednodušovat, místo drahých kovů a kamenů se začaly používat levnější náhražky, často bez kamenů. Takovým řádům se začalo říkat "медаль", medaile. Slovo medaile má přímou vazbu na slovo měď. Bronz je slitina mědi s cínem. A právě od slova měď pochází slovo "металл" kov. Slovo "орден" má stejný základ jako slovo "гордость" (hrdost). Od slova "орден" vznikly jména jako Oleg, Olga, nebo Ferdinand, Fernan, Fernando, Jarden, Orden. Muži si tato vyznamenání vplétaly do vnitřní části copu a na vrchní byla vidět jen stužka. Podle barvy té stuhy bylo lehké zjistit, jaké vyznamenání muž dostal a schovává se na vnitřní straně copu. Jen v případě, když si muž přehodil svůj cop na hruď, bylo možné vidět všechny jeho vyznamenání v celé kráse. Protože svá vyznamenání nosili na vnitřní straně copu, který se nazývá "sláva" pak bylo vidět, jakou slávou byla jeho chrabrost oceněna. Každý řád má svoji barvu stužky. Stuha se zpočátku nazývala "бантыш". Slovo "бантыш" pochází od slova "связнтыж" (spojení), později dostala název "муарова". (moaré z Francouzštiny) Francouzské slovo moaré, má vztah k Ruským slovům "трава мурава" (mravenčí tráva) a "марио". Později, se tyto řády přestaly nosit ve vlasech a tak se stuhy nahradily speciálním špendlíkem obtočeným stuhou a začaly se připevňovat k oblečení na levé straně hrudi. Ještě později místo celého řádu začali muži nosit jenom špendlík obtočený stužkou. Podle toho kousku stuhy se dá zjistit, jaký řád stužka představuje. Dříve také muži nosili v copech jenom stuhy a řády se stuhami jen při výjimečných příležitostech. Později některé řády rozdělili do několika stupňů. Georgievský řád měl 4 stupně. Ten, kdo dostal všechny stupně řádu, dostal "полный бант", tomu se říkala "sláva". Popsal jsem celý postup vývoje od "slávy" konkrétní, ke "slávě" abstraktní. Ve II.sv. válce již vojáci místo Georgievského řádu dostávali Řád Slávy, který měl 3 stupně. https://avatars.mds.yandex.net/i?id=9aea647019e2dc64e2eea1b8da2db35a-5604246-images-thumbs&n=13&exp=1 https://avatars.mds.yandex.net/i?id=2a0000017a01c50c0907507e138be23b3dc2-4372726-images-thumbs&n=13&exp=1 https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f8d65942777231343fe3124818608498-5221765-images-thumbs&n=13&exp=1 K tomu všemu, co jsem napsal je dobré ještě osvětlit některé věci. Slovo vojín a soldat není to samé. Vojín bojoval za svoji zemi, zatím co slovo soldat pochází z italštiny a znamená vojáka, který bojoval za žold, kdy mu byly vypláceny mince soldy. Voják na své uniformě nosil různé znaky které označovaly jeho hodnost, příslušnost k tomu, kterému rodu a pod. Aby v boji muži nepřekážel jeho cop, na rameni se přišíval popruh - nárameník (погон), pod který se cop podvlékl a tak nepřekážel. No a konec copu se přivazoval ke knoflíku uniformy. Voják tak nesl (погон) nárameník, no a tomu se říkalo **služba**. Z toho máme rčení, že muž vše nosí na svých ramenou. Později, se užil zvyk, že vojíni svůj cop si před bojem sami uřízli a ten dali do úschovy svému veliteli (aby je o něj nepřipravil nepřítel), protože přijít o svůj cop znamenalo přijít o svoji chrabrost a slávu, což bylo horší než smrt. Znamenalo to ztratit nejen svůj život, ale i neživot. Po boji dostával vojín svůj cop zpátky a dokud mu neodrostli nové vlasy, mohl si jej připevňovat na hlavu. Pokud měl muž již nedostatek vlasů, mohl je nahradit vlasy své ženy, nebo dcer. Podle copů dostali naší předkové své pojmenování sláva - Slované. V překladu muži se zapletenými copy= sláva. Zatím co, západní národy nosili jen umělý copánek na svých parukách. Místo copu, který si Slované připínali na knoflík uniformy, západní nosili širokou stuhu. Suchozemská vojska nosila červenou stuhu z pravého ramena na levou stranu, a námořní síly nosili modrou stuhu z levého ramene na pravou stranu. Všechna svá vyznamenání nosili na těchto "falešných" copech, stuhách. https://avatars.mds.yandex.net/i?id=2a00000179f6396972f0c173e356b230ab47-4010643-images-thumbs&n=13&exp=1 S příchodem Němců na Ruský trůn, se tyto pořádky dostali i do Ruské armády a od těch dob, se ruské uniformy zapínají po protestantsky zleva napravo. No původně po Rusky to bylo zprava nalevo. Tak se pravé, stalo levým. Tak se nazvání vrchní a spodní strany mužského copu začalo nazývat podle copu ženského čest a svědomí. Proto také přestali nosit cop na své hlavě. Protože již svým copem nemohli vzdávat čest nadřízeným, začali tuto čest vzdávat **pohybem pravé ruky k spánku, který evokoval uříznutí copu.** Tak již nedávali svému nadřízenému chrabrost a slávu, ale čest a svědomí. Nebo jen čest, tedy po Německy. A toto došlo až do dnešních dnů. Dáváme svoji čest a někdy i svědomí. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKTUIdW0xm1lGnZNcXa4qg39A3GAcctT3CVRKYEGGIy1pkCK7sRml9W_8nB7mGPnTllpc&usqp=CAU https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqE8on8AGmMJjRhjOGsjVKqHjriG8TMBbK3ySh2XdLX-t-rp53Imk2cVWDfbfJze8SX3s&usqp=CAU Slovo čest, pochází od slova "есть" (je). Slovo есть, истина, jsou ze stejného základu. Mužský cop se převrátil ze znaku chrabrosti a slávy na část mundůru, který se nazývá cizím slovem akselbant. Uvedený link je důležitý, ale z nějakého důvodu se neotevírá, tak si zadejte do vyhledávače šňůra uniforma https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C5%88%C5%AFry_(uniforma) Šňůry nahrazují zapletený mužský cop. Generálu Petru Pavlu sluší, ne? https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Petr_Pavel_2012.JPG/320px-Petr_Pavel_2012.JPG Takže akselbant pochází od copu, akorát jeho původ je již zapomenut, jak je vidět z vikipedie. Pro ty, které zajímá jak se četla různá zrušena písmena. https://derzhavarus.ru/glubinnye-obrazy-bukvic-3.html
Upravené 12. 2. 2022 o 08:42

Ja len dodám, že Rusi slovo "есть" (foneticky "jesť" ) používajú aj namiesto slovenského "Rozkaz!", keď odpovedajú veliacemu dôstojníkovi.


Ja len dodám, že Rusi slovo "есть" (foneticky "jesť" ) používajú aj namiesto slovenského "Rozkaz!", keď odpovedajú veliacemu dôstojníkovi.
Upravené 11. 2. 2022 o 23:08

Dnes jenom malá poznámka. Rozebíralo se na vedlejším vláknu, jaký rozdíl je mezi ruskou "деревнии" а "селом". O vzniku "деревнии" mluví už její název.
Vznikla z takzvané "избы" (chatrče , lesního domku), kterou si stavěli dřevorubci, pro přečkání nepříznivého počasí, při práci v lese. Prostě při dešti museli někde "избыть" - přečkat, no a to přečkali v "избe" (izbe) ze dřeva. No a protože ta izba byla schovaná mezi stromy (деревья), v lese, a když se tam pak na tomto místě začaly stavět stálá obydlí, domy ze dřeva, tak to osídlení vytvořilo "деревню" vesnici v lese. Děrevňa tudíž znamená, osídlení na území, které bylo původně lesem.
Odtud také naše slovo - dřevo.


Příště napíšu něco o selu.


Dnes jenom malá poznámka. Rozebíralo se na vedlejším vláknu, jaký rozdíl je mezi ruskou "деревнии" а "селом". O vzniku "деревнии" mluví už její název. Vznikla z takzvané "избы" (chatrče , lesního domku), kterou si stavěli dřevorubci, pro přečkání nepříznivého počasí, při práci v lese. Prostě při dešti museli někde "избыть" - přečkat, no a to přečkali v "избe" (izbe) ze dřeva. No a protože ta izba byla schovaná mezi stromy (деревья), v lese, a když se tam pak na tomto místě začaly stavět stálá obydlí, domy ze dřeva, tak to osídlení vytvořilo "деревню" vesnici v lese. Děrevňa tudíž znamená, osídlení na území, které bylo původně lesem. Odtud také naše slovo - dřevo. Příště napíšu něco o selu.
Upravené 12. 2. 2022 o 12:08

@Rusofil :
Konečně jsem dočetla a moc děkuju za objasnění - např. významu vlasů. O vlasech jako o "anténkách spojení s vesmírem" mluví více civilizací a jejich legend, bájí, pověstí. U mužů to byly mj. i vousy, ve kterých se údajně skrývala síla. No a něco na těch pověstech bude, když si uvědomím, že i pro Indiány ze severní Ameriky byl skalp výrazem vítězství nad nepřítelem. Tj. nemuseli nepřítele zabít, stačilo mu odříznout skalp - a tím byl vlastně jakoby bezbranný, vyřazený z možnosti útočit, bojovat.
Možná to takto bylo i jinde na světě, ale to nevím, neznám.
V každém případě z tvého povídání vychází, že naši předkové nebyli žádní "neandrtálci". Osobně se mi potvrzuje dávné podezření, že všechny řeči (jazyky) vycházejí z jednoho pramene a ten pramen se nacházel u našich předků.

jaký rozdíl je mezi ruskou "деревнии" а "селом". O vzniku "деревнии" mluví už její název.

To určitě, souhlasím. A "selo" bude nejspíš souviset se setím. Jde mi ale o něco, co slýchám na ruském videokanále o cestování starými ruskými vesnicemi. Tam jaksi určuje "status" podle toho, zda tam měli či neměli kostel. Tak nevím, odkud to pochází.


@Rusofil : Konečně jsem dočetla a moc děkuju za objasnění - např. významu vlasů. O vlasech jako o "anténkách spojení s vesmírem" mluví více civilizací a jejich legend, bájí, pověstí. U mužů to byly mj. i vousy, ve kterých se údajně skrývala síla. No a něco na těch pověstech bude, když si uvědomím, že i pro Indiány ze severní Ameriky byl skalp výrazem vítězství nad nepřítelem. Tj. nemuseli nepřítele zabít, stačilo mu odříznout skalp - a tím byl vlastně jakoby bezbranný, vyřazený z možnosti útočit, bojovat. Možná to takto bylo i jinde na světě, ale to nevím, neznám. V každém případě z tvého povídání vychází, že naši předkové nebyli žádní "neandrtálci". Osobně se mi potvrzuje dávné podezření, že všechny řeči (jazyky) vycházejí z jednoho pramene a ten pramen se nacházel u našich předků. [quote="pid:57436, uid:312"]jaký rozdíl je mezi ruskou "деревнии" а "селом". O vzniku "деревнии" mluví už její název.[/quote] To určitě, souhlasím. A "selo" bude nejspíš souviset se setím. Jde mi ale o něco, co slýchám na ruském videokanále o cestování starými ruskými vesnicemi. Tam jaksi určuje "status" podle toho, zda tam měli či neměli kostel. Tak nevím, odkud to pochází.

Ešte na škole nám ruská učiteľka ruštiny vravela rozdiel, ktorý ak dobre pamätám - tak selo - dedina v ktorej je kostol a derevnja - dedina v ktorej nie je kostol a buď je tak malá alebo tak stará, že tam ešte kostoly nestavali.
Možno s tým súvisí aj slovo drevnij (древний) - starobylý


@Rusofil čítam tvoj posledný príspevok a chcem sa spýtať, čo bolo podľa teba skôr - časť copu, ktorého časť niesla názov svedomie alebo abstraktný pojem svedomie (+/- ako ho poznáme teraz), ktoré bolo "stelesnené" v cope. Pýtam sa aj preto, že tie vlasy museli mať vyššiu hodnotu, keď si s nimi dávali toľko námahy. A keď prišiel o vlasy tak bol smutný za konkrétnym copom alebo že stratil svoju česť, chrabrosť, slávu (ako to teraz my poznáme) ktorých sila bola podľa neho ukrytá práve v tom cope. Rovnako aj s ostatnými pojmami.

Chápeme sa kam smerujem?


Ešte na škole nám ruská učiteľka ruštiny vravela rozdiel, ktorý ak dobre pamätám - tak selo - dedina v ktorej je kostol a derevnja - dedina v ktorej nie je kostol a buď je tak malá alebo tak stará, že tam ešte kostoly nestavali. Možno s tým súvisí aj slovo drevnij (древний) - starobylý @Rusofil čítam tvoj posledný príspevok a chcem sa spýtať, čo bolo podľa teba skôr - časť copu, ktorého časť niesla názov svedomie alebo abstraktný pojem svedomie (+/- ako ho poznáme teraz), ktoré bolo "stelesnené" v cope. Pýtam sa aj preto, že tie vlasy museli mať vyššiu hodnotu, keď si s nimi dávali toľko námahy. A keď prišiel o vlasy tak bol smutný za konkrétnym copom alebo že stratil svoju česť, chrabrosť, slávu (ako to teraz my poznáme) ktorých sila bola podľa neho ukrytá práve v tom cope. Rovnako aj s ostatnými pojmami. Chápeme sa kam smerujem?

A "selo" bude nejspíš souviset se setím. Jde mi ale o něco, co slýchám na ruském videokanále o cestování starými ruskými vesnicemi. Tam jaksi určuje "status" podle toho, zda tam měli či neměli kostel. Tak nevím, odkud to pochází.

Môže to všetko spolu súvisieť. "Selá" možno stavali ľudia už pod inou koncepciou, pod iným prístupom k obrábaniu pôdy, a pokiaľ tá koncepcia bola biblická, tak stavala aj kostoly.


S tou bradou ako anténou. Asi pred štyrmi rokmi som si čítal články, kde podobné veci tvrdili. Vraj aj bojovníci na blízkom východe, ktorí sa nechali zarásť, aby sa podovali arabom, mali vraj menej vojnových zranení a lepšiu intuíciu. Tak mi to vrtalo v hlave a chcel som si to overiť. Nechal som si narásť asi 10 cm bradu. Mal som kvôli tomu doma hubovú polievku, ale zvedavosť mi nedala. Pravda je, že som žiadny rozdiel v intuícii nespozoroval. Takže brada išla preč :-)


[quote="pid:57439, uid:203"]A "selo" bude nejspíš souviset se setím. Jde mi ale o něco, co slýchám na ruském videokanále o cestování starými ruskými vesnicemi. Tam jaksi určuje "status" podle toho, zda tam měli či neměli kostel. Tak nevím, odkud to pochází.[/quote] Môže to všetko spolu súvisieť. "Selá" možno stavali ľudia už pod inou koncepciou, pod iným prístupom k obrábaniu pôdy, a pokiaľ tá koncepcia bola biblická, tak stavala aj kostoly. S tou bradou ako anténou. Asi pred štyrmi rokmi som si čítal články, kde podobné veci tvrdili. Vraj aj bojovníci na blízkom východe, ktorí sa nechali zarásť, aby sa podovali arabom, mali vraj menej vojnových zranení a lepšiu intuíciu. Tak mi to vrtalo v hlave a chcel som si to overiť. Nechal som si narásť asi 10 cm bradu. Mal som kvôli tomu doma hubovú polievku, ale zvedavosť mi nedala. Pravda je, že som žiadny rozdiel v intuícii nespozoroval. Takže brada išla preč :-)

ruská učiteľka ruštiny vravela rozdiel, ktorý ak dobre pamätám - tak selo - dedina v ktorej je kostol a derevnja - dedina v ktorej nie je kostol
Toto vysvětlení je z pohledu RPC. Nebudu to dál obšírně vysvětlovat, ale až do 19.století byla RPC církví především pro elitu. Běžní lidé tuto církev nepřijímali a brali ji jako násilnou víru.
Přitom slova, jako "деревня а село" mají mnohem delší dějiny, než RPC.
Slovo selo, pochází od slova sedět, sednout si - "сесть". Nevím jak, ale musela zapracovat noosféra, když v jedné naší písničce se zpívá "kdo má židli, ten bydlí". Dokonale to vystihuje.
Od slova "сесть" pochází i slovo usedlost (усадьба) ve smyslu, usadit se na zemi, ve smyslu na daném pozemku, poli atd. Od toho pak "сельское хозяйство", zemědělství. Lidé pracující na zemi, poli.


Takže kdybych to měl shrnout, děrevni vznikaly na lesních pozemcích, sela na polích.


Co se týče tvé druhé otázky o vlasech, základní premisí Slovanského jazyka je, že všechny abstraktní pojmy vycházejí z konkrétních materiálních věcí.
Souvisí to s utvářením obrazů. Pokud nemáš utvořen obraz pro ten, který pojem, abstraktní pojem ti obraz v hlavě nevytvoří. Proto je tak velký důraz u Rusů a i u KSB, aby lidé četli, nebo poslouchali příběhy, místo toho, aby se dívali na filmy.
U čtení a poslouchání je člověk přinucen tvořit své obrazy, zatím co při sledování filmů má ten obraz již vytvořen někým jiným.
Co se týče vlasů a i ostatního ochlupení, hlavně brady a vousů u mužů, považuje se to radary potřebné ke spojení s HNR. Já sám mám dlouhé vlasy a nehodlám na tom nic měnit.
Víc jsem o vlasech psal v předchozím příspěvku o umu a rozumu.
Dodal bych ještě jednu informaci o vlasech a souvisí to právě s Bohem.
Podle všeho, i když máme hodně společného se zvířaty, v několika fyzických věcech se od nich odlišujeme, což ukazuje na to, že máme v naší DNA božskou, mimozemskou část. Ukazuje to na to, že naše tělo v určitém ohledu má problém se životními podmínkami na Zemi a museli jsme se těmto podmínkám přizpůsobit.
Jenom u nás rostou vlasy nepřetržitě do délky, také nehty. Které pokud si sami nějakým nástrojem např. nůžkami, nebo nožem, nezkrátíme, nebo nezapleteme, nemůžeme pořádně existovat.
Za další, jsme jediný organizmus na světě, který je schopen zlomit si nohu na rovném místě. To, že si potřebujeme budovat přístřeší a oblékat se, protože jinak bychom umrzli, tepelně upravovat stravu, ukazuje na to, že máme v sobě geny, které nepochází z této planety. Jsme skutečně syny Boha.


[quote="pid:57513, uid:219"]ruská učiteľka ruštiny vravela rozdiel, ktorý ak dobre pamätám - tak selo - dedina v ktorej je kostol a derevnja - dedina v ktorej nie je kostol[/quote]Toto vysvětlení je z pohledu RPC. Nebudu to dál obšírně vysvětlovat, ale až do 19.století byla RPC církví především pro elitu. Běžní lidé tuto církev nepřijímali a brali ji jako násilnou víru. Přitom slova, jako "деревня а село" mají mnohem delší dějiny, než RPC. Slovo selo, pochází od slova sedět, sednout si - "сесть". Nevím jak, ale musela zapracovat noosféra, když v jedné naší písničce se zpívá "kdo má židli, ten bydlí". Dokonale to vystihuje. Od slova "сесть" pochází i slovo usedlost (усадьба) ve smyslu, usadit se na zemi, ve smyslu na daném pozemku, poli atd. Od toho pak "сельское хозяйство", zemědělství. Lidé pracující na zemi, poli. Takže kdybych to měl shrnout, děrevni vznikaly na lesních pozemcích, sela na polích. Co se týče tvé druhé otázky o vlasech, základní premisí Slovanského jazyka je, že všechny abstraktní pojmy vycházejí z konkrétních materiálních věcí. Souvisí to s utvářením obrazů. Pokud nemáš utvořen obraz pro ten, který pojem, abstraktní pojem ti obraz v hlavě nevytvoří. Proto je tak velký důraz u Rusů a i u KSB, aby lidé četli, nebo poslouchali příběhy, místo toho, aby se dívali na filmy. U čtení a poslouchání je člověk přinucen tvořit své obrazy, zatím co při sledování filmů má ten obraz již vytvořen někým jiným. Co se týče vlasů a i ostatního ochlupení, hlavně brady a vousů u mužů, považuje se to radary potřebné ke spojení s HNR. Já sám mám dlouhé vlasy a nehodlám na tom nic měnit. Víc jsem o vlasech psal v předchozím příspěvku o umu a rozumu. Dodal bych ještě jednu informaci o vlasech a souvisí to právě s Bohem. Podle všeho, i když máme hodně společného se zvířaty, v několika fyzických věcech se od nich odlišujeme, což ukazuje na to, že máme v naší DNA božskou, mimozemskou část. Ukazuje to na to, že naše tělo v určitém ohledu má problém se životními podmínkami na Zemi a museli jsme se těmto podmínkám přizpůsobit. Jenom u nás rostou vlasy nepřetržitě do délky, také nehty. Které pokud si sami nějakým nástrojem např. nůžkami, nebo nožem, nezkrátíme, nebo nezapleteme, nemůžeme pořádně existovat. Za další, jsme jediný organizmus na světě, který je schopen zlomit si nohu na rovném místě. To, že si potřebujeme budovat přístřeší a oblékat se, protože jinak bychom umrzli, tepelně upravovat stravu, ukazuje na to, že máme v sobě geny, které nepochází z této planety. Jsme skutečně syny Boha.
Upravené 14. 2. 2022 o 10:51

Lin+Rusofil: otazka skor je, ci nejde skor o emocialnu vnimavost.
Co sa tyka skalp, tam slo o to, ze odrezali s vlasmi kozu z hlavy a to naozaj malokto prezil


Lin+Rusofil: otazka skor je, ci nejde skor o emocialnu vnimavost. Co sa tyka skalp, tam slo o to, ze odrezali s vlasmi kozu z hlavy a to naozaj malokto prezil

rozdiel, ktorý ak dobre pamätám - tak selo - dedina v ktorej je kostol a derevnja - dedina v ktorej nie je kostol a buď je tak malá alebo tak stará, že tam ešte kostoly nestavali.

Děkuju, tak to je ono, s čím jsem se několikrát setkala.


[quote="pid:57513, uid:219"]rozdiel, ktorý ak dobre pamätám - tak selo - dedina v ktorej je kostol a derevnja - dedina v ktorej nie je kostol a buď je tak malá alebo tak stará, že tam ešte kostoly nestavali.[/quote] Děkuju, tak to je ono, s čím jsem se několikrát setkala.

Mal som kvôli tomu doma hubovú polievku, ale zvedavosť mi nedala. Pravda je, že som žiadny rozdiel v intuícii nespozoroval. Takže brada išla preč :-)


Tak to jsme na tom stejně - já si to vyzkoušela krátké x dlouhé vlasy. Taky jsem nepozorovala žádný rozdíl. smile


[quote="pid:57518, uid:6"]Mal som kvôli tomu doma hubovú polievku, ale zvedavosť mi nedala. Pravda je, že som žiadny rozdiel v intuícii nespozoroval. Takže brada išla preč :-)[/quote] Tak to jsme na tom stejně - já si to vyzkoušela krátké x dlouhé vlasy. Taky jsem nepozorovala žádný rozdíl. :)

Pravda je, že som žiadny rozdiel v intuícii nespozoroval.


To bude asi tym, ze vedies priamy dialog s Bohom co je zrejme najlepsia cesta ale rozne kultury mali rozne metody na ziskanie intuicie ci mimozmyslovych urovni - indiani a samuraji dlhe vlasy, bez nich neboli hodny nicoho, v Rusku a moslimskych statoch brada, Saolini bez vlasov aj brady.


S tou bradou to skutocne skumala americka armada, presne cislo si nepamatam ale bolo to v desiatkach percentach - vojaci s bradou mali menej zraneni a menej ich zahynulo. Podobne to robia aj sportovci, hlavne hokejisti ktori sa nechaju zarast na najdolezitejsie zapasy.
Americka armada vraj vyuzivala aj indianov ako stoparov, ktori boli takmer bezchybny. Ked im ale podla pravidiel ostrihali vlasy tak nedokazali vystopovat nic.


Beriem to tak, ze nic na cloveku nerastie zbytocne ale zaroven by mal byt schopny samoriadit sa aj bez vlasov, brady a roznych cviceni a praktik(obchadzanie vedomia).


[quote="pid:57518, uid:6"]Pravda je, že som žiadny rozdiel v intuícii nespozoroval.[/quote] To bude asi tym, ze vedies priamy dialog s Bohom co je zrejme najlepsia cesta ale rozne kultury mali rozne metody na ziskanie intuicie ci mimozmyslovych urovni - indiani a samuraji dlhe vlasy, bez nich neboli hodny nicoho, v Rusku a moslimskych statoch brada, Saolini bez vlasov aj brady. S tou bradou to skutocne skumala americka armada, presne cislo si nepamatam ale bolo to v desiatkach percentach - vojaci s bradou mali menej zraneni a menej ich zahynulo. Podobne to robia aj sportovci, hlavne hokejisti ktori sa nechaju zarast na najdolezitejsie zapasy. Americka armada vraj vyuzivala aj indianov ako stoparov, ktori boli takmer bezchybny. Ked im ale podla pravidiel ostrihali vlasy tak nedokazali vystopovat nic. Beriem to tak, ze nic na cloveku nerastie zbytocne ale zaroven by mal byt schopny samoriadit sa aj bez vlasov, brady a roznych cviceni a praktik(obchadzanie vedomia).

otazka skor je, ci nejde skor o emocialnu vnimavost.
Říká ti něco Samson a Dalila?
A proč asi si Slovanské ženy nestříhaly vlasy? A proč se musí vyčesané vlasy spálit? A proč bylo největší potupou Francouzek, které spaly s Německými okupanty ostříhání vlasů do hola?
Videa, jenom pro ilustraci


https://www.youtube.com/watch?v=yDSgI0TG2xc&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BEUA%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%230


https://www.youtube.com/watch?v=q2TMOsaS7LQ&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0


[quote="pid:57779, uid:187"]otazka skor je, ci nejde skor o emocialnu vnimavost.[/quote]Říká ti něco Samson a Dalila? A proč asi si Slovanské ženy nestříhaly vlasy? A proč se musí vyčesané vlasy spálit? A proč bylo největší potupou Francouzek, které spaly s Německými okupanty ostříhání vlasů do hola? Videa, jenom pro ilustraci https://www.youtube.com/watch?v=yDSgI0TG2xc&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BEUA%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%230 https://www.youtube.com/watch?v=q2TMOsaS7LQ&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Upravené 14. 2. 2022 o 22:12

Saolini bez vlasov aj brady.
Znak podřízení. Podobně, jako nástup branců do armády.


[quote="pid:57816, uid:252"]Saolini bez vlasov aj brady.[/quote]Znak podřízení. Podobně, jako nástup branců do armády.
Upravené 14. 2. 2022 o 21:40

Pravda je, že som žiadny rozdiel v intuícii nespozoroval.
Nejde o intuici, ale o antény na rozmluvu s HNR a mužskou sílu. Muži příkaz oholit se, nebo ustřihnout vlasy chápali, jako jistý druh kastrace.
Petr I. hned po nástupu na trůn vydal zákon, kde si museli všichni muži oholit brady. Za neoholení byly až likvidační pokuty.. Taktéž nařídil nošení oblečení podle západního vzoru. Slovanské oblečení bylo zakázáno.


„V Moskvě, ve všech městech, dvořané a dvory, a měšťané a rozkazy všech úrovní služebníkům a hostům (obchodníkům - cca Aut.), A stovkách obytných místností a černé osady měšťanům - aby všichni řekli: od tohoto velkého panovníka jeho výnosu by se měly holit kníry a vousy.


Pro ty, kteří se tomuto požadavku nechtěli podřídit, stanovil královský výnos z roku 1705 přísná pravidla pro vybírání poplatků za takové právo. Nejdražší vous stál „hosty“, tedy obchodníky prvního článku: zaplatili 100 rublů „z vousů“. Obchodníci s průměrným a menším artiklem a všichni menší měli platit „méně než sto rublů“. Další práh byl stanoven na 60 rublů: tato částka měla být odebrána od vousatých dvořanů, jakož i „dvoře a města a všech druhů řad vojáků a úředníků“. O polovinu méně – 30 rublů platili například kočí, taxikáři a „obyvatelé Moskvy všech řad“. Pro rolníky to však bylo mnohem snazší: byli povinni platit „2 peníze z vousů“, pouze pokud vstoupili do měst a opustili je, ale ne jednou ročně, ale při každém vjezdu a výstupu."


https://histrf.ru/read/articles/osobyi-zakon-dlia-liubitieliei-borody-nalogh-i-spietsodiezhda-ot-pietra-i


[quote="pid:57518, uid:6"]Pravda je, že som žiadny rozdiel v intuícii nespozoroval.[/quote]Nejde o intuici, ale o antény na rozmluvu s HNR a mužskou sílu. Muži příkaz oholit se, nebo ustřihnout vlasy chápali, jako jistý druh kastrace. Petr I. hned po nástupu na trůn vydal zákon, kde si museli všichni muži oholit brady. Za neoholení byly až likvidační pokuty.. Taktéž nařídil nošení oblečení podle západního vzoru. Slovanské oblečení bylo zakázáno. „V Moskvě, ve všech městech, dvořané a dvory, a měšťané a rozkazy všech úrovní služebníkům a hostům (obchodníkům - cca Aut.), A stovkách obytných místností a černé osady měšťanům - aby všichni řekli: od tohoto velkého panovníka jeho výnosu by se měly holit kníry a vousy. Pro ty, kteří se tomuto požadavku nechtěli podřídit, stanovil královský výnos z roku 1705 přísná pravidla pro vybírání poplatků za takové právo. Nejdražší vous stál „hosty“, tedy obchodníky prvního článku: zaplatili 100 rublů „z vousů“. Obchodníci s průměrným a menším artiklem a všichni menší měli platit „méně než sto rublů“. Další práh byl stanoven na 60 rublů: tato částka měla být odebrána od vousatých dvořanů, jakož i „dvoře a města a všech druhů řad vojáků a úředníků“. O polovinu méně – 30 rublů platili například kočí, taxikáři a „obyvatelé Moskvy všech řad“. Pro rolníky to však bylo mnohem snazší: byli povinni platit „2 peníze z vousů“, pouze pokud vstoupili do měst a opustili je, ale ne jednou ročně, ale při každém vjezdu a výstupu." https://histrf.ru/read/articles/osobyi-zakon-dlia-liubitieliei-borody-nalogh-i-spietsodiezhda-ot-pietra-i
Upravené 14. 2. 2022 o 22:24

Nejde o intuici, ale o antény na rozmluvu s HNR a mužskou sílu. Muži příkaz oholit se, nebo ustřihnout vlasy chápali, jako jistý druh kastrace.

Ja to skôr vnímam tak, že šlo o stáročné tradície, na ktorých bol vystavaný aj pojmový aparát (viď tvoje prednášky o ume-rozume, vlasoch), reálne aj abstraktné pojmy. Spájal sa s mužskou chrabrosťou, s ženským svedomím. Ostrihanie bolo ako zbaviť ľudí všetkých cností. Muselo to na nich pôsobiť ako útok na ich podstatu.


Peter sa rozhodol úplne zmeniť koncepciu života v Rusku. Bolo to skoro ako zabiť Rusa v sebe.


[quote="pid:57845, uid:312"]Nejde o intuici, ale o antény na rozmluvu s HNR a mužskou sílu. Muži příkaz oholit se, nebo ustřihnout vlasy chápali, jako jistý druh kastrace.[/quote] Ja to skôr vnímam tak, že šlo o stáročné tradície, na ktorých bol vystavaný aj pojmový aparát (viď tvoje prednášky o ume-rozume, vlasoch), reálne aj abstraktné pojmy. Spájal sa s mužskou chrabrosťou, s ženským svedomím. Ostrihanie bolo ako zbaviť ľudí všetkých cností. Muselo to na nich pôsobiť ako útok na ich podstatu. Peter sa rozhodol úplne zmeniť koncepciu života v Rusku. Bolo to skoro ako zabiť Rusa v sebe.

tak ale prave to dokazuje, ze ked ta zmena prebehne, tak to "napojenie sa" na to predchadzajuce, uz nemusi fungovat. Mozno kedysi zeny vnimali dlhe vlasy ako dokaz cnosti a ich ostrihanie pre nich znamenalo problem, ale terajsie zeny toto spojenie uz takto nevnimaju a nemaju ani problem po ostrihani. A zasa zarasteny neoholeny muz s bradou.....no pre mna to neznamena lepsie spojenie s duchovnom, vela IT to maju takto a ze by boli nejaki vnimavejsi, sa podla mna neda povedat. Naozaj to mozno skor hovori o tradicii a nastaveni podla nich, nez objektivny stav


tak ale prave to dokazuje, ze ked ta zmena prebehne, tak to "napojenie sa" na to predchadzajuce, uz nemusi fungovat. Mozno kedysi zeny vnimali dlhe vlasy ako dokaz cnosti a ich ostrihanie pre nich znamenalo problem, ale terajsie zeny toto spojenie uz takto nevnimaju a nemaju ani problem po ostrihani. A zasa zarasteny neoholeny muz s bradou.....no pre mna to neznamena lepsie spojenie s duchovnom, vela IT to maju takto a ze by boli nejaki vnimavejsi, sa podla mna neda povedat. Naozaj to mozno skor hovori o tradicii a nastaveni podla nich, nez objektivny stav

Petr I. hned po nástupu na trůn vydal zákon, kde si museli všichni muži oholit brady. Za neoholení byly až likvidační pokuty.. Taktéž nařídil nošení oblečení podle západního vzoru. Slovanské oblečení bylo zakázáno.


To jsi mě docela překvapil. VVPj o Petru I. vždy mluví jako o gosudarovi, takže tato informace mě u něho překvapuje. Samozřejmě mohl být ale pod tlakem, aby toto přijal.


[quote="pid:57845, uid:312"]Petr I. hned po nástupu na trůn vydal zákon, kde si museli všichni muži oholit brady. Za neoholení byly až likvidační pokuty.. Taktéž nařídil nošení oblečení podle západního vzoru. Slovanské oblečení bylo zakázáno.[/quote] To jsi mě docela překvapil. VVPj o Petru I. vždy mluví jako o gosudarovi, takže tato informace mě u něho překvapuje. Samozřejmě mohl být ale pod tlakem, aby toto přijal.

To jsi mě docela překvapil.
Ono s tím Petrem I. to není tak jasné, jak se na první pohled zdá. V roce 1697 se vydal inkognito na cestu po západní Evropě. Důležité je tam to "inkognito". Do Holandska odešel mladík střední postavy, se znamínkem na tváři, který dokonale ovládal Ruský jazyk, miloval svoji ženu a syna. Za rok a půl se z cesty vrátil dvoumetrový muž středních let, bez znamínka na tváři, který ještě před návratem dal uvěznit v klášteře svojí ženu, která jej po návratu již nespatřila, nechal zabít svého syna.
Také pod záminkou spiknutí bylo před jeho návratem popravenou desítky lidí, z jeho okolí, včetně kněží (popů) a po návratu čistky pokračovaly. Co bylo pro dvořany také divné, že nemluvil Rusky. Z celé delegace se z Holandska kromě Petra vrátil jenom jeden Ruský člověk doprovodu kníže Menšikov, který se stal jeho blízkým spolupracovníkem, ostatní prý "zůstali" na západě, jejich bližší osud není znám.
Všechny obrazy Petra I., které jsou k dispozici, byly namalovány holandskými malíři a jediný Ruský malíř, který jej v mládí namaloval, zemřel cestou do Petrohradu, kde byl vyzván dvořany, aby potvrdil Petrovu totožnost. Už si přesně nepamatuji, ale snad jenom jeden obraz je v Rusku. Jinak jsou všechny na západě.
Někteří badatelé spekulují, že vězeň se železnou maskou byl právě pravý Petr I. a místo něj se do Ruska vrátil někdo jiný. Můj osobní názor je, že se jej jednoduše zbavili. Vždyť cestoval inkognito!
Právě po svém "návratu" začal dělat všechny své protilidové reformy a vlastně zavedl nevolnictví. Bylo to právě z toho důvodu, že obyvatelé nechtěli kvůli svému světonázoru vstupovat do jeho vojska a nevolnictvím je přinutil.
Také to byl on, kdo povolal kartografy a historiky z Holandska, kteří si vyžádali originál mapy Ruské Impérie z knihovny Ivana Hrozného, k okopírování, ale originál se již nikdy do Ruska nevrátil. O jejím osudu není nic známo. Zmizela také celá knihovna Ivana Hrozného, která čítala několik tisíc svazků. Hned po návratu Petr I. vydal zákon, že všechny matriční knihy z celého Ruska mají být sebrány a dovezeny do Petrohradu k úředním úkonům, které byly vykonány tak, že všechny knihy byly spáleny. V tom úspěšně pokračovala také Kateřina Veliká, která zkázu dokonala tím, že sesbírala všechny zbylé knihy z klášterů a také je nechala spálit.
Historik Miller, kterého Petr I. povolal na svůj dvůr k sepsání Ruské historie, ukradl tisíce zlatých sošek ze Sibiřských Kurganů a převezl je do Holandska. V Ermitáži zbylo pár kousků, které jsou tam vystaveny pod názvem Sibiřská kolekce Petra I.. V Holandsku a také samotným Millerem bylo prohlášeno za zlato Skýtů, a Rusům nepatří, jelikož nějaký národ ze Sibiře by nebyl schopen něco tak fantastického vyrobit. Zlaté sošky se již nikdy do Ruska nevrátily. Přitom se jedná o zlato našich starých předků, kteří právě z této oblasti doputovali do Evropy.
Jinak je pozoruhodné kolik se toho Petr I. stačil naučit na západě za rok a půl i s cestou.
Petr I. taktéž zrušil původní Slovanský kalendář, čímž obral Slovany cca o 5500 let historie. Mohl bych pokračovat dál, ale myslím to nejhlavnější jsem napsal.
Z mého osobního pohledu na tuto osobu, sice Rusko pozvedl, ale jenom elitu, obecný lid se stal otrokem této elity. Kdy se nemohli ani vdávat a ženit bez dovolení svého pána.
Co se týče Pjakina, z jeho slov jsem vyrozuměl, že má k Petru I. ambivalentní vztah a určité pochybnosti o jeho totožnosti. Každopádně je v životopisu a chování Petra I. až příliš divných věcí.


Velké poselstvo Petra Velikého: Proč putoval car osmnáct měsíců Evropou?
https://www.stoplusjednicka.cz/velke-poselstvo-petra-velikeho-proc-putoval-car-osmnact-mesicu-evropou


Sibiřská kolekce zlatých sošek
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-11.userapi.com%2Fimpg%2F4PTmyrI5MV9cf7t8vMFVxYVcCqDGlJnTvagigA%2Fh02_wkFaez4.jpg%3Fsize%3D320x213%26quality%3D96%26crop%3D23%2C0%2C2513%2C1673%26sign%3D79fd615ba4d15a3f62f461a1111be66b%26type%3Dalbum&text=%D0%BF%D1%91%D1%82%D1%80%201%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8&lr=98536&rpt=simage&source=serp


Jak vypadala Rus, před křesťanstvím. Toto se jim povedlo skoro všude zničit a skopané reliéfy přemalovat biblickými motivy. Reliéfy neměli nic společného s pravoslavnou církví. Někde se zbytky zachovali. S ničením začal Petr I. od 8:00
https://www.youtube.com/watch?v=aOUFz2O0lzM&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%A1%D0%9D%D0%A2


[quote="pid:58114, uid:473"]To jsi mě docela překvapil.[/quote]Ono s tím Petrem I. to není tak jasné, jak se na první pohled zdá. V roce 1697 se vydal inkognito na cestu po západní Evropě. Důležité je tam to "inkognito". Do Holandska odešel mladík střední postavy, se znamínkem na tváři, který dokonale ovládal Ruský jazyk, miloval svoji ženu a syna. Za rok a půl se z cesty vrátil dvoumetrový muž středních let, bez znamínka na tváři, který ještě před návratem dal uvěznit v klášteře svojí ženu, která jej po návratu již nespatřila, nechal zabít svého syna. Také pod záminkou spiknutí bylo před jeho návratem popravenou desítky lidí, z jeho okolí, včetně kněží (popů) a po návratu čistky pokračovaly. Co bylo pro dvořany také divné, že nemluvil Rusky. Z celé delegace se z Holandska kromě Petra vrátil jenom jeden Ruský člověk doprovodu kníže Menšikov, který se stal jeho blízkým spolupracovníkem, ostatní prý "zůstali" na západě, jejich bližší osud není znám. Všechny obrazy Petra I., které jsou k dispozici, byly namalovány holandskými malíři a jediný Ruský malíř, který jej v mládí namaloval, zemřel cestou do Petrohradu, kde byl vyzván dvořany, aby potvrdil Petrovu totožnost. Už si přesně nepamatuji, ale snad jenom jeden obraz je v Rusku. Jinak jsou všechny na západě. Někteří badatelé spekulují, že vězeň se železnou maskou byl právě pravý Petr I. a místo něj se do Ruska vrátil někdo jiný. Můj osobní názor je, že se jej jednoduše zbavili. Vždyť cestoval inkognito! Právě po svém "návratu" začal dělat všechny své protilidové reformy a vlastně zavedl nevolnictví. Bylo to právě z toho důvodu, že obyvatelé nechtěli kvůli svému světonázoru vstupovat do jeho vojska a nevolnictvím je přinutil. Také to byl on, kdo povolal kartografy a historiky z Holandska, kteří si vyžádali originál mapy Ruské Impérie z knihovny Ivana Hrozného, k okopírování, ale originál se již nikdy do Ruska nevrátil. O jejím osudu není nic známo. Zmizela také celá knihovna Ivana Hrozného, která čítala několik tisíc svazků. Hned po návratu Petr I. vydal zákon, že všechny matriční knihy z celého Ruska mají být sebrány a dovezeny do Petrohradu k úředním úkonům, které byly vykonány tak, že všechny knihy byly spáleny. V tom úspěšně pokračovala také Kateřina Veliká, která zkázu dokonala tím, že sesbírala všechny zbylé knihy z klášterů a také je nechala spálit. Historik Miller, kterého Petr I. povolal na svůj dvůr k sepsání Ruské historie, ukradl tisíce zlatých sošek ze Sibiřských Kurganů a převezl je do Holandska. V Ermitáži zbylo pár kousků, které jsou tam vystaveny pod názvem Sibiřská kolekce Petra I.. V Holandsku a také samotným Millerem bylo prohlášeno za zlato Skýtů, a Rusům nepatří, jelikož nějaký národ ze Sibiře by nebyl schopen něco tak fantastického vyrobit. Zlaté sošky se již nikdy do Ruska nevrátily. Přitom se jedná o zlato našich starých předků, kteří právě z této oblasti doputovali do Evropy. Jinak je pozoruhodné kolik se toho Petr I. stačil naučit na západě za rok a půl i s cestou. Petr I. taktéž zrušil původní Slovanský kalendář, čímž obral Slovany cca o 5500 let historie. Mohl bych pokračovat dál, ale myslím to nejhlavnější jsem napsal. Z mého osobního pohledu na tuto osobu, sice Rusko pozvedl, ale jenom elitu, obecný lid se stal otrokem této elity. Kdy se nemohli ani vdávat a ženit bez dovolení svého pána. Co se týče Pjakina, z jeho slov jsem vyrozuměl, že má k Petru I. ambivalentní vztah a určité pochybnosti o jeho totožnosti. Každopádně je v životopisu a chování Petra I. až příliš divných věcí. Velké poselstvo Petra Velikého: Proč putoval car osmnáct měsíců Evropou? https://www.stoplusjednicka.cz/velke-poselstvo-petra-velikeho-proc-putoval-car-osmnact-mesicu-evropou Sibiřská kolekce zlatých sošek https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-11.userapi.com%2Fimpg%2F4PTmyrI5MV9cf7t8vMFVxYVcCqDGlJnTvagigA%2Fh02_wkFaez4.jpg%3Fsize%3D320x213%26quality%3D96%26crop%3D23%2C0%2C2513%2C1673%26sign%3D79fd615ba4d15a3f62f461a1111be66b%26type%3Dalbum&text=%D0%BF%D1%91%D1%82%D1%80%201%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8&lr=98536&rpt=simage&source=serp Jak vypadala Rus, před křesťanstvím. Toto se jim povedlo skoro všude zničit a skopané reliéfy přemalovat biblickými motivy. Reliéfy neměli nic společného s pravoslavnou církví. Někde se zbytky zachovali. S ničením začal Petr I. od 8:00 https://www.youtube.com/watch?v=aOUFz2O0lzM&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%A1%D0%9D%D0%A2
Upravené 17. 2. 2022 o 21:12

Pravdepodobne krstenie na Rusi nesplnilo svoj účel, keď bol potrebný tak brutálny zásah do života Rusi na vyšších prioritách. V podstate sa z nich umelo pokúsili urobiť "janičiarov", vštepiť do nich úplne inú kultúru, vymazať staré spomienky.


Tá nejednoznačnosť tam je. Západ získaval technologický náskok, ten bolo treba znížiť. To sa Petrovi podarilo, ale spôsoby ktoré používal boli nehorázne. Hon na čarodejnice, presnejšie na volchvov. Ak nebol Rus, tak sa nečudujem, že na nikoho nebral ohľad.


Pravdepodobne krstenie na Rusi nesplnilo svoj účel, keď bol potrebný tak brutálny zásah do života Rusi na vyšších prioritách. V podstate sa z nich umelo pokúsili urobiť "janičiarov", vštepiť do nich úplne inú kultúru, vymazať staré spomienky. Tá nejednoznačnosť tam je. Západ získaval technologický náskok, ten bolo treba znížiť. To sa Petrovi podarilo, ale spôsoby ktoré používal boli nehorázne. Hon na čarodejnice, presnejšie na volchvov. Ak nebol Rus, tak sa nečudujem, že na nikoho nebral ohľad.

VVPj o Petru I. vždy mluví jako o gosudarovi, takže tato informace mě u něho překvapuje.


a co tak zacat pouzivat vlastny rozum a neodvolavat sa na Pjakina?


[quote="pid:58114, uid:473"]VVPj o Petru I. vždy mluví jako o gosudarovi, takže tato informace mě u něho překvapuje.[/quote] a co tak zacat pouzivat vlastny rozum a neodvolavat sa na Pjakina?

Dnes to nebude teoretický příspěvek, ale video, ve kterém jsou čteny dopisy německých vojáků z II.sv. války. V tomto videu jsou dopisy těch, co bojovali u Stalingradu. Kromě vojnových hrůz mě tam zaujal jeden dopis, který popisuje sepjetí Ruských lidí s přírodou. Video je v ruštině, ale dají se nastavit automatické titulky. Zmíněná pasáž je od 10:30
https://www.youtube.com/watch?v=NMj_Q5e8mdk&ab_channel=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0


Dnes to nebude teoretický příspěvek, ale video, ve kterém jsou čteny dopisy německých vojáků z II.sv. války. V tomto videu jsou dopisy těch, co bojovali u Stalingradu. Kromě vojnových hrůz mě tam zaujal jeden dopis, který popisuje sepjetí Ruských lidí s přírodou. Video je v ruštině, ale dají se nastavit automatické titulky. Zmíněná pasáž je od 10:30 https://www.youtube.com/watch?v=NMj_Q5e8mdk&ab_channel=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0

Ahoj, Rusofil,
aj na pozadí toho všetkého, čo sa deje vo svete, plne podporujem tvoju snahu, tvoj výskum minulosti Slovanov a odhaľovanie tradícií našich predkov. V dnešnej dobe naozaj treba hľadať to, čo spája ľudí, národy, svet... Odhaľovať a šíriť tie zdravé a pozitívne prvky, ktoré majú mnohí ľudia a národy spoločné, a pramenia z ich koreňov. Zároveň sa vyvarovať tým defektným prvkom tradície, ktoré môžu fungovať ako mína a zdroj nestability.


Veď vidíme, o čo sa snažia naši protivníci... Vidno to aj na útokoch na slovenský národný symbol, hrdinu Jurka Jánošíka, z ktorého by najradšej spravili v očiach Slovákov zločinca. Chcú ho Slovákom zhnusiť. Pritom jeho najpodstatnejšie posolstvo je, že bojoval proti zvôli "elity" ožobračujúcej ľud: bohatým bral a chudobným dával. Podobne aj náš najväčší Slovák: Ľudovít štúr. Robia z neho antisemitu a vyvrheľa. Musíme si brániť všetko pozitívne, čo ľud spája a rozvíja k lepšiemu.


Tu by som ešte podotkol, že "elity" veľmi radi používajú nacionalizmus na rozbíjanie a ničenie (v duchu "rozdeľuj a panuj" ) aby sa národy neboli schopné spojiť do veľkého a mocného celku - veľmoci odolávajúcej nadnárodnej mafii.
Mnohí nacionalisti tvrdia, že im ide len o vlastný národ a štát, a že k ostatným národom sú mierumilovný. Že neznášanlivosť k iným národnostiam nie je nacionalizmus ale šovinizmus. Mierumilovný nacionalizmus je jav zriedkavý ako šafrán. V davo-"elitárnej" spoločnosti je väčšina ľudu predovšetkým davom/tlupou ovládaným egregormi. Egregor nacionalizmu má v sebe algoritmy agresie k iným národnostným menšinám a má veľký sklon vytvárať rozbroje. V Nemecku v roku 1933 sa dostal k moci nacionalista Hitler, a ako to dopadlo?! Na Ukrajine prevratom dostali k moci nacionalistov, ako to dopadlo?! (storočia tam zmiešané obyvateľstvo nažívalo v mieri a po príchode nacionalistov nastala občianska vojna). Ja si akosi neviem vybaviť príklad aspoň jedného štátu na svete, kde by nacionalisti žili v mieri a harmónii v jednom štáte s inými národnostnými menšinami. Veľkou chybou nacionalizmu je ich snaha vytvoriť si vlastný národný štát, čo je proces drobenia na čoraz menšie celky. Inými slovami, to je oslabovanie ľudu, pretože menšie celky nevedia odolávať tlaku veľmocí, ktoré sú riadené globalizátormii - globálnou mafiou!!! Treba na to ísť inak! Hľadať cesty, ako národy spájať do veľkých harmonických celkov, do mocného bloku!!!


Napriek tomu úctu k národu a národným tradíciám považujem za pozitívny a potrebný jav. Tento jav by som nazval národovectvo. Jav, ktorý je zameraný na národ a tradície, nie na štát a rasovú čistotu jeho obyvateľstva. Národ môže byť veľmi silný aj v spoločnom štáte s inými národmi. Vidno to aj na našej maďarskej menšine. Vieme s nimi veľmi dobre spolunažívať a vychádzať. A napriek tomu, že slovenskí maďari nežijú vo vlastnom štáte, veľmi dbajú na vlastnú kultúru a tradície a sú veľmi súdržní. To je príklad pre všetky národy ako fungovať a pritom nerozkladať krajinu a štát, v ktorej sa narodili, lebo len ak sme všetci spolu Ľudia/Človekovia, tak sme silní!!! Našim nepriateľom nie sú iné národy, ale nadnárodná mafia/svetové zákulisie/globálny parazit. A aby sme ju porazili, musíme vytvoriť obrovskú súdržnú masu - blok - veľmoc, proti ktorej globalizárori (globálna mafia) nič nezmôžu ani na najvyšších, ani na najnižších silových prioritách.


Ahoj, Rusofil, aj na pozadí toho všetkého, čo sa deje vo svete, plne podporujem tvoju snahu, tvoj výskum minulosti Slovanov a odhaľovanie tradícií našich predkov. V dnešnej dobe naozaj treba hľadať to, čo spája ľudí, národy, svet... Odhaľovať a šíriť tie zdravé a pozitívne prvky, ktoré majú mnohí ľudia a národy spoločné, a pramenia z ich koreňov. Zároveň sa vyvarovať tým defektným prvkom tradície, ktoré môžu fungovať ako mína a zdroj nestability. Veď vidíme, o čo sa snažia naši protivníci... Vidno to aj na útokoch na slovenský národný symbol, hrdinu Jurka Jánošíka, z ktorého by najradšej spravili v očiach Slovákov zločinca. Chcú ho Slovákom zhnusiť. Pritom jeho najpodstatnejšie posolstvo je, že bojoval proti zvôli "elity" ožobračujúcej ľud: bohatým bral a chudobným dával. Podobne aj náš najväčší Slovák: Ľudovít štúr. Robia z neho antisemitu a vyvrheľa. Musíme si brániť všetko pozitívne, čo ľud spája a rozvíja k lepšiemu. Tu by som ešte podotkol, že "elity" veľmi radi používajú nacionalizmus na rozbíjanie a ničenie (v duchu "rozdeľuj a panuj" ) aby sa národy neboli schopné spojiť do veľkého a mocného celku - veľmoci odolávajúcej nadnárodnej mafii. Mnohí nacionalisti tvrdia, že im ide len o vlastný národ a štát, a že k ostatným národom sú mierumilovný. Že neznášanlivosť k iným národnostiam nie je nacionalizmus ale šovinizmus. Mierumilovný nacionalizmus je jav zriedkavý ako šafrán. V davo-"elitárnej" spoločnosti je väčšina ľudu predovšetkým davom/tlupou ovládaným egregormi. Egregor nacionalizmu má v sebe algoritmy agresie k iným národnostným menšinám a má veľký sklon vytvárať rozbroje. V Nemecku v roku 1933 sa dostal k moci nacionalista Hitler, a ako to dopadlo?! Na Ukrajine prevratom dostali k moci nacionalistov, ako to dopadlo?! (storočia tam zmiešané obyvateľstvo nažívalo v mieri a po príchode nacionalistov nastala občianska vojna). Ja si akosi neviem vybaviť príklad aspoň jedného štátu na svete, kde by nacionalisti žili v mieri a harmónii v jednom štáte s inými národnostnými menšinami. Veľkou chybou nacionalizmu je ich snaha vytvoriť si vlastný národný štát, čo je proces drobenia na čoraz menšie celky. Inými slovami, to je oslabovanie ľudu, pretože menšie celky nevedia odolávať tlaku veľmocí, ktoré sú riadené globalizátormii - globálnou mafiou!!! Treba na to ísť inak! Hľadať cesty, ako národy spájať do veľkých harmonických celkov, do mocného bloku!!! Napriek tomu úctu k národu a národným tradíciám považujem za pozitívny a potrebný jav. Tento jav by som nazval národovectvo. Jav, ktorý je zameraný na národ a tradície, nie na štát a rasovú čistotu jeho obyvateľstva. Národ môže byť veľmi silný aj v spoločnom štáte s inými národmi. Vidno to aj na našej maďarskej menšine. Vieme s nimi veľmi dobre spolunažívať a vychádzať. A napriek tomu, že slovenskí maďari nežijú vo vlastnom štáte, veľmi dbajú na vlastnú kultúru a tradície a sú veľmi súdržní. To je príklad pre všetky národy ako fungovať a pritom nerozkladať krajinu a štát, v ktorej sa narodili, lebo len ak sme všetci spolu Ľudia/Človekovia, tak sme silní!!! Našim nepriateľom nie sú iné národy, ale nadnárodná mafia/svetové zákulisie/globálny parazit. A aby sme ju porazili, musíme vytvoriť obrovskú súdržnú masu - blok - veľmoc, proti ktorej globalizárori (globálna mafia) nič nezmôžu ani na najvyšších, ani na najnižších silových prioritách.
Upravené 27. 2. 2022 o 12:33

aj na pozadí toho všetkého, čo sa deje vo svete, plne podporujem tvoju snahu, tvoj výskum minulosti Slovanov a odhaľovanie tradícií našich predkov. V dnešnej dobe naozaj treba hľadať to, čo spája ľudí, národy, svet... Odhaľovať a šíriť tie zdravé a pozitívne prvky, ktoré majú mnohí ľudia a národy spoločné, a pramenia z ich koreňov.
Tady dávám další exces, který je namířen proti Slovanství.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Na-Slovanskou-epopej-do-garazi-nakupaku-A-Praha-bude-solit-miliony-Smlouva-ktera-smrdi-694310


[quote="pid:60374, uid:6"]aj na pozadí toho všetkého, čo sa deje vo svete, plne podporujem tvoju snahu, tvoj výskum minulosti Slovanov a odhaľovanie tradícií našich predkov. V dnešnej dobe naozaj treba hľadať to, čo spája ľudí, národy, svet... Odhaľovať a šíriť tie zdravé a pozitívne prvky, ktoré majú mnohí ľudia a národy spoločné, a pramenia z ich koreňov.[/quote]Tady dávám další exces, který je namířen proti Slovanství. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Na-Slovanskou-epopej-do-garazi-nakupaku-A-Praha-bude-solit-miliony-Smlouva-ktera-smrdi-694310
Upravené 19. 4. 2022 o 14:40

Když odřízneš kořeny stromu, strom umírá. Tak byly odříznuty i dějiny Slovanů.
https://www.youtube.com/watch?v=0hzDhVm239Y&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2


https://www.youtube.com/watch?v=SVh25Ic815I&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%A2%D0%92


Zadornov o setkání s CIA, MI6 a bývalým pracovníkem Stazi na Altaji, kteří pátrali po původu bílé rasy a věděli, že původ je právě tam. Hledali petroglyfy, vykopávky. Dali mu vědět, že vědí něco víc, a to něco měli ze zdrojů z Vatikánu. Ti lidé nepracovali pro žádný stát, ale jejich kurátorem byl někdo mnohem vyšší. Také tam mluví o volchvech, kde každý jeden představuje jeden střípek mozaiky, která se složí jen za přítomnosti všech. Sejít se mohou jen v případě, že rodu hrozí vymírání. Naposled se potkali v roce 1941. Nemohou zasáhnout do chodu dějin, ale přivolat ve vhodné chvíli mráz, mohou. Žukov byl také jejich zasvěcencem, jelikož medvěd, vlk, brouk a bříza jsou v Rusku sakrální. A ani Stalin nedokázal Žukova odstranit.


https://www.youtube.com/watch?v=OkG4YqlLg7w


Když odřízneš kořeny stromu, strom umírá. Tak byly odříznuty i dějiny Slovanů. https://www.youtube.com/watch?v=0hzDhVm239Y&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2 https://www.youtube.com/watch?v=SVh25Ic815I&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%A2%D0%92 Zadornov o setkání s CIA, MI6 a bývalým pracovníkem Stazi na Altaji, kteří pátrali po původu bílé rasy a věděli, že původ je právě tam. Hledali petroglyfy, vykopávky. Dali mu vědět, že vědí něco víc, a to něco měli ze zdrojů z Vatikánu. Ti lidé nepracovali pro žádný stát, ale jejich kurátorem byl někdo mnohem vyšší. Také tam mluví o volchvech, kde každý jeden představuje jeden střípek mozaiky, která se složí jen za přítomnosti všech. Sejít se mohou jen v případě, že rodu hrozí vymírání. Naposled se potkali v roce 1941. Nemohou zasáhnout do chodu dějin, ale přivolat ve vhodné chvíli mráz, mohou. Žukov byl také jejich zasvěcencem, jelikož medvěd, vlk, brouk a bříza jsou v Rusku sakrální. A ani Stalin nedokázal Žukova odstranit. https://www.youtube.com/watch?v=OkG4YqlLg7w
Upravené 19. 4. 2022 o 15:38

УРО́Д "urod"
Oficiálny význam :
Osoba s fyzickou deformáciou.
Osoba veľmi škaredá.
Osoba s mnohými vadami charakteru.


A mňa napadlo - U RODu - jedinec, ktorý zostane celý život u rodu - pri rode, pri rodine , tjs jednotlivec, ktorý z nejakej príčiny nebude schopný opustiť rodinu, vytvoriť vlastnú rodinu, prípadne nebude schopný sa začleniť do spoločnosti ako plnohodnotný člen. Príčiny sú faktor druhotný. Podstatná informácia, ktorú nesie to slovo nie je emocionálne zafarbená, len konštatuje, že jednotlivec ostane u rodu, nebude schopný opustiť rod, rodinu. To, že to slovo nadobudlo aj negativny emocionálny podpis je výsledok stratenia pôvodného obrazu slova.


УРО́Д "urod" Oficiálny význam : Osoba s fyzickou deformáciou. Osoba veľmi škaredá. Osoba s mnohými vadami charakteru. A mňa napadlo - **U ROD**u - jedinec, ktorý zostane celý život **u rodu** - pri rode, pri rodine , tjs jednotlivec, ktorý z nejakej príčiny nebude schopný opustiť rodinu, vytvoriť vlastnú rodinu, prípadne nebude schopný sa začleniť do spoločnosti ako plnohodnotný člen. Príčiny sú faktor druhotný. Podstatná informácia, ktorú nesie to slovo nie je emocionálne zafarbená, len konštatuje, že jednotlivec ostane u rodu, nebude schopný opustiť rod, rodinu. To, že to slovo nadobudlo aj negativny emocionálny podpis je výsledok stratenia pôvodného obrazu slova.
12
9.23k
119
30
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept